แหล่งรวบรววมวิธีเล่นหุ้น
 
โฟมไบโอ บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย ไม่มีสารก่อมะเร็ง ไม่ทำร้ายคุณ ไม่ทำลายโลก

โฟมไบโอ บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย ไม่มีสารก่อมะเร็ง ไม่ทำร้ายคุณ ไม่ทำลายโลก

ทุกวันนี้ ชีวิตของมนุษย์เราต่างต้องอยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายมากขึ้นทุกที เพราะทุกคนต้องเผชิญกับสภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากการสะสมของขยะที่มีมากมาย ขยะส่วนใหญ่จะถูกย่อยสลายยากมากโดยเฉพาะ "โฟม" ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มนุษย์ได้ผลิตขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้มากแต่ทำลายยาก ในปีๆ หนึ่งโฟมจะมีจำนวนสะสมกลายเป็นขยะถึงปีละประมาณ 2-3 ล้านตัน การย่อยสลายจะต้องใช้เวลาหลายสิบหลายร้อยปี

นอกจากจะย่อยสลายยากลำบากแล้ว ส่วนสำคัญที่ทำให้โฟมกลายเป็นสิ่งของอันตรายต่อสุขภาพก็คือ การมีสารสไตรีน มอนอเมอร์ (Styrene Monomer) จากการค้นคว้าของหน่วยวิจัย Health Care Harm ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีผลวิจัยรายงานถึงสารสไตรีน มอนอเมอร์นี้ว่า

1. จะช่วยเพิ่มการเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมาก

2. จะช่วยเปลี่ยนแปลงระบบฮอร์โมนให้ผิดปกติ เกิดปัญหาเป็นต่อมธัยรอยด์

3. เกิดความผิดปกติของต่อมน้ำเหลืองและเกล็ดเลือดต่ำ

เมื่อโฟมกลายเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นและใช้กันประจำโดยไม่รู้พิษภัยเช่นว่านี้ จึงทำให้มีบุคคลให้ความสนใจมีแนวคิดที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์ "โฟม" ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายสุขภาพของมนุษย์

จากการค้นคว้าวิจัยได้พบว่า "ชานอ้อย" นั้นเป็นเศษวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ช่วยลดมลพิษให้น้อยลงได้ ขณะเดียวกันจะช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายมนุษย์ให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง ดังนั้น จึงมีผู้คิดนำเศษชานอ้อยมาผลิตปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นบรรจุภัณฑ์ "โฟมไบโอ" อย่างได้ผล และเมื่อเวลาเป็นขยะก็จะสามารถย่อยสลายให้หมดไปภายในเวลา 45 วัน จึงไม่เป็นมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด ได้มีไอเดียออกแบบบรรจุภัณฑ์ "โฟมไบโอ" โฟมที่ทำมาจากเศษชานอ้อยซึ่งจะช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม เขาเป็นสุภาพบุรุษหนุ่มวัยเพียง 41 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และไปต่อปริญญาโทด้านการบริหารเอ็มบีเอ ที่มหาวิทยาลัยแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อ "เส้นทางเศรษฐี" ได้มีโอกาสพูดคุยกับบิ๊กบอสเจ้าของกิจการ "โฟมไบโอ" ได้พบว่า เขาเป็นหนุ่มที่รักและสนใจอยากทำสังคมให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ เขาเล่าเพิ่มเติมว่า ทุกวันนี้บ้านเราเต็มไปด้วยมลพิษมากมายทั้งบนถนนและในน้ำ อาหารการกินก็มีแต่สารก่อมะเร็ง ดังนั้น จึงทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยลดสารพิษที่อยู่รอบตัวเราและจากการค้นคว้าวิจัยก็พบว่าโฟมที่ผลิตใช้กันทั่วไปนั้นมีอันตรายต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงทำให้เขาพยายามหาวิธีการที่จะช่วยลดมลพิษต่างๆ ให้น้อยลงโดยเฉพาะจากโฟมที่ได้ใช้กันอยู่เป็นประจำ"ชานอ้อย" วัสดุธรรมชาติ

ใช้พัฒนาสู่ "โฟมไบโอ"

เมื่อคุณสุรศักดิ์แห่ง บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด ได้ตระหนักถึงพิษภัยจากโฟมที่มีอยู่ดาษดื่นโดยทั่วไป จึงเกิดแนวคิดผลิตโฟมไบโอที่ผลิตจากเศษชานอ้อยขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 การใช้โฟมไบโอไม่เพียงจะช่วยลดขยะที่ย่อยสลายยากเท่านั้น แต่ยังช่วยไม่ให้เป็นโรคมะเร็งอีกด้วย เพราะโฟมทั่วไปจะมีสารสไตรีน มอนอเมอร์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น ทางบริษัทบรรจุภัณฑ์จึงคิดร่วมโครงการกับหน่วยงานภาครัฐช่วยสนับสนุนให้ "โฟมไบโอ" นั้นได้รับการตอบสนองจากผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่ร่วมโครงการสนับสนุนการใช้โฟมไบโอประกอบด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม และ MDS.GROUP

