Group Blog
 
All Blogs
 
รู้จัก โรค Cerebral Palsy เด็กสมองพิการ
หนึ่งในโรคที่อาจเกิดขึ้นได้กับเด็ก ตั้งแต่ช่วงก่อนคลอด นั่นก็คือ โรค Cerebral Palsy หรือ โรคสมองพิการ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการช้าลง และมีอาการบกพร่องอื่น ๆ ร่วมด้วย วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับ โรค Cerebral Palsy มาฝากกัน

โรค Cerebral Palsy (ซีรีบรัล พลัลซี หรือ ซีพี) หรือ โรคสมองพิการ เกิดจากสมองส่วนที่ใช้ควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่อง หรือสูญเสียไป ในทางการแพทย์ จัดเด็กพิการ CP เป็นภาวะพิการทางสมองชนิดหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้เป็น โรค Cerebral Palsy มีปัญหาในการเคลื่อนไหว

โดยแต่ละคนที่เป็น โรค Cerebral Palsy จะมีอาการแตกต่างกัน เช่น บางคนจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง เคลื่อนไหวช้า ทรงตัวได้ไม่ดี งุ่มง่าม บางรายเดินไม่ได้ ต้องใช้ไม้เท้าช่วย นอกจากนี้เด็กบางคนอาจมีความบกพร่องอื่นร่วมด้วย เช่น บกพร่องด้านการมองเห็น การได้ยิน กระดูกสันหลังคด โดยอาการของแต่ละคนจะเป็นมากน้อยแตกต่างกัน

ทั้งนี้เด็กพิการซีพี ส่วนใหญ่จะมีสติปัญญาดี ไม่ได้เป็นปัญญาอ่อน ประมาณ 70-80% มีค่า IQ มากกว่า 70 แต่มักมีปัญหาการเคลื่อนไหว พัฒนาการช้า ยืน เดินได้ช้า พูดไม่ชัด ฯลฯ

สาเหตุและปัจจัยของ โรค Cerebral Palsy

โรคสมองพิการ หรือ โรค Cerebral Palsy เกิดได้จากหลายสาเหตุ มักมีอาการตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุประมาณ 7 ขวบ ซึ่งเป็นระยะที่สมองเติบโตเต็มที่ ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติระหว่างการเจริญเติบโตของสมอง ในช่วงต่าง ๆ คือ

1.ระหว่างตั้งครรภ์ เกิดจากแม่ติดเชื้อ หรือได้รับสารพิษโดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรก หรือแม่อาจได้รับอุบัติเหตุขณะตั้งครรภ์ ทำให้ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจน หรือได้รับความกระทบกระเทือน บางรายเกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดในสมองของทารกในครรภ์

2.ระยะระหว่างคลอด อาจเกิดจากแม่ได้รับสารพิษ หรือติดเชื้อ ทำให้คลอดยาก รกพันคอ คลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะเด็กที่อายุครรภ์สั้น และน้ำหนักตัวน้อย สาเหตุที่เกิดในระหว่างคลอดนี้ พบได้ร้อยละ 3-13 ของทั้งหมด

3.ระยะหลังคลอด เด็กอาจติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ทำให้สมองได้รับความเสียหายบางส่วน หรือได้รับสารพิษ การขาดออกซิเจนจากการจมน้ำ การสำลัก หรือการชัก หรือสมองบาดเจ็บ

หากเกิดความเสียหายกับสมองในช่วง 2 ปีแรก จะทำให้สมองพิการได้ง่าย เพราะช่วง 2 ปีแรก เป็นช่วงที่เด็กมีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วเกือบร้อยละ 80 ของทั้งหมด ทั้งนี้ หากสมองของเด็กเสียหาย เนื้อสมองส่วนนั้นจะไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้

การวินิจฉัย โรค Cerebral Palsy

โรค Cerebral Palsy สามารถวินิจฉัยได้จากการซักถามประวัติ และตรวจร่างกาย โดยเฉพาะการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อจะปรากฎให้เห็นชัดเจน นอกจากนี้ยังจะพบเห็นลักษณะงุ่มง่าม เคลื่อนไหวช้า ทรงตัวได้ไม่ดี และหากตรวจด้วยคลื่นสมอง จะพบลักษณะผิดปกติ ที่ทำให้เกิดอาการชักได้

การรักษา โรค Cerebral Palsy

สามารถรักษาตามอาการ โดย

1.ใช้วิธีกายภาพบำบัด เพื่อป้องกันการผิดรูปของข้อต่าง ๆ โดยใช้การยืด การดึง การตัด อาจใช้เครื่องช่วยพยุง เฝือก หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อป้องกันการเกร็งของกล้ามเนื้อ และข้อติดแข็ง

