อนุกรมวิธานของนกในประเทศไทย 12

12. อันดับนกกระสา Order Ciconiiformes

16.
วงศ์นกกระสา Family Ciconiidae (Storks)
Genus Leptoptilos (Adjutants)
1
นกตะกรุม LesserAdjutant Leptoptilos javanicus (Horsfield, 1821)
2
นกตะกราม GreaterAdjutant Leptoptilos dubius (Gmelin, 1789)
Genus Ciconia (Typical Storks)
3
นกกระสาคอขาว Woolly-necked Stork Ciconia episcopus (Boddaert, 1783)
4
นกกระสาคอขาวปากแดง, นกกระสุ่ม Storm’sStork Ciconia stormi (Blasius, 1896)
5
นกกระสาดำ BlackStork Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
6
นกกระสาขาว WhiteStork Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Genus Ephippiorhynchus
7
นกกระสาคอดำ Black-necked Stork Ephippiorhynchus asiaticus (Latham, 1790)
Genus Anastomus (Openbills)
8
นกปากห่าง AsianOpenbill Anastomus oscitans (Boddaert, 1783)
Genus Mycteria (Wood Storks)
9
นกกระสาปากเหลือง Milky Stork Mycteria cinerea (Raffles, 1822)
10
นกกาบบัว,นกดอกบัว Painted Stork Mycteria leucocephala(Pennant, 1769)
Create Date : 10 มิถุนายน 2555
Last Update : 10 มิถุนายน 2555 20:55:40 น.
Counter : 2265 Pageviews.

0 comment
อนุกรมวิธานของนกในประเทศไทย6-11

6. อันดับนกปากกบ Order Podargiformes (Frogmouths)

6. วงศ์นกปากกบ Family Podargidae (Frogmouths)

Genus Batrachostomus
1 นกปากกบยักษ์ Large Frogmouth Batrachostomus auritus (Gray, 1829)

2 นกปากกบปักษ์ใต้ Gould’s Frogmouth Batrachostomus stellatus (Gould, 1837)
3
นกปากกบลายดำ Hodgson’s Frogmouth Batrachostomus hodgsoni (Gray, 1859)
4
นกปากกบพันธุ์ชวา Javan Frogmouth Batrachostomus javensis (Horsfield, 1821)
5
นกปากกบพันธุ์จุดดำ Blyth’s Frogmouth Batrachostomus affinis Blyth, 1847

7.
อันดับนกตบยุง Order Caprimulgiformes (Nightjars & Allies)

7.
วงศ์นกตบยุง Family Caprimulgidae (Nightjars)
Genus Eurostopodus
1
นกตบยุงพันธุ์มลายู Malaysian Eared-nightjar Eurostopodus temminckii (Gould,1838)
2
นกตบยุงยักษ์ Giant Eared-nightjar Eurostopodus macrotis (Vigors, 1831)
Genus Caprimulgus
3
นกตบยุงภูเขา Jungle Nightjar Caprimulgus indicus Latham, 1790
4
นกตบยุงหางยาว Large-tailed Nihtjar Caprimulgus macrurus Horsfield, 1821
5
นกตบยุงเล็ก Indian Nightjar Caprimulgus asiaticus Latham, 1790
6
นกตบยุงป่าโคก Savanna Nightjar Caprimulgus affinis Horsfield, 1821

8.
อันดับนกแอ่น Order Apodiformes (Swifts & Allies)

8.
วงศ์นกแอ่นฟ้า Family Hemiprocnidae (Treeswifts)
Genus Hemiprocne
1
นกแอ่นฟ้าหงอน Crested Treeswift Hemiprocne coronata (Tickell, 1833)
2
นกแอ่นฟ้าตะโพกเทา Grey-rumped Treeswift Hemiprocne longipennis (Rafinesque,1802)
3
นกแอ่นฟ้าเคราขาว Whiskered Treeswift Hemiprocne comata (Temminck, 1824)

