All Blog
การ Selection การตัด และลบ Selection
การ selection มีส่วนสำคัญมากกับการทำงานใน photoshop มาทดลองการสร้าง
selection เพิ่ม selection และตัด selection
ให้สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาโดยไปที่ File > New... กำหนดขนาด 200 x 200
pixel
สมมุตว่าเราต้องการ select ทั้งหมดของภาพ ให้ไปที่ Select > All หรือกด
ctrl+a จะเห็นเห็นเส้น selection ที่ขอบของภาพ นี่คือการ select ภาพทั้งหมด


          
เมื่อต้องการยกเลิก selection ให้ไปที่ Select > Deselect หรือกด crtl+d
เส้น selection ก็จะหายไป จากนั้นจะมาเรียนรู้วิธีการ เพิ่มการ selection
หรือตัดบางส่วนของการ selection
          
ให้เลือกไปที่เครื่องมือ จะเห็นว่าในแถบด้านบนจะมี icon 4 แบบนี้อยู่
          
icon เหล่านี้มีไว้สำหรับจักการ เพิ่มหรือตัด selction
ให้เลือกไปที่อันแรกก่อน แล้วทำการ select
เป็นรูปสี่เหลี่ยนผืนผ้าแนวนอนดังรูป
          
จากนั้น เราจะทำการเพิ่ม selection โดยกดเลือกไปที่ หรือกดปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วทำการ select
เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ดังรูป เมื่อปล่อยมือ selection ทั้ง 2
อันจะถูกนำมารวมกันดังภาพด้านขวา


          
ต่อไปเป็นการตัด selection ลองใช้เครื่องมือ บ้าง แล้วเลือกไปที่ หรือกดปุ่ม alt ค้างไว้ แล้วทำการ select รูปวงกลม
ดังภาพ เมื่อปล่อยมือ จะเห็นว่า ในส่วนที่เป็นวงกลมจะเป็นการตัดส่วนที่
select อยู่ก่อนออกไป
การ เพิ่ม และตัด selction สามารถนำไปใช้ได้กับเครื่องมือ selction
อื่นๆได้ด้วย
.................................................................................................................................
กลับไปหน้า Photoshop

Create Date : 25 พฤษภาคม 2553
Last Update : 25 พฤษภาคม 2553 23:54:59 น.
Counter : 926 Pageviews.

0 comment
การใช้งาน Layers การ Copy และ Delete Layer
          
Layer เป็นส่วนสำคัญมากในการใช้งาน Photoshop
มันเปรียบเสมือนเป็นแผ่นใสที่วางซ้อนกันอยู่ ส่วนที่ไม่มีภาพของแผ่นบนสุด
ก็จะใส ทำให้เห็นแผ่นที่อยู่ข้างล่าง เพื่อความเข้าใจมาลองใช้งาน Layer
กันเลย สมมุติมีรูปอยู่ 2 รูป ตามนี้
          
ให้เปิดทั้ง 2 รูปออกมา จากนั้น ทำการ copy รูปที่ 2 โดยกดปุ่ม ctrl+c
แล้ววางลงไปทับรูปที่ 1 โดยกดปุ่ม ctrl+v รูปทั้ง 2
ก็จะมาอยู่ในไฟล์งานเดียวกัน
          
ทีนี้ให้ไปดูที่ แถบ Layer จะเห็นว่า Layer รูปแรกชื่อว่า Background
แล้วอีก layer ที่ทับอยู่ ชื่อ Layer 1 เราสามารถเปลี่ยนชื่อ Layer
ได้โดยดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อ Layer แล้วพิมพ์ชื่อลงไป
แต่ในที่นี้จะไม่เปลี่ยนอะไร
          
ต่อมาให้เปิดภาพอีกภาพและวางลงไปตามเดิม
ในที่นี้จะเปิดภาพที่เป็นรูปตัวหนังสือ แล้ววางลงไปดังภาพ
          
ไปดูที่แถบ Layer เราจะได้ Layer เพิ่มาอีก 1 สังเกตุที่รูปข้างหน้า Layer
แต่ละอันจะมีรูปดวงตา กับรูปพู่กันอยู่ รูปดวงตาหมายถึง Layer
นั้นถูกเปิดให้มองเห็นได้ ส่วนรูปพู่กันหมายถึง การทำงาน จะอยู่เฉพาะใน
Layer ที่มีสัญลักษณ์พู่กัน


          
มาลองปิดการมองเห็นของ Layer 1 กัน โดยให้กดที่รูปดวงตา
สัญลักษณ์ดวงตาก็จะหายไป
          
แล้วมาดูที่ภาพ จะเห็นว่า Layer1 หายไป
วิธีเอากลับมาก็ให้กลับไปกดที่เดิมให้สัญลักษณ์ดวงตากลับมา
          
