Group Blog
 
All blogs
 
กรุงชิงเจอแน็ล (Krung Ching Journal)

"กรุงชิง" หรือ "หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขล.4 (น้ำตกกรุงชิง)" เป็นแหล่งดูนกและศึกษาธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีรายงานการพบนกมากกว่า 250 ชนิด เป็นที่ราบในหุบเขาสูงประมาณ 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล จุดที่ทำการของหน่วยฯตั้งอยู่ในพิกัด เส้นรุ้งที่ 08° 44’ 20.3” เหนือ และเส้นแวง 99° 40’ 04.6” ตะวันออก เนื้อที่ประมาณ 100,000 ไร่ตั้งอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาหลวง มีน้ำตกที่สวยงามและสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเรียกว่า "น้ำตกกรุงชิง" มาจากชื่อต้นชิงซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่มีอยู่มากในเขตนี้

ป่ากรุงชิงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีสภาพชื้นและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูง พืชพรรณไม้ส่วนใหญ่จึงเป็นสังคมพืชแบบป่าดิบชื้น เป็นสวรรค์ของผู้ที่ชอบไม้จำพวกเฟินและกล้วยไม้ป่าโดยเฉพาะกล้วยไม้กินซาก เช่น กล้วยมดดอกขาว กล้วยปลวกม่วง และเอื้องกลีบติดชวา เป็นต้น กรุงชิงยังเป็นแหล่งอาศัยของผีเสื้อสวยงามหลายชนิด เช่น ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว ผีเสื้อสีชาดลายแถบ และผีเสื้อร่อนลมสีมัว เป็นต้น

ลักษณะป่าของกรุงชิงอาจจะทำให้เห็นตัวนกค่อนข้างยาก แต่จะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่นิยมดูนกที่หากินบนพื้นและใกล้พื้นเช่นนกกินแมลงที่มีมากว่า 18 ชนิด ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมนี้ควรจะเป็นหน้าแล้งคือราวเดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม เพราะนอกจากป่าจะโปร่งขึ้นแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่นกประจำถิ่นสำคัญหลายชนิดจับคู่ทำรังวางไข่หรือเลี้ยงลูก เช่น นกกระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล นกขุนแผนหัวดำ นกเขียวปากงุ้ม และนกแต้วแล้วลายเป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถพบเห็นนกอพยพที่มีสีสันสวยงามในขนชุดเดินทางกลับเตรียมพร้อมสำหรับการแพร่พันธุ์ เช่น นกจับแมลงตะโพกเหลืองที่มีคอสีส้ม หรือหากโชคดีอาจได้เห็นนกจับแมลงคิ้วเหลืองที่เป็นนกอพยพหายากที่พบเฉพาะในภาคใต้

กรุงชิงยังเป็นแหล่งทำรังวางไข่ของเหยี่ยวประจำถิ่นบางชนิด เช่น เหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลท้องขาว เหยี่ยวดำท้องขาว และเหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา ที่หาดูจากที่อื่นได้ยาก

นกกลางคืนบางชนิด เช่น นกเค้าป่าสีน้ำตาล นกทึดทือมลายู และนกปากกบพันธุ์ชวา สามารถพบเห็นได้บ่อยบริเวณลานกางเต็นท์

นอกจากนี้ยังมีรายงานการพบนกเงือกที่กรุงชิงถึง 8 ชนิด ในจำนวนทั้งหมด 12 ชนิดที่พบในประเทศไทย โดยเฉพาะนกเงือกหัวหงอกและนกเงือกดำที่พบเห็นได้บ่อยในเส้นทางเดินเท้าไปยังน้ำตกกรุงชิง และยังสามารถพบนกบั้งรอกของประเทศไทยได้ทุกชนิดที่นี่

การเดินดูนกสามารถทำได้ตั้งแต่บนถนนทางเข้าหน่วย ฯ ผ่านด่านเก็บค่าธรรมเนียมไปจนถึงรอบ ๆ ลานกางเต็นท์ และเลยไปถึงน้ำตก "ชั้นหนานฝนแสนห่า" เป็นระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวบไซด์ //krungching bird. bloggang.com/)

