People like us know how to survive ….There's no point in living if you can't feel alive
Group Blog
 
All blogs
 
++ระเบียบใหม่ การขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ Teir 4 (เพิ่มเติม)++

ขอเขียนสรุปกันอีกที่ เพราะอาจยังมีหลายคนที่ยังงงๆ กับการยื่นขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ และพี่ก็ไปหารายละเอียดขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ ตามระเบียบใหม่ Teir 4 มาเพิ่มเติม ให้น้องๆ
ก่อนอื่นใด ให้น้องๆที่ต้องการสมัครวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ เข้าไปอ่านขั้นตอนระเบียบการยื่นขอวีซ่าแบบใหม่นี้ที่ //www.vfs-uk-th.com คลิกที่ภาษาไทยจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง (@อย่าลืมว่า ก่อนกรอกแบบคำขอวีซ่า จะต้องสมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาและชำระค่าเรียน และได้รับ visa letter จากสถาบันการศึกษาที่จะไปเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะ)

ขั้นตอนแรก เค้าจะแนะนำให้ผู้สมัครกรอกแบบคำขอวีซ่าทางเวปไซต์ โดยคลิกที่ “ยื่นคำร้องขอวีซ่า” จะเข้าไปที่นี่คะ //www.visa4uk.fco.gov.uk แล้วมันจะเป็นภาษาอังกฤษ ที่นี่ไม่ต้องรีบร้อนคะ ให้คลิกที่ “Apply for UK VISA now” แล้วทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ เพื่อเข้าสู่หน้าการกรอกแบบฟอร์มคะ ที่สำคัญ ในขั้นตอนนี้จะต้องมีข้อมูลให้ครบถ้วนสำหรับกรอกนะคะ ทั้งพาสปอร์ต หนังสือตอบรับจากสถาบันที่เราลงเรียน ระยะเวลา หลักสูตร ที่พักในอังกฤษ ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ email address ของผู้สมัคร สำหรับการติดต่อกลับ เป็นต้น ใบสมัครที่เรา key ข้อมูลเข้าไปสามารถ save ไว้เพื่อกลับเข้ามาในเวปไซด์เดิม เพื่อ key ข้อมูลต่อได้อีกภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน หากเกินจากนั้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูก delete แล้วต้องมาเริ่มต้น key ข้อมูลใหม่ อ่านดูให้ดีก่อนกรอกนะคะ เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าจะเข้าใจหรอกคะ

เมื่อกรอกแบบฟรอร์มตรวจดูให้เรียบร้อยและ summit online แล้ว ให้เข้าไปนัดหมายเวลาเพื่อยื่นแบบคำขอวีซ่า
ก่อนไปยื่นแบบคำขอวีซ่า หากขอวีซ่าอยู่นานมากกว่า 6 เดือน ต้องแสดงผลผ่านการตรวจเชื้อวัณโรคที่ IOM ด้วย ค่าตรวจราว 2,050 บาท โทรศัพท์ สอบถามขั้นตอนและนัดหมายล่วงหน้าที่ 02 234 7950-5 และต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น โดยนำพาสปอร์ตและสำเนา พร้อมรูปถ่ายสองนิ้วสองรูปไปด้วย

ในวันยื่นคำขอวีซ่า ให้ปรินต์แบบคำขอที่กรอกสมบรูณออนไลน์ พร้อมกับลงนามกำกับให้เรียบร้อย และนำเอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียนทั้งหมด ไปให้ครบถ้วนนะคะ

สรุปกันอีกที่นะคะ สำหรับเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ ตามระบบ Tier 4 (สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า หลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2552 )
เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ
- รูปถ่าย ขนาด พาสปอร์ต (2 นิ้ว) 1 ใบ
- พาสปอร์ต ที่ต้องมีอายุใช้ได้มากกว่า 6 เดือน พร้อมถ่ายเอกสารหน้าแรก 1 ใบ (พร้อมฉบับเก่า ถ้ามี)
- ทะเบียนบ้าน ตัวจริงและสำเนา
- บัตรประชาชน ตัวจริง และสำเนา
- Visa Letter จะได้หลังจากสมัครเรียน และจ่ายค่าเรียนแล้ว จะระบุค่าที่พักที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)
- ผลการตรวจหาเชื้อวัณโรคจาก IOM
- Statement จากธนาคาร (ถ้าใช้สมุดบัญชี ต้องแนบตัวจริง และถ่ายเอกสาร ) โดยต้องเป็นเงินสด อยู่ในบัญชีของผู้สมัครเองมาไม่น้อยกว่า 28 วัน จำนวนเงินที่ควรมี อย่างน้อยพอสำหรับจ่ายค่าเรียน และค่าใช้จ่ายขณะพำนักที่อังกฤษ ตามเกณฑ์
เรียนน้อยกว่า 9 เดือน ในลอนดอน ค่าเรียน + 800 ปอนด์ต่อเดือน
เรียนน้อยกว่า 9 เดือน นอกลอนดอน ค่าเรียน + 600 ปอนด์ต่อเดือน
เรียนมากกว่า 9 เดือน ในลอนดอน ค่าเรียน + 7,200 ปอนด์สำหรับใช้จ่ายในช่วง 9เดือนแรก
เรียนมากกว่า 9 เดือน นอกลอนดอน ค่าเรียน + 5,400 ปอนด์สำหรับใช้จ่ายในช่วง 9 เดือนแรก
- Transcript จากมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา ตัวจริงและถ่ายเอกสาร เป็นภาษาอังกฤษ
- ใบประกาศนียบัตรผ่านการเรียนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
- จดหมายรับรองการทำงานหรือผ่านการทำงาน ฝึกงาน (ถ้ามี) ให้มีหัวจดหมาย ที่อยู่ และประทับตราบริษัทหรือหน่วยงาน ด้วย
- ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน ทำเป็นแคชเชียร์เช็ค(จากธนาคารในเขตกรุงเทพฯ) สั่งจ่าย British Embassy Bangkok จำนวนเงินให้ดู up date //www.vfs-uk-th.com ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินปอนด์ ขณะนี้อยู่ ราว 7,975 บาท

