Du tac au tac ! ภาษาฝรั่งเศส / ภาษาอิตาเลี่ยน
Group Blog
 
All Blogs
 

คำแปลใบรับรองความประพฤติ ภาษาอิตาเลียน

สวัสดีค่ะ ดิฉันตั้งใจว่าจะนำข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ในอิตาลี หรือที่กำลังจะมาอยู่อิตาลี มาแชร์ไว้ที่นี่ โดยจะลงเป็นขั้นตอน เริ่มจากการขอวีซ่า เรื่องการทำบัตรประจำตัวต่างๆ และอื่นๆต่อไปเรื่อยๆ แต่เนื่องจากว่าสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าดิฉันอาจจะไม่ว่างเข้ามาทยอยลงขอมูล วันนี้จึงขอลัดขั้นตอนเพื่อลงคำแปลใบรับรองความประพฤติก่อน เนื่องจากคุณนามแฝง SDP ได้ขอไว้ในคอมเม้นท์นึง ต่อเมื่อดิฉันกลับมาอัพบล็อคใหม่แล้วจะลบบล็อคนี้ไป แล้วจะไปใส่ให้ใหม่อีกครั้งเมื่อถึงขั้นตอนที่จะพูดถึงการขอสัญชาติอิตาเลียนค่ะ (เพราะจะมีเอกสารและขั้นตอนอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ท่านต้องดำเนินเรื่องกับทางอิตาลีอยู่ด้วยค่ะ)


เริ่มจากใบรับรองความประพฤติที่ได้มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนนะคะSmileySmileySmileySmileySmileySmileySmileySmileySmileySmiley

ส่วนนี่คือคำแปลด้านหน้าค่ะ ตรงส่วนสีแดงต้องนำไปเปลี่ยนเป็นข้อมูลของตัวเอง

GARUDA

( Emblema del Regno )

SEZIONE SPECIALE

POLIZIA DEL REGNO DI THAILANDIA

BANGKOK THAILANDIA

2 SETTEMBRE 2012

A CHI DI COMPETENZA

SOLO PER LE AUTORITA’ D’ITALIA

SI CERTIFICA CHE LA SIG.RA WICHUDA RAKTHAI CITTADINA DI NAZIONALITA’ THAILANDESE,PASSAPORTO N. U999999, E’ UNA PERSONA IL CUICOMPORTAMENTO NON HA MAI MESSO IN PERICOLO LA PACE E L’ORDINE O LA SICUREZZADELLA NAZIONE.

GENERALE MAGGIORE DI POLIZIA    ( firma apposta)

__SignorPongkarn Panchapan__

SEZIONE SPECIALE

POLIZIA DEL REGNO DI THAILANDIAFotografia della Sig.ra Wichuda Rakthai

No. 9999/999/999

Codice Archivio N.T999999999999-99999-USmileySmileySmileySmileySmileySmileySmileySmileySmileySmiley


ส่วนนี่เป็นคำแปลตราประทับที่อยู่ด้านหลังค่ะ (ตราประทับที่ได้มาจากกระทรวงการต่างประเทศ)

No. 999999 11 SETT 2012-10-4


BANGKOK

Autenticazione di firma di

Generale Maggiore di Polizia PONGKARN PANCHAPAN


(firma illeggibile)(SIGNORA CHUNEJIT SOMBOONSUK)

Generale del Servizio Ufficiale,

Livello Esperto,

Ministero degli Affari Esteri della Thailandia

(timbro ufficiale)

                                 E 999999


                                               (timbro ufficiale di Polizia del Regno diThailandia)

 

Create Date : 06 ตุลาคม 2556    
Last Update : 6 ตุลาคม 2556 16:44:19 น.
Counter : 2770 Pageviews.  

ข้อมูลเกี่ยวกับการขอ Nulla Osta ที่สถานฑูตไทยในอิตาลี (เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส)

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ขอมาจากทางสถานฑูตไทยในอิตาลี เจ้าหน้าที่ทางสถานฑูตส่งมาให้ทางอีเมล์ค่ะ ไม่มีเป็นภาษาไทยนะคะ


Documentazione da allegare allarichiesta di Nulla Osta per matrimonio

I cittadini thailandesiche si trovano in Italia e desiderino contrarre matrimonio secondo la leggeitaliana, devono presentare i seguenti documenti:

A. Da parte deicittadini thailandesi :

1.1 Certificato di stato libero rilasciato dal Comune diappartenenza in Thailandia. Questo certificato deve essere legalizzatodall’Ufficio legalizzazioni del Ministero degli Affari Esteri di Bangkok (Departmentof Consular Affairs, Chaeng Watthana Road). Questo certificato è valido seimesi dalla data del rilascio.

