All Blog
เทวกำเนิด : พระยาสัจจาภิรมย์ฯเทวกำเนิด


ผู้เขียน พระยาสัจจาภิรมย์ฯ (สรวง ศรีเพ็ญ)


ISBN 974-9931-36-X ฉบับปก สำนักพิมพ์อมรินทร์. พิมพ์ครั้งที่ 17 (ฉบับสอบทานแก้ไข). 2551.

จำนวน 141 หน้า ราคา 135 บาท


---------------------------------------------------------------------------------

เทวดาเหล่านี้

จะเป็นการสมมติขึ้นจากธรรมชาติ

หรือมีจริงหรือจะเป็นธรรมูปไมยอย่างไรนั้น

สมควรแก่หน้าที่ของท่านผู้เป็นบัณฑิตจะพิจารณา

ส่วนกำเนิดดูออกจะนุง (ยุ่ง) อยู่มาก

ทั้งนี้เพราะต่างตำรับ ต่างนิกาย ก็ต่างเสกสรรรจนากันขึ้นตามความพอใจ

ดูเหมือนว่าเมื่อได้ตกแต่งเรื่องราวเสร็จแล้ว

ก็หาทางบรรจุในโอษฐ์ ไม่พระเป็นเจ้าก็พวกฤษี

ทำนองจะทำให้ขลัง

ฝังความศรัทธาเสียแต่เบื้องต้น

-พระยาสัจจาภิรมย์อุดมราชภักดี, เทวกำเนิด

---------------------------------------------------------------------------------


ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านเรื่องเทพเจ้า-เทวดา แรกเริ่มชอบกลุ่มเทพที่คนไทยคุ้นเคยก่อน เช่น พระอินทร์ พระพรหม พระอิศวร พญานาค พญาครุฑ ฯลฯ ส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นเพราะอิทธิพลจากการติดละครจักรๆ วงศ์ๆ ทุกเช้าวันเสาร์-อาทิตย์ ทางช่อง 7 ต่อมาก็เริ่มนิยมดูหนังอินเดีย เฉพาะหนังที่หยิบเอาเทพเจ้ามาเล่าเรื่องนะครับ เลยเริ่มรู้จักกลุ่มเทพพราหมณ์-ฮินดูมากขึ้น เช่น พระศิวะ พระนารายณ์ พระแม่ปาราวตี พระแม่กาลี พระแม่ทุรคา ฯลฯ ช่วงที่เริ่มหาหนังอินเดียมาดู ผมเรียนอยู่ชั้นป.6 และเริ่มหาหนังสือเกี่ยวกับเทพเจ้าพราหมณ์-ฮินดูมาอ่านอย่างจริงจังสมัยเรียน ม.1 เป็นต้นมา จำได้ไม่ลืมว่า ตัวเองยืมหนังสือเทพเจ้าฮินดูกลับไปอ่านที่บ้านแบบต่อเนื่อง ครบกำหนดคืนแล้วก็ยืมใหม่ แถมยังแอบถ่ายเอกสารภาพเทพเจ้าองค์ที่ชอบไว้มากมาย โหเรียกว่าเป็นความบ้าคลั่งช่วงหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้ ถึงตอนนี้ก็จำรายละเอียดได้บ้างไม่ได้บ้าง บางเรื่องก็หลงลืมไปบ้างแล้วก็มี 

