ขายเล็กๆ น้อยๆ 7


ค่าส่ง EMS เริ่มต้นที่ 60 บาท
ลงทะเบียน เริ่มต้นที่ 30 บาท

Agave ต้นแม่ของต้นที่ 1,2


ต้นที่ 1 6 นิ้ว 100 บาท


ต้นที่ 2 4 นิ้ว ทั้ง 2 ต้น 70 บาท


ต้นที่ 3 Agave lophanta 4 นิ้ว 50 บาท


ต้นที่ 4 Agave lophanta 4 นิ้ว 50 บาท


ต้นที่ 5 Agave victoria ตัว compact 4 นิ้ว ต้นละ 250 บาท


ต้นที่ 6 Agave macroacantha 8 นิ้ว ขายหน่อที่เห็นนะครับ 150 บาท


ต้นที่ 7 Fero recurvus 2.5 นิ้ว 50 บาท


ต้นที่ 8 Fero. glaucescens 4 นิ้ว 200 บาท


ต้นที่ 9 Gymno 2.5 นิ้ว 40 บาท


ต้นที่ 9 Gymno 2.5 นิ้ว 50 บาท


ต้นที่ 10 Mam 2.5 นิ้ว 50 บาท


ต้นที่ 11 Mam 2.5 นิ้ว 40 บาท


ต้นที่ 12 Euphorbia mammilaris 2.5 นิ้ว 50 บาท


ต้นที่ 12 Euphorbia 2.5 นิ้ว 40 บาท


ต้นที่ 12 Discocactus buenekeri 2.5 นิ้ว 120 บาท


ต้นที่ 13 2.5 นิ้ว 50 บาท
Create Date : 28 มิถุนายน 2555
Last Update : 11 มกราคม 2556 15:01:13 น.
Counter : 1294 Pageviews.

5 comment
ขายเล็กๆ น้อยๆ 6

ค่าส่ง EMS เริ่มต้นที่ 60 ต้นต่อไปเพิ่มต้นละ 5 บาท ไม่เกิน 80 บาท
ลงทะเบียน เริ่มต้นที่ 30 ต้นต่อไปเพิ่มต้นละ 5 บาท ไม่เกิน 50 บาท

ต้นที่ 1  Haworthia กระถาง 3 นิ้ว 80 บาท

ต้นที่ 2  Haworthia กระถาง 2.5 นิ้ว 80 บาท


ต้นที่ 3 Haworthia กระถาง 3 นิ้ว 80 บาท


ต้นที่ 4  Haworthia กระถาง 2.5 นิ้ว 80 บาท


ต้นที่ 5 Haworthia retusa (น่าจะเป็น Giant form) กระถาง 2.5 นิ้ว 120 บาท


ต้นที่ 6 Haworthia attenuata กระถาง 2.5 นิ้ว 50 บาท


ต้นที่ 7  Haworthia reinwardtii กระถาง 2.5 นิ้ว 60 บาท


ต้นที่ 8 Haworthia กระถาง 2.5 นิ้ว 80 บาท


ต้นที่ 9 Haworthia herbacea (ม้าเขียว) กระถาง 2.5 นิ้ว 40 บาท


ต้นที่ 10 Haworthia กระถาง 2.5 นิ้ว 60 บาท


ต้นที่ 11 Agave victoriae reginae กระถาง 2.5 นิ้ว 50 บาท


ต้นที่ 12 Agave กระถาง 3 นิ้ว 50 บาท


ต้นที่ 13 Aloe. กระถาง 4 นิ้ว 60 บาท


ต้นที่ 14 Dyckia ต้นแม่รูปถัดไป กระถาง 3 นิ้ว 50 บาท

ต้นที่ 15 Dyckia (ต้นแม่)


