Group Blog
 
All Blogs
 
ทำไมลูกต้องเล่น

พัฒนาการเด็ก

ทำไมลูกต้องเล่น (Mother & Care)


           "การเล่น" นับว่าเป็นกิจกรรมสำคัญของเด็กในทุกช่วงวัย ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการและเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสิ่งที่สำคัญในการเล่นก็คือ คุณพ่อและคุณแม่ต้องไม่ปิดกั้นจินตนาการในการเล่นของลูกค่ะ

Growing Up ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก พญ.อมรรัตน์ ภัทรวรธรรม กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก ช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการเล่น ของเด็กค่ะ

ทำไมต้องให้ เด็กเล่น?

การเล่นเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเพลิดเพลิน มีความสุข สนุก อารมณ์ดี รวมถึงทำให้เด็กมีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ซึ่งในทาง การแพทย์แล้ว การเล่นถือเป็นการเรียนรู้ของเด็กนอกจากการเรียนรู้ทางวิชาการ แต่พ่อแม่มักจะห่วงในด้านวิชาการ รีบส่งลูกไปเรียนตั้งแต่เล็กเพราะกลัวลูกเรียนไม่ทัน ซึ่งการเรียนทางวิชาการมากกว่าจะทำให้ลูกมีความฉลาด แต่ขาดความเฉลียวที่ลูกจะได้รับจากการเล่น ทั้งในแง่ของการคบเพื่อน การใช้ชีวิตในสังคมภายหน้า หรือขาด EQ ที่จะใช้ในการประยุกต์สิ่งต่างๆ ให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

การเล่นของเด็กในวัยก่อนประถมนั้น มีความสำคัญมากกว่าการเรียนรู้ในเรื่องวิชาการ เพราะเป็นช่วงที่เด็กต้องการและทำให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ทักษะ เหล่านี้ต่อไปภายหน้า เช่น ฝึกการใช้ กล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อมัดเล็ก สามารถ นำไปใช้ในการเขียนหนังสือ หรือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่จะต้องพัฒนาโดยการกระโดด การวิ่งเล่น ซึ่งการเล่นจะช่วยเสริมทักษะ ให้เด็กสามารถกะระยะใกล้ไกลได้

นอกจากนี้ การเล่นจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาบางอย่างที่ไม่มีในวิชาการ เช่น เวลาที่เด็กจะเล่น ก็มักสังเกตสิ่งของก่อนว่าจะเล่นได้อย่างไร และเมื่อเล่นสิ่งนั้นแล้วจะเกิดอะไรตามมา เช่น เคาะแล้วเกิดเสียงดัง ทำให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว และยังเป็นการฝึกทักษะสังคมในการที่จะเล่นกับคนอื่นด้วย

เล่นอย่างไร...ไม่อันตราย

ถึงแม้บ่อยครั้งที่พ่อแม่มักจะหลีกเลี่ยงหรือห้ามไม่ให้เด็กเล่นใช้กำลัง เล่นอาวุธ เพราะกลัวว่าเด็กจะก้าวร้าวเมื่อโตขึ้น แต่ที่จริงแล้วพ่อแม่ควรคำนึงว่าการเล่นนั้นเหมาะกับพัฒนาการในช่วงวัยของลูกหรือเปล่า และดูในเรื่องของความปลอดภัย เช่น วัยนี้จะเล่นต่อสู้ได้หรือยัง การเอาไม้มาตีกัน หรือเอาปืนปลอมมายิงกัน เพราะเด็กเล็กยังไม่สามารถประเมินกำลังของตัวเองได้ อยากรู้อยากเห็นและไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริง อาจคิดว่าคนเราตายแล้วฟื้นได้ และใช้กำลังมากโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นทำอันตรายอะไรบ้าง แยกไม่ได้ระหว่างปืนของเล่นกับของจริงว่าต่างกันอย่างไร จึงต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและสอนลูก หรืออาจหาการเล่นที่ปลอดภัย ให้ลูก เช่น ถ้าชอบเล่นต่อสู้ ก็อาจจะส่งเสริมโดยการชวนลูกไปเล่นอย่างอื่นที่ต้องออกกำลังเหมือนกัน อย่างการเตะบอล โยนบอล วิ่งไล่จับ หรือการละเล่นสมัยก่อน มอญซ่อนผ้าที่ใช้ผ้ามาตีกันก็เป็นการเล่นที่มีการตีแต่เป็นการตีเบาๆ และชั่วคราวในการเล่นเท่านั้น

