PETRA+OLEUM=PETROLEUM หิน+น้ำมัน= น้ำมันที่มาจากหิน
Group Blog
 
All Blogs
 
คิดค้นและค้นพบกับ ปิโตรเลียม

ในประเทศไทยนั้นได้มีการสำรวจและค้นหาพลังงานจาก ปิโตรเลียม โดยที่แหล่งที่สำรวจพบแล้วบนบกมีอยู่บริเวณภาคกลางในเขตจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครปฐม สุพรรณบุรี ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ในเขตจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และในบริเวณอ่าวไทย
หลายคนคงไม่รู้ว่า ของที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นล้วนทำมาจากปิโตรเลียม ทั้งนั้น เช่น เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม พลาสติคห่อของ อุปกรณ์ในรถยนต์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ แผ่น ซีดี เอย วิทยุ โทรทัศน์ ทั้งหมดล้วนมีส่วนที่ทำมากจากปิโตรเลียม แม้แต่ยาบางชนิดยังมีส่วนผสมทางเคมีที่ได้มาจากปิโตรเลียมและอื่น... โอ้ยอะไรอีกหลายอย่างในชีวิตของเรา ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าครับ ว่า ปิโตรเลียมคืออะไร มันก็คือคือ สารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยอาจมีธาตุอโลหะอื่นปะปนอยู่ด้วย เช่น กำมะถัน ไนโตรเจน ออกซิเจน เป็นต้น โดยที่

-ปิโตรเลียม แบ่งเป็น 2 สถานะ คือ ของเหลว (น้ำมันดิบ) และ ก๊าซ (ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท : ก๊าซธรรมชาติเหลว)

ว่าแต่มันเถอะแล้วในบ้านเรามีมากแค่ไหนละ

ก๊าซธรรมชาติ 15.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต
ก๊าซธรรมชาติเหลว 327 ล้านบาเรล
น้ำมันดิบ 364 ล้านบาเรลแล้วก๊าซธรรมชาติเหลวมันคืออะไรละ

คำตอบก็คือก๊าซธรรมชาติที่เมื่ออยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ผิวโลก ซึ่งมีความร้อนและความกดดันสูง จากใต้ผิวที่กระทำต่อมันรวม ทั้งน้ำหนักของพื้นดินที่กดทับ จะมีสภาพเป็นก๊าซ และจะกลายสภาพเป็นของเหลวเมื่อขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวโลก นั่นเอง

แล้วก๊าซธรรมชาติเหลวต่างจากน้ำมันดิบอย่างไรละ

ก๊าซธรรมชาติเหลวเมื่ออยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ผิวโลก ซึ่งมีความร้อนและความกดดันสูง จะมีสภาพเป็นก๊าซ และจะกลายสภาพเป็นของเหลวเมื่อขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวโลก ส่วนน้ำมันดิบมีสภาพเป็นของเหลวตั้งแต่เมื่ออยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ผิวโลก โดยที่ส่วนที่เบาที่สุดจะอยู่บนสุด ส่วนที่หนักที่สุดรองลงมาคือน้ำมันก็จะอยู่ถัดลงมาแล้วต่อมาก็คือน้ำนี่เองครับ เพราะว่าน้ำมันไม่ปนกับน้ำมัน และหนักกว่าน้ำมันมันจึงอยู่ต่ำที่สุด และทั้งหมดนั้นจะแบ่งเป็นชั้นๆไปอย่างชัดเจนแล้วแต่ความหนาของชั้นปิโตรเลียมว่ามีมากน้อยเพียงใด ยิ่งชั้นมีความหนามากก็ยิ่งมีปริมาณสำรองในบ่อมาก แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าธรณีวิทยาแถบนั้นเป็นอย่างไรด้วยเพราะต้องดูชั้นหินกักเก็บว่าเป็นหินประเถทใดด้วยครับ
ว่ามีความสามารถในการยอมให้น้ำมันไหลผ่านชั้นหินได้เร็วเพียงใดยิ่งเร็วยิงดีครับเพราะสามารถทำการผลิตต่อวันได้มาก ซึ่งมีไม่กี่พิ้นที่ในโลกที่สามารถทำแบบนี้ได้เช่น ประเทศในตะวันออกกลางเป็นต้น
มีสถานะตามธรรมชาติเป็นของเหลว ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนระเหยง่ายเป็นส่วนใหญ่ แบ่งเป็น 3 ชนิด ตามคุณสมบัติและชนิดของไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบอยู่ คือ 1) น้ำมันดิบฐานพาราฟิน 2) น้ำมันดิบฐานแอสฟัลต์ และ 3) น้ำมันดิบฐานผสม น้ำมันดิบทั้งสามชนิดนี้ เมื่อนำมากลั่นแล้วจะให้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสัดส่วนที่แตกต่างกัน


ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท LPG LNG CNG LCNG ก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหิน ก๊าซโซฮอล์ และไบโอดีเซล คืออะไร

1. ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) เป็นปิโตรเลียมที่อยู่ในรูปของก๊าซที่สภาพแวดล้อมบรรยากาศ ก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ และกว่าร้อยละ 70 เป็นก๊าซมีเทน (Methane :CH4)

2. ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือคอนเดนเสท (Condensate) ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนในกลุ่มเดียวกับก๊าซธรรมชาติ แต่มีลักษณะเป็นของเหลวในสภาพบรรยากาศ เพราะว่าปริมาณคาร์บอนอะตอมในโครงสร้างโมเลกุลมากกว่าก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวที่อยู่ในแหล่งกักเก็บตามธรรมชาติจะมีสถานะเป็นก๊าซ แต่เมื่อขึ้นมาอยู่ในสภาพบรรยากาศจะกลายเป็นของเหลว จึงเรียกก๊าซธรรมชาติเหลว

3. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) ประกอบด้วยก๊าซโพรเพน (C3HS) และก๊าซบิวเทน (C4H10) ที่ถูกทำให้เป็นของเหลวโดยการลดความกดดัน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน รถยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม

4. ก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหิน (Coal Bed Methane) มีส่วนประกอบและนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับก๊าซมีเทนในก๊าซธรรมชาติ แต่ต่างกันที่พบอยู่ในชั้นถ่านหิน ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจะสะสมตัวใน 3 ลักษณะ ละลายอยู่ในชั้นน้ำ และแทรกซึมอยู่ในรอยแตกในชั้นถ่านหิน การนำก๊าซมีเทนมาใช้ประโยชน์จะต้องสูบน้ำออกจากหลุมผลิตให้ความกดดันในหลุมผลิตลดลงมากที่สุด เพื่อให้ก๊าซมีเทนซึ่งมีความดันต่ำไหลออกมาได้ โครงการสำรวจหาก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหินบริเวณแอ่งแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และบริเวณแอ่งแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นโครงการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และแอ่งเคียนซา อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการโดยบริษัท เอสวีเอสฯ ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม แปลง L71/43 ความคืบหน้าผลสำรวจยังไม่พบก๊าซมีเทนในปริมาณที่น่าสนใจ

5. LCNG เป็นการนำ LNG ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ เนื่องจาก LNG ที่ถูกขนส่งมาเก็บรักษาไว้เป็นของเหลวมีอุณหภูมิ ลบ 161 องศาเซลเซียส เมื่อจะนำไปเติมในรถยนต์ต้องทำให้อยู่ในรูปของก๊าซ โดยผ่านในท่อ ณ อุณหภูมิห้อง และเมื่อจะเติมในถังก๊าซรถยนต์ให้ได้ปริมาณมากต้องอัดที่ความดันประมาณ 200 บาร์

6. LNG (Liquefied Natural gas) เป็นก๊าซธรรมชาติที่ถูกทำให้อยู่ในรูปของเหลวเพื่อประโยชน์ในการขนส่งไปใช้ในที่ไกล ๆ จากแหล่งผลิต ซึ่งการขนส่งทางท่อไม่คุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยมีกระบวนการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลวที่อุณหภูมิ ลบ 160 องศาเซลเซียส ซึ่งปริมาตรจะลดลง 600 เท่า และขนส่งโดยเรือชนิดพิเศษมาที่สถานีรับปลายทาง ที่จะมีกระบวนการทำให้ LNG กลับกลายเป็นก๊าซธรรมชาติ ก่อนส่งเข้าท่อแจกจ่ายไปใช้ต่อไป

7. CNG (Compressed Natural Gas) เป็นการนำก๊าซธรรมชาติมาอัดก่อนเติมลงถังก๊าซรถยนต์เพื่อให้ได้ปริมาณมาก โดยปกติ จะใช้ความดันประมาณ 200 บาร์

