กรรมฐาน > Meditation
Group Blog
 
All Blogs
 
ทำไมเราสวดมนต์บทเมตตาใหญ่ล่ะ?
เพื่อนเกือบทุกคน (อาจจะทุกคน)ไม่รู้ว่า อรมันจะสวดมนต์ยาวกว่าปกติ ในวันธรรมะสวนะทำไม?

ตอบ "อรอะ ไปลั่นสัจจะไว้ ว่าในวันธรรมะสวนะ นอกจากการสวดมนต์ตามหลักพระสังฆราชสอนไว้ ก็จะสวดมนต์ให้ เทวดาท่าน ทั้งเทวดาประจำวันเกิดของอร รวมไปถึงเหล่าเทวดาที่มาสถิตที่พระพุทธรูปคอยปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข " บทสวดที่ว่า คือ "บทเมตตาใหญ่"

ในหนังสือเล่มที่ได้มาสวด บทเมตตาใหญ่ มีเขียนเรื่องราวที่มาของบทสวดมนต์นี้ โดย หลวงพ่อจรัญ (พระธรรมสิงหบุราจารย์) ว่า

แม่ชีคนหนึ่ง ชื่อ แม่ชีก้อนทอง นามสกุล ปานเณร แม่ชีคนนี้เคยไปอยู่มาหลายสำนัก ไปอยู่สำนักปฏิบัติของ หลวงพ่ออ่อน ที่สิงห์บุรี ไปอยู่ที่เขาถ้ำตะโก วันหนึ่งก็มาขออาตมาว่า

แม่ชีทองก้อน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ดิฉันจะขอมาอยู่นั่งกรรมฐานได้ไหม"

หลวงพ่อตอบว่า "เอ...โยม วัดนี้ไม่มีสำนักชี แล้วไม่มีกุฏิชีอยู่ จะอยู่ได้หรือ กลัวผีหรือเปล่า ถ้าไม่กลัว อยู่บนศาลา มันมีห้องอยู่ทางนี้"

สมัยนั้นมันเป็นป่าดงพงไพรมาก แม่ชีผู้นี้อายุก็ประมาณ ๗๐ กว่า ตอนตายก็อายุ ๙๖-๙๗ ปี เพิ่งจะเสียไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เอง อาตมาก็ให้อยู่บนศาลา พออยู่บนศาลาก็ให้เดินจงกรม เดินจงกรมแล้วก็นั่ง พองหนอยุบหนอ แล้วตั้งสติเข้าไว้

เดือนผ่านไป โยมชีก็ให้อาตมาสอบอารมณ์ให้ทุกวัน ตอนเช้าอาตมาก็ไปสอบอารมณ์ให้ แม่ชีเล่าให้อาตมาฟังว่า

แม่ชีทองก้อน "หลวงพ่อฉันจะลำบากเสียแล้ว เทวดามากวน"

หลวงพ่อ "เทวดามาทำไม"

แม่ชีทองก้อน "มาชวนฉันสวดมนต์"

อาตมาก็ให้กำหนดเห็นหนอ พอมาอีกคืนหนึ่ง แม่ชีก็เล่าว่ากำหนดเห็นหนอ ๆ แต่เทวดาไม่ไป ไม่ยอมไป

อาตมาถามว่า "เทวดาอยู่ที่ไหน ถามเทวดาซิ"

แม่ชีทองก้อน "เทวดาบอกว่าอยู่ที่ต้นพิกุล"

หลวงพ่อ "เอ..มาอยู่ได้อย่างไรที่ต้นพิกุล เชื่อไม่ได้ ถามเทวดาซิทำไมมาอยู่ที่ต้นพิกุลนี่"

แม่ชีทองก้อน " เทวดาบอกว่า โดนสาปมาจากสรวงสวรรค์ ผิดประเวณีนางฟ้า"

เทวดาโดนสาปแล้วให้มาอยู่ที่ต้นพิกุลนี้ ๑๐๐ ปีตรงกับวันที่เท่านั้นเวลา ๙.๔๕ น. ครบ ๑๐๐ ปี อาตมาก็จดไว้

หลวงพ่อ "เทวดามาชวนสวดมนต์ตอนไหน"

แม่ชีทองก้อน "ตี ๑๒.๐๑ นาที"

เทวดาจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า อาตมาได้ตำราเยอะเลยจากเทวดา นี่ถ้าบ้านไหนมีเครื่องสักการะบูชา พระพุทธรูปเปรียบเสมือนประติมากรรม แทนองค์พระพุทธเจ้าแล้ว ถ้าหากว่าตั้งไว้เฉย ๆ เทวดาไม่สิง ถ้าหากว่าสวดมนต์ไหว้พระอยู่ตลอดเวลา เทวดาก็จะมาสิง เรียกว่า เทพ เทวดาบอก แล้วบอกว่าหลวงพ่อโสธรนี่ เทพสิงจึงขลังมาก แล้วพระพุทธรูปที่เสาชิงช้านี่ เอามาตั้งและสวดมนต์ทุกวันก็ยังสิงเลย เทวดาเค้าบอกว่าจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าตอน ๒๔ นาฬิกา แล้วทีนี้เราไปเช่าพระอู่ทองเชียงแสนมาเป็นตุ๊กตา ราคาหลายแสน ถึงเป็นของเก่าก็จริง เจ้าของไม่นำพา ไม่สวดมนต์บ้านนั้นและบ้านนั้นเอาลูกเด็กเล็กแดงมานอนหน้าพระ เทวดาบอกหนีหมด ไม่สวดมนต์ให้ บางบ้านทำห้องพระไว้นอนกันเต็มหมด เทวดาไม่มาสิง ไม่มาสวดมนต์ อาตมานึกว่าคงไม่มีจริง แต่มันเกิดมีจริงขึ้นมาแล้ว อาตมาก็จดไว้เดี๋ยวนี้ยังจดไว้พร้อม

แล้วบอกแม่ชีให้ถามเทวดาซิ มาอยู่ที่ต้นพิกุลนี่ลำบากลำบนแค่ไหน บอกไปเที่ยวสวดมนต์นี่ มาสวดเฉพาะแม่ชีหรือเปล่า เทวดาบอกทั่วไป บ้านไหนสวดมนต์ไหว้พระนะ เอาใจใส่สวดมนต์ดีทั้งครอบครัว บ้านนั้นจะมีเทวดาเข้าไปสวดมนต์ สวดอะไร "มหาเมตตาใหญ่" บทใหญ่เลย อาตมาได้แต่บทสั้น ไม่ใช่บทยาว เทวดามาชวนสวด ๑ ปี แม่ชีก้อนทองนี้อ่านหนังสือไม่ออก สวดได้หมดเลย เทวดาก็มาบอกแม่ชี บอกกราบเรียนหลวงพ่อวัดนี้ด้วย บอกเทวดาอยู่ต้นพิกุล นี่ผิดประเวณีนางฟ้านะ เอ..เรานึกว่าเทวดาจะไม่โดนทำโทษ โดนนะ

เทวดามี ๒ อย่างคือ เทวดาพาล กับเทวดาตรง เทวดาพาลเป็นพวกชอบกินของสังเวย เวลาโจรจะปล้น จะต้องมีบวงสรวงมีหัวหมูไป เทวดาพวกนี้ชอบเข้าข้างพวกโจร เลยอาตมาถามว่าพวกโจรจะปล้นจะทำไง ต้องบวงสรวงนะ มีหัวหมู บายศรี เทวดาก็ส่งทิพยเนตร ไอ้พวกเทวดาพาลก็ว่าพวกเราไปซะหน่อย ไปกินเครื่องสังเวยอย่างนี้ก็มี เทวดายังมีแบบนี้แล้วโลกมนุษย์ทำไมจะไม่มีแบบนี้ มันต้องมี เทวดาตรงไม่กินของใคร เทวดาบอกกับแม่ชีก้อนทองอย่างนี้

ใกล้จะตี ๑๒ อาตมาก็ย่องไปที่ใต้ถุนศาลา ส้วมบนนั้นไม่มี มีแต่อยู่ห่างไกล กลัวแกจะปัสสาวะรดเราจะตาย เราก็ย่องไป พอตี ๑๒.๐๑ น. แกจุดไม้ขีดแล้วจุดธูปเทียน สวดมนต์เมตตาจริงเทวดาสวด ฟังอยู่เป็นชั่วโมง เทวดาสวดมหาเมตตาใหญ่ จำไว้สวดให้เมตตาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าเทวดาพาลไม่สวดบทนี้ เลยให้ถามเทวดาว่าจะกลับจากต้นพิกุลเมื่อไร เทวดาก็บอกว่าพอครบ ๑๐๐ ปี ก็จะกลับ อาตมาจดไว้หมด ดูซิว่า ต้นพิกุลจะเกิดอะไรขึ้นมา เทวดาบอกว่า ถ้าบ้านใครนะ มีเครื่องบูชาพระพุทธรูป สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเทวดาจะไปสิงสถิต

อาตมามีตัวอย่างจะเล่าให้ฟัง มีคุณยายคนหนึ่ง ชื่อ แม่นาค อายุ ๘๐ กว่า ตายไปนานแล้ว สมัยเรายังเป็นเด็ก แกเป็นคนจีน อาตมาชอบไปกินขนมเข่งที่เขาไหว้เจ้ากันที่บ้านนั้น

ยายนาคคนนั้นก็บอกว่า "ไอ้หนูเอ๋ย พระอั๊วพูดได้ว่ะ.."

หลวงพ่อ "อาม้า พระองค์ไหนพูดได้ให้พูดซิ"

ยายนาค "มันไม่พูดเดี๋ยวนี้ว่ะ

หลวงพ่อ "มันพูดตอนไหน"

ยายนาค "มันพูดกลางคืนว่ะ"

แล้วบ้านนี้ไม่มีรั้วเลยนะ มีเรือหม้ออยู่ ๒ ลำ เรือใส่ฟืนสำหรับโยงเรือให้เรือข้าม บ้านนี้มี ๓ ลำ แล้วมีพระสมเด็จวัดระฆัง บ้านนี้จอดเรือโยงหน้าวัดระฆัง ได้พระสมเด็จโตมาเยอะเชียว พอบ่าย ๓ โมง ก็จุดธูปแล้ว คนไทยขี้เกียจบูชาไม่ค่อยรวย เจ็กรวย พอบ่าย ๓ โมงสวดเลย

เราเลยบอกว่าอาม้า "พระอาม้าพูดได้ตอนไหน"

ยายนาค "มันพูดกลางคืนไม่พูดกลางวัน"

หลวงพ่อ "ทำไมพูดกลางคืนล่ะ"

ยายนาค "เวลาขโมยเข้ามามันพูดว่ะ มันสวดมนต์อั๊วตื่นหมดขโมยเอาอะไรไปไม่ได้ มันเป็นเทวดา ก็ได้ความอย่างนี้

ในเวลากาลต่อมา แม่ชีก้อนทองสวดมนต์ อาตมาก็ถามสวดยังไง สวดอย่างนี้ อาตมาไม่แน่ใจ ก็ไปซื้อตำรา ถามที่เสาชิงช้าว่า มหาเมตตาใหญ่มีไหม บอกว่าไม่มี อาตมาเลยเข้าไปที่วัดสุทัศน์ฯ ไปหาพระครูปลัด เดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคุณไปแล้ว เจ้าคุณอะไรจำไม่ได้เสียแล้ว เป็นพระครูปลัดของ สมเด็จพุฒาจารย์ องค์เก่า (พุฒาจารย์โสม) บอกขอยืมหนังสือพุทธาภิเษก ฉบับ สมเด็จพระสังฆราชแพ จะเอาไปสอบขอยืมวันเดียวครับ เดี๋ยวเสร็จผมจะมาส่ง เลยให้แม่ชีก้อนทองว่าให้ฟัง ๓ ช.ม. จบ ๓ ช.ม. ต่อท้ายมหาพุทธาภิเษกตัวเดียวไม่ผิดเลย อันนี้เชื่อได้ ๘๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว

เมื่อก่อนนี้แกอ่านหนังสือไม่ออก แล้วจะไปท่องได้อย่างไร อาตมายังไม่ได้บทนี้นะ เทวดาสวดบทมหาเมตตาใหญ่ แผ่เมตตา อาตมาจำได้แม่นยำ แล้วรู้ด้วยว่าเทวดาสิงไม่สิง มีเคล็ดลับ

