Group Blog
 
All Blogs
 
การเมืองเรื่องใกล้ตัว(ของผม)

        ผมสนใจการเมืองตั้งแต่เด็กๆ จำความได้ก็ตั้งแต่ป.5 โรงเรียนประถมของผมมีส่วนทำให้ผมสนใจการเมืองตั้งแต่ป.4 ทำยังไงเหรอครับก็โรงเรียนศิริมงคลศึกษาจัดให้มีการเลือกประธานนักเรียนเป็นประจำทุกปี เปิดโอกาสให้เด็ดป5-6 แต่ละห้องส่งผู้สมัครและหาเสียง และมีวันลงคะแนนเสียงตามแบบผู้ใหญ่เขาทำกันเลยครับ  ผมโชคดีได้อยู่โรงเรียนนี้ทำให้เริ่มเห็นการเมืองและสนใจการเมืองตั้งแต่นั้นมา ผมสนใจการเมืองในแบบของผมไม่ถึงกับอยากหรือฝันว่าซักวันจะเป็นนักการเมือง เป็นส.สในสภาหรืออยากบริหารประเทศ ผมตกลงใจที่จะตามการเมืองโดยถือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผม ผมไม่เคยศึกษาวิชาการเมืองอย่างจริงๆจังๆ ชอบอ่านประวัติการเมืองไทยแต่ไม่เคยคิดที่จะท่องจำหรือใส่ใจมากนัก ตามมาเรื่อยๆไปฟังเวลาเขาจัดปราศรัยที่สนามหลวงก็หลายครั้ง เห็นรัฐบาลมาก็หลายชุด ติดตามนักการเมืองมาก็เยอะ ความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นก็ผ่านตามาตลอด มุมมองเรื่องการเมืองของผมจึงเป็นมุมมองของคนที่ไม่มีความรู้ด้านการเมืองอย่างจริงๆเลยครับ

          การเมืองในมุมมองของผมเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายแล้วทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีศาสตร์และศิลป มีการใช้จิตวิทยา ใช้ความเชื่อ ใช้กำลัง ใช้เงิน ใช้อำนาจ ใช้มวลชน ใช้สื่อ ใช้เวลา ใช้วิชั่น ใช้ไอคิว ใช้ภาวะผู้นำ ใช้ความอดทน ใช้กลอุบาย และอื่นๆอีกมากมายเท่าที่ความสามารถจะมี การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกๆส่วนของการดำรงชีวิตมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น คนเราจะประสพความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือทำธุรกิจได้เจริญรุ่งเรืองต้องเล่นการเมืองเป็น ผมเห็นดังนี้แล้วการเมืองสำหรับผมจึงไม่ได้มีความหมายแค่ รัฐบาล ฝ่ายค้าน สส สว หรือการเมืองระดับท้องถิ่นเพียงเท่าที่เราเห็น การเมืองมีในทุกส่วนของสังคมไทยตลอดจนสังคมโลก ยิ่งเราโตขึ้นการเมืองยิ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราหนีไม่พ้นและไม่ควรหนี ควรทำตัวให้เคยชินและสนุกกับการเล่นการเมืองโดยฝึกซ้อมการใช้ศาสตร์และศิลปมาใช้ในการเมืองในส่วนที่แต่ละคนเกี่ยวข้อง ค่อยๆเริ่มต้นใครเริ่มก่อนได้เปรียบครับส่วนการเมืองที่เราเห็นๆกันบ่อยๆนั้นคือการเมืองแบบช่วงชิงให้ได้มาซึ่งอำนาจ เล่นการเมืองโดยเล่นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองแต่เป็นที่สนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติและมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ เราจึงเรียกแทนส่วนนี้ของการเมืองว่าการเมืองไทย แต่อย่าลืมนะครับการเมืองไม่ได้มีเพียงแค่ที่เห็นและไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับ แต่ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่และเป็นส่วนที่มีตัวอย่างให้เราได้เลือกศึกษาได้มากมาย