การสร้าง Layer ใหม่ ทำได้โดยการกดที่ ปุ่ม ก็จะได้ Layer ใหม่ขึ้นมาชื่อ Layer 3 ตามรูป
          
จากนั้นเลือกการทำงานไปที่ Layer 3 แล้วใช้ Brush Tool เลือกหัวแปลงรูปดาว
และระบายลงไปในส่วนที่ต้องการ เราก็จะได้ ภาพทั้งหมด 4 layer
รวมเป็นภาพแบบนี้
          
ทีนี้มาลอง copy Layer กันบ้าง วิธี copy ให้ คลิกขวาที่ตัว Layer
ที่ต้องการ copy แล้วไปที่ Duplicate Layer... จะได้หน้าต่างให้กำหนดชื่อ
ใส่ชื่อเสร็จแล้วก็กด ok
          
หรือจะใช้วิธีลาก Layer ที่ต้องการ copy ลงมาที่เครื่องหมาย ก็จะเป็นการ copy เหมือนกัน หรือจะใช้คีย์ลัด
ctrl+j แทนก็ได้ ก็จะได้ layer เพิ่มมาอีก 1
          
ลองมาดูในภาพ อาจยังเห็นว่าเหมือนเดิมอยู่ เพราะว่า Layer ที่ copy
มาวางทับพอดีกับ Layer เดิม ให้ใช้เครื่องมือ Move Tool
ลากออกมาก็จะเห็นว่ามี Layer เพิ่มขึ้นมา หรืออีกวิธีในการ copy คือ กด
Alt ค้างไว้ แล้วใช้เครื่องมือ Move Tool ลากรูปออกมา ก็จะเป็นการ copy
เหมือนกัน
          
วิธีการลบ Layer ทำได้โดย คลิกขวาที่ Layer ที่ต้องการ ลบ แล้วเลือก Delete
Layer จะมีกรอบขึ้นมาถามความแน่ใจอีกครั้งให้ตอบ Yes
          
หรือจะใช้วิธี ลาก Layer ที่ต้องการลบ ลงมาที่เครื่องหมาย ถังขยะก็ได้
ในที่นี้จะลบ Layer ที่ได้ทำการ copy ไปให้เหลือ 4 Layer เท่าเดิม
          
นอกจากการ copy การ delete Layer แล้ว การรวม Layer ก็สำคัญ โดยมี 2
คำสั่งที่ต้องรู้คือ Merge Down กับ Merge Visible
คำสั่งนี้ใช้ได้โดยให้คลิกไปที่ รูปลูกศรที่อยู่ทางขวาบนของแถบ Layer
ตามรูป
          
จะเห็นคำสั่งเกี่ยวกับการรวม layer โดยที่คำสั่ง Merge Down จะเป็นการรวม
Layer ที่ทำงานอยู่ กับ layer ข้างล่างเข้าด้วยกัน มาทดลองรวม Layer
โดยเลือกการทำงานไปที่ Layer บนสุด แล้ว เลือกไปที่ Merge Down หรือกด
ctrl+e จะเห็นว่า Layer ที่เป็นรูปดาว กับ Layer
ที่เป็นรูปตัวหนังสือถูกรวมเป็นอันเดียวกัน
          
ส่วน Merge Visible คือการรวม Layer ทั้งหมดที่กำหนดให้แสดงเห็น
(ที่มีสัญลักษณ์รูปดวงตา) ให้ลองทำการรวม Layer ทั้งหมดเป็นอันเดียว
ก็จะได้ดังภาพ
          
พื้นฐานของ Layer ก็จะมีเท่านี้ ส่วนในรายละเอียดก็ค่อยๆ
ใช้การทดลองทำบ่อยๆ ศึกษาต่อไป
.................................................................................................................................
Create Date : 21 พฤษภาคม 2553
Last Update : 21 พฤษภาคม 2553 1:09:14 น.
Counter : 1284 Pageviews.

0 comment
รู้จักกับการปรับค่า Opacity ของ Layers เพื่อทำการซ้อนภาพ
         
ค่า Opacity ถูกใช้บ่อยมากทั้งในส่วนของ Layer และในส่วนอื่นๆ
ในที่นี้จะอธิบายในส่วน Layer ก่อน ค่า Opacity
เป็นค่าไว้กำหนดความโปร่งใสของภาพ โดยถ้าอยู่ที่ 100% ก็จะไม่โปร่งใสเลย
ถ้าลด % ลงมา ภาพก็จะจางลงทำให้เห็น layer ที่อยู่ข้างใต้ได้
เพื่อความเข้าใจมาทดลองใช้งาน เริ่มจากเปิดไฟล์ภาพขึ้นมาก่อน
          