เทวดายังบอกอีก บอกคนเรามีเทวดาประจำวันเกิดทุกคน เทวดาวันเกิดออกไปเมื่อไรนะ เทวดาใหม่ยังไม่มา มักจะตาย เห็นหนอมันบอก อาตมาจับได้หลายคนแล้ว บางคนเงาหัวไม่มี ตายแน่ ตายทุกราย เพราะว่าเทวดาเราย้ายไป หากเทวดาองค์ใหม่ยังไม่มาประจำให้ระวังนะ ช่วงจังหวะนั้นระวังนะ มีพระ ๑๐๐ องค์คล้องคอก็ต้องตาย มีเคล็ดลับอันนี้แนะแนวไว้ก่อน มันมีวิธีพิสูจน์ว่า คนนี่มีเทวดารักษาไหม บางท่านไม่ได้คล้องพระเลยปืนยิงไม่ออกนะ ถ้าหากมีคล้องพระไว้โป้งเดียวตายก็มีนะ เทวดาไม่ได้รักษา เทวดาวันเกิดนี่มีทุกคนนะ เห็นหนอบอกได้แต่ยังไม่บอกต้องแนะแนว อันนี้เรื่องจริง

แล้วเวลากาลต่อมา แม่ชีก้อนทองยังมีเกร็ดพิเศษอีกหลายอย่าง เทวดาบอกไว้ว่าอยากคุยกับเทวดาให้สวดบทเมตตาใหญ่นี้ แล้ววันหนึ่งใกล้วันที่ สมเด็จพระสังฆราช จะเสด็จ ประชุมพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร วัดพัฒนาตัวอย่างก็เหลืออีก ๑๐ กว่าวันเท่านั้น ก็จะเสด็จแล้ว ๙.๔๕ น. ตอนเช้า อาตมายังอยู่ที่กุฏิ คนเคยมาช่วยทำงานที่นี่อยู่ใต้ต้นพิกุลทั้งนั้น กำลังจะมาปลูกปะรำ เอาผ้าใบขึง ต้นพิกุลเทพสถิตต้นนั้นโค่นสนั่นหวั่นไหว ไม่มีลมเลย ตอนเช้า ๙.๔๕ น.

อาตมาก็เปิดสมุดบันทึกครบ ๑๐๐ ปีพอดี ต้นพิกุลสูงมาก ล้มลงไปที่โบสถ์ คิดว่าโบสถ์ต้องพังแน่ แต่ไปถึงใกล้หลังคาโบสถ์เกิดล้มไปทางอื่น เทวดาช่วยผลักไปทางอื่น ไม่งั้นต้องช่วยเราสร้างอีก เทวดาต้องเสียเงินให้เรา เทวดากลัวเสียเงินเลยช่วยผลักไปทางอื่น ให้รั้วกำแพงแก้วพังไปแค่นั้น ไม่งั้นอาตมาจะไปฟ้องพระอินทร์ให้เทวดามาช่วยสร้างโบสถ์อยากมาทำทำไม เทวดากลัวเหมือนกันนะ
เราก็เลยอ่อนใจ ตายจริงขวางทางรถพระประเทียบต้องเข้าทางนี้ พระเณรช่วยกันเลื่อยก็ไม่ค่อยเข้า ไม้พิกุล เลื่อยยากเลื่อยเป็นท่อน ๆ เดี๋ยวนี้หายกันหมดแล้ว มันเกิดศักดิ์สิทธิ์เขาว่าโคนยังอยู่ เอาไปทำยาได้ ใครมาก็ลักเอาไป ๆ เลยเอาไปเรียงไว้ข้างศาลา

เทวดายังบอกอีกว่าที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นมา ก็จริงตามที่เทวดาบอก ๑. อะไร ๒. อะไร เกิดหมดแล้ว ในวัดจะต้องเป็นอย่างนี้ ๑-๒-๓-๔ แล้วตรงนี้จะเกิดหอประชุมขึ้นมาจริง จด มันเรื่องจริงทั้งนั้น


ต่อมาแม่ชีก้อนทองก็มีสำนักขึ้น ก็ให้แกลงจากศาลา สร้างสำนักให้อยู่ อีกวันหนึ่งอาตมาจะต้องไปเชียงราย ออกตี ๑ ไม่ได้บอกแกหรอก แกแก่แล้ว อาตมาก็ไปตี ๑ กะไปฉันเพลที่เชียงราย พอตี ๑ ก็ออกจากที่วัด ถึงเชียงรายประมาณ ๙ โมงเช้า พอตอนเช้ามีชีเด็ก ๆ ก็บอกจะมาลาอาตมา แม่ชีก้อนทองบอกไม่ต้องไปลา หลวงพ่อไปตั้งแต่เมื่อคืนตี ๑ แล้ว ยายรู้ได้ไง เทวดาบอกข้า มีประโยชน์เห็นไหม แล้วทีนี้อาตมาไปจะไปค้างเชียงรายสัก ๓ คืน พอไปค้างได้คืนเดียวนึกถึงงานวัดได้ต้องกลับก่อน พอกลับมาถึงนี่ก็ดึกแล้ว พอตอนเช้าแม่ชีก้อนทองบอกกับแม่ชีอีกว่า หลวงพ่อมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว จะไปลาก็ซะ ยายรู้ได้ไง เทวดาบอก คุยกับเทวดาได้ก็ดีเหมือนกัน อย่าไปพูดคนเดียวนะ คนอื่นเขาจะว่าเอา ก็ลำบากเหมือนกัน อันนี้หมายถึงเทวดา