ในวันนั้นผู้สมัครจะถูกสแกนลายนิ้วมือ และถ่ายรูป Digital เพื่อทำหลักฐานพิสูจน์บุคคล(biometric) ก็ต้องพยายามอย่าให้มีบาดแผลที่นิ้วมือในวันนั้นนะคะ
สถานที่ยื่นวีซ่า ยังคงเป็นที่เดิมคะ คือ
VFS Global เลขที่ 183 ถนนราชดำริ
ชั้น 2 อาคารรีเจนท์ เฮ้าส์
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 (ติดกับ AUA)
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

การยื่นคำขอ: 08.30 – 15.00 น.
การรับหนังสือเดินทางคืน: 15.00 – 16.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อการสอบถามเรื่องวีซ่า:02-800-8050 ซึ่งจะเป็นเทปบันทึกข้อมูลให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า ให้ติดต่อระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุด) นอกจากนี้ อาจเลือกที่จะใช้การติดต่อกับศูนย์ฯ ทางอีเมลล์ก็ได้ที่ - info@ukvac-th.com
ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า โดยปกติหากไม่ต้องมีการสัมภาษณ์ สามารถรับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2-5 วันทำการ ในกรณีต้องมีการสัมภาษณ์ อาจใช้เวลาราว 15 วันทำการ
หลังจากยื่นใบสมัคร ผู้สมัครจะได้รับใบเสร็จพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร สำหรับ check ในเวปไซด์ว่าวีซ่าได้ผ่านขั้นตอนเรียบร้อย สามารถเข้าไปรับได้วันใด ในเวปไซด์เดิมคะ //www.vfs-uk-th.com คลิกที่ “ติดตามคำร้องขอวีซ่า” แล้วกรอกหมายเลข Application Reference Number วันเดือนปีเกิด คะ ได้วันนัดหมายก็ให้นำใบเสร็จไปรับพาสปอร์ตได้ในช่วงบ่ายคะ ลาล้า...สบายใจละซิที่นี้
ทั้งหมดนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังจะสมัครวีซ่ามาเรียนที่อังกฤษนะคะ ถ้าเตรียมตัวดี ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง ก็ได้วีซ่าผ่านฉลุยคะ ไม่ต้องเครียดคะ โชคดีทุกคนนะคะ (โดยเฉพาะคนที่อ่านบล๊อกพี่อยู่เนี่ย)

Create Date : 13 มิถุนายน 2552
Last Update : 13 มิถุนายน 2552 19:22:12 น. 48 comments
Counter : 5610 Pageviews.

 
สาาาาาธุค่ะ กำลังเตรียมตัวจะยื่นวีซ่าอยู่ค่า แหะแหะ


โดย: MoD_Kaa IP: 115.67.116.20 วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:23:15:11 น.  

 
วีซ่าอังกฤษช้ามากเลยค่ะพี่ ขอไปเดือนนึงแล้วยังไม่ได้เลย เค้าแจ้งในเน็ตว่าเป็นเพราะคนยื่นขอเยอะและมีการใช้ระบบใหม่ เลยเลือนการพิจารณาเป็น 4-6 สัปดาห์

จะเริ่มเรียนปลายเดือนนี้แล้วด้วยจิ ฮือ ๆ
ป.ล. ไปเรียนที่ไบรตั้นค่ะ เลือกไบรตั้นเพราะพี่เลยนะคะเนี่ย จะมีโอกาสได้เจอกันมั้ยน้ออออ ยังไงก้อขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยล้ากันนะคะ...


โดย: PUI ka... IP: 115.67.19.228 วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:2:27:03 น.  

 
Good luck everyone ka!


โดย: riverstone วันที่: 20 มิถุนายน 2552 เวลา:17:22:33 น.  

 
ไปอังกฤษ จะทำผัดไทที่อร่อยสุดให้ทานนะครับ อิอิ


โดย: MM (ongchai_maewmong ) วันที่: 22 มิถุนายน 2552 เวลา:12:26:33 น.  