ทั้งนี้ ถ้าปล่อยให้เด็กเล่นใช้กำลังโดยที่ไม่ได้สอนเด็กอย่างถูกต้อง เท่ากับเป็นการส่งเสริมความรุนแรงในเด็กได้ทางหนึ่ง เพราะเด็กไม่รู้ว่าเล่นแล้วจะมีอันตรายอย่างไร และเวลาที่เด็กเล่นมักจะอินเข้าไปกับสิ่งนั้น เมื่อให้เขาเล่นได้ก็จะทำให้คิดว่าสามารถทำเช่นนั้นได้ในชีวิตจริงเหมือนกัน แต่การที่พ่อแม่จะห้ามไม่ให้เด็กเล่นอะไร จะต้องสามารถบอกเหตุผลกับลูกได้ว่าห้ามเพราะอะไร ถ้าทำไปแล้วจะเกิดผลอย่างไร ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้กฎระเบียบ การทำได้หรือทำไม่ได้ เรียนรู้ว่าในสังคมมีระเบียบวินัย ไม่สามารถทำตามความต้องการของตัวเองได้ทุกอย่าง ต้องหัดเรียนรู้และเคารพคนอื่นเช่นกัน

เรียนรู้การเล่นหลายแบบ

พ่อแม่ควรให้ลูกได้ลองเล่นหลายๆ แบบ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้หลากหลายบทบาท เช่น เด็กผู้ชายเล่นตุ๊กตาหรือทำกับข้าว หรือเด็กผู้หญิงตอกตะปู ก็เพื่อที่เด็กจะได้เรียนรู้ว่ามีการเล่นแบบนี้ และเป็นการเรียนรู้บทบาทของอีกฝ่ายที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตหรือทำหน้าที่แทน เมื่ออีกฝ่ายไม่อยู่

นอกจากนี้ การให้เด็กได้เรียนรู้บทบาทหลาย ๆ อย่าง จะทำให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้น เมื่อเติบโตก็จะมีมุมมอง  อีกอย่างว่า ผู้หญิงเล่นตุ๊กตา ผู้ชายเล่นปืนเพราะสนุกอย่างไร แทนที่เด็กจะมองแต่การเล่นของตัวเองอย่างเดียว และยังเป็นการพัฒนาด้านจินตนาการของเด็กด้วย เช่น เล่นบทบาทสมมติว่าเป็นเจ้าชาย เจ้าหญิง เล่นเป็นครู นักเรียน ซึ่งเด็กก็จะหัดเล่นสมมติตั้งแต่ของที่เหมือนจริง อย่างการเอาจานชามมาเล่นทำอาหาร และเมื่อถึงจุดหนึ่งเด็กก็จะปรับระดับการคิดขึ้นไปอีกคือ การสมมติจากของที่ไม่เหมือนจริง เช่น เอาท่อนไม้มาสมมติเป็นโทรศัพท์ เป็นการสร้างสิ่งนั้นให้มีขึ้นมาจากจินตนาการของเด็กและให้เด็กได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

สร้างจินตนาการจากการเล่น

การที่เด็กจะมีจินตนาการและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ดีนั้น พ่อแม่ต้องปูพื้นฐานจากการเล่นตั้งแต่วัยเด็ก หากพ่อแม่มองว่าจินตนาการเหล่านั้นเป็นผลมาจากการเรียนรู้และพัฒนาการที่ผ่านมา เด็กสามารถคิดได้ด้วยตัวเองแทนที่จะต้องให้พ่อแม่สั่ง ก็จะทำให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ที่ออกมาจากการใช้จินตนาการของตัวเองมากขึ้น พ่อแม่ต้องไม่ห้ามความคิดหรือปิดกั้นจินตนาการของลูก ถึงแม้บางครั้งสิ่งนั้นอาจดูเป็นไปไม่ได้ก็ตาม แต่ในสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาและเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้นั้น อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตก็ได้ เพราะเมื่อลูกมีจินตนาการแล้ว ก็จะทำให้เขาพยายามทำให้ได้ตามที่คิด

สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการส่งเสริมจินตนาการของลูก ก็คือ พ่อแม่ต้องเล่นกับลูก โดยการสมมติบทบาทต่าง ๆ ไปกับเขาด้วย จะทำให้เด็กได้เห็นถึงความคิดที่หลากหลายมุมมองมากขึ้น เรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เกิดความรักและผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูก และควรส่งเสริมจินตนาการต่าง ๆ ของลูกด้วยการให้เขาได้ลองพยายามทำในสิ่งที่คิดขึ้นมา แต่ถ้าลูกทำไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไร ควรสอนให้ลูกเข้าใจและให้กำลังใจลูกอยู่เสมอ


Create Date : 28 กรกฎาคม 2555
Last Update : 28 กรกฎาคม 2555 12:48:30 น. 4 comments
Counter : 445 Pageviews.

 
#!!@Best sale Fluke 416D Laser Distance Meter in bestย price #!!@Best sale Agri-Fab 45-0456 44-Inch Smart Sweep Tow Lawn Sweeper in bestย price #!!@Best sale DEWALT DW384 8-1/4-Inch Circular Saw in bestย price #!!@Best sale Makita BHR202 18-Volt LXT Lithium-Ion Cordless 7/8-Inch SDS-Plus Rotary Hammer Kit in bestย price #!!@Best sale Ramsond CT 520DY 3-in-1 Multifunction Digital Inverter Plasma Cutter + TIG Welder + ARC in bestย price #!!@Best sale Grizzly G0654 6โ€ณ x 46โ€ณ Jointer in bestย price #!!@Best sale Vega PRO 40 Table Saw Fence System in bestย price #!!@Best sale Hitachi NR65AKS Strap-Tite 1-1/2-Inch to 2-1/2-Inch Positive Placement Nailer in bestย price #!!@Best sale Johnson Level and Tool 40-6515 Self-Leveling Rotary Laser Level in bestย price #!!@Best sale Go Power! GP-SW1500-12 1500-Watt Pure Sine Wave Inverter in bestย price #!!@Best sale Makita HM1307CB 35-Pound Demolition Hammer in bestย price #!!@Best sale Milwaukee 0928-29 28-Volt Lithium-Ion Cordless 4-Tool Combo Kit in bestย price #!!@Best sale Hanna Instruments HI 2222-01 pH/Temperature Professional Wine Benchtop Meter in bestย price #!!@Best sale Go Power! GP-SW3000-12 3000-Watt Pure Sine Wave Inverter in bestย price #!!@Best sale Fluke Networks MS2-KIT MicroScanner2 Professional Kit in bestย price #!!@Best sale Fein 9-20-25 HEPA Turbo II Vac 9-Gallon Wet or Dry Vacuum in bestย price #!!@Best sale Extech BR250 BR250 Video Borescope/Wireless Inspection Camera in bestย price #!!@Best sale MK Diamond Pro24 1.5-Horsepower 10-Inch Wet Cutting Tile Saw in bestย price #!!@Best sale Powermatic 54A Deluxe 6-Inch Jointer in bestย price #!!@Best sale Briggs & Stratton 331877-0036-G1 540cc 21.0 Gross HP Intek Engine in bestย price #!!@Best sale JET 708636CK DC-1100CK Dust Collector in bestย price #!!@Best sale Makita HM1214C 27.1-Pound Demolition Hammer in bestย price #!!