All Blog
การ์ดวันแม่..จากสาวติส


การ์ดจากสาวติส
ลูกสาวมอบให้แม่พร้อมกับหอมแก้มหนึ่งที
ส่วนลูกชาย
กอดและหอมแก้มพร้อมกับบอกเบา ๆ ว่ารักแม่ครับ
อัพเดทเพิ่ม อิอิ ลูกชายทำเซอร์ไพรส์ ไปซื้อน้ำส้มค้นพร้อมแก้วดิน
กระนั้นยังไม่พอเอาเงินที่สะสมในกระปุ๊กออมสินที่แม่ซื้อให้
บอกแม่ว่าเงินในกระปุ๊กเทคเก็บจากค่าขนมทุกอาทิตย์ เทคให้แม่นะครับ
อุ๊ยยย น้ำตาซึมรั้งลูกชายมากอดแน่น ๆ ทีนึง อิอิ (เด่วแม่คืน) คิดในใจ
คนเป็นแม่แค่นี้ก็ปลื้มไม่เสร็จแล้ว
สำหรับตัวแม่หนูยิม โทรไปหาคุณยายของเด็ก ๆ
ความจริงก็โทรถึงทุกวันสามเวลา แต่วันนี้ดีหน่อย
ขอพร แม่เลยให้มาซะยืดยาวววว


Create Date : 12 สิงหาคม 2555
Last Update : 12 สิงหาคม 2555 21:09:34 น.
Counter : 2690 Pageviews.

32 comments
  
น่ารักดีค่ะ
โดย: ความรักสีจาง วันที่: 12 สิงหาคม 2555 เวลา:20:53:55 น.
  
น่ารักจัง ขนาดเป็นคนอ่านเฉยๆยังพลอยมีความสุขไปด้วยเลยค่ะ
โดย: mutty วันที่: 12 สิงหาคม 2555 เวลา:22:02:31 น.
  
@ความรักสีจาง ขอบคุณคะ ปกติลูกสาวลูกชายก็จะเป็นเด็กดี แต่วันนี้ยิ่งดีกว่าเดิมอิอิ
โดย: gymstek วันที่: 12 สิงหาคม 2555 เวลา:22:16:53 น.
  
สาธุ สมฺพหุลา ญาตี อปิ รุกฺขา อรญฺญชา
วาโต วหติ เอกฏฐํ พฺรหนฺตมฺปิ วนปฺปตึ

มีญาติพวกพ้องมาก ย่อมเป็นการดี เช่นเดียวกับต้นไม้ในป่าที่มีจำนวนมาก
ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว ถึงจะงอกงามใหญ่โตสักเท่าใด ลมก็พัดให้โค่นลงได้

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่รอบตัวด้วยสติปัญญา ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 15 สิงหาคม 2555 เวลา:10:59:19 น.
  
แวะมาทักทายยามดึำค่ะ
น่ารักจัง ลูกๆ ทำการ์ดให้แม่ ด้วย
สา กอด และ บอกรัก แม่ กับ ลูก หลาน
ทำอาหารกินกัน สนุกสนานดีค่ะ
แค่นี้ก็สุขแล้วนะคะ

คืนนี้ นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^^
โดย: Sawnoy วันที่: 15 สิงหาคม 2555 เวลา:23:35:32 น.
  
น่าเคืองตรงวาดรูปแม่เหมือนจริงไปหน่อย คริคริ
โดย: แม่อาเดียว IP: 27.55.12.116 วันที่: 18 สิงหาคม 2555 เวลา:6:27:22 น.
  
อิจฉา....
กลับมาแล้วค่ะ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม... ถึงบ้านตอน 2 ทุ่มเศษ...

แล้วก็ลงไปใต้วันที่ 16... เพิ่งขึ้นมาเช้านี้ค่ะ...

