ชีวิต คือการเริ่มอย่างไม่เข้าใจ แต่พยายามจบอย่างมีความหมาย +ด.ช.ไม้ดาบ+ KaravaThai.WEBS.COM
Group Blog
 
All Blogs
 

รู้จักตัวตน

ทีมนักจิตวิทยาของ BBCได้ทำแบบทดสอบ บุคลิกภาพ เพื่อให้เรารู้จักตัวตนว่า

เราเป็นคนวางแผน หรือ เป็นคนคิดทันที <Planner or Spontaneous>
เช่น เราต้องวางแผนเมื่อไปเที่ยววันหยุด ไปซื้อกับข้าว ไปช้อปปิ้งหรือไม่?
เราจัดของเป็นระเบียบ เรียงลำดับทุกอย่างหรือไม่?

เราเป็นคนติดกับรายละเอียด หรือ คิดเคร่าๆ <Facts or Ideas>
เฉย หรือ ชอบผจญภัย
เรียงลำดับ หรือ ขึ้นกับโอกาส

เราใช้หัว หรือ ใช้ใจ <Heads or Hearts>
ใช้เหตุผลหรืออารมณ์ตัดสินใจ
บอกความจริง หรือ หลีกเลี่ยงการทำให้คนอื่นเจ็บ

เราเป็นคนเปิดเผย หรือ เก็บกด <Extrovert or Introvert>

บุคลิกภาพแบบ Planner Facts Heads Extrovert – ผู้ตรวจตรา
ชอบวางแผน จัดการผู้คน ทำงานที่มีเป้าหมาย ขั้นตอนชัดเจน
ใช้ความจริงแก้ปัญหา พูดคุยเปิดเผย
สถาณการณ์ที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของตนเอง จะปฎิเสธความเห็นของคนอื่น ใช้อำนาจ
ควรทำงานบริหาร จัดการ

บุคลิกภาพแบบ Planner Facts Heads Introvert – คนตรง
ซื่อสัตย์ ทำงานตามกำหนดเวลา กฎเกณฑ์
เป็นผู้ใหญ่ ยึดเหตุผล คิดก่อนทำ
สถาณการณ์ที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของตนเอง จะติดกับตารางเวลา
วิจารณ์ผู้อื่น ไม่ไว้ใจว่าคนอื่นว่าจะทำงานได้ตามที่ต้องการ
ควรทำงานที่ต้องตัดสินใจจากความจริง ความรู้ ประสบการณ์

บุคลิกภาพแบบ Planner Facts Hearts Extrovert – ผู้จัดเตรียม
เป็นคนอบอุ่น ห่วงใย ให้ความสำคััญกับประเพณี ซื่อสัตย์ รักษาสัญญา
เห็นอกเห็นใจ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน
ชอบวางแผนร่วมกับผู้อื่น สนับสนุนผู้อื่นให้ทำงานจนสำเร็จด้วยความราบรื่น
ไม่ชอบความขัดแย้ง แต่มีจุดยืน
สถาณการณ์ที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของตนเอง จะสงสัยความสามารถของตนเอง
สนใจความต้องการของผู้อื่น ถอนตัวจากทุกอย่าง
ควรทำงานด้านการศึกษา สุขภาพ ศาสนา

บุคลิกภาพแบบ Planner Facts Hearts Introvert - ผู้ดูแล
ห่วงใยคนในชีวิต ต่อสู้เพื่อความกลมเกลียว หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
เป็นผู้ใหญ่ สุภาพ มีปัญหาเมื่อการตัดสินใจต้องทำร้ายคนอื่น
เป็นคนเงียบ มีระเบียบ จดจำรายละเอียด ซื่อสัตย์ ไม่ชอบถูกเอาเปรียบ
ดูแลความต้องการของผู้อื่น ช่วยผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ
สถาณการณ์ที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของตนเอง จะบ่นกับเพือ่นร่วมงาน ขมขื่น
ควรทำงานที่ช่วยเหลือผู้อื่น

บุคลิกภาพแบบ Planner Ideas Heads Extrovert - ผู้นำ
มองเห็นภาพรวม วางแผนอนาคต ชอบแก้ปัญหา ให้ผู้อื่นจัดการในรายละเอียด
เป็นคนฉลาด อิสระ มีหลักเกณฑ์ ทุ่มเทชีวิตส่วนตัวกับการงาน
อาจมองข้ามความรู้สึกของผู้อื่น จัดการผู้คน ชอบการท้าทาย ถกเถียง
สถาณการณ์ที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของตนเอง จะก้าวร้าว
รู้สึกถูกทอดทิ้ง ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
ควรทำงานด้านการจัดการที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผน

บุคลิกภาพแบบ Planner Ideas Heads Introvert - นักวางแผน
มองเห็นเป้าหมาย อนาคตโดยการรวบรวมข้อมูล
ชอบงานอิสระ ให้คุณค่ากับการฝึกฝนมากกว่าทฤษฎี
เป็นคนมีเหตุผล ฉลาด มองเห็นยุทธวิธี
มักทำให้คนประหลาดใจจากการเชื่อมโยงข้อมูลที่คนอื่นมองไม่เห็น
สถาณการณ์ที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของตนเอง จะวิจารณ์คนที่ไม่เข้าใจ
แยกตัวออกจากกลุ่ม หันไปกิน ชอปปิ้ง ดูทีวี
ควรทำงานที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลทั้งนามธรรมและรูปธรรม ในด้านเทคโนโลยี

บุคลิกภาพแบบ Planner Ideas Hearts Extrovert - ผู้เลี้ยงดู
เป็นคนอบอุ่น มีชีวิตชีวา ชอบทำงาน สนใจความต้องการของผู้อื่น นำให้เกิดการรวมกลุ่ม
เป็นคนฉลาด สบายๆ อ่อนไหว ชอบความกลมเกลียว อาจจะจดจำความผิดพลาดของผู้อื่น
สถาณการณ์ที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของตนเอง จะมุ่งสนใจความต้องการของผู้อื่นมากขึ้น
ควรทำงานที่สามารถช่วยผู้อื่นให้พัฒนาความสามารถ

บุคลิกภาพแบบ Planner Ideas Hearts Introvert - ที่ปรึกษา
ค้นหาความหมายของชีวิต ช่วยผู้อื่นให้ไปถึงจุดหมาย
เป็นคนสุภาพ มีความสุข เก็บตัว ชอบความมีระเบียบ
สถาณการณ์ที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของตนเอง จะถอนตัวจากผู้คน มาจัดห้อง จัดของ
ควรทำงานที่ช่วยคนให้คิดด้านความรู้สึก จิตวิญญาณ

บุคลิกภาพแบบ Spontaneous Facts Heads Extrovert - คนทุ่มเท
ช่างประดิษฐ์ ชอบแก้ปัญหา แข็งแกร่ง ตัดสินใจเร็ว
ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ้ซาก จำเจ มีกฎเกณฑ์ อาจลืมวันสำคัญต่างๆ
เป็นคนกระตือรือร้น ยืดหยุ่น ทุ่มเท มองโลกในแง่ดี
สถาณการณ์ที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของตนเอง จะออกจากงานประจำ หาความสนุก
หรือมองโลกในแง่ร้าย
ควรทำงานที่ต้องใส่ใจในเรื่องรายละเอียด

บุคลิกภาพแบบ Spontaneous Facts Heads Introvert – คนแน่วแน่
มองเห็นปัญหาและทางแก้ไข ตัดสินใจเร็วจนอาจจะมองข้ามภาพรวม
เป็นคนเข้้าใจ เข้ากับคนอื่นได้ง่าย เงียบ มั่นคง
ชอบเรียนรู้อย่างอิสระจากการวิเคราะห์ข้อมูล ชอบเสี่ยง ไม่ปราณีปรานอม
สถาณการณ์ที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของตนเอง จะถากถาง เยาะเย้ย
ควรทำงานที่ต้องตัดสินใจโดยมีข้อมูลที่จัดการอย่างเป็นระบบ

บุคลิกภาพแบบ Spontaneous Facts Hearts Extrovert – ผู้ปฏิบัติ
รักความสนุก รักผู้คน และโลกรอบๆ กระตือรือร้น
ไม่ชอบการผูกมัด สัญญา กฎเกณฑ์ การวางแผน ลืมลำดับเหตุการณ์
อ่านคนออก เข้าใจความต้องการของผู้อื่น
สถาณการณ์ที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของตนเอง จะก่อกวน มองโลกในแง่ลบ
ควรทำงานที่ใช้ทักษะ ความละเอียด