@Best sale Paslode PF350S 2โ€ณ to 3-1/2โ€ณ 30? Full / Clipped Head Framing Nailer in bestย price #!!@Best sale Zero Tolerance Combat Knife w/Speed Safe in bestย price #!!@Best sale Hitachi C8FSE 8-1/2-Inch Sliding Compound Miter Saw in bestย price #!!@Best sale Ceros 6โ€ณ Compact Electronic Random Orbital Sander โ€“ DC Motor in bestย price #!!@Best sale DEWALT DW718 12-Inch Double-Bevel Slide Compound Miter Saw in bestย price #!!@Best sale Tanaka Commercial Grade Gas Powered Hedge Trimmer 22-Inch Double-Sided Blades 21cc 1.1 HP 2-Stroke THT-2100 in bestย price #!!@Best sale Hitachi NV75AG Round Head 1-3/4-Inch to 3-Inch Coil Framing Nailer in bestย price #!!@Best sale Ramsond CUT 50DY 50 Amp Digital Inverter Portable Air Plasma Cutter Dual Voltage in bestย price #!!@Best sale Porter-Cable 894PK 2-1/4 HP GripVac Base, Plunge Base Kit in bestย price #!!@Best sale Occidental Leather 5585 Stronghold Journeyman Tote in bestย price #!!@Best sale Video Snake SWJ-3188D Pipe and Wall Inspection Color Camera System in bestย price #!!@Best sale Makita BBX7600 Commercial Grade 75.6cc 4-Stroke Gas-Powered 195 mph Backpack Blower in bestย price #!!@Best sale Hobart 500536001?IronMan?230?W/DP-3545-20?Spool?Gun in bestย price #!!@Best sale DELTA 34-976 Deluxe Uniguard Table Saw Blade Guard in bestย price #!!@Best sale DEWALT DCK425C 18V Compact Cordless 4-Tool Combo Kit in bestย price #!!@Best sale Makita LC1230 12-Inch Metal Cutting Saw in bestย price #!!@Best sale Bosch HC8575 5-Inch x 17-Inch x 22-Inch SDS Max 1-Piece Core Cutter in bestย price #!!@Best sale Bosch MX30EL-37 Multi-X 3.0 Amp Oscillating Tool Kit in bestย price #!!@Best sale Fein MultiMaster FMM 250Q Top Variable Speed Sanding and Scraping/Cutting Tool in bestย price #!!@Best sale Evolution DISCCUT1 12-Inch Disc Cutter, Orange in bestย price #!!@Best sale Tanaka TCS40EA18 18-Inch 40cc 2-Stroke Gas Powered Rear Handle Chain Saw in bestย price #!!@Best sale Freud SD608 8-Inch Dial-A-Width Stacked Dado Set 5/8-Inch Arbor in bestย price #!!@Best sale Ingersoll-Rand 2135TI-2MAX 1/2-Inch Titanium Duty Air Impactool in bestย price #!!@Best sale Danner 02670 HY Drive 4800GPH Pump in bestย price #!!@Best sale Weller WD1002 85w/120v Digital Soldering Station in bestย price #!!@Best sale Metabo GE700 606303420 3-Inch 6-1/5-Amp Die Grinder in bestย price #!!@Best sale DEWALT DCF885L2 20-Volt MAX Lithium Ion 1/4-Inch 3.0 Ah Impact Driver Kit in bestย price #!!@Best sale Benchmade Pardue Design Combo Edge, BK1-Coated Presidio Tanto Knife in bestย price