บ้านก็ยังถูไม่เสร็จ, ยังต้องเรียบเรียงเรื่องราวที่เขียนอีก (เขียนทุกวันค่ะ ตอนอยู่อินเดีย เขียนวันละ 3 หน้าค่ะ) ไหนจะรูปที่ต้องลงใน Youtube ...
ละเหี่ย...โดย: foreverlovemom วันที่: 18 สิงหาคม 2555 เวลา:11:44:16 น.
  
นยํ นยติ เมธาวี อธุรายํ น ยุญฺชติ
สุนโย เสยฺยโส โหติ สมฺมา วุตฺโต น กุปฺปติ
วินยํ โส ปชานาติ สาธุ เตน สมาคโม

ปราชญ์ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำ ไม่ชวนทำสิ่งที่มิใช่ธุระ
การแนะนำดีเป็นความดีของปราชญ์
ปราชญ์ถูกว่ากล่าวโดยชอบก็ไม่โกรธ ปราชญ์ย่อมรู้วินัย
การสมาคมกับปราชญ์จึงเป็นการดี

ดำเนินชีวิตร่วมกับปราชญ์อย่างมีความสุข ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 20 สิงหาคม 2555 เวลา:13:12:00 น.
  
โย จีธ กมฺมํ กุรุเต ปมาย ถามพลํ อตฺตนิ สํวิทิตฺวา
ชปฺเปน มนฺเตน สุภาสิเตน ปริกฺขวา โส วิปุลํ ชินาติ

ผู้ใดทำการโดยรู้ประมาณ ทราบชัดถึงกำลังของตน แล้วคิดการเตรียมไว้รอบคอบ
ทั้งโดยแบบแผนทางตำรา โดยการปรึกษาหารือ และโดยถ้อยคำที่ใช้พูดอย่างดี
ผู้นั้นย่อมทำการสำเร็จ มีชัยอย่างไพบูลย์

ใช้สติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อความผาสุกในชีวิตตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 21 สิงหาคม 2555 เวลา:12:33:28 น.
  
ตครญฺจ ปลาเสน โย นโร อุปนยฺหติ
ปตฺตาปิ สุรภิ วายนฺติ เอวํ ธีรูปเสวนา

คนใดห่อกฤษณาด้วยใบไม้ ใบนั้นย่อมพลอยมีกลิ่นหอมฟุ้ง
การคบหาเสวนานักปราชญ์ ย่อมมีผลเช่นอย่างนั้น

ใช้สติปัญญาในการเลือกคบมิตรเลือกสังคม ตลอดไป...นะคะ

Photobucket

น้ำท่วมภูเก็ต มีผลกระทบกับแม่หนูยิมหรือเปล่า...คะ

เป็นห่วง...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 23 สิงหาคม 2555 เวลา:8:55:02 น.
  
อสเมกฺขิตกมฺมนฺตํ ตุริตาภินิปาตินํ
ตานิ กมฺมานิ ตปฺเปนฺติ อุณฺหํ วชฺโฌหิตํ มุเข

ผู้ที่ทำการงานลวก ๆ โดยมิได้พิจารณาใคร่ครวญให้ดี
เอาแต่รีบร้อนพรวดพราดจะให้เสร็จ
การงานเหล่านั้นจะก่อความเดือดร้อนให้
เหมือนตักอาหารที่ยังร้อนใส่ปาก

ประกอบกิจการด้วยความสุขุมรอบคอบ ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 27 สิงหาคม 2555 เวลา:14:11:58 น.
  
สยํ กตานิ ปุญฺญานิ ตํ เว อาเวณิยํ ธนํ

ความดีที่ทำไว้เองนี่แหละ เป็นทรัพย์ส่วนเฉพาะของตัวแท้ ๆ

มีความสุขกับการทำความดี ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:12:32:27 น.
  
