Group Blog
 
All Blogs
 

+:+ สีรถที่ถูกโฉลกตามวันเกิด +:+, .:+ แม่นไหมลองมาดูกัน +:.

คนเกิดวันอาทิตย์

รถสีแดงก่ำหรือสีแดงเลือดหมู
เสริมสง่าราศี มากด้วยบุญญาบารมี มีอำนาจวาสนา คนนบนอบยำเกรง

รถสีดำ
เสริมความน่าเคารพนับถือ เสริมดวงเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การเงิน

รถสีขาว สีครีม
เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีม่วงเปลือกมังคุด
เสริมดวงด้านศรัทธา ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และดวงเรื่องการเงิน

รถสีเขียว
เสริมดวงให้คนรักเมตตา อุปถัมภ์ค้ำชู ช่วยเหลือทำให้สะดวกราบรื่นในเรื่องต่างๆ

รถสีบรอนซ์ สีเทา สีทอง
เสริมดวงเรื่องเมตตามหานิยม เสริมเสน่ห์ การสนับสนุนเกื้อกูล

รถสีฟ้า สีน้ำเงิน
ไม่ควรออกรถสีนี้ เพราะเป็นกาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


คนเกิดวันจันทร์

รถสีส้ม สีเหลืองแก่
เสริมดวงเรื่องการเงิน ความมั่นคง ทุนทรัพย์ ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้แก่ตนเองในปัจจุบันและภายภาคหน้า

รถสีดำ
เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีน้ำเงิน สีทอง
เสริมเสน่ห์ ผู้ใหญ่รักเมตตาและเอ็นดู มีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

รถสีม่วงเปลือกมังคุด
เสริมดวงด้านความสะดวกราบรื่นทุกอย่าง

รถสีชมพู
เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีฟ้า
เสริมดวงให้ประสพความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีเขียว
อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาคน

รถสีแดง
สีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต [/COLOR][/B]


คนเกิดวันอังคาร

รถสีม่วงแก่
เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

รถสีดำ
เสริมดวงด้านพลังอำนาจ เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับ

รถสีบรอนซ์ สีเทา
เสริมความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ

รถสีทอง สีแสด
เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีน้ำตาล
เสริมดวงด้านความมั่นคงในชีวิต เช่นมั่นคงเรื่อง หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หน้าที่การงาน

รถสีเขียว
เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง

รถสีแดง สีชมพู
เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีขาว สีเหลืองนวล
เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต[/COLOR][/B]


คนเกิดวันพุธ (กลางวัน 06.01-18.00)

รถสีน้ำเงิน สีฟ้า
เสริมดวงด้านความเคารพนับถือ ยกย่องยอมรับ

รถสีน้ำตาล สีทอง
เสริมดวงด้านพลังอำนาจ เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับ

รถสีขาว สีเหลืองอ่อน
เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีเทา สีบรอนซ์
เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีดำ
เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น

รถสีม่วงแก่
เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

รถสีเขียว
เสริมดวงด้านเสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

รถสีชมพู สีแสด
เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต [/COLOR][/B]คนเกิดวันพุธ (กลางคืน 18.01-06.00)

รถสีชมพู
เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ

รถสีดำ
เสริมดวงด้านความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

รถสีเทา สีบรอนซ์
เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีม่วงแก่
เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีน้ำเงิน สีฟ้า
เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น

รถสีแดง สีน้ำตาล
เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

รถสีส้ม สีทอง
เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต[/COLOR][/B]คนเกิดวันพฤหัสบดี

รถสีขาวเสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ

รถสีแดง
เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีเทา สีบรอนซ์
เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น

รถสีฟ้า
เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

รถสีเขียว
เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีส้ม สีทอง
เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

รถสีดำ สีม่วง สีน้ำเงิน
เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต [/COLOR][/B]คนเกิดวันศุกร์

รถสีเขียว
เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ

รถสีสีแดง สีทอง
เสริมดวงด้านความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