โดย: konngambanpon วันที่: 28 กรกฎาคม 2555 เวลา:12:49:21 น.  

 
#!!@Best sale Milwaukee 0726-22 M28 28-Volt 1/2-Inch Hammer Drill Kit in bestย price #!!@Best sale QEP 83200 24-Inch Bridge Tile Saw in bestย price #!!@Best sale Makita 2705 10-Inch Contractor Table Saw in bestย price #!!@Best sale Steel City Tool Works 35990G 10-Inch Contractor Table Saw in bestย price #!!@Best sale Ingersoll Rand 2115QTiMAX 3/8-inch Impactool Quiet Tool in bestย price #!!@Best sale DEWALT DC901Kl 1/2-Inch 36-Volt Cordless Lithium-Ion Hammerdrill/Drill/Driver Kit in bestย price #!!@Best sale Ideal 61-954 SureTest Open/Closed Circuit Tracer in bestย price #!!@Best sale MARSHALLTOWN The Premier Line MIX5900D 3.25 Cubic Feet Wheelbarrow Concrete Mixer in bestย price #!!@Best sale Grizzly G1015 Knife Belt Sander / Buffer in bestย price #!!@Best sale DEWALT DW057K-2 18-Volt Ni-Cad 1/2-Inch Cordless Impact Wrench in bestย price #!!@Best sale Craftsman 9-65247 Chest Top Single 6 Drawer 26-Inch Red in bestย price #!!@Best sale Bosch HDH181-01 18V Brute Tough Hammer Drill Driver in bestย price #!!@Best sale Bosch 24618-01 1/2-Inch 18-Volt Lithium-Ion Impact Wrench in bestย price #!!@Best sale Hitachi KC18DBL 4-Tool Lithium-Ion Combo Kit in bestย price #!!@Best sale Metabo GE900 Plus 3-Inch Die Grinder in bestย price #!!@Best sale DEWALT DC212KA 18-Volt Cordless 7/8-Inch SDS Hammer in bestย price #!!@Best sale ZT Zero Tolerance Hinderer Collaboration Black Scale Folder in bestย price #!!@Best sale Factory-Reconditioned DEWALT DW734R Heavy Duty 12-1/2-Inch Thickness Planer in bestย price #!!@Best sale Powermatic PM2800-90th 90th Anniversary Black Onyx Limited Edition 18-Inch Variable Speed Drill Press in bestย price #!!@Best sale Panasonic EYC159LR Cordless, Battery Powered, Rechargeable 18V Hammer Drill Driver / Impact Driver Combo in bestย price #!!@Best sale Yellow Jacket 93600 7 CFM Bullet Vacuum Pump in bestย price #!!@Best sale Freud FT3000VCE 3-1/4-Horsepower Variable Speed Plunge Router in bestย price #!!@Best sale Milwaukee 0779-22 V28 28-Volt Lithium Ion 1/2-Inch Cordless Impact Wrench in bestย price #!!@Best sale Rikon 10-325 14-Inch Deluxe Band Saw in bestย price #!!@Best sale Bostitch N89C-1 Coil Framing Nailer in bestย price #!!@Best sale Bare-Tool Makita BVR450Z 18-Volt LXT Lithium-Ion Cordless 4-Foot Concrete Vibrator in bestย price #!!@Best sale SHOP FOX W1715 3/4 HP Metal Cutting Bandsaw in bestย price #!!@Best sale DELTA 50-850 1-1/2-Horsepower 1200 CFM Vertical Bag Dust Collector, 115-Volt 1-Phase in bestย price #!!@Best sale Astro Pneumatic 78585 Universal Radiator Pressure Tester and Vacuum Type Cooling System Kit in bestย price #!!@Best sale Fluke 289 True-RMS Logging Multimeter in bestย price #!!@Best sale Makita HM1203C 20 LB Demolition Hammer in bestย price #!!@Best sale DeWalt DCK413S2 12-Volt Li-Ion 4-Tool Combo Kit in bestย price #!!@Best sale Wera Zyklop 8100 SB 2 3/8-Inch Metric Ratchet Set, 43-Piece in bestย price #!!@Best sale DEWALT DCS390L 18-Volt Cordless XRP Lithium-Ion Circular Saw Kit in bestย price #!!@Best sale Bosch 4100 10-Inch Worksite Table Saw in bestย price #!!@Best sale Fluke 287 True-rms Electronics Logging Multimeter in bestย price #!!@Best sale DEWALT DW712 8-1/2-Inch Single-Bevel Sliding Compound Miter Saw in bestย price #!!@Best sale SHOP FOX W1685 1.5-Horsepower 1,280 CFM Dust Collector in bestย price #!!@Best sale Hutchins 4500 6-Inch DA Super Sander in bestย price #!!@Best sale DEWALT DCK555X 18-Volt XRP 5 Tool Combo Kit โ€“ Hammer/Recip/Circ. Saw/Impact/Light in bestย price #!!@Best sale Extech 42545 58 Degree to 1832 Degree Farenheit and -50 Degree to 1000 Degree Celsius Infrared Thermometer in bestย price #!!@Best sale Jet 708376 JWL-1220 12-Inch X 20-Inch Wood Lathe in bestย price #!!@Best sale DEWALT DCK275L 18-Volt XRP Lithium-Ion Drill/Impact Combo Kit in bestย price #!!@Best sale McLane 20-Inch 4.0 HP Honda Gas Powered Self-Propelled 7-Blade Front-Throw Reel Mower in bestย price #!!@Best sale Arbortech Mini Grinder Complete w/Motor in bestย price #!!@Best sale JET 708447 OES-80CS 6-Inch 1-1/2-Horsepower Oscillating Edge Sander, 115/230-Volt 1-Phase in bestย price #!!@Best sale TB-2050B 7-drawer Roller Metal Tool Chest in bestย price #!!@Best sale Silky Telescoping Landscaping Pole Saw HAYATE 420 20-Feet 372-42 in bestย price #!!@Best sale Go Power! GP-SW600-12 600-Watt Pure Sine Wave Inverter in bestย price