1.2 Atto di nascita o dichiarazione sostitutiva che riporti iseguenti dati:

- data, mese, anno e luogo di nascita

- nomi dei genitori

1.3 Passaporto

1.4 Stato di famiglia thailandese

1.5 Carta d’identità thailandese

1.6 Certificato di eventuali cambi di nome

1.7 In caso di divorzio, in base alla normativa thailandese, devonoessere trascorsi 310 giorni dalla data del divorzio. Pertanto è necessarioesibire il certificato di divorzio o la registrazione originale di divorzio.

1.8 Una fototessera

I suindicati documenti vannoallegati anche in fotocopia.

B. Da parte deicittadini italiani :

1.1 Passaporto originale + una fotocopia

1.2 Carta d’identità + una fotocopia.

1.3 Certificato di stato libero.

1.4 Dichiarazione da parte del datore di lavoro e busta paga(in caso di lavoratori dipendenti) oppure Registrazione Camera di Commercio eDichiarazione dei Redditi nel caso si sia titolari di attività.

1.5 Una fototessera

Il nulla osta rilasciato dall’Ambasciata deveessere legalizzato dall’Ufficio Legalizzazioni della Prefettura nella Città diappartenenza.

NB. I cittadini thailandesi che si trovano in Italiae desiderino ottenere un certificato di stato libero dal Comune in Thailandiapossono fare una delega all’Ambasciata di Thailandia a Roma.

* I cittadini thailandesi che si trovano inThailandia e desiderino contrarre matrimonio con i cittadini italiani inThailandia devono contattare l’Ambasciata d’Italia a Bangkok.

Indirizzo e numero ditelefono:             Ambasciata d’Italia

                                                               399,Nang Linchee Road,

                                                               ThungMahamek,

                                                               Bangkok  10120

                                                               Thailand.

                                                               Tel.  02 2854090-3

                                                               Fax.02 2854793  
 

Create Date : 04 ตุลาคม 2556    
Last Update : 4 ตุลาคม 2556 18:30:10 น.
Counter : 402 Pageviews.  

ตัวอย่างใบประกาศการแต่งงาน certificato di avvenute pubblicazioni

ตัวอย่าง certificatodi avvenute pubblicazioni  

Create Date : 04 ตุลาคม 2556    
Last Update : 4 ตุลาคม 2556 18:21:50 น.
Counter : 370 Pageviews.  

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเทียวแบบระบุว่าจะมาจดทะเบียนสมรสที่อิตาลี

ขั้นตอนต่างๆต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่ดิฉันได้ดำเนินการเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว และเคยไปแชร์ไว้ที่เว็บนึง ดังนั้นข้อมูลต่างๆอาจมีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ดังนั้นผู้ที่มาหาข้อมูลเรื่องนี้ต้องหาข้อมูลอื่นๆประกอบจากหลายๆแหล่งนะคะ


หมายเหตุ 1 เป็นที่ทราบกันว่ากฎหมายของอิตาลีเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก ดิฉันจึงไม่รับรองว่าการขอวีซ่าแบบระบุเพื่อมาจดทะเบียนสมรสที่อิตาลีนี้จะยังสามารถทำได้อยู่หรือไม่ และถ้าหากทางสถานฑูตอิตาลีในไทยยังอนุญาตให้ท่านดำเนินการเรื่องนี้ได้อยู่ ท่านจะต้องไม่ลืมที่จะสอบถามทางคอมมูเน่ที่ว่าที่คู่สมรสของท่านอาศัยอยู่ว่าที่คอมมูเน่อนุญาตให้ทำการสมรสกันด้วยวีซ่าแบบนี้หรือไม่....  (เมื่อตอนที่ดิฉันดำเนินเรื่องของตัวเอง ก็มีคนพูดกันว่าไม่สามารถขอวีซ่าแบบนี้ได้แล้ว แต่ในเมื่อสถานฑูตอิตาลีในประเทศไทยอนุญาตให้ดิฉันดำเนินเรื่อง และทางคอมมูเน่ที่อิตาลีอนุญาต ดิฉันจึงดำเนินการตามนี้....)