รถสีแดง สีชมพู
เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีเหลือง
เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีดำ
เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น

รถสีน้ำตาล
เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

รถสีฟ้า สีน้ำเงิน
เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

รถสีเทา สีบรอนซ์ สีม่วง
เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต[/COLOR][/B]


คนเกิดวันเสาร์

รถสีแดง
เสริมดวงให้คนยอมรับเชื่อถือและไว้วางใจ

รถสีชมพู
เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีน้ำเงิน สีฟ้า
เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีทา สีบรอนซ์
เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

รถสีทอง สีเหลือง
เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น

รถสีดำ สีม่วงแก่
เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

รถสีเขียว สีแสด
เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต
 

Create Date : 09 สิงหาคม 2548    
Last Update : 9 สิงหาคม 2548 20:14:31 น.
Counter : 368 Pageviews.  

####### โปรแกรม ความรัก ########

โปรแกรมความรัก -
ช่างเทคนิค :
" ฮัลโหล สวัสดีครับ มีอะไรให้รับใช้ครับ "

ลูกค้า :
" ดิฉันได้นั่งนึกดูแล้วคิดว่า โปรแกรมความรัก นี่ก็น่าสนใจ ดีนะคะ คุณช่วยกรุณาแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหมคะว่าจะลงโปรแกรมนี้ยังไง "

ช่างเทคนิค :
" ด้วยความยินดีครับ ไม่ทราบว่าพร้อมที่จะลงโปรแกรม หรือยังครับ "

ลูกค้า :
" อืม... ไม่รู้เหมือนกันคะ บอกตามตรงว่าดิฉันไม่ค่อยรู้ เรื่องคอมพิวเตอร์เท่าไร แต่ดิฉันคิดว่าน่าจะพร้อมคะ ไม่ทราบว่าต้องเริ่มทำยังไงบ้างคะ "

ช่างเทคนิค :
" อันดับแรกเลยคุณต้องเปิดใจคุณก่อนครับ "

ลูกค้า :
" ไม่มีปัญหาคะ แต่ว่าตอนนี้ฉันเปิดใช้โปรแกรมอื่นอยูด้วย ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาใน การติดตั้งไหมคะถ้าฉันไม่ได้ปิดโปรแกรมพวกนี้ "

ช่างเทคนิค :
" ไม่ทราบว่าโปรแกรมอะไรหรือครับที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ "

ลูกค้า :
" เดี๋ยวขอดิฉันดูนิดนึงนะคะ อืม...
ก็มีโปรแกรม "ความเจ็บปวดในอดีต" , "การไม่เห็น คุณค่าของตัวเอง", "ความริษยา", "ความขุ่นเคือง" และก็ "โปรแกรมความโกรธ"
ทั้งหมดที่เปิดก็มีเท่านี้คะ "

ช่างเทคนิค :
" ไม่มีปัญหาครับ โปรแกรมความรักจะค่อยๆลบความเจ็บปวดในอดีต ออกจากระบบปฏิบัติการครับ
มันอาจจะคงอยู่ในหน่วยความทรงจำแต่ว่าจะไม่รบกวนการทำงานของโปรแกรมอื่นๆครับ ไม่ต้องกังวล
สำหรับโปรแกรมการไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนั้นจะค่อยๆหายไปเอง
เพราะส่วนประกอบส่วนหนึ่งของโปรแกรมความรัก คือการเห็นคุณค่าของตนเอง
ส่วนนี้จะค่อยๆเข้ามาแทนที่อย่างช้าๆจนการไม่เห็น คุณค่าตัวเองหมดไป
แต่ว่าคุณเองจะต้องปิดโปรแกรมความริษยา ความขุ่นเคืองและ ความโกรธลง
เพราะโปรแกรมพวกนี้จะขัดขวางไม่ให้โปรแกรมความรักสามารถติดตั้งได้
รบกวนช่วยปิดโปรแกรมพวกนี้ ก่อนได้ไหมครับ "