             การเมืองไทยตลอด20 กว่าปีที่ผมดูๆมามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ยุคทหาร ยุคลูกน้องบริวาร มาจนถึงยุคธุรกิจการเมือง ต่างก็มีแบบฉบับของตนเองตามยุคสมัย พรรคการเมืองก็มีการจัดการแบบต่างๆให้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง นักการเมืองก็มีตัวอย่างให้เห็นให้ดูเป็นบทเรียนก็มากมาย รัฐบาลก็มีนายกฯมาให้เห็นฝีมือการบริหารก็มาก ประชาชนเองก็มีลักษณะต่างๆกันไปและมีส่วนร่วมในการเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัย

การเมืองในยุคทหารเป็นการเมืองที่อำนาจมาจากกระบอกปืน ทหารเท่านั้นที่จะกำหนดหรืออนุญาติให้กลุ่มอำนาจหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดทำอะไรได้บ้าง ทิศทางการบริหารประเทศมาจากข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ อำนาจและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จึงตกอยู่ในกลุ่มข้าราชการชั้นคุมอำนาจแทบทั้งสิ้น

การเมืองในยุคลูกน้องบริวารเป็นการเมืองในยุคของอำนาจเงิน เงินเท่านั้นที่จะรวมสส เข้ามาเป็นบริวารให้ได้มากที่สุดแล้วใช้จำนวนสส เป็นอำนาจต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการบริหารประเทศ ทิศทางการบริหารประเทศมาจากกลุ่มเงินทุนที่ยอมทุ่มทุนผ่านกลุ่มการเมืองเพื่อให้ได้อำนาจในการบริหาร

การเมืองในยุคธุรกิจการเมือง คือการเมืองในยุคปัจจุบันการเมืองในช่วงที่เราได้รัฐธรรมนูญใหม่และแตกต่างจากฉบับก่อนๆอย่างสิ้นเชิง การเมืองที่ประสานอำนาจกันโดยอาศัยระบบการจัดการแบบธุรกิจสมัยใหม่ ตอนนี้เป็นเพียงยุคเริ่มต้นยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาทุกๆด้านอีกนาน แต่ถือว่าเป็นการเมืองที่น่าสนใจ เป็นการเมืองที่วัดกันด้วยความรู้ ความสามารถ จริยธรรมและคุณธรรม มากกว่าสนใจแค่เป็นคนของกลุ่มทุนไหนมีกำลังเท่าไหรและมีข้อต่อรองอย่างไร การเมืองในยุคนี้เป็นโอกาสที่ดีของคนรุ่นใหม่ๆที่มีความรู้ ความสามารถจะเข้ามาเล่นการเมืองโดยต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย และต้องมีความสามารถประสานผลประโยชน์ให้ลงตัวภายในองค์กร นักการเมืองและพรรคการเมืองมีกลุ่มธุรกิจที่ให้การสนับสนุนอย่างเปิดเผย นักการเมืองมีทุกสาขาอาชีพและมีธุรกิจของกลุ่มตนอย่างชัดเจน ทุกอย่างทำภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ  ผลประโยชน์ที่ได้รับต้องถูกต้องตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ มีองค์กรอิสระที่เข้มแข็งเป็นผู้รักษากฏ ให้ทุกคนเล่นในกติกาอย่างยุติธรรม อำนาจมืดและการกว้านซื้อส.ส ด้วยการใช้เงินจะค่อยๆน้อยลงไป ใครไม่โปร่งใสอยู่ยากผมว่าดีนะครับ

          พูดถึงเรื่องพรรคการเมืองในอดีตส่วนมากจะจัดขึ้นมาเป็นการเฉพาะมากกว่าเพื่อทำงานทางการเมืองอย่างจริงๆจังๆ มีไม่กี่พรรคที่ตั้งเพื่อการทำงานด้านต่างๆอย่างจริงจังและมีการจัดการบริหารอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในอดีตเรามีพรรคการเมืองเยอะมาก แต่อนาคตจะเหลือพรรคการเมืองเพียงไม่กี่พรรคซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสายตาของผม 

