ถึงบ้านจะเล็ก แต่ความรักของคนในบ้าน นี้สิ ยิ่งใหญ่Free TextEditor
 
 

น้ำนมแม่ที่ผลิตออกจาก แต่ละช่วงวัยของลูก

ในช่วงสองสามวันแรกหลังคลอด ก่อนจะถึงจุดที่คุณแม่เริ่มรู้สึกว่า “นมมาแล้ว” นั้น Smiley


กระบวนการผลิตน้ำนมเกิดจากการทำงานของฮอร์โมน ไม่ว่าจะอย่างไร ก็จะมีการผลิตน้ำนม (แต่ในปริมาณที่น้อย) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนำน้ำนมออกจากร่างกาย แต่หลังจากสองสามวันแรกผ่านไป การผลิตน้ำนมจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง ก็ต่อเมื่อ มีการนำน้ำนมออกมาจากเต้าอย่างสม่ำเสมอ (โดยการดูด การบีบหรือการปั๊ม) เต้านมจะหยุดการผลิตน้ำนม ภายในไม่กี่วัน* ถ้าไม่มีการนำน้ำนมออกจากเต้าอย่างสม่ำเสมอ (*พอๆ กับระยะเวลาที่แม่ชงนมผสมที่แจกฟรีให้ลูกกินหมดกระป๋องแรก) Smiley


                        ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก ถ้าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดำเนินไปด้วยดี แม่ส่วนใหญ่จะมีน้ำนม มากเกินกว่า ความต้องการของลูก อันนี้เจอมากะกับตัวเองแล้ว   ลองสังเกตได้จากอาการคัดเต้านม น้ำนมไหลซึมเลอะเทอะ ลูกดูดข้างนึง อีกข้างก็ไหลพุ่งออกมาด้วย หรือน้ำนมไหลพุ่งก่อนที่จะถึงมื้อนม สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่ สิ่งปกติที่จะเกิดขึ้นตลอดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่จะเกิดขึ้นในช่วงของการปรับตัวระหว่างปริมาณการผลิตน้ำนมของร่างกายแม่ ให้เข้ากับปริมาณความต้องการน้ำนมของร่างกายลูก ในระยะ 2-3 สัปดาห์แรก (สำหรับแม่บางคน อาจจะยาวนานกว่านี้ก็ได้) สำหรับทารกที่ถูกเลี้ยงด้วยนมแม่ล้วนๆ จะมีความต้องการน้ำนมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก หลังจากนั้นจะค่อนข้างคงที่ในช่วง 1-6 เดือน (แต่ก็อาจจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงสั้นๆ ของการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อเริ่มอาหารเสริมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทีละน้อย ปริมาณน้ำนมที่ทารกต้องการอาจจะเริ่มลดลงบ้างSmiley


                        แต่น้ำนมแม่ก็ยังเป็นอาหารหลักที่สำคัญสำหรับทารกในขวบปีแรก หลังจาก 6 สัปดาห์ - 3 เดือนแรก (หรืออาจจะนานกว่านี้ สำหรับบางคน) ผ่านไป ปริมาณของฮอร์โมนโปรแล็คตินระดับสูงซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับระยะแรกคลอด จะค่อยๆ เริ่มลดต่ำลงกลับสู่ระดับปกติของการผลิตน้ำนมสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะหลัง เมื่อโปรแล็คตินกลับสู่ระดับปกติในช่วงนี้ คุณแม่จะไม่รู้สึกว่าหน้าอกคัดตึงเหมือนช่วงแรก น้ำนมที่เคยไหลซึมก็น้อยลง หรือหายไปเลย ไม่รู้สึกว่าน้ำนมไหลพุ่ง ไม่รู้สึกถึงกลไกการหลั่งน้ำนม และปริมาณน้ำนมที่ปั๊มได้ก็อาจจะลดลง ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็น เรื่องปกติ ไม่ได้หมายความว่า ปริมาณการผลิตน้ำนมของคุณลดลงแต่อย่างใด จงจำไว้ว่าในช่วงแรกนั้น ปริมาณน้ำนมทีผลิตนั้น มากเกินกว่า ความต้องการ ทำให้มีการคัดตึง และไหลซึมเลอะเทอะ


