All Blog
เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti

มีการถามไถ่ถึงภาพในลักษณะมาบ่อยพอสมควรนะครับ
คราวนี้เลยอามาจัดทำเ็ป็นบทความให้กันเลยนะครับ


1. กด Ctrl+N เพื่อเปิด
เอกสารสำหรับจัดทำกันขึ้นมาตามขนาดที่ท่านต้องการ2. ใช้ Pen Tool ทำ Selection
ในรูปแบบที่มีลักษณะโค้ง3. จากนั้นเปิด Layer ใหม่ขึ้นมา4. จากนั้นเทสีลงไปด้วยสี รหัส #70C5EE4. ไปที่ custum shape too  จากนั้นไปทำตามภาพต่อไปนี้นะครับ


เลือกเลือก5. นำวงกลมเหล่านั้นมาวาดตรงรอบๆ พื้นที่สีฟ้านั้นๆ *** ถ้าต้องการให้วงกลมเหล่านั้นไม่บิดเบี้ยวให้กด Shift พร้มกับลากเมาส์นะครับ***6.จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selection7. จากนั้นด้วย สีรหัส #70C5EE
สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete
เพื่อการลงสี8. จากนั้นไปที่ custum shape too กลับไปที่ วงกลม อีกครั้ง ทำวงกลมด้านในกับวงที่ใหญ่ผิดกับวงอื่นๆ9. จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selection10. จากนั้นด้วย สีรหัส #40A5DB
สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete
เพื่อการลงสี11. จากนั้นใช้ Pen Tool ทำ Seclaction
ในรูปแบบที่มีลักษณะโค้งด้านใน12. จากนั้นด้วย สีรหัส #5EB7E3 สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete
เพื่อการลงสี13. จากนั้นใช้ Pen Tool ทำ Selection
ในรูปแบบที่มีลักษณะโค้งที่ครึ่งล่างของส่วนเมื่อสักครู่นี้14. จากนั้นด้วย สีรหัส #43A5D4 สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete
เพื่อการลงสี15. จากนั้นเปิด Layer ใหม่ขึ้นมาแล้วไปที่ custum
shape too
กลับไปที่ วงกลม อีกครั้ง ทำวงกลมด้านนอกทำแบบกระจายๆทำวงกลมแบบกระจายในลักษณะแบบนี้ครับ16. จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selection17. จากนั้นด้วย สีรหัส #70C5EE สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete
เพื่อการลงสี18. เปิด Layer ใหม่ขึ้นมา19. ไปที่ custum shape too  จากนั้นทำตามภาพต่อไปนี้นะครับ


เลือกเลือกเลือก20. นำตัวโน็ตดนตรี ที่เลือกมามาใส่21. จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selection22. จากนั้นทำตัวอักษรเป็นสีดำ
สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete
เพื่อการลงสี22. จากนั้นเปลี่ยนค่า Blending modeให้
เป็น Soft Lightผลของการเปลี่ยน Blending modeให้
เป็น Soft Light23. จากนั้นเปิด Layer ใหม่ขึ้นมาหลัง Layer เส้นโค้ง24. ไปที่ custum shape too  จากนั้นไปทำตามภาพต่อไปนี้นะครับ


เลือกเลือกเลือก25. จากนั้นนำวัตถุที่เลือกมาใส่ใน Layer เฉพาะด้านบนของเส้นโค้ง ***ในขณะลากเมาส์เพื่อวางควรกด Shift
ไปด้วยเพื่อสัดส่วนที่สมดุล****26. จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selection27. จากนั้นด้วย สีรหัส #6C6E6D สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete
เพื่อการลงสี28. จากนั้นกำหนด parameter: Fill ให้เป็น 70%ผลการกำหนด parameter: Fill ให้
เป็น 70%29. ไปที่ custum shape too  จากนั้นไป ทำตามภาพต่อไปนี้นะครับ