พรรคการเมืองที่เก่าแก่และดูดีสุดในอดีตได้แก่พรรค ปชป พรรคนี้มีการทำงานการเมืองมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมมองว่าเป็นพรรคที่จัดระบบภายในได้ดีและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นพรรคที่บริหารในแนวอนุรักษ์นิยมแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่แน่ใจว่าจะสอดคล้องกับปัจจุบันหรือไม่ ระบบภายในพรรคก็มีขั้นตอนมากมายและตึงจนเกินไป เป็นระบบการจัดการที่ไม่เอื้อต่อการทำงานที่ต้องการความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์ พรรคปชปในยามนี้จึงเป็นแหล่งรวมนักการเมืองที่ค่อนข้างเห็นด้วยกับการพัฒนาประเทศไปอย่างช้าๆและค่อนข้างเป็นนักการเมืองแบบข้าราชการและชนชั้นปกครองแบบสังคมไทยเก่าๆ ที่เคยชินกับระบบสังคมการบริหารและการดำรงชีวิตแบบเดิมๆ   

พรรคต่อไปคือพรรคชาติไทยซึ่งมีอายุยาวนานเหมือนกัน เป็นพรรคที่โตมากในช่วงการเมืองในยุคบริวารและการเมืองในยุคใหม่นี้เห็นทีพรรคชาติไทยนับวันจะยิ่งเล็กๆ และถ้าหมดยุคคุณบรรหารแล้วไม่แน่ว่าจะยังมีพรรคชาติไทยอีกหรือเปล่า 

พรรคที่แปลกที่สุดในรอบ20กว่าปีที่ผมเห็นในการเมืองไทยคือ พรรคพลังธรรม เริ่มจากกลุ่มรวมพลังมาเป็นพรรคการเมืองที่โตเร็วมากเคยมีสส เกือบ 40 คนในการเลือกตั้งเพียงครั้งแรกที่ตั้งพรรค ที่ผมว่าแปลกและไม่สบายใจก็คือพรรคพลังธรรมของคุณจำลอง มาทำงานการเมืองโดยเอาเรื่องศาสนามาเป็นตัวชูโรงในการเรียกคะแนนจากประชาชน ผมว่าเรื่องศาสนาความเป็นคนดี เป็นเครื่องยึดเหนียวของคนไทยทั้งประเทศมาช้านาน มันอยู่ในตัวทุกคนไม่มีเครื่องวัดและไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอามาเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง มาแสวงหาประโยชน์โดยอ้างความดีด้านนี้มาให้คนลงคะแนนให้ เวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าการชูโรงแบบนี้เป็นเพียงการจุดพรุที่มาเร็วไปเร็ว ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาว ทุกคนควรมีใช่แต่ไม่ควรเอามาอวดอ้างว่ามีมากเพราะไม่มีมิตเตอร์วัดความดี 

พรรคที่เด่นอีกพรรคในกรุงเทพฯคือพรรคประชากรไทย ของคุณสมัครก็เป็นขวัญใจชาว กทมอยู่ช่วงหนึ่ง ปชทก็คือคุณสมัคร นั้นเองเป็นพรรคที่อยู่ได้ด้วยตัวคุณสมัคร สุนทรเวช  หมดแล้วหมดกัน

พรรคสุดท้ายที่จะพูดถึงคือพรรคไทยรักไทย ก่อตั้งได้ไม่นานแต่เป็นพรรคการเมืองที่โตเร็วมาก ถือเป็นพรรคที่สอดคล้องและเข้ากับการเมืองยุคธุรกิจการเมืองได้เป็นอย่างดี มีส.สทั้งรุ่นเก่าและส.สเลือดใหม่อยู่รวมกันภายใต้การจัดการด้านผลปรโยชน์อย่างลงตัว ไทยรักไทยเป็นพรรคใหม่แต่มีระบบการจัดการภายในที่ทันสมัย การทำงานดูคล่องตัวและรวดเร็ว นักการเมืองหัวโบราณจะอยู่ในพรรคนี้ยาก ต้องปรับตัวตามให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และยอมรับการจัดการแบบธุรกิจประยุกต์และตามให้ทัน อย่างไรก็ตามพรรคไทยรักไทยก็ยังต้องมีบทพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ใช่พรรคแบบเอาเงินทุ่มรวมบริวาร อยู่ได้อย่างมีระบบมากกว่าขึ้นอยู่กับตัวบุคคล หมดยุคคุณทักษิณ แล้วยังมีเลือดใหม่ๆขึ้นมาทำงานในมิติเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน และไม่ได้เข้ามาทำงานเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจพวกพ้อง...