ลูกค้า :
" บอกตามตรงเลยนะคะ ดิฉันไม่รู้จริงๆคะว่าจะปิดโปรแกรมพวกนี้ยังไง "

ช่างเทคนิค :
"เข้าไปที่ Start Menu นะครับ แล้วเรียกโปรแกรมการให้อภัยขึ้นมา
ต้องเปิดโปรแกรมนี้เรื่อยๆจนกว่าความริษยา, ความขุ่นเคืองและก็ความโกรธจะถูกลบออกไปจนหมด "

ลูกค้า :
" ได้คะ.... เสร็จแล้วคะ ตอนนี้โปรแกรมความรักเริ่มที่จะติดตั้งอัตโนมัติแล้วคะ
แต่เอ..............

นี่เป็นปกติของโปรแกรมใช่ไหมคะที่ติดตั้งด้วยตัวมันเอง "

ช่างเทคนิค :
" ใช่ครับ
แต่อย่าลืมนะครับว่า นี่เป็นเพียงโปรแกรมพื้นฐานเท่านั้น
คุณจะต้องติดต่อกับหัวใจดวงอื่นๆเพื่อที่จะได้ upgrade โปรแกรมความรักให้มี version ที่สูงขึ้น "

ลูกค้า :
" อุ้ย....
...............
มีข้อความผิดพลาดขึ้นที่หน้าจอ
บอกว่า " โปรแกรมไม่สามารถติดต่อออก ไปสู่ภายนอกได้"
.............
ดิฉันควรทำยังไงดีคะ "

ช่างเทคนิค :
"ไม่ต้องตกใจครับ
.................
นั่นแสดงว่าตอนนี้โปรแกรมความรักได้ติดตั้งอยู่ภายในใจคุณเรียบร้อยแล้วครับ
แต่ที่โปรแกรมยังไม่สามารถใช้งานได้
ก็เพราะว่าคุณต้องเริ่มรักตัวคุณเองก่อน จากนั้นคุณถึงจะรักคนอื่นได้ "

ลูกค้า :
" แล้วดิฉันควรจะทำยังไงคะ "

ช่างเทคนิค :
" คุณช่วยเลื่อนการยอมรับตัวเองลงมาหน่อยได้ไหมครับ
จากนั้นให้คลิกที่ไฟล์ "การยกโทษให้ตนเอง" "การรู้ถึงคุณค่าของตัวเอง" และ การยอมรับถึงความจำกัดในตัวคุณ"
..........."

ลูกค้า :
" ได้คะ...
เสร็จแล้วคะ "

ช่างเทคนิค :
" โอเคครับ
จากนั้นก็ก๊อปปี้ไฟล์พวกนี้เข้ามาในไดเร็กทอรี่ "ใจฉัน"
ระบบจะทำการจัดการไฟล์ที่มีปัญหารวมทั้งแก้ไขโปรแกรมต่างๆที่มีข้อผิดพลาด
แต่ว่าคุณจะต้องลบไฟล์ "การพูดถึงตัวเองในแง่ลบ" และ "ไฟล์การตัดสินผู้อื่น" ออกจากทุกๆไดเร็กทอรี่นะครับ
และอย่าลืมเข้าไปลบอีกที ใน Recycle Bin นะครับ

เพื่อให้มั่นใจว่าไฟล์พวกนี้ถูกลบจนหมดและไม่มีทางกลับเข้ามาทำความยุ่งยากได้อีก "

ลูกค้า :
"ทราบแล้วคะ เอ๊ะ!! ..........
มีไฟล์ใหม่ๆเกิดขึ้นในหัวใจตั้งเยอะคะ

"ยิ้ม" กำลังวิ่งเล่นอยู่บนหน้าจอ
"สันติสุข" และ "ความยินดี" กำลังก๊อปปี้ตัวเองอยู่ทั่วไปภายในใจฉัน

นี่เป็นปกติหรือเปล่า คะ "

ช่างเทคนิค :
" ครับ บางครั้งสำหรับบางคนอาจต้องใช้เวลาหน่อย
แต่ท้ายที่สุดสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ตอนนี้โปรแกรมความรักได้ติดตั้งและเปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก่อนที่จะวางสายครับ

