แหล่งรวบรววมวิธีเล่นหุ้น
 
‘ปลูกมะละกอ’ขาย ‘พันธุ์ฮอลแลนด์’มาแรง

‘ปลูกมะละกอ’ขาย ‘พันธุ์ฮอลแลนด์’มาแรง
มะละกอเป็นอีกผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากคนไทย ทั้งรับประทานแบบผลสุกหรือใช้ผลดิบทำเป็นส้มตำ ตลาดของมะละกอจึงกว้าง ขณะที่การปลูกขายนั้นสามารถปลูกแซมกับพืชหลักที่ปลูกอยู่แล้วก็ได้ หรือจะปลูกเป็นพืชหลักเพื่อจำหน่ายก็ไม่เลว และ “มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์” ก็อาจเป็น “ช่องทางทำกิน” ที่ดี...

จ.แพร่ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีการปลูกส้มและลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจมานาน แต่ปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เกษตรกรหลายรายต้องกู้หนี้ยืมสินมาทำการเกษตร ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ดังนั้น ทาง ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ กรมวิชาการเกษตร จึงได้สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชที่ให้ผลผลิตเร็วทดแทน เพื่อให้ได้รายได้เร็วที่สุด และ “มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์” ก็เป็นพืชทางเลือกหนึ่งที่ให้ผลผลิตเร็ว สามารถปลูกแซมในสวนส้มและสวนลำไยเก่าได้ทันที

มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ เป็นมะละกอพันธุ์ใหม่ที่มาแรงและกำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ ไม่มีกลิ่นยาง เนื้อหนา รสหวาน เปลือกหนา ทนทานต่อโรค ทนทานต่อการขนส่ง

ปราณี กาใจ เป็นเจ้าของสวนลำไยที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย และได้รับคำแนะนำให้ลองปลูกมะละกอฮอลแลนด์ โดยร่วมกับเพื่อนอีก 2 คน อรวรรณ โพธิ์คำ และ ประสิทธิ์ ธรรมใจสุก โดยปราณีบอกว่า หลังจากที่ราคาลำไยในตลาดตกต่ำลง ทางเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรก็เข้ามาให้ลองปลูกมะละกอฮอลแลนด์ทดแทนดู จากการที่ได้ฟังข้อมูลก็เห็นว่าน่าสนใจ เพราะเป็นพืชที่ให้ผลเร็ว อีกทั้งยังมีตลาดแน่นอน จึงตัดสินใจตัดต้นลำไยทิ้งไป 3 ไร่ เพื่อนำพื้นที่มาปลูกมะละกอฮอลแลนด์

มะละกอพันธุ์นี้มีอายุเก็บเกี่ยว 8 เดือน น้ำหนักผลอยู่ที่ประมาณ 800-2,000 กรัมต่อผล เนื้อมีสีแดงอมส้ม ไม่เละ เนื้อหนา 2.5-3.0 เซนติเมตร ความหวานวัดได้ 11-13 องศาบริกซ์ ผลผลิตต่อต้น 60-80 กิโลกรัม มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์นี้สามารถปลูกได้เกือบทุกสภาพพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่น้ำขัง ดินที่เหมาะสมควรมีความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-5.0

เกษตรกรผู้ปลูกบอกว่า สำหรับการปลูกและการดูแลมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ก็ไม่ยุ่งยาก เริ่มจากการเตรียมพื้นที่ โดยการไถและทำเป็นแปลงปลูก จากนั้นขุดหลุมให้ความลึกประมาณที่จะใส่ต้นพันธุ์ลงไปได้ โดยให้มีระยะปลูก 2.5x3 เมตร ซึ่งใน 1 ไร่จะสามารถปลูกต้นมะละกอได้ประมาณ 224 ต้น

ต้นพันธุ์นั้นปัจจุบันมีขายทั่วไป ราคาถุงเพาะละ 10 บาท โดยจะมีอยู่ 3 ต้นใน 1 ถุงเพาะ

เมื่อเตรียมพื้นที่ปลูกเรียบร้อยแล้ว ก็ลงต้นพันธุ์หลุมละ 1 ถุงเพาะ แต่ก่อนที่จะลงต้นพันธุ์ในหลุม ให้ใส่ปุ๋ยคอกรองลงก้นหลุมประมาณ 1 ช้อนโต๊ะก่อน เมื่อลงปลูกเรียบร้อยก็ให้น้ำตามปกติ

การรดน้ำจะให้ตอนที่ดูแล้วว่าที่โคนต้นมีความแห้งมากแล้ว เวลาให้ก็รดน้ำพอประมาณ ไม่ให้น้ำขังอยู่ที่โคนต้น ส่วนการใส่ปุ๋ยนั้นจะให้ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง การให้ปุ๋ยจะต้องให้สลับกันระหว่างปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 ที่สำคัญต้องค่อยกำจัดวัชพืชที่ขึ้นรอบ ๆ บริเวณต้นมะละกอออกด้วย

หลังจากที่ลงปลูกมะละกอไปได้ประมาณ 3 เดือน มะละกอทั้ง 3 ต้นที่อยู่ในหลุมเดียวกันจะเริ่มออกดอก ให้ทำการตัดต้นที่เป็นตัวผู้และตัวเมียทิ้ง เหลือไว้แต่ “ต้นกะเทย” เนื่องจากต้นกะเทยจะให้ผลที่ดก และลูกมะละกอที่ออกมาจะยาวสวย เนื้อหนากว่าต้นที่เป็นตัวเมียและตัวผู้ โดยการสังเกตต้นกะเทยนั้นก็ให้ทำการแหวกกลีบดอกดู ถ้าต้นไหนที่มีทั้งเกสรตัวเมียและตัวผู้อยู่ในดอกเดียวกัน...นั่นก็คือต้นกะเทย