อาตมาได้ความรู้ก็สรุปได้ว่า พุทธกิจ ๕ ประการ* เป็นความจริงยังใช้ได้ เทวดาก็จะไปสวดมนต์ตามบ้านเวลาตี ๑๒ แน่นอน เทวดายังบอกต่อไปว่า บ้านไหนเครื่องบูชาพระไม่สะอาด แล้วหน้าโต๊ะหมู่พระ คนนอนเกะกะอยู่ เทวดาจะไม่เข้าไปในนั้นแน่นอน บ้านไหนหมั่นสวดมนต์ เทวดาจะสวดมนต์ให้พรทุกคืน
พุทธกิจ ๕ ประการ (งานของพระพุทธเจ้าประจำวัน)

๑. เช้าโปรดสัตว์ บิณฑบาต
๒. เย็นทรงแสดงธรรมโปรดมหาชน
๓. ค่ำโอวาทสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์
๔. เที่ยงคืน แก้ปัญหาเทวดา
๕. ใกล้รุ่ง ตรวจดูอุปนิสัยเวไนยสัตว์ที่จะเสด็จไปโปรดในวันใหม่

อรน่ะจำไม่ได้แล้วว่าเริ่มสวดมนต์ บทเมตตาใหญ่ ตอนไหน ก็คงประมาณ ๖ ปีที่แล้วได้ ตอนแรกสวดบทเมตตาใหญ่ทุกวัน แล้วมาลั่นสัจจะขอเฉพาะสวดวันธรรมสวนะถวายเทวดาท่าน ท่องได้คล่องในระดับหนึ่ง

ผ่านไป ๓ ปี โดยประมาณ เทวดาท่านมาเตือนภัย ปลุกให้ล็อคประตูห้องนอนตอน ๔ ทุ่มตรง อรเผลอหลับไปตั้งแต่ ๒ ทุ่ม (ลืมล็อค เข้าใจว่าล็อคไปแล้ว) ก็ไม่รู้ว่าถ้าท่านไม่พยายามปลุกแล้วปลุกอีกจนเราตื่น คืนนั้นจะเกิดอะไรขึ้น

เมื่อ ๓ เดือนก่อน ท่านก็มาเตือนอีกครั้ง ในเรื่อง " จำใจเล่า (ด้วยความเศร้า) "

เราพิสูจน์แล้วด้วยตนเอง วันนี้วันธรรมสวนะ เราก็สวด บทเมตตาใหญ่ ถวายเทวดาท่านแล้ว แต่เรื่องเวลานั้น เราจะเลือกสวดตามความสะดวก แต่จะเอ่ยเชิญเทวดาท่าน เสมอ สาธุปล ใครอยากได้บทแมตตาใหญ่บอกเรานะ แล้วแต่ความศรัทธาจ้า


Create Date : 26 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 26 พฤศจิกายน 2552 23:52:12 น. 36 comments
Counter : 3927 Pageviews.

 
อยากได้บทสวดมหาเมตตาใหญ่ครับ ช่วยส่งให้ด้้วยครับ
ขอบพระคุณมากครับ
ymornontha@hotmail.com


โดย: ใหญ่ IP: 183.89.233.253 วันที่: 17 เมษายน 2553 เวลา:15:05:33 น.  

 
อยากได้ บทสวดมหาเมตตาใหญ่ เหมือนกันครับ รบกวนช่วยส่งให้ด้วยครับ

khettpat@hotmail.com

ขอบคุณมากครับ
supat


โดย: supat IP: 202.167.250.51 วันที่: 16 สิงหาคม 2553 เวลา:10:14:40 น.  