โดย: konngambanpon วันที่: 28 กรกฎาคม 2555 เวลา:12:50:12 น.  

 
#!!@Best sale Skipper Plus by Tramex in bestย price #!!@Best sale Fein MSF636-1 3.7 Amp 6-Inch Random Orbit Sander in bestย price #!!@Best sale Dustless Technologies MU405 Cougar Ash Vacuum, Black in bestย price #!!@Best sale Excalibur Over Arm Blade Cover in bestย price #!!@Best sale Agri-Fab 45-0293 25-Gallon 12-Volt Professional Tow Sprayer in bestย price #!!@Best sale Koch Thermal Reactive Carving Tool Sharpener System in bestย price #!!@Best sale Makita BJR181 18-Volt LXT Lithium-Ion Cordless Reciprocating Saw Kit in bestย price #!!@Best sale Clarke WE6527 160EN 240-Volt Fluxcore/MIG Welder in bestย price #!!@Best sale BLUEROCKTM BRM 35 Magnetic Drill Roto-Broach in bestย price #!!@Best sale Moisture Encounter Plus in bestย price #!!@Best sale Induction Innovations in bestย price #!!@Best sale Senco PC1131 Compressor, 2.5-Horsepower in bestย price #!!@Best sale LTP5000D LOTOS IGBT Pilot Arc Plasma Cutter 110/220VAC 1/2โ€ณ Cut in bestย price #!!@Best sale Milwaukee 2312-21 Analog Inspection Camera, in bestย price #!!@Best sale Bosch SN350-34C Clipped Head Framing Strip Nailer in bestย price #!!@Best sale Bosch CLPK28-120 12-Volt Max Lithium Ion Combo Kit in bestย price #!!@Best sale Wagner MMC220 Extended Range Moisture Meter in bestย price #!!@Best sale Sunforce 39810 80-Watt High-Efficiency Polycrystalline Solar Panel in bestย price #!!@Best sale Bosch BH2760VCD 120-Volt 1-1/8 Brute Breaker Deluxe Kit in bestย price #!!@Best sale Generac Guardian Series 5870 8,000 Watt Air-Cooled Liquid Propane/Natural Gas Powered Standby Generator in bestย price #!!@Best sale Makita LXSL01Z 18V LXT Lithium-Ion Cordless 7-1/2 Inch Dual Slide Compound Miter Saw in bestย price #!!@Best sale Bessey BTB30 Tradesman 30-Piece Bar Clamp Assortment in bestย price #!!@Best sale Ridgid 66997 F-60 6-inch Forged F-Series Vise in bestย price #!!@Best sale Proxxon 37060 Disc Sander TG 125/E in bestย price #!!@Best sale Milwaukee 6370-20 13 Amp 8-Inch Metal Cutting Circular Saw in bestย price #!!@Best sale Mastech MS 2203 Three Phase Clamp Multimeter in bestย price #!!@Best sale Makita HR2811FX 1-1/8 Inch Rotary Hammer SDS-Plus in bestย price #!!@Best sale Scout Light? LED WeaponLight ? White and IR Output in bestย price #!!@Best sale JET 708360 JWL-1642EVS-2 Electronic Variable Speed Woodworking Lathe, 16-Inch Swing 42-Inch between Centers 2-Horsepower 230-Volt 1-Phase in bestย price #!!@Best sale Goal0 12201 Nomad 27M Solar Panel in bestย price #!!@Best sale DeWalt DCD960Kl 1/2-Inch 18-Volt Cordless XRP Lithium-Ion Drill/Driver Kit in bestย price #!!@Best sale ZipWall 4PL Plus Kit in bestย price #!!@Best sale Starrett 98Z-12 12-Inch Precision Machinists Level in Finished Wood Case in bestย price #!!@Best sale Greenlee 1810 Little Kicker Offset Bender For 1/2โ€ณ EMT in bestย price #!!@Best sale Milwaukee 49-22-4185 28-Piece All Purpose Professional Ice Hardened Hole Saw Kit in bestย price #!!@Best sale McLane 17-3.5GT-7-SP Front-Throw Reel Mower Self-propelled in bestย price #!!@Best sale Fein MultiMaster FMM Limited Edition in bestย price #!!@Best sale Hobart Airforce 500534 250ci Light Weight Plasma Cutter in bestย price #!!@Best sale Makita 3901 5.6 amp Plate Joiner in bestย price #!!@Best sale DeWalt DW718SP 12-in Double-Bevel Sliding Compound Miter Saw in bestย price #!!@Best sale Shop Fox W1819 3 HP 10-Inch Table Saw in bestย price #!!@Best sale Delmhorst J-2000 6% to 40% Pin Digital Wood Moisture Meter in bestย price #!!@Best sale SureFire R1 Lawman โ€“ Rechargeable Variable-Output High-Intensity LED Flashlight โ€“ 2012 Model in bestย price #!!@Best sale Pacific Laser Systems PLS4 Tool Point and Line Laser in bestย price #!!@Best sale Hitachi C12RSH 15 Amp 12-Inch Sliding Compound Miter Saw in bestย price #!!@Best sale Bosch 11536C-1 36-Volt BBS Litheon Compact Rotary Hammer in bestย price #!!@Best sale Flex LRP1503VRA Boa Pipe Sander and Polisher in bestย price #!!@Best sale Precision Products TDSA42PT 42-Inch Spike Aerator / Drop Spreader Combo in bestย price #!!@Best sale Greenworks 25222 20-Inch 24-Volt Cordless Electric Lawn Mower in bestย price #!!@Best sale Mosquito Magnet MM3300 Executive Mosquito Trap in bestย price