หมายเหตุ 2 มีบางคนที่ขอวีซ่าท่องเที่ยว(อย่างเดียว) เพื่อมาอิตาลี จากนั้นก็มาดำเนินเรื่องจดทะเบียนสมรสที่นี่ก็มีค่ะ การทำแบบนั้นก็จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก แต่ก็เสี่ยงที่จะได้รับการปฎิเสธจากทางคอมมูเน่เพราะผิดประเภทของวีซ่า ดังนั้นควรคิดให้รอบคอบก่อนว่าจะคุ้มกันไหม และควรคิดถึงคนอื่นๆที่ต้องการขอวีซ่าเพื่อมาท่องเที่ยวจริงๆ แต่กลับขอยากขอเย็น หรือโดนปฎิเสธ เนื่องมาจากการขอวีซ่าผิดประเภทของท่านสาเหตุหนึ่ง

สำหรับการขอวีซ่าแบบระบุว่ามาสมรสที่อิตาลี เอกสารที่ต้องใช้ติดต่อกับทางกงสุลก่อนที่จะยื่นขอวีซ่ามีดังนี้ค่ะ
1. ทะเบียนบ้าน
2.
บัตรประชาชน
3.
ใบสูติบัตร
4.
หนังสือรับรองโสด

โดยเอกสารทั้ง 4 อย่างนี้ นำฉบับภาษาไทยไปรับรองที่กรมการกงสุล  (กระทรวงต่างประเทศ)ถนนแจ้งวัฒนะก่อน จึงนำไปแปลเป็นภาษาอิตาเลี่ยน แนะนำร้านแปล
ศูนย์การแปลนานาชาติ เพลินจิต 0-2252-4307 ค่าแปลหน้าละ800 บาท

เนื่องจากดิฉันอยู่ยะลาเลยโทรติดต่อที่ศูนย์แปลนานาชาติว่าให้ดำเนินเรื่องในขั้นตอนนี้ให้หน่อย ซึ่งเขาก็มีบริการนำเอกสารไปสแตมป์รับรองที่กระทรวงการต่างประเทศให้โดยมีค่าบริการ 500 บาท และค่ารับรองเอกสารที่ต้องให้กับทางกระทรวงต่างประเทศอีก  200 บาทต่อเอกสารหนึ่งแผ่น ตรงนี้จะใช้เวลา 3 วันแต่ถ้าคุณรีบเขาก็จะทำให้ด่วนโดยคิดค่าบริการ 800 บาท และต้องจ่ายค่ารับรองเอกสารเพิ่มรวมเป็น400 บาทต่อเอกสารหนึ่งแผ่นให้กับทางกระทรวงต่างประเทศ

จากนั้นนำเอกสารทั้ง4 อย่างของเราที่แปลเสร็จ+ สำเนาบัตรประชาชนของแฟนนำไปยื่นเรื่องที่แผนกกงสุลได้เลยโดยไม่ต้องโทรนัดแต่ควรไปก่อนประตูสถานทูตเปิดซัก 15 นาทีเพื่อที่จะได้คิวแรกๆ

เมื่อยื่นเอกสารที่นำมาให้กับทางกงสุลแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจรับรองเอกสารของเราโดยมีค่าธรรมเนียม5,328 บาท แล้วเขาก็ให้ใบ Dichiarazione มา ให้ดิฉันแฟกซ์ส่งไปให้แฟนกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาแล้วให้เขาแฟกซ์กลับมา โดยเขานัดให้ดิฉันนำใบDichiarazioneที่แฟนกรอกแล้วนี้มารับใบProcura Martimonio ในอีกสองสัปดาห์

เมื่อได้ใบProcura Martimonioแล้ว ดิฉันก็ส่งใบProcura Martimonio ตัวจริงไปให้แฟนทางUPS แล้วให้แฟนนำใบนี้ไปให้ทางคอมมูเน่ที่เขาอยู่ออกใบcertificato diavvenute pubblicazioni ให้ ทางคอมมูเน่ก็ติดประกาศใบนี้ไว้ที่ทำการ
เป็นเวลา 13วัน แล้วแฟนดิฉันจึงสามารถนำเอกสารตัวนี้มาสแกนส่งให้ดิฉัน จากนั้นดิฉันก็นำใบนี้ไปยื่นขอวีซ่าพร้อมกับเอกสารการขอวีซ่าต้วอื่นๆ

