ความรู้คู่ความก้าวหน้า
 
การ configure EtherChannel และ 802.1Q Trunking ระหว่าง Switch กับ Routerตาม link: //www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-2950-series-switches/24042-158.html จะมีตัวอย่าง configuration และบอกว่า router รุ่นไหนบ้างที่รองรับการทำ EtherChannel

ตารางข้างล่างจะบอกว่า Router รุ่นไหนบ้างที่ทำ EtherChannel ได้ 

Router Platform EtherChannel IEEE 802.1Q Encapsulation
Cisco 1710 router No Yes
Cisco 1751 router No Yes
Cisco 2600 series No1 Yes
Cisco 3600 series No1 Yes
Cisco 3700 series No1 Yes
Cisco 4000-M series (4000-M, 4500-M, 4700-M) No Yes
Cisco 7000 series (RSP2 7000, RSP 7000CI) Yes Yes
Cisco 7100 No Yes
Cisco 7200 series Yes Yes
Cisco 7500 series (RSP1, RSP2, RSP4) Yes Yes


ความคิดเห็นส่วนตัว:

Solution ที่ใช้ router มาทำ EtherChannel นั้น อาจจะทำได้ก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ว่า router ทุกรุ่นจะทำได้ ดังนั้น หากเป็นผมแล้ว ผมจะเลือก Layer 3 Switch มาใช้แทน router (นำเอา L3 Switch มาแทน Router R1 - อิงตัวภาพตัวอย่างข้างล่าง)


สำหรับ L2 Switch:
ในกรณีที่เราใช้ Emulator/Simulator มาทดลองแล้ว ผมไม่แนะนำการ add module Switch บน RouterCisco 7200 นะครับ เพราะ EtherChannel บน module Switch ที่เคย test มา มีปัญหาเยอะ

ในกรณีของการใช้งาน EtherChannel บน Emulator/Simulator แล้ว ผมแนะนำให้หา IOU L2 มาใช้ครับสำหรับ IOU L2 ที่ผมใช้ คือ “i86bi-linux-l2-adventerprisek9-15.1a.bin”

สำหรับ Router:
สำหรับในตัวอย่างนี้ ผมใช้ Router รุ่น Cisco 7200 

----------------------------------

สำหรับตัวอย่าง configuration ที่ผมได้ลองทำ Test เพื่อ POC (Prove of Concept) ว่าใช้งานได้หรือไม่ และได้ทำการ ping test เพื่อตรวจสอบผลของ config ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ตามนี้ครับEthernet Switch:

IOU_SW1# show version

Cisco IOS Software, Solaris Software (I86BI_LINUXL2-ADVENTERPRISEK9-M), Experimental Version 15.1(20130726:213425) [dstivers-july26-2013-team_track 104]

-------------- ตัดบางส่วนออกไป ---------

IOU_SW1 uptime is 44 minutes

System returned to ROM by reload at 0

System image file is "unix:/opt/gns3/images/IOU/i86bi-linux-l2-adventerprisek9-15.1a.bin"

----- ตัดบางส่วนออกไป ---------

IOU_SW1#

IOU_SW1# show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone, 

                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay 


Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

R2               Eth 0/2           146               R    7206VXR   Fas 0/0

R3               Eth 0/3           160               R    7206VXR   Fas 0/0

R1               Eth 0/1           150               R    7206VXR   Fas 0/1

R1               Eth 0/0           135               R    7206VXR   Fas 0/0

IOU_SW1#

IOU_SW1#

IOU_SW1# show run

!

hostname IOU_SW1

!

interface Port-channel1

 switchport

 switchport trunk encapsulation dot1q

 switchport mode trunk

!

interface Ethernet0/0

 switchport trunk encapsulation dot1q

 switchport mode trunk

 duplex auto

 channel-group 1 mode on

!

interface Ethernet0/1

 switchport trunk encapsulation dot1q

 switchport mode trunk

 duplex auto

 channel-group 1 mode on

!

interface Ethernet0/2

 switchport access vlan 10

 switchport mode access

 duplex auto

!

interface Ethernet0/3

 switchport access vlan 20

 switchport mode access

 duplex auto

!