2.ใช้ยา เพื่อลดอาการเกร็ง ได้แก่

- ยากิน กลุ่ม Diazepam จะช่วยลดความเกร็งของกล้ามเนื้อได้ในระดับหนึ่ง แต่ผลข้างเคียงคือ จะมีอาการง่วงนอน

- ยาฉีดเฉพาะที่ โดยเฉพาะกลุ่ม Botox ซึ่งผลิตจากสารพิษจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีฤทธิ์๋ทำให้การนำประสาทส่วนปลายถูกขัดขวาง ถ้าฉีดเข้าไปจะทำให้ลดความผิดรูปผิดร่างของข้อได้ แต่ยาออกฤทธิ์เพียงชั่วคราว คือ 3-4 เดือน หากหมดฤทธิ์ยา กล้ามเนื้อจะกลับมาเกร็งอีก

อย่างไรก็ตาม ยาฉีดเฉพาะที่ยังไม่ได้รับความนิยม เพราะมีราคาแพง และต้องใช้ปริมาณมาก เนื่องจากเด็กพิการซีพี จะมีกล้ามเนื้อเกร็งหลายมัดมาก นอกจากนี้หากผู้ป่วยที่ข้อแข็ง การฉีดยาจะไม่สามารถช่วยได้

3.การผ่าตัด แบ่งได้เป็น

- การผ่าตัด ลดความตึงของกล้ามเนื้อ โดยผ่าคลายเฉพาะกล้ามเนื้อที่ยึด ตึง เกร็ง

- การผ่าตัดย้ายเอ็น เพื่อสร้างความสมดุลของข้อ

- การผ่าตัดกระดูก จะใช้สำหรับรายที่กระดูกถูกดึงจนผิดรูปแล้ว

4.การรักษาด้านอื่น ๆ เช่น ผ่าตัดแก้ไขตามอาการ การใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ยาควบคุมการชัก รวมถึงให้คำปรึกษาปัญหาด้านจิตเวช

การดูแลเด็กป่วย โรค Cerebral Palsy

1.ต้องช่วยให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด ด้วยการฝึกกิจวัตรประจำวัน การพูด ฝึกกายภาพบำบัด เช่น การฝึกชันคอ การฝึกพลิกตะแคงตัว ฝึกตั้งคลาน ฯลฯ

2.กระตุ้นเด็กให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยการเล่น การเคลื่อนไหว การออกเสียง รวมทั้งควรพาเด็กไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม ชุมชน เพื่อให้เด็กปรับตัว เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้

3.จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาของเด็ก เช่น มีอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ให้เด็กใช้ได้สะดวกขึ้น ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อกับความพิการของเด็ก

ทั้งนี้การฝึกฝนต่าง ๆ ควรทำในช่วงขวบปีแรก จนถึงอายุ 7 ปี เพราะเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการสูงสุด หากพ้นวัยนี้และเด็กไม่ได้รับการฟื้นฟู อาจทำให้พัฒนาการด้านต่าง ๆ มีไม่เต็มที่ และเด็กจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมทั้งข้อต่อต่าง ๆ จะยึด เกร็ง มีสภาพความพิการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรได้รับการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จนกระทั่งโตแล้ว