จริงๆแล้วขั้นตอนต่างๆไม่ยุ่งยากค่ะแต่คุณจะต้องทำการขอนัดวันยื่นเอกสารขอวีซ่าตั้งแต่เนิ่นๆโดยให้ลงตัวกับการดำเนินการข้างบนนี้ด้วยเผื่อเหลือเผื่อขาดซักห้าวันก็ดีเหมือนกันค่ะ
ข้อมูลที่ให้ไปนั้นเป็นการขอใบ certificato di avvenutepubblicazioni เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นขอวีซ่าว่าเราต้องการขอวีซ่าเพื่อมาทำการสมรสที่อิตาลี ดังนั้น เอกสารในการยื่นขอวีซ่าก็ต้องทำตามที่เขาระบุไว้ เช่น พาสปอร์ต ทะเบียนบ้าน ประกันการเดินทาง ใบสำรองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เอกสารของผู้เชิญ เอกสารการเงิน เป็นต้น

ส่วนระยะเวลาในการดำเนินเรื่องต่างๆนั้น

1. ก็ให้คำนวนวันที่เราจะต้องเสียไปในการแปลเอกสารประมาณ3 วัน

2. เมื่อได้รับเอกสารที่แปลแล้วก็ให้ไปที่แผนกกงสุลเพื่อยื่นความจำนงว่าต้องการขอวีซ่าเพื่อไปแต่งงาน

3. ทางกงสุลเขาก็จะตรวจเอกสารเราโดยคิดค่าธรรมเนียมตามที่แจ้งไว้ข้างบน แล้วเขาก็ให้ใบ Dichiarazione ในวันเดียวกันนั้นมาให้เราส่งแฟกซ์ให้แฟนกรอกรายละเอียดส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 2 กับ 3 สามารถจัดการเสร็จในวันเดียวกัน

4. จากนั้นทางกงสุลก็จะนัดให้มานำใบ Dichiarazione มาให้ทางกงสุลในอีก  2 สัปดาห์  (ตรงนี้ลองถามทางกงสุลดูนะคะว่าถ้าเอกสารพร้อมแล้วสามารถนำใบ Dichiarazione มายื่นก่อนได้มั้ย ตอนนั้นพี่ทำงานอยู่ยะลา เขาให้เวลานานก็ดีสำหรับพี่เพราะจะได้ไม่ต้องหยุดงานติดๆกัน)

5. เมื่อยื่น Dichiarazione ที่แฟนกรอกเรียบร้อยแล้วให้กับทางกงสุล ในวันเดียวกันทางกงสุลก็จะให้ใบ Procura Martimonio เพื่อให้น้องส่งตัวจริงของใบนี้ไปให้แฟนทางไปรษณีย์   (ตรงนี้ก็แล้วแต่น้องว่าจะส่งด่วนแบบไหนก็บวกวันเข้าไปค่ะ)

6. เมื่อแฟนน้องได้รับใบ ProcuraMartimonio นี้แล้วก็ต้องนำไปยื่นที่คอมมูเน่ที่เขาอยู่ จากนั้นทางคอมมูเน่ก็จะออกใบcertificato di avvenute pubblicazioni ให้และจะทำการติดประกาศว่าคนชื่อนี้กำลังจะแต่งงานกับคนนี้ ตรงนี้จะใช้เวลา  13 วันในการดำเนินการ

7. เมื่อครบ  13 วันแล้ว ทางคอมมูเน่ก็จะให้ใบ certificato di avvenute pubblicazioni กับแฟนน้องมา แฟนน้องก็ต้องสแกนใบนี้มาให้น้อง เมื่อน้องได้ใบนี้แล้วและเอกสารในการขอวีซ่าต่างๆพร้อมแล้ว ก็สามารถทำการยื่นขอวีซ่าได้เลย  (แต่อย่างที่รู้กันว่าเราต้องทำการโทรไปนัดกับทางสถานทูตก่อนว่าเราพร้อมยื่นเอกสารวันไหน น้องก็ต้องคำนวนขั้นตอนต่างๆตามที่พี่บอกไว้ว่าน้องจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณกี่วัน เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วย จากนั้นก็ต้องโทรไปจองวันไว้ก่อนเลยค่ะ)

