ใยไหม:ใส่ใจในความดีงาม ตามความเป็นจริง...
..คือฉัน คือตะวัน คือกรวี..
Group Blog
 
All Blogs
 

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดสร้างพระประธานหลวงพ่อใหญ่ หน้าตัก 1 เมตร

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดสร้างพระประธานหลวงพ่อใหญ่ หน้าตัก 1 เมตร เพื่อประดิษฐสถาน ณ สถานปฎิบัติธรรมวัดใหญ่ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และจะอัญเชิญไปประดิษฐานยังศาลาโพธิสัตว์ที่กำลังจัดสร้างอยู่ในขณะนี้

จากที่สถานปฎิบัติธรรมวัดใหญ่ ได้ดำเนินการถมดินเพื่อจัดสร้างศาลาพระโพธิสัตว์ อย่างต่อเนื่องมาแล้วนั้นทางสถานปฎิบัติธรรมวัดใหญ่มีความประสงค์จะจัดสร้างพระประธาน หน้าตัก 1 เมตรเพื่อเป็นพระประธานไว้ ณ ศาลาโพธิสัตว์นั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะบูชาต่อไป

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสมทบทุนสร้างพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรมมา ณ โอกาสนี้

เนื่องจากที่สถานปฎิบัติธรรมวัดใหญ่เคยเป็นวัดร้างมาก่อนยังไม่มีประธาน พระพุทธรูปที่นำมาร่วมพิธีเวลามีพิธีทางศาสนา จะเป็นพระพุทธรูปที่แตกหัก ทางสถานปฎิบัติธรรมและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายจึงเห็นสมควรว่าจะทำการสร้างพระประธานเพื่อจักเป็นการสืบสาน และเผยแพร่ศาสนาต่อไป

อานิสงค์ในการจัดสร้างพระประธาน

๑.อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ

๒.มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภันตรายจะสลายหรือเบาบางลง

๓.เจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามมาจากทุกภพชาติในอดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อได้รับส่วนบุญไปและได้อนุโมทนาด้วยแล้วก็จะเลิกเว้นการอาฆาตพยาบาทจองเวร ยอดปลดปล่อย

๔.เหล่ายักษ์ ผี รากษส งูพิษ เสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยกล้ำกรายได้

๕.จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล

๖.มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินคาดฝัน ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน

๗.คำกล่าเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา

๘.คนโง่จัดสิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจักได้เกิดเป็นชาย

๙.พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่มีบุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรืองรอง

๑๐.สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

ผู้ที่ได้สร้างพระพุทธรูป อานิสงส์ที่จะได้รับมีดังนี้

๑. จะได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดจะทำการสร้าง อันประกอบไปด้วยความศรัทธาในพระพุทธองค์ ซึ่งจัดว่าเป็ตถาคตแห่งโพธิศรัทธา

๒. เมื่อได้บริจาคทรัพย์ในการสร้าง ก็จัดเป็นทานบารมี

๓. เมื่อได้ขวนขวายติดตามการสร้างองค์พระปฏิมาตลอดงานจนแล้วเสร็จ จัดเป็นกุศลเวยยาวัจจมัย

๔. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จโดยบริบูรณ์ได้เป็นที่ตั้งแห่งความตามอนุสรณ์ถึงพระพุทธคุณทั้งตัวเองด้วย ทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา

๕. อำนาจแห่งกุศลที่ได้สร้างองค์พระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่างาม เป็นที่รักของประชาชนและอิสริยายศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นคนวิกลวิกาล

๖. ปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคตภูมิทันที ในสมัยกาลมรณะแล้ว หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อนจะจุติ

๗. เป็นการส่งเสริมพระพุทธศิลปะให้เจริญแพร่หลายพุทธศิลปะนั้นในชนที่มีความเจริญทางสติปัญญา เขายกย่องว่าเป็นศิลปะอันสุขุมประณีตละเอียดอ่อน เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติธรรมและปัญญาธรรมบริสุทธิ์

และนอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่า หากได้ทำการสร้างพระพุทธรูปถวายวัดด้วยศรัทธาอันแรงกล้า และเต็มใจที่จะสละทรัพย์สมบัติส่วนเพื่อสร้างพระพุทธรูปให้ผู้คนได้ใช้ประโยชนืร่วมกันในการสักการะกราบไหว้ ก็จะเกิดอนิสงส์กับตัวผู้สร้างเองทำให้หลุดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายต่างๆ ประสบความสำเร็จในชีวิต จะพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยบริวารและทรัพย์สินเงินทอง เมื่อได้สิ้นสูญบุญในชาตินี้ ในชาติหน้าก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่พรั่งพร้อมไปด้วยทัพย์สมบัติ
__

ผู้มีจิตศรัทธาและมีความประสงค์ที่จะจัดสร้าง สามารถติดต่อร่วมบุญ โอนเงินร่วมบุญได้ที่ หมายเลขบัญชี 520-999997-7 ชื่อบัญชีกอบกุล วุฒิมานพ ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวกอบกุล วุฒิมานพ โทรศัพท์ 0869454196 หรือที่ร้านขนมจีนป้านวยและนางแสงอรุณ เกื้อสุข โทรศัพท์ 0909826082

๏ บุญใดยิ่งใหญ่พร้อม...เป็นบุญ
สร้างกอบเกื้อค้ำจุน...มั่นไว้
ศาสนาเย็นเป็นคุณ...เหล่าศาส -นิกเฮย
เผยแผ่สานก่อไซร้...จากเบื้องบางบรรพ์ ฯ

๏ เอมอิ่มปริ่มสุขสร้าง...บารมี
สร้างก่อล้วนสิ่งดี...มิว่างเว้น
เสริมสุขด้วยวิถี...โพธิสัตว์ แท้นอ
ดำรงคู่ที่จิตเน้น...จิตนี้สุขเกษม ๚๛

พระอาจารย์เอกเมตตาบอกว่าทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบุญครั้งนี้วิญญานของท่านผู้นั้นอยู่ที่สำนักปฎิบัติธรรมวัดใหญ่แห่งนี้ และพระหลวงพ่อใหญ่องค์นี้พระอาจารย์เอกได้สร้าถวายพระเจ้าจันทรภาณุ พระโพธิสัตว์ผู้ปกปักษ์รักษาพระอัฐิองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า หากท่านใดมีบุญสัมพันธ์ก็มาร่วมบุญด้วยกันนะค่ะ

พระเจ้าจันทรภาณุ
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระปรมาภิไธย พระเจ้าจันทรภาณุ
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์นครศรีธรรมราช
ราชวงศ์ ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช
ครองราชย์ พ.ศ. 1790 - พ.ศ. 1813
ระยะครองราชย์ 23 ปี
รัชกาลก่อนหน้า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ประมาณ พ.ศ. 1746
อาณาจักรศรีวิชัย
สวรรคต พ.ศ. 1813
นครศรีธรรมราช
พระชนมายุ 67 ปี
พระราชบิดา ไม่ปรากฏ
พระราชมารดา ไม่ปรากฏ

พระเจ้าจันทรภาณุ (อังกฤษ: King Chandra Banu) หรือ พระเจ้าศรีธรรมโศกราชองค์ที่ 2 ของราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช (นครศรีธรรมราช) แห่งอาณาจักรตามพรลิงก์[1] เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเผยแผ่พระอานุภาพขจรไปยังแคว้นไกลที่สุด นั่นคือสามารถแผ่ไปถึงเกาะลังกา โดยการยกทัพไปตีถึง 2 ครั้งที่ยกทัพเรือเข้าโจมตีเกาะลังกา (ประเทศศรีลังกา ในปัจจุบัน) พระองค์ทรงยึดครองภาคเหนือของเกาะนี้ได้ (ค.ศ. 1235-1275)

