สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมตัวก่อนออกเดินทางไปญี่ปุ่น สำหรับมือใหม่
หนังสือเดินทางมีอายุที่ใช้งานมากกว่า 6 เดือน สามารถดูรายละเอียดการทำหนังสือเดินทางได้ที่ www.consular.go.th การขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่นโปรดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ในการขอวีซ่า และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทราบผลวีซ่าอย่างเร็วใน 5 วันทำการ หรือมากกว่า โปรดเผื่อเวลาในการยื่นวีซ่า ไม่ควรยื่นใกล้วันเดินทางอย่างกระชั้นชิด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานทูตฯ ญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ, สถานกงสุลญี่ปุ่นประจำเชียงใหม่ หรือ ศูนย์รับยื่นขอวีซ่า JVAC (Japan Visa Application Center)

ยื่นขอวีซ่าได้ที่:
กรุงเทพฯ:
ศูนย์รับยื่นขอวีซ่า JVAC (Japan Visa Application Center) 
การรับยื่นคำร้อง : วันจันทร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:30 น. (ไม่มีพักกลางวัน)
การคืนหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:30 น. (ไม่มีพักกลางวัน) วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 12:30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : อย่างน้อย 5 วันทำการนับจากวันที่รับยื่นคำร้อง (ยกเว้นวันเสาร์)
สถานที่ : ชั้น 15 ยูนิต C ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-632-1541-4
เวลาทำการ
- วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8:30 - 17:30 น.
- วันเสาร์ ระหว่างเวลา 8:30 - 12:30 น.
(คืนหนังสือเดินทางเท่านั้น)
ที่ทำการ: อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15
(มีทางเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)
เลขที่ 191 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02-632-1541
Email: info.inja@vfshelpline.com รายละเอียดและแผนที่

เชียงใหม่:
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
ที่อยู่: อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ห้อง 104-107 ถนนมหิดล 
ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
โทรศัพท์ : 053-203367 
ฝ่ายวีซ่า: เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน 101 (ภาษาญี่ปุ่น), 102 (ภาษาไทย)
โทรสาร: 053-203373 
เวลารับคำร้องขอวีซ่า เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า : 08:30-12:00 เวลารับวีซ่า : 13:00-16:00 
วันหยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์ และและวันหยุดราชการ 

จังหวัดอื่นๆ:
มีการเปิดเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้อง และคืนหนังสือเดินทางที่ที่ทำการไปรษณีย์ที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆ อีก 10 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา พิษณุโลก อุบลราชธานี่ ขอนแก่น เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา
เวลาทำการเคาน์เตอร์บริการที่ที่ทำการไปรษณีย์ในต่างจังหวัด
- วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8:30 - 16:30 น. 
ค่าบริการ (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการของ JVAC): 140 บาท
ดูรายละเอียดของสถานที่ตั้งของที่ทำการไปรษณีย์แต่ละแห่งได้ที่ www.jp-vfsglobal-th.com/thai/contactus.html

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเคาน์เตอร์บริการในต่างจังหวัด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่ศูนย์ JVAC ในกรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-632-1541-4

วีซ่าแบบ Multiple สำหรับนักท่องเที่ยว

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายออกวีซ่าแบบ Multiple ให้กับนักท่องเที่ยว นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีการออกวีซ่าแบบ Multiple นี้ โดยจะออกให้กับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีจุดประสงค์ที่จะไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ โดยเป็นผู้ที่เคยได้รับวีซ่า และเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือผู้ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปจังหวัดมิยะงิ จังหวัดฟุกุชิมะ และจังหวัดอิวะเตะ ดูรายละเอียดได้ที่นี่ www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visa_tohoku.htm

เว็บไซต์แผนกกงศุลสถานทูตญี่ปุ่น: www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visaindex.htm

เว็บไซต์ของ JVAC:  www.jp-vfsglobal-th.com/thai
รายละเอียดในเรื่องของการขอวีซ่า: www.th.emb-japan.go.jp/th
(หลังจากเข้าเว็บไซต์ให้คลิกที่ "แผนกกงสุล")
พิมพ์คำร้องได้จากเว็บไซต์ : www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf

เสื้อผ้าที่ควรเตรียมนำไป
ญี่ปุ่นประกอบด้วย 4 ฤดู ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว สภาพอากาศและการแต่งกายก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู ช่วงที่ร้อนที่สุดในรอบปีคือเดือนสิงหาคม ช่วงที่หนาวที่สุดในรอบปีคือ เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนไปและก่อนจัดเสื้อผ้าในการเดินทาง จากเหนือสุดสู่ใต้สุด อุณหภูมิจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล ยกเว้นที่เกาะโอกินาว่า ที่อุณหภูมิอบอุ่นตลอดปี ดังนั้นควรเช็คสถาพอากาศของญี่ปุ่นก่อนการเดินทางwww.jnto.go.jp/weather/eng/index.php?lang=1

ฤดูใบไม้ผลิ 
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

อากาศในช่วงฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่น แม้คนญี่ปุ่นจะถือว่าอบอุ่นแล้ว แต่ยังค่อนข้างเย็นสำหรับคนไทย อุณหภูมิจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนจัดกระเป๋า