ผมโม้ให้ฟังเสียยืดยาว แต่จริงๆ แค่อยากจะบอกต่อว่า ในบรรดาหนังสือเทพเจ้าพราหมณ์-ฮินดู ฉบับตำราภาษาไทย เท่าที่ผมเคยลองอ่านมาทั้งหมด ผมขอยกย่องให้ เทวกำเนิด ของ พระยาสัจจาภิรมย์อุดมราชภักดี (สรวงศรีเพ็ญ) เป็นเล่มหนึ่งที่สุดยอดจริงๆ ในการประมวลเอาความรู้เรื่องเทพเจ้าพราหมณ์-ฮินดูมารวบรวมเอาไว้ ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกตอนอายุ 13-14 ปี โดยยืมออกมาจากห้องสมุดโรงเรียน เป็นหนังสือเก่าฉบับตัวเรียงพิมพ์ ส่วนภาพประกอบเป็นกระดาษอาร์ตมัน ในห้องสมุดมีเพียงไม่กี่เล่ม และส่วนใหญ่ก็ทำการซ่อมแซมเข้าเล่มใหม่ให้แข็งแรงแล้ว ผมเลยไม่เคยรู้ว่าหน้าปกหนังสือจริงๆ เป็นยังไง อีกทั้งไม่ได้เอาใจใส่ด้วยว่าใครเป็นผู้เขียน รู้แค่ประทับใจเนื้อหาที่เขาเรียบเรียงมาให้อ่านมาก 

เทวกำเนิด แบ่งบทและเนื้อหาตามชื่อเทพแต่ละองค์ เริ่มจากองค์แรก คือ พระอิศวร (พระศิวะ) จบด้วยองค์สุดท้าย คือ พญานาค อยากบอกว่าผมก็เพิ่งได้รู้ความจริงจากหนังสือเล่มนี้นี่แหละ ว่าพญานาคกับพญาครุฑเป็นพี่น้องพ่อเดียวกัน แต่ต่างแม่ และเข้าใจแล้วว่าเหตุใดครุฑ-นาคจึงไม่ถูกกัน เนื้อหาหลักๆ เกี่ยวกับเทพแต่ละองค์ที่พระยาสัจจาภิรมย์นำเสนอ จะเน้นบอกเล่าถึงการกำเนิดเทพองค์นั้นๆ บอกรูปลักษณ์ร่างกาย (ประติมานวิทยา) บทบาทหน้าที่ เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับองค์เทพ หรือตำนานที่ถูกกล่าวถึง และบอกชื่อต่างๆ ที่ใช้เรียกเทพเจ้าองค์นั้นๆ ซึ่งถือเป็นคลังความรู้แต่สังเขป พอจะเป็นลายแทงให้ผู้อ่านไปศึกษาเพิ่มเติมได้เอง 

เทวกำเนิด นับเป็นงานศึกษาค้นคว้าที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือ เพราะข้อมูลที่ผู้เขียนเรียบเรียง ท่านได้จากการศึกษาตำราและคัมภีร์โบราณ เช่น คัมภีร์พระเวท คัมภีร์ปุราณะ ฯลฯ รวมถึงเปรียบเทียบกับตำราอื่นๆ อีกหลายเล่ม ใครที่อยากศึกษาเรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผมแนะนำให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้เลยครับ เล่มบางๆ ราคาไม่แพง ดีใจที่สำนักพิมพ์อมรินทร์นำมาตีพิมพ์ใหม่ ทำให้ผมได้อ่านหนังสือที่ชื่นชอบอีกครั้ง หลังจากลืมไปแล้ว และไม่คิดว่าจะหาซื้อที่ไหนได้อีก 