เลือกเลือก30 จากนั้นให้เปิด Layer ใหม่ นำวัตถุที่เลือกมาใส่ใน Layer
เฉพาะด้านล่างของเส้นโค้งจากนั้นลากเส้นโค้ง31. จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selection32. จากนั้นด้วย สีรหัส #865551 สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete
เพื่อการลงสี33. จากนั้นกำหนด parameter: Fill ให้เป็น 10%ผลการกำหนด parameter: Fill ให้
เป็น 10%34. จากนั้นก็หาภาพคนเล่นดนตรีมา 1 รูป (จะ Save
เอารูปนี้ไปหรือไปหาจากที่อื่นมาก็ได้นะครับ)35. จากนั้น Dai Cut ภาพ
ที่นำมาด้วยเครื่องมือที่คุณถนัด35.1 สำหรับคนที่ Save รูปนี้ไปเท่านั้น ไป
ที่ Edit > Transform> Flip Horizontalผลการ Edit > Transform> Flip Horizontal36. จากนั้นลากรูปมาที่ ไฟล์ ที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้36.1 สำหรับคนที่ Save
รูปนี้ไปและคนที่เมื่อนำภาพมาวางแล้วใหญ่เกินไปแบบนี้นะครับ
กด Ctrl+T แล้วย่อรูปด้วยการดึงจากที่มุม และกด Shift  ไปด้วยผลการย่อรูป37. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Layer เพื่อเปิด Layer style38. จากนั้นเลือก Gradint Overlay คลิ็ก
ตรงกลางรูป Gradint  เพื่อเปิด Gradint Editor ขึ้นมา39. ปรับสี Gradint Editor ตามนี้ครับ
ด้านหน้าคือ #3E5460
ด้านหลังคือ #2F9DD2 จาก
นั้นกด OK40 จากนั้นกลับมาที่ Gradint Overlay
เปลี่ยน Angle เป็น -90ผลของ การเปลี่ยน Gradint Overlay 41. ไปที่ custum shape too  จากนั้นไป ทำตามภาพต่อไปนี้นะครับ