จากนั้นสร้าง Layer ใหม่ โดยคลิกที่ จากนั้นใช้ แล้วเลือกรูปแบบเป็น Linear Gradient และสีเป็น
Blue, Red, Yellow ดังภาพ
จากนั้นทำการลงสีแบบทะแยงมุมที่ Layer
ใหม่ที่สร้างขึ้นให้เป็นดังภาพ
          
จะเห็นได้ว่า ภาพการไล่สี ทับภาพนางแบบหมด ทีนี้เราจะใช้การลดค่า Opacity
ลงเพื่อให้มองเห็นภาพนางแบบ โดยไปที่แถบ Layer แล้วลดค่า Opacity ลง เหลือ
30%
          
กลับมาดูที่ภาพ จะเห็นว่า รูปการไล่สีดูจางลงจนเห็นภาพนางแบบที่อยู่ใน
Layer ข้างล่าง กลายเป็นภาพซ้อนกัน


          
การซ้อนภาพ นอกจากแบบ Normal แล้ว ยังมีอีกหลายแบบให้เลือก ทดลองเปลี่ยน
แล้วดูความเปลี่ยนแปลง
จะได้ การซ้อนภาพ หลายหลายรูปแบบ
.................................................................................................................................
กลับไปหน้า Photoshop
Create Date : 21 พฤษภาคม 2553
Last Update : 21 พฤษภาคม 2553 0:40:33 น.
Counter : 3409 Pageviews.

0 comment
การ ย่อ/ขยาย และการหมุนภาพ เฉพาะส่วนที่ต้องการ

มารู้จักวิธี การย่อขนาดภาพ เฉพาะส่วนที่ต้องการ เริ่มจาก
เปิดภาพที่ต้องการออกมาจากนั้นใช้เครื่องมือ Rectangular Marquee Tool ทำการ select ดังภาพ


          
ทีนี้จะทำการปรับเปลี่ยนขนาดของส่วนที่ select โดย กด ctrl+t กรอบของ
selection จะเปลี่ยนไปดังภาพ


          
จากนั้นก็จะสามารถ เพิ่มขนาดลดขนาดภาพในส่วนที่ select ไว้ได้โดย
นำเมาส์ไปเลื่อนที่สีเหลี่ยมที่อยู่ตรงมุมของกรอบ selection
หากต้องการให้การย่อขยายแล้วสัดส่วนไม่เปลี่ยนให้กดปุ่ม shift ค้างไว้ด้วย
หรือจะจับหมุนภาพ ก็ได้เช่นเดียวกัน
ถ้าหากว่าต้องการปรับภาพแค่บางมุม ให้กด ctrl
ค้างไว้แล้วเลื่อนที่มุมที่ต้องการ
หลังจากได้ขนาดที่ต้องการก็กด enter ที่คีย์บอร์ด
แต่ถ้าต้องการยกเลิกก็กด esc
/>
.................................................................................................................................

กลับไปหน้า Photoshop

Create Date : 21 พฤษภาคม 2553
Last Update : 21 พฤษภาคม 2553 0:12:34 น.
Counter : 4227 Pageviews.

0 comment
การปรับขนาด และเปลี่ยนรูปแบบของหัวแปรง หรือหัวพู่กัน


          
สำหรับการใช้งาน Photoshop มีหลายขั้นต้อนที่ต้องอาศัยการวาดการระบาย
ด้วยเครื่องมือหลายชนิด เช่น Brush Tool , Burn Tool , Eraser Tool , Blur
Tool ฯลฯ เครื่องมือเหล่านี้เวลาใช้จะต้องมีการกำหนดขนาดหัวแปรง
เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถกำหนดขนาดได้จากทางด้านบน


          
นอกจากขนาดของหัวแปลง ยังมีชนิดของหัวแปลงหลายแบบให้เลือก โดยไปที่ Brushes
Peresets ที่อยู่ทางด้านขวาบน หรือกด F5


          
จะมีหัวแปลงหลายแบบให้เลือก สามารถกำหนดขนาดได้โดยใส่ตัวเลขขนาดที่ต้องการ
หรือเลื่อนแถบทางด้านล่าง ลองสร้างไฟล์ขึ้นใหม่แล้วใช้เครื่องมือ Brush
Tool ระบายดูด้วยหัวแปรงแบบต่างๆ
          
นอกจากนี้การกำหนดขนาดของหัวแปลง มีคีย์ลัดให้ใช้คือ โดยกด [
ที่คีบอร์ดเมื่อต้องการลดขนาดหัวแปลง และกด ] เมื่อต้องการเพิ่มขนาด


.................................................................................................................................


กลับไปหน้า Photoshop
Create Date : 20 พฤษภาคม 2553
Last Update : 20 พฤษภาคม 2553 23:57:28 น.
Counter : 2145 Pageviews.

0 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

ชีวานรินทร์
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]