8. น้ำมันก๊าซโซฮอล์ เป็นน้ำมันผสมระหว่างเบนซินกับเอทานอลบริสุทธิ์ ร้อยละ 99.5 ในสัดส่วน 90 : 10 จึงมีคุณสมบัติทั่วไปคล้ายน้ำมันเบนซิน มีค่าออกเทน 95 สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด เอทานอลผลิตได้จากพืชชนิดต่าง ๆ เช่น น้ำมันสำปะหลังสด น้ำอ้อย และกากอ้อย คิดในปริมาณชนิดละ 1 ตัน จะผลิตเอทานอลได้ประมาณ 180, 70 และ 260 ลิตร ตามลำดับ

9. น้ำมันไบโอดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำน้ำมันพืชชนิดต่าง ๆ หรือน้ำมันสัตว์ (น้ำมันใหม่ หรือน้ำมันที่ใช้แล้ว) ไปผ่านกระบวนการทางเคมีโดยการเติมแอลกอฮอล์และตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของน้ำมันให้เป็น Oranic Acid Ester ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล จึงเรียกชื่อว่า ไบโอดีเซล สำหรับน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีดังกล่าวข้างต้น แต่นำมาใช้โดยตรง หรือผสมกับน้ำมันดีเซล ไม่ถือว่าเป็นน้ำมันไบโอดีเซล


เมื่อเรารู้แล้วว่าพื้นที่แถบนั้นคาดว่าจะมีปิโตรเลียมแล้วเราจะเอามาใช้ได้อย่างไรละ
เริ่มจากการสำรวจโครงสร้างทางธรณีวิทยา(โครงสร้างชั้นหิน) ขนาดใหญ่ โดยภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ หากพบโครงสร้างที่น่าสนใจ จึงทำการสำรวจในรายละเอียดต่อไปโดยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์และธรณีวิทยา และหากพบบริเวณที่น่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม จึงกำหนดตำแหน่งเพื่อเจาะสำรวจหาชนิด คุณภาพ และวัดปริมาณสำรอง
ต่อ ภาคสอง Coming Soon


Create Date : 26 กรกฎาคม 2548
Last Update : 26 กรกฎาคม 2548 2:42:55 น. 25 comments
Counter : 1491 Pageviews.

 


โดย: Spyrogyr@ วันที่: 26 กรกฎาคม 2548 เวลา:3:07:13 น.  

 
แวะมาเยี่ยมคร้า ทำสวยๆเลยนะค่ะ ยินดีที่ได้รุจักค่ะ แวะมาบล็อกนู่ม้างน้า....


โดย: ~oกิ๊กกะโป๋ โลเปสo~ วันที่: 26 กรกฎาคม 2548 เวลา:19:07:29 น.  

 
อืม... สาระดีๆ ทั้งนั้น...

ขออนุญาตแอดบล็อกนี้เป็น my blog หน่อยนะครับ...


โดย: star_hunt วันที่: 27 กรกฎาคม 2548 เวลา:17:04:36 น.  

 
เจ๋งอ่ะ
ไปเอาข้อมูลมาจากไหนอ่ะ อยากรู้จักจัง
เราหลงเข้ามา ถ้าไม่รังเกียจช่วยแอดเราหน่อยนะ
mam_su111@hotmail.com


โดย: mam IP: 221.128.77.222 วันที่: 29 มีนาคม 2549 เวลา:14:42:56 น.  

 

ดีใจจัง หาเจอจนได้


โดย: นิชา IP: 203.113.61.103 วันที่: 9 มิถุนายน 2549 เวลา:8:02:03 น.  

 
เนื้อหาดีค่ะ มีประโยชน์มากเลย


โดย: รัตติกร IP: 203.113.38.13 วันที่: 12 กรกฎาคม 2549 เวลา:21:32:20 น.  

 
หาเท่าไรก็ไม่เจอ

โดย: นีน IP: 203.172.199.254 วันที่: 1 สิงหาคม 2549 เวลา:16:41:53 น.  

 


โดย: จุ๊ๆ IP: 61.7.159.118 วันที่: 23 สิงหาคม 2549 เวลา:15:24:22 น.  

 


โดย: ดวงกมล IP: 203.113.56.8 วันที่: 22 กันยายน 2549 เวลา:20:02:35 น.  