9.
วงศ์นกแอ่น FamilyApodidae (Swifts)
Subfamily Apodinae
Tribe Collocalini (Swiftlets)
Genus Collocalia
1
นกแอ่นท้องขาว Glossy Swiftlet Collocalia esculenta (Linnaeus, 1758)
Genus Aerodramus (Swiftlets)
2
นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย Himalayan Swiftlet Aerodramus brevirostris (Horsfield, 1840)
3
นกแอ่นหางสี่เหลี่ยม Black-nest Swiftlet Aerodramus maxima (Hume, 1878)
4
นกแอ่นกินรัง Germain’s Swiftlet Aerodramus germani (Oustalet, 1878)
Tribe Chaeturini (Needletails)
Genus Rhaphidura (Spinetails)
5
นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว Silver-rumped Spinetail Rhaphidura leucopygialis
(Blyth, 1849)
Genus Hirundapus (Needletails)
6
นกแอ่นใหญ่คอขาว White-throated Needletail Hirundapus caudacutus (Latham, 1802)
7
นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ Silver-backed Needletail Hirundapus cochinchinensis(Oustalet, 1878)
8
นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว Brown-backed Needletail Hirundapus giganteus (Temminck, 1825)
Tribe Apodini (Typical Swifts)
Genus Cypsiurus
9
นกแอ่นตาล AsianPalm Swift Cypsiurus balasiensis (Gray, 1829)
Genus Apus
10
นกแอ่นท้องลาย Dark-rumped Switf Apus acuticauda (Jerdon, 1864)
11.
นกแอ่นคุค Cook'sSwift; Apus cooki (Harington, 1913)
12
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก Fork-tailed Swift Apus pacificus (Latham, 1802)
13
นกแอ่นบ้าน HouseSwift Apus nipalensis (Hodgson, 1836)

9. อันดับนกคัคคู Order Cuculiformes (Cuckoos & Allies)

10. วงศ์นกคัคคู Family Cuculidae (Cuckoos)

Subfamily Couinae(Ground-Cuckoos)
Genus Carpococcyx(Ground-Cuckoos)
1 นกโกโรโกโส Coral-billedGround-Cuckoo Carpococcyx renauldi Oustalet, 1896

Subfamily Centropodinae (Coucals)
Genus Centropus
2
นกกะปูดนิ้วสั้น Short-toed Coucal Centropus rectunguis Strickland, 1847
3
นกกะปูดใหญ่ Greater Coucal Centropus sinensis (Stephens, 1815)
4
นกกะปูดเล็ก Lesser Coucal Centropus bengalensis (Gmelin, 1788)