 
ขอบคุณมากนะคะ กำลังจะยื่นขอวีซ่าพอดีค่ะ


โดย: Sala-Paopao IP: 124.122.79.154 วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:20:16:51 น.  

 
ผมยื่นเอกสารไปตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.52 แล้วยังไม่ได้เลยครับ นานมากมาย


โดย: puumpuy IP: 118.172.200.163 วันที่: 2 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:44:10 น.  

 
งงมากเรยกะแบบใหม่เนี่ยยย

หลงเสียเวลาไปทำแบบเก่าอยู่ตั้งนาน

พอไปยื่นเค้าบอกว่าแบบนั้นยกเลิกไปแร้วซะงั้น - -"

เครียดอย่างแรง

อยากสอบถามมากมาย

สอบถาม ปรึกษาได้ที่ไหนมั่งอ่ะคะนี่ฮือออออ T T


โดย: สนเท่ห์ IP: 115.67.86.62 วันที่: 10 กรกฎาคม 2552 เวลา:2:32:04 น.  

 
กำลังวางแผนจะไปเรียนภาษาที่อังกฤษ แต่เพิ่งทราบเรื่องระเบียบแบบใหม่ เลยรบกวนถามพี่อีกครั้งเพื่อความมั่นใจค่ะ
1) statement bank เค้าพิจารณาย้อนหลังแค่ 28วัน ก็พอแล้วเหรอคะ? หรือ ว่าเพื่อความsure ควร show ย้อนหลัง 1 ปี,1/2 ปี, or 3 เดือน ดีกว่าคะ? ระยะเวลาย้อนหลังของ statement มีผลต่อคะแนนการพิจารณาป่าวคะ?

2) statement bank ที่ยื่นเป็น saving account ใช่ป่าวคะ? กำลังสงสัยว่า จำเปนต้องเป็น fix account หรือป่าว เพราะได้ยินเพื่อนๆ พูดกันอยู่ค่ะ

3)ถ้ามีหลักทรัพย์อื่นเช่น หุ้น เค้ายังใช้พิจราณาร่วมอีกป่าวคะ? ควรยื่นร่วมด้วยหรือป่าว?

ขอบคูณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ


โดย: JOO IP: 114.128.10.178 วันที่: 23 กรกฎาคม 2552 เวลา:6:55:08 น.  

 
กำลังวางแผนจะไปเรียนภาษาที่อังกฤษ แต่เพิ่งทราบเรื่องระเบียบแบบใหม่ เลยรบกวนถามพี่อีกครั้งเพื่อความมั่นใจค่ะ
1) statement bank เค้าพิจารณาย้อนหลังแค่ 28วัน ก็พอแล้วเหรอคะ? หรือ ว่าเพื่อความsure ควร show ย้อนหลัง 1 ปี,1/2 ปี, or 3 เดือน ดีกว่าคะ? ระยะเวลาย้อนหลังของ statement มีผลต่อคะแนนการพิจารณาป่าวคะ?

2) statement bank ที่ยื่นเป็น saving account ใช่ป่าวคะ? กำลังสงสัยว่า จำเปนต้องเป็น fix account หรือป่าว เพราะได้ยินเพื่อนๆ พูดกันอยู่ค่ะ

3)ถ้ามีหลักทรัพย์อื่นเช่น หุ้น เค้ายังใช้พิจราณาร่วมอีกป่าวคะ? ควรยื่นร่วมด้วยหรือป่าว?

ขอบคูณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ


โดย: JOO IP: 114.128.10.178 วันที่: 23 กรกฎาคม 2552 เวลา:6:55:09 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้อยู่ในอังกฤษค่ะ
ไม่ทราบว่าพอตะรู้ไหม๊คะ
ถ้าจะยื่นต่อวีซ่าที่นี่ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่อะคะ(ไม่รวมค่าเรียน)
ขอบคุณค่ะ


โดย: nhong IP: 81.100.85.217 วันที่: 25 กรกฎาคม 2552 เวลา:3:30:49 น.  

 
น้องโจ ทุกอย่างขอให้พิจารณาตามเกณฑ์ของเค้า เงินในบัญชีหากมีไว้นานก็ย่อมดูดีกว่า ประเภทบัญชีเค้าไม่จำกัดคะจะเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำก็ได้ ขอให้เป็นเงินสดที่ยืนยันว่าเรามีพอเรียนและกินอยู่ที่นี่ อย่างน้อยตามเกณฑ์ของเค้า มากกว่านั้นก็ย่อมดีต่อคะแนนแน่นอน
หลักทรัพย์อื่นหากมีก็ยื่นเพิ่มไปด้วยก็ได้ เป็นการยืนยันว่าเรามีมากมาย
แต่จริงๆเค้าพิจารณาเงินสดในบัญชีเราเป็นหลัก

น้องหน่อง ยื่นต่อวีซ่านักเรียนในอังกฤษ ก็ใช้เกณฑ์การเงินคล้ายๆกัน เข้าเวป Home office เค้ามีแบบ form และระเบียบการยื่นในนั้นคะ ยื่นในอังกฤษง่ายกว่าที่เมืองไทยเยอะ ส่งเอกสารทางไปรณีย์ลงทะเบียนเดือนกว่าก็ได้วีซ่ากลับมาแล้วหากเอกสารครบและถูกต้องตามเกณฑ์คะ


โดย: riverstone วันที่: 26 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:47:45 น.  

