แหล่งรวบรววมวิธีเล่นหุ้น
 
อิบรอฮิม มีท ฟาร์มโคขุนปลอดสารเร่ง ก้าวสู่โรงฆ่ามาตรฐาน สร้างเนื้อชั้นดี กิโล 600 บาท สู่ตลาด

เทคโนโลยีปศุสัตว์

ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ

อิบรอฮิม มีท ฟาร์มโคขุนปลอดสารเร่ง ก้าวสู่โรงฆ่ามาตรฐาน สร้างเนื้อชั้นดี กิโล 600 บาท สู่ตลาด

อิบรอฮิม มีท ฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. (032) 287-799, (02) 899-8640 เป็นทั้งฟาร์มเลี้ยงโคขุนคุณภาพดี และเป็นสถานที่ตั้งของโรงเชือดมาตรฐาน อันเกิดขึ้นจากสองมือของคนสู้ชีวิตอย่าง คุณไพฑูรย์ ฮึกหาญ

จากลูกชายที่เกิดมาในครอบครัวเล็กๆ ที่ยึดอาชีพค้าขาย ซึ่งปักหลักลงฐานทำมาหากินอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้เดินทางมาศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรม จากวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีจังหวัดราชบุรี โดยชีวิตระหว่างเรียนนอกจากต้องมุมานะกับการท่องตำราเรียนรู้หลักการเกษตรแล้ว ยังต้องอดทนกับการไม่มีเงินใช้จ่าย บางวันถึงกับต้องเก็บฝักมะขามเทศมากิน และแล้วเมื่อเรียนจบคุณไพฑูรย์จึงมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ เพื่อหางานทำ โดยมีเพียงเสื้อผ้าเป็นสมบัติติดตัวไป หลังจากฝ่าฟันกับโชคชะตาอยู่ระยะหนึ่ง จึงได้ค้นพบเส้นทางที่สามารถสร้างชีวิตใหม่ให้กับคุณไพฑูรย์และครอบครัว ภายใต้กิจการ เป็นเจ้าของเขียงจำหน่ายเนื้อโค

ทางครอบครัวของภรรยาได้ทำอาชีพนี้มา เมื่อแต่งงานกัน ผมจึงเปิดเขียงจำหน่ายเนื้อขึ้นที่ตลาดศิริชัย บางบอน 1 เขตบางบอน กรุงเทพฯ แต่ช่วงแรกนั้นลำบากพอสมควร เพราะเป็นตลาดที่เรียกได้ว่า ร้าง มีผมเพียงคนเดียวที่เปิดแผงขายของ วันหนึ่งขายเนื้อได้ประมาณ 20-30 กิโลกรัม แต่ต่อมาโชคดีว่าทางเขตได้มีการย้ายตลาดที่อยู่ข้างเคียงให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายที่ตลาดแห่งนี้ จึงทำให้ตลาดคึกคักขึ้นŽ

แต่เมื่อผู้ค้ามากขึ้น การแข่งขันเพื่อจำหน่ายสินค้าจึงมีตามมาด้วย กลยุทธ์การตลาดที่คุณไพฑูรย์ได้นำมาใช้ จนสามารถมีลูกค้าประจำได้ นั้นคือ การเน้นจำหน่ายสินค้าที่สด

ผมขายเนื้อโค ถ้าจะให้ลูกค้ารู้ว่าเนื้อที่เราขายนั้นสดจริง ผมจะเอาชิ้นส่วนโคมาเป็นชิ้นใหญ่ๆ เลย อย่างขา ซีกลำตัวโค เอามาแขวนโชว์กันให้เห็นๆ เลย และเมื่อลูกค้ามาซื้อเราก็นำชิ้นส่วนเหล่านี้มาชำแหละตัดแบ่งให้กับลูกค้าตามที่ต้องการŽ

จากกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่เหมือนใคร จึงทำให้เขียงเนื้อของคุณไพฑูรย์ได้รับการยอมรับและมีลูกค้าขาประจำอย่างมากมาย มาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยในวันนี้เฉพาะเขียงที่ตลาดศิริชัย ต้องมีเนื้อโคไปวางจำหน่ายถึงวันละ 2-2.5 ตัน

แต่แล้วมาในวันหนึ่งก็ถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต หลังจากทำอาชีพเป็นพ่อค้าเขียงเนื้อในตลาดมา 20 ปี วันนี้คุณไพฑูรย์กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจโรงฆ่าชำแหละโคตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีเพียง 10 แห่ง เท่านั้น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ รวมถึงการได้มาตรฐานการผลิตสินค้าแปรรูปของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงได้รับเครื่องหมายฮาลาลแล้วด้วย

โรงฆ่าชำแหละโคที่มีมูลค่ารวม เมื่อติดตั้งเครื่องผ่าซากและเครื่องตัดแต่ง อุปกรณ์สำคัญในการชำแหละโคที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมนีเข้ามา ซึ่งจะติดตั้งเสร็จในอีก 2 เดือนข้างหน้า รวมแล้วจะมีมูลค่า 12 ล้านบาท ตั้งอยู่ในพื้นที่ 11 ไร่ และได้เปิดดำเนินการมาเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน

เหตุที่ผมมาให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานโรงฆ่าชำแหละ ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่เร่งรัดให้ผู้ประกอบการต้องจัดสร้างโรงฆ่าชำแหละตามมาตรฐานของกรม และอีกประการหนึ่ง การคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ที่วันนี้ต่างให้ความสำคัญกับจุดนี้มากขึ้น หากยังดำเนินการฆ่าชำแหละแบบเดิมจะทำให้ไม่ได้รับการยอมและที่สำคัญไม่สามารถส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศได้ ซึ่งจุดนี้เป็นเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งของเรา ที่จะจัดตั้งโรงงานแปรรูปเนื้อและผลิตภัณฑ์โคเป็นอาหารกระป๋อง อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการลงทุน ซึ่งตลาดหลักที่มองนั้นจะเน้นส่งจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ อาทิ ประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลาง เป็นต้นŽ

พอตัดสินใจทำ จึงนำที่ดิน ซึ่งใช้เงินที่เก็บมาซื้อทิ้งไว้เข้าธนาคาร ขอกู้เงินออกมาสร้างโรงฆ่าชำแหละแห่งนี้Ž

สำหรับโคขุนที่จะเข้ามาสู่โรงฆ่าชำแหละมาตรฐานแห่งนี้ คุณไพฑูรย์บอกว่า จะมีด้วยกัน 2 แนวทาง คือ หนึ่ง จากฟาร์มของโรงงานเอง และสอง จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงโคขุนคุณภาพดีที่ทางอิบรอฮีมได้จัดทำขึ้น ซึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมการเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ตามที่อยู่ข้างต้น

ทั้งนี้ ปริมาณโคที่เข้าสู่การฆ่าชำแหละในระยะเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณวันละ 20 ตัว แต่เมื่อเต็มกำลังการผลิต จะฆ่าชำแหละได้ถึงวันละ 50 ตัว นอกจากนี้ ยังให้บริการรับจ้างเชือดแก่ผู้ประกอบการอื่นๆ ในราคาตัวละ 700 บาท ซึ่งรวมค่าชิว หรือแช่ในห้องเย็นอีก 7 วัน

ทั้งนี้ คุณไพฑูรย์บอกว่า ในระยะเริ่มต้นนี้โคที่ฟาร์มต้องการใช้ในการฆ่าชำแหละเพื่อจำหน่ายประกอบด้วย โคลูกผสมสายพันธุ์บราห์มัน เลือด 50 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักมีชีวิตที่ประมาณ 480-500 กิโลกรัม การรับซื้อโคจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนั้น ทางฟาร์มได้มีการกำหนดราคาประกันให้ในราคาโคมีชีวิตที่กิโลกรัมละ 50 บาท แต่ถ้าเป็นลูกผสมของชาร์โรเลส์และแบรงกัส ราคาจะสูงขึ้น ถึงกิโลกรัมละ 52-53 บาท ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก

วันนี้ตลาดเนื้อของเราได้แบ่งออกได้ชัดเจนคือ หนึ่งตลาดเนื้อเขียงทั่วไป และสองตลาดเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ดังนั้น เราจะมีทั้งสองเกรดนี้มาป้อนเข้าสู่โรงฆ่าชำแหละโคของเรา และกระจายออกสู่ผู้บริโภคตามเป้าหมายŽ

สำหรับการกระจายเนื้อโคออกสู่ตลาดนั้น เจ้าของฟาร์มแห่งนี้บอกว่า ขณะนี้ได้มีการทำตลาดพร้อมวางระบบการจัดส่งเองทั้งหมด โดยในส่วนของเนื้อเขียงนั้นจะจำหน่ายที่เขียงที่มีอยู่ ส่วนเนื้อโคขุนคุณภาพสูงนั้น ได้มุ่งเน้นการตลาดร้านอาหารที่นำไปปรุงเป็นสเต๊กและภัตตาคารอาหารเกาหลี เป็นหลัก

อีกเป้าหมายหนึ่งที่เราวางไว้คือ การเลี้ยงโคขุนคุณภาพสูงระดับเดียวกับเนื้อโกเบของญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมในเรื่องของสายพันธุ์และวิธีการเลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าไม่นานจะสามารถเปิดฟาร์มเลี้ยงได้อย่างเต็มรูปแบบŽ

วันนี้ตลาดเนื้อโคยังมีความต้องการอยู่มาก เท่าที่ผมมองนะ ทุกวันนี้คนกินเนื้อกันมากขึ้น สังเกตได้จากบางปีถึงกับมีภาวะโคขาดตลาด เพราะโตไม่ทันต่อการบริโภค อย่างกลางปี 2548 ที่ผ่านมา เราก็มีภาวะโคขาดตลาด และทุกปีนั้นประเทศไทยต้องมีการนำเข้าโคมีชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้านหลายแสนตัว บ้านเรานั้นยังผลิตโคไม่ทันให้คนบริโภคกันŽ

สำหรับเนื้อโคขุนคุณภาพสูงที่ทางโรงฆ่าชำแหละได้ดำเนินการในขณะนี้ ได้คัดโคลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเลส์และลูกผสมพันธุ์แบรงกัส ซึ่งมีฟาร์มสมาชิกเลี้ยงส่งให้ เข้ามาทำตลาดเป็นหลักก่อนในเบื้องต้น โดยรับโคมาจากฟาร์มของเกษตรกรที่ร่วมกัน ซึ่งโคกำแพงแสนเป็นโคที่ให้เนื้อคุณภาพสูง และมีราคาแพง โดยเนื้อสันใน ราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 600 บาท

สิ่งที่เราเน้นมากที่สุดในการเลี้ยงโคขุนคือ ต้องเป็นโคที่มาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังปลอดจากการใช้สารเร่งเนื้อแดงโดยเด็ดขาด โดยจะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเลี้ยงของฟาร์มอย่างเข้มข้นว่าต้องปลอดสารที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างเด็ดขาด พร้อมกันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีมาตรวจสอบกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และยิ่งเมื่อผ่านกระบวนการฆ่าชำแหละจากโรงฆ่าที่ได้มาตรฐาน จึงทำให้เราใช้จุดนี้ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริโภคŽ

