การเลือกซื้อหุ้นstyle stockforfriends

Create Date : 12 สิงหาคม 2559
Last Update : 12 สิงหาคม 2559 19:55:44 น.
Counter : 668 Pageviews.

1 comment
ประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ภายใต้แนวคิด “มนุษย์เงินออม”


ประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ภายใต้แนวคิด “มนุษย์เงินออม”

ประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ภายใต้แนวคิด “มนุษย์เงินออม”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ภายใต้แนวคิด “มนุษย์เงินออม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

 • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (รวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ด้วย)
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีส่งผลงานเข้าประกวดแบบเป็นทีม จะต้องเป็นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียว
 • บุคคล/ ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 เรื่อง

เงื่อนไขการผลิตภาพยนตร์สั้น

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับประเด็นหัวข้อ “มนุษย์เงินออม”
 • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้องส่งแผ่น DVD บันทึกผลงานเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MP4 หรือ MOV จำนวน 2 แผ่น (วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสั้น”) จัดส่งตามที่อยู่รายละเอียดข้างต้น
 • การผลิตผลงานภาพยนตร์ ไม่จำกัดรูปแบบ สไตล์ เทคนิค ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ
 • ความละเอียดของภาพยนตร์ ต้องมีคุณภาพระดับ HD และมีขนาด 720x480 พิกเซล (Pixel) ขึ้นไป
 • ต้องมีภาพเสียงเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ โดยความยาว 5 - 15 นาที (รวมเครดิต)
 • ภายในภาพยนตร์สั้น ต้องมีโลโก้ของโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” และ //www.set.or.th/education ในช่วงก่อนเข้าภาพยนตร์ และโลโก้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วง End Credit ดาวน์โหลดโลโก้ได้ที่ //www.set.or.th/financialplanning
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ เป็นกล้อง DSLR หรือ กล้องที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ มีความละเอียดที่กล่าวข้างต้น
 • ผู้ประกวดต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ ผลิตผลงานขึ้นใหม่ โดยไม่ทำซ้ำ ไม่คัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นโดยไม่มีสิทธิ ไม่ว่าลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สิน ทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดนั้นจะได้จดแจ้งทางทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม และเป็นผลงานที่เข้าประกวดต้องไม่เคย
 • โครงการประกวดหนังสั้น โครงการ “เงินทองต้องวางแผน” โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งที่ 1 ผ่านการส่งประกวดหนังสั้น คลิป หรือการประกวดผลงานประเภทเดียวกันนี้ที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นนอกจากผู้ประกวดจะถูกตัดสิทธิจากการประกวดแล้ว ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
 • ผู้ประกวดต้องตกลงและยินยอมให้ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น (ไม่ว่าจะได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม) เป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะชน โฆษณา และพัฒนาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ประกวด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ //www.set.or.th/financialplanning สอบถามข้อมูลทาง https://www.facebook.com/filmmakerthai หรือโทร 0-2248-1400 นิตยสาร filmmaker (แพน,เนส,นิว)