 
พี่แหวว แมงปอที่เมลล์ไปถามพี่เองค่ะ อิอิ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆตลลอดเลยนะคะ


โดย: แมงปอ IP: 58.9.140.23 วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:23:25:29 น.  

 
พี่ครับผมมีเรื่องอยากจะถามพี่ครับว่า ตอนนี้ผมเรียน EF Brighton อยู่แล้ว คอร์สผมกำลังจะหมดสิ้นเดือนนี้และอยากจะต่อวีซ่าที่นี่ แต่คอร์สผม5เดือนไม่เกิน6เดือนแล้วเคยได้ยินมาว่า ต้องกลับไปต่อวีซ่าที่ไทยใช่ไหมครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ พึ่ Riverstone


โดย: Nat IP: 94.193.225.85 วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:15:12:01 น.  

 
พี่คะตอนนี้หนูเรียนที่ลอนดอนมา1ปีแล้าและกำลังจะเข้าเรียนต่อตรีที่มหาลัย อยากทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ เพราะเข้าไปอ่านในเวปแล้วเค้าบอกแค่ว่า offer letter และbankstatementเอง อยากทราบว่าต้องใช้certificateของปี่ที่แล้วที่เราจบมารึป่าวคะ เพราะว่าโรงเรียนที่เรียนปิดไปแล้วไม่รู้จะเอาจากไหน


โดย: นำ้ IP: 82.132.136.211 วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:6:06:50 น.  

 
ตอบน้องNat นะ ใช่แล้วคะ ถ้าวีซ่ามาเรียน น้อยกว่าหกเดือน ต้องกลับเมืองไทยแล้วทำเรื่องใหม่เลยล่ะคะ

น้องน้ำ ต่อวีซ่าที่นี่ ก็ใช้เกณฑ์คล้ายๆที่ทำที่เมืองไทย เพียงแต่เราเรียนมาแล้วหนึ่งปี ก็ควรมีหลักฐานว่าเราได้เข้าเรียนจริงแสดงประกอบด้วย หากหาไม่ได้ก็อาจลำบากทางHome office อาจมีข้อกังขาเราได้ อันนี้ไม่แน่ใจ เพราะน้ำเรียนต่อป.ตรี หากมีหนังสือรับรองจากมหาลัยแล้วก็อาจจะโอนะ ก็ควรบอกเหตุผลเค้าไป


โดย: riverstone วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:3:33:09 น.  

 
จะสอบถามว่า ข้อแนะนำ
- จดหมายรับรองการทำงานหรือผ่านการทำงาน ฝึกงาน (ถ้ามี) ให้มีหัวจดหมาย ที่อยู่ และประทับตราบริษัทหรือหน่วยงาน ด้วย
- เรียนมากกว่า 9 เดือน ในลอนดอน ค่าเรียน + 7,200 ปอนด์สำหรับใช้จ่ายในช่วง 9เดือนแรก


คำถาม: 1. กำลังจะออกจากงานแล้วอะค่ะ จำเป็นต้องมีรึเปล่าค่ะ จะได้ขอให้บริษัทออกให้อะค่ะ
2. ถ้ามีบัญชีออกทรัพย์ที่มีเงินเดือนเข้าทุกเดือนอยู่แล้ว ใช้บัญชีนี้ได้เลย หรือว่าควรจะเปิดอีกบัญชีนึงไปเลยดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: Nutchal IP: 192.55.18.36 วันที่: 18 สิงหาคม 2552 เวลา:18:02:34 น.  

 
ข้อความก่อนอาจจะค่อนข้างงงนะค่ะ ขอโทษค่ะ เลยส่งมาถามใหม่อะค่ะ...มีคำถามค่ะ จากข้อความที่ว่า

- จดหมายรับรองการทำงานหรือผ่านการทำงาน ฝึกงาน (ถ้ามี) ให้มีหัวจดหมาย ที่อยู่ และประทับตราบริษัทหรือหน่วยงาน ด้วย
- เรียนมากกว่า 9 เดือน ในลอนดอน ค่าเรียน + 7,200 ปอนด์สำหรับใช้จ่ายในช่วง 9เดือนแรก

คำถามก็คือ: 1. กำลังจะออกจากงานแล้วอะค่ะ จำเป็นต้องมีรึเปล่าค่ะ จะได้ขอให้บริษัทออกให้อะค่ะ
2. ถ้ามีบัญชีออกทรัพย์ที่มีเงินเดือนเข้าทุกเดือนอยู่แล้ว ใช้บัญชีนี้ได้เลย หรือว่าควรจะเปิดอีกบัญชีนึงไปเลยดีค่ะ

รบกวนตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: Nutchal IP: 192.55.18.36 วันที่: 21 สิงหาคม 2552 เวลา:14:28:59 น.  