เมื่อตัดเหลือแต่ต้นกะเทยแล้ว ก็ดูแลให้ปุ๋ยให้น้ำตามปกติไปอีกประมาณ 7-8 เดือน มะละกอก็จะให้ผลและเริ่มเก็บขายได้ ในระยะที่มะละกอติดผลอ่อน ก่อนเก็บให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 รอบ ๆ ต้น จำนวน 1 ช้อนโต๊ะต่อต้น การเก็บนั้น เลือกเก็บเฉพาะผลที่สุกประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ ผิวมีแต้มสีเหลืองเล็กน้อย

“หลังจากต้นมะละกออายุได้ 8 เดือนไปแล้ว ก็จะสามารถเก็บผลขายได้ทุกสัปดาห์ ไปจน 3 ปี ต้นมะละกอจึงจะหมดอายุ ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ ต้องตัดทิ้ง ปลูกใหม่”

สำหรับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้นั้น ถ้าขายส่งให้โรงงาน ราคาตอนนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 6 บาท แต่ถ้านำไปขายตามตลาดเองก็จะได้กิโลกรัมละประมาณ 15 บาท ซึ่งเจ้าของสวนรายดังกล่าวบอกว่าตอนนี้มีรายได้จากการขายมะละกอต่อไร่ต่อเดือนละประมาณ 10,000 บาท

เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอขายรายนี้ อยู่ที่ ม.6 ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ส่วนผู้ที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ ลองสอบถามไปที่ “ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่” เบอร์โทรศัพท์ 0-5452-1387

บดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์ :รายงาน

คู่มือลงทุน...ปลูกมะละกอฮอลแลนด์

ทุนเบื้องต้น ขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ในการปลูก
ทุนหมุนเวียน ขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ในการปลูก
รายได้ ประมาณ 10,000 บาท/ไร่/เดือน
แรงงาน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ตลาด หาแหล่งขายส่ง, ขายปลีกเอง
จุดน่าสนใจ ตลาดกว้าง, ปลูกง่ายให้ผลเร็ว


Create Date : 15 มกราคม 2552
Last Update : 15 มกราคม 2552 7:42:57 น. 1 comments
Counter : 5148 Pageviews.  
 
 
 
 
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์ราคาถูกมากกกก
ราคา 100 บาท ต่อถุง (ถุงยาขนาดมาตรฐาน).....จำนวนเม็ดต่อถุง 100 กว่าเม็ดแน่นอน!!!!

- แถมคู่มือการเพาะเมล็ดจนถึงขั้นตอนการปลูกด้วยจ้า -
เมล็ดจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ….ถูกกว่าทุกเวปที่ขาย แน่นอนเพราะปกติจะขายในราคาเม็ดละ 1 บาท
สามารถซื้อไปขายต่อก็ได้กำไรงาม ไปปลูกก็ได้ผลงาม ว๊าวววว แบบนี้อย่า!!!!รอช้า รีบสั่งเลยจ้า

เมล็ดพันธุ์แท้ จากต้นที่ให้ผลงาม รับรองคุณภาพโดยพืชสวนจังหวัดแพร่
.
...เจ้าของไร่จำหน่ายเองโดยไม่ต้องติดต่อผ่านใคร....
สนใจสั่งซื้อโทร 086-6090655,089-9452825 คุณอบ
[[โปรโมชั่นพิเศษ!!!! สั่งซื้อ 10 ถุง แถมอีก 1 ถุงไปเลย]]

ให้ราคาขายที่สูงราคาขายปลีก กก.ละ 30 กว่าบาท สอบถามราคาได้ตามตลาดทั่วไป รีบๆซื้อมาเพาะ แล้วปลูกกันเร็ว
ปลูกง่ายให้ผลตอบแทนสูง .....สนใจสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลาค่ะ
หรือถ้าว่าง แวะไปชมไร่ได้เลย อยู่ที่จังหวัดแพร่ค่ะ ไม่สะดวก ดูภาพไปก่อนนะจ๊ะ

หมายเหตุ เบอร์โทรในเวป จะเป็นเบอร์ของพืชสวนค่ะ แต่เวลาสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ ให้โทรเบอร์เจ้าของสวน

ติดต่อคุณอรวรรณโดยตรงค่ะ เบอร์ 086-6090655,089-9452825 คุณอบ

ข้อสังเกต มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์แท้ไม่สามารถขายในราคาที่ถูกเกินจริง เนื่องจากต้นทุนที่นำเมล็ดพันธุ์แท้มาจากต้นกำเนิด และการบำรุงรักษาค่อนข้างสูง เห็นได้จากราคาที่ขายตาม super market ระวัง!!!!~เมล็ดปลอม ปนมาด้วยนะจ๊ะ

หลักฐานยืนยันความน่าเชื่อถือ ได้รับเกียรติจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,เดลินิวส์, เอกสารแนะนำทางการเกษตร และ เวปไซต์ อีกมากมาย ตีพิมพ์และเผยแพร่


ตัวอย่าง เวปไซต์อ้างอิง
//203.151.217.76/news.php?section=agriculture&content=115448
//www.vcharkarn.com/vnews/151932
//www.fwdder.com/topic/96926
//www.siaminfobiz.com/mambo/content/view/3232/42/
//www.sisaket.com/?name=news&file=readnews&id=230 
 

โดย: อบ (miniti ) วันที่: 20 มิถุนายน 2552 เวลา:19:02:37 น.  

Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

hoon_vi
 
Location :
ขอนแก่น Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
เป็นนักลงทุนมือใหม่ กำลังหาวิธีการเหมาะสำหรับตัวเอง ชอบการถ่ายรูป ท่องเที่ยว เขียนบทความ
[Add hoon_vi's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com