ประวัติหลวงพ่อปัญญานันทะ

ชื่อ: พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
เดิมชื่อ ปั่น นามสกุล เสน่ห์เจริญ

เกิด: เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔
ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน ที่ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรของนายวัน - นางคล้าย เสน่ห์เจริญ
มีพี่ชาย ๑ คน พี่สาว ๒ คน และน้องสาว ๑ คน
บรรพชา: พ.ศ. ๒๔๗๒ อายุ ๑๘ ปี บรรพชาเป็นสามเณร
ที่วัดอุปนันทารามตำบลเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ที่วัดนางลาด ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โดยมีพระครูจรูญกรณีย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

วิทยฐานะ:
• ครูใหญ่ในโรงเรียนประชาบาล เงินเดือน ๆ ละ ๒๕ บาท และได้เรียนนักธรรมไปด้วย
• สอบนักธรรมตรีได้ที่ ๑ ทั้งมณฑลภูเก็ต หัวข้อกระทู้ธรรมในการสอบครั้งนั้น คือ "น สิยา โลกวฑฺฒโน - บุคคล
ไม่ควรเป็นคนรกโลก"
• ศึกษาภาษาบาลีที่วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร จนสอบได้ประโยค ๔
• ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาครุศาสตร์) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
• รับรางวัล " สังข์เงิน" เป็นเกียรติในฐานะพระภิกษุผู้เผยแพร่ธรรมะยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๒๐ จากสมาคม
นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
• คุรุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาครุศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิโรฒ
• ได้รับถวายปริญญาสังคมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน:
• เทศน์ครั้งแรก ที่วัดปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๔๗๖
• ร่วมธุดงค์ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่ประเทศพม่า
• ไปจำพรรษาที่สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• ศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมกับท่านพุทธทาส
และท่าน บ.ช. เขมาภิรัต เป็น "สามสหายธรรม"
ร่วมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา
• เผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยการปาฐกถาธรรม ในนาม
"ภิกขุ ปัญญานันทะ"
ผู้สนับสนุนคนสำคัญ คือ เจ้าชื่น สิโรรส
• เดินทางไปเผยแพร่ธรรมะยังทวีปยุโรป และร่วมประชุมกับ
ขบวนการศีลธรรมโลก (M.R.A.) ที่เมืองโคช์ ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์
• กรมชลประทานอาราธนานิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาส
วัดชลประทานรังสฤษฏ์
• รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
และได้บวช ม.ล. ชอบ อิศรศักดิ์ เป็นคนแรก
• ปฏิรูปพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นไปเพื่อส่งเสริม
สติปัญญา ตามหลักการที่ว่า "เป็นระเบียบ เรียบง่าย
ประหยัด และได้ประโยชน์"
• แสดงพระธรรมเทศนา ถวายแด่สมเด็จพระราชชนนี
ศรีสังวาลย์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโรฐาน
• เริ่มเปิดสอน พุทธศาสนาวันอาทิตย์ แก่เยาวชน
• แสดงธรรมเทศนาถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
• แสดงพระธรรมเทศนา ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชนีนาถ, องคมนตรี
และรัฐมนตรีทุกท่าน ในพระราชพิธี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รามาธิบดีอันมีศักดิ์
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
• ได้รับรางวัล "นักพูดดีเด่น" ประเภทเผยแพร่ธรรม จากสมาคมฝึกการพูด
• เริ่มแสดงปาฐกถาธรรม ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน เวลา ๘.๐๐ - ๘.๓๐ น. สถานีวิทยุกระจายเสียง
• เริ่มโครงการ "พระธรรมทายาท" อบรมพระภิกษุให้เป็นนักเผยแผ่ธรรมะที่ดี เป็น "ธรรมทายาท" มิใช่
"อามิสทายาท" ของพระบรมศาสดา
• ได้รับการยกย่องและคัดเลือกให้เป็น "บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา"
• รับถวายที่ดิน จำนวน ๖ ไร่ เพื่อสร้างวัดปัญญานันทาราม
• เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และลาออกใน พ.ศ. ๒๕๔๑
ตำแหน่งปัจจุบัน:
• เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์
• หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๙
• ประธานมูลนิธิพุทธทาส
• ประธานมูลนิธิส่งเสริมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอ
สมณะศักดิ์:
• รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น "พระปัญญานันทมุนี" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
• ได้รับพระราบทานสมณศักดิ์ เป็น "พระราชนันทมุนี" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
• ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น "พระเทพวิสุทธิเมธี" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
• ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นที่ "พระธรรมโกศาจารย์" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
• ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น "พระพรหมมังคลาจารย์" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 

Create Date : 02 มกราคม 2550    
Last Update : 2 มกราคม 2550 0:36:36 น.
Counter : 283 Pageviews.  

 
 

jany_j
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add jany_j's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com