                             Smiley  เมื่อร่างกายปรับตัวได้แล้ว ปริมาณการผลิตน้ำนมจะพอดีกับความต้องการของลูก โดยไม่มีส่วนเกิน ไม่ใช่ผลิตน้อยลงจนไม่พอ อย่างที่ทุกคนกังวล ขอเพียงให้ลูกดูด และหรือ บีบหรือปั๊มออกอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ให้นมผสมเพิ่ม ร่างกายคุณแม่ก็จะผลิตน้ำนมได้เพียงพอกับความต้องการของลูกในแต่ละวัยไปตราบนานเท่าที่ต้องการ รู้สึกว่าหน้าอกไม่คัดตึง นิ่ม เหมือนไม่มีน้ำนม น้ำนมแห้งแล้วหรือเปล่า? เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกว่าหน้าอกเริ่มจะไม่คัดตึง นิ่ม เหลว เหมือนไม่มีน้ำนม เมื่อเวลาผ่านไป 6-12 สัปดาห์หลังคลอด หลังจากสัปดาห์แรกๆ (6-12 สัปดาห์ หรือนานกว่านี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละคน) ผ่านพ้นไป


                         Smiley   คุณแม่จำนวนมากรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับปริมาณน้ำนมของตน เมื่อสังเกตเห็นว่า นมที่เคยปั๊มได้มีปริมาณลดลง หรือรู้สึกว่าหน้าอกนิ่ม เหลว ไม่คัดตึง สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ แม้ว่าบางครั้งอาจจะรู้สึกคัดตึงบ้าง ถ้าเว้นช่วงการให้ลูกดูด หรือปั๊มนานกว่าปกติ ความรู้สึกว่าหน้าอกคัดตึง เต็มไปด้วยน้ำนม ในช่วงสัปดาห์แรกๆ นั้นไม่ใช่เรื่องปกติ ตลอดช่วงระยะเวลาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกที่ร่างกายของแม่ยังไม่สามารถปรับตัวให้รับรู้กับปริมาณความต้องการน้ำนมของลูกได้ ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยปกติจะอยู่ระหว่าง 6-12 สัปดาห์ (อาจจะนานกว่านี้ สำหรับบางคนที่มีนมเยอะมากๆ)ปริมาณการผลิตน้ำนมจะปรับเข้าที่ จะรู้สึกว่าหน้าอกคัดน้อยลง นิ่มเหลว เหมือนไม่มีน้ำนม ไม่มีการไหลซึม ไม่รู้สึกถึง let-down และถ้าปั๊ม ก็จะได้ปริมาณน้อยลงกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าร่างกายผลิตน้ำนมน้อยลง แต่เป็นสิ่งที่บอกว่า ร่างกายสามารถรับรู้แล้วว่าปริมาณน้ำนมเท่าใดจึงจะพอดีกับความต้องการ ไม่จำเป็นต้องผลิตให้มากเกินไปอีกต่อไป ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดก็ได้ แตกต่างกันไปในแต่ละคน มีคุณแม่จำนวนมากที่ไม่ค่อยรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เป็นเรื่องปกตินี้ เพราะส่วนใหญ่มักจะหยุดเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองไปก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้ไม่เคยรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ (หรือบางทีก็เข้าใจผิดๆ ว่าความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสัญญาณบอกว่านมกำลังจะแห้ง ทำให้เลิกให้นมแม่ แล้วไปให้นมผสมแทน) ทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ โดยปกติหลังจากที่เราเริ่มจะรู้สึกว่า “น้ำนมมาแล้ว” นั้น กระบวนการผลิตน้ำนมจะถูกควบคุมโดยการนำน้ำนมออกมาจากร่างกาย (ถ้ามีการดูดหรือปั๊มออกมา ก็จะมีการผลิตน้ำนมต่อไป ถ้าไม่มีการดูดหรือปั๊มออกมา ก็จะหยุดการผลิต) แต่กระนั้นก็ตาม ในช่วงสัปดาห์แรกๆ ฮอร์โมนซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตน้ำนมในช่วงแรก  นั้น ยังคงมีอยู่ในระดับสูง ซึ่งป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ร่างกายผลิตน้ำนมได้เกินกว่าความต้องการ การที่ฮอร์โมนในช่วงหลังคลอดใหม่ๆ มีระดับสูงเช่นนี้ ก็เพื่อช่วยในการผลิตน้ำนมให้ได้มากขึ้นถ้ามีความต้องการ (แม้ว่าจะมีลูกแฝดสอง หรือสาม แม่ก็จะสามารถผลิตน้ำนมได้พอสำหรับลูกทุกคน) หลังจาก 2-3 เดือนแรกผ่านไป ระดับของฮอร์โมนโปรแล็คตินซึ่งปกติจะสูงในช่วงสัปดาห์แรกๆ จะค่อยๆ ลดลงสู่ระดับปกติในที่สุด หลังจากนั้นการผลิตน้ำนมของแม่ก็จะปรับได้พอดีกับความต้องการของลูก (ไม่มีส่วนเกินอีกต่อไป) ต้องใช้เวลาให้นมเต็มเต้าก่อนให้ลูกดูดหรือปั๊มหรือเปล่า คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดๆ ว่า ต้องให้ลูกดูดให้เกลี้ยง แล้วก็ต้องรอให้เต็มใหม่เสียก่อน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง ในความเป็นจริงแล้ว ร่างกายจะทำการผลิตน้ำนมอยู่ ตลอดเวลา ดังนั้นจริงๆ แล้ว เต้านมจะไม่เคยเกลี้ยงจริงๆ จากการวิจัยพบว่า ทารกไม่ได้ดูดนมจนหมดเต้า ปริมาณน้ำนมที่ทารกดูดออกไปนั้น จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความหิวของทารกในแต่ละครั้ง แตกต่างกันในแต่ละมื้อ โดยปกติจะประมาณ 75-80 % ของปริมาณน้ำนมที่มีในเต้านม ความพยายามที่จะทำให้นมเกลี้ยงเต้า ก็เหมือนกับความพยายามที่จะทำให้แม่น้ำแห้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะเมื่อน้ำนมถูกนำออกไป ก็จะมีการผลิตน้ำนมใหม่เข้ามาแทนที่ ยิ่งทำให้เต้านมมีน้ำนมน้อยลง (ดูดหรือปั๊มออกบ่อยๆ) เท่าใด เต้านมก็จะยิ่งผลิตน้ำนมเร็วขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เมื่อลูกดูดนมไปได้เยอะแค่ไหน การผลิตนำนมก็จะมากขึ้นเท่านั้น การกำหนดเวลาทุกกี่ช.ม. เพื่อให้ลูกดูดนมในแต่ละมื้อหรือปั๊มนั้น (เพราะเข้าใจผิดๆ ว่าต้องรอให้นมเต็มเต้าเสียก่อน) ไม่ได้ช่วยให้น้ำนมผลิตได้มากขึ้น ในทางตรงข้าม การทำเช่นนั้น (เว้นช่วงห่างระหว่างมื้อนม หรือการปั๊มนานๆ ) บ่อยๆ จะยิ่งทำให้การผลิตน้ำนมน้อยลงเรื่อยๆ เพราะการที่มีน้ำนมสะสมในเต้ามากๆ จะยิ่งทำให้การผลิตน้ำนมช้าลง Smiley


Free TextEditor
 

Create Date : 06 เมษายน 2554   
Last Update : 6 เมษายน 2554 12:53:53 น.   
Counter : 799 Pageviews.  


