Group Blog
 
All blogs
 

อุทยานแห่งชาติแม่โถ
ข้อมูลทั่วไป :

อุทยานแห่งชาติแม่โถ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 618,750 ไร่ หรือ 990 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ จด ห้วยแม่กึ๋ง , ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ จด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก จด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1088 และอุทยานแห่งชาติออบหลวง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก จด เส้นแบ่งเขตจังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
การเดินทาง :

ระยะทางจากจังหวัด เชียงใหม่ ถึงอำเภอ ฮอด 89.00 กิโลเมตร ระยะทางจากอำเภอ ฮอด ถึง สำนักงานอุทยานแห่งชาติแม่โถ 71.50 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง 147.00 กิโลเมตร และถนนลูกรัง 13.00 กิโลเมตร
สิ่งอำนวยความสะดวก :

อุทยานแห่งชาติแม่โถ มีบ้านพักไว้รองรับนักท่องเที่ยว จำนวน 8 หลัง พักได้ทั้งหมด 40 คน และมีสถานที่ไว้ให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการกางเต้นท์พักแรม สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน กลุ่มนครพิงค์ สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร. (053)818348 , 818348 โทรสาร. (053) 818348 หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการบ้านพัก ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร. 5797223 , 5795734 หรือ โทร.5614292-4 ต่อ 724 , 725
ลักษณะภูมิประเทศ :

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อน ทอดยาวตามแนวเหนือ - ใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีความลาดชันมากกว่า 35% เป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำแม่แจ่มซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำปิง สูงจากระดับน้ำทะเล ต่ำสุด 400 เมตร และสูงสุด 1715 เมตร แหล่งน้ำอุปโภค ได้แก่ สระขุด ลำห้วย แม่น้ำแม่แจ่ม และน้ำซับ แหล่งน้ำบริโภค ได้แก่ น้ำฝน(ต้ม) น้ำซับ ลำห้วย(ต้ม)
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า :

อุทยานแห่งชาติแม่โถมีนกนานาพันธุ์อยู่ถึง 60 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกกว่า 24 ชนิด สัตว์ที่ถือเป็นจุดเด่นของอุทยาน ได้แก่ กระทิง กวาง และนกยูง และสัตว์ป่าที่มีเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ไก่ป่า และหมูป่า
จุดเด่นที่น่าสนใจ :

จุดเด่นที่น่าสนใจของอุทยานแห่งชาติแม่โถ มีจุดชมวิว น้ำตก ถ้ำแม่น้ำ โตรกเขา หน้าผา ออบ และยังมีวัฒนธรรมและประเพณีของชาวเขาที่ชวนให้ศึกษาและเรียนรู้ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถประกอบกิจกรรมได้ที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ ได้แก่ ล่องเรือหรือแพเพื่อชมธรรมชาติ พักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ อาบแดด เดินชมน้ำตก และเดินป่าเพื่อชมและศึกษาธรรมชาติทั่วไป อุทยานแห่งชาติแม่โถเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม นักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางมาอุทยานแห่งชาติแม่โถ

 

Create Date : 25 ตุลาคม 2550    
Last Update : 25 ตุลาคม 2550 20:23:32 น.
Counter : 319 Pageviews.  

อุทยานแห่งชาติเชียงดาวข้อมูลทั่วไป :

อุทยานแห่งชาติเชียงดาว ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่โดยประมาณ 722,075 ไร่ หรือ 1,155 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ จด สหภาพพม่า ตำบล เมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ จด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว ตำบล เมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก จด อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก จด อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
การเดินทาง :

ระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงอำเภอเชียงดาว 79 กิโลเมตร ระยะทางจากอำเภอเชียงดาว ถึงสำนักงานอุทยานแห่งชาติเชียงดาว 24 กิโลเมตร
สิ่งอำนวยความสะดวก :

อุทยานแห่งชาติเชียงดาวมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ประจำในการติดต่อสอบถามให้รายละเอียดเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีเส้นทางเดินไพรศึกษาธรรมชาติ โดยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก มีบ้านพักจำนวน 2 หลัง พักได้ทั้งหมด 12 คน และนอกจากนี้ยังมีสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้กางเต้นท์ 1 แห่ง พักได้ทั้งหมด 200 คน สนใจติดต่อได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเชียงดาว บ้านนาหงาย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการบ้านพัก ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร.5797223 ,5795734 หรือ โทร.5614292-4 ต่อ 724 , 725
ลักษณะภูมิประเทศ :

มีลักษณะเป็นพื้นราบและภูเขาสลับซับซ้อนกันหลายลูก มีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลต่ำสุด 585 เมตร และสูงสุด 1,824 เมตร มีสภาพความลาดชันของพื้นที่เกินกว่า 35% ใช้ลำห้วยน้ำตกเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า :

สัตว์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก คือนกชนิดต่างๆ ที่มีประมาณ 40 ชนิด ส่วนสัตว์ป่าที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของอุทยานฯ คือ ไก่ป่า
จุดเด่นที่น่าสนใจ :