Subfamily Cuculinae (Cuckoos)
สกุลนกบั้งรอกแดงGenus Rhinortha
5
นกบั้งรอกแดง Raffles's Malkoha, Rhinortha chlorophaea (Raffles, 1822)
สกุลนกบั้งรอกปากแดงGenus Zanclostomus(Red-billed Malkoha)
6
นกบั้งรอกปากแดง Red-billed Malkoha Zanclostomus javanicus Horsfield, 1821
สกุลนกบั้งรอก Genus Phaenicophaeus (Malkohas)
7
นกบั้งรอกเขียวอกแดง Chestnut-breasted Malkoha Phaenicophaeus curvirostris (Shaw,1810)
8
นกบั้งรอกเล็กท้องแดง Chestnut-bellied Malkoha Phaenicophaeus sumatranus (Raffles,
1822)
9
นกบั้งรอกเล็กท้องเทา Black-bellied Malkoha Phaenicophaeus diardi (Lesson, 1830)
10
นกบั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha Phaenicophaeus tristis (Lesson, 1830)
Genus Clamator (Crested Cuckoos)
11
นกคัคคูหงอน Chestnut-winged Cuckoo Clamator coromandus (Linnaeus, 1766)
12
นกคัคคูขาวดำ Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus (Boddaert, 1783)
Genus Eudynamys (Koels)
13
นกกาเหว่า AsianKoel Eudynamys scolopacea (Linnaeus, 1758)
Genus Chrysococcyx
14
นกคัคคูมรกต Asian Emerald-Cuckoo Chrysococcyx maculatus (Gmelin, 1788)
15
นกคัคคูสีม่วง Violet Cuckoo Chrysococcyx xanthorhynchus (Horsfield, 1821)
16
นกคัคคูสีทองแดง Little Bronze-Cuckoo Chrysococcyx minutillus Gould, 1859
Genus Cacomantis
17
นกคัคคูลาย BandedCuckoo Cacomantis sonneratii (Latham, 1790)
18
นกอีวาบตั๊กแตน Plaintive Cuckoo Cacomantis merulinus (Scopoli, 1786)
19
นกคัคคูหางแพน Rusty-breasted Cuckoo Cacomantis sepulcralis Muller, 1843
Genus Surniculus (Drongo-Cuckoos)
20
นกคัคคูแซงแซวหางแฉก Fork-tailed Drongo-Cuckoo Surniculus dicruroides (Hodgson,1839)
21
นกคัคคูแซงแซวหางเหลี่ยม Square-tailed Drongo-Cuckoo Surniculus lugubris (Horsfield,1821)
Genus Hierococcyx (Hawk Cuckoos)
22
นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก Moustached Hawk Cuckoo Hierococcyx vagans Muller, 1845
23
นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่ Large Hawk Cuckoo Hierococcyx sparverioides (Vigors, 1832)
24
นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย Common Hawk Cuckoo Hierococcyx varius (Vahl, 1797)
25
นกคัคคูเหยี่ยวมลายู Malaysian Hawk Cuckoo Hierococcyx fugax (Horsfield, 1821)
26
นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง Hodgson’s Hawk Cuckoo Hierococcyx nisicolor (Blyth, 1843)
Genus Cuculus (Typical Cuckoos)
27
นกคัคคูเล็ก Lesser Cuckoo Cuculus poliocephalus Latham, 1790
28
นกคัคคูพันธุ์อินเดีย Indian Cuckoo Cuculus micropterus Gould, 1837
29
นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย Oriental Cuckoo Cuculus saturatus Blyth, 1843
30
นกคัคคูพันธุ์ยุโรป Common Cuckoo Cuculus canorus Linnaeus, 1758

10. อันดับนกชายน้ำ Order Gruiformes (Marsh Birds)

11. วงศ์นกกระเรียน Family Gruidae (Cranes)

Genus Grus (Cranes)
1 นกกระเรียนไทย Sarus Crane Grus antigone (Linnaeus, 1758)

2 นกกระเรียนเล็ก Demoiselle Crane Grus virgo (Linnaeus, 1758)
3
นกกระเรียนพันธุ์ยุโรป Common Crane Grus grus (Linnaeus, 1758)

12.
วงศ์นกฟินฟุต Family Heliornithidae (Finfoots)
Genus Heliopais
1
นกฟินฟุต MaskedFinfoot Heliopais personata (Gray, 1849)