อชฺช สุเวติ ปุริโส สทตฺถํ นาวพุชฺฌติ
โอวชฺชมาโน กุปฺปติ เสยฺยโส อติมญฺญติ

คนที่ไม่รู้จักประโยชน์ตนว่า อะไรควรทำวันนี้ อะไรควรทำพรุ่งนี้
ใครตักเตือนก็โกรธ เย่อหยิ่งถือดีว่าฉันเก่ง ฉันดี
คนอย่างนี้เป็นที่ชอบใจของกาลกิณี

ใช้สติปัญญาประกอบกิจเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:13:05:35 น.
  
แวะมาทักทายค่ะ
สบายดีนะคะ
คืนนี้ นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^^
โดย: Sawnoy วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:23:13:32 น.
  
โย เจ ปุพฺเพ ปมชฺชิตวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ
โสมํ โลกํ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา

บุคคลใด ในกาลก่อนเคยผิดพลาด ครั้นภายหลังเขากลับตัวได้ไม่ประมาท
บุคคลนั้น ย่อมทำให้โลกแจ่มใส เหมือนดังดวงจันทร์อันพ้นจากเมฆหมอก

มีความสุขกับการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:14:08:53 น.
  
ยถาปิ ทารโก จนฺทํ คจฺฉนฺตํ อนุโรทติ
เอวํ สมฺปทเมเวตํ โย เปตมนุโสจติ
ทยฺหมาโน น ชานาติ ญาตีนํ ปริเทวิตํ

ผู้ที่เศร้าโศกถึงคนตาย ก็เหมือนเด็กร้องไห้ขอพระจันทร์ที่โคจรไปในอากาศ
คนตายถูกเผาอยู่ ย่อมไม่รู้ว่าญาติคร่ำครวญถึง

ใช้สติปัญญาในการพิจารณาทุกสถานการณ์ ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 18 กันยายน 2555 เวลา:10:24:19 น.
  
ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา กยิรา มาลาคุเฬ พหู
เอวํ ชาเตน มจฺเจน กตฺตพฺพํ กุสลํ พหํ

ช่างดอกไม้ ร้อยพวงมาลัยได้มากมาย จากกองดอกไม้กองหนึ่ง ฉันใด
คนเราเกิดมาแล้ว ก็ควรใช้ชีวิตชาติหนึ่งนี้สร้างความดีงามให้มาก ฉันนั้น

มีความสุขกับการทำความดี ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 19 กันยายน 2555 เวลา:9:11:49 น.
  
จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน
องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต

พึงสละทรัพย์เพื่อเห็นแก่อวัยวะ พึงสละอวัยวะในเมื่อจะรักษาชีวิต
พึงสละได้หมดทั้งอวัยวะ ทรัพย์ และชีวิต เมื่อคำนึงถึงธรรม

เจริญในธรรมอย่างมีความสุข ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 20 กันยายน 2555 เวลา:12:16:36 น.
  
สเจ ภายถ ทุกฺขสฺส สเจ โว ทุกฺขมปฺปิยํ
มา กตฺถ ปาปกํ กมฺมํ อาวี วา ยทิ วา รโห

ถ้าท่านกลัวทุกข์ ถ้าท่านไม่รักทุกข์
ก็อย่าทำบาปกรรมทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ

ดำเนินชีวิตด้วยการละอกุศลกรรมทั้งปวง ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 21 กันยายน 2555 เวลา:10:53:07 น.
  
กิตฺติญฺจ ปปฺโปติ อธิจฺจ เวเท สนฺตึ ปุเณติ จรเณน ทนฺโต

เล่าเรียนสำเร็จวิทยา ก็ย่อมได้เกียรติ
แต่ฝึกอบรมด้วยจริยธรรมแล้วต่างหาก จึงจะสบสันติสุข

มีสติและสมาธิในการดำรงชีวิต ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 25 กันยายน 2555 เวลา:13:55:12 น.
  
สพฺพทา เว สุขํ เสติ พฺราหฺมโณ ปรินิพฺพุโต
โย น ลิปฺปติ กาเมสุ สีติภูโต นิรูปธิ

ผู้ใดเป็นผู้เยือกเย็น ไม่มีอุปธิ ไม่ติดในกาม
ผู้นั้นเป็นพราหมณ์ เป็นผู้ดับแล้ว อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ

มีสติรู้เท่าทันทุกสภาวะธรรมที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 27 กันยายน 2555 เวลา:9:41:17 น.
  