 
อยากได้บทสวดมหาเมมตาใหญ่ค่ะ เพราะได้ฟังหลวงพ่อจรํญ ฐิตธัมโมเล่าตั้งนานแล้ว รบกวนช่วยส่งให้ด้วยนะคะ ampai_tip@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ


โดย: อำไพ ทิพยดาราพาณิชย์ IP: 27.130.53.221 วันที่: 19 สิงหาคม 2553 เวลา:12:18:22 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอร ได้ติดตามอ่านเรื่องของคุณอรในบล๊อคเกือบหมดแล้วค่ะ และเพิ่งได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกลับมาจากวัดอัมพวันวันนี้ค่ะ เพิ่งไปเป็นครั้งแรกเลย 7 วัน รู้สึกดีค่ะ แม้ว่าจิตจะยังไม่ค่อยเป็นสมาธิเท่าไหร่ และก็ยังสู้เวทนาไม่ได้ค่ะ แต่จะพยายามต่อไปค่ะ จะปฏิบัติที่บ้านต่อไปค่ะ ได้อ่านเรื่องนี้เช่นเดียวกัน และอยากได้บทสวดมหาเมตตาใหญ่ด้วยค่ะ ถ้าไม่รบกวนส่งให้ด้วยได้ไหมค่ะที่ sinnamon_roll@yahoo.com ขอบคุณค่ะ


โดย: พิรานันท์ IP: 124.122.209.202 วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:16:50:49 น.  

 
อยากได้บทสวดมหาเมตตาใหญ่ ช่วยสงเคราะห์ด้วยค่ะ ที่ natnayama@yahoo.com ขอบคุณค่ะ


โดย: ณัฐนวียา IP: 24.7.190.47 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:07:38 น.  

 
เมื่อคืนพึ่งสวดเป็นครั้งแรก พอเริ่มหน้าแรกก็ขนลุกตั้งแต่เอวขึ้นไปถึงหัวเลย ตกใจมากแต่ก็สวดจนจบ เพราะรู้ว่าคงมีบางอยางที่รับรู้เสียงที่เราสวดได้


โดย: ไม้หอม IP: 183.89.115.123 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:33:33 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ


โดย: Prisa IP: 202.91.23.5 วันที่: 23 ธันวาคม 2553 เวลา:18:57:37 น.  

 
ผมเห็นบทสวดหลายที่ มีไม่เหมือนกันครับ รบกวนส่งให้หน่อยนะครับ xdownloadman@hotmail.com เลยไม่แน่ใจว่าบทไหนถูกกันแน่เห็นมีแบบย่อด้วย


โดย: โด่ง IP: 183.89.83.23 วันที่: 19 มีนาคม 2554 เวลา:9:21:51 น.  

 
เพิ่งไปนั่งวิปัสนากรรมฐานมาที่วัดอัมพวันครับ กลับมาละก็สุขๆ มาก็ปฏิบัติต่อเนื่องดีจริงๆ


โดย: โด่ง IP: 183.89.83.23 วันที่: 19 มีนาคม 2554 เวลา:9:27:47 น.  

 
อยากได้เหมือนกันค่ะส่งให้ด้วยนะคะ sexygrils26@hotmail.com


โดย: อ้อ IP: 127.0.0.1, 122.154.29.131 วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:13:18:22 น.  

 
วาสวดบทนี้มานานแล้วคะ เข้าไปเจอในเว็ปเหมือนโดนกำหนดมาแล้ว สวดทุกวันดีจริงๆค่ะ ขอสิ่งใดคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการค่ะ แต่สิ่งที่ขอต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักการที่เป็นไปได้นะค่ะ นอนหลับเป็นสุข เป็นที่รักของเทวดา และทุกสรรพสิ่งจริงๆค่ะ ขอโทษพี่อรนะค่ะ
ที่ยืมช่องทางของพี่อร อยากบอกว่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจ
ในบทสวดเมตตาพรัหมะวิหาระภาวะนา(เมตตาใหญ่)
โทรขอได้ที่คุณอรนิภา ศากรวิมล (คนส่งวิญญาณ)
081-856-3438 ฟรีค่ะ ขออณุโมทนาบุญร่วมกับทุกคนด้วยนะค่ะ


โดย: wawa169 IP: 110.164.147.141 วันที่: 13 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:21:45 น.  

 
ช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะ oracle_so@hotmail.com


โดย: Sorn IP: 124.120.172.211 วันที่: 17 พฤษภาคม 2554 เวลา:12:59:36 น.  