หลังจากที่วีซ่าผ่านแล้ว น้องก็ยังมีขั้นตอนต่างๆที่จะต้องดำเนินการเมื่อมาถึงที่นี่

1. ต้องไปแจ้งกับทางอิมมิเกรชั่นที่เขตที่น้องอยู่ว่ามาถึงอิตาลีแล้ว  (แจ้งภายใน 48 ชั่วโมง)

2. ไปทำการขอNulla Osta ที่สถานทูตไทยที่โรม นำเอกสารของน้องทั้งหมดไปยื่นได้เลยไม่ต้องโทรนัด

ของพี่เขาก็ออก Nulla  Osta  เขาให้มารับในตอนบ่ายวันเดียวกัน ขอบอกก่อนว่าเจ้าหน้าที่เข้มงวดมากค่ะ เอกสารถ่ายสำเนาไปให้พร้อม รูปต้องพร้อม

3. เมื่อได้ Nulla  Osta   แล้ว ก็ต้องนำใบนี้ไปทำการับรองที่ prefettura ในเมืองที่น้องอยู่ จากนั้นก็นำNulla Osta  ที่รับรองแล้วไปยื่นขอทำการจดทะเบียนสมรสที่คอมมูเน่ ตรงนี้เขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะทำการจดทะเบียนเมื่อไหร่วันไหน

อ้อลืมบอกไปค่ะว่าใบ certificato di avvenute pubblicazioni ที่คอมมูเน่จะออกและติดประกาศในขณะที่ฝ่ายหญิงยังอยู่เมืองไทยนั้นเป็นแค่ใบแทนชั่วคราวค่ะ เมื่อฝ่ายหญิงมาถึงอิตาลีแล้วก็ต้องทำcertificatodi avvenute pubblicazioni ขึ้นมาใหม่และติดประกาศไว้สิบกว่าวันเหมือนเดิม จากนั้นเราค่อยไปพบเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อจองวันจดทะเบียนสมรส

 

Create Date : 04 ตุลาคม 2556    
Last Update : 4 ตุลาคม 2556 18:31:04 น.
Counter : 594 Pageviews.  

บัตรประชาชนแบบเก่า (แปลเป็นภาษาอิตาเลียน)

ตัวอย่างบัตรประชาชนแปลเป็นภาษาอิตาเลียน
SmileySmileySmileySmileySmiley 

Create Date : 13 กรกฎาคม 2556    
Last Update : 4 ตุลาคม 2556 17:28:58 น.
Counter : 1085 Pageviews.  

1  2  

BlogGang Popular Award#13


 
gardasee
Location :
Riva del Garda Italy

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 58 คน [?]
ความรู้ภาษาฝรั่งเศสส่วนใหญ่ในบล็อคได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณครูถนอมศรีแห่งโรงเรียนคณะราษฏรบำรุงจังหวัดยะลานะคะ

เพิ่มเติมหนังสือที่ใช้ประกอบการสอนภาษาฝรั่งเศสในบล็อคค่ะ ชื่อคู่มือเตรียมสอบ ภาษาฝรั่งเศส รวม ม.4-5-6 จัดพิมพ์และจำหน่ายโดย หจก.สำนักพิมพ์ ภูมิบัณฑิต เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ เทียนศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมฉัตร แรงขำ อาจารย์ภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(สวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้กลับมาเขียนบล็อคอีกครั้ง....(ซี่งเป็นการกลับมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ แต่ครั้งนี้จะเขียนยาวเลย เพราะตกงานนั่นเอง ฮา) ก็ขอแทนตัวเองว่าป้าทรายก็แล้วกันนะคะ แต่ก่อนอื่นขอเวลาปรับปรุงแก้ไขบล็อคเก่าๆก่อนซักครึ่งเดือน อะไรที่เวิ้นเว้อร์ รกหูรกตาก็จะตัดออก จะได้อ่านกันได้ง่ายๆ แล้วพบกันค่ะ)
โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน free counters
Friends' blogs
[Add gardasee's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.