Group Blog
 
All Blogs
 
Art Therapy ศิลปะสะท้อนชีวิตArt Therapy ศิลปะสะท้อนชีวิต


ศิลปะบำบัด หรือ Art Therapy     เป็นศาสตร์แห่งการรักษาบุคคลที่มีปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นคำพูด มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่น เจ็บป่วยจากพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติด เบื่ออาหาร มีความพิการทางกายหรือสมอง  ซึ่งการทำงานศิลปะจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้ได้แสดงความรู้สึกนึกคิดที่เก็บกดไว้ออกมา  นอกจากจะใช้ในการบำบัดรักษาแล้วศิลปะยังใช้ในการตรวจคนไข้ได้ด้วย โดยนักจิตวิทยาจะวิเคราะห์อาการได้จากผลงาน หรือการแสดงออกของผู้ป่วย


ดนตรีบำบัด พลังเยียวยาด้วยสุนทรียะแห่งเสียง
คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ดนตรีที่นุ่มนวลฟังสบายๆ ช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย ปล่อยวางจากทุกสิ่งที่แสนจะยุ่งเหยิงสับสนรอบๆกายได้อย่างง่ายดาย  มนุษย์เรารู้จักการใช้ดนตรีบำบัดมานานแสนนาน ดังที่เมื่อห้าพันปีก่อนชาวอียิปต์ได้เรียกดนตรีว่า "ยาแห่งวิญญาณ"  นับจากนั้นมาได้มีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องจนมีการกำหนดรูปแบบและมาตรฐานของวิชาดนตรีบำบัดขึ้น ซึ่งมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก


ดนตรีบำบัดทางจิตเวช
 ดนตรีสามารถใช้ทั้งป้องกันและบำบัดโรคที่เกิดจากจิตใจได้หลายประเภท ตั้งแต่โรคเครียด โรคไมเกรน โรคนักบริหาร ก้าวร้าวผิดปกติฯลฯ ในการบำบัดนั้นสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือเปิดเพลงให้ผู้ป่วยฟังโดยต้องเลือกท่วงทำนองให้เหมาะกับโรคนั้นๆเช่น  เพลงประเภทบรรเลง หรือเพลงคลาสสิค ช่วยให้รู้สึกสบายและผ่อนคลาย สำหรับผู้ที่เป็นโรคเครียด ไมเกรน ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า จะใช้เพลงจังหวะสนุกสนาน ให้รู้สึกคึกคัก มีชีวิตชีวาขึ้น 
ส่วนการบำบัดอีกรูปแบบหนึ่งคือ การบำบัดเป็นกลุ่มประมาณ 6-10 คน เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายไปตามจังหวะเสียงเพลง เพื่อเบนความสนใจเรื่องที่หมกมุ่นอยู่  หรือระบายความเครียด นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสปรับตัวเข้าหาสังคมได้มากขึ้นด้วย


ดนตรีบำบัดโรค
 นอกจากจะมีอิทธิพลต่อจิตใจ อารมณ์ ความนึกคิดแล้ว ดนตรียังช่วยรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยทางกายอย่างได้ผลเป็นรูปธรรมเมื่อใช้รักษาร่วมกับการใช้ยา เช่น ช่วยลดอาการปวดจากโรคมะเร็ง, ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง, ผู้ป่วยอัมพาต, อาการพิการต่างๆ, ฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังผ่าตัด หรือผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน, และผู้ป่วยในภาวะใกล้เสียชีวิต แต่ทั้งนี้การใช้ดนตรีบำบัดโรค ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร และเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงจะได้ผล


 


ดนตรีบำบัดกับเด็กออทิสติก
 ลักษณะทั่วไปของเด็กออทิสติกคือ มีความล่าช้าและผิดปกติทางด้านสังคม ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล ทางด้านการสื่อความหมาย การพูดและการใช้ภาษา แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่า ดนตรีบำบัดช่วยให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการด้านการพูด ความเข้าใจการสื่อความหมายได้ดีขึ้น โดยกิจกรรมดนตรีสามารถจูงใจให้เด็กออทิสติกที่แยกตัวออกจากสังคม ให้มีปฏิสัมพันธ์กับครูและกลุ่มเพื่อน จากการมีส่วนร่วมและการยอมรับบทบาทหน้าที่ของตน ในรูปแบบของกิจกรรมดนตรีที่หลากหลาย