โดย: konngambanpon วันที่: 28 กรกฎาคม 2555 เวลา:12:50:46 น.  

 
#!!@Best sale TED 5002-C The Energy Detective โ€“ Compatible in bestย price #!!@Best sale DEWALT DW124K 11.5 Amp 1/2-Inch Joist and Stud Drill in bestย price #!!@Best sale DEWALT D55154 1.1 HP Continuous 4 Gal Electric Wheeled Dolly-Style Air Compressor in bestย price #!!@Best sale Kett KSV-432 120-Volt Vacuum Saw in bestย price #!!@Best sale Westinghouse WH6000C 7,500 Watt 357cc Gas Powered Portable Generator in bestย price #!!@Best sale Campbell Hausfeld VT6358 30-Gallon Cast Iron Portable Vertical Compressor in bestย price #!!@Best sale Harris 4400161 Port-A-Torch Brazing Outfit w/Tanks NEW in bestย price #!!@Best sale Shop Fox W1668 3/4 HP 13-Inch Bench-Top Drill Press in bestย price #!!@Best sale ArcOne I100STS Industrial Series Stick and TIG Welding Machine in bestย price #!!@Best sale SENCO 6E0001N Fusion F-18, 18V Cordless18 Gauge 2-1/8-in Brad Nailer in bestย price #!!@Best sale Sea Doo-SD15001-RS1 Underwater SeaScooter in bestย price #!!@Best sale Tanaka TBC-240PF 23-cc 1-1/2-HP 2-Stroke Engine Straight Shaft Grass Trimmer in bestย price #!!@Best sale Panasonic FV-04VE1 WhisperComfortTM Spot ERV Ceiling Insert Ventilator in bestย price #!!@Best sale Hobart 500553 Handler 210 MVP For Use in bestย price #!!@Best sale DEWALT DWD460 11 Amp 1/2-Inch Right Angle Stud and Joist Drill in bestย price #!!@Best sale Kaba Ilco 008 Manual Key Machine, the โ€œMini-Miteโ€ in bestย price #!!@Best sale Leica DISTO 764558 D8 Hand Held Laser Distance Measurer in bestย price #!!@Best sale Fluke 337A 1000 Amp True RMS AC/DCDigital Clamp Meter in bestย price #!!@Best sale Swisher Universal Dump Bucket in bestย price #!!@Best sale DEWALT D25404K 1-1/8-Inch VS SDS Rotary Hammer in bestย price #!!@Best sale Hitachi DH38MS 1-1/2-Inch SDS Max Rotary Hammer, 8.4 Amp 2-Mode in bestย price #!!@Best sale Rockler Excelsior 5-Speed Mini Lathe in bestย price #!!@Best sale ZipWall RLFP Facility Pack in bestย price #!!@Best sale Powermatic 1791264K Model 719T Tilt Table Mortiser in bestย price #!!@Best sale JET 708359 JWL-1642EVS 16-Inch Swing 42-Inch between Centers 1-1/2 Horsepower Electronic Variable Speed Woodworking Lathe, 115-Volt 1 Phase in bestย price #!!@Best sale Bosch 1775E 5-Inch Tuckpoint Grinder in bestย price #!!