ชีวิตพอเพียงกับการเลี้ยงกล้วยไม้
Group Blog
 
All Blogs
 
การเลี้ยงแพะแบบก้าวหน้า ตอนที่ 4 การจัดการสุขภาพและการดูแลแพะ

การจัดการลูกแพะแรกคลอด-หย่านมจุดสำคัญ ที่ผู้เลี้ยงต้องเอาใจใส่คือ
1. ลูกแพะแรกคลอดควรได้รับนมน้ำเหลืองเพียงพอและรวดเร็ว ใน 1-18 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ยิ่งได้รับนมเหลืองเร็วลูกแพะจะได้ภูมิต้านทานจากนมเหลืองมากกว่าชััวโมงท้ายๆ ลดการตายลูกแพะ
2. คอกสำหรับเลี้ยงลูกแพะต้องแห้งและสะอาด
3. รางน้ำ/อาหาร และน้ำ สำหรับลูกแพะต้องสะอาด
4. พยายามลดความเครียดต่างๆ เช่น สภาพอากาศ, ช่วงเปลี่ยนอาหาร, หย่านม, การขังแน่น ที่ก่อให้เกิดปัญหาปอดบวม หรือท้องเสีย
5.กรณีแม่แพะผอมให้นมน้อย หรือแม่แพะให้ลูกแฝด 2 หรือแฝด 3 ควรให้ลูกแพะสลับดูดนมแม่ และสมควรอย่างยิ่งเสริมนมลูกแพะด้วยนมผงเลี้ยงลูกวัว ประมาณ 200 ซีซี ต่อวัน จะลดอัตราการตายได้ นอกจากนั้นเสริมด้วยอาหารลูกแพะ เพื่อให้ลูกแพะหย่านมเร็ว

คุณสมบัตินมน้ำเหลือง
1. ลูกแพะแรกคลอด ร่างกายจะไม่มีภูมิคุ้มกันโรค
2. ระบบภูมิคุ้มกันจะเริ่มทำงาน เมื่อลูกแพะอายุ 3 สัปดาห์
3. นมน้ำเหลืองมีไขมัน, โปรตีน, แร่ธาตุ และวิตามินสูงกว่านมปกติ (สารอาหารต่างๆ และ
พลังงานสูง)
4. นมน้ำเหลืองมีสารภูมิคุ้มกันโรค (lg) ซึ่งจะถูกดูดซึมได้ดีภายใน 18 ชม. แรกเท่านั้น


การจัดการลูกแพะเกิดใหม่
1. ลูกแพะเกิดใหม่ให้จุ่มสายสะดือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (ไอโอดีน 2-7%)
2. กวาดเมือกต่างๆ ที่อุด – ปิดจมูกและปากเพื่อให้หายใจได้สะดวก
3. เช็ดตัวลูกแพะให้แห้ง (ปกติจะลุกยืนได้ภายใน 15 นาที)
4. ป้อนนมน้ำเหลืองให้เร็วที่สุดหลังคลอด ***(60-120 ซี.ซี.)
5. การถ่ายพยาธิ เริ่มเมื่ออายุได้ 30 วัน และอีกครั้ง 60 วัน (ตามสภาพอากาศ)
6. ปัญหาที่มักพบในลูกแพะ คือ ท้องเสีย, บิด

ปัญหาที่สำคัญของลูกแพะที่ผู้เลี้ยงมักเจอ

1. ลูกแพะอ่อนแอแรกคลอด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากแม่แพะระยะท้องได้รับสารอาหารไม่เหมาะ
สม ส่งผลให้ลูกแพะที่คลอดไม่แข็งแรงและตายตั้งแต่แรกคลอด ถึง 3 วัน
แนวทางการป้องกันนั้น สามารถลดการสูญเสียของลูกแพะได้โดยใช้การจัดการที่ดีเพื่อให้แม่แพะอยู่
อย่างสบายและได้รับอาหารที่เหมาะสมจะทำให้แพะป่วยและเครียดน้อยที่สุด และอาจให้ยาบำรุงหรือวิตามิน
เสริมให้ในกรณีที่พบอาการผิดปรกติต่างๆ เช่น ป่วย , โทรม , ไม่กินอาหาร เป็นต้น ในส่วนของลูกแพะที่
อ่อนแอแรกคลอดนั้น ควรรักษาความอบอุ่นของร่างกายให้เป็นพิเศษและควรรีบป้อนกลูโคสให้ลูกแพะกิน
ประมาณ 10 - 20 ซีซี. หรืออาจผสมกับนมน้ำเหลืองด้วยก็ได้ อย่างไรก็ตามไม่มีวิธีใดที่สามารถช่วยลูกแพะ
ที่อ่อนแอแรกคลอดให้รอดได้100 %


