กานต์ : นิวส์ : วัน
Group Blog
 
All blogs
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระผู้ต่อลมหายใจ "นาฏยศาลา"

มหรสพหุ่นละครเล็กห่างหายจากวิถีชีวิตของคนไทยไปนานเกือบ 50 ปี กว่าจะได้ปรากฏสู่ความรับรู้และความเข้าใจของสาธารณชนอีกเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2525 โดยมีครูสาคร ยังเขียวสด หรือครูโจหลุยส์ เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์และปรับประยุกต์หุ่นละครเล็ก เพื่อถ่ายทอดศาสตร์และศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กแก่คนรุ่นหลัง

ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี พ.ศ.2528 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ขอร้องให้ครูโจหลุยส์ จัดการแสดงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ครูโจหลุยส์จึงตัดสินใจทำพิธีบูชาพ่อครูแกรเจ้าของหุ่น เพื่อขออนุญาตจัดทำหุ่นเพิ่มเติม ในงานนี้ครูโจหลุยส์ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณแสดงหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ณ สวนอัมพร และแสดงสาธิตหุ่นละครเล็กที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2530

ในปี พ.ศ.2547 หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก โดยชื่อที่เปลี่ยนนั้นเป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งได้คัดเลือกมาจากสมาชิกหุ่นละครเล็กโจหลุยส์และผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศรวมใจตั้งขึ้นมาหลายร้อย โดยสุดท้ายได้คัดเหลือ 5 ชื่อ ได้แก่ชื่อ
1.นฤตยสถาน ละครเล็ก
2.นาฏลักษณ ละครเล็ก
3.วัฒนศาลา ละครเล็ก
4.นฤมิตศาลา ละครเล็ก
และสุดท้าย นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก หมายถึง สถานที่จัดการแสดงหุ่นละคนเล็ก และนำชื่อทั้ง 5 ชื่อ จากการคัดเลือกทั้งหมดหลายร้อยชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ทรงพระราชทานชื่อใหม่ นอกจากนี้ หุ่นละครเล็กได้รับพระมหากรุณาธิคุณ รับเข้าเป็นมูลนิธินาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้สมกับเป็นศิลปะที่เปรียบเสมือนสมบัติของชาติไทย

นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก นับเป็นมูลนิธิสุดท้ายในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2547

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เคยเสด็จพระดำเนินมาทอดพระเนตรการแสดงของนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กทั้งสิ้น 4 ครั้ง พระองค์ทรงโปรดการแสดงเรื่องกูรมาวตาร ตำนานพระราหูมากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นการแสดงที่นาฏยศาลาได้นำไปเข้าร่วมการประกวดหุ่นโลก ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2549 ซึ่งก่อนการเดินทางไปแสดง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงอวยพรให้คณะประสบความสำเร็จและนำพาชื่อเสียงมาให้กับประเทศชาติให้ได้ ซึ่งหุ่นละครเล็กก็ไม่ได้ทำให้พระองค์และคนไทยผิดหวังเมื่อสามารถนำพารางวัลการแสดงทางวัฒนธรรมยอดเยี่ยม กลับมาได้

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ประดิษฐาน ณ นาฏยศาลา ซึ่งนับกรุณาธิคุณสูงสุด

นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก ได้เตรียมจัดการแสดงถวายอาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่องกำเนิดพระคเณศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตอนนี้และเป็นชุดการแสดงที่เตรียมจะนำไปประกวดหุ่นโลกในปีนี้ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก็ทรงทราบว่าจะมีแสดงเรื่องนี้

นอกจากการแสดงหุ่นละครเล็กเรื่องกำเนิดพระคเณศ เพื่อถวายอาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก ยังจะได้จัดแสดงนิทรรศการ พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนพระกรุณาธิคุณในการรับอุปถัมภ์นาฏยศาลา เบื้องต้นได้กำหนดการแสดงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ ที่นาฏยศาลา 2 รอบ ซึ่งเป็นการเก็บค่าเข้าชมตามปกติ จากนั้น การแสดงหุ่นละครเล็กเรื่องกำเนิดพระคเณศ จะไปจัดแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยต่อไป ซึ่งจะเป็นการแสดงรอบการกุศล โดยจะเป็นการบริจาคตามอัธยาศัย

ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับนาฏยศาลา เพื่อนำไปสมทบเพื่อก่อสร้างโรงละครแห่งใหม่ เนื่องจากการเช่าสถานที่ปัจจุบันที่สวนลุมไนท์บาซาร์จะสิ้นสุดสัญญาในอีก 3 ปีข้างหน้า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีดำริให้จัดหาสถานที่ก่อสร้างโรงละครแห่งใหม่ พระองค์ทรงห่วงเรื่องสถานที่ของโรงละครเนื่องจากสถานที่เดิมค่อนข้างคับแคบ ประกอบกับสถานการณ์ของโรงละคร ณ ตอนนี้ สามารถเลี้ยงตัวเองได้แต่ไม่ถึงกับดีนัก แต่เรื่องเนื้อหาการแสดงนั้นไม่ทรงแสดงความเป็นห่วงแต่อย่างใด

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นแรงบันดาลใจใจทำให้วัฒนธรรมในการแสดงหุ่นละครเล็กกลับขึ้นมาอีกครั้ง และบุคลากรของนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก ได้ยึดมั่นพระองค์เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตCreate Date : 09 มกราคม 2551
Last Update : 9 มกราคม 2551 23:09:32 น. 5 comments
Counter : 177 Pageviews.