บุคลิกภาพแบบ Spontaneous Facts Hearts Introvert – peace maker
ให้คุณค่ากับความอิสระ อ่อนไหวกับความรู้สึกของผู้อื่น
เห็นอกเห็นใจ สุภาพ มั่นคง
บุคลิกภาพแบบ Spontaneous Ideas Heads Extrovert - Big Thinker
บุคลิกภาพแบบ Spontaneous Ideas Heads Introvert - Strategist
บุคลิกภาพแบบ Spontaneous Ideas Hearts Extrovert - Innovator
บุคลิกภาพแบบ Spontaneous Ideas Hearts Introvert - Idealist
//www.bbc.co.uk/science/humanbody/mind/surveys/whatamilike/index.shtml
 

Create Date : 07 มีนาคม 2551    
Last Update : 18 พฤศจิกายน 2559 16:23:57 น.
Counter : 270 Pageviews.  

แกะขาว ใน แกะดำ

แกะขาว วันหนึ่งมันหลงทางไกล
หลงไปจากฝูง เข้าไปอยู่กับแกะดำ
ความแตกต่างที่เป็น กลับมองไม่เห็นคุณค่า
แกะขาว นึกว่ามันเป็นข้าวนอกนา
จึงค้น ดิ้นรนหาวิธี
อยากมี ขนสีดำให้เหมือนตัวอื่น
ไปคลุกกับดินโคลน ให้มองเหมือนแกะดำ
ดำมันก็ดำ แต่เป็นดำ เพราะดินโคลน

ด.ช.ไม้ดาบ:เขียนคำ+วาดรูปวันหนึ่ง ในปี ๑๙๘๕
อารมณ์หาตัวเองไม่เจอ รู้แต่..ทำไมตัวเรานี่ไม่เหมือนคนอื่นซะเลย
วันหนึ่ง ดูสารคดีเรื่องม้าสีขาว มันไม่สามารถเข้ากลุ่มเพื่อนได้
เพราะตัวอื่นสีน้ำตาล
มันเดินตามฝูงม้าอยู่หลายวัน
จนตัดสินใจคลุกโคลนเพื่อให้ตัวสีน้ำตาลเหมือนตัวอื่น
ไม่นึกว่าเรื่องที่แต่งเมื่อยี่สิบเอ็ดปีที่แล้ว
จะกลายเป็นเรื่องจริงของม้าตัวหนึ่งปล. ขอบคุณแม่ที่แม้จะยุ่งกับงานขายน้ำแข็ง ไปโบสถ์ไม่ได้
แต่สิ่งหนึ่งที่แม่ทำเป็นตัวอย่างให้เราทุกเคนเห็นตั้งแต่เล็กๆคือ แม่ร้องเพลงและอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน
ชอบฟังแม่เป่าหีบเพลงแกะหนึ่งตัวหลงหายไปกล่อมเราก่อนนอน
ชอบเปิดพระคัมภีร์ของแม่ อ่านเล่นแม้จะไม่เข้าใจอะไรเลย แต่ชอบขอบสีแดงๆของพระคัมภีร์
 

Create Date : 05 มิถุนายน 2549    
Last Update : 19 มกราคม 2560 13:58:13 น.
Counter : 237 Pageviews.  


KaravaThai
Location :
นิวยอรฺค United States

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ในปฐมวัย เราเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ปั้น
ช่วงชีวิตต่อจากนั้น...เราจะปั้น สิ่งที่เราเป็น

Unauthorized reproduction any part of this blog is prohibited by federal law, copyright 2005

เนื่องจาก ด.ช.ไม้ดาบ เป็นลิขสิทธิ์แม้จะอยู่ใน Internet ห้ามทำการคัดลอกเพื่อการค้า หากต้องการคัดลอก ขอให้เป้าหมายเพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้พร้อมลงชื่อ ด.ช.ไม้ดาบ เท่านั้น
ในปฐมวัย เราเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ปั้น ช่วงชีวิตต่อจากนั้น...เราจะปั้น สิ่งที่เราเป็น Unauthorized reproduction any part of this blog FOR COMMERCIAL is prohibited by federal law, copyright 2005 เนื่องจาก ด.ช.ไม้ดาบ เป็นลิขสิทธิ์แม้จะอยู่ใน Internet ห้ามทำการคัดลอกเพื่อการค้า หากต้องการคัดลอก ขอให้เป้าหมายเพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้พร้อมลงชื่อ ด.ช.ไม้ดาบ เท่านั้น
Friends' blogs
[Add KaravaThai's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.