2. ท้องเสีย เกิดได้จากหลายสาเหตุ
โรคท้องร่วง (Scours or Colibacillosis) อาจเกิดจากเชื้อที่มีเพียงชนิดเดียวหรือหลาย
ชนิดร่วมกันก็ได้ เชื้อที่สำคัญได้แก่ E.Coli , Salmonella , Chlamydia มักพบกับลูกแพะ ทำให้ลูกแพะตาย
เนื่องจากโลหิตเป็นพิษและร่างกายสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็ว
t โรคบิด (Coccidiosis) เกิดจากเชื้อบิด(Coccidia) ซึ่งเป็นโปรโตซัว มีอยู่ด้วยกันหลาย
ชนิด ทำให้แพะเกิดอาการเบื่ออาหาร ถ่ายเหลว ถ้าเป็นรุนแรงอาจพบมูกเลือดปนในอุจจาระ
t โรคลำไส้อักเสบเป็นพิษ (Enterotoxemia) เกิดจากพิษของเชื้อ Clostridium
perfringens type C และ D พิษจะทำให้สัตว์อ่อนเพลีย, ท้องเสีย ในกรณีที่ได้รับพิษเข้าไปมากแพะจะตาย
อย่างรวดเร็ว


3. ท้องอืด (Bloat) เกิดจากการกินพืชต้นอ่อนๆ เป็นจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะยอดพืชที่เปียก
น้ำฝนหรือน้ำค้างตอนเช้า ทำให้เกิดฟองก๊าชขึ้นในกระเพาะแรก [Rumen] อย่างรวดเร็วซึ่งแพะไม่สามารถเรอ
ออกมาได้ ท้องด้านซ้ายจะขยายใหญ่ขึ้นผิดปรกติ แพะจะกระวนกระวาย หายใจไม่สะดวกและตายเนื่องจาก
หายใจไม่ออก


4. ปอดบวม (Pneumonia) อาการปอดบวมมักมีสาเหตุโน้มนำจากการที่สภาพอากาศเกิดการ
เปลี่ยนแปลง หรือเกิดความเครียดจากการเลี้ยงที่หนาแน่นจนเกินไป, การระบายอากาศที่ไม่ดี, ความชื้นสูง, ลม
โกรกหรือการสุขาภิบาลที่ไม่ดี ซึ่งเชื้อที่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยได้แก่ Pasteurella haemolytica, Pasteurella
multocida type 11, Hemophilus spp. และ Straptococcus spp.

5. นิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะ (Urolithiasis) มักเกิดกับแพะเพศผู้ที่ได้รับอาหารข้นมาก หรือ
มีสัดส่วนของแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ไม่เหมาะสม อาหารสำหรับแพะต้องไม่มี ยูเรีย เป็นส่วนผสม
และ สูตรวิตามินแร่ธาตุต้องจำเพาะสำหรับแพะ ถ้าใช้อาหารโคเลี้ยงระยะยาวจะเกิดปํญหาโดยเฉพาะ
พ่อแม่พันธุ์แพะ ท่านผู้เลี้ยงต้องตระหนักถึงข้อพึงระวังข้อนี้ครับ
 การรักษานิ่วแพะ งดให้อาหารข้น ให้แพะกินหญ้าสดหรืออาหารหยาบอย่างเดียวจนกว่าจะมีอาการดีขึ้น จึงค่อยๆ เพิ่มอาหารข้นสำหรับแพะโดยเฉพาะ พร้อมกับกรอกสารละลาย Ammoium Chloride 5 กรัม / น้ำ1 ลิตร แบ่งกรอกครั้งละ 100 ซีซี. วันละ3 – 4 ครั้ง และอาจให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อลดการอักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ
การป้องกัน ในกรณีที่พบปัญหาในฝูง สามารถทำได้ 2 วิธีคือ
- ละลาย Ammonium Chloride 3- 5 กรัม / น้ำ 1 ลิตร ให้แพะกินตลอดหลังจากที่ลูกแพะกิน
อาหารได้ 150-200 กรัม/ตัว/วัน หรือที่อายุ 6-7 สัปดาห์
- ผสม Ammonium Chloride 1% ลงในส่วนผสมของอาหารข้น เพื่อใช้เลี้ยงแพะเพศผู้

6. พยาธิ (Parasite) พยาธิที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ พวกพยาธิตัวกลมดูดเลือดในกระเพาะอาหาร ได้แก่
Haemonchus sp, Ostertogia sp. และ Trichostronglus sp. และอีกพวกคือ พยาธิตัวกลมดูดเลือดในลำไส้
ได้แก่ Trichostrongylus sp, Nematodirus sp, Bunostomum sp. และ Oesophagostomum sp.