พระราชประวัติ[แก้]
พระเจ้าจันทรภาณุ ตามประวัติจากหลักฐานตำนานเมืองและตำนานพระธาตุทราบว่า พระเจ้าจันทรภาณุ เป็นพระอนุชาของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช (องค์ที่ 1 แห่งราชวงศ์ศรีธรรมโศกราช หรือราชวงศ์ปทุมวงศ์)[2] มีใจความว่า "ท้าวศรีธรรมาโศกราชก็ตั้งอารามก่อพระเจดีย์ ปลูกพระศรีมหาโพธิรายทางมาจนถึงเมืองนคร ตั้งแต่นั้นทั้งสองภาราได้แต่งบรรณาการตอบแทนกันมิได้ขาดปี เมื่อพระญานครศรีธรรมาโศกราชถึงแก่กรรม เมื่อศักราช 1200 ปี พระญาจันทรภาณุ เป็นเจ้าเมือง พระญาพงษาสุราเป็นพระญาจันทรภาณุ ตั้งฝ่ายทักษิณพระมหาธาตุเป็นเมืองพระเวียง" พระเจ้าจันทรภาณุ นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในราชวงค์ศรีธรรมาโศกราช มีข้อความปรากฏอยู่ในศิลาจารึกตอนหนึ่งว่า "ศรีสวัสดิ พระเจ้าผู้ปกครองกรุงตามพรลิงก์ เป็นผู้อุปถัมภ์ตระกูลปทุมวงค์ พระหัตถ์ของพระองค์มีฤทธิ์มีอำนาจ ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศล ซึ่งพระองค์ได้กระทำแก่มนุษย์ทั้งปวง ทรงเดชานุภาพดุจพระอาทิตย์พระจันทร์และมีเกียรติอันเลื่องลือ ทรงพระนามจันทรภาณุศิริธรรมราช เมื่อกลียุค 4332" ศิลาจากรึกนี้ตรงกับ พ.ศ 1773

พระราชกรณียกิจ
1. ประกาศอิสรภาพจากอาณาจักรศรีวิชัยให้แก่นครศรีธรรมราช ตอนนั้นนครฯเป็นรัฐหนึ่งของศรีวิชัย ซึ่งตอนนั้นศรีวิชัยอ่อนแอเต็มที พระเจ้าจันทรภาณุจึงประกาศเอกราชจากศรีวิชัยในราว พ.ศ. 1773 และอาณาจักรศรีวิชัยก็ถึงกาลอวสานในราวปี พ.ศ. 1838 หลังจากครองความ ยิ่งใหญ่มานานประมาณ 500 ปี

2. ยกทัพไปตีลังกา 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1.ยกไปตีลังกาในราวปี พ.ศ. 1750 ในสมัยของพระเจ้าปรักกรมพาหุ กษัตริย์แห่งลังกา ในการรบครั้งนี้ได้รับชัยชนะ เป็นเหตุให้แสนยานุภาพของพระองค์แผ่ไปตลอดแหลมมลายู และเกิดมีอาณานิคมของตามพรลิงก์อยู่ในลังกา และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ลังกาต้องมอบพระพุทธสิหิงค์ให้ในโอกาสต่อมา และชาวลังกาเรียกพระนามของพระองค์ว่า ชวากะ

ครั้งที่ 2 ยกทัพไปตีลังกาครั้งนี้อยู่ในระหว่าง พ.ศ. 1801 – พ.ศ. 1803 หรือในราว พ.ศ. 1795 นักประวัติศาสตร์บางท่านมีความเห็นว่า ในการรบครั้งนี้พระองค์มิได้กรีฑาทัพไปโดยพระองค์เอง แต่มอบหมายให้ราชโอรสพร้อมด้วยนายพลคนสำคัญไปรบแทน

การไปรบลังกาในครั้งหลังนี้พระเจ้าจันทนภาณุ ได้รับความช่วยเหลือจากทหารชาวทมิฬโจฬะ และพวกปาณฑย์ ซึ่งเป็นศัตรูกับชาวลังกามาแต่โบราณ และได้ยกพลขึ้นบกที่มหาติตถะ ทางฝ่ายนครศรีธรรมราช มีเจ้าชายวีรพาหุเป็นแม่ทัพในระยะแรกฝ่ายพระเจ้าจันทรภาณุมีชัยชนะในการรบ แต่ระยะหลังกองทัพของพวกปาณฑ์เกิดกลับใจไปร่วมรบกับพวกลังกาตีพวกโจฬะแตกพ่าย ทำให้ทัพของพระเจ้าจันทรภาณุถูกล้อม มีนักประวัติศาสตร์บางท่านกล่าวว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ในสนามรบ แต่บางท่านบอกว่าพระองค์เสด็จกลับมาได้และอยู่ต่อมาอีกหลายปีจึงสิ้นพระชนม์

3. สร้างวัดวาอาราม อาจารย์มานิต วัลลิโภดมได้สืบสาวเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ความว่า ในระหว่าง พ.ศ. 1776 – พ.ศ. 1823 นครศรีธรรมราชว่างจากราชการสงครามมีเวลาว่าง จึงได้สร้างวัดขึ้นหลายวัดเช่น วัดพระเดิม วัดหว้าทยานหรือวัดหว้าอุทยาน และได้มีการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิไว้ทุกวัดด้วย