From: กระปุกดอทคอมBrita Water Filter ReplacementWater Filter RatingsWater Treatment FiltersReverse Osmosis Water FiltersWater Iron FilterWhirlpool Water Filter CartridgeRo Water FilterWater Filter FaucetsRo Water FiltersWater Sediment FilterSamsung Water FilterSediment Water FilterSediment Water FiltersShower Water FilterShower Water FiltersSink Water FilterWater Filter InstallationWater Purification42 FilterSink Water FiltersWater Well FiltersWater Filter Replacement CartridgesSmart Water FilterSmart Water FiltersTap Water FilterWell Water Filter SystemsWhole House Water Filter CartridgesWhole House Water Filter CartridgeWater System FiltersTap Water FiltersWater Filter GeTravel Water FilterUltraviolet Water FilterUltraviolet Water FiltersUnder Counter Water FilterPur Water Filter CartridgePur Water Filter CouponBrita Water Filter FaucetUnder Counter Water FiltersUnder Sink Water FilterUnder Sink Water FiltersWhole House Water Filter ReviewUndersink Water FilterWater Filter PartsBrita Water Filter CartridgeUndersink Water FiltersUv Water FilterWater Iron FiltersWater Sediment FiltersUv Water FiltersDrinking Water Filter SystemsPur Water Filter CouponsGe Water Filter GwfWatts Water FilterWell Water FilterWell Water FiltersBest Water Filter SystemCommercial Water Filter SystemsWellness Water FilterWater Filter PurifierHouse Water Filter SystemsWhirlpool Refrigerator Water FilterWater Filters FluorideWhirlpool Refrigerator Water FiltersWater Well FilterWhirlpool Water FilterWater Filters ComparisonWhirlpool Water FiltersBrita Water Bottle FilterWater Filtration FiltersBrita Water Filter SystemGe Smart Water Plus FilterPur Water Filter 9030How Do Water Filters WorkWhirlpool Whole House Water FilterWhirlpool Whole House Water FiltersWhole House Carbon Water FilterReverse Osmosis Water Filter SystemsWhole House Sediment Water FilterWhole House Water FilterWhole House Water FiltersWhole House Well Water FilterZero Water FilterBrita Water Filter ReviewToaster OvensToaster OvensToaster Oven2 Slice Toaster Oven2 Slice Toaster Oven4 Slice Toaster OvenCuisinart Convection Toaster Oven Broiler4 Slice Toaster Ovens6 Slice Convection Toaster OvenToaster Oven Reviews6 Slice Toaster OvenToaster Oven Convection6 Slice Toaster OvensAroma Toaster OvenAroma Toaster OvensBest Convection Toaster OvenBest Convection Toaster OvensOven ToasterBest Rated Toaster OvenToaster Oven RatingsBest Rated Toaster OvensBest Toaster OvenBest Toaster OvensBlack & Decker Toaster OvenBlack & Decker Toaster OvensBlack And Decker 4 Slice Toaster OvenBlack And Decker 6 Slice Toaster OvenBlack And Decker Convection Toaster OvenToaster Convection OvenToaster Ovens ReviewsBlack And Decker Countertop Toaster OvenToaster Oven BroilerBlack And Decker Infrawave Toaster OvenToasters OvenBlack And Decker Mountable Toaster OvenBlack And Decker Space Saver Toaster OvensBlack And Decker Toaster OvenToaster Oven PartsBlack And Decker Toaster OvensBlack And Decker Under Cabinet Toaster OvenBlack And Decker Under Counter Toaster OvenBlack And Decker Under The Counter Toaster OvenBlack Decker Convection Toaster OvenBlack Decker Convection Toaster OvenBlack Decker Stainless Steel Infrawave Toaster OvenBlack Decker Toaster OvenBlack Decker Toaster OvensBlack Toaster OvenToaster Oven BakewareBlack Toaster OvensBlackdecker Toaster OvenBravetti Convection Toaster OvenBravetti Toaster OvenToaster Ovens RatingsBreville Toaster OvenBroiler Toaster OvenBuy Toaster OvenCalphalon Convection Toaster OvenCheap Toaster OvenCheap Toaster OvensCommercial Toaster OvenCompact Toaster OvenToaster Convection OvensToaster Oven ReviewCompact Toaster OvensCompare Toaster OvensConsumer Reports On Toaster OvensConsumer Reports Toaster OvensConvection Toaster OvenCuisinart Classic Toaster Oven BroilerConvection Toaster OvensCookware For Toaster OvensCool Touch Toaster OvenCountertop Toaster OvenCuisenart Toaster OvenCuisinart Classic Toaster OvenCuisinart Convection Toaster OvenCuisinart Retro Toaster OvenToaster Oven AccessoriesCuisinart Toaster OvenToaster Oven CookwareCuisinart Toaster OvensCuisinart Tob 155 Toaster OvenCuisinart Tob 165 Convection Toaster OvenCuisinart Tob 175 Toaster OvenCuisinart Tob 175Bc Convection Toaster OvenCuisinart Toaster Oven BroilerCuisinart Tob 175Bc Toaster OvenCuisinart Tob 195 Convection Toaster OvenToasters OvensCuisinart Tob 30Bc Brushed Chrome Toaster OvenCusinart Toaster OvensToaster Oven RotisserieDe Longhi Toaster OvenDelonghi 6 Slice Toaster OvenDelonghi Alfredo Toaster OvenToaster Oven MicrowaveDelonghi Convection Toaster OvenDelonghi Convection Toaster OvensToaster Oven DelonghiDelonghi Digital Toaster OvenDelonghi Retro Toaster OvenDelonghi Toaster OvenDelonghi Toaster OvensToaster Oven WhiteDelongi Toaster OvenToaster Oven ToasterDelongi Toaster OvensDigital Convection Toaster OvenDigital Toaster OvenDigital Toaster OvensEuro Pro Convection Toaster OvenEuro Pro Toaster OvenEuro Pro Toaster OvensToaster Oven KrupsEuropro Toaster OvenBlack And Decker Toaster Oven Parts

Create Date : 11 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2553 11:41:37 น. 0 comments
Counter : 834 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Loveaddicted8
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Loveaddicted8's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.