Group Blog
 
All blogs
 

ไปชุมพรไหว้ศาลกรมหลวงชุมพร

ช่วงปลายเดือนที่แล้ว (ปลายส.ค.51) มีโอกสเข้าเมืองชุมพร ไปงานแต่งงานเพื่อนสนิทที่ตำบลทุ่งคา เลยมีโอกาสไปไหว้ศาลกรมหลวงชุมพร ที่ปากน้ำชุมพร เพราะปกติจะไปไหว้ที่ศาลกรมหลวงชุมพรจำลอง ที่ปากน้ำหลังสวนเป็นประจำอยู่แล้ว..

มีโอกาสเลยนำภาพมาเก็บไว้ดูแต่ภาพไม่ค่อยชัดนัก เนื่องจากถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์...ภาพต่อไปครับเป็นทิวทัศน์รอบๆศาลกรมหลวงชุมพร...ภาพศาลกรมหลวงต่อครับ...ภาพชายหาด มองจากศาล...เกาะใกล้ๆ ไม่รูเกาะอะไร...โดนัทก็ไปซนด้วย...จบข่าว...ไว้คราวหน้าเอาภาพไปเชียงตุงมาฝาก
 

Create Date : 14 สิงหาคม 2551    
Last Update : 14 สิงหาคม 2551 9:58:53 น.
Counter : 533 Pageviews.  

หลังสวน เมืองผลไม้OTOP กล้วยเล็บมือสด-อบแห้ง

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนาง ผลไม้ขึ้นชื่อของชุมพร หาซื้อได้ตามตลาดชุมชนริมทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ในเขต อ.ท่าแซะ และ อ.หลังสวน
อำเภอ หลังสวน เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งขึ้นต่อเมือง ชุมพร มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ สมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตามจารึกวัดพระเชตุพน จารึกกล่าวถึงหัวเมืองปักษ์ใต้ตอนบนว่าไชยา เมืองประสงค์ เมือง หลังสวน อุทุมพร (เมืองประสงค์ คือ อำเภอท่าชนะ อุทุมพร คือ เมือง ชุมพร ) พ.ศ. 2420 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้หลวงจรูญ โภคากร (คอซิมเต็ก) บุตรพระยารัตนเศรษฐีเป็น ผู้ว่าราชการเมือง หลังสวน ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระจรูญโภคากร ต่อมา พ.ศ.2437 ได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เมือง หลังสวน เป็นเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร อย่างเมืองระนอง และให้เมืองสวีที่ขึ้นกับเมือง ชุมพร ไปรวมด้วย โดยมีพระยาจรูญ โภคากร (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) เป็นผู้ว่าราชการเมืองคนแรก นับแดนกันที่คลองวิสัย เรียกว่า ตำบลวิสัยใต้และตำบลวิสัยเหนือ โดยตำบลวิสัยใต้ขึ้นกับเมือง หลังสวน และตำบลวิสัยเหนือขึ้นตรงกับเมือง ชุมพร พ.ศ. 2439 (ร.ศ. 114) เมื่อตั้ง ชุมพร เมือง หลังสวน ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองจัตวา ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2449 (ร.ศ. 129) ได้โอนตำบลประสงค์ (ท่าชนะในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเขตเมือง หลังสวน ไปขึ้นเขตอำเภอไชยา อำเภอเมืองตั้งอยู่ตำบล หลังสวน

ในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอขันเงิน และในปี พ.ศ. 2459 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่า เมือง ซึ่งเป็นเขตปกครองของจังหวัดเมือง หลังสวน จึงมีชื่อว่า จังหวัดหลังสวน ผู้ว่าราชการเมืองจึงเปลี่ยนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตามไปด้วย ต่อมา วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2475 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยุบเมือง หลังสวนเป็นอำเภอขันเงินขึ้นต่อจังหวัด ชุมพร ครั้นต่อมา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เปลี่ยนนามอำเภอขันเงินเป็นอำเภอ หลังสวน ทั้งนี้เพราะประชาชนนิยมเรียกกันเป็นส่วนมาก แม้ว่า หลังสวน มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งก็ยังมีความสำคัญมาก ยังมีศาลจังหวัด หลังสวน ประจำอยู่ที่อำเภอนี้ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอชั้นเอก ขึ้นต่อจังหวัด ชุมพร ตามเดิม โดยมีขุนผดุงแดนสวรรค์ (ฟุ้ง รักราชการ) เป็นนายอำเภอคนแรก

