Group Blog
 
All Blogs
 
กลุ่มผู้มีอิทธิพลในสังคมไทย...จอมคนลวงโลก


  ในทุกส่วนของสังคมหมู่มากต้องมีผู้นำ ผู้นำที่มีความครบเครื่องมีความสามารถและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย สามารถเอาชนะใจผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้คนโดยทั่วไปได้นั้น ต้องมีครบในทุกๆเรื่อง มีความรับผิดชอบ มีหลักการและหลักยึด มีความเด็ดขาด มีความเที่ยงธรรม มีความจริงใจ มีน้ำใจ มีความเมตตา เอาใจใส่ทั่วถึง ไม่มีอคติ ไม่หูเบา มีความเชื่อมั่น มีความรอบรู้ มีวิสัยทัศน์ และอะไรๆอีกมากมายที่ต้องดูตัวอย่างประกอบ แต่บางคนมีจิตวิทยาสูง พูดหว่านล้อมเก่ง สร้างภาพได้แนบเนียนใช้จุดเด่นของตัวเองชักนำประชาชนให้คล้อยตาม และตกเป็นเครื่องมือ ในสังคมไทยมีผู้นำแบบนี้มากมาย แต่ส่วนมากก็ไม่มีอะไรเด่นมากนัก ที่เห็นเหนือชั้นมีเพียง 2 คนดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
   

    คนแรกเริ่มปูทางเข้ามา โดยอ้างเรื่องศาสนามาปูพื้นฐาน ประกาศตัวว่าเป็นนักปฏิบัติธรรม รักษาศิลห้า คนไทยกว่า95% นับถือศาสนาพุทธ เมื่อคนๆนี้บังหน้าด้วยเรื่องเหล่านี้ ผู้คนก็เลื่อมใส และศรัทธาเป็นจำนวนมาก เมื่อผู้คนเลื่อมใสศรัทธาแล้ว ก็เริ่มใช้ภาพที่สร้างไว้ให้เป็นประโยชน์ ลงเล่นการเมืองท้องถิ่นก่อน ได้รับเลือกด้วยคะแนนมากมาย แทบจะไม่ต้องหาเสียงเลยเพราะมีความได้เปรียบจากภาพที่สร้างไว้เรื่องศาสนา ซึ่งคนไทยยึดเรื่องศาสนาเป็นหลักยึดอยู่แล้ว ต่อๆมาก็ขยายมาตั้งพรรคการเมือง ส่งผู้ลงสมัครก็ได้รับการเลือกตั้งอย่างมากมายโดยเฉพาะในกรุงเทพ แทบจะกวาด สส หมดทุกเขต ต่างจังหวัดก็ได้ผู้แทนเข้ามาหลายคน คนผู้นี้เล็งเห็นผลที่ได้จากภาพที่ตนสร้างไว้ จึงเริ่มได้ใจขยับตัวขึ้นไปสู่การเมืองระดับชาติ แต่เริ่มเกิดปัญหาขึ้นเพราะคนเริ่มเอะใจและการเมืองระดับชาติมันใหญ่เกิดภาพที่สร้างไว้ และจะทำอะไรมากไปก็ไม่ได้ เพราะเดี๋ยวภาพที่สร้างไว้จะมีคนจับได้ เลยทำให้เริ่มหนักใจและเริ่มพาลว่าระบบที่นายกมาจากการแต่งตั้งนั้น เป็นจุดอับของกลุ่มตนที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งนายกฯ เลยให้ภาพของตนสร้างกระแสและชักนำประชาชนออกมาเคลื่อนไหว เรียกร้องให้นายกต้องมาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้นำประชาชนที่เห็นตามกลุ่มใหญ่ออกมาเคลื่อนไหว สร้างกระแสให้เกิดความเกลียดชังและใช้จิตวิทยาชุมชน ทำให้เกิดจุดแตกหักอันนำไปสู่การเสียผู้คนไปในเหตุการณ์นั้น โดยที่แกนนำรวมทั้งจอมลวงโลกคนนี้ไม่ได้รับอันตรายอะไรเลย พอล้มล้างรัฐบาลขณะนั้น และมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป คนนี้ก็หวังว่างวดนี้มีความหวังขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เลย แต่พอหาเสียงไปหาเสียงมาชักมีปัญหา ประชาชนเริ่มตาสว่าง ไม่หลงผิดไปกับภาพสวยๆอีกต่อไป ทำให้กาลนั้นไม่สำเร็จประชาชนส่วนใหญ่ แม้แต่ในกรุงเทพก็ให้ความนิยมต่อคนนี้ลดลงอย่างมาก ทำให้คนนี้เริ่มรู้ตัวแล้วว่าไปไม่รอด สุดท้ายก็กลับไปลงสมัครผู้ว่า ใช้ภาพเดิมๆที่ไม่มีใครหลงผิดตามอีกแล้วหาเสียง ผลคือแพ้แบบหมดรูปและเป็นการจบพรรคการเมืองและนักการเมืองหลายคน ที่สร้างตัวขึ้นจากการสร้างภาพโดยนำเรื่องศาสนามาแอบอ้าง บังหน้าเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่หลงตาม จอมลวงโลกคนนี้ก็ได้รับการพิสูจน์ในเวลาราว 10 ปีว่าไม่ใช่ผู้นำที่ถูกต้องเป็นเพียง..จอมคนลวงโลกเท่านั้น...