4. ตั้งลัทธิลังกาวงศ์ขึ้นที่นครศรีธรรมราช ในช่วงที่พระเจ้าจันทรภาณุได้ส่งทูตไปเมืองลังการเพื่อขออัญเชิญพระพุทธสิหิงค์นั่นเอง ก็ได้ส่งพระภิกษุชาวนครศรีธรรมราชไปศึกษาพระธรรมวินัยแบบหินยานของลังกา และตอนขากลับก็ได้เชิญพระภิกษุชาวลังกาพร้อมชนชาวลังกามาด้วย มาตั้งคณะสงฆ์ขึ้นใหม่ที่นครศรีธรรมราชเรียกว่า "พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์" แทนลัทธิเดิมซึ่งพระพุทธศาสนาแบบมหายานตามอย่างศรีวิชัย ต่อมาลัทธิลังกาวงศ์ก็แผ่ไปสู่สุโขทัย ตั้งเป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงมาจนปัจจุบันนี้

5. สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ให้เป็นแบบทรงลังกา ด้วยในระยะพระบรมธาตุเดิมเป็นแบบศรีวิชัยและชำรุดทรุดโทรมมาก พระภิกษุและชนชาวลังกาที่มาอยู่ที่นครศรีธรรมราช รวมทั้งชาวนครฯเองด้วย ลงความเห็นกันว่าเห็นควรบูรณะซ่อมแซมองค์พระบรมธาตุเสียใหม่ให้แข็งแรง โดยให้สร้างใหม่หมดทั้งองค์ตามแบบทรงลังกา และให้คร่อมทับพระเจดีย์องค์เดิมไว้โดยสร้างเป็นพระสถูปทรงโอคว่ำ พระเจดีย์องค์เดิมได้ค้นพบเมื่อคราวบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ในสมัย รัชกาลที่ 5 และมีหลักฐานยืนยันว่าชนชาวลังกาได้มาอยู่ที่นครฯจริง ด้วยในปี พ.ศ. 2475 ได้ขุดพบพระพุทธรูปลังกาทำด้วยหินสีเขียวคล้ายมรกต 1 องค์ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝีมือของชาวลังการุ่นเก่า โดยขุดพบที่บริเวณพระพุทธบาทจำลองในวัดพระมหาธาตุฯ ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ได้เก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับสถานปฎิบัติธรรมวัดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลโมคลาน อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เดิมเป็นวัดร้างมาก่อนค่ะได้ทราบมาจากคนในพื้นที่ว่าบริเวณนั้นมีทั้งคนไทยพุทธและไทยอิสลาม
ซึ่งไทยพุทธจะน้อยกว่าและไม่ใคร่ศรัทธาในพระสงฆ์ของวัด พระสงฆ์ไม่มีชาวบ้านมาใส่บาตรไม่มีผู้ศรัทธาจึงต้องปล่อยให้วัดนั้นร้างไป
และบริเวณตรงนั้นเลยกลายเป็นที่ฝังศพสำหรับชาวบัานแถวนั้น ทั้งไทยพุทธและไทยอิสลามเพราะคนไทยเชื่อกันว่าการน้ำศพมาฝังใกล้ๆพระคงดีกว่า
จะเห็นได้ว่าดวงวิญญานเยอะมาก ...

หลังจากนั้นก้อมีพระป่าท่านมาใช้เป็นสถานที่พำนักเพื่อปฎิบัติธรรรม
และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านจึงมีชาวบ้านแถวนั้นมาร่วมปฎิบัติธรรมด้วยเรื่อยๆ
ซึ่งปฎิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดศาลาปฎิบัติธรรม โรงทาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สมควรแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม

ชาวบ้านจะปฏิบัติธรรมกลางลานดิน ในลานกลางป่าซึ่งชาวบ้านจะช่วยกันถากถางที่ให้เป็นที่เตียนโล่งเพื่อปฎิบัติธรรม
แต่พอฝนตกก้อขาดที่พักฝนในช่วงปฎิบัติธรรม และไม่สามารถปฎิบัติธรรมต่อได้ในขณะที่ฝนกำลังตกได้
และพื้นที่ที่เปียกแฉะเป็นโคลน พอหน้าน้ำ น้ำมาแรงก้อท่วมถึง เส้นทางเข้าออกก้อจะไปมาลำบาก