เสื้อที่ควรเตรียมไป ถ้าไปต้นฤดูใบไม้ผลิ จะยังเป็นรอยต่อของช่วงฤดูหนาวอยู่อากาศยังหนาวสำหรับคนไทย ควรเตรียมแจ็กเก็ตและสเว็ตเตอร์กันหนาวไป เตรียมเสื้อด้านในที่ให้ความอบอุ่นไปและสวมเสื้อคลุม แจ็กเก็ตหรือคาร์ดิแกน หรือเสื้อคลุมบางตัวยาว ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ควรเตรียมกางเกงขายาว กางเกงขายาวแนบเนื้อตัวหนา ถุงน่องแบบหนา และถุงเท้ายาว พร้อมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าบูทแบบหุ้มข้อ

ฤดูร้อน 
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
อากาศในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นอุณหภูมิอากาศคล้ายกับอยู่ที่เมืองไทย ดังนั้นสามารถเอาเสื้อผ้าแบบที่ใช้ในเมืองไทยอยู่ไปได้

เสื้อที่ควรเตรียมไป เสื้อผ้าแบบเมืองร้อน เสื้อแขนกุดพร้อมเสื้อทับด้านนอก เสื้อยืดแขนสั้น ชุดเดรส กางเกงหรือกระโปรงสั้น กางเกงขายาว ถุงเท้าแบบสั้น รองเท้าหุ้มส้นธรรมดาหรือ รองเท้าสาน โลชั่นกันแดด ชุดว่ายน้ำ แว่นตากันแดด หมวกสำหรับกันแดด แต่ควรให้นำแจ็กเก็ตหรือเสื้อคลุมอย่างบางไปด้วย สำหรับถ้าอากาศเย็นในช่วงกลางคืน และไม่ควรลืมผ้าเช็ดหน้า ผ้าฝ้าย หรือผ้าขนหนูผืนเล็กๆ สำหรับเช็ดเหงื่อ

ฤดูใบไม้ร่วง
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
อากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นอุณหภูมิเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวอยู่ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนจัดกระเป๋า

เสื้อที่ควรเตรียมไป เสื้อยืดแขนยาว เสื้อแขนยาว เสื้อคอเต่าแขนยาว เสื้อคาร์ดิแกน เสื้อคลุม เสื้อแจ็กเก็ต สเว็ตเตอร์กันหนาว ผ้าพันคอแบบหนา ควรเตรียมกางเกงขายาว กระโปรงยาว กางเกงเล็กกิ้งตัวหนา ถุงน่องแบบหนา และถุงเท้ายาว พร้อมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าบู๊ทครึ่งเข่า

ฤดูหนาว 
ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

ในฤดูหนาวของญี่ปุ่น จะหนาวเย็นมากและ มีหิมะตก

เสื้อผ้าที่ควรเตรียมชุดกันหนาวไปให้พร้อม เสื้อและกางเกงแนบเนื้อด้านใน สำหรับให้ความอบอุ่นกับร่างกาย จำเป็นต้องมีเสื้อคลุมโอเวอร์โค๊ต ชุดผ้าขนสัตว์และแจ๊กเก็ตชนิดหนาเป็นพิเศษ ถ้าเป็นแบบกันน้ำได้ก็ยิ่งดี ผ้าพันคอแบบหนา ถุงมือ หมวกไหมพรมแบบกันหนาวได้ ถ้าหนาวมากอาจต้องมีที่ปิดหู ส่วนถุงเท้าให้ใส่แบบหนาๆ รองเท้าหุ้มข้อหรือรองเท้าบูทที่กันความหนาวเย็นและหิมะได้ ควรสวมใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นอยู่เสมอ

เสื้อผ้าสำหรับใช้อย่างเป็นพิธีรีตองหรือพิธีการ จำพวกทักซิโด และเสื้อราตรี หากเกิดความจำเป็นก็มีร้าน ให้เช่า ถุงเท้าสะอาดและเรียบร้อยเป็นสิ่งจำเป็น เพราะว่าบ่อยครั้งจำเป็นจะต้องถอดรองเท้าออก เช่นตามภัตตาคารญี่ปุ่นบางแห่ง หรือเมื่อก้าวเข้าบริเวณ ชานหน้าบ้านของชาวญี่ปุ่น ก่อนเข้าห้องรับแขก จึงควรนำถุงเท้าสะอาดๆ ไปหลายๆ คู่

เงินสด
โดยทั่วไปการนำเงินสดติดตัวไปใช้ในญี่ปุ่นปลอดภัยและสะดวกใช้ด้วย เวลาใช้ยานพาหนะขนส่งมวลชน เกือบทุกรูปแบบ จำเป็นต้องใช้เงินสดจำนวนไม่สูงนักหรือเวลาไปรับประทานอาหารราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังใช้ซื้อของเล็กๆ น้อยๆ สะดวกอีกด้วย


ขอบคุณข้อมูลจาก yokosojapan คะCreate Date : 22 ธันวาคม 2555
Last Update : 22 ธันวาคม 2555 3:17:56 น.
Counter : 1349 Pageviews.

2 comments
  
แวะมาเยี่ยมบลอคค่ะ..
ขอบคุณแทนสมาชิกท่านอื่น
มีประโยชน์สำหรับมือใหม่จริง ๆ ค่ะ
โดย: นาฬิกาโบราณ IP: 182.53.162.2 วันที่: 22 ธันวาคม 2555 เวลา:4:42:39 น.
  
ขอบคุณมากๆๆครับ
มีประโยชน์มากๆๆ เลยครับ
โดย: ปอ ...คราบบบบบบบ IP: 182.52.22.201 วันที่: 22 ธันวาคม 2555 เวลา:7:58:53 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Jib1986
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]บล๊อคนี้ไว้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่มีความสนใจในวัฒนธรรมต่างๆของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ความงาม อาหารการกินต่างๆคะ