@ สำหรับคุณแม่ คนใหม่อยากให้นมแม่

การลงทุนให้ลูกซึ่งเป็น “ชีวิต” หนึ่งที่มีจิตใจและความรู้สึก จะเอาแต่เงินมาลงทุนคงจะไม่ได้ 

          Smiley   การลงทุนกับ “ ชีวิต” ต้องใส่ "ชีวิตจิตใจ" ลงไปด้วยค่ะ


การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือ การลงทุนให้ลูกในช่วง 2 ปีแรก ไม่สามารถจะรอเวลาได้ ต้องเริ่มตั้งแต่แรกคลอด ทั้งนี้เพราะสมองและทุกส่วนของร่างกายเด็กมีการเจริญเติบโต และพัฒนาขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่วันที่เขาลืมตาดูโลก


นมแม่ให้ “ชีวิต” เพราะอุดมด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าบำรุงสมองและร่างกายลูก พรั่งพร้อมด้วย ภูมิคุ้มกันโรค
       นมแม่ให้ “จิตใจ” ด้วยการผูกสัมพันธ์ ระหว่างแม่ลูกให้มีความเอื้ออาทรต่อกัน

       นมแม่เป็นทั้งอาหารกายและอาหารใจ

       ข้อสำคัญคือ นมแม่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหา ประหยัดเงินค่านมผงไปได้เดือนละหลายพันบาททีเดียว Smiley


Free TextEditor

Smiley อยากจะบอกว่า แม่ทุกคนสามารถให้นมได้ค่ะ Smiley


ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความเข้าใจ และตั้งใจพอหรือเปล่า   Smiley

                        Smileyจากประสบการณ์เลี้ยงลูกมา 2 คนนะ ตอนที่น้อง ทั้งสอง คลอดมาใหม่ หลังคลอดจะน้ำหนักลดเสมอ ไม่ต้องตกใจไป อันนี้บางคนไม่ค่อยทราบ เพราะเกิดใหม่ตอนแรกๆเด็กจะเอาอาหารสะสมที่เก็บไว้มาใช้ เพื่อรอแม่ผลิตน้ำนม  (มีแม่ไม่กี่คนหรอกค่ะที่น้ำนมจะมาดีแต่วันแรก) คุณแม่เองก็เหมือนกัน  Smiley  กว่าจะมาก็สอง - สามวัน  เลย

อย่างน้องอัน Smiley  น้องเกิดมาสามโลหก  (3,680)   ผ่านไปสามวันเหลือ สามโลห้า ก็ไม่ต้องตกใจ หลายคนตีโพยตีพายว่านมไม่พอแล้ว รีบไปหานมผงมาป้อน อย่าทำเด็ดขาดนะคะ น้ำหนักน้องจะค่อยๆเพิ่มกลับมาตามธรรมชาติเองค่ะ  ตามความรู้สึกของแม่ตามประสบการณ์ที่เลี้ยงพี่อิงมา

จะกระตุ้นน้ำนมบ่อยแค่ไหนดี?ต้องเริ่มปั๊มนมเมื่อไหร่           Smiley ถ้าเกิดใหม่อาทิตย์แรกก็จับลูกเข้าเต้าทุกสองชั่วโมงตอนกลางวัน ใช่ต้องอย่างนั้นเลยนะ Smileyและสามชั่วโมงตอนกลางคืนค่ะ ลูกหลับก็ปลุก อย่าลืมนะต้องปลุก ปลุก Smiley แต่ถ้านมมาแล้วไม่ต้องปลุกลูกมากินทุกสองชม.แล้วนะ ทรมานเด็ก

ถ้าผ่านไปสองสามวันแล้ว ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีนม ก็..เริ่มปั๊มได้เลยค่ะ

ปั๊มนมต่ออีกสิบนาที(เรียกว่าปั๊มลม  Smiley เพราะไม่มีน้ำนมออกมาแล้ว) ทุกครั้งหลังให้ลูกดูด แน่นอนว่าเหนื่อย ง่วงและทรมานอย่างถึงที่สุดสำหรับคุณแม่อาทิตย์แรก แต่ต้องทำค่ะ ย้ำว่าต้องทำอย่างนี้นะ  Smiley   ถ้าอยากมีน้ำนม  จริง จริง ๆ นะ