การให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการย่อมมีประโยชน์สูงสุดค่ะทั้งแก่เราเองและตัวผู้รับเองค่ะ

การทำทานหรือการให้เป็นการบำเพ็ญอย่างหนึ่งค่ะเพราะทำให้เกิดการลดละ ลดละการยึดติดในเงินตรา จิตใจจะได้ซึบซับการให้ รู้จักการแบ่งปัน คนเราทุกวันนี้จักใช้ชีวิตไหลไปตามเทคโนโลเสียส่วนมาก จนลืมคิดถึงรายละเอียดส่วนนี้ไปจึงเกิดเป็นผลเสียแก่สังคม เกิดถกเถียง แตกแยก ชิงดีชิงเด่น เพราะความเอื้อเฟื้อ ความละเอียดทางด้านจิตใจลดน้อยลง เด็กไม่เป็นเด็ก ผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่ ความเคารพนับถือกันด้วยความจริงใจเลยเกิดขึ้นน้อยลงไปด้วย สังคมใดดำเนินไปด้วยการแบ่งปัน สังคมนั้นย่อมยั่งยืน มั่นคงค่ะ

ในเมื่อดวงจิตคนเราเดิมแท้คือจิตประภัสสร ปราศจากกอาสวะกิเลสการมุ่งขจัดกิเลสย่อมจะทำให้ดวงจิตกลับคืนสู่ความประภัสสรเช่นเดิม แต่ในขณะที่ชาวบ้านตาดำๆไม่ใคร่มีโอกาสนั้น แต่ผู้คนในเมืองหลากหลายไปด้วยโอกาส อีกอย่างการมีเครื่องอำนวยความสะดวกเกินความจำเป็นสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม รวมทั้งการกินที่มีมากเกินย่อมจักเป็นการสั่งสมกิเลสโดยไม่รู้ตัว เท่ากับว่าเราสั่งสมศัตรูให้ตัวเอง การยั้งชั่งใจของผู้ปฎิบัติธรรมเองก้อเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งเราไม่สมควรโยนหน้าที่ให้ผู้ฝึกทั้งหมดด้วยพยามยับยั้งชั่งใจตน "ตนเตือนตนไม่ได้แล้วใครจักเตือน" เพราะฉะนั้นทุกๆอย่างควรดำเนินอยู่บนทางสายกลางดั่งคำตรัสสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า "ครูครึ่งหนึ่งศิษย์ครึ่งหนึ่ง" ให้ครูแบกคนเดียวทั้งหมดครูก็ไม่ไหวเช่นกัน ...

การจะสร้างสถานที่ปฎิบัติธรรมไม่ว่าในป่าหรรือพื้นที่ใดย่อมต้องยังความเห็นพร้อมทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง เบื้องล่างคือโลกมนุษย์และภพภูมิที่ลดหลั่นลงมาอีกทั้งภพภูมิอื่นๆ ไม่ได้สร้างขึ้นจากการเบียดเบียนใครแม้ทางใจ - กาย การสร้างย่อมยังความเห็นพร้อมของทุกฝ่ายรวมทั้งชาวบ้านผุ้มาปฏิบัติธรรมเอง
ลิ้งร่วมบุญถมดินค่ะ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786574014687835&set=a.110845585594018.17747.100000057309629&type=1&theater

ลิ้งค์เวปบร์อดพลังจิตนะค่ะ //board.palungjit.org/f105/ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดสร้างพระประธานหลวงพ่อใหญ่-หน้าตัก-1-เมตร-533447.html#post9097926

เนื่องจากในบางเวลาไหมอาจจะไม่สะดวกในการรับโทรศัพท์น่ะค่ะ หากท่านใดที่โอนเงินมาร่วมบุญสามารถส่งหลักฐานการโอนพร้อมทั้งชื่อที่อยู่มาทาง sms ได้น่ะค่ะ หรือทางอีเมล์ kopkul_m@hotmail.com หรือ line id:yaimaija11 ทางสเตตัสนี้ หรือทางกล่องข้อความก้อได้ค่ะ สาธุกับทุกดวงจิตค่ะ
 

Create Date : 04 สิงหาคม 2557    
Last Update : 4 สิงหาคม 2557 21:55:11 น.
Counter : 273 Pageviews.  