 
ควรมีจดหมายรับรองการทำงานหรือการผ่านงาน ถึงแม้จะออกจากงานแล้วก็ควรให้บริษัทออกให้ด้วยว่าเราได้เคยทำงานกับเค้า มีประสบการณ์ทำงานมาบ้างแล้ว อันนี้สำคัญนะคะ

ส่วนบัญชีธนาคารใช้อันไหนก็ได้ที่เป็นชื่อเรา เปิดมาแล้วไม่น้อยกว่า 28 วัน มีเงินครบตามข้อกำหนด สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ทันที


โดย: riverstone วันที่: 22 สิงหาคม 2552 เวลา:23:54:44 น.  

 
ไม่ทราบว่าเพื่อนๆยื่นวีซ่านักเรียนช่วงนี้ ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ บางกระแสว่า 3 อาทิตย์ บางกระแสว่าเริ่มเร็วขึ้นแล้ว เรายื่นไปเมื่อวันที่ 14 สค. ตอนนี้ยังไม่ได้ แต่เพื่อนที่ยื่นวีซ่าท่องเที่ยววันเดียวกันได้แล้ว ขอบคุณค่ะ


โดย: Opol IP: 61.90.19.252 วันที่: 26 สิงหาคม 2552 เวลา:19:30:32 น.  

 
มีเรื่องรบกวนถามอะค่ะ
คือเนทพึ่งตัดสินใจจะไปเรียนอังกิดแต่วันเงินในบัณชีไม่ถึง28วัน
แต่มันจะเริ่มเรียนสิ้นเดือนหน้าแล้วอะค่ะ

ไม่ทราบว่าจะยื่นได้รึเปล่า
แล้วควรจะทำยังไงดีค่ะ หรือว่าจะทำจม.แนบชี้แจงไป
แต่ไม่รู็ว่าจะเขียนยังไงดี

ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ
ขอบคุนมากๆๆเลยค่ะ


โดย: เนท IP: 58.8.89.219 วันที่: 30 สิงหาคม 2552 เวลา:12:42:21 น.  

 
ระยะเวลาพิจารณาก็อาจแตกต่างกับไปบ้าง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสารที่เรายื่นไปด้วย ก็รอหน่อย

น้องเนท หากเงินในบัญชีอยู่ไม่ถึง28วัน คะแนนการพิจารณาก็อาจได้น้อยหน่อย อย่าลืมว่าเกณฑ์ที่เค้ากำหนดไว้ หากเราทำตามเกณฑ์เราก็ได้คะแนนดี เค้าถึงได้กำหนดเกณฑ์มาให้เราเตรียมตัวงัยคะ ก็อาจต้องรอให้เวลาครบกำหนด ขอเลื่อนเรียนไม่ได้เหรอคะ ส่วนใหญ่หากเรียนภาษาอาจขอเลือนได้ แต่อาจต้องเสียค่าปรับ อันนี้แนะนำว่าลองคุยกับโรงเรียนดูคะ


โดย: riverstone วันที่: 30 สิงหาคม 2552 เวลา:23:31:28 น.  

 
พี่ค่ะ รบกวนถามอีกเรื่องนึงนะค่ะ
1. ไม่ว่าทราบว่าตอนนี้ยังยื่นเป็นหุ้นได้อยู่มั้ยค่ะ แต่คุณพ่อเป็นsponserให้นะค่ะ แต่แปลงเป็นเงินปอนด์แล้วค่ะ ว่ามีเท่าไหร่นะค่ะ
2. ส่วนของเพื่อนนะค่ะ คนที่เป็นsponserหั้ยเป็นคุณน้าน่ะค่ะ เค้าทำงานราชการค่ะ แล้วยังงี้ต้องใช้หลักฐานอารัยเพิ่มมั้ยค่ะ
3. จะยื่นวีซ่าประมาณกลางเดือนกันยา แล้วชื่อบัญชียังเป็นคนอื่นได้มั้ยค่ะ แล้วต้องย้อนหลัง 6 เดือนหรือเปล่าค่ะ พอดีได้อ่านว่าวีซ่าใหม่จะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม นะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะโดย: note IP: 202.91.18.194 วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:16:58:42 น.  

 
พี่ขอรับ อยากทราบว่าถ้าเราลงเรียน ภาษา แค่ 6 เดือน เราสามารถขอวีซ่า 1 ปีได้หรือเปล่าขอรับ


โดย: KKK IP: 203.155.247.107 วันที่: 3 กันยายน 2552 เวลา:11:44:44 น.  