อุทยานแห่งชาติเชียงดาว มีภูเขาสลับซับซ้อนเป็นบริเวณกว้าง และยังมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น ยังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ และเป็นป่าที่ติดชายแดนไทยพม่า นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาร่วมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่และประเพณีสงกรานต์ของชาวเขาเผ่าต่างๆ จุดเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกศรีสังวาลย์ น้ำตกทุ่งแก้ว ถ้ำแจ้ง - ป่าหก ถ้ำเมืองนะเหนือ ลำน้ำแม่ปิง ดอยถ้วย จุดชมทะเลหมอก ป่าบงงาม น้ำตกดอยเวียงผา นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวชมน้ำตก เดินป่า ขี่จักรยาน ฯ และสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

Create Date : 25 ตุลาคม 2550    
Last Update : 25 ตุลาคม 2550 19:58:35 น.
Counter : 460 Pageviews.  

อุทยานแห่งชาติขุนขานข้อมูลทั่วไป :

อุทยานแห่งชาติขุนขาน ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่โดยประมาณ 248,125 ไร่ หรือ 397 ตารางกิโลเมตร อยู่ในลุ่มน้ำแม่ขาน และลุ่มน้ำแม่แจ่ม

ทิศเหนือ จด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ จด เขตอุทยานแห่งชาติออบขาน ตำบลบ่อแก้ว ตำบลแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก จด เขตติดต่อ อำเภอแม่ริม ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก จด เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม ตำบลแม่แดด ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
การเดินทาง :

เส้นทางคมนาคม ระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอสะเมิง 51 กิโลเมตร และระยะทางจากอำเภอสะเมิง ถึงสำนักงานอุทยานแห่งชาติขุนขาน 18 กิโลเมตร
สิ่งอำนวยความสะดวก :

อุทยานแห่งชาติขุนขาน มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ประจำในการติดต่อสอบถามให้รายละเอียดเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีเส้นทางเดินไพรศึกษาธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และมีสถานที่กางเต้นท์ไว้รองรับนักท่องเที่ยว 1 แห่ง พักได้ทั้งหมด 300 คน สนใจติดต่อได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขาน 111-1 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ประสานงานอุทยานแห่งชาติ สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร (053) 818348 หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการบ้านพัก ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร.5797223 , 5795734 หรือโทร. 5614292 - 4 ต่อ 724 , 725
ลักษณะภูมิประเทศ :

มีลักษณะส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ประมาณ 80% ของพื้นที่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ต่ำสุด 500 เมตร และสูงสุด 1,708 เมตร สภาพของพื้นที่มีความลาดชันมากกว่า 35% เป็นส่วนใหญ่ แม่น้ำสายสำคัญที่เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ได้แก่ น้ำแม่สะเมิง น้ำแม่สาบ น้ำแม่ขาน น้ำอมลอง น้ำแม่โต๋ น้ำแม่บ่อแก้ว น้ำแม่อมแตง น้ำแม่ตาละ น้ำแม่สะงะ และน้ำแม่แจ่ม
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า :

สัตว์ป่าที่เห็นได้โดยมาก ได้แก่ เก้ง หมูป่า ไก่ป่า ลิง เม่น หมาไน กระต่ายป่า กระรอก อีเห็น และตะกวด ส่วนสัตว์ป่าที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ นกนานาชนิด เสือโคร่ง และเลียงผา
จุดเด่นที่น่าสนใจ :

อุทยานแห่งชาติขุนขาน มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกแม่นาเปอะ น้ำตกห้วยตาด น้ำตกห้วยฮ้อม น้ำตกอมลอง น้ำตกห้วยอมแตง หน้าผามาต๊ะ ถ้ำหลวงแม่สาบ บ่อน้ำร้อนท่าโต๋ ดอยซาง ดอยขุนแม่เอ๊าะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานขุนขานได้ตลอดทั้งปี


 

Create Date : 25 ตุลาคม 2550    
Last Update : 25 ตุลาคม 2550 18:42:38 น.
Counter : 470 Pageviews.  

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ข้อมูลทั่วไป :

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอสันกำแพง และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำปิง วัง ยม และ น่าน มีพันธุ์ไม้มีค่าและ สัตว์ป่าที่สำคัญหลายชนิด และประกอบด้วยจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตก หน้าผา น้ำพุร้อน อ่างเก็บน้ำ เขื่อนต่าง ๆ เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,229.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 768,625 ไร่ การเดินทาง :

การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ใช้เส้นทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง ตำบลทาเหนือ ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร สถานที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก :

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์สำหรับผู้ต้องการมาตั้งแคมป์พักแรมไว้ นักท่องเที่ยวต้องนำเต็นท์ไปเอง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่งานบริการบ้านพักฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร. 5797223 , 5614292-4 ต่อ 724 , 725 ลักษณะภูมิประเทศ :

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความสูงตั้งแต่ 400 - 1,947 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้น 1 อยู่ใน พื้นที่ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน ภูเขาเป็นเขาหินปูน มีป่าเบญจพรรณขึ้นอยู่โดยทั่วไป และมีป่าดิบเขาขึ้นตามแนวลำห้วยขุนห้วย หุบเขา และบริเวณป่าต้นน้ำลำธารอย่างหนาแน่น ลักษณะภูมิอากาศ :

สภาพภูมิอากาศในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ
1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า :

สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้นานาชนิด ได้แก่ ไม้สัก แดง ประดู่ ยาง จำปี ประดู่ส้ม เหียง พลวง รัง ดงดำ ตีนนก ไม้ชั้นล่างประกอบด้วย ไม้ไผ่ หวาย พง ก้อ เป็นต้น และจะมี สน 2 ใบ สน 3 ใบ ขึ้นอยู่เป็นหย่อม ๆ ตามแนวสันเขาโดยทั่วไป

สัตว์ป่าประกอบด้วย หมูป่า ลิง ชะนี กวาง เก้ง เลียงผา เสือ กระต่าย ไก่ป่า นกยูง นกนานาชนิด เช่น นกแกง นกกระยาง นกเค้าแมว นกเก้ง เป็นต้น จุดเด่นที่น่าสนใจ :

อ่างเก็บน้ำและเขื่อนเก็บน้ำ
ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำห้วยผาแหน อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น อ่างเก็บน้ำห้วยบง อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะไคร้ เขื่อนเก็บน้ำแม่กวง เขื่อนห้วยแม่ออน

ถ้ำเมืองออน
ตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพง เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ มีปูชนียวัตถุทางพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมาก

สภาพทิวทัศน์ที่สวยงาม มีลักษณะเด่นเป็นเขาหินปูน มีหินงอกหินย้อย ถ้ำ หน้าผา น้ำตก น้ำพุร้อน ลำห้วย และสภาพป่าที่สมบูรณ์

 

Create Date : 24 ตุลาคม 2550    
Last Update : 25 ตุลาคม 2550 18:34:26 น.
Counter : 367 Pageviews.  

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาข้อมูลทั่วไป :

อุทยาน แห่งชาติดอยเวียงผา ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 364,375 ไร่ หรือ 583 ตารางกิโลเมตร จัดตั้งขึ้นตามนโยบายป่าแห่งชาติ ที่ต้องสงวนพื้นที่อนุรักษ์ ให้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง , ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย

มีอาณาเขตติดต่อกับ
ทิศเหนือ จด แนวถนนทางหลวงหมายเลข 109 (ฝาง - แม่สรวย) ตำบลแม่คะ อำเภอแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ จด แนวเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก จด แนวเขตหมู่บ้าน ตำบล ท่าก๊อ ตำบล ศรีถ้อย ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก จด แนวเขตหมู่บ้าน ตำบล ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
การเดินทาง :

ระยะทางจากจังหวัด เชียงใหม่ ถึงอำเภอไชยปราการ ประมาณ 128 กิโลเมตร และ ระยะทางจากอำเภอไชยปราการ ถึงสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 12 กิโลเมตร

สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง ประมาณ 128 กิโลเมตร และถนนลูกรัง 12 กิโลเมตร
สถานที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก :

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ประจำในการติดต่อสอบถาม ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

มีเส้นทางเดินไพรศึกษาธรรมชาติ โดยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และมีสถานที่กางเต้นท์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวท่านที่ต้องการค้างแรมใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกด้วย

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์อุทยานแห่งชาติภาดเหนือ สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร. (053)818348 โทรสาร. (053) 818348

หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการบ้านพักฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร. 5797223 , 5614292-4 ต่อ 724 , 725
ลักษณะภูมิประเทศ :

ภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน วางตัวในแนวเหนือใต้ เป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำฝาง มียอดดอยเวียงผาสูงสุดในพื้นที่ มีความสูง 1,834 เมตรจากระดับน้ำทะเล ต่ำสุด 400 เมตร และสูงสุด 1,834 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดสูงมากกว่า 35%

มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ได้แก่ น้ำแม่ฝาง ห้วยทราย น้ำแม่ฝางหลวง น้ำห้วยไคร้ น้ำแม่ยางมิ้น และน้ำแม่ต๋ำ
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า :

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา มีนกอยู่กว่า 20 ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ที่เป็นลักษณะเด่นของอุทยาน คือ เวียงผา หมี เก้ง ส่วนสัตว์ที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่ ไก่ป่า และหมูป่า

จุดเด่นที่น่าสนใจ :

อุทยานแห่งชาติ ดอยเวียงผา มีสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเด่นที่น่าสนใจหลายที่ด้วยกัน อาทิ


น้ำตกแม่ฝางหลวง


น้ำตกดอยเวียงผา

น้ำตกห้วยหาน
น้ำตกตาดเหมย
จุดชมวิวบนดอยเวียงผา

นอกจากนี้ยังมีประเพณีสงกรานต์ และ ประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวเขาที่สวย แปลก และน่าแวะเที่ยวชมอีกด้วย
 

Create Date : 24 ตุลาคม 2550    
Last Update : 24 ตุลาคม 2550 16:10:18 น.
Counter : 396 Pageviews.  

1  2  3  4  

hugpui
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
How Can U Love Someone, If U Don't Love Youself?


< เพื่อนที่กำลังชมบล๊อก จำนวนผู้แวะชม
Aerosmith
Friends' blogs
[Add hugpui's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.