         พูดถึงเรื่องของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมากันบ้าง 20 กว่าปีที่ผ่านมาเรามีนายกฯมาแล้วเยอะมาก เยอะจนทำให้ประเทศไม่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องดีพอ ใครเป็นรัฐบาลไปซักพักก็ถูกด่าแล้วก็ยุบแล้วเลือกตั้งใหม่ก็เปลี่ยนนายกฯแล้วมาทำงานซักพักก็ถูกด่าแล้วก็ยุบเป็นงี้เรื่อยไป ยังดีที่ในยุคแรกๆรัฐบาลนายกเปรม เป็นรัฐบาลนานมากพอที่จะวางรากฐานประเทศให้มั่นคงก่อนกลายเป็นฟองสบู่ในยุคนายกชาติชาย และต่อจากนั้นก็โดนปฏิวัติและเข้าสู้ยุคเปลืองนายกนับแต่นั้นมา เพิ่งมามีรัฐบาลชุดนี้แหละที่เป็นมา3ปีกว่าแล้วคะแนนนิยมยังดูดีอยู่และก็คงเป็นรัฐบาลชุดแรกในรอบ20 ปีที่อยู่จนครบเทอมและจะชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลต่อไป

        รัฐบาลเด่นๆที่อยากพูดถึงเริ่มจากรัฐบาลของพลเอกเปรม ที่เข้ามาบริหารประเทศโดยการสนับสนุนของทหาร พรรครัฐบาลต่างๆอยู่ภายใต้การเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ควบคุมโดย นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากพรรคการเมืองตำแหน่งสำคัญๆล้วนเป็นคนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง การบริหารในยุคนี้นโยบายต่างๆถูกกำหนดโดยข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของนายกฯที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง พรรคการเมืองต่างๆมีบทบาทในการบริหารไม่มากนัก รัฐบาลจึงสามารถทำงานไปได้อย่างค่อนข้างราบลื่น ปัญหาการแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลจึงเป็นปัญหาใหญ่ ที่ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจยุบสภา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายครั้ง แต่พลเอกเปรมก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีนานพอที่จะวางรากฐานของประเทศให้มั่นคง ก่อนที่จะวางมือไปทำให้นายกชาติชายได้เป็นนายกฯคนต่อมา

      รัฐบาลต่อมาที่จะพูดถึงคือรัฐบาลยุค รสช รัฐบาลของนายอนันต์ ปัญญารชุน เป็นรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยคณะรสช  แต่ รสช ปล่อยให้คณะรัฐบาลของนายอนันต์ ทำงานอย่างเต็มที่ในภาคธุรกิจและอุสาหกรรมตลอดจนแก้กฎหมายต่างๆให้ทันสมัยและสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน นี้เป็นจุดเริ่มต้นนำการเมืองไทยไปสู่ยุคใหม่ในข่วงต่อมา นายอนันต์แต่งตั้งจากทหารมาก็จริงแต่สามารถทำงานให้เห็นว่าไม่ใช่หุ่นเชิดของ รสช จากนั้นความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเลือกตั้งครั้งต่อมาทำให้เราได้รัฐบาลช่วงสั้นๆคือรัฐบาลของพลเอกสุจินดา ก่อนลาออกไปและประธานสภานายอาทิตย์ อุไรรัตน์ก็ทำเรื่องให้คนหน้าแตกด้วยการไม่ตั้งนายกฯตามที่เสียงส่วนใหญ่เสนอแต่ตั้งนายอนันต์กลับมาเป็นนายกอีกครั้ง ก่อนที่ต่อมาจะมีการแก้รัฐธรรมนูญว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