สุสฺสูสา สุตวฑฺฒนี สุตํ ปญฺญาย วฑฺฒนํ
ปญฺญาย อตฺถํ ชานาติ ญาโต อตฺโถ สุขาวโห

ความใฝ่สดับเรียน เป็นเครื่องพัฒนาความรู้
ความรู้จากการเรียนสดับนั้น เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา
บุคคลที่อยู่ด้วยปัญญา ก็รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์
ประโยชน์ที่รู้จักแล้ว ก็นำสุขมาให้

มีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:9:42:12 น.
  
โย จาปิ สีเต อถวาปิ อุณฺเห วาตาตเป ฑํสสิรึสเป จ
ขุทฺทํ ปิปาสํ อภิภุยฺย สพฺพํ รตฺตินฺทิวํ โย สตตํ นิยุตฺโต
กาลาคตญฺจ น หาเปติ อตฺถํ โส เม มนาโป นิวิเส วตมฺหิ

คนใด ไม่ว่าจะหนาวหรือร้อน มีลมแดด เหลือบยุงก็ไม่พรั่น
ทนหิวทนกระหายได้ทั้งนั้น ทำงานต่อเนื่องไปไม่ขาด ทั้งคืนวัน
สิ่งที่เป็นประโยชน์มาถึงตามกาล ก็ไม่ปล่อยให้สูญเสียไป
คนนั้นย่อมเป็นที่ชอบใจของสิริโชค สิริโชคขอพักพิงอยู่กับเขา

มีความสุขกับการทำกิจการงานที่ดีมีประโยชน์ ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 2 ตุลาคม 2555 เวลา:13:47:57 น.
  
น วิสฺสเส อิตฺตรทสฺสเนน

ไม่ควรไว้วางใจ เพียงด้วยพบเห็นกันนิดหน่อย

ดำเนินชีวิตด้วยความมีสติรอบคอบในทุกเรื่อง ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 3 ตุลาคม 2555 เวลา:13:40:50 น.
  
ของขวัญน่ารักมากเลยค่ะ
เป็นความรักที่ประทับใจและอบอุ่นมากๆค ่ะ
ฉัตรแวะมาเยี่ยมทักทายอย่างเป็นทางการค่ะ
^ ^
โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 10 ตุลาคม 2555 เวลา:21:01:13 น.
  
แวะมาเยี่ยมค่ะ
โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 12 ตุลาคม 2555 เวลา:9:28:26 น.
  
อนุปาเยน โย อตฺถํ อิจฺฉติ โส วิหญฺญติ
ผู้ปรารถนาผลที่หมายด้วยวิธีการอันผิด จะต้องเดือดร้อน

มีสติระลึก ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 12 ตุลาคม 2555 เวลา:13:03:33 น.
  
อถ ปจฺฉา กุรุเต โยคํ กิจฺเจ อาวาสุ สีทติ

ถ้ามัวล่าช้าเพียรทำกิจล้าหลังไป จะจมลงในห้วงอันตราย

รีบทำการที่ควรรีบ แต่ไม่ควรเร่งร้อนจนเสียการ....นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 17 ตุลาคม 2555 เวลา:10:37:32 น.
  

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 23 ตุลาคม 2555 เวลา:12:22:27 น.
  
โยนิโสสํวิธาเนน สุขํ ปปฺโปติ ปณฺฑิโต

ด้วยการจัดการอย่างแยบคาย บัณฑิตก็ลุสุขสมหมาย

ประกอบทุกกิจการด้วยสัมมาสติและปัญญา ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:13:42:20 น.
  สุขสันต์วันหยุดครับ

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:12:14:37 น.
  


สวัสดียามค่ำครับ
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:52:31 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

gymstek
Location :
ภูเก็ต  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]>