    คนต่อมาผมเห็นครั้งแรกทางทีวี ฟังการพูดแล้วก็เริ่มสังเกตเห็นถึงความไม่ธรรมดา และตามฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้าง และหลังจากวันนั้นถึงวันนี้ผมก็รู้ว่าผมคิดไม่ผิด คนๆนี้ไม่ธรรมดาและเหนือชั้นกว่าคนแรกเยอะ คนคนนี้เริ่มจากนำเรื่องที่อ่อนไหว มาพูดหว่านล้อมให้ประชาชนรู้สึกเลื่อมใสและเชื่อตามแสดงออกให้เห็นเสมือนว่า ตนเป็นผู้ที่รับอาสาเป็นตัวแทนออกมาเรียกร้องให้คนในสังคมถวายความจงรักภักดี พยายามโน้มน้าวให้เห็นว่าตนและพวกคือผู้ที่รักษาสถาบัน โดยที่ยังไม่ได้กล่าวหาใครว่าอะไร เพียงแต่โน้มน้าวให้คนหมู่มากเลื่อมใสตนเสียก่อน และการนี้ก็ได้ผลเป็นอย่างดี ประชาชนคนไทยทุกคนมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ จึงคล้อยตามและเลื่อมใสคนๆนี้เป็นจำนวนมาก หลังจากที่ทำการสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้ว ก็ค่อยๆใช้ความได้เปรียบนี้เริ่มเปิดประเด็นกล่าวหานายกทักษิณ อย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นระบบ มีความประสานความร่วมมือ ทุกกลุ่มที่เสียผลประโยชน์จากรัฐบาลนี้ ค่อยๆนำประเด็นต่างๆที่จัดเตรียมมาอย่างดีเผยแพร่ผ่านสื่อ และค่อยๆตอกย้ำให้ประเด็นเหล่านี้ดูน่าเชื่อถือ โดยใช้นักวิชาการ และผู้ที่สังคมนับหน้าถือตาค่อยๆออกมาช่วยกันตอกย้ำประเด็นเหล่านั้นให้ดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และค่อยๆสร้างความรู้สึกเกลียดชังให้เกิดขึ้นโดยพุ่งเป้าไปที่นายกทักษิณโดยตรง คนๆนี้ก็ยังใช้จิตวิทยาการพูดโน้มน้าวใจผู้ที่เห็นตามให้ค่อยๆเข้าสู่จุดมุ่งหมายและ เริ่มป้ายสีเรื่องที่สื่อเสนอและป้ายสีเรื่องที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของประชาชนในประเด็นพระราชอำนาจ และความไม่จงรักภักดี การเปิดและตอกย้ำประเด็น รวมทั้งการประสานการชี้นำทุกขั้นตอนทำอย่างมีระบบและเหนือชั้น ใช้ทุกหลักและวิธีการทางจิตวิทยามาโน้มน้าวสังคมให้คล้อยตาม และรู้สึกเกลียดชัง มีการร่วมมือกันของกลุ่มอำนาจต่างๆในสังคมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ภายใต้การจัดการอย่างเหนือชั้นของคนๆนี้ และมีผู้ทรงอำนาจเป็นเกราะป้องกันให้ เปิดไฟเขียวให้ทำเต็มที่รับรองความปลอดภัยให้ เมื่อถึงจุดอิ่มตัว การขยายเครือข่ายก็เริ่มขึ้นและใช้การโจมตีทุกรูปแบบพร้อมๆกัน จากทุกๆด้านโดยมีสื่อบางสื่อเป็นแกนนำ และอาศัยความเลื่อมใสส่วนตัวบวกกับกลุ่มจัดตั้งมาเป็นเครื่องมือ นายกทักษิณอ่อนเกินไปกว่าที่จะตั้งตัวติด ทำอะไรไม่ถูกสับสนไปหมด จนครอบครัวต้องตัดสินใจป้องกันตัวด้วยการขายหุ้นออกไป จึงติดกับดักของคนๆนี้ทำให้สามารถจุดประเด็นให้เกิดการต่อต้านมากยิ่งขึ้น เมื่อมาถึงจุดนี้คนๆนี้เริ่มหลงตัว คิดข้ามไปถึงจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง เริ่มหลุดคำพูดและหลงตัว นึกว่าประชาชนหลงเชื่อสนิทใจ พูดอะไรก็เชื่อไปหมด เริ่มกร่างและหลุดคำพูดที่ให้คนเริ่มได้คิด ไม่ว่าจะเรื่องที่นำมาโจมตีนายกทักษิณที่นับวันจะรุนแรงและหยาบคายขึ้นเรื่อยๆ แต่ขณะเดียวกันไม่มีเรื่องใดสามารถพิสูจน์ในชั้นศาลได้เลย และเริ่มเผยให้เห็นว่าไม่ใช่แล้ว ไม่แค่ไล่นายกทักษิณเท่านั้น แต่ต้องการล้มระบอบการปกครองด้วย ประชาชนกลุ่มหนึ่งเริ่มไหวตัวและเริ่มตาสว่าง นายกทักษิณหลังจากหายมึนก็ตั้งตัวได้และไม่สมองหวานลาออก โดยยึดหลักที่ใครๆก็เข้าใจว่าถูกต้องคือต้องรักษาระบอบประชาธิปไตรเหนืออื่นใด คนๆนี้เริ่มรู้แล้ว่าสังคมโดยรวมเริ่มตาสว่างแล้ว เหลือเพียงกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มจัดตั้ง และประชาชนที่ยึดมั่นแบบไม่มีวันเปลี่ยนใจเพียงที่เห็นๆกันอยู่ ส่วนประชาชนที่ไม่ชอบนายกทักษิณก็จริง แต่ไม่หลงตามแบบที่หลอกให้เชื่อว่าต้องไล่ออกไปจากสังคมก็ไม่สนับสนุนคนๆนี้อีกต่อไป เรื่องของคนๆนี้ยังไม่ถึงจุดจบ ยิ่งได้จอมคนลวงโลกคนแรกมาหนุนอีกแรง ก็ยังทำให้เรื่องนี้น่าสนใจว่าคนๆนี้จะมีจุดจบอย่างไร แต่ที่แน่ๆเป็นบุคคนที่เหนือชั้นมากๆ และน่านำมาเป็นกรณีศึกษาในวันข้างหน้า ว่าการใช้จิตวิทยาและการจัดวางระบบและการประสานกลุ่มผลประโยชน์ให้แสดงออกอย่างมีจังหวะ ทุกขั้นตอนล้วนน่าศึกษาทั้งสิ้น และน่าสนใจขึ้นอีกว่าอดีตของคนๆนี้เป็นอย่างไร ทำไมถึงมีอำนาจต่อรองกับคนใหญ่ๆในประเทศไทย มีผู้คุ้มกันและพร้อมจะออกมาร่วมก่อการได้มากมายขนาดนี้ ยังไม่มีบทสรุปสำหรับคนนี้ครับ


