ความเพ้อฝัน...ของฉัน.....เคยคิดว่า....มันช่างไร้ค่า.... ....ฉันนี่แหล่ะ....คนช่างฝัน....... .........แต่เวลานี้.....*"ฉัน"*.....เก็บเอามา.....แบ่งปันให้ทุกคน....^-^...
Group Blog
 
All blogs
 

ที่ปลายขอบฟ้า_@_ลานสัก


Smiley


อำเภอลานสัก  เดิมเป็น  ตำบลลานสัก  ขึ้นกับอำเภอบ้านไร่  


จังหวัดอุทัยธานี  ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอลานสัก  


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2518  โดยที่ว่าการกิ่งอำเภอลานสัก  


ตั้งอยู่ที่บ้านปากเหมือน  หมู่ 3  ตำบลลานสัก  ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กค. 2524  


ได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอลานสัก 


 และย้ายมาตั้งที่ว่าการ ที่บ้านเก่า  หมู่ 2  ตำบลลานสัก  ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน 


Smiley


การเดินมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3438


จึงมาหยุดอยู่.........ณ.ที่แห่งนี้


"อำเภอลานสัก"


Smiley

Smiley


ฉันหวังไว้เพียงว่า


"เมืองลานสักนี้"


จะมีคนรู้จักมากขึ้นกว่าเดิม


อย่างน้อยๆ....ก็อยากให้มีคนที่ได้มาเยี่ยมเยือน


เมื่อกลับไป  ก็จะยังคงคิดถึงและจดจำที่นี่ได้เสมอ


และตลอดไป..


SmileySmiley

อาทิตย์อัสดง


ลง


.....ที่ ตรงนี้..... 

Create Date : 04 เมษายน 2553    
Last Update : 9 เมษายน 2553 2:20:55 น.
Counter : 564 Pageviews.  

ลืมตาดูโลก_@_เมืองเก่า


เกิดที่นี่ _ @ _ เมืองเก่า _ อยู่ที่บ้านอุทัยธานีเก่า


อำเภอหนองฉาง


Smiley


เป็นที่ตั้งของเมืองอุไทยธานีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา


ซึ่งยังคงมีซากโบราณสถานเหลืออยู่ เช่น ที่วัดหัวหมาก วัดยาง และวัดกุฏิ


ส่วนบริเวณโดยรอบได้กลายเป็นทุ่งนาไปหมด


วัดที่ยังคงสภาพอยู่จนถึงปัจจุบันนี้คือ
วัดแจ้ง มีพระปรางค์ซึ่งเดิมสร้างเมื่อ พ.ศ. 2081 ต่อมาถูกพม่าทำลายยอดหัก


บูรณะซ่อมแซมครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2528 โบสถ์เก่าเป็นโบสถ์ขนาดเล็ก


ประตูเดียวแบบอยุธยาตอนปลาย ลายปูนปั้นของพระปรางค์และหน้าบันโบสถ์เป็นฝีมือเดียวกัน


ภาพจิตรกรรมภายในโบสถ์เขียนขึ้นเมื่อบูรณะครั้งล่าสุด


เป็นภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อีกวัดหนึ่งคือ วัดหัวเมือง


ซึ่งยังคงมีซากโบสถ์เก่าแบบอยุธยาเหลืออยู่ และเจดีย์โบราณขนาดเล็กหน้าโบสถ์เก่า

 

Create Date : 04 เมษายน 2553    
Last Update : 4 เมษายน 2553 22:49:06 น.
Counter : 302 Pageviews.  

บ้านเกิด...เมืองนอน

Smiley   จังหวัดอุทัยธานี   Smiley


อุทัยธานีเมืองชนกจักรี  ปลาแรดรสดี  ประเภณีเทโว  ส้มโอบ้านน้ำตก


มรดกโลกห้วยขาแข้ง  แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง  ตลาดนัดดังโคกระบือจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง


มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร


พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและและภูเขาสูง


สภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ


จนทำให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


เป็นผืนป่าที่ควรค่าแก่การดูแลรักษาและนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคนดินแดนบางส่วนพบหลักฐานว่า


เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และเป็น


ที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมืองในสมัยทวารวดี


ตามตำนานกล่าวว่าในสมัยสุโขทัย


ท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า (อำเภอหนองฉาง)


แล้วพาคนไทยมาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ


จึงเรียกว่า "เมืองอู่ไทย" ตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย


ต่อมาเกิดน้ำแล้งกระแสน้ำเปลี่ยนทาง เมืองจึงถูกทิ้งร้าง


ในสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวกะเหรี่ยงชื่อ "พะตะเบิด"


เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทย โดยขุดทะเลสาบขังน้ำไว้ใกล้เมือง


และเป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยคนแรก


ชื่อเมือง จึงเรียกเพี้ยนเป็น "เมืองอุไทย"


ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอก


ในการสกัดกั้นกองทัพพม่าที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา


ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการอพยพผู้คน


มาตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น


และได้กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมือง "อุทัยธานี" ในปัจจุบัน 

Create Date : 04 เมษายน 2553    
Last Update : 4 เมษายน 2553 21:34:26 น.
Counter : 269 Pageviews.  