ความรักเป็นโปรแกรมให้เปล่า อย่าลืมแบ่งปันให้คนอื่นนะ ครับ
ความรักที่คุณให้ไปจะไม่เหมือนกันในแต่ละคน และความรักนี้จะถูกส่งต่อไปยังคนอื่นๆและส่วนหนึ่งก็จะกลับคืนมาสู่ตัวคุณด้วย
และเมื่อนั้นความรักของคุณก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง "

ลูกค้า :
" ดิฉันให้สัญญาคะ...................ว่าจะแบ่งปันโปรแกรมความรักให้กับคนอื่นๆ
รบกวนขอทราบชื่อของ คุณหน่อยได้ไหมคะ "

ช่างเทคนิค :
" เรียกผมว่า "ผู้ชันสูตรจิตใจ" หรือ เราเป็น" (I AM) ก็ได้ครับ
คนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาจะต้องไปตรวจสุขภาพจิตใจปีละครั้ง เพื่อให้หัวใจเขามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
แต่ผู้ที่สร้างใจ (ผมเอง) ขอแนะนำว่าไม่จำเป็น................ เพียงแต่คุณคอยหมั่นดูแลความรักให้คงอยู่ในแต่ละวันก็เพียงพอแล้วครับ
 

Create Date : 08 สิงหาคม 2548    
Last Update : 8 สิงหาคม 2548 21:09:25 น.
Counter : 201 Pageviews.  

.......... ชื่อนั้นสำคัญไฉน .............

ท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่า ชื่อและนามสกุลส่งผลต่อดวงชะตาของท่าน ดังนั้นเรามาลองดูดีกว่าว่า ชื่อและนามสกุลของคุณจะบ่งบอกความเป็นตัวคุณว่าอย่างไร

วิธีการ

1.นำพยัญชนะและสระของชื่อและนามสกุลของคุณเทียบกับตารางที่อยู่ด้างล่างแล้วนำคะแนนมาบวกรวมกัน

2.เมื่อรวมคะแนนแล้วให้คุณนำคะแนนที่ได้มาเทียบหาช่วงคะแนนที่คุณได้

เท่านี้คุณก็สามารถจะทราบนิสัยของคุณได้แล้ว.....

1 คะแนน -> ก,ด,ถ,ท,ภ,ฤ,า , ำ , สระอุ,ไม้เอก
2 คะแนน -> ข,ง,ช,บ,ป,เ , แ,ไม้โท,
3 คะแนน -> ฑ,ฒ,ต,สระอู,ไม้จัตวา
4 คะแนน -> ค,ธ,ร,ญ,ษ,ะ , โ , สระอิ,ไม้หันอากาศ
5 คะแนน -> ฉ,ฌ,,ฎ,ณ,น,ม,ห,ฬ,ฮ,สระอึ
6 คะแนน -> จ,ล,ว,อ,ใ
7 คะแนน -> ซ,ศ,ส,สระอี,สระอือ, ไม้ตรี
8 คะแนน -> ผ,ฝ,พ,ฟ,ย,ไม้ไต่คู้
9 คะแนน -> ฏ,ฐ,ไ,ตัวการันต์

คะแนน11-20

เป็นคนมีเสน่ห์ ชอบช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า ภายนอกเป็นคนเก๋ไก๋ ว่องไว เป็นคนฉลาดลึก ซ่อนคมไว ความสำเร็จของคุณอยู่ที่การทำงานและความสามารถของตัวคุณเอง ด้านความรัก รักซ้อน รักสามเส้า ไม่มีในตัวคุณ มีคนให้เลือกมากมาย เป็นคนช่างเลือก ข้อเสียของคุณคือ เป็นคนที่อ่านยาก ซับซ้อน คิดมาก หวานซ่อนเปรี้ยว ช่างระแวง หูเบา แต่เป็นคนรอบคอบ ละเอียดอ่อน

