ก็แค่อยากใช้ชีวิตให้คุ้ม..

บางครั้งการหยุดนิ่ง ให้สติมากกว่าการเคลื่อนไหว

ไปเที่ยวรับบรรยากาศสบายๆมาครับ ได้เห็นสายลมพริ้วใบหญ้า เห็นเมฆปลิวบนท้องฟ้าเลยอดไม่ได้ที่จะเก็บบรรยากาศและข้อคิดน่าสนใจส่วนตัวมาฝากครับ
 

Create Date : 28 กรกฎาคม 2554    
Last Update : 28 กรกฎาคม 2554 15:28:51 น.
Counter : 2354 Pageviews.  

จิตที่ไม่เกาะเกี่ยว

เป็นบันทึกธรรมดาหลังจากการปฏิบัติธรรม
เขียนบันทึกความเข้าใจเก็บไว้เฉยๆครับ (เผื่อไว้เปรียบเทียบสภาวะความเข้าใจที่เปลี่ยนไป)


จิตเป็นไปตามสภาวะ ไม่ข้องเกี่ยว ไม่ยึดติด
สภาวะที่เคลื่อนไป เกิดขึ้น แต่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นพันธะต่อจิตอีก
ได้ยินเสียงก็ได้ยินของมันอย่างนั้น ไม่ต้องไม่พยายามไม่สนใจฟัง หรือสนใจฟัง
รู้ว่าได้ยิน เสียงเพลงนั้นได้ยินก็ได้ยิน ไม่พยายามไม่ได้ยิน
รู้ว่าได้ยิน แต่จิตไม่ข้องเกี่ยว ไม่ข้องเกี่ยวก็ไม่มีเสาเรือนให้ปลูก
สุขเวทนา ทุกข์เวทนา ก็ย่อมเห็น ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจย่อมไม่เกิด
ย่อมเป็นสภาวะของมันไป
รู้ว่าได้กลิ่น ก็ได้กลิ่นของมันอย่างนั้น เป็นสภาวะ
รู้ว่าได้กลิ่น แต่จิตไม่ข้องเกี่ยว ไม่ยึดติด
กลิ่นหอมก็เป็นกลิ่มหอมของมันไป กลิ่นอะไรผ่านมาก็เป็นกลิ่นของมัน
เป็นสภาวะที่ผ่านมา ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจย่อมไม่เกิด
ไม่มีเสาเรือนให้ปลูก จิตย่อมรู้อย่างนั้นของมันเอง

มีตัวตน มีสังขาร ก็มีของมันไปตามสภาวะอย่างนั้น
จิตไม่ข้องเกี่ยวกับสภาวะที่มันเป็นไป จะเป็นทุกขเวทนา จะเป็นสุขเวทนา
หรือทุกข์อสุขเวทนา ก็ให้มันเป็นไปตามสภาวะที่มันเป็นของมันอย่างนั้น
จิตไม่เกาะเกี่ยว ไม่บังคับ ไม่ยึดอะไร
สภาวะที่เป็นไปอย่างไรก็รู้ว่ามันเป็นไปอย่างนั้น สิ่งนั้นมีอยู่ตั้งอยู่ มันก็มีของมันอย่างนั้น
จิตไม่ปรารถนา หรือปรารถนาเกาะเกี่ยว
จิตไม่พึงเกาะเกี่ยว หรือพึงเกาะเกี่ยว มันไม่ใช่ทั้งสองอย่าง

ไม่สูญ ไม่ตั้งอยู่ เป็นสภาวะว่าง
ว่างจากการเกาะเกี่ยว และไม่เกาะเกี่ยวกับตัณหาทั้งปวง กิเลสทั้งปวง
ไม่มีเชื้อ ไม่มีเสาเรือน ไม่มีเหตุอันเกาะเกี่ยวให้เกิด

สิ่งที่รู้ไม่ใช่การพิจารณาให้รู้ ไม่มีความปรารถนา ไม่มีความอยากให้รู้
ไม่ได้เพ่ง ไม่ได้พยายามพิจารณา ไม่ได้มีและไม่มีความมุ่งหวัง
รู้ตามสภาวะที่เป็นไป สภาวะที่เกิด สภาวะที่ดับ
ที่ดับทั้งหมด เพราะไม่เกาะเกี่ยวทำปฏิกริยากันอีก