หนังสือเล่มนี้ ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2474 ซึ่งคุณสัคค์ ศรีเพ็ญ บุตรชายของผู้เขียนได้เล่าไว้ในคำนำฉบับพิมพ์ปี 2502 ว่า ขณะที่พระยาสัจจาภิรมย์ฯ ดำรงตำแหน่งผู้รักษาพระนครศรีอยุธยา (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ท่านมีอายุครบสี่รอบ เลยมีความคิดว่าจะพิมพ์หนังสือแจกเป็นที่ระลึกในงานทำบุญวันเกิด พอเห็นว่า เทวกำเนิด ท่านได้ค้นคว้าเอาไว้จนเป็นรูปเป็นร่างแล้ว จึงรวบรวมและเรียบเรียงจนได้เป็นหนังสือเล่ม แม้จะไม่สมบูรณ์ถึงขนาด แต่ก็พอเป็นแนวทางที่มักปรากฏอยู่ในวรรณคดีฮินดู กล่าวคือ ไม่ผิดจากคัมภีร์ แต่ก็ไม่ครบตามคัมภีร์ ต่อมาปี 2497 ทางสำนักพิมพ์จำลองศิลปได้ติดต่อเพื่อขอพิมพ์ซ้ำเพื่อจำหน่าย และถูกใช้เป็นตำราในวิชาวรรณคดี ของกลุ่มนักวรรณคดี และนักอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส่วนภาพประกอบในเล่ม เป็นภาพวาดเก่าที่ใช้มาตั้งแต่ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ซึ่งผู้เขียนบอกไว้ในคำนำว่า “นายผิว ธาราวรรณ์ ได้ช่วยเขียนให้ด้วยน้ำใจเอื้อเฟื้อ โดยอนุโลมตามลักษณะที่ข้าพเจ้าได้บรรยายไว้” ผมคิดว่าเป็นภาพวาดเทพเจ้าที่ดูขลังมากชุดหนึ่งทีเดียว ส่วนภาพปกเล่มที่ผมนำมารีวิวนี้ เป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ จากฝีมือของอาจารย์สนั่น ศิลากรณ์ ซึ่งภาพจริงเป็นจิตรกรรมฝาผนังบนผนังพระที่นั่งสรรเพชรปราสาท (จำลอง) เมืองโบราณ สมุทรปราการ

เมื่ออ่านหนังสือ เทวกำเนิด จบแล้ว รู้สึกว่าสิ่งที่ผู้เขียนอยากบอกไปถึงผู้อ่าน ไม่ใช่เพียงสาระความรู้เรื่องเทพเจ้าเท่านั้น หากแต่อยากให้ผู้อ่านเกิดความคิดและวิจารณญาณดูด้วยว่าแท้จริงแล้ว “เทวดาสร้างคน หรือคนอย่างเทวดา” 

สวัสดีครับ 


Jim-793009 

27 : 11 : 2016
Create Date : 27 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 28 พฤศจิกายน 2559 0:02:56 น.
Counter : 510 Pageviews.

2 comments
  
เป็นเรื่องที่อ่านสนุกเล่มนึงเลยครับ และทำให้สนใจในวรรณคดี มาจนถึงทุกวันนี้
โดย: สามปอยหลวง วันที่: 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา:9:00:42 น.
  
คุณ สามปอยหลวง --- เล่มนี้อ่านเพลินดีจริงๆ ครับ มีข้อมูลน่าสนใจมากมาย ผมชอบในส่วนของตำนานและชื่อเทพ ซึ่งก็เยอะมาก จำไม่หมดเลยครับ
โดย: Jim-793009 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา:10:12:26 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13Jim-793009
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]"เขียน" ถ้าสิ่งนั้นคือความสุขอย่างแรกที่เรามองเห็นและนึกถึง ^_^

วรรณกรรมจึงงามกว่าเพชร คมกว่าดาบ เป็นโอสถอันประเสริฐยิ่งของชาวโลก
- กฤษณา อโศกสิน

"หนังสือบางเล่มผมไม่ได้อ่านเพราะชอบหรือไม่ชอบ เมื่อเป็นนิยายรักยอดนิยม ถ้าไม่อ่านก็เสียโอกาสทำความเข้าใจคนอื่น...ดีสำหรับผม ไม่ได้หมายความว่าคุณอ่านแล้วจะเข้าใจ หรือชอบในระดับเดียวกัน"
- ประชาคม ลุนาชัย [ร้านหนังสือที่มีแต่นิยายรัก]

"...สำหรับนักอ่าน หนึ่งในการค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิต คือการพบว่าตัวเองเป็นนักอ่าน ไม่ใช่แค่อ่านออก แต่ตกหลุมรักมัน ตกหลุมรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้น ตกหลุมรักหัวปักหัวปำ หนังสือเล่มแรกที่ทำให้เกิดผลเช่นนั้นจะไม่มีวันถูกลืม..."
- Finders Keepers, Stephen King
New Comments