 
ขอบคุณที่นำข่าวนี้มาลง เพราะทำให้ Liege รู้จัก นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก มากขึ้นกว่าที่เคยรู้ เคยไปดู หลายครั้ง Liege เป็นคนหนึ่งที่โปรดปรานหุ่นละครเล็กมาก คนหนึ่ง ทึ่งในความสามารถของคนไทย ทราบเหมือนกันว่าเกิดปัญหาหลายอย่างกับโรงละคร แต่สิ่งที่ทำได้กับคนตัวเล็ก ๆ อย่างเราก็คือ ไปดูบ่อย ๆ เท่าที่ไปดูได้ หากใครสนใจ และอยากรู้จักหุ่นละครเล็กมากขึ้น ก็สามารถเข้าไปดู ได้ที่ //www.thaipuppet.com/ และทราบข่าววันนี้ว่า ทางโรงละครจะจัดการแสดงถวาย เรื่อง พระคเณศ แต่ยังไม่มีรายละเอียดอย่างชัดเจนออกมาค่ะ คนที่สนใจน่าจะติดตามข่าวสารได้ตามสื่อต่าง ๆ ได้


โดย: Liege วันที่: 10 มกราคม 2551 เวลา:18:54:41 น.  

 สวัสดีหลังเทศกาลปีใหม่คะ...แวะมาทักทายหลังจากห่างหายไปเที่ยวมาหลายวัน อิอิ

รูป ท่องเที่ยววัดท่าซุง...คลิกที่นี่คะ


โดย: a_mulika วันที่: 10 มกราคม 2551 เวลา:23:14:17 น.  

 
เป็นครูอยู่ต่างจังหวัด ต้องการพานักเรียนมาชมการแสดงหุ่นละครเล็ก ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2551 นี้ ได้ลองพยายามเข้าเว็บthaipuppet.comทั้งวัน เพื่อดูรายละเอียด แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ช่วยเหลือหน่อยนะ เพื่อเป็นบุญกับเด็กบ้านนอกจ้า
ขอบคุณมาก...ก


โดย: duck_mom03 IP: 61.7.236.50 วันที่: 21 มกราคม 2551 เวลา:16:59:33 น.  

 
Allow me to offer my heartiest wishes.
Don‘t waste your time on a man/woman, who isn‘t willing to waste their time on you. bjseek Bjxlzx
北京心理咨询专业从事数据恢复领域的产品开发与技术服务
自主研发RAID数据恢复
服务器数据恢复分析程序
为您提供心理咨询
心理辅导与心理治疗等服务
帮助您走出困惑和危机
享有心身健康的高品质生活。
通常说的加密狗的破解大致可以分为三种方法,
一种是通过硬件克隆或者复制
一种是通过SoftICE等Debug工具调试跟踪解密
一种是通过编写拦截程序修改软件
加密锁之间的通讯。
Hi Best wishes。bjseek by数据恢复
loves xicao xicao lovesbaomby bjseek数据恢复
娱乐博客
娱乐博客相册
google排名google排名
google排名台州网络公司台州网站建设
google左侧排名
google左侧排名
google排名


โดย: 数据恢复 IP: 125.126.233.235 วันที่: 22 มกราคม 2551 เวลา:11:26:13 น.  

 
- : : - ขอถวายสรรเสริญสดุดี ถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานานับประการแก่ประสกนิกรชาวไทยด้วยความรักและพระเมตตาคุณตลอดเสมอมา
กระผมในนามชาวคริสเตียนไทย ขอนอบนำแบบอย่างในพระองค์ที่ทรงทุ่มเทอุตสาหะเพื่อประชาชนชาวไทยทั่วทุกเขตแดน มาเป็นแบบอย่างและกำลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามแก่ประเทศไทยต่อไป

ในนามชาวคริสเตียนไทย ขอพึ่งในพระเมตตาคุณในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโปรดทรงนำพาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สู่สุขคตินิรันดร์
อาเมน.


โดย: สิทธิพล จันทร์ผ่อง IP: 58.147.58.140 วันที่: 30 กรกฎาคม 2551 เวลา:23:55:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Kant Journey
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Google
Friends' blogs
[Add Kant Journey's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.