Group Blog
 
All Blogs
 
Stroke วิกฤติสุขภาพ เพชฌฆาตเงียบ

loadaraiDunham Boat ShoesDunham ClogsDunham Work ShoesEarth PirouetteEarth Shoes IntrigueEarth Solar ShoesEcco City ShoesEcco CityEcco ClearanceEcco ClogEcco Mens ShoeEcco Sale ShoesEcco Shoe OutletEcco Shoe StoresEcco Shoes ClearanceEcco Shoes ToddlerEcco TraversoEcco WalkingEcco Woman ShoesEcho Golf ShoesEuropean Walking ShoesExtra Wide ShoeExtra Wide Shoes WomenFc SoccerFemale Dress ShoesFootjoy Lopro Golf ShoesFootjoy ShoeFootjoy Women Golf ShoesFootwear SoccerFootwear StoreGarmont Hiking ShoesGear ShoesGirl ShopGirls Canvas ShoesGirls Keds ShoesGold Running ShoesGolf Bags SaleGolf CloseoutGolf Discount ClubsGolf Shoes OnlineGolfstream ShoesGreen Velvet ShoesGreenjoy Golf ShoesGtx ShoesHeels Dress ShoesHeelys ClearanceHiking Shoes ReviewsIndigo Clark ShoesIndoor Soccer BootsIndoor Soccer Shoes Mens


Stroke วิกฤติสุขภาพ เพชฌฆาตเงียบ   Stroke เกิดจากความผิดปกติของสมอง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เส้นเลือดในสมองตีบหรือตัน และเส้นเลือดในสมองแตก ภาวะผิดปกติทั้ง 2 กรณี ส่งผลให้ผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือพิกลพิการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการช่วยเหลือที่รวดเร็วและแม่นยำเป็นสำคัญผู้ชายเสี่ยงภัย Stroke มากกว่า    ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ ตัน หรือแตก เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศชาย เพราะลักษณะการดำเนินชีวิตของผู้ชายมักจะเป็นไปอย่างรีบร้อน ขาดความระมัดระวัง ไม่ค่อยดูแลสุขภาพ ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสูบบุหรี่ โรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง นอกจากนี้เด็กที่มีความผิดปกติของเส้นเลือดในสมองตั้งแต่กำเนิด หรือ AVM (Arteriovenous Malformation) ก็มีโอกาสเส้นเลือดในสมองแตกได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ส่วนความเครียดที่ถูกเข้าใจว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกนั้น มีความเป็นไปได้น้อยมากเมื่อเทียบกับความเสี่ยงอื่นที่กล่าวมารู้จัก 4 สัญญาณ Stroke   อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่า Stroke เป็นโรคที่แสดงอาการอย่างเฉียบพลัน เมื่อเป็นแล้วมักทรุด หมดสติ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ แสดงว่าเสี่ยงต่อการเกิด Stroke
  • ปวดศีรษะขึ้นมาทันทีโดยไม่ทราบสาเหตุ อาจมีอาเจียนร่วมด้วยในบางครั้ง
  • แขน ขาอ่อนแรง หรือชาขึ้นมาทันทีครึ่งซีก หรือด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย
  • มีอาการพูดลำบาก เปล่งเสียงไม่ได้ ออกเสียงไม่ชัด สูญเสียทักษะการมองเห็น (เพียงด้านเดียว)
  • เวียนศีรษะ เสียการทรงตัว หรือหมดสติทันที