IOU_SW1#

IOU_SW1#

IOU_SW1#

IOU_SW1# show vlan


VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3

                                                Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3

                                                Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3

10   VLAN0010                         active    Et0/2

20   VLAN0020                         active    Et0/3

1002 fddi-default                     act/unsup 

1003 token-ring-default               act/unsup 

1004 fddinet-default                  act/unsup 

1005 trnet-default                    act/unsup 


VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0   

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0   

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0   

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0   

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0   

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0   

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0   


Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------


IOU_SW1#


IOU_SW1# show interfaces trunk 


Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan

Po1         on               802.1q         trunking      1


Port        Vlans allowed on trunk

Po1         1-4094


Port        Vlans allowed and active in management domain

Po1         1,10,20


Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Po1         1,10,20

IOU_SW1# 

IOU_SW1#

IOU_SW1#

IOU_SW1# show etherchannel summary 

Flags:  D - down        P - bundled in port-channel

        I - stand-alone s - suspended

        H - Hot-standby (LACP only)

        R - Layer3      S - Layer2

        U - in use      f - failed to allocate aggregator


        M - not in use, minimum links not met

        u - unsuitable for bundling

        w - waiting to be aggregated

        d - default portNumber of channel-groups in use: 1

Number of aggregators:           1


Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SU)          -        Et0/0(P)    Et0/1(P)    


IOU_SW1# 
==========================

Router R1:

R1# show version

Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(4)S5, RELEASE SOFTWARE (fc1)

R1 uptime is 47 minutesR1#

R1# show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone, 

                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay 


Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

IOU_SW1          Fas 0/0           130             R S I  Linux Uni Eth 0/0

IOU_SW1          Fas 0/1           130             R S I  Linux Uni Eth 0/1

R1#

R1#

R1# show run

!

hostname R1

!

interface Port-channel1

 no ip address

!

interface Port-channel1.10

 encapsulation dot1Q 10

 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

!

interface Port-channel1.20

 encapsulation dot1Q 20

 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0

 no ip address

 speed 10

 duplex half

 channel-group 1

!

interface FastEthernet0/1

 no ip address

 speed 10

 duplex half

 channel-group 1

!

end


R1#

R1#

R1# ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/22/36 ms

R1#

R1#

R1#

R1# ping 20.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/16/36 ms

R1#

===================

Router R2:

R2# show ver

Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(4)S5, RELEASE SOFTWARE (fc1)


R2#

R2# show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone, 

                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay 


Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

IOU_SW1          Fas 0/0           121             R S I  Linux Uni Eth 0/2

R2#

R2#

R2# show run

!

hostname R2

!

interface FastEthernet0/0

 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

 speed 10

 duplex half

!

end


R2#

R2#

R2# ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/22/36 ms

R2#
===================================

Router R3:

R3# show version

Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(4)S5, RELEASE SOFTWARE (fc1)


R3#

R3# show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone, 

                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay 


Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

IOU_SW1          Fas 0/0           173             R S I  Linux Uni Eth 0/3

R3#

R3#

R3#show run

!

hostname R3

!

interface FastEthernet0/0

 ip address 20.1.1.2 255.255.255.0

 speed 10

 duplex half

!

end


R3#

R3#

R3# ping 20.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/29/64 ms

R3#

หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆ ท่านนะครับ

โก้-ชัยวัฒน์
(KoChaiwat)
Create Date : 28 พฤษภาคม 2560
Last Update : 29 พฤษภาคม 2560 17:32:42 น. 2 comments
Counter : 3690 Pageviews.  
 