ตำนานตามพงศาวดาร
SmileySmileySmileySmileySmileySmileyตำนานเมืองอุไทยธานี


(ชื่อในอดีต)ตำนานเก่าเล่าว่า ในสมัยสุโขทัยเจริญรุงเรืองนั้น


“ท้าวมหาพรหม” ได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า


คือ อำเภอหนองฉางในปัจจุบันนี้


แล้วพาคนไทยเข้ามาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้าน "คนมอญ"


และคนกะเหรี่ยง จึงเรียกว่า“เมืองอู่ไทย”


เรียกชื่อตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย


ซึ่งพากันตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น


มีพืชพันธุ์ และอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าแห่งอื่น


ต่อมากระแสน้ำเปลี่ยนทางเดินและเกิดกันดารน้ำ


เมืองอู่ไทยจึงถูกทิ้งร้าง จนในที่สุด “พะตะเบิด” ได้เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทย


โดยขุดที่เก็บกักน้ำไว้ใกล้เมือง


และพะตะเบิดได้เป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยเป็นคนแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาSmileyต่อมาในสมัยพระเอกาทศรถ (พ.ศ.2148 - 2163)


ได้โปรดให้บัญญัติอำนาจการใช้ตราประจำตำแหน่ง


มีบัญชาการตามหัวเมืองนั้น ได้ระบุในกฎหมายเก่าลักษณะพระธรรมนูญว่า


"เมืองอุไทยธานี เป็นหัวเมืองขึ้นแก่มหาดไทย"


Smileyในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ (พ.ศ.2251-2275) นั้น


จมื่นมหาสนิท (ทองคำ) ซึ่งย้ายมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสะแกกรังนั้น


ได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาราชนกูล


ได้กำเนิดบุตรชายคนโตชื่อ "ทองดี " เกิดที่สะแกกรัง


สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ พระนามเดิม "ทองดี"


เดิมทรงรับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเจ้าบรมโกศ)


ได้ดำรงตำแหน่ง พระอักษรสุนทร เสมียนตรากรมมหาดไทย


ถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 (พระเจ้าเอกทัศ)


พม่ายกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา


เกิดการระส่ำระสายแตกสามัคคีในพระนคร


จึงทรงอพยพครอบครัวไปรับราชการกับเจ้าเมืองพิษณุโลก


ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี อภัยพิริยปรากรมพาหุ


ต่อมาทรงพระประชวร สิ้นพระชนม์ในเมืองพิษณุโลก

Smiley


บุตรชายชื่อ "ทองด้วง"


ภายหลังได้รับราชการเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก


ปราบจราจลในกรุงธนบุรี


และสถาปนาเป็นกษัตริย์ราชวงศ์จักรีปกครองแผ่นดิน


พระนามว่า


"พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" รัชกาลที่ 1


พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ทองด้วง)


บุตรชายคนโต ได้ถูกสถาปนาเป็น


"พระบรมราชจักรีวงศ์"

SmileySmileySmileySmileyเมืองนี้จึงเรียกว่า"เมืองพระชนกจักรี"


 SmileySmileySmileySmiley
 

Create Date : 14 มีนาคม 2553    
Last Update : 14 มีนาคม 2553 19:53:01 น.
Counter : 324 Pageviews.  


เขียนไว้...ที่ปลายฟ้า
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
..........
ชีวิตคืออะไร...

เท่าที่ฉัน...ได้ออกเดินทางไปไกล...แสนไกล

เพื่อค้นหา...ความหมายมันหลายต่อหลายครั้ง...???


รู้แต่ว่า...ได้รู้จักกับผู้คนมากมาย...

บ้างก็เจอคนกับคนดี

บ้างก็เจอคนกับคนไม่ดี

บางคนก็จริงใจ...

บางคนก็ไม่มีเลยแม้แต่....ความจริงใจ

มันมีวันที่ดีใจ มีวันที่เสียใจ...

มีวันที่หัวเราะ มีวันที่ร้องไห้...

มีวันที่ว่างเปล่า...

จนในบางครั้ง...รู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว

ชีวิต...มันเหมือนลอย

อยู่ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล...

ฉันบอกกับตัวเองว่า..."เธอห้ามประมาทพลาดพลั้งนะ"...

"เพราะเธออาจต้องจมดิ่งลงในทะเลลึกก็ได้..."


แต่ชีวิตคนเราแต่ละคน...ไม่เหมือนกัน...

อาจมีสุขบ้าง อาจมีทุกข์บ้าง...

ไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนและจีรัง...

ฉันเชื่อว่า...

ทุกอย่างเป็นการทดสอบ...จากสวรรค์...


แต่....ฉันเป็นคนหนึ่ง

ที่ผ่านการทดสอบ...จากสวรรค์แล้ว

ฉันได้เห็นโลกใบนี้กว้างกว่าใครๆ...หลายคน

สิ่งที่ฉันได้กลับคืนมา...

คือประสบการณ์ชีวิตที่สูงส่ง

...กับพรสวรรค์อันล้ำค่า

และมิตรภาพอันสวยงาม...


ชีวิตคืออะไร.........

ตอนนี้...ฉันไม่อยากรู้แล้ว

อย่าไปสนใจ...ในสิ่งเหล่านี้เลย...

ฉันขอพอใจ...ในสิ่งที่มี

และขอทำดี...ในสิ่งที่สมควร


ก็น่าจะพอแล้วนะ......
ดูแล...และรักษาตัวเองให้ดีนะ...เราจะคิดถึงเสมอ #00FF00
Friends' blogs
[Add เขียนไว้...ที่ปลายฟ้า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.