 
น้องkkk เรียนหกเดือนอาจขอวีซ่าอยู่ได้อีกเดือนสองเดือนไม่มากกว่านั้นคะ แค่บอกว่าขออยู่เที่ยวสักสองเดือนเค้าอาจอนุญาตคะ

น้องnote เอกสารด้านการเงินตามกฎใหม่ใช่ได้เฉพาะบัญชีเงินสดในบัญชีของตัวเอง(หรือบัญชีร่วม)เท่านั้นคะ อ่านกฏใหม่ให้ดี ไม่มีsponser แล้วด้วย


โดย: riverstone วันที่: 4 กันยายน 2552 เวลา:2:58:39 น.  

 
สวัสดีค่ะ อยากถามว่าถ้าขอวีซ่านักเรียนน้อยกว่าหกเดือน ถึงเวลาขอต่อวีซ่าที่อังกฤษเที่ยวสักหนึ่งเดือนจะได้ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: pat_suny IP: 59.56.87.83 วันที่: 19 กันยายน 2552 เวลา:9:40:53 น.  

 
ได้คะ บอกเหตุผลว่าว่าเมือ่เรียนจบแล้ว จะเที่ยวต่ออีกสักเดือนคะ รวมแล้วหากไม่เกินหกเดือนก็ถือวีซ่านักท่องเที่ยวคะ


โดย: riverstone วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:20:59:21 น.  

 
สวัสดีค่ะ อยากถามว่าถ้าลงเรียนภาษา แค่ 6 เดือนสามารถทำงาน ได้หรือไม่ค่ะ
โดย: noot IP: 58.8.123.61 วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:21:42:18 น.  

 
สวัสดีค่ะ ตอนนี้มีโครงการไปเรียนภาษา 6 เดือนค่ะ และทำงานอีก6เดือน แต่ยังเลือกที่เรียนอยู่ พีแนะนำหน่อยค่ะ brighton salisbury หรืออื่นๆดีค่ะ เพื่อนๆว่าในลอนดอนแออัดจริงเป่าค่ะ ค่าครองชีพถูกกว่าเยอะไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: au IP: 110.49.172.47 วันที่: 20 ตุลาคม 2552 เวลา:17:03:42 น.  

 
สวัสดีค่ะ พอจะทราบไหมค่ะว่าถ้าเราไปเองหรือผ่านเอเจ่นจะแตกต่างเรื่องค่าใช้จ่ายกันมากไหมค่ะ เพราะดูไว้ทั้งสองอย่างค่ะ แต่ถ้าเราไปกับเอเจ่นจะมีผลเรื่องการขอวีซ่าได้มากกว่าขอไปเองไหมค่ะ


โดย: au IP: 110.49.172.47 วันที่: 20 ตุลาคม 2552 เวลา:17:10:15 น.  

 
สวัสดีค่ะ ตอนนี้มีโครงการเรียนภาษา+ MBA ที่อังกฤษเหมือนกันค่ะ แต่อยากทราบว่าควรไปที่ London หรือ Brighton ดีค่ะ(มีงบ+ ระยะเวลาน้อยค่ะ ได้ leave without pay แค่ 1 ปีเอง) และอยากทำงาน 6 เดือน และ เรียน 6 เดือนเหมือนกันค่ะ เห็นที่ London มีโครงการ twin ราคาไม่แพงมากแต่ไม่รู้ว่า เค้าจะหางานให้เราชัวร์ตามที่ Agent บอกหรือป่าวรบกวน พี่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: Mond IP: 210.4.133.15 วันที่: 28 ตุลาคม 2552 เวลา:19:04:21 น.  

 
ขอสอบถามพี่ riverstone หน่อยค่ะว่า กฎใหม่เค้าไม่มีให้ sponsor แล้วหรอคะ นั่นหมายความว่า เราต้องเอาเงินมาไว้ในบัญชีชื่อเราเอง เป็นเวลา 28 วันหรอคะ

ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ฝ้าย IP: 180.180.4.169 วันที่: 31 ตุลาคม 2552 เวลา:22:12:32 น.  

 
- ใบประกาศนียบัตรผ่านการเรียนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) >>>>> อันนี้ล่ะค่ะ ลืมใส่ไป ไม่ผ่านซะง้าน รอรอบหน้า - - @


โดย: เกรซายน์ วันที่: 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:04:26 น.  

 
ขอถามหน่อยนะค่ะ ถ้าใครทราบรบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ จะถามว่าตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วแต่รอรับปริญญาบัตรอยู่ค่ะช่วงเดือนมกราคม เลยจะถามว่าสามารถนำใบรับรองที่มหา'ลัยออกให้ไปยื่นขอวีซ่าก่อนได้ไหมค่ะ หรือว่าจะต้องรอให้ได้ใบจริงก่อนแล้วค่อยยื่น และอีกเรื่องนึงถ้าเราไม่ได้เรียนภาษาเพิ่มเติมเราไม่ต้องยื่นใบประกาศที่เรียนภาษาด้ไหมค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: Yoyo IP: 192.168.1.9, 124.120.193.197 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:23:26 น.  

 
วีซ่าท่องเที่ยว6เดื่อนต่อเป็นวีซ่าทำงานได้ไมครับ
ตอนนี้อยู่อังกฤษแล้วครับ


โดย: bu IP: 95.144.65.231 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา:2:10:01 น.  

