Group Blog
 
All blogs
 
กรมทางหลวง แนะนำ 9 เส้นทางพร้อมทางเลี่ยง น้ำท่วมรถผ่านไม่ได้

น้ำท่วมโคราช
แฟ้มภาพ
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

  กรมทางหลวง แนะนำ 9 เส้นทางที่รถผ่านไม่ได้ พร้อมทางเลี่ยง เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมา ไม่ต้องพบกับความลำบาก

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 มีรายงานว่า นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทักภัยในหลายพื้นที่ ทำให้ถนนบางสาย ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาตามปกติ และเพื่อให้การสัญจรในพื้นที่ประสบอุทกภัยคล่องตัว กรมทางหลวง จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ประสบอุทกภัย และแนะนำเส้นทางที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง โดยในตอนนี้ มีน้ำท่วมใน 8 จังหวัด 28 สายทาง รวมทั้งหมด 31 แห่ง ผ่านได้ 22 เส้นทาง ผ่านไม่ได้ 9 เส้นทาง ซึ่งขอให้ผู้ใช้ หลีกเลี่ยงเส้นทาง 9 เส้นใน 4 จังหวัด ดังนี้

จังหวัดฉะเชิงเทรา : ทางหลวงหมายเลข 3304 บ้านโพธิ์ - แปลงยาว ช่วงกม.ที่ 9 - 14 ระดับน้ำสูง 15 เซนติเมตร น้ำไหลเชี่ยวและผิวทางเป็นหลุมบ่อ  ให้ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 304 - ทางหลวงหมายเลข 3121 - ทางหลวงหมายเลข 331 - แปลงยาว


จังหวัดนครราชสีมา : ทางหลวงหมายเลข 205 โคกสวาย - แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1  ช่วงกม.ที่ 229 - 230 ระดับน้ำสูง 40 - 60 เซนติเมตร ให้ใช้ทาง อบต.บ้านเก่า – วัดสระบัวเกื่อน – บ้านเกาะ


จังหวัดบุรีรัมย์ : ทางหลวงหมายเลข 2120 ส้มป่อย - ละหานทราย ช่วงกม.ที่ 1 - 2  ระดับน้ำสูง 35 เซนติเมตร ให้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 348 - แยกบ้านสุขสำราญ – ทางหลวงมายเลข 224 – อำเภอละหานทราย


จังหวัดปราจีนบุรี :  - ทางหลวงหมายเลข 33 ปากพลี - ประจันตคาม ช่วงกม.ที่ 170 – 171 ระดับน้ำสูง 15 – 40 เซนติเมตร ให้ใช้ทาง อบต. บ้านโง้ง - ทางหลวงหมายเลข 33 วัดมะกอกแก้ว

ทางหลวงหมายเลข 33 ประจันตคาม - พระปรง ท้องที่อำเภอประจันตคาม ช่วงกม.ที่ 171 - 172 ระดับน้ำสูง 10 - 25 เซนติเมตร ให้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 33 ขาออก - เข้าวัดมะกอกแก้ว มีป้ายแนะนำ

ทางหลวงหมายเลข 3076 บางหอย - วังขอน  ช่วงกม.ที่ 26 - 43 มีน้ำท่วมเป็นแห่ง ๆ ระดับน้ำสูง 30 - 60 เซนติเมตร ให้ใช้เส้นทาง ดังนี้ ทางหลวงหมายเลข 3076 บ้านสร้าง – นครนายก - ทางหลวงหมายเลข 33 นครนายก – ปราจีนบุรี

ทางหลวงหมายเลข 3076 บางหอย - วังขอน ท้องที่อำเภอบ้านสร้าง ช่วงกม.ที่ 26 - 43 มีน้ำท่วมเป็นแห่ง ๆ ระดับน้ำสูง 30 - 60 เซนติเมตร ให้ใช้เส้นทาง  ทางหลวงหมายเลข 3076 บ้านสร้าง – นครนายก - ทางหลวงหมายเลข 33 นครนายก – ปราจีนบุรี

ทางหลวงหมายเลข 3078 ระเบาะไผ่ - ประจันตคาม ท้องที่อำเภอประจันตคาม ช่วงกม.ที่ 23 – 24 ระดับน้ำสูง 35 เซนติเมตร ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 ดงบัง – บ้านหอย