Create Date : 22 มีนาคม 2549
Last Update : 5 มกราคม 2557 15:37:56 น. 1 comments
Counter : 560 Pageviews.

 
เธ—เธฒเธ‡เธžเธฑเธ‡เธ‡เธฒเธกเธตเธญเธขเธนเนˆเน€เธซเธกเธทเธญเธ™เธเธฑเธ™เน€เธฃเธฒเธ—เธ™เน€เธซเน‡เธ™เธžเธคเธ•เธดเธเธฃเธฃเธกเธ‚เธญเธ‡เธ™เธฒเธขเธ„เธ™เธ™เธตเน‰เน„เธกเนˆเน„เธซเธง เน€เธžเธฃเธฒเธฐเน€เธ‚เธฒเธ„เธ™เธ™เธตเน‰เธ—เธณเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธกเธทเธ” เธ‚เธฒเธขเธขเธฒเนเธฅเธฐเธ—เธณเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธกเธทเธ”เธซเธฅเธฒเธขเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เนเธ•เนˆเธขเธฑเธ‡เธฅเธญเธขเธ™เธงเธฅเนƒเธ™เธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เธžเธฑเธ‡เธ‡เธฒเน€เธซเน‡เธ™เน€เธžเธทเธญเธ™เธกเธฑเธ™เน€เธฅเนˆเธฒเนƒเธซเน‰เธŸเธฑเธ‡เน€เธฃเธฒเธญเธขเธนเนˆเธ—เธตเนˆเธญเธทเนˆเธ™เธเน‡เธญเธขเธฒเธเน€เธซเน‡เธ™เธ„เธงเธฒเธกเน€เธ›เน‡เธ™เธ˜เธฃเธฃเธกเนเธเนˆเธžเธฃเธฃเธ„เธžเธงเธเน€เธžเธทเนˆเธญเธ™เธเธนเธ‡ เน€เธ‚เธฒเธกเธตเธŠเธทเนˆเธญเนƒเธ™เธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เธžเธฑเธ‡เธ‡เธฒเธžเธญเธชเธกเธ„เธงเธฃเธ„เธทเธญ เธงเธฃเธฃเธ“เธŠเธฑเธข เธซเธงเนˆเธฒเธ‡เธชเธเธธเธฅ เน„เธกเนˆเธฃเธนเน‰เธœเธกเน€เธ‚เธตเธขเธ™เธ–เธนเธเน„เธซเธกเน€เธžเธฃเธฒเธฐเน€เธžเธทเนˆเธญเธ™เธšเธญเธเธกเธฒเธญเธขเธฒเธเนƒเธซเน‰เธ—เธฒเธ‡เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธšเธ•เธฒเธ”เธนเธžเธŸเธ•เธดเธเธฃเธฃเธกเธšเน‰เธฒเธ‡


โดย: เธญเธขเธฒเธเน€เธซเน‡เธ™เน€เธกเธทเธญเธ‡เน„เธ—เธขเธชเธนเธ‡เธ‚เธถเน‰เธ™ IP: 140.174.9.99 วันที่: 17 มกราคม 2552 เวลา:22:04:55 น.  

k.j
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]
Friends' blogs
[Add k.j's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.