 
 
 
Thanks
 
 

โดย: GIFT Aukka IP: 184.22.218.164 วันที่: 26 เมษายน 2561 เวลา:12:42:45 น.  

 
 
 
ผมมองว่าท่านี้เทห์มากครับอาจารย์ ^_^
 
 

โดย: Apiwat IP: 159.192.221.94 วันที่: 5 กรกฎาคม 2562 เวลา:11:38:54 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

BlogGang Popular Award#15


 
kochaiwat
 
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 693 คน [?]
เริ่มงานครั้งแรกที่บริษัท UIH (United Information Highway) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางด้านการสื่อสารข้อมูล อาทิเช่น Lease Line, Frame Relay และ MPLS และได้ย้ายไปร่วมงานกับบริษัท dtac โดยได้ทำงานเกี่ยวกับ IP Network (Switch/Router/Firewall/F5-Loadbalancer) รวมถึง MPLS Network และ IPRAN (IP Radio Access Network) ซึ่งเป็น IP Network ที่รองรับ Access ของ Mobile System นอกจากนั้นยังสนใจศึกษาเรื่อง IPv6 Address ที่จะมาใช้แทน IPv4 ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
แต่ด้วยความชอบในการแบ่งปันความรู้ จึงได้มีโอกาสสอน CCNA อยู่ที่สถาบันแห่งหนึ่งในอาคารฟอร์จูนทาวน์ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึง พ.ศ. 2553 รวมเป็นเวลา 4 ปี, หลังจากนั้นในระหว่างที่ทำงานที่ dtac ก็ได้สอนเสาร์-อาทิตย์เรื่อยมา

เคยเป็น Trainer หรือ Instructor อย่างเต็มตัว สอนวิชาต่างๆ ของ Cisco อย่างเป็นทางการ (Authorize Training) ที่บริษัท Training Partner Thailand จนถึง มีนาคม 2014 และได้ตัดสินใจออกมาสอนเอง เพราะด้วยความรักในอาชีพการสอน และต้องการที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับบุคคลในระดับกลางและล่างเพื่อส่งเสริมให้ได้มีโอกาสได้เรียน และได้มีโอกาสสมัครงาน แต่ด้วยใจรักในบริษัท Cisco ดังนั้น เมื่อมีโอกาสเข้ามา จึงได้ตัดสินใจหยุดการสอน และได้เข้าไปเป็นพนักงาน หรือทำงานที่บริษัท Cisco Thailand ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 (2016) จนถึงปัจจุบัน

ลูกค้าที่เคยมารับการอบรม เช่น
- Lao Telecom Company Ltd
- CAT Telecom
- TOT
- True
- dtac
- CDG Group
- SITA air transport communications and information technology (www.sita.aero/)
- Infonet Thailand
- MultiLink Co., Ltd
- โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- และเคยไปเป็นวิทยากรพิเศษที่ มหาวิทยลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ปัจจุบัน โก้-ชัยวัฒน์ ได้ผ่านการสอบ:
- Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) No. 51353 และ
- Cisco Certified Systems Instructor (CCSI) ซึ่งเป็น Certificate ที่ออกให้โดย Cisco สำหรับผู้ที่จะเป็นผู้สอน Cisco Certificate อย่างเป็นทางการ และได้รับ CCSI ID: 34784

วิชาที่สามารถได้สอนได้สำหรับ Cisco Certificate ในขณะนี้คือ
- CCNA Routing & Switching
- CCNA Security (IINS)
- CCNP Route & Switch: ROUTE
- CCNP Route & Switch: SWITCH
- CCNP Route & Switch: TSHOOT
- MPLS (IOS)
- MPLS Traffic Engineering (IOS)
- CCNP Service Provider: SPROUTE (OSPF, IS-IS, BGP, Prefix-List, Route-Map and RPL (Routing Policy Language))
- CCNP Service Provider: SPADVROUTE (Advance BGP, Multicast, and IPv6)
- CCNP Service Provider: SPCORE (MPLS, MPLS-TE, QoS)
- CCNP Service Provider: SPEDGE (MPLS-L3VPN, MPLS-L2VPN (AToM and VPLS)
- IPv6