    รัฐบาลต่อมาที่พูดถึงคือรัฐบาลนายกชวน หลีกภัย รัฐบาลในยุคที่ปลอดจากอำนาจทหารเป็นรัฐบาลที่พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลและกลุ่มอำนาจทางการเมืองมีบทบาทอย่างมากในการชี้ความอยู่รอดของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีไม่ค่อยมีอำนาจแต่งตั้งหรือสั่งการรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ กลุ่มการเมืองต่างๆมีอำนาจต่อรองตำแหน่งต่างๆในรัฐบาล ถึงนายกชวนและพรรคปชป จะมีภาพที่ดูดี แต่รัฐมนตรีที่พรรคต่างๆส่งเข้ามาทำงานโดยมาจากระบบใครมีสส ในค่ายมากก็มีอำนาจต่อรองได้ ทำให้รัฐบาลมีเรื่องการทุจริตต่างๆให้เห็นมากมาย รวมทั้งการซื้อเสียงก็เป็นปัญหาใหญ่ในช่วงนั้น ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพรรคปชปมีจำนวน ส.ส ไม่มากพอต้องอาศัยเสียงของพรรคอื่นๆหลายพรรคมารวมกัน

      รัฐบาลชุดสุดท้ายที่จะพูดถึงคือรัฐบาลคุณทักษิณ รัฐบาลในช่วงที่ใช้รัฐธรรมนูญใหม่ มีการเลือกตั้ง สว  มีกกต. มาควบคุมการเลือกตั้ง การเลือกตั้งแบบใหม่ที่แยกสส ออกเป็น2แบบคือเลือกตรงและที่พรรคการเมืองเสนอเป็นบัญชีกลาง แล้วพรรคไหนได้มากหรือน้อยแล้วแต่คะแนนรวมที่ได้ทั้งประเทศ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีพรรคการเมืองเพียงไม่กี่พรรคที่ได้จำนวนสส เข้ามา และรวมกับการจัดการที่ดีของพรรคไทยรักไทยทำให้พรรคนี้ถึงจะลงเลือกตั้งเพียงครั้งแรกแต่ได้จำนวน สส เยอะมาก พรรคไทยรักไทยไม่ได้ใช้วิธีแบบในอดีตในการรวมจำนวน สส มีการจัดการสมัยใหม่อย่างเป็นระบบทำให้ภายในมีเสถียรภาพ ทำให้รัฐบาลคุณทักษิณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณทักษิณสามารถควบคุมการบริหารได้อย่างเต็มที่ จะเห็นได้ว่ายุคนี้ รัฐมนตรีที่ไม่มีความสามารถอยู่ร่วมรัฐบาลยาก ทุกคนต้องทำงานกันเต็มที่เพราะคุณทักษิณตามติดตลอด รัฐบาลไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงในสภามากนัก ทำให้ทำงานได้เต็มที่ ถึงแม้ว่ารัฐบาลชุดนี้ยังดูว่าเหมือนเดิมๆถึงพรรคร่วมน้อยแต่ในไทยรักไทยเองก็มีกลุ่มพรรคเดิมๆอยู่เป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มพรรคความหวังใหม่ กลุ่มพรรคกิจสังคม กลุ่มพรรคชาติพัฒนาเดิม กลุ่มคุณเสนาะ กลุ่มพลังธรรมเดิมแต่คุณทักษิณและการจัดการภายในของพรรคก็ค่อยๆสลายภาพเหล่านี้ออกไปทีละน้อย จุดเด่นอีกอย่างของรัฐบาลชุดนี้นอกเหนือจากทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คือ หลังจากบริหารมาได้3ปีคะแนนนิยมยังดีอยู่มาก ไม่เหมือนรัฐบาลชุดที่ผ่านๆมาทำงานไปซักพักคะแนนก็ตกเสียงด่าก็ตามมา 