การสมัครและการส่งผลงาน

 • เอกสารการสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • เค้าโครงเรื่องโดยย่อ ความยาวไม่เกิน 1หน้า กระดาษ A4 สร้างสรรค์ให้สอดคล้องในประเด็นหัวข้อ “มนุษย์เงินออม”
  • ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียด หน้า 1-2
  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ //www.set.or.th/financialplanning
 • การส่งใบสมัคร
  • ทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “สมัครประกวดหนังสั้น”)
  • ทางอีเมล์: filmmakeracademy2016@gmail.com ระบุชื่อเรื่อง: สมัครประกวดหนังสั้น
  • สมัครด้วยตนเอง (วงเล็บมุมซอง “สมัครประกวดหนังสั้น”)
 • ปิดรับใบสมัครในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
  • กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ปิดรับสมัครโดยนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • กรณีส่งใบสมัครทางอีเมล์ ปิดรับสมัครเวลา 24.00 น.
  • กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 50 ทีม ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ทีมผ่านทางเว็บไซต์www.set.or.th/financialplanning
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก ทั้ง 50 ทีม จะมีโอกาสได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทย ณ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MRT ศูนย์วัฒนธรรม) ในวันที่ 19 กันยายน 2559
 • หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องส่งผลงาน “บทภาพยนตร์”
  • ทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “บทประกวดหนังสั้น”)
  • ทางอีเมล์: filmmakeracademy2016@gmail.com ระบุชื่อเรื่อง: บทประกวดหนังสั้น
  • ด้วยตนเองที่ (วงเล็บมุมซอง “บทประกวดหนังสั้น”)
 • หมดเขตการส่งผลงาน “บทภาพยนตร์” ในวันที่ 25 กันยายน 2559
  • กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ปิดรับสมัครโดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • กรณีส่งใบสมัครทางอีเมล์ ปิดรับสมัครเวลา 24.00 น.
  • กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.
 • ประกาศผล 20 ผลงาน “บทภาพยนตร์” ที่ผ่านเข้ารอบ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ //www.set.or.th/financialplanning
 • หลังจากนั้น ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ทีม ต้องส่งผลงาน “ภาพยนตร์สั้น”
  • ทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสั้น”)
  • ทางอีเมล์: filmmakeracademy2016@gmail.com ระบุชื่อเรื่อง: “ประกวดหนังสั้น”
  • ด้วยตนเองที่ (วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสั้น”)
 • หมดเขตการส่งผลงานหนังสั้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
  • กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ปิดรับสมัครโดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • กรณีส่งใบสมัครทางอีเมล์ ปิดรับสมัครเวลา 24.00 น.
  • กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.
 • วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรม Like&Share โหวตผลงานภาพยนตร์สั้น 20 ทีมสุดท้าย เพื่อชิงรางวัล Popular Vote
 • ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศในงานมหกรรมภาพยนตร์สั้น “เงินทองต้องวางแผน” โดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
 • การส่งเอกสารและผลงาน
  • ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
   บริษัท ไอดา มีเดีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
   65/23 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์
   ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
   กรุงเทพฯ 10310
  • ทางอีเมล์: filmmakeracademy2016@gmail.com พร้อมระบุชื่อเรื่อง
  • สมัครด้วยตนเอง
   บริษัท ไอดา มีเดีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
   65/23 อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 2
   ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
   กรุงเทพฯ 10310 (ในวันและเวลาราชการ)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศและใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย ลำดับที่ 3-10 ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท 7 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-248 1400
 • www.facebook.com/filmmakerthaCreate Date : 08 สิงหาคม 2559
Last Update : 8 สิงหาคม 2559 14:10:50 น.
Counter : 469 Pageviews.

0 comment
กีฬาโอลิมปิกกับตลาดหุ้น


#กีฬาโอลิมปิกกับตลาดหุ้น 

ทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกหรือฟุตบอลโลก หลายชาติพร้อมเสนอตัวที่จะเป็นเจ้าภาพหรือแม้แต่เป็นเจ้าภาพร่วม

สาเหตุสำคัญคือโครงการระดับนี้สามารถทำให้ขยับGDPประเทศได้ด้วยการจ้างงาน สร้างอาคาร สร้างที่พัก สร้างสนาม และไม่รวมถึงโรงแรมในท้องถิ่นและร้านค้าที่จะได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวและคอกีฬา แม้ทีมชาติเราจะตกรอบก็ยังคงเที่ยวในประเทศนั้นต่อ

...

สำหรับรัฐบาลหลายๆที่ ก็พร้อมใช้งบประมาณที่เกินความจริง เรียกว่าโดนครหาคอรัปชั่นตามกระแสว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ

บริษัทต่างชาติพร้อมจะเป็นผู้ลงทุนและสร้างนวัตกรรมในกีฬาเหล่านี้เช่นกัน จึงสนใจจะไปประมูลงานในประเทศนั้นๆ. ขอให้ได้งานไว้ก่อนก็มี

แต่เมื่องานเลี้ยงจบลง

กีฬาโอลิมปิกผ่านไปเหลือไว้ซากอาคาร โรงแรม ร้านอาหาร โรงงานที่ขยายตามกระแส เมื่อได้ออเดอร์ใหญ่ก็โลภตาม