   อาการเหล่านี้ เกิดขึ้นได้แม้ในขณะที่ผู้ป่วยกำลังยืนหรือเดินอยู่ หากพบเจอกับผู้ป่วยที่มีลักษณะดังกล่าว สิ่งที่ดีที่สุดและจะเป็นตัวแปรสำคัญในกระบวนการรักษา คือการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่ให้บริการเอ็กซเรย์สมองโดยเร็วที่สุด หากผู้ป่วยมีอาการชักกระตุกร่วมด้วย ควรนำช้อนพันผ้าสะอาดสอดเข้าไปในปากป้องกันการกัดลิ้น หรือหากผู้ป่วยอาเจียนก็ควรหันหน้าผู้ป่วยไปด้านใดด้านหนึ่ง ให้อาเจียนออกมาให้หมด ไม่ควรให้ผู้ป่วยนอนหันหน้าตรงเพราะอาเจียนจะไหลย้อนลงสู่หลอดลม เกิดการสำลักได้   เมื่อถึงมือแพทย์ คนไข้จะได้รับการเอ็กซเรย์เพื่อตรวจหาสาเหตุความผิดปกติในสมอง ว่าเกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบ ตัน หรือแตกก่อนทำการรักษา โดยอาจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ภาพตัดขวาง (CT Scan) หรือเครื่องเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อประเมินความเสียหายของเนื้อสมอง ในกรณีที่คนไข้เส้นเลือดในสมองตีบหรือตัน 3 ชั่วโมงแรกนับจากมีอาการจนถึงมือแพทย์ ถือเป็นนาทีทองที่จะทำให้การรักษาด้วยยามีประสิทธิภาพที่สุด และหลังการรักษาจะมีโอกาสเกิดความผิดปกติทางร่างกายน้อยที่สุดด้วย ยิ่งทำการรักษาเร็วเท่าไร โอกาสที่สมองจะขาดเลือดก็น้อยลงเท่านั้นรับมือ Stroke ด้วย 2 แนวทางรักษา   แนวทางการรักษาเส้นเลือดในสมองตีบ ตัน หรือแตกมี 2 วิธีคือ การรักษาด้วยยา(กลุ่มยาละลายลิ่มเลือด) และการรักษาโดยการผ่าตัด ส่วนจะรักษาด้วยวิธีใดนั้น ประสาทแพทย์และประสาทศัลยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาจากภาวะต่างๆ ดังนี้
  • ดูจากอาการของผู้ป่วย โดยดูว่าผู้ป่วยมีอาการหนักมากหรือน้อยแค่ไหน แพทย์จะสังเกตจากระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย ส่วนมากคนไข้ที่มีอาการหนักมักไม่รู้สึกตัว ซึม หรือหลับ โดยนำมาวิเคราะห์ร่วมกับการตรวจร่างกายอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางตัดสินให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป

  • กรณีเส้นเลือดในสมองแตก ถ้าก้อนเลือดมีขนาดเล็ก ผู้ป่วยมักมีอาการไม่หนัก แพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาด้วยยา แต่ถ้าก้อนเลือดมีขนาดใหญ่และผู้ป่วยมีอาการหนัก อาจต้องใช้วิธีผ่าตัด ทั้งนี้ตำแหน่งของเส้นเลือดที่แตกก็สำคัญ ยิ่งเส้นเลือดแตกลึกลงไปเท่าไร ความเสี่ยงจากการผ่าตัดก็ยิ่งมีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นเลือดแตกที่แกนสมอง แทบจะไม่มีความหวังในการรักษาเลย

   ผู้ป่วยแต่ละรายจะมีรูปแบบการรักษาที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับอาการเป็นสำคัญ บางรายโชคดีถูกส่งถึงมือแพทย์ทันท่วงทีก็มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่รายที่โชคร้ายถึงมือแพทย์ช้า สมองถูกทำลายไปมาก โอกาสที่จะพิกลพิการ หรือเป็นอัมพาตก็มีสูงเช่นกัน พูดง่ายๆ ว่า stroke เป็นโรคที่ทำให้สมองถูกทำลายแน่นอนแต่จะมากน้อยแตกต่างกัน โอกาสที่ผู้ป่วยจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์จึงไม่มี หลังจากการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งอาจกินเวลาหลายสัปดาห์ไปจนถึงหลายเดือน ผู้ป่วยบางรายจะต้องได้รับยาต่อเนื่องและทำกายภาพบำบัดควบคู่ไปด้วย เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ได้มากที่สุด   แนวทางป้องกันที่ดีที่สุดคือ การดูแลร่างกายให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ หากคุณเป็นโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองดังที่กล่าวมาแล้ว ควรทำการรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคเส้นเลือดของสมองแตก ตีบหรือตันได้
 อ่านเพิ่มเติมในคอลัมน์ Health นิตยสาร Health & Cuisine ปีที่ : 8 ฉบับที่ : 86 เดือน
: มีนาคม 2551


From: //healthandcuisine.com/health.aspx?cId=7&aId=1059


Create Date : 14 มกราคม 2553
Last Update : 14 มกราคม 2553 2:58:43 น. 0 comments
Counter : 281 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Loveaddicted8
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Loveaddicted8's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.