คะแนน21-30

เป็นคนดื้อเงียบ อ่อนนอกแข็งใน อารมณ์รุนแรง มีมนุษยสัมพันธ์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีระเบียบ ด้านความรัก รักซ้อน รักสามเส้าบ้างแอบรักเขาบ้าง ไม่ชอบให้ใครบงการ อนาคต ค่อนข้างยุ่งเหยิง เพราะยึดติดในความคิดตัวเอง ทำให้คนหมั่นไส้ มีคนให้การสนับสนุน

คะแนน31-40

เป็นคนรักสบาย เป็นนักแต่งตัว ร่าเริง เป็นที่รักของคนที่พบเห็น เป็นคนชอบหาความรู้ ชอบความท้าทาย เป็นคนโมหะจริต ชอบหงุดหงิดใส่คนอื่น ด้านความรัก รักแท้ พบคนรักจริง ทำให้คุณสบาย เพราะมีคนให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง แต่คุณเจ้าชู้ อารมณ์ร้ายอนาคต ต้องฟันฝ่าด้วยตนเองจึงจะพบความสุขในชีวิต

คะแนน41-50

มีคนคอยช่วยเหลือคุณ คุณเป็นคนดวงแข็ง มีความทะเยอทะยาน เอื้อเฟื้อ ทำอะไรทำจริง ด้านความรัก ไม่พอดี รักมากเกินไป(เลี่ยน)รักน้อยเกินไป(อยู่ไม่ยืด) อนาคต ดวงจะดีมากถ้าหัดเป็นคนใจเย็น ลักษณะของคุณ เมื่อคุณอารมณ์ไม่ดี คุณอาจแปลงกายเป็นมารได้ทันที ควรควบคุมอารมณ์

คะแนน51-60

ความโลเลและความรักสบายของคุณของคุณจะทำให้ตัวคุณเองลำบาก ควรทำอะไรเต็มที่ เพราะคุณสามารถทำได้แต่คุณไม่ทำคุณเป็นนักปลอบใจคนที่ดี คุณเป็นคนอยากรู้อยากเห็น ทำให้คุณโดดเด่น ข้อเสียของคุณ อารมณ์ร้อน ด้านความรัก ผ่านมาแล้วผ่านไปเพราะคุณไม่กล้า ข้อดีคือ คุณเป็นคนรักเดียวใจเดียว อนาคต อาจโด่งดัง แต่คุณก็ไม่ค่อยสนใจ

คะแนน61-70

ตัวคุณมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของคุณ ดวงขึ้นๆลงๆ คุณเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี แต่กับตัวเองไม่ดี อารมณ์เดี่ยวดี-เดี่ยวร้ายคุณเป็นคนมีความสามารถ มีเสน่ห์ ด้านความรัก คุณช่างเลือก ความรักหวานชื่น

คะแนน71-80

คุณเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง จนขาดเหตุผล บางครั้งก็พาลคนอื่นไปทั่ว อย่าหลงตัวเองเกินไป จะทำให้คนหมั่นใส้คุณมีความสามารถ แต่ใจร้อนทำให้ผิดพลาด ด้านความรัก มีคนให้เลือกมาก แต่คุณไม่จริงจังอยากให้คนรัดแต่ไม่รักตอบ

คะแนน81-90

คุณเป็นคนที่ไม่หลงกับคำพูดของคนอื่น ไม่เชื่อคนง่าย ไม่หวั่นไหวง่าย คุณเป็นคนมีเสน่ห์ มีความพยายาม แต่ไม่ขยันเมื่อสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต คุณก็ปล่อยให้หลุดลอยไปง่ายๆ ด้านความรัก สมหวังและไม่สมหวัง เพราะคุณก็ไม่ค่อยสนใจ

คะแนน91-100

คุณเป็นตัวของตัวเองสูง และมีความพยายามสูง ทำให้คุณโดดเด่น นิสัย
 

Create Date : 08 สิงหาคม 2548    
Last Update : 8 สิงหาคม 2548 8:51:01 น.
Counter : 192 Pageviews.  


Jigx
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Jigx's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.