เจ้าของฟาร์มอิบรอฮีม มีท กล่าวถึงการเลี้ยงโคขุนว่า สำหรับระยะเวลาการขุนโคนั้น หากเป็นโคลูกผสมบราห์มันจะใช้เวลาประมาณ 5 เดือน ขณะที่โคลูกผสมชาร์โรเลส์ และโคลูกผสมแบรงกัส จะใช้เวลาขุนตั้งแต่ 6-8 เดือน ซึ่งยิ่งระยะเวลาการขุนนานขึ้น จะทำให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้สูงขึ้น เพราะจะมีไขมันแทรกเข้าไปในเนื้อเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการเลี้ยงโคขุนของทางฟาร์มเองเพื่อป้อนสู่ตลาดเขียง คุณไพฑูรย์บอกว่า การนำโคเข้าขุนนั้นจะใช้ระบบซื้อลูกจากเกษตรกรเข้ามาขุนเป็นหลัก โดยจะนำโคลูกผสมบราห์มันที่อายุประมาณ 2 ปี น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม เข้ามาเป็นชุด ชุดละ 100 ตัว ทุกรอบการเลี้ยง 4 เดือน ซึ่งโค 100 ตัว เมื่ออายุครบระยะเวลาการขุนแล้วจะส่งเข้าฆ่าชำแหละวันละ 10 ตัว

ในการเลี้ยงโคขุนให้ประสบความสำเร็จ สิ่งที่สำคัญคือ อาหาร ที่ต้องมีทั้งอาหารข้นและอาหารเสริมให้กิน โดยที่ฟาร์มจะให้เปลือกสับปะรดเข้ามาเป็นอาหารเสริม ซึ่งมีข้อดีคือ ให้โปรตีนสูง ทำให้โตไว และสามารถสั่งซื้อได้ง่ายจากโรงงานแปรรูปในจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 6,000 บาท ต่อคันรถสิบล้อ ส่วนอาหารข้นจะสั่งซื้อมาจากผู้ที่ผลิตจำหน่ายŽ

ที่ฟาร์มแห่งนี้ จะมีวิธีการให้อาหารวันละ 2 มื้อ เช้า-เย็น และจะมีอาหารคารางไว้ หากโคเดินผ่านมาจะได้กิน ทั้งนี้ ต้นทุนค่าอาหาร รวมแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 1,300-1,400 บาท ต่อเดือน ต่อตัว และเมื่อหักต้นทุนค่าตัวโค เฉลี่ยตัวละ 15,000 บาท และค่าอาหารอีกประมาณ 5,200-5,600 บาท เกษตรกรผู้เลี้ยงจะมีกำไรจากการเลี้ยงเฉลี่ยตัวละ 2,000-3,000 บาท

ต่อกรณีการใช้สารเร่งเนื้อแดงนั้น เจ้าของฟาร์มบอกว่า ปัจจุบันได้มีผู้ลักลอบนำสารเร่งเนื้อแดง ที่ใช้ในสุกรมาผสมในอาหารให้โคที่ขุนกันส่วนหนึ่ง ด้วยหวังที่จะให้มีปริมาณเนื้อแดงเพิ่มมากขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อใหญ่แน่น และขายโคได้ราคาเพิ่มขึ้น แต่จริงแล้วกลับจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งทางฟาร์มจะไม่ใช้โดยเด็ดขาด เพื่อให้เป็นฟาร์มที่ปลอดสารเร่งอย่างแท้จริง โดยขณะนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีได้ออกตรวจจับฟาร์มที่ลักลอบใช้อย่างต่อเนื่อง

ที่นี่จึงเป็นอีกฟาร์มหนึ่งที่ได้มีการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การผลิตเนื้อคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก สำหรับผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงโคขุนได้โดยตลอด ผู้เป็นเจ้าของยินดีต้อนรับทุกท่าน...


Create Date : 07 กุมภาพันธ์ 2550
Last Update : 7 กุมภาพันธ์ 2550 21:31:00 น. 0 comments
Counter : 2024 Pageviews.  
 
Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

hoon_vi
 
Location :
ขอนแก่น Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
เป็นนักลงทุนมือใหม่ กำลังหาวิธีการเหมาะสำหรับตัวเอง ชอบการถ่ายรูป ท่องเที่ยว เขียนบทความ
[Add hoon_vi's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com