รวมที่เที่ยวงานเข้าพรรษา 4 ภาค ไม่ไปไม่ได้แล้ว
เข้าพรรษาปีนี้ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันถึง 4 วัน หลายคนมีแพลนกลับบ้าน หรือออกท่องเที่ยวต่างจังหวัด แต่สำหรับคนที่อยากจะเดินทางเที่ยว แต่ยังไม่มีแพลน นี่อาจจะเป้นคำตอบของการเดินทางให้กับคุณได้

//www.emaginfo.com/wp-content/uploads/2014/06/OrdinationED1.jpg
สำหรับเข้าพรรษา นอกจากจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาแล้ว ยังเป็นวันที่มีประเพณีอันงดงามของไทย อย่างการแห่เทียน และกิจกรรมทางศาสนาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด แต่ละภูมิภาค ซึ่งไฮไลท์ของแต่ละภาคจะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

ภาคกลาง

1. ประเพณีตักบาตรดอกไม้" พระพุทธบาท สระบุรี
//www.emaginfo.com/wp-content/uploads/2014/06/556000009265601.jpeg
ตักบาตรดอกไม้ ประเพณีอันเก่าแก่ ของชาวสระบุรี ที่ควรค่าแห่งการอนุรักษ์ยิ่ง หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว และมีเพียงแห่งเดียว คือที่พระพุทธบาท สระบุรี เท่านั้น

ขบวนรถบุปผชาติ ต่อแถวเรียงราย ให้ชาวพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ด้วยการถวายดอกเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ได้ชมความวิจิตรงดงามของขบวนดอกไม้ อย่างตื่นตาตื่นใจ
//www.emaginfo.com/wp-content/uploads/2014/06/IMG_4473.jpg
ที่พระพุทธบาทแห่งนี้ ยังมีอีกหนึ่งเอกลักษณ์คือความงดงามของดอกเข้าพรรษาที่บานสะพรั่งทั่วทั้งวัดพระพุทธบาท
ตั้งแต่เช้าตรู่ จนกระทั่งตะวันเคลื่อนคล้อยลอยลงต่ำ หลังมณฑปพระพุทธบาทแลลับทิวเขาสุวรรณบรรพตไป

เพราะฉะนั้น ใครที่อยากชมความงดงามของบรรยากาศงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก "ตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานประจำปี 2558"

2. ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ลาดชะโด อยุธยา
//www.emaginfo.com/wp-content/uploads/2014/06/7fbihbgadhbf6f6bhhedg.jpg
ถือเป็นอีกหนึ่งงานประเพณี ที่น่าตื่นตาตื่นใจในภาคกลางเลยก็ว่าได้ สำหรับ"ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด” ที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้

//www.emaginfo.com/wp-content/uploads/2014/06/p17uhmnbrt19oqdur1tg3t3r1qsu5.jpg

แถมยังได่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลองให้อยู่ในสภาพสวยงาม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตริมฝั่งคลองตลอดเส้นทางสายน้ำแห่งชีวิต ที่ซึ่งในน้ำยังมีปลา ในท้องทุ่งนายังเขียวขจีสัมผัสกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ไฮไลท์ของประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำลาดชะโดนี้ จะมีขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ งานแสดงภาพถ่ายวิถีชาวลาดชะโด และการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้านลาดชะโด ที่สุดแสนจะหรรษา พาทุกคนร่วมกันย้อนยุคไปยังสมัยที่เมืองกรุงเก่ายังรุ่งเรือง

ใครที่ยังไม่เคยไปชม ห้ามพลาดกับประเพณีหนึ่งเดียว ในการแห่เทียนทางสายน้ำแห่งวัฒนธรรม


3. พิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
//www.emaginfo.com/wp-content/uploads/2014/06/Image1.jpg
เป็งานพิธีทางศาสนาที่จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี ของจังหวัดชัยนาท เพราะที่วัดพระบรมธาตุวรวิหารมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ โดยในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ โดยถือกันว่าน้ำหน้าวัดเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกแห่งหนึ่ง และภายในวิหารมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำออกมาตามธรรมชาติ มีอายุกว่า 700 ปี

//www.emaginfo.com/wp-content/uploads/2014/06/b438ecc6f036717f64762c2446fb47bd.jpg

สำหรับในเทศกาลวันเข้าพรรษาของทุกปี จะจัดให้มีขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุทางเรือ จากหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ไปจนถึงวัดบรมธาตุวรวิหาร เพื่อเป็นการสักการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ รวมทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมโยงพุทธศาสนิกชนให้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น โดยถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวชัยนาท เชื่อว่าหากทำการห่มผ้าพระธาตุเจดีย์จะมีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสิริมงคลกับตนเอง

นอกจากนี้ที่ชัยนาทยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ช่วงงานเข้าพรรษานั่นก็คือ การแข่งขนเรือยาวประจำปี ที่แสนจะคึกคัก สนุกตื่นเต้นเร้าใจ ในบรรยากาศการเชียร์ทีมฝีพายที่สู่กันชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใคร ก็ถือเป็นสีสันประเพณีของชัยนาท ที่น่าไปสัมผัสบรรยากาศติดขอบแม่น้ำ

ใครที่อยากขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุทางเรืออันยิ่งใหญ่ เดินทางมาได้ที่ชัยนาท ไม่ไกลนี้


ภาคเหนือ

1. ประเพณีใส่บาตรเทียน วัดบุญยืนพระอารามหลวง จ. น่าน
//www.emaginfo.com/wp-content/uploads/2014/06/p173h010s6qp31h5p901cdmjjg3.jpg
ประเพณีใส่บาตรเทียนถือเป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งอยู่คู่กับชาวอำเภอเวียงสามาเป็นเวลานานช้านาน เพราะเป็นประเพณีที่มีทั้งฝ่ายพระสงฆ์ คฤหัสถ์ใส่บาตรร่วมกัน ที่อื่นปรากฎเฉพาะคฤหัสถ์ใส่บาตรพระเพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นต้องมาน่านเท่านั้น ถึงจะได้มีโอกาสได้ชมประเพณuอันแสนเป้นเอกลักษณ์ของชาวเวียงสานี้

//www.emaginfo.com/wp-content/uploads/2014/06/Image-1.jpgประเพณีใส่บาตรเทียน ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน เริ่มมีประเพณีใส่บาตรเทียนขึ้นในยุคโบราณยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เดิมทีประเพณีใส่บาตรเทียน เป็นประเพณีที่ทำเฉพาะวัดบุญยืน และต่อมาได้ขยายไปทั่วอำเภอเวียงสา
ในช่วงหลังเวลาเที่ยง ของวันหลังออกพรรษา พระสงฆ์จะเดินเรียงแถวกันนำเทียนและดอกไม้วางลงในบาตร โดยใส่เทียน 2 เล่มเพื่อบูชาพระธรรมและพระวินัย พร้อมด้วยดอกไม้ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ หลังจากพระสงฆ์ทั้งหมดที่มาร่วมพิธีใส่บาตรเสร็จก็จะเป็นตอนของคณะศรัทธาสาธุชนเดินใส่บาตรเทียนไปรอบโต๊ะที่ตั้งบาตรไว้ ถือเป็นภาพประเพณีที่หาชมยากในเมืองไทย


ภาคอีสาน

1. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี
//www.emaginfo.com/wp-content/uploads/2014/06/1-19.jpg
ถือเป็นงานชมขบวนแห่เทียนที่ทั่วทั้งประเทศรอชม เพราะฝีมือการแกะสลักและติดพิมพ์ เทียนพรรษาของอุบลราชธานี นั้นโด่งดังมากๆ //www.emaginfo.com/wp-content/uploads/2014/06/buddhist_lent94.jpg