13.
วงศ์นกอัญชัน Family Rallidae (Rails)
Genus Rallus
1
นกอัญชันอกสีไพล Brown-cheeked Rail Rallus indicus Blyth, 1849
Genus Gallirallus
2
นกอัญชันอกเทา Slaty-breasted Rail Gallirallus striatus (Linnaeus, 1766)
Genus Rallina
3
นกอัญชันป่าขาแดง Red-legged Crake Rallina fasciata (Raffles, 1822)
4
นกอัญชันป่าขาเทา Slaty-legged Crake Rallina eurizonoides (Lafresnaye, 1845)
Genus Porphyrio (Gallinules)
5
นกอีโก้ง PurpleSwamphen Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758)
Genus Gallicrex
6
นกอีลุ้ม WatercockGallicrex cinerea (Gmelin, 1789)
Genus Gallinula (Moorhens)
7
นกอีล้ำ CommonMoorhen Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Genus Fulica (Coots)
8
นกไก่น้ำ EurasianCoot Fulica atra Linnaeus, 1758
Genus Porzana
9
นกอัญชันเล็กลายจุด Spotted Crake Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
Genus Poliolimnas
10
นกอัญชันคิ้วขาว White-browed Crake Poliolimnas cinerea (Vieillot, 1819)
Genus Amaurornis
11
นกกวัก White-breastedWaterhen Amaurornis phoenicurus (Pennant, 1769)
Genus Limnocorax
12
นกหนูแดง Ruddy-breastedCrake Limnocorax fusca (Linnaeus, 1766)
13
นกอัญชันจีน Band-bellied Crake Limnocorax paykullii (Ljungh, 1813)
14
นกอัญชันเล็ก Baillon’s Crake Limnocorax pusilla (Pallas, 1776)
15
นกอัญชันหางดำ Black-tailed Crake Limnocorax bicolor (Walden, 1872)

11.อันดับนกจมูกหลอด Order Procellariiformes

14. วงศ์นกโต้คลื่น Family Hydrobatidae (Northern Storm-petrels)

Genus Cymochorea
1 นกโต้คลื่นสีคล้ำ Swinhoe’s Storm-petrel Cymochorea monorhis (Swinhoe, 1867)


15.
วงศ์นกจมูกหลอด Family Procellariidae (Shearwaters)
Subfamily Puffininae (Shearwaters)
Genus Ardenna
1
นกจมูกหลอดหางพลั่ว Wedge-tailed Shearwater Ardenna pacificus (Gmelin, 1789)
2
นกจมูกหลอดหางสั้น Short-tailed Shearwater Ardenna tenuirostris (Temminck, 1835)
Genus Calonectris
3
นกจมูกหลอดลาย Streaked Shearwater Calonectris leucomelas (Temminck, 1835)

Create Date : 10 มิถุนายน 2555
Last Update : 10 มิถุนายน 2555 20:54:17 น.
Counter : 650 Pageviews.

0 comment
อนุกรมวิธานของนกในประเทศไทย 1-5

อนุกรมวิธานของนกในประเทศไทย*
Taxonomy of theBirds of Thailand

1. อันดับเป็ดOrderAnseriformes
1. วงศ์เป็ดและห่าน Family Anatidae (Waterfowl)