ต้นที่ 16 Gymno. baldianum กระถาง 2.5 นิ้ว 70 บาท


ต้นที่ 17 Gymno. กระถาง 2.5 นิ้ว 50 บาท


ต้นที่ 18 Gymno. กระถาง 2.5 นิ้ว 50 บาท


ต้นที่ 19 Senecio pendulus กระถาง 2.5 นิ้ว 60 บาท


ต้นที่ 20 Disco. กระถาง 2.5 นิ้ว 100 บาท


ต้นที่ 21 Mammillaria toluca กระถาง 2.5 นิ้ว 80 บาท


ต้นที่ 22 ?? กระถาง 2.5 นิ้ว 80 บาท


ต้นที่ 23 Coryphantha กระถาง 2.5 นิ้ว 80 บาท


ต้นที่ 24 Melocactus กระถาง 2.5 นิ้ว 40 บาท


ต้นที่ 25 Ferocactus กระถาง 2.5 นิ้ว 50 บาท


ต้นที่ 26 ?? กระถาง 2.5 นิ้ว 80 บาท


ต้นที่ 27 Coryphantha? กระถาง 2.5 นิ้ว 60 บาท


ต้นที่ 28 Lobivia กระถาง 2.5 นิ้ว 50 บาท


ต้นที่ 29 Euphorbia mammillaris กระถาง 2.5 นิ้ว 50 บาท


ต้นที่ 30 ?? กระถาง 2.5 นิ้ว 60 บาท


ต้นที่ 31 Lobivia กระถาง 2.5 นิ้ว 50 บาท


ต้นที่ 32 Ferocactus กระถาง 2.5 นิ้ว 70 บาท


ต้นที่ 33 Ferocactus กระถาง 2.5 นิ้ว 80 บาท


ต้นที่ 34 Mammillaria bombycina กระถางละ 60 บาท
Create Date : 03 มิถุนายน 2555
Last Update : 10 กันยายน 2556 12:49:18 น.
Counter : 1172 Pageviews.

7 comment
ขายเล็กๆ น้อยๆ 5
จัดส่งแบบถอดกระถางนะครับ ลงทะเบียน 40 บาท EMS 70 บาท ครับ
รบกวนส่งที่อยู่มาทาง lovely_seal@hotmail.com เพื่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

การจ่ายเงิน

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 029-0-14545-7 ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 237-206350-8 ธนาคารไทยพาณิชย์

โอนแล้วช่วยแจ้งให้ทราบทาง e-mail ด้วยครับ

ส่งของวันจันทร์ที่ 7 ครับ


กระถางที่ 1 ?? 150 บาทเอียงเล็กน้อยต้นที่ 2 แบบเดียวกัน ต้นเล็ก 50 บาทต้นที่ 3 Euphorbia horrida 100 บาทต้นที่ 4 ?? 50 บาทต้นที่ 5 Ferro หนามสั้น 60 บาทต้นที่ 7 Dostenia  50 บาทต้นที่ 8 Dostenia 80 บาทต้นที่ 9 Dostenia 80 บาทต้นที่ 10 ปิดการขายต้นที่ 11 Disco ปิดการขายต้นที่ 12 ?? 80 บาทต้นที่ 13 ?? 50 บาทต้นที่ 14 ?? ปิดการขาย

Create Date : 29 เมษายน 2555
Last Update : 3 มิถุนายน 2555 23:26:04 น.
Counter : 355 Pageviews.

1 comment
ขายเล็กๆ น้อยๆ 4
เคลียร์พื้นที่

รบกวนส่งที่อยู่มาทาง lovely_seal@hotmail.com เพื่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

การจ่ายเงิน

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 029-0-14545-7 ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 237-206350-8 ธนาคารไทยพาณิชย์

โอนแล้วช่วยแจ้งให้ทราบทาง e-mail ด้วยครับ


ส่งแบบถอดกระถางนะครับ EMS 60 บาท ลงทะเบียน 30 บาท
ต้นที่ 1 Aloe descoingsii ปิดการขายต้นที่ 2 Euphorbia ปิดการขายต้นที่ 3 Mam ปิดการขายต้นที่ 4 Mam ปิดการขายต้นที่ 5 Mam ปิดการขายต้นที่ 6 ปิดการขายต้นที่ 7 ปิดการขายต้นที่ 8 หนามสั้น ปิดการขายต้นที่ 9 ปิดการขายต้นที่ 10 ปิดการขายต้นที่ 11 ปิดการขายต้นที่ 12 ปิดการขายต้นที่ 13 ปิดการขายต้นที่ 14 ปิดการขายต้นที่ 15 ปิดการขายต้นที่ 16 ปิดการขายต้นที่ 17 ปิดการขายต้นที่ 18 ปิดการขายต้นที่ 19 ปิดการขายต้นที่ 20 ปิดการขาย
Create Date : 14 มีนาคม 2555
Last Update : 30 เมษายน 2555 22:01:18 น.
Counter : 216 Pageviews.

1 comment
ขายเล็กๆ น้อยๆ 3
รบกวนส่งที่อยู่มาทาง lovely_seal@hotmail.com เพื่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

การจ่ายเงิน

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 029-0-14545-7 ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 237-206350-8 ธนาคารไทยพาณิชย์

โอนแล้วช่วยแจ้งให้ทราบทาง e-mail ด้วยครับ


ส่งแบบถอดกระถางนะครับ EMS 70 บาท ลงทะเบียน 40 บาท

ต้นที่ 1 ซ้าย-2 ขวา ปิดการขายต้นที่ 3 ปิดการขายต้นแม่ของต้นที่ 4ต้นที่ 4 ปิดการขายต้นที่ 5 ปิดการขายต้นที่ 6 ปิดการขายต้นที่ 7 ปิดการขายต้นที่ 8 ปิดการขายต้นที่ 9 ปิดการขายต้นที่ 10 ปิดการขายต้นที่ 11 ปิดการขายต้นที่ 12 ปิดการขายต้นที่ 13 ปิดการขาย
Create Date : 28 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 14 มีนาคม 2555 20:34:19 น.
Counter : 322 Pageviews.

6 comment
1  2  

Valentine's Monthpsilotum
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]