งบประมาณประเทศที่ถูกเบิกเกินมหาศาล
จบงานGDPแทนที่จะโตมาก กลับขาดทุนงบประมาณ

แน่นอนว่ามันไม่ใช่Normal growth
การขยายมหาศาลกับevent ที่มีระยะสั้น เรียกว่าได้ไม่คุ้มเสีย

นึกถึงถุงทรายราคาแพง ช่วงน้ำท่วมใหญ่
ใครซื้อมาเก็งกำไรมหาศาลก่อนน้ำจะแห้งลงย่อมไม่รอดแน่นอน

เมื่อบริษัทใหญ่ๆเหล่านั้นขาดทุนจากฟองสบู่ครั้งนี้
งบการเงินบริษัทย่อมแย่ตาม และส่งผลกระทบกับผู้ถือหุ้นที่จะต้องขายหุ้นทิ้งไปและวิกฤตตลาดหุ้นจึงเกิดขึ้น. กว่าจะกลับมาสู่normal ได้อาจต้องมีการลดsizeบริษัทจนไปถึงตัดหนี้สูญ/ขายบางกิจการออกไป

คนที่อยู่รอดคือคนที่รู้จักพอนั่นเอง

หลังโอลิมปิกสิงหาคมนี้ยังมีระเบิดใต้พรมอยู่2เรื่อง
1 ราคาน้ำมันโลกจะไปทางไหน
2 Briexit

//m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1379570604

‪#‎โอกาสมาพร้อมความเสี่ยง‬
‪#‎กีฬาและการลงทุน‬
‪#‎ตลาดหุ้น‬
‪#‎เรียนรู้หุ้น‬
‪#‎เปิดบัญชีหุ้น‬
‪#‎stockforfriends‬
Create Date : 06 สิงหาคม 2559
Last Update : 6 สิงหาคม 2559 12:15:25 น.
Counter : 327 Pageviews.

0 comment
กับดักตัวเลขทางการเงิน


#กับดักตัวเลขทางการเงิน

ตัวเลขที่สำคัญๆทางเศรษฐกิจออกมาในแต่ละครั้ง เราจำเป็นต้องใส่ตัวแปรที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการจะหาผลลัพธ์

ไม่เช่นนั้นการคาดการณ์เราจะผิดเพี้ยนไปจากความจริงในอนาคต แต่จะเป็นความจริงในปัจจุบัน

...

หากงบการเงินบริษัทออกมาติดลบ
ไม่สามารถจะทำนายได้ว่าบริษัทนั้นกำลังแย่ได้100%

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นอยู่ในวงจรขาขึ้นหรือขาลง
เริ่มต้นของขาขึ้นหรือขาลง

เพราะหากว่าเป็นวงจรธุรกิจขาลง
การรายงานติดลบจะเป็นแค่informationว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัวเลขนี้ขึ้น

หากเป็นช่วงปลายวงจรธุรกิจขาลงอาจขาดทุนหนัก
แล้วปีต่อไปงบบริษัทอาจจะตีกลับก็ได้

ส่วนที่ต้องกังวลคือช่วงเวลาแรก หากบริษัทกำไรมาตลอดแล้วกำไรลดลง หรือมาขาดทุนได้ จุดนี้ควรเพ่งเป็นพิเศษ เรียกว่าอาจเป็นช่วงปลายของธุรกิจขาขึ้นเราก็ได้

ในแง่นักลงทุน งบการเงินบริษัทขาดทุนมหาศาลอาจจะเป็นโอกาสได้

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ
กลุ่มน้ำมันที่โดนstock lossไว้ขาดทุนมหาศาล
กลุ่มbankที่ตั้งสำรองหนี้สูญไว้เมื่อปีที่แล้วมากๆจนหนี้ที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าที่คาดทำให้พลิกกำไร

จะว่าไปก็เหมือนนักบัญชีมาถกเถียงกับเซลล์
คนหนึ่งพยายามลดcost
อีกคนหนึ่งพยายามหาโอกาสโดยยอมที่จะเสียค่าการตลาดเพื่อโอกาสใหม่ๆแม้จะยอมกำไรน้อยลง

ในแง่นักลงทุนของเราไม่ต่างกับนักบริหารที่ต้องบริหารข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้ถึงเป้าหมาย

‪#‎งบการเงินติดลบ‬ อย่ามองข้าม
‪#‎งบการเงินกำไรมาก‬. อย่ามองข้ามเช่นกัน
‪#‎เปิดบัญชีหุ้น‬
‪#‎เรียนรู้หุ้น‬#ธุรกิจ
‪#‎stockforfriends‬

See MoreCreate Date : 06 สิงหาคม 2559
Last Update : 6 สิงหาคม 2559 12:12:42 น.
Counter : 241 Pageviews.