ดนตรีในชีวิตประจำวัน
 สำหรับคนปกติทั่วไปก็สามารถใช้ดนตรีในการป้องกันรักษาสุขภาพทางกายและจิตด้วยวิธีง่ายๆ เพียงเปิดเพลงบรรเลงในจังหวะช้าฟังสบาย ความนุ่มนวลของเสียงเพลงจะทำให้คุณหลุดออกจากกรอบของความคิด ความวิตกกังวลในขณะนั้น ขณะเดียวกันภายในร่างกาย กระบวนการเมตาโบลิสซึ่มจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ฯลฯ
 เพลงที่จังหวะแตกต่างกันย่อมให้ผลที่ต่างกันไป จังหวะช้าจะช่วยลดความเครียด ความเจ็บปวดลงได้ เพลงที่มีจังหวะปานกลาง สนุก เพลิดเพลิน ทำให้รู้สึกสุขสบาย สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเพลงที่มีจังหวะเร็ว ตื่นเต้นเร้าใจ จะทำให้รู้สึกตื่นตัว อยากออกกำลัง และมีพลังมากขึ้น


ศิลปะการแสดงเพื่อการบำบัด
ละครก็เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการปลดปล่อย แสดงความรู้สึก หรือระบายอารมณ์ไม่ดีทั้งหลายที่เก็บกดไว้ในใจออกมา  โดยผู้เข้ารับการบำบัดจะได้สวมบทบาทต่างๆในเหตุการณ์จำลอง เพื่อย้อนกลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาแล้วในอดีตให้เป็นไปอย่างที่ต้องการ แม้ในความเป็นจริงไม่อาจย้อนเวลากลับไปทำอย่างนั้นได้  แต่การทำเช่นนี้จะช่วยให้รู้สึกคลายปมปัญหาในจิตใจลง  นอกจากเจ้าของปัญหาจะรู้สึกดีขึ้นแล้ว เพื่อนร่วมกลุ่มก็สามารถนำละครฉากดังกล่าวเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ของตนเอง และสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาได้
 นอกจากการสวมบทบาทตัวละคร อาจจะใช้วิธีแสดงละครใบ้ ละครหุ่นมือ การเล่นกับหน้ากาก ก็ได้


ละครบำบัดเหมาะกับใครบ้าง
ละครจิตบำบัดสามารถใช้ได้กับผู้ที่มีปัญหาหลากหลายรูปแบบ ใช้ได้กับคนทุกวัยในวงกว้าง ไม่จำกัดเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น ยังรวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาความเครียด การเข้าสังคม การทะเลาะเบาะแว้ง อิจฉาริษยา  คนที่ปฏิเสธใครไม่เป็น เด็กที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแต่พ่อแม่ไม่รู้จะสอนเรื่องเพศสัมพันธ์หรือเรื่องยาเสพติดอย่างไรก็พาลูกมาทำกิจกรรมนี้ได้  แม้แต่ผู้ที่ไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่อยากค้นพบตัวเอง อยากพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เสริมความมั่นใจ หรืออยากทำกิจกรรมที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย ก็สามารถทำกิจกรรมดังกล่าวได้
 อ่านเพิ่มเติมในคอลัมน์ Health นิตยสาร Health & Cuisine ปีที่ : 3 ฉบับที่ : 33 เดือน
: ตุลาคม 2546


From: //healthandcuisine.com/health.aspx?cId=7&aId=292


Create Date : 18 มกราคม 2553
Last Update : 18 มกราคม 2553 15:41:05 น. 0 comments
Counter : 303 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Loveaddicted8
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Loveaddicted8's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.