ให้นมแค่ไหนลูกถึงอิ่ม แล้วนมพอไม่พอเนี่ย

      น้องยังตัวน้อยอยู่ กระเพาะก็น้อย กินน้อยๆแต่กินบ่อยๆ ค่ะ   พอน้องโตขึ้นกระเพาะใหญ่ขึ้น ก็จะเก็บนมได้มากขึ้นทำให้อิ่มได้นานขึ้นนั่นเอง กว่าจะกินได้สามออนซ์ส่วนมากก็หลังเดือนแรกนั่นแหละค่ะ ลูกสองเดือนกินสามออนซ์อิ่มได้สามชั่วโมง ลูกสี่เดือนกินสี่ออนซ์อิ่มได้สี่ชั่วโมงเป็นต้น   (อันนี้ต้องดูน้ำหนักเด็กประกอบด้วยนะคะว่าตัวใหญ่แค่ไหน)

         Smileyพอถึงหกเดือน เด็กเริ่มอาหารเสริมแล้ว ดังนั้นปริมาณนมก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรอกค่ะ ดังนั้นสี่ถึงหกออนซ์ก็เหลือแหล่(ตกวันละ 24 ออนซ์พอ)Free TextEditor

นมไม่คัด แปลว่าไม่มีนมหรือเปล่า?

        Smiley  หลังๆ นมมันจะไม่คัดเหมือนตอนเดือนแรกๆแล้ว แต่ก็มีนมเหมือนเดิม แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องปั๊มออกนะคะ คนชอบเผลอตัวพอไม่คัดก็ไม่ปั๊ม มีผลให้น้ำนมลดลงอย่างรวดเร็ว มักเกิดตอนสามสี่เดือนที่คุณแม่ชะล่าใจว่ามีนมแล้วนั่นล่ะค่ะ

ลูกนอนยาวแล้ว แล้วแม่ล่ะ เหนื่อยเหลือเกินอยากนอนบ้าง Smiley

          คุณแม่สี่ห้าเดือนแรกไม่สามารถนอนยาว Smiley  ได้แปดชั่วโมงเหมือนคุณลูกนะคะ  Smiley  ก็ยังต้องตื่นทุกสามชั่วโมงมาปั๊มนมออก ไม่งั้นนมลดแน่ค่ะ กว่าจะนอนยาวได้ก็ต้องผ่านไปหลายเดือนอยู่ ตอนที่นมมันเริ่มสร้างระบบจำว่าจะผลิตเวลาไหนน่ะค่ะ ที่สำคัญกลางคืนน่ะ นมจะผลิตดีเชียวค่ะ เผลอนอนยาวเมื่อไหร ระวังตอนเช้าจะนมอุดตันเน้อ Smiley


แม่เป็นหวัด ให้นมยังไง Smiley

         โดยส่วนตัวแล้วล้างมือ  ใส่หน้ากาก และพยายามไม่หายใจรดลูก ก็ให้นมได้ลูกไม่ติดกันค่ะ  

แต่ถ้ากลัวนักก็ปั๊มเอาใส่ขวดให้ดื่มได้ ยาที่กินได้คือ    paracetamol clofeniramine แก้แพ้ หมอบางคนก็ให้กิน amoxil ยาฆ่าเชื้อได้ค่ะ                  Smileyนมแม่ให้ทั้ง ชีวิต และ จิตใจ
                 เรามาลงทุนด้วยการให้ “ นมแม่”

                 ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้กันเถิด Smiley

Free TextEditor

ความรู้สึกของความเป็นแม่  Smiley


    Smiley  ดีใจครั้งหนึ่งแล้วเมื่อได้เห็นเจ้าตัวน้อย


ภูมิใจอีกครั้งกับ ......ความรู้สึกแบบนี้ 


 Free TextEditor

ความรู้สึกนี้ มีความสุขทุกครั้ง ที่ได้ให้นม
Free TextEditor
 

Create Date : 23 กุมภาพันธ์ 2554   
Last Update : 28 กุมภาพันธ์ 2554 13:52:21 น.   
Counter : 363 Pageviews.  Ing&Un
 
Location :
ชลบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add Ing&Un's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com