เลือกเลือก42. จากนั้นเปิด Layer ใหม่ขึ้นมา43. จากนั้นสร้างรูปวงกลมจากมุมๆ ของภาพ ***
ถ้าต้องการให้วงกลมเหล่านั้นไม่บิดเบี้ยวให้กด Shift
พร้มกับลากเมาส์นะครับ***44. จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selaction45. จากนั้นใส่สีอะไรก็ได้ ด้วยการกด Alt +
Delete
เพื่อการลงสี (ไม่ต้องสนใจสีนะครับเพราะต้องทำ Gradint Overlay อยู่แล้ว)46. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Layer เพื่อเปิด Layer
style47. จากนั้นเลือก Gradint Overlay คลิ็ก
ตรงกลางรูป Gradint  เพื่อเปิด Gradint Editor ขึ้นมา48. ปรับสี Gradint Editor ตามนี้ครับ
ด้านหน้าคือ #3E4B53
ด้านหลังคือ #3DA5CC จาก
นั้นกด OK49. จากนั้นกลับมาที่ Gradint Overlay 
ปรับ Angle เป็น 132
ปรับ Scale ตามความเหมาะสมของภาพ ของผมใช้ภาพ 450 x 350 ปรับ Scale ที่ 84%ผลของ Gradint Overlay50. จากนั้นเปิด Layer ใหม่ขึ้นมา51. จากนั้นไปที่ custum shape too กลับไปที่ วงกลม   อีกครั้ง ทำวงกลมด้านใน52. จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selaction53.จากนั้นใส่สีอะไรก็ได้ ด้วยการกด Alt + Delete
เพื่อการลงสี (ไม่ต้องสนใจสีนะครับเพราะต้องทำ Gradint Overlay อยู่แล้ว)54.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Layer เพื่อเปิด Layer style55.จากนั้นเลือก Gradint Overlay คลิ็กตรง
กลางรูป Gradint  เพื่อเปิด Gradint Editor ขึ้นมา56. ปรับสี Gradint Editor ตามนี้ครับ
ด้านหน้าคือ #40819F
ด้านหลังคือ #43A2D2 จาก
นั้นกด OK57. ผลลัพธ์จาก Gradint Overlay58. จากนั้นปรับ Opacity เป็น 50%ผลของการปรับ Opacity เป็น 50%59. เปิด Layer ใหม่ขึ้นมา60. จากนั้นไปที่ custum shape too กลับไปที่ วงกลม อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ให้เลือก  แล้วทำวงกลมด้านใน
(ไม่ต้องสนใจสีนะครับเพราะต้องทำ Gradint Overlay
อยู่แล้ว)61. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Layer เพื่อเปิด Layer
style62. จากนั้นเลือก Gradint Overlay คลิ็ก
ตรงกลางรูป Gradint เพื่อเปิด Gradint Editor ขึ้นมา63. ปรับสี Gradint Editor ตามนี้ครับ
ด้านหน้าคือ #568CA4
ด้านหลังคือ #FFFFFF จาก
นั้นกด OK64. จากนั้น เลือก Stroke สี #2786B4  Size ตามความเหมาะสมของขนาดภาพ
(ผมทำภาพขนาด 450 x 350 ใช้ขนาด 4 px ครับ)ผลของ Gradint และ Stroke65 จากนั้น Copy โดยการใช้ Move Tool  ลากพร้อมกด Alt ส่วน
ถ้าต้องการย่อขนาดให้ กด Ctrl + T แล้วดึงย่อ
จากที่มุม (ดูข้อ 36.1)66. เปิด Layer ใหม่ขึ้นมา67. จากนั้นด้วย สีรหัส #70C5EE สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้นไปที่ custum shape
too
เลือก ตามนี้ครับและเลือก68. จากนั้นวาดใส่มุม อีกมุมของวงกลมเมื่อสักครู่69. เปิด Layer ใหม่ขึ้นมา70. จากนั้นไปที่ custum shape too กลับไปที่ วงกลม อีกครั้ง ด้วย สีรหัส #6B6D6C สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ แล้ววาดวงกลม มุมบน71. เปิด Layer ใหม่ขึ้นมา72. จากนั้นไปที่ custum shape too เลือกตามนี้ครับเลือกสี #767676 จากนั้นวาดลงไปด้านในวงกลมใหญ่แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ
Toothbrush Cost
Parts Of A Toothbrush
Flipper Toothbrush
Ergonomic Toothbrush
Tinkerbell Toothbrush
Braun 8000 Toothbrush
Rotation Oscillation Toothbrush
Dinosaur Toothbrush
Oral B 8500 Toothbrush
Oral B Toothbrush Replacement
Kids Power Toothbrush
Intelliclean Toothbrush
Sonicare 4100 Toothbrush
Sulcus Toothbrush
Philips Sonicare Electric Toothbrush
Conair Toothbrush
Pocket Toothbrush
Toothbrush Makers
Toothbrush Technology
New Electric Toothbrush
Expensive Toothbrush
Princess Toothbrush
Jonas Brothers Toothbrush
Toothbrush Art
Stainless Steel Toothbrush Holder
Welby Toothbrush
Antibacterial Toothbrush Holder
Electric Toothbrush Research
Buzz Lightyear Toothbrush
Refillable Toothbrush
Kids Toothbrush Timer
Sonicare Intelliclean Toothbrush
Sonicare Toothbrush Uk
Zooth Toothbrush
Oral B Toothbrush Refill
Water Jet Toothbrush
Systema Toothbrush
Soft Bristle Toothbrush
Oral B Sonic Toothbrush Heads
Electronic Toothbrush Ratings
Bamboo Toothbrush
Sonic 1 Toothbrush
White Toothbrush
All In One Toothbrush
Change Toothbrush
Hummingbird Toothbrush
Precision Toothbrush
Colgate Battery Toothbrush
Toothbrush Set
Interproximal ToothbrushCreate Date : 27 มีนาคม 2553
Last Update : 27 มีนาคม 2553 17:21:27 น.
Counter : 1130 Pageviews.

2 comments
  
โอ้...Expertมาเอง

สุดยอดจริงๆ

โดย: CTL IP: 125.24.223.155 วันที่: 28 มีนาคม 2553 เวลา:8:40:54 น.
  
เริ่ด ของแบบนี้มันอยู่ที่การสร้างสรรจริงๆ
โดย: tiny---nutt (ลืมลอกอิน) IP: 125.27.36.148 วันที่: 30 มีนาคม 2553 เวลา:15:58:57 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ชีวานรินทร์
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]