ไม่เพียงแต่ขบวนเทียนพรรษา ศิลปะอันวิจิตรงดงามที่ได้รับความความสนใจเท่านั้น ยังมีประเพณีกิจกรรมเอ้เมืองเรืองโรจน์, ลั่นกลองโฮม ฮ่วมบุญเข้าพรรษา, กิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน, ถนนสายธรรม ถนนสายเทียนพิธีรับเทียนหลวงและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน
มีการแสดงมโหรีมหาดุริยางค์, สืบสานศิลป์ เทียนถิ่นไทยดี, ของฝากของต้อน, งานพงแลง เบิ่งแญงสาวงามเทียนพรรษา, มหาเวียนเทียนวันอาสาฬบูชา, วิจิตรอลังกา, สว่างไสว ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม, ชมการแห่ฟ้อนบูชา ราชธานีแห่เทียน … เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ สมเป็นตัวแม่แห่งประเพณีอแห่เทียนเสียจริงๆ

2.มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง สุรินทร์
//www.emaginfo.com/wp-content/uploads/2014/06/p18rbh87nt1gsb1rla4igomsvjn6.jpg
จังหวัดสุรินทร์เป็นดินแดนที่มีความรุ่งเรืองทางอารยธรรมมาช้านาน โดยมีชาวสุรินทร์ที่มีเชื้อสายเขมร ลาว กวยและจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบกับช้างมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การแห่เทียนพรรษา การบวชนาค โกนจุก เป็นต้น

//www.emaginfo.com/wp-content/uploads/2014/06/20120727_3_1343372417_440472.jpgโดยในช่วงเข้าพรรษาของทุกๆปี จังหวัดสุรินทร์จะจัด“มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง” เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และดำเนินสืบสานความเป็นเมืองช้างให้อยู่คู่สุรินทร์ตลอดไป

มีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งอย่างสวยงาม วิจิตรอลังการ จาก 12 คุ้มวัดชื่อดังในจังหวัด อาทิ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง วัดกลางสุรินทร์ ฯลฯ
ร่วมด้วยขบวนฟ้อนรำศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสุรินทร์จากนักแสดงนับร้อยชีวิต พร้อมขบวนแห่ช้างที่ยิ่งใหญ่นับ 87 เชือก ไม่ว่าจะเป็นขบวนช้างประดับสวยงาม ขบวนช้างเทิดพระเกียรติ ขบวนช้างพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เป็นต้น
และไฮไลท์งานบุญใหญ่จะจัดให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งบนหลังช้างออกรับบิณฑบาตแก่นักท่องเที่ยวให้ได้ร่วมใส่บาตรกันทุกคน


ภาคใต้

1. ตักบาตรธูปเทียนวันเข้าพรรษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
//www.emaginfo.com/wp-content/uploads/2014/06/IMG_9608.jpg
แม้ภาคใต้จะเป็นศูนย์รวมชองชาวมุสลิมส่วนใหญ่ แต่พุทธศาสนิกชนคนไทยในเมืองใต้ก็มีไม่น้อยเช่นกัน
อย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ทุกปีจะจัดงานเที่ยวเมืองคอนตามรอยธรรม ตักบาตรธูปเทียน ทำบุญเสริมสิริมงคล โดยจัดเป็นเทศกาลรื่นเริงและผนวกเข้ากับงานบุญสักการะพระบรมธาตุ พระพุทธสิหิงค์ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ และเกจิอาจารย์ต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
มีกิจกรรมพิธีหล่อเทียน ตักบาตรธูปเทียนพิธีทางศาสนา กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษาให้วัดต่างๆ


//www.emaginfo.com/wp-content/uploads/2014/06/Image-2.jpg

Create Date : 24 กรกฎาคม 2558
Last Update : 24 กรกฎาคม 2558 15:40:34 น.
Counter : 1386 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's MonthNuu_LittleAnt
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]All Blog