0 comment
High season stock


#High season stock

ใกล้ถึงฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีแล้วจากรายงานที่จะมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้น และสายการบินที่นักบินต้องovertimeในการทำงาน
ท่าอากาศยานเปิดสนามบินใหม่
สายการบินเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์หลายสายการบิน

แสดงให้เห็นความต้องการยังมีมาก
จากlow cost airlineที่ถูกสามารถบินไปกลับวันเดียวยังได้

และยุคหนุ่มสาวที่ช่วงweekendไม่ชอบอยู่บ้านชอบเติมไอเดียและใช้ชีวิต

Demandนี้เกิดขึ้นมากและเป็นรายได้มหาศาล
เกิดการใช้จ่ายในประเทศโดยไม่ต้องลงเงินรัฐกระตุ้นgdpมากเท่าเมกะโปรเจคอื่น

นักลงทุนจีนก็เห็นตรงนี้เช่นกันจนมีข่าวว่า
สร้างวัดขาวในจีนลงทุนไป2,000ล้าน

หรือสะพานกระจกใสที่ยื่นออกไปหน้าผา

สร้างดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้

สร้างรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สิ่งเหล่านี้ช่วงกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศจีนได้อย่างน้อยก็แย่งส่วนแบ่งนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวประเทศอื่นให้เที่ยวในประเทศตน

จนอเมริกาเริ่มสนใจที่จะสร้างรถรางกับเขาบ้างและกระตุ้นท่องเที่ยวในอเมริกา

กลับมาที่ไทย

สายการบิน ท่าอากาศยานคงไม่น่ากังวลเรื่องรายได้นัก เพราะเป็นด่านแรกที่ต้องจ่ายเงินเข้าประเทศเรา

แต่ถ้าพูดถึงโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆต้องรู้จักต่อยอดต่อเพราะตอนนี้เราได้demandจากคนต้องการมาประเทศ ไม่ใช่เพราะcontentproductเราดี

เพราะถ้าcontent productเราดี เวลาlowseason คนก็ยังจะมาเที่ยว

การปรับตัวจึงสำคัญ
หากนำเสนอproductทางวัฒนธรรมเราใกล้เคียงกับวัฒนธรรมเขาและในช่วงเวลาที่เหมาะกับการเดินทางสำหรับประเทศนั้นๆ

ความน่าสนใจจะมีขึ้นไม่น้อย
รวมถึงสร้างlandmarkทางวัฒนธรรมที่ไม่ทิ้งความเป็นไทยและมีที่ไทยเท่านั้น

เช่นภาคใต้ คนจีนจะแน่นมากช่วงตรุษจีน มีพิธีแห่คนทรง

หรือสุพรรณบุรี มีอารายธรรมด้วยสิ่งปลูกสร้างแนวจีน

เราจะสามารถกระจายdemandได้ตลอดทั้งปี

จะไม่มีคำว่าlow seasonอีกต่อไป

High seasonของตะวันออกกลาง
High season จีน
High seasonคนยุโรป
High season
#
หุ้น
#เรียนรู้ธุรกิจ
#เปิดบัญชีหุ้น

www.facebook.com/stockforfriends
Create Date : 29 กรกฎาคม 2559
Last Update : 29 กรกฎาคม 2559 10:32:57 น.
Counter : 451 Pageviews.

0 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

สมาชิกหมายเลข 2870475
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]เมื่องานประจำเป็นฐาน เงินลงทุนคือความชันของอิสรภาพทางการเงิน

สนใจเปิดบัญชีหุ้น/tfex/แทรกความรู้การลงทุนและเทรดหุ้น
พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้ในแต่ละOrderหรือการเข้าซื้อลงทุนครับ

contact:4524akira@gmail.com
ID Line: akira_1721
http://www.facebook.com/stockforfriends
New Comments
All Blog