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมจัดพิมพ์หนังสือฝึกกรรมฐานค่ะ

ทางคณะปฎิบัติธรรมเขามหาชัย จะจัดพิมพ์หนังสือฝึกกรรมฐาน ซึ่งในกาลนี้จะจัดพิมพ์เป็นภาษาลาว เพื่อเผยแพร่ในประเทศลาว ขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาและต้องการจะร่วมบุญ ร่วมทำบุญโดยโอนมาได้ที่ เลขบัญชี 520-2-02674-5 ชื่อบัญชี น.ส.กอบกุล วุฒิมานพ ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แล้วเเจ้งการโอนมายังหน้าเพจนี้ หรือที่อีเมล์ kopkul_m@hotmail.com โทร 0869454196 สาธุกับดวงจิตดีงามของทุกท่านค่ะ ^_^

นี่เป็นลิ้ง รายละเอียดในการจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ในครั้งที่ผ่านมา พร้อมกับรายชื่อผู้ร่วมบุญบางส่วนในการจัดพิมพ์ครั้งที่แล้วค่ะ

//www.bloggang.com/viewblog.php?id=konravee&date=31-01-2010&group=14&gblog=28

รูปปกหนังสือสวดมนต์ที่แสดงเอาไว้ในบล๊อก เป็นตัวอย่างที่พรินต์ออกมาก่อนเพื่อแก้ไข ก่อนจัดส่งโรงพิมพ์ค่ะ
 

Create Date : 13 ธันวาคม 2554    
Last Update : 13 ธันวาคม 2554 21:23:14 น.
Counter : 179 Pageviews.  

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาแก้วจุฬามณี

เรียนเชิญ สร้างศาลาแก้วพระจุฬามณีปฏิบัติธรรมถวาย ” สมเด็จองค์ปฐม (พระพุทธสิกขีทศพลที่ ๑)" เป็นพุทธบูชา ณ สำนักสงฆ์ธรรมเจริญ (วังน้ำย้อย บ้านขุนพัง) หมู่ ๘ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 ตุลาคม พศ. 2553วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

1. เพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมเพื่อยับยั้งภัยพิบัติ

2. เพื่อแสดงให้ชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา

3. เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่
เลขบัญชี 520 -2-01435 -2 ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชีกอบกุล วุฒิมานพ
และแจ้งการโอนเงินมาที่อีเมล์ kopkul_m@hotmail.com
หรือแจ้งมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0869454196 หรือทางบล๊อกนี้
และจะแจ้งรายชื่อผู้ร่วมบุญ รวมทั้งจำนวนเงินที่ร่วมบุญลงในบล๊อกนี้ต่อไปอนึ่ง ทางคณะปฎิบัติธรรมและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่ามาแล้วสองครั้งด้วยกัน แต่การจัดสร้างยังไม่เสร็จสิ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ

1.คุณดิษฐิมา ศรีนวลเอียด โอนเงินมาร่วมทำบุญ 500 บาท
2.คุณกอบกุล วุฒิมานพ และคณะ 300 บาท


ได้โอนเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากับหลวงพี่มานะ อินทรปัญโญ(มานะ สมตัว)เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นจำนวนเงิน 800 บาท เนื่องจากว่าเกิดเหตุสุดวิสัยบางประการทำให้กรวีไม่สามารถไปงานวันทอดผ้าป่าได้ค่ะขอบพระคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาค่ะ
 

Create Date : 26 กันยายน 2553    
Last Update : 2 พฤศจิกายน 2553 18:34:52 น.
Counter : 225 Pageviews.  

ฝันบอกอะไร?

เมื่อคืนตื่นขึ้นมาร้องไห้ตอนตีห้า จริงๆก้อไม่ได้ร้องไห้ไรมากมายหรอก
แค่น้ำตาไหลออกมาเอง ฝันว่า เดินมากับเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ
แต่เมื่อถึงที่ ที่พักได้เพื่อนที่เดินมาด้วยกัน กลับอยากและไม่ยอมเดินต่อ
ส่วนเรายังเดินต่อ เลยต้องเดินต่อคนเดียว บนเส้นทางพบเจอสิ่งร้ายมากมายที่คอยทำร้าย แต่สักพักก้อมีผู้ที่เจ้าชีวิต
เข้ามาห้ามสิ่งร้ายๆนั่นไม่ให้ทำร้าย พร้อมทั้งได้สร้างชีวิตหนึ่งขึ้นมา
เป็นผู้ชาย เพื่อจะช่วยคุ้มครองเราจนกว่าจะไปถึงจุดหมาย..