 
@ คุณ Sorn IP

เดี๋ยวอรส่งให้นะค่ะ เพิ่งเปิดมาเจอ ขอโทษที่ตอบช้านะค่ะ


โดย: Aorn_N วันที่: 25 พฤษภาคม 2554 เวลา:1:02:09 น.  

 
อยากได้มากๆๆๆๆเลย
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะ
รบกวนส่งมาที่
lek_pomsanthia@yahoo.com
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: เล็ก IP: 182.53.208.169 วันที่: 25 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:03:46 น.  

 
เดี๋ยวอรส่งให้คุณเล็ก นะค่ะ รอแว้บนึงค่ะ ^^


โดย: อร (Aorn_N ) วันที่: 28 พฤษภาคม 2554 เวลา:20:08:49 น.  

 
พึ่งหันมาสวดมนต์ไม่นานมานี้ รู้สึกดี สวดเมตตาใหญ่นี่สวดยังไงค่ะ ต้องสวดบทแปลด้วยหรือเปล่าค่ะ / ขอบคุณค่ะ


โดย: ซี IP: 124.120.130.23 วันที่: 1 กรกฎาคม 2554 เวลา:12:56:00 น.  

 
สาุธุ สาธุ อนุโมทนาครับ


โดย: ภัทรพล จิตตาโรจน์ IP: 125.24.34.3 วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:07:11 น.  

 
ถึง คุณ ซี ค่ะ

บทแปล ถ้าลองอ่านตามแรกๆ จนเข้าใจความหมายแล้ว ก็ไม่ต้องสวดบทแปลแล้วก็ได้ค่ะ ^^


โดย: อร (Aorn_N ) วันที่: 23 กรกฎาคม 2554 เวลา:15:10:13 น.  

 
ถึงคุณ ภัทรพล

ขอบคุณที่แวะมาอ่านนะค่ะ


โดย: อร (Aorn_N ) วันที่: 23 กรกฎาคม 2554 เวลา:15:11:02 น.  

 
อยากได้บทสวดเมตตาใหญ่ค่ะ รบกวนช่วยส่งให้ด้วยนะคะ rujikronwrong@hotmail.com ขอบคุณค่ะ


โดย: อนัญญา IP: 180.180.92.231 วันที่: 26 กรกฎาคม 2554 เวลา:12:06:20 น.  

 
ดีครับ


โดย: ปิ๋ว IP: 124.121.205.117 วันที่: 21 สิงหาคม 2554 เวลา:10:17:31 น.  

 
@ คุณ อนัญญา อรจะส่งให้นะค่ะ


โดย: อร (Aorn_N ) วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:23:04:47 น.  

 
เป็นบทสวดมนต์ที่น่าสนใจนะครับ


โดย: วิด IP: 124.121.65.99 วันที่: 28 กันยายน 2554 เวลา:16:51:25 น.  

 
รบกวนคุณอรด้วยครับ ขอบทสวดเมตตาใหญ่ด้วยครับ b.sutee@hotmail.com
ขอบคุณมากครับ


โดย: สุธี IP: 202.151.6.25 วันที่: 29 กันยายน 2554 เวลา:13:02:23 น.  

 
รบกวนคุณอร ขอบทสวดเมตตาใหญ่ด้วยคนค่ะ


โดย: pakakul@gmail.com IP: 171.97.5.179 วันที่: 14 ตุลาคม 2554 เวลา:17:03:56 น.  

 
คุณสุธี

เดี๋ยวอรส่งให้นะค่ะ เพิ่งได้เข้ามาเจอค่ะ โทษที ที่ตอบช้านะค่ะ ^^


โดย: อร aorn_n@hotmail.com (Aorn_N ) วันที่: 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา:8:47:49 น.  

 
คุณ : pakakul@gmail.com
เดี๋ยวอรส่งให้วันนี้นะค่ะ ขอโทษที่ส่งให้ช้านะคะ่


โดย: อร aorn_n@hotmail.com (Aorn_N ) วันที่: 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา:8:49:04 น.  