Subfamily Dendrocygninae(Whstling-Ducks)
Genus Dendrocygna
1
เป็ดแดง LesserWhistling-Duck Dendrocygne javanica (Horsfield, 1821)
Subfamily Anserinae
Tribe Nettapodini (Pygmy-geese)
Genus Nettapus (Pygmy-geese)
2
เป็ดคับแค CottonPygmy-goose Nettapus coromandelianus (Gmelin, 1789)
Tribe Anserini (Geese and Swans)
Genus Anser (Geese)
3
ห่านหัวลาย Bar-headedGoose Anser indicus (Latham, 1790)
4
ห่านเทาปากชมพู Greylag Goose Anser anser (Linnaeus, 1758)
5
ห่านเทาปากดำ Swan Goose Anser cygnoides (Linnaeus, 1758)
Subfamily Anatinae (Ducks)
Tirbe Tadornini (Shelducks)
Genus Tadorna (Shelducks)
6
เป็ดเชลดัค CommonShelduck Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
7
เป็ดพม่า RuddyShelduck Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Tribe Mergini (Sea Ducks)
Genus Clangula
8
เป็ดหางยาว Long-tailedDuck Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)
Genus Mergus (Mergansers)
9
เป็ดปากยาว Scaly-breastedMerganser Mergus squamatus Gould, 1864)
Tribe Cairinini (Perching Ducks)
Genus Aix
10
เป็ดแมนดาริน Mandarin Duck Aix galericulata (Linnaeus, 1758)
Tribe Aythyini (Diving Ducks)
Genus Sarkidiornis (Comb Duck)
11
เป็ดหงส์ Knob-billedDuck Sarkidiornis melanotos (Pennant, 1769)
Genus Asarcornis (White-winged Duck)
12
เป็ดก่า White-wingedDuck Asarcornis scutulata (Muller, 1842)
Genus Netta (Pochards)
13
เป็ดปากแดง Red-crestedPochard Netta rufina (Pallas, 1773)
Genus Aythya (Pochards)
14
เป็ดโปชาดหลังขาว Common Pochard Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
15
เป็ดดำหัวดำ Baer’s Pochard Aythya baeri (Radde, 1863)
16
เป็ดดำหัวสีน้ำตาล Ferruginous Pochard Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770)
17
เป็ดเปีย TuftedPochard Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
18
เป็ดดำหลังขาว Greater Scaup Aythya marila (Linnaeus, 1761)
Tribe Anatini (Dabbling Ducks)
Genus Sibrionetta (Baikal Teal)
19
เป็ดหน้าเหลือง Baikal Teal Sibrionetta formosa (Georgi, 1775)
Genus Querquedula (Garganey)
20
เป็ดลาย GarganeyQuerquedula querquedula (Linnaeus, 1758)
Genus Spatula (Shovelers)
21
เป็ดปากพลั่ว Northern Shoveler Spatula clypeata (Linnaeus, 1758)
Genus Anas (Dabbling Ducks)
22
เป็ดเทาก้นดำ Gadwall Anas strepera Linnaeus, 1758
23
เป็ดเปียหน้าเขียว Falcated Duck Anas falcata Georgi, 1775
24
เป็ดปากสั้น Eurasian Wigeon Anas penelope Linnaeus, 1758
25
เป็ดหางแหลม Northern Pintail Anas acuta Linnaeus, 1758
26
เป็ดปีกเขียว Eurasian Teal Anas crecca Linnaeus, 1758
27
เป็ดเทาพันธุ์อินเดีย Indian Spot-billed Duck Anas poecilorhyncha Forster, 1781
28
เป็ดหัวเขียว Mallard Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
29
เป็ดเทาพันธุ์จีน Eastern Spot-billed Duck Anas zonorhyncha Swinhoe, 1866

2. อันดับไก่ OrderGalliformes (Gallinaceous Birds)

2. วงศ์ไก่ฟ้าและนกกระทา Family Phasianidae (Pheasant, Partridges and Quails)

SubfamilyRollulinae (Asiatic Partridges)
Genus Caloperdix
1 นกกระทาสองเดือย Ferruginous Partridge Caloperdix oculea (Temminck, 1815)
Genus Rollulus
2
ไก่จุก CrestedPartridge Rollulus rouloul (Scopoli, 1786)
Genus Arborophila (Hill Partridges)
3
นกกระทาดงคอสีแสด Rufous-throated Partridge Arborophila rufogularis (Blyth,1850)
4
นกกระทาดงอกสีน้ำตาล Bar-backed Partridge Arborophila brunneopectus (Blyth, 1855)
5
นกกระทาดงจันทบูร Siamese Partridge Arborophila diversa Riley, 1930
6
นกกระทาดงอกเทา Malaysian Partridge Arborophila campbelli (Robinson, 1904)
7
นกกระทาดงปักษ์ใต้ Chestnut-necklaced Partridge Arborophila charltonii (Eyton,1845)
8
นกกระทาดงแข้งเขียว Green-legged Partridge Arborophila chloropus (Blyth, 1859)

Subfamily Argusianinae (Argus Pheasants)
Genus Argusianus
9
นกหว้า GreatArgus Argusianus argus (Linnaeus, 1766)

Subfamily Pavoninae (Peafowl)
Genus Pavo (Peafowls)
10
นกยูงไทย GreenPeafowl Pavo muticus Linnaeus, 1766