จุดประสงค์สำคัญในการผลิต "โฟมไบโอ" จากชานอ้อยเพราะเป็นการผลิตจากเยื่อกระดาษชานอ้อยธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เยื่อไม้ต้นไม้ยืนต้น ไม่ใช้คลอรีนฟอกสี ปลอดจากสารพิษปนเปื้อน สามารถย่อยสลายหมดเมื่อฝังกลบในดินภายในเวลา 45 วัน ขณะที่โฟมธรรมดาจะย่อยสลายต้องใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะสลายหมด และที่สำคัญ ไม่มีสารก่อมะเร็งกระบวนการเริ่มต้นจากธรรมชาติและคืนสู่ธรรมชาติ

กระบวนการผลิตโฟมไบโอโดยสังเขป

1. เริ่มคัดแยกคุณภาพเยื่อกระดาษชานอ้อยที่สะอาด

2. นำเยื่อกระดาษชานอ้อยที่คัดแล้วมาตีให้ละเอียดแล้วผสมแป้งและน้ำแล้วต้ม

3. หลังจากต้มเยื่อกระดาษที่ตีละเอียดและผสมแป้ง-น้ำแล้ว ต่อจากนั้นก็นำไปกรองสิ่งสกปรกออกไป

4. แล้วจึงนำเยื่อกระดาษที่ตีและกรองแล้วไปขึ้นรูปกับแม่พิมพ์ ต่อจากนั้นนำไปอบแห้งในอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส

5. หลังจากนั้นก็นำแบบไปตัดแต่งขอบให้เรียบร้อย

6. ต่อจากนั้นก็ส่งแบบโฟมที่ผลิตเรียบร้อยแล้วให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเลตก่อนนำไปบรรจุส่งจำหน่าย

บิ๊กบอสแห่งกิจการโฟมไบโอได้กล่าวอย่างภูมิใจว่า สินค้าของเขาได้ผลิตจากธรรมชาติล้วนๆ แถมยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรชาวไร่อ้อยอีกด้วย เพราะชานอ้อยแต่ก่อนชาวไร่ก็จะนำไปทิ้งเป็นขยะอย่างเดียว แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเงินเป็นทองเพราะชานอ้อยยุคนี้ได้ผลิตทำเป็นเยื่อกระดาษจะได้ราคาตันละ 10,000 บาท เท่านั้นยังไม่พอ เมื่อนำเยื่อกระดาษมาผลิตต่อเพิ่มมูลค่าเป็นโฟมไบโอจะมีรายได้ตันละ 100,000 บาท

นอกจากนี้แล้ว โฟมไบโอยังมีคุณภาพเหนือกว่าโฟมธรรมดาๆ คือ

1. ใส่ของร้อนได้ถึง 100%

2. ใส่น้ำมันร้อนได้ถึง 150 องศาเซลเซียส

3. ไม่รั่วซึม

4. อุ่นในเตาไมโครเวฟและเตาอบได้

สำหรับรูปแบบและราคาสินค้าโฟมไบโอมีนานาชนิด เช่น แบบจาน ชาม ถ้วย ถาดหลุม กล่องโฟมบรรจุอาหารซึ่ง คุณอารยา ขันทปราบ ผู้จัดการด้านการตลาด ได้แจ้งว่า สินค้าโฟมไบโอราคาไม่แพงอย่างที่คิด จะมีราคาขายปลีกชิ้นละประมาณ 3-5 บาท หรือถ้าบรรจุในแบบแพ็ก 10 ชิ้น ราคาระหว่าง 25-45 บาทเท่านั้น ซึ่งก็ไม่แพงกว่าโฟมธรรมดาๆ ทั่วไป

ด้านตลาดจัดจำหน่าย ได้แก่ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ร้านคาร์ฟูร์ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขา เดอะมอลล์ แม็คโคร บิ๊กซี ฯลฯ หรืออยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด เลขที่ 46/151 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร. (02) 944-5512, (02) 363-4370 แฟ็กซ์ (02) 944-5282 เว็บไซต์ //www.thaibpe.comCreate Date : 17 กันยายน 2551
Last Update : 17 กันยายน 2551 8:54:07 น. 0 comments
Counter : 3704 Pageviews.  
 
Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

hoon_vi
 
Location :
ขอนแก่น Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
เป็นนักลงทุนมือใหม่ กำลังหาวิธีการเหมาะสำหรับตัวเอง ชอบการถ่ายรูป ท่องเที่ยว เขียนบทความ
[Add hoon_vi's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com