@Best sale DEWALT D25324K 1-Inch L-Shape SDS Rotary Hammer Kit in bestย price #!!@Best sale Buffalo Tools Pro Series 06532AZ Electric Cement Mixer, 3.5 Cubic Feet in bestย price #!!@Best sale Hitachi VB16Y Portable Rebar Bending and Cutting Machine in bestย price #!!@Best sale Milwaukee 49-22-8102 Panel Saw Quick Stop Gauging Kit in bestย price #!!@Best sale Hitachi NR83A2S Round Head 2-Inch to 3 1/4-Inch Framing Nailer in bestย price #!!@Best sale Makita LS1016LX 10-Inch Dual Slide Compound Miter Saw in bestย price #!!@Best sale Jet JMS-12SCMS 12-Inch Dual-Bevel Slide Compound Miter Saw in bestย price #!!@Best sale Porter-Cable 7539 3-1/4-Horsepower Speedmatic 5-Speed Plunge Router in bestย price #!!@Best sale Sunforce 45444 600W Wind Turbine in bestย price #!!@Best sale Jet 414458 HVBS-56M 5-by-6-Inch 1/2 HP Horizontal/Vertical Bandsaw in bestย price #!!@Best sale Mantis 7262-00-02 4-Cycle Honda Gas-Powered Tiller/Cultivator in bestย price #!!@Best sale Proxxon 37070 FET Table Saw in bestย price #!!@Best sale Topcon RL-H4C Rotary Laser Horizontal Level Dry Battery in bestย price #!!@Best sale Metropolitan Professionals ADM-4PNHSF 13 Amp 4-Horsepower Canister Vacuum in bestย price #!!@Best sale DEWALT DC800KL 36-Volt 1/2-inch Lithium Ion Cordless Impact Wrench Kit in bestย price #!!@Best sale GearWrench 85071 1/2-Inch Drive Electronic Torque Wrench 25 โ€“ 250 ft lb in bestย price #!!@Best sale Mortise Pal โ€“ Precision Mortising Jig and Loose Tenon Joinery System in bestย price #!!@Best sale Makita 2705X1 10-Inch Contractor Table Saw in bestย price #!!@Best sale Black Bull MBS45 4-1/2-Inch Metal Cutting Band Saw in bestย price #!!@Best sale Goal0 12201 Nomad 27M Solar Panel in bestย price #!!@Best sale Starrett C434-12-4R Combination Set in bestย price #!!@Best sale Poulan Pro PPWT60022 22-Inch 190cc Briggs & Stratton 625 Series Gas Powered Wheeled String Trimmer in bestย price #!!@Best sale Greenlee NC-500 NETcat Pro Structured Wiring Troubleshooter in bestย price #!!@Best sale Shop Fox W1666 2 HP 1550 CFM Dust Collector in bestย price


โดย: konngambanpon วันที่: 28 กรกฎาคม 2555 เวลา:12:51:18 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

konngambanpon
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
DDDDDDDDDD .......
Friends' blogs
[Add konngambanpon's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.