           สุดท้ายจะพูดถึงนักการเมืองที่ผมสนใจตลอด20 กว่าปีที่ผ่านมา

     คนแรกคือคุณสมัคร สุนทรเวช ตั้งแต่ตอนเด็กๆผมอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ อ่านข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจ อ่านไม่ค่อยเข้าใจมีวันหนึ่งว่าจะไปดูเขาแข่งตะกร้อลอดบ่วงที่สนามหลวง นั่งสองแถวไปถึงวันนี้ไม่มีแข่งแต่ทำไมคนเยอะมากเต็มท้องสนามหลวงเลย เลยเดินๆเข้าไปดูเห็นมีการปราศรัยในเวทีเป็นของพรรคประชากรไทยเลยแวะฟังดู คุณสมัครขึ้นมาพูดฟังเพลินเลยครับ ไม่ได้เพลินที่คุณสมัครด่าใครต่อใครแบบตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับ แต่คุณสมัครมีจุดเด่นคือพูดได้เก่ง เรื่องยากๆที่อ่านตามหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยเข้าใจฟัง คุณสมัครพูดแล้วกระจ่างหมด ฟังไม่น่าเบื่อเป็นนักพูดที่เก่งมาก พูดเรื่องยากๆให้เข้าใจได้ง่ายๆ จากนั้นมาผมก็ติดตามคุณสมัครมาเรื่อยๆ ชอบฟังคุณสมัครพูดเรื่องต่างๆที่เป็นสาระ แต่ไม่ชอบที่ว่าหรือโจมตีคนอื่นแบบไม่มีหลักฐาน และการเป็นคนปากร้ายใจร้อนก็เป็นข้อเสียของคุณสมัคร ส่วนผลงานที่เป็นรูปธรรมก็ไม่ค่อยเห็นเด่นชัดนัก คุณสมัครได้ทำงานเต็มที่ก็ตอนเป็นผู้ว่ากทม คราวนี้นี้แหละทำให้ผมเห็นว่าคุณสมัคร ทำงานแบบคุมด้านนโยบายไว้แล้วปล่อยให้ รองผู้ว่าและระบบปฏิบัติการ ทำงานตามสายงานไปไม่เข้าไปก้าวก่ายยกเว้นถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น จึงเข้าไปดู ถ้าได้ผู้ร่วมงานที่มีความสามารถก็ดีไป ส่วนที่คุณสมัครเคยพูดเสนอเป็นโครงการนั้น ทำจริงๆไม่ง่ายแบบที่คุณสมัครเคยพูดหาเสียงใว้เลย และบางเรื่องก็ถึงกับทำไม่ได้เลยด้วย คุณสมัครก็เป็นนักการเมืองที่เด่นมากคนหนึ่งในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมามีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีจุดยืนชัดเจนไม่ตามกระแส พูดเก่งไม่มีเรื่องทุจริต มีภาวะผู้นำในแบบฉบับของตนเอง ผมคิดว่าพอหมดวาระเป็นผู้ว่ากทม แล้วคุณสมัคร น่าจะวางมือทางการเมืองแล้วพักผ่อนได้แล้วครับอายุมากแล้วชิมไปบ่นไปดีกว่า หรือถ้าคุณสมัครยังมีไฟอยู่ ก็เป็น สว ซักรอบก่อนวางมือก็ได้คนอย่างคุณสมัครก็มีประโยชน์ต่อการเมืองไทยเสมอ