 
ขอใบรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร ว่ามีเงินอยู่
แต่จะรู้ได้ยังไงคะ ว่ามีอยู่ครบ 28 วันรึเปล่า ในใบรับรองเค้าไม่มีรายละเอียดไว้อ่ะค่ะ
หรือว่าต้องให้ทางธนาคารระบุด้วยว่า มีเงินอยู่เกิน 28 วัน


โดย: โปรแตสเซ๊ยม IP: 58.9.115.84 วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:22:02:00 น.  

 
พี่ครับผมอยากทราบว่า จบระดับ ม.6 (กศน.) จะสามารถไปได้ไหม อะ

คือผมติดทหารอยู่เลยซิ่วจากมหาลัยมาอะครับ เลยมะจบ ป.ตรี ผมมีแค่ ม.6 อะครับ และจบ กศน มาอีกต่างหาก ในกรณีแบบนี้ พี่คิดว่า ผมจะรอให้จบ ปวส. ก่อนแล้วค่อยไปขอ หรือว่า ลองเอาของ ม.6 ไปขอเลยดีอะคับพี่ อยากได้คำปรึกษา หน่อยอะคับ


โดย: aof IP: 124.122.105.22 วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:3:00:32 น.  

 
พี่ค๊ะช่วยตอบหน่อยด้ะมั้ย คือว่างงมากเรื่องstatement ตกลงต้องใช้ของตัวเองเท่านั้นหรือของพ่อแม่ก้อด้ะ เพราะว่าหนูถาม agent เค้าบอกด้ะทั้งสองอย่าง แต่พอมาอ่านของพี่แล้วเลยงง คือตอนนี้อยู่เมกาจาย้ายไปอังกิดอยากรู้ว่าต้องทำไงมั่งอ่ะค๊ะ สับสนไปหมดแล้ว กลัวจาขอวีซ่าไม่ผ่าน ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: bow IP: 98.247.247.68 วันที่: 8 ธันวาคม 2552 เวลา:13:57:16 น.  

 
คือตอนนี้งงกะค่าธรรมเนียมวีซ่าอะคะ
ใน เวบไซต์ VFS มันบอกว่า 8,410 บาืท อะค่ะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าVFS เค้าบอกราคารวม หรือยังค่ะ
แล้วพอไปจ่ายจริงต้องจ่าย ค่าธรรมเนียมวีซ่า เท่าไหร่และค่าVFS ยื่นเท่าไหร่ึ่ค่ะ


โดย: wanna go go go IP: 124.122.147.251 วันที่: 16 ธันวาคม 2552 เวลา:12:18:09 น.  

 
แนะนำว่าให้ใช้ชื่อบัญชีตัวเองดีกว่า เพราะเราเคยใช้บัญชีร่วมกับพ่อปรากฏว่าวีซ่าไม่ผ่าน ทั้งๆที่ถามagencyแล้วเสียตังค์ฟรีๆเลย อีกอย่างในbang garantee ควรระบุวันที่ที่ฝากเงินด้วยจะได้รู้ว่ามีเงินครบ28วันเพราะครั้งแรกที่ยื่นไม่ระบุเลยไม่ผ่านอีก agencyก็ไม่บอกจนคร้งที่3หาข้อมูลเองอ่านในwebแถมเป็นภาษาอังกฤษอีกสุดท้ายก็ผ่าน เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ สู้ๆ


โดย: light IP: 115.67.203.54 วันที่: 17 ธันวาคม 2552 เวลา:22:35:46 น.  

 
สอบถามเรื่อง ใบประกาศนียบัตรผ่านการเรียนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) แล้วถ้าไม่ได้เรียนภาษาเพิ่มเติมเราไม่ต้องยื่นใบประกาศที่เรียนภาษาได้ไหมค่ะ ใช้ transcript แทนได้ไหมค่ะ


โดย: tanita IP: 125.25.15.144 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:23:05:40 น.  

 
สวัสดีค่ะ

อยากจะสอบถามเรื่องไปเรียน คอสภาษา ระยะเวลามากกว่า 9 เดือนค่ะ มีครอบครัวพี่สาวอยู่ที่ลอนดอน เป็นสปอนเซอร์ให้ (ตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วค่ะ)

1 อยากทราบว่าสปอนเซอร์ต้องมีเอกสารอะไรบ้างค่ะ
2 เอกสารของนักเรียน ต้องใช้อะไรบ้างคะ
3 ไม่เคยเรียนภาษาที่ไหนเลย แต่เลือกเรียนที่มหาลัย ให้อาจารย์รับรองให้จะไช้ได้ไหมค่ะ
4 ลิงค์เวบไซด์สามารถดาวโหลดเอกสาร นักเรียนได้ที่ไหนค่ะ
ถ้ามีเอกสารทั้งหมดแล้วสามารถไปยื่นได้เลยไหมค่ะ หรือว่าต้องจองคิวในเนต

ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ ยังไม่ทราบเอกสารอะไรเลย
อีกสามเดือนก้อจะไปแล้วคะ เครียดมากๆๆๆไม่รู้จะปรึกษาที่ไหนได้ เคยปรึกษา Agen คิดค่าเดินเรื่องเกือบ 3 หมื่น กลัวโดนหลอกด้วยค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ IP: 192.168.182.228, 203.144.144.164 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:18:08 น.  