 
เนื้อหาสุดแสนจะบรรยายไม่ถูก ดีมาก..ก...ก..กๆๆๆๆๆ


โดย: ดวงกมล IP: 203.113.56.8 วันที่: 22 กันยายน 2549 เวลา:20:24:20 น.  

 
ดีใจจังหาเจอจนได้


โดย: arm IP: 203.209.107.106 วันที่: 25 กันยายน 2549 เวลา:11:34:59 น.  

 
ดีใจจัง...ค้นพบปิโตรเลียมแล้ว+++มีหมดเลยที่เราหา
ขอบคุณมากนะค่ะืที่ช่วยค้นหาให้


โดย: กวาง IP: 203.113.77.7 วันที่: 23 ตุลาคม 2549 เวลา:10:49:19 น.  

 
ขอบพระคุณ


โดย: เราเอง IP: 202.129.0.164 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2549 เวลา:17:59:38 น.  

 


โดย: 111 IP: 203.209.123.45 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2549 เวลา:18:50:38 น.  

 
เนื้อหาโคตะระเข้าใจยาก ยาวโครตๆ มีทั้งฉบับบีกิน ภาคหนึ่งและภาคสองกะลังจะมาอีก ไมไม่สรุปให้สั้นๆกว่านี้อะ คนโง่อย่างอีชั้นกว่าจะอ่านจบ....เฮ้อ อยากตายแล้วเกิดใหม่มาเป็นดอกเตอร์สลัม


โดย: อาราเล่ IP: 203.113.51.73 วันที่: 11 ธันวาคม 2549 เวลา:18:09:24 น.  

 


โดย: ตูด IP: 210.86.142.82 วันที่: 23 ธันวาคม 2549 เวลา:14:02:11 น.  

 


โดย: fr IP: 203.172.165.210 วันที่: 17 มกราคม 2550 เวลา:9:10:27 น.  

 
มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไหม??หายากโคตรๆ


โดย: เด็กวิทย IP: 58.9.116.85 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:1:40:05 น.  

 
อยากได้รูปแหล่งผลิตน้ำมันจังทำงัยดี


โดย: แก้มใส IP: 222.123.66.47 วันที่: 20 กรกฎาคม 2550 เวลา:20:46:25 น.  

 
อยากได้รูปแหล่งผลิตในแต่ละที่

โดย: nid IP: 203.113.22.206 วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:15:47:45 น.  

 
อยากถามหน่อยคับว่า ในอ่าวไทยมีแท่นขุดเจาะ/ผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดกี่แท่นคับ ใครทราบหรือมีข้อมูลช่วยตอบด้วยคับ (ผมทราบมาคร่าวๆว่าประมาณ 200 กว่า อยากได้จำนวนที่แน่นอนคับ)


โดย: SleeplesS IP: 202.44.8.100 วันที่: 27 ตุลาคม 2550 เวลา:16:52:44 น.  

 
ได้ความรู้มากครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 3 สิงหาคม 2551 เวลา:14:39:37 น.  

 
หายากอย่างแรง


โดย: แจ็ก IP: 117.47.212.250 วันที่: 15 กันยายน 2551 เวลา:7:13:23 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ กำลังหาเลย

พอดีเพิ่งเรียนวิชาอุตสาหกรรมปิโตรเคมิคัลน่ะค่ะ อาจารย์ท่านให้หาว่าหัวเจาะมีกี่ชนิด หาเท่าไหร่ก็ได้แค่ชนิดของแท่นเจาะจนสับสนไปหมด T.T ดีจังหาเจอแล้ว แล้วจะติดตามบล็อกนี้ไปเรื่อยๆ นะคะ หวังว่าจะไม่เบื่อเขียนบล็อกทิ้งกันไปซะก่อน


ขอบคุณมากจริงๆ ค่ะ


โดย: เด็กกำลังเรียน >"< IP: 119.42.67.149 วันที่: 21 ตุลาคม 2551 เวลา:21:48:26 น.  

 
ขอความรู้ค่ะ อีกไม่นานเรือโดยสารคลองแสนแสบจะติดตั้ง LNG ในเรือโดยสารพร้อมกับผู้โดยสารในเรือ จะเป็นอันตรายหรือเปล่าค่ะ มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ผู้โดยสาร IP: 172.16.111.238, 202.183.194.2 วันที่: 1 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:15:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
boomer
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add boomer's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.