โรคระบาดที่สำคัญของแพะ

1บรูเซลโลซีส (Brucellosis) เกิดจากเชื้อ Brucella melitensis
หรือโรคแท้งติดต่อ ผู้ที่จะซื้อแพะมาขยายพันธุ์ ควรตรวจเลือดและปลอดจากโรคนี้ ถ้ามีในฝูงเกิดการแพร่โรค อาจต้องกำจัดแพะทิ้งทั้งฝูงขาดทุนได้ครับ
2ข้อขาและสมองอักเสบ (Caprine Arthritis Encephalitis : CAE) เกิดจากเชื้อ Maedi-visna viruses
3 ปากและเท้าเปื่อย (Food and Mouth Disease) ฉีดวัคซีน 2-3 ครั้งต่อปี
4 วัณโรคเทียม (Paratuberculosis) เกิดจากเชื้อ Corynebacterium pseudotuberculosis


แนวทางการป้องกันโรคแพะ

สำหรับการป้องกันโรคแพะนั้นแนวทางที่สำคัญคือ การออกแบบวางผังฟาร์มให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ รวมทั้งการวางระบบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทั้งคนและยานพาหนะที่เข้าฟาร์มเพื่อลดโอกาส
ของการนำเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ภายในฟาร์มให้มากที่สุด ส่วนภายในฟาร์มนั้นควรตรวจสุขภาพสัตว์เป็น
ประจำทุกวัน รวมถึงการเฝ้าระวังข่าวการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียง และจัดโปรแกรมการตัด
แต่งกีบ, โปรแกรมถ่ายพยาธิและโปรแกรมวัคซีน พร้อมทั้งปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังตัวอย่าง

1. ตัดแต่งกีบทุกๆ 3 เดือน เพื่อรักษาสุขภาพกีบเท้าของแพะ
2. โปรแกรมการถ่ายพยาธิ
>แพะเล็กอายุ 1-3เดือน ถ่ายพยาธิเดือนละ 1 ครั้ง
>อายุ 4-8 เดือน ถ่ายพยาธิ 1 - 1.5 เดือน/ครั้ง
>อายุมากกว่า 8 เดือน ถ่ายพยาธิ 2-3 เดือน/ครั้ง
3. ทำวัค ซีน ป้อ ง กัน โ ร ค ป า ก แ ล ะ เ ท้า
เปื่อย ไทป์โอ, เอ และเอเชียวัน [Foot and Mouth
Disease] ครั้งแรกที่อายุ 3-4 เดือนและทำซ้ำทุกๆ 4-6 เดือน


จะเห็นว่าการดูแลแพะไม่ยากจนเกินไป ถ้าเราเอาใจส่แพะปัญหาด้านสุขภาพจะเกิดไม่มาก ถึงเกิดถ้าเราสังเกตพบเร็ว จะแก้ไขปัญหาได้เร็วลดความเสียหาย นั่นหมายถึงกำไรนั่นเองครับ


ติดตาม FB ได้ที่


Create Date : 18 กันยายน 2554
Last Update : 9 กุมภาพันธ์ 2556 23:32:55 น. 16 comments
Counter : 12057 Pageviews.

 
ขออนุญาต add น่ค่ะ เพราะชอบแพะมากค่ะ อยากเลี้ยงค่ะ


โดย: jewelmoda วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:21:02:07 น.  

 
คนเลี้ยงแพะ ราชบุรี สนใจ โทร.089-493-8065 ภัทร


โดย: ภัทรฟาร์ม IP: 125.27.175.122 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:25:10 น.  

 
ผมซื้อแพะมาเลียงห้าตัว และกำลังศึกษาการเลี้ยงแพะครับ
และมีตัวหนึ่งนมปวมมากครับ ผมจะทำไงดีครับ


โดย: มาใช้ชีวิตในสวน! IP: 110.49.242.149 วันที่: 12 เมษายน 2555 เวลา:13:03:50 น.  