รู้แต่ใช่ว่ามีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์
เป็นไปตามสภาวะ แต่ก็ไม่ได้เกาะเกี่ยวสภาวะนั้น
จิตรู้อย่างนั้น และมันเป็นอย่างนั้น

บันทึกเก็บไว้อ่านเปรียบเทียบกับการปฏิบัติธรรมในลำดับถัดไปครับ

 

Create Date : 22 มิถุนายน 2552    
Last Update : 22 มิถุนายน 2552 15:49:32 น.
Counter : 2151 Pageviews.  

ปริศนาตัวเลข 13 หลักของบัตรประชาชน

Sony Bravia XBR KDL-52XBR6 52-Inch 1080p 120 Hz LCD HDTV


ที่มา
//www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X7612381/X7612381.html

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2527 ประชาชนชาวไทยยังไม่มีเลขประจำตัว 13 หลักอย่างปัจจุบันนะครับ รัฐบาลสมัยนั้นจึงได้กำหนดเวลาให้อำเภอหรือเขตออกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้แก่คนไทยทุกคนให้เสร็จสิ้นภายใน 5 เดือน หรือให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 โดยมีหลักเกณฑ์การออกเลขแต่ละหลักดังต่อไปนี้ครับ

หลักที่ 1

เป็นหลักที่ใช้แบ่ง “ประเภทบุคคล” ซึ่งแบ่งไว้ 8 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1
คือ คนที่เกิดในประเทศไทยและมีสัญชาติไทย ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 เป็นต้นไปและได้แจ้งเกิดที่อำเภอหรือสำนักทะเบียนเขตภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเกิดตามกฎหมายกำหนด เด็กคนนั้นก็ถือเป็นบุคคลประเภท 1 และจะมีเลขประจำตัวขึ้นด้วยเลข 1

ประเภทที่ 2
คือคนที่เกิดใน ประเทศไทยและมีสัญชาติไทย ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 เป็นต้นไป แต่แจ้งเกิดที่อำเภอหรือเขตเกินกว่า 15 วันตามกฎหมายกำหนด พูดง่ายๆคือไปแจ้งเกิดไม่ทันนั่นแหละครับ

ประเภทที่ 3
คือคนไทย และคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอันเก่าอยู่แล้ว คือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 พูดง่ายๆคือคนที่เกิดก่อน 1 มกราคม 2527 ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่แล้วนั่นแหละครับ คนๆนั้นถือว่าเป็นบุคคลประเภท 3 และก็จะมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 3

ประเภทที่ 4
คือ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าว แต่แจ้งย้ายเข้าโดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน งงรึป่าวครับ คือแบบนี้ครับคนกลุ่มนี้ก็เหมือนคนเลข 3 นั่นแหละครับคือเกิดก่อน 1 มาราคม 2527 และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิมอยู่แล้ว ความจริงน่าจะเป็นบุคคลประเภท 3 แต่ว่ายังไม่ทันได้เลขประจำตัว ก็ขอย้ายบ้านไปเขตหรืออำเภออื่นก่อนช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 บุคคลนั้นก็จะเป็นบุคคลประเภท 4 ทันที
เช่น เรามีชื่ออยู่ในสำนักทะเบียนเขตคลองสาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2527 ขอย้ายบ้านไปเขตดุสิต โดยที่ยังเขตคลองสานไม่ทันได้เลขประจำตัว พอแจ้งย้ายเข้าเขตดุสิต เราก็จะกลายเป็นบุคคลประเภท 4 มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 4
ประเภทที่ 5
คือ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจ หรือกรณีอื่นๆ เช่น เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตดุสิตอยู่แล้ว แต่บังเอิญว่าตอนที่มีการสำรวจรายชื่อผู้อยู่ในบ้าน เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค ทำให้ชื่อของเราหายไปจากทะเบียนบ้าน เมื่อไปแจ้งเจ้าหน้าที่และตรวจสอบแล้วว่าตกสำรวจจริง หรือจะเป็นเพราะกรณีอื่นใดก็ตาม เจ้าหน้าที่ก็จะเพิ่มชื่อให้ แต่เราจะมีหมายเลขในทะเบียนบ้านเป็นบุคคลประเภ ท 5 และบัตรประชาชนจะขึ้นต้นด้วยเลข 5
ประเภทที่ 6
คือผู้ที่เข้าเมือง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว กล่าวคือ คนที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ยังไม่ได้สัญชาติไทย เพราะทางการยังไม่รับรองทางกฎหมาย เช่น ชนกลุ่มน้อยตามชายแดน หรือชาวเขา กลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อยู่ชั่วคราว เช่น นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย แม้บางคนจะถือพาสปอร์ตประเทศของตน แต่อาจจะมีสามีหรือภริยาคนไทย จึงไปขอทำทะเบียนประวัติ เพื่อให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านสามีหรือภริยา คนทั้งสองแบบที่ว่า ถือว่าเป็นบุคคลประเภท 6 เลขประจำตัวในบัตรจะขึ้นต้นด้วยเลข 6
ประเภทที่ 7
คือบุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย คนกลุ่มนี้ในทะเบียนประวัติจะมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 7
ประเภทที่ 8
คือ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือคนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย ตั้งแต่หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 เป็นต้นไปจนปัจจุบัน คนกลุ่มนี้เลขในทะเบียนประวัติจะขึ้นด้วยเลข 8