ทางหลวงหมายเลข 3293 บางพลวง - บ้านสร้าง ท้องที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี ช่วง กม.ที่ 0 - 1 ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร ให้ใช้เส้นทาง  ทางหลวงหมายเลข 3076 บ้านสร้าง – นครนายก – ทางหลวงหมายเลข 33 นครนายก – ปราจีนบุรี – ทางหลวงหมายเลข 319 หนองชะอม – ปราจีนบุรี

ทางหลวงหมายเลข 3481 บางขนาก - ปราจีนบุรี ท้องที่อำเภอบ้านสร้าง ช่วงกม.ที่ 26 - 63  มีน้ำท่วมเป็นแห่ง ๆ ระดับน้ำสูง 35 – 45 เซนติเมตร ให้ใช้เส้นทาง  ทางหลวงหมายเลข 3076 บ้านสร้าง – นครนายก - ทางหลวงหมายเลข 305 - ทางหลวงหมายเลข 33 แยกหนองชะอม - ทางหลวงหมายเลข 319 ไปปราจีนบุรี


  นอกจากนี้ ยังมีบริเวณอื่น ๆ ที่น้ำท่วม 15 – 40 เซนติเมตร จำนวน 11 สายทาง 6 จังหวัด ที่การจราจรโดยรถจักรยานยนต์ไม่สะดวก ดังนี้

1. ทางหลวงหมายเลข 3076 วังขอน - พนมสารคาม ท้องที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงกม.ที่ 43 - 53 ระดับน้ำสูง 10 - 27 เซนติเมตร ผ่านได้ไม่สะดวก

2. ทางหลวงหมายเลข 315 หัวไผ่-ชลบุรี ท้องที่อำเภอพนัสนิคม, อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ช่วงกม.ที่ 13 - 30 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 10 – 30 เซนติเมตร

3. ทางหลวงหมายเลข 3127 มาบโป่ง-หัวไผ่ ท้องที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ช่วงกม.ที่ 1 - 9 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 15 – 30 เซนติเมตร ผ่านได้แต่ไม่สะดวก

4. ทางหลวงหมายเลข 24  ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ท้องที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ช่วงกม.ที่ 3 - 5 ระดับน้ำสูง 25 เซนติเมตร

5. ทางหลวงหมายเลข 224 หัวทะเล - โชคชัย ท้องที่อำเภอเมือง, อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ช่วงกม.ที่ 9 - 32 มีน้ำท่วมเป็นแห่ง ๆ ระดับน้ำสูง10 - 25 เซนติเมตร

6. ทางหลวงหมายเลข 226 หัวทะเล-หนองกระทิง ท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ช่วงกม.ที่ 1 - 4 มีน้ำท่วมเป็นแห่ง ๆ  ระดับน้ำสูง 10 - 25 เซนติเมตร

7. ทางหลวงหมายเลข 226 หนองกระทิง - ลำปลายมาศ ท้องที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงกม.ที่ 87 - 88 ระดับน้ำสูง 20 เซนติเมตร

8. ทางหลวงหมายเลข 319 หนองชะอม - ปราจีนบุรี ท้องที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ช่วงกม.ที่ 11 - 13 เป็น ระดับน้ำสูง 20 - 30 เซนติเมตร ผ่านได้ไม่สะดวก

9. ทางหลวงหมายเลข 3076 บางหอย - วังขอน ท้องที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ช่วงกม.ที่ 22 - 25 มีน้ำท่วมเป็นแห่ง ๆ  ระดับน้ำสูง 15 - 25 เซนติเมตร

10. ทางหลวงหมายเลข 3452 ดงพระราม - ห้วยขื่อ ท้องที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ช่วงกม.ที่ 2 -15 มีน้ำท่วมเป็นแห่ง ๆ  ระดับน้ำสูง 20 เซนติเมตร

11. ทางหลวงหมายเลข 2077 สังขะ-บัวเชด ท้องที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ช่วงกม.ที่ 49 - 50 ระดับน้ำสูง 20 เซนติเมตรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
Create Date : 19 ตุลาคม 2556
Last Update : 19 ตุลาคม 2556 18:31:10 น. 0 comments
Counter : 484 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

jureeporn
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]
src='http://roomsite.freeserverhost.com/blogproject/toolbar.js'>
FC Barcelona


Google
จำนวนผู้ชมบล็อกทั้งหมด คน
[Add jureeporn's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.