ไม่รู้จะเป็นหนังไปรึเปล่า แต่ฝันอย่างนี้จริงๆ
ร้องไห้เพราะน้อยใจหลายอย่าง แต่ก้อตอบตัวเองเสมอเวลาโดนทิ้ง
"ไม่เป็นไร อยู่คนเดียวได้" แล้วยิ้ม ...
เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆ "ไม่เป็นไรอยู่คนเดียวได้"
แต่ทำไมน้ำตาไหลไม่รู้ ...
 

Create Date : 19 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 19 พฤษภาคม 2553 19:20:47 น.
Counter : 197 Pageviews.  

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อจัดหาพระไตรปิฎกและสร้างศาลาแก้วจุฬามณี
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อจัดหาพระไตรปิฎกและสร้งศาลาแก้วจุฬามณี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7)
ณ สำนักสงฆ์ธรรมเจริญ หมู่ที่ 8 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดการ

เวลา 09.45 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 5 รูป
เวลา 13.00 น. ถวายผ้าป่า

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระมานะ อิทรปัญโญ
ประธานฝ่ายฆราวาส คุณอุษณีย์ สุทธิเดช

คณะกรรมการสำนักสงฆ์ธรรมเจริญ
คณะกรรมการสายอาจารย์ธฎษธรรม ลาโสภา
คณะกรรมการสายเบญจมรุ่น 2427
คณะกรรมการสายอาจารย์ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์
คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ท่าศาลา
คณะกรรมการสายศิษย์เก่าและญาติมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และญาติธรรม คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และคณะญาติธรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ และญาติธรรม สำนักกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ญาติธรรม เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ บ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย นครศรี(ไสใหญ่)

รายชื่อผู้ร่วมบุญทอดผ้าป่า

1. นางกัลยา มณีวงษ์ พร้อมครอบครัว 500 บาท
2. นางสาวดิษฐิมา ศรีนวลเอียด พร้อมครอบครัว 500 บาท
3. นายสุธี บุญพรรคนาวิก พร้อมครอบครัว 400 บาท
4 นางสาวกอบกุล วุฒิมานพ พร้อมครอบครัว 200 บาท
5. นางสาวรักษ์รัศมี วุฒิมานพ พร้อมครอบครัว 200 บาท
6. นายภศกร สุขแก้ว พร้อมครอบครัว 200 บาท
7. นายวศุต - ด.ช.วริน อังกินันท์ พร้อมครอบครัว 100 บาท
8. นางธัญรส เหมจินดา พร้อมครอบครัว 100 บาท
รวม 2200 บาท
-------------------

**สาธุกับทุกคนที่ร่วมบุญกันค่ะ
**หากท่านใดสนใจจะร่วมบุญ หลังไมค์มาได้เลยนะเจ้าค่ะกรวีจะจัดส่งรายละเอียดไปให้ในการต่อไป บุญนั้นสำเร็จที่ใจเจ้าค่ะ ขอเพียงกำลังใจเต็มในการทำบุญ ไม่ว่าเป็นเงินเท่าไหร่ หรือทำด้วยสิ่งใด บุญนั้นย่อมสะเร็จได้เสมอเจ้าค่ะ..
**สำหรับเพื่อนๆที่ติดต่อมาร่วมทำบุญ คงเหลือเวลาอีกนิดนึงนะค่ะ ..
 

Create Date : 26 เมษายน 2553    
Last Update : 14 พฤษภาคม 2553 15:48:05 น.
Counter : 201 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  

กรวี
Location :
นครศรีธรรมราช Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ลิขสิทธิ์ของงานเขียนทุกชิ้นใน blog นี้เป็นของผู้เขียนตามกฎหมาย ห้ามคัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปเผยแพร่ต่อ ด้วยวิธีใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน หากต้องการนำงานเขียนชิ้นใดไปเผยแพร่ ไม่ว่าเป็นการส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อขออนุญาตโดยติดต่อผ่าน ได้ที่อีเมลล์ภายในบอร์ดข้อมูลส่วนตัว มิฉะนั้นอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่และอ้างอิง
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของข้อความ
ในสื่อคอมพิวเตอร์แห่งนี้
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดี
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
Friends' blogs
[Add กรวี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.