             นายกชวน หลีกภัย เป็นตัวอย่างที่ดีของนักการเมือง ที่ต้องการเข้ามาทำงานการเมืองโดยอาสาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ โดยไม่มีอะไรแอบแฝงหรือมีผลประโยชน์ไดๆมาเกี่ยวข้อง ทำด้วยใจมีความซื่อสัตย์และมีภาพลักษณ์ที่ดีแต่ไม่สุดขั้วจนเกินไป คุณชวนเรียนนิติฯมาทำงานการเมืองกับพรรคปชปมาตลอด คุณชวนพอใจในตำแหน่งสส จ.ตรังชอบอยู่กับพี่น้องประชาชน แต่พออยู่นานเข้าตำแหน่งต่างๆทั้งในพรรคและรัฐบาลผสมก็ทำให้คุณชวน ต้องเป็นรมต เป็นหัวหน้าพรรคและเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอย่างไม่ได้ตั้งใจ แต่เป็นไปตามกาลเวลา การที่นายกชวนไม่ได้มีภาวะการเป็นผู้นำมาแต่เดิม ทำให้พอต้องมารับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆทั้งในพรรคและรัฐบาล ทำให้ต้องเรียนรู้และฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้สามารถทำงานและเป็นผู้นำที่ดีได้ สิ่งที่เห็นเลยทำให้ดูว่าคุณชวนเป็นนายกที่ขาดวิสัยทัศน์ ขาดภาวะผู้นำ แต่มีภาพไม่ทุจริตเป็นคนซื่อสัตว์ แต่คุณชวนก็พยายามปรับตัวเองตลอดเวลาที่เป็นรัฐมนตรีและช่วงเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง2รอบ ก็แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาภาวะของตนเองเพิ่มมิติต่างๆจนเป็นผู้นำที่แกร่งคนหนึ่งของประเทศไทย ทำงานในช่วงที่ประเทศกำลังอยู่ในภาวะแย่ที่สุดได้อย่างน่าชมเชย มีความหนักแน่นไม่หวั่นกระแสและยึดมั่นในสิ่งที่ตนคิดว่าถูกต้อง และเป็นผู้นำที่ดีถึงแม้ว่าจะไม่มีพรสวรรค์ติดตัวมาแต่เกิดมากนักก็ตาม

           คุณจำลอง ศรีเมือง ผมเห็นคุณจำลองเข้ามาในการเมืองไทยตั้งแต่สมัยรัฐบาลยุคท้ายๆของนายกเปรม และก็ตามดูมาเรื่อยๆจนมาเป็นกลุ่มรวมพลัง ตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยชอบใจแนวทางการเมืองของคุณจำลองที่ชูเรื่องศาสนาและการเป็นคนดี กินข้าวมื้อเดียว อาบน้ำ3ขัน นอนกระดานผืนเดียวและไม่นอนกับภรรยา การเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นจุดขายทางการเมืองไม่น่าจะถูกต้องนัก เพราะคนไทยเกือบ99 % นับถือศาสนาพุทธยึดมั่นในคุณความดีของศาสนาอยู่แล้ว ไม่ควรที่ใครจะนำมาเป็นข้อดีของตนเองมาชูเพื่อให้ได้ตำแหน่งต่างๆหรืออำนาจในการบริหารบ้านเมืองนี้ ความดีเหล่านี้มีอยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไดๆมาวัดสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นตัวเลขได้ ผู้บริหารประเทศที่มีความรู้ ความสามารถมากๆมีความดีเหล่านี้อยู่ในตัวมากๆดีครับ แต่ไม่ใช่เอาแต่ความดีเหล่านี้มาชูแล้วเพื่อให้ได้คะแนนเสียงมากๆเพื่อเข้าไปมีอำนาจบริหาร แล้วกาลเวลาก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการชูแบบนี้ไม่ได้เกิดผลดีอะไรมากนักกับการเมืองไทยเลยครับ

               นายมีชัย ฤชุพันธ์ ผมเห็นคุณมีชัยมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมา คุณมีชัยเคยเป็นทั้งสว ประธานสภาและมีบทบาทในการร่างกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนี้มาตลอด คุณมีชัยเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผมชื่นชอบการทำงานให้บ้านเมืองนี้อย่างเสียสระและไม่มีการทำงานเพื่อแสวงหาอำนาจหรือผลประโยชน์ไดๆใส่ตัว เป็นจุดเด่นของคุณมีชัย รัฐบาลหรือรัฐสภาให้คุณมีชัยช่วยทำอะไรคุณมีชัยก็ทำอย่างเต็มที่ทำอย่างไม่เห็นแก่ความเด็ดเหนื่อยและทำอย่างตรงไปตรงมาไม่เป็นเครื่องมือของใคร ทำแล้วก็จบกลับไปอยู่อย่างเงียบๆไม่ต้องการชื้อเสียงอะไร คุณมีชัย ฤชุพันธ์ถือเป็นคนดีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมา

             นายกทักษิณ ชินวัตร จากภาพนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เข้ามาทำงานการเมืองโดยเข้าพรรคพลังธรรมเป็น รมตต่างประเทศช่วงสั้นๆแล้วออกมาตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วจบที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย นายกทักษิณมีภาพของนักธุรกิจเข้ามาทำงาน แต่ผมกลับมองว่าคุณทักษิณไม่ใช่มีดีแค่เป็นนักธุรกิจที่เก่งแต่เพียงอย่างเดียวหรอก คุณทักษิณเป็นคนที่มีคุณลักษณะของผู้นำที่ดีควรมี เป็นพรสวรรค์ที่คุณทักษิณมีติดตัวมาแต่เกิดแล้ว การเป็นคนกล้าคิด กล้าเสนอ กล้าทำ มีความมุ่งมั่น อดทน มีจิตวิทยาการปกครอง มีวิสัยทัศน์ มองการไกลและกล้าที่จะแตกต่าง ล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะที่ดีของผู้นำพึงมี นากทักษิณจึงเป็นนายกที่เหมาะสมกับประเทศไทยในยามนี้และน่าจะได้เป็นต่อไปอีกอย่างน้อย 9 ปี เพราะประเทศไทยหาคนที่มีความพร้อมในทุกๆด้านแบบนายกทักษิณยาก เพียงแต่ปรับอะไรอีกนิดและวางคนให้ต่อเนื่องอีกหน่อย ประเทศไทยจะเร่งไปข้างหน้าอย่างแรงในยุคของนายกชื่อทักษิณ ชินวัตร


Create Date : 01 กันยายน 2548
Last Update : 6 มกราคม 2557 11:28:33 น. 1 comments
Counter : 340 Pageviews.

 
以下都是我的网站,希望能和您挑出一个来交换连接!成人用品翻译公司数据恢复翻译公司留学荷兰留学英国留学加拿大留学澳大利亚留学美国留学法国留学英国签证加拿大签证英国大学排名专升本留学中介鹿特丹商学院翻译公司印刷Google优化排名翻译公司整容北京整形医院整形丰胸隆胸瘦脸隆鼻除皱吸脂下颌角双眼皮整形医院整形美容美容整形人造美女疤痕痤疮美容翻译公司零售零售业翻译公司翻译手机窃听器窃听器监听器手机监听器留学英国英国高中留学荷兰留学法国留学澳大利亚留学加拿大新加坡留学留学新加坡莫那什大学留学美国雅思考试出国留学托福考试翻译公司数据恢复阿姆斯特丹商学院上海翻译公司成人用品印刷厂北京印刷北京印刷厂数据恢复窃听器手机窃听器成人用品翻译公司数据恢复数据恢复翻译留学家居数据恢复网站建设电脑维修注册公司打折机票监控系统婚庆公司办公用品办公家具管理咨询ERPVOIP整形成人用品英语培训集团电话条码太阳能空调视频会议写字楼数据恢复投影机翻译公司翻译公司加湿器虚拟主机性用品笔记本出国留学移民成人用品公司注册装修污染UPS电源注册商标医疗器械猎头公司印刷门禁系统净水设备母婴用品翻译公司鲜花礼品礼仪公司保险保洁公司公司注册数据恢复公关公司广告公司连锁加盟企业名录心理咨询防辐射拓展训练制卡速记电脑培训灯具汽车陪练市场调查开关私人侦探北大青鸟成人用品Google排名不孕不育翻译公司|整形整容吸脂隆鼻隆胸丰胸除皱瘦脸瘦身重睑垫下巴下颌角双眼皮处女膜整形美容美容整形妇科整形整形外科人造美女处女膜修复北京整形医院隆乳315法国留学整形整容吸脂隆鼻隆胸丰胸隆乳除皱瘦脸瘦身重睑垫下巴下颌角双眼皮处女膜整形美容美容整形妇科整形整形外科人造美女整形医院处女膜修复北京整形医院整形美容医院监听器手机监听器


โดย: merry IP: 222.129.209.200 วันที่: 30 กรกฎาคม 2549 เวลา:16:10:35 น.  

Valentine's Month


 
k.j
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]
Friends' blogs
[Add k.j's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.