Subfamily Polyplectroninae (Peacock-Pheasants)
Genus Polyplectron (Peacock=Pheasants)
11
นกแว่นภูเขา Mountain Peacock-Pheasant Polyplectron inopinatum (Rothschild, 1903)
12
นกแว่นสีเทา Grey Peacock-Pheasant Polyplectron bicalcaratum (Linnaeus, 1758)
13
นกแว่นสีน้ำตาล Malayan Peacock-Pheasant Polyplectron malacense (Scopoli, 1786)

Subfamily Gallinae (Fowl, Francolins, Partridgesand Quail)
Genus Francolinus (Francolins)
14
นกกระทาทุ่ง Chinese Francolin Francolinus pintadeanus (Scopoli, 1786)
Genus Bambusicola (Bamboo Partridges)
15
นกกระทาป่าไผ่ Mountain Bamboo Partridge Bambusicola fytchii Anderson, 1871
Genus Gallus (Junglefowls)
16
ไก่ป่า RedJunglefowl Gallus gallus (Linnaeus, 1758)

Subfamily Tetraogallinae (Old World Partridges andQuail)
Genus Excaltoria
17
นกคุ่มสี,ไก่นา King Quail Excaltoria chinensis(Linnaeus, 1766)
Genus Coturnix (Quails)
18
นกคุ่มญี่ปุ่น Japanese Quail Coturnix japonica Temminck & Schlegel, 1849
19
นกคุ่มอกดำ,นกคุ่มหวีด Rain Quail Coturnix coromandelica(Gmelin, 1789)

Subfamily Phasianinae (Pheasants)
Tribe Phasianini (Pheasants)
Genus Rhizothera
20
ไก่นวล Long-billedPartridge Rhizothera longirostris (Temminck, 1807)
Genus Syrmaticus (Long-tailed Pheasants)
21
ไก่ฟ้าหางลายขวาง Mrs Hume’s Pheasant Syrmaticus humiae (Hume, 1881)
Genus Lophura (Gallopheasants)
22
ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese Fireback Lophura diardi (Bonaparte, 1856)
23
ไก่ฟ้าหน้าเขียว Crested Fireback Lophura ignita (Shaw, 1797)
24
ไก่ฟ้าหลังเทา Kalij Pheasant Lophura leucomelanos (Latham, 1790)
25
ไก่ฟ้าหลังขาว Silver Pheasant Lophura nycthemera (Linnaeus, 1758)

3. อันดับนกเป็ดผี Order Podicipediformes (Grebes)

3. วงศ์นกเป็ดผี Family Podicipedidae (Grebes)

Genus Tachybaptus
1 นกเป็ดผีเล็ก Little Grebe Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

Genus Podiceps
2
นกเป็ดผีใหญ่ Great Crested Grebe Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
3
นกเป็ดผีคอดำ Black-necked Grebe Podiceps nigricollis Brehm, 1831

4.
อันดับนกร่อนทะเล Order Phaethontiformes (Tropicbirds)

4.
วงศ์นกร่อนทะเล Family Phaethontidae (Tropicbirds)
Genus Phaethon
1
นกร่อนทะเลหางแดง Red-tailed Tropicbird Phaethon rubricauda Boddaert, 1783
2
นกร่อนทะเลหางขาว White-tailed Tropicbird Phaethon lepturus Daudin, 1802

5. อันดับนกพิราบ Order Columbiformes (Pigeons & Doves)

5. วงศ์นกพิราบและนกเขา Family Columbidae (Pigeons and Doves)