นกที่พบในป่ากรุงชิงเป็นชนิดที่จัดอยู่ในประเภทสัตว์ในเขตสัตว์ภูมิศาสตร์แบบโอเรียนตัล (Oriental Region) เขตย่อยซุนดา (Sundaic Sub-region) ซึ่งจะมีนกประจำถิ่นคล้ายกับที่พบในมาเลเซียและอินโดเนเซีย เช่น นกเขียวกปากงุ้ม นกพรานผึ้ง ไก่จุก นกปรอดอกลายเกล็ด นกเงือกดำ นกชนหินเป็นต้น ส่วนในหน้าหนาวจะมีนกที่อพยพมาจากเขตพาลีอาร์คติก (Palearctic Region) คือจากแถบยุโรปและเอเชียตอนเหนือ เช่น นกอีเสือลายเสือ นกจับแมลงตะโพกเหลือง นกแซวสวรรค์หางดำเป็นต้น

เหตุการณ์ไม่สงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้การเดินทางเข้าไปดูนกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลาเป็นไปได้ยาก กรุงชิงจึงกลายเป็นแหล่งดูนกสำคัญของภาคใต้ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น อุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตระหนักในข้อนี้จึงได้มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางดูนกอยู่อย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มความเข้มงวดในการใช้เสียงในยามวิกาลของนักท่องเที่ยว ส่วนนักดูนกที่เข้าไปใช้บริการควรจะมีกิจกรรมที่กระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น เพื่อให้คนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติที่สามารถขายได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง

การเดินทางไปหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขล.4 จากทางภาคกลาง หากใช้รถส่วนตัวสามารถศึกษาเส้นทางได้ง่ายจากแผนที่ทางหลวง หรือเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพ-นครศรีธรรมราช ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ลงรถที่สีแยกไฟแดงอำเภอท่าศาลา (ก่อนถึงตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการของหน่วย ฯ ประมาณ 50 กิโลเมตร) มีรถสองแถวสายท่าศาลา-โรงเหล็ก-ปากลง (ค่าโดย สารประมาณ 60 บาท) และต่อรถมอร์เตอร์ไซด์รับจ้างเข้าไปอีก 8 กิโลเมตร หากจ้างเหมารถสองแถวที่ท่าศาลาจากบริเวณ "ตลาดหมอจวน" ตรงสี่แยกท่าศาลา คิดค่าบริการเที่ยวละไม่เกิน 900 บาท หรือหากเดินทางโดยเครื่องบิน ลงที่ท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช (อยู่ห่างจากที่ทำการของหน่วย ฯ ประมาณ 70 กิโลเมตร) สามารถเช่าเหมารถเก๋งลีมูซีนไปถึงที่ทำการหน่วย ฯ ในอัตราเที่ยวละไม่เกิน 1,000 บาท หรือ 1,300 บาทสำหรับรถตู้ อัตราค่าบริการนี้ไม่เป็นมาตรฐานสามารถต่อรองได้
การพักค้างแรม ทางหน่วยฯ มีลานกางเต็นท์ที่ได้รับดูแลอย่างดีล้อมรอบด้วยธารน้ำไหลในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ มีเต็นท์ให้เช่า แต่หากนำเต็นท์ไปเองคิดค่าบริการต่อหัว ๆ ละ 30 บาทต่อคืน นอกจากนี้ยังมีบ้านพักขนาด 2 เตียงหลายหลัง และค่ายพักเยาชนที่พักได้เป็นหมู่คณะ ซึ่งการเข้าพักต้องจองล่วงหน้าผ่านอุทยานแห่งชาติหรือผ่านทางเวบไซด์ได้ที่ //www.dnp.go.th /main_ park.asp

สถานที่ติดต่อ: หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขล.4 เลขที่ 51/4 ม.6 ต.กรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-309604
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ: ร้านอาหารครัวกรุงชิงติดต่อ 0-8627-03069 (กรณีที่ต้องการสั่งทำอาหารหรือไม่สามารถติดต่อหมายเลขของหน่วย ฯ) รถสองแถวให้เช่าบริเวณสี่แยกท่าศาลาติดต่อ 0-8108-10146 รถลีมูซีนท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราชติดต่อ 0-8673-98829Create Date : 22 มกราคม 2553
Last Update : 22 มกราคม 2553 20:32:22 น. 0 comments
Counter : 631 Pageviews.

วอมแบ็ท
Location :
นครศรีธรรมราช Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add วอมแบ็ท's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.