 
สันนิฐานว่า อาจถูกแมลงต่อย หรือเป็นโรคเต้านมอักเสบ
แต่น่าจะเป็นสาเหตุหลังมากกว่า แนวทางแก้ไขคือใช้ยาปฏิชีวนะ ฉีดเข้ากล้ามเนื้ิอครับ ยาที่หาง่ายก็เป็นกลุ่มเพนสเตรป หาซื้อได้ตามร้านขายยาสัตว์ทั่วไป ฉีดวันละ 1 ครั้ง
ขนาด 1 ซีซี /น้ำหนัก 20-25 กก ฉีด 3 วันติดกัน
ถ้าเราสามารถดูลักษณะน้ำนมที่ไหลออกมาได้ก็จะแน่ใจ ว่าแพะที่เป็นเต้านมอักเสบนมจะไม่ใส นมจะข้นและมีก้อนเป็นลิ่มหรือมีน้ำเหลืองปนมากับนม ถ้าบ้านอยู่ใกล้คนที่เลี้ยงโคนม ลองไปซื้อยารักษาเต้านมอักเสบ แบบสอดเต้ามารักษาครับโดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 12 เมษายน 2555 เวลา:19:41:13 น.  

 
คอกแพะมีเห็บและไรเอายาอะไรมาฆ่า ?
และจะมีผลกระทบภายหลังกับแพะหรือไม่ ?


โดย: บุณ ภูเก็ต IP: 1.0.241.126 วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:20:46:15 น.  

 
ตอบคุณ บุณ ภูเก็ต
ยาที่ใช้ฆ่าเห็บที่ปลอดภัยที่นิยมใช้ คือกลุ่มไซเปอร์เมทธิน เป็นยาที่ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นตามคอกหรือพ่นที่ตัวแพะได้ แต่ต้องเป็นสำหรับสัตว์ เช่นยี่ห้อ แทคติก ไซพาส ถึงจะปลอดภัยหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทมจำหน่ายอาหารสัตว์
แต่่ไซเปอร์เมททินสำหรับพืชห้ามใช้เพราะเป็นพิษกับสัตว์ครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 29 กันยายน 2555 เวลา:19:24:53 น.  

 
1. แพะผมมีอาการไอ มีน้ำมูก ไม่ทราบว่าต้องใช้ยาอะไร
2. มีตัวหมัดขึ้นตามตัวแพะ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
3. ถ้าหากว่าแพะตั้งท้องเราสามารถฉีดยาถ่ายพยาธิให้กับแพะได้หรือไม่


โดย: อาบัง IP: 1.0.240.190 วันที่: 6 ตุลาคม 2555 เวลา:12:14:22 น.  

 
ตอบ คุณอาบัง

1. แพะผมมีอาการไอ มีน้ำมูก ไม่ทราบว่าต้องใช้ยาอะไร
>>ใช้ยาปฎิชีวนะเช่น กลุ่ม เพนสเตรป ลินโค ฉีดเข้ากล้าม 1 CC ต่อ น้ำหนักตัว 20-25 กิโลกรัม ที่สำคัญคอกชื้นแฉะ แพะหนาแน่นมีกลิ่นแมมโมเนีย เป็นสาเหตุเหนี่ยวนำระบบทางเดินหายใจครับ
2. มีตัวหมัดขึ้นตามตัวแพะ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
>>ยาที่ใช้ฆ่าเห็บที่ปลอดภัยที่นิยมใช้ คือกลุ่มไซเปอร์เมทธิน เป็นยาที่ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นตามคอกหรือพ่นที่ตัวแพะได้ แต่ต้องเป็นสำหรับสัตว์ เช่นยี่ห้อ แทคติก ไซพาส
3. ถ้าหากว่าแพะตั้งท้องเราสามารถฉีดยาถ่ายพยาธิให้กับแพะได้หรือไม่

ฉีดได้ครับ ต้องจับให้ดีอย่าให้แพะดิ้นหรือกระโดดกระแทกคอก อาจแท้งได้ การแท้งไม่ได้เกิดจากยาครับ ยาที่นิยมใช้ถ่ายพยาธิที่ได้ผล คือ ไอโวเม็ก เอฟ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 6 ตุลาคม 2555 เวลา:14:23:13 น.  