คำว่า " หลังสวน " เป็นชื่อเมืองมาตั้งแต่โบราณ ไม่พบหลักฐานว่ามีความหมายจากคำใด แต่จากหลักฐานประวัติศาสตร์ความเป็นมา สันนิษฐานว่าเมือง หลังสวน เป็นเมืองที่มีผลไม้มากเมืองหนึ่ง อุดมไปด้วย เงาะ ทุเรียน ลางสาด มังคุด เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าออกที่สำคัญ จะเห็นได้ว่า ต้นทุเรียนในพื้นที่สวนทั่วไปมีลำต้นใหญ่มาก บางต้นมีอายุนานนับ 100 ปี ซึ่งสอดคล้องกับเส้นทางคมนาคม ได้เคยสันนิษฐานไว้เมื่อ พ.ศ. 2454 ว่า รังสวน หรือ หลังสวน ซึ่งหมายถึงมีสวนมาก ต่อมาเพี้ยนไปเป็น หลังสวน
ที่ว่าการอำเภอ หลังสวน นั้น ปัจจุบันได้สร้างขึ้นใหม่และใช้งานเมื่อ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้เนื่องจากอาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่าคับแคบและก่อสร้างมานาน และขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการใช้อาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่า เป็นที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด ชุมพร เขต 2


เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารักครับ
 

Create Date : 10 พฤษภาคม 2549    
Last Update : 10 พฤษภาคม 2549 15:18:00 น.
Counter : 347 Pageviews.  

เรื่องทั่วๆไปของ จ.ชุมพร

ชุมพรคำขวัญ : " ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ชึ้นชื่อรังนก "

ประวัติ :
ชุมพร เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1997 ในรัชสมัยของพระสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ในจังหวัด ในปี พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ยกฐานะเป็นจังหวัด ในปี พ.ศ. 2488 กองทัพญี่ปุ่นก็ได้ยกพลขึ้นบก ณ ปากอ่าวชุมพร เพื่อขอเดินทางผ่านทางประเทศไทยไปตีพม่า ชุมพรเคยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมืองเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือตอนบนของภาคใต้ เป็นจังหวัดที่มีชายทะเลสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากมายอีกจังหวัดหนึ่งของเมืองไทยครับ

อาณาเขต :
จังหวัดชุมพร เมืองแรกของภาคใต้ เปรียบเสมือนประตูบ้านของภาคใต้ ด้วยระยะทางที่ห่างจากกรุงเทพฯ ๔๖๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖,๐๐๙ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นที่ราบ มีสวนผลไม้และไร่นา แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก จดชายทะเลอ่าวไทย

มีฝั่งทะเลยาว ๒๒๒ กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น ๘ อำเภอ คือ อำเภอชุมพร อำเภอหลังสวน อำเภอสวี อำเภอท่าแชะ อำเภอปะทิว อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอทุ่งตะโก ครับ

แหล่งท่องเที่ยว :
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย อนุสรณ์ยุวชนทหาร เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เกาะแรด เกาะทองหลาง เกาะรังกาจิว หาดผาแดง-หินรู หาดทรายรี หาดภราดร ปากน้ำชุมพร ถ้ำสนุก ถ้ำแก้ว ถ้ำโครำ ถ้ำลม ถ้ำสิงห์ ถ้ำขุนกระทิง วนอุทยานเขาพวง

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอปะทิว
สวนกาแฟนายปลิว จันทรัศมี วัดเขาทะเลทรัพย์ วัดเขาเจดีย์ เกาะไข่ หาดทุ่งวัวแล่น อ่าวเมาหรืออ่าวบางมูล หาดและอ่าวบ่อเมา แหลมแท่น อ่าวพนังตัก น้ำตกทุ่งยอ วัดเขาทะเลทรัพย์และถ้ำเรือ ถ้ำน้ำลอด-เขาพลู

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอหลังสวน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร ศาลเจ้าพ่อหินช้าง สำนักสงฆ์เทพนิมิตร เกาะรางบรรทัด ปากน้ำตะโก น้ำตกเหวโหลม ถ้ำเขาพลู ถ้ำเขาเกรียบ ถ้ำเขาเงิน อุทยานแห่งชาติคลองเพรา

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอละแม
ถ้ำเขาพลู

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสวี
วัดพระธาตุสวี วัดพระธาตุถ้ำขวัญเมือง หาดทรายรี

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอท่าแซะ
วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ ถ้ำรับร่อ

 

Create Date : 10 พฤษภาคม 2549    
Last Update : 10 พฤษภาคม 2549 14:45:14 น.
Counter : 338 Pageviews.  


Valentine's Month


 
โจ-หลังสวน
Location :
ชุมพร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
โดนัท...อัศวินตัวน้อย ของพ่อโจ วันๆ
เอาแต่แปลงร่าง อยากเป็นยอดมนุษย์
มากกว่าจะชอบเข้าสวนช่วยงานพ่อ ดัง
เช่นเมื่อวันก่อน...


Friends' blogs
[Add โจ-หลังสวน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.