 
สวัสดีค่ะ

อยากจะสอบถามเรื่องไปเรียน คอสภาษา ระยะเวลามากกว่า 9 เดือนค่ะ มีครอบครัวพี่สาวอยู่ที่ลอนดอน เป็นสปอนเซอร์ให้ (ตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วค่ะ)

1 อยากทราบว่าสปอนเซอร์ต้องมีเอกสารอะไรบ้างค่ะ
2 เอกสารของนักเรียน ต้องใช้อะไรบ้างคะ
3 ไม่เคยเรียนภาษาที่ไหนเลย แต่เลือกเรียนที่มหาลัย ให้อาจารย์รับรองให้จะไช้ได้ไหมค่ะ
4 ลิงค์เวบไซด์สามารถดาวโหลดเอกสาร นักเรียนได้ที่ไหนค่ะ
ถ้ามีเอกสารทั้งหมดแล้วสามารถไปยื่นได้เลยไหมค่ะ หรือว่าต้องจองคิวในเนต

ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ ยังไม่ทราบเอกสารอะไรเลย
อีกสามเดือนก้อจะไปแล้วคะ เครียดมากๆๆๆไม่รู้จะปรึกษาที่ไหนได้ เคยปรึกษา Agen คิดค่าเดินเรื่องเกือบ 3 หมื่น กลัวโดนหลอกด้วยค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ
รายละเอียดพี่ช่วยส่งไปในเมลย์ ได้ไหมค่ะ
praew_inter@hotmail.com น้องเปรี้ยวค่ะ


โดย: น้องเปรี้ยว IP: 192.168.182.228, 203.144.144.164 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:30:41 น.  

 
วีซ่านักเรียน 3 เดือนทำงานได้มั้ย ถ้าเรียนจบคอร์สแล้วสามารถต่อวีซ่าที่อังกฤษได้หรือเปล่าคะ

ckb2517@gmail.com


โดย: แอนนา IP: 1.47.17.122 วันที่: 22 สิงหาคม 2553 เวลา:0:37:42 น.  

 
มาสามเดือนเป็นวีซ่าผู้เยี่ยมเยือน(visitor) ทำงานไม่ได้คะ แล้วต้องกลับไปต่อวีซ่าที่เมืองไทยเท่านั้นคะ


โดย: riverstone วันที่: 22 สิงหาคม 2553 เวลา:3:15:41 น.  

 
อยากถามเรื่องstatementค่ะว่า

ตอนนี้ตัดสินใจไปเรียนภาษาที่ลอนดอน 9เดือน
อยากทราบว่าstatementเป็นของญาติได้ไหมค่ะ


โดย: Lanna IP: 58.8.187.142 วันที่: 19 กันยายน 2553 เวลา:23:00:59 น.  

 
อยากเรีบนภาษาที่อังกฤษค่ะ พอดีพ่อกับแม่อยู่อังกฤษถ้าจะมาเรียนใช้แต่บัญชีของพ่อกับแม่ได้มั้ยค่ะ รบกวนช่วยตอบหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ angun_999@hotmail.com


โดย: apinya IP: 86.166.76.114 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:2:20:31 น.  

 
รบกวนหน่อยค่ะ เห็นมีการเปลี่ยนแปลงการยื่นขอวีซ่านักเรียนใหม่ของอังกฤษ ต้องใช้คะแนนIelts 4.0 ทุกพาท ถ้าเกิดสอบไม่ถึงทุกพาทนี้คือไม่สามารถขอวีซ่าได้เลยรึเปล่าค่ะ รบกวนช่วยตอบหน่อยนะค่ะ


โดย: sunny IP: 58.8.22.37 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:19:51:45 น.  

 
ทำไมวีซ่าเยี่ยมญาติพี่ไม่ผ่าน2ครั้งแล้วตั้งแต่2002และปัจุบันเอกสารพี่ก็ครบ ช่วยบอกพี่ทีว่าทำไม? เรื่องค่าใช้จ่ายแม่สามีออกทั้งหมด+ที่พักทุกอย่างแต่ไม่ผ่าน แนะนำหน่อย


โดย: แสงเดือน คิง IP: 118.175.187.30 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:55:44 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

riverstone
Location :
Crawley United Kingdom

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
การเรียนรู้ชีวิต และประสบการณ์ต่างๆที่แปลกใหม่ ทำให้คนเรามีมุมมองชีวิตที่กว้างขึ้น ฉันจึงไม่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ไหนก็ได้ ใช้ชีวิตให้เป็นและคุ้มค่า แต่ก็ไม่เบียดเบียนใคร
......................................
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๙ ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของรูปภาพ หรือข้อความใน Blog นี้ไปใช้ โดยเผยแพร่หรือเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
Friends' blogs
[Add riverstone's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.