 
โซตาเพน กับ อ๊อคซี่ เป็นยาใช้รักษาโรคอะไร


โดย: สำลี IP: 1.0.234.137 วันที่: 6 ตุลาคม 2555 เวลา:21:52:10 น.  

 
ตอบ สำลี
มันเป็นยาปฎิชีวนะแบบออกฤทธิ์ได้กว้าง นิยมใช้รักษาโรคปอดบวม เต้านมอักเสบ และโรคติดเชื้อแทบทุกชนิด เรียกแบบง่ายๆว่ายาครอบจักรวาลครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 7 ตุลาคม 2555 เวลา:14:56:49 น.  

 
ลูกแพะประมาณ 8เดือน มีอาการซึม ไม่ยอมออกจากคอกไปกินหญ้าตามปกติ มีอาการอย่างไรบ้าง ครับ ช่วยวินิจฉัยโรคให้หน่อยครับ ขอบคุณมาก


โดย: บังเฉด IP: 118.173.22.92 วันที่: 27 ธันวาคม 2555 เวลา:10:37:32 น.  

 
ตอบ บังเเฉด
ถ้าซึม ไม่มีอาการอื่นๆ ถ่ายพยาธิหรือยังครับ
ถ้ามีนำ้มูกหรือมีขี้ตาแฉะ แสดงว่าให้เซ็คเรื่องระบบทางเดินหานใจ และต้องใช้ช่วยครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 29 ธันวาคม 2555 เวลา:11:47:10 น.  

 
อยากทราบนมที่ใช้สำหรับเลี้ยงลูกแพะครับ เพราะเคยใช้นมสำหรับสัตว์แล้ว แพะท้องอืดตาย ใช้นมวัว ก้ท้องเสียตาย ตอนนี้ใช้นมแลตโตเย่น สูตร 1-2 อยู่ครับ ราคาแพงมาก อยากได้คำแนะนำว่าควรใช้นมอะไรให้กินดี ที่ท้องไม่อืดและไม่ท้องเสีย ครับ


โดย: นิติยา รัฐกานต์ IP: 118.173.100.25 วันที่: 28 เมษายน 2556 เวลา:12:59:25 น.  

 
สวัสดีครับผม


โดย: เอ IP: 110.78.136.107 วันที่: 14 สิงหาคม 2557 เวลา:18:59:54 น.  

 
นมแม่แพะไม่พอจึงซื้

แม่แพะนสไม่พอจึงซื้อนมผงแต่ลูกแพะท้องเสียช่วยบอกยาแก้หน่อย


โดย: ฐิติพร IP: 49.237.163.70 วันที่: 25 สิงหาคม 2558 เวลา:17:25:40 น.  

 
ตอบฐิติพร
ท้องเสีย ก็ยากลุ่ม ซัลฟา ครับไปที่ร้านขายยาสัตว์
มีแบบฉีดและละลายน้ำ ถ้าเป็นลูกแพะแนะนำเป็นยาละลายน้ำครับ

ที่สำคัญลูกแพะควรมีม่านบังลมและฝน เพราะถ้าถูกฝนสาดพื้นแฉะ
ลูกแพะจะท้องเสีย และอาจเกิดปอดบวมครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 25 สิงหาคม 2558 เวลา:18:05:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

แจ้ห่ม47
Location :
ลำปาง Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 108 คน [?]
ที่อยู่หลัก ลพบุรี ลำปาง และ ปทุมธานี
ที่อยู่ที่อื่นๆ ตามเขตการขายที่ดูแล ภาคตะวันตก ภาคใต้และ ภาคอิสานตอนบน (ทัวร์นกขมิ้นทุกเดือน เนื่องจากดูแลฝ่ายขายครับ ไม่ได้หนีหนี้ 555)
ภาพทุกภาพไม่สงวนลิขสิทธิ์ ถ้านำไปเผยแพร่เพื่อ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ผิดกฏหมายหรือศีลธรรม เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาติ ไม่หวงครับ ขอกันกินมากกว่านั้นแต่ขอให้อ้างอิงแหล่งที่มาของรูปด้วยครับ ขออภัยหากตอบท่านช้า หรือเข้าไปเม้นต์ท่านช้า ผมใช้เนตผ่านมือถือครับช้ามากๆขออภัย และ หากผิดพลั้งไป ต้องขออภัยเพราะความรู้ต่ำ
New Comments
Friends' blogs
[Add แจ้ห่ม47's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.