 
เรียนคุณอร
ไม่ทราบว่าจะขอพบคุณอรได้มั๊ยค่ะ มีปัญหาเกี่ยวกับบุตรมากๆ แก้ไม่ตก เลยอยากรบกวนขอพบคุณอร เพื่อช่วยหน่อยค่ะ ลูกชายเปลี่ยนไปมาก รบกวนช่วยตอบดดยส่งทางเมลนี้นะค่ะ
nannaphat.t@hotmail.com
ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ


โดย: เล็ก IP: 110.169.235.175 วันที่: 16 สิงหาคม 2555 เวลา:21:58:45 น.  

 
เรียน คุณอร
อาจเป็นชะตาฟ้าลิขิต วันนี้ แม่ย่า ( เรียกคุณย่าของลูกๆ ) พูดให้ฟังว่า บทสวดคาถามหานิย วัดสุทัศน์ ควรไปแสวงหามาสวด เพื่อให้ลูก ที่หลงผิด ไม่สนใจเรียน ติดเพื่อน จะกลับจิตใจ คิดได้ กลายเป็นเด็กดี ตอนนี้มีเรื่องกังวนใจเกี่ยวกับลูกมากค่ะ ก็มา search Google มาพบบทความคุณอร จึงใคร่ขออนุเคราะห์จากคุณอร กรุณาส่ง คาถามหาเมตตาใหญ่ ให้ด้วย จะขอบพระคุณอย่างสูง ขออานิสงค์นี้ จะส่งกุศลผลบุญให้คุณอร ประสบแต่ความสุขความเจริญ พบทางแห่งความสุขสงบ ที่แท้จริงน่ะค่ะ
tum.ruenradee@hotmail.com


โดย: คุณตุ้ม IP: 171.101.174.144 วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:18:46:45 น.  

 
อยากได้บทสวดเมตตาใหญ่ช่วยส่งให้หน่อยนะครับ
anucha_jia@hotmail.com ขอบคุณครับ


โดย: ปอ IP: 27.55.15.120 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:00:18 น.  

 
@ คุณเล็ก

อรต้องขอโทษมากๆ ที่ตอบช้านะคะ เพิ่งได้เช็ค บทความนี้ อรตอบกลับในเมลล์แล้วนะคะ มีอะไร แชร์กันได้คะ


โดย: อร (Aorn_N ) วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:00:52 น.  

 
คุณ ตุ้ม คะ เดี๋ยวอรส่งให้คืนนี้เลยนะคะ ขอโทษที่อร ตอบช้านะคะ


โดย: อร (Aorn_N ) วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:02:36 น.  

 
@ คุณปอ
อรส่งให้ คืนนี้นะคะ ขอโทษที่ตอบช้านะคะ


โดย: อร (Aorn_N ) วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:05:52 น.  

 
@ คุณ ตุ้ม

เมล์ที่ให้มา ถูกตีกลับคะ มีemail อันใหม่ไหมคะ


โดย: อร (Aorn_N ) วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:08:55 น.  

 
ขอหนูด้วยค่ะ
sunday.goodtime@gmail.com


โดย: Sunday IP: 157.7.205.214 วันที่: 23 ตุลาคม 2557 เวลา:23:10:21 น.  

 
สวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ แล้วจิตใจมีความสงบ จากคนใจร้อนได้เห็นผลทันตา ขอเชิญท่านสวดครับ มีวิธีที่จะจำได้แม่นไม่ต้องดูหนังสือสวด เขียนทุกคำ เขียนด้วยใจ แล้วจะจำได้ครับ อ่านคำแปลด้วย จะเข้าใจความหมาย


โดย: อนุสรณ์ IP: 1.10.197.98 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา:15:34:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
Aorn_N
Location :
เพชรบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
Ciao, io sono Aorn. mi piace il molto scuba diving.

เราอร KU 57 , Fisheries 48 ค่ะ เกิด 1978 ค่ะ จะเรียก พี่ เรียก ป้า ก็ตามใจค่ะ อิอิ

ชอบและ สนใจ เป็นพิเศษ กรรมฐาน ปฏิบัติมาตั้งแต่จนปี ๒๕๔๑ ถึง ปัจจุบัน

กีฬาที่ชอบ ดำน้ำ scuba diving , ขี่ม้า

ภาพยนตร์ในใจ Spirited away ( 2001 Japanese animated film written and directed by Hayao Miyazaki)

นักเขียนที่ประทับใจ S.P. Somtow


แวะทักทายได้ที่ http://hatcheryorn.multiply.com

ตาม link ด้านล่างนะค่ะ
New Comments
Friends' blogs
[Add Aorn_N's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.