Certification ที่มีอยู่ในปัจจุบัน CCIE# 51353, CCSI# 34784, CCNA Routing & Switching, CCNA Security (IINS), CCNA Design, CCNP Routing & Switching, CCIP, CCNP Service Provider ซึ่งเป็น Certification ของ Cisco product รวมถึง Certification ของสถาบัน EC-Council (www.eccouncil.org) นั่นคือ Certified Ethical Hacker (CEH)

"เป้าหมายมีไว้ให้ไล่ล่า บ้างเหนื่อยล้าบ้างหยุดพัก
ชีวิตแม้ยากนัก แต่เรารักเราไม่ถอย
ชีวิตแม้ต้องคอย จะไม่ปล่อยไปวันๆ
ชิวิตไม่วายพลัน แม้นสักวันต้องได้ชัย"

"แม้ระยะทางจะไกลแค่ไหน แม้ต้องใช้เวลามากเพียงใด
ขอเพียงแค่มีความตั้งใจ เราต้องได้ไปให้ถึงมัน"

ผมจะไม่ยอมทิ้งฝัน แต่จะไล่ล่ามันให้ถึงที่สุด สักวันฝันอาจจะเป็นจริง ถึงจะไปไม่ถึง แต่ผมก็ภูมิใจที่ได้ทำ
==============================
ความรู้ = เมล็ดพืช
ความพยายามในการเรียนรู้ = ปุ๋ย, น้ำ และความใส่ใจที่จะปลูก
สรุปคือ
ยิ่งพยายามเรียนรู้ ยิ่งพยายามศึกษาในเรื่องใดๆ ผลที่ได้คือ จะได้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง เปรียบเสมือนปลูกต้นไม้ด้วยความใส่ใจ ให้น้ำ ให้ปุ๋ย ผลที่ได้ก็คือ ต้นไม้ที่เติบโตอย่างแข็งแรง และผลิดอกและผลที่งดงามให้เราได้ชื่นชม
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จจะอยู่ที่นั่น หรือที่ไหนก็ช่าง แต่เชื่อเถอะ เราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีจากความพยายามนั้นๆ ไม่มากก็น้อย
อยากได้อะไรให้พยายาม แล้วความสำเร็จมันจะเข้ามาหาเอง
ผมเชื่อ และมั่นใจอย่างนั้น
===============================
ตอนนี้ผมได้ไปถึงฝัน (CCIE) แล้ว และสิ่งที่ไม่คาดฝัน คือได้ทำงานที่บริษัท Cisco ซึ่งถือได้ว่าไกลเกินฝัน

กว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้ เกิดจากความตั้งใจ มุ่งมั่น และพยายามอย่างไม่ย่อท้อ ศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ จนกระทั่งประสบความสำเร็จ และผมก็ได้พิสูจน์แล้วว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ขอเพียงแค่อย่าท้อ อย่าถอย และอย่าหยุด

ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน และขอให้ประสบความสำเร็จดังที่มุ่งหวัง ไม่ว่าท่านจะหวังสิ่งใดก็ตามครับ

ท้ายที่สุด ผมขอฝากข้อคิดในเรื่อง Certificate ไว้สักนิดนะครับ:
*** "CCIE และ Certificate อื่นๆ มีไว้เพื่อทำมาหากิน และมีไว้เพื่อข่มตนไม่ให้เกรียน เพราะความเกรียนจะนำมาซึ่งการเป็นเป้าให้คนที่เค้าหมั่นไส้ยิงเอานะครับ" ***

Facebook: Chaiwat Amornhirunwong
New Comments
[Add kochaiwat's blog to your web]

MY VIP Friends


 
 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com