Subfamily Columbinae
Tribe Columbini
Genus Macropygia
1
นกเขาลายใหญ่ Barred Cuckoo-Dove Macropygia unchall (Wagler, 1827)
2
นกเขาลายเล็ก Little Cuckoo-Dove Macropygia ruficeps (Temminck, 1834)
Genus Streptopelia
3
นกเขาใหญ่,นกเขาหลวง Spotted Dove Streptopelia chinensis(Scopoli, 1786)
4
นกเขาไฟ RedTurtle-Dove Streptopelia tranquebarica (Hermann, 1804)
5
นกเขาพม่า OrientalTurtle-Dove Streptopelia orientalis (Latham, 1790)
Genus Columba
6
นกพิราบเขาสูง Ashy Wood Pigeon Columba pulchricollis Blyth, 1846
7
นกลุมพูแดง Pale-cappedPigeon Columb punicea Blyth, 1842
8
นกพิราบป่าอกลาย Speckled Wood Pigeon Columba hodgsonii Vigors, 1832
9
นกพิราบป่า RockPigeon Columba livia Gmelin, 1789

Subfamily Phabinae (Australasian Doves and Pigeons)
Genus Geopelia
10
นกเขาชวา,นกเขาเล็ก Zebra Dove Geopelia striata (Linnaeus,1766)

Subfamily Raphinae (Old World Doves and Pigeons)
Tribe Raphini
Genus Caloenas
11
นกชาปีไหน NicobarPigeon Caloenas nicobarica (Linnaeus, 1758)
Tribe Treronini (Green-Pigeons)
Genus Treron (Green-Pigeons)
12
นกเปล้าแดง Cinnamon-headedGreen-Pigeon Treron fulvicollis (Wagler, 1827)
13
นกเปล้าเล็กหัวเทา Little Green-igeon Treron olax (Temminck, 1823)
14
นกเปล้าคอสีม่วง Pink-necked Green-Pigeon Treron vernans (Linnaeus, 1771)
15
นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล Orange-breasted Green-Pigeon Treron bicincta (Jerdon, 1840)
16
นกเปล้าหน้าเหลือง Sri Lanka Green-Pigeon Treron pompadora (Gmelin, 1789)
17
นกเปล้าธรรมดา, นกเขาเปล้า Thick-billedGreen-Pigeon Treron curvirostra (Gmelin, 1789)
18
นกเปล้าใหญ่ Large Green-Pigeon Treron capellei (Temminck, 1823)
19
นกเปล้าขาเหลือง Yellow-footed Green-Pigeon Treron phoenicoptera (Latham, 1790)
20
นกเปล้าหางเข็ม Pin-tailed Green-Pigeon Treron apicauda Blyth, 1846
21
นกเปล้าหางเข็มหัวปีกแดง Yellow-vented Green-Pigeon Treron seimundi (Robinson, 1910)
22
นกเปล้าหางพลั่ว Wedge-tailed Green-Pigeon Treron sphenura (Vigors, 1832)
23
นกเปล้าท้องขาว White-bellied Green-Pigeon Treron sieboldii (Temminck, 1835)
Tribe Turturini
Genus Chalcophaps (Emerald-Doves)
24
นกเขาเขียว CommonEmerald-Dove Chalcophaps indica (Linnaeus, 1758)
Tribe Ptilinopini (Fruit Doves and ImperialPigeons)
Genus Ducula (Imperial-Pigeons)
25
นกลุมพู, นกกระลุมพู Green Imperial-Pigeon Ducula aenea(Linnaeus, 1766)
26
นกมูม MountainImperial-Pigeon Ducula badia (Raffles, 1822)
27
นกลุมพูขาว PiedImperial-Pigeon Ducula bicolor (Scopoli, 1786)
Genus Ptilinopus
28
นกเปล้าหน้าแดง Jambu Fruit Dove Ptilinopus jambu (Gmelin, 1789)คัดลอกจากfacebook โดยสุธี ศุภรัฐวิกร
Create Date : 10 มิถุนายน 2555
Last Update : 10 มิถุนายน 2555 20:55:11 น.
Counter : 716 Pageviews.

0 comment

กรกส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]Comment Hi5 Glitter
Lyrics | Adele lyrics - Make You Feel My Love lyrics