ข้อ สังเกตคือ คนทั้ง 8 ประเภทนี้จะมีเพียงประเภทที่ 3, 4 และ 5 เท่านั้น ที่จะมีบัตรประชาชนได้เลย ส่วนประเภทที่ 1 และ 2 จะมีเลข 13 หลักปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้าน เมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ทำบัตรประจำตัวประชาชน ก็จะใช้เลข 13 หลักเลขเดียวกัน แต่สำหรับบุคคลประเภทที่ 6, 7 และ 8 จะมีเพียงทะเบียนประวัติเล่มสีเหลืองเท่านั้น จะไม่มีการออกบัตรประชาชนให้
---------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักที่ 2 - 5
หมาย ถึง รหัสของสำนักทะเบียนหรืออำเภอที่ออกหมายเลขให้เรา โดยหลักที่ 2 - 3 จะหมายถึงจังหวัด ส่วนหลักที่ 4 และ 5 หมายถึงเขตหรืออำเภอในจังหวัดนั้นๆ เช่น ถ้าเขียนว่า 1001 หมายถึงเราอยู่กรุงเทพฯ เขตดุสิต เพราะ 10 ในหลักที่ 2-3 หมายถึงกรุงเทพมหานคร ส่วนเลข 01 ในหลักที่ 4-5 หมายถึงดุสิต หรือถ้าเป็น 1101 จะหมายถึงจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง เพราะ 11 แรกคือจังหวัดสมุทรปราการ และ 01 หลังคือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นต้น
หลักที่ 6 -10
หมายถึงกลุ่มย่อยของของหลักที่ 1 ซึ่งทางสำนักทะเบียนเขาจะมีเลขประจำกลุ่มอยู่แล้ว รายละเอียดว่ากลุ่มนั้นเลขอะไรกลุ่มนี้เลขอะไร ยังค้นหาไม่เจอครับ
หลักที่ 11-12
หมายถึงลำดับที่ของคนคนนั้นในแต่ละกลุ่มประเภท เป็นการจัดลำดับว่าเราเป็นคนที่เท่าไรในกลุ่มของบุคคลประเภทนั้นๆ
หลักที่ 13
หมายถึงตัวเลขสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเลขทั้ง 12 หลักแรกอีกที

รหัสจังหวัด ไม่ใช่เลขนำหน้าโทรศัพท์ครับ เพราะอย่าง 055 ใช้กันตั้งหลายจังหวัด เขามาตารางกำหนดให้เลยครับ คือ
กระบี่ Krabi 81
กรุงเทพมหานคร Krung Thep Maha Nakhon 10
กาญจนบุรี Kanchanaburi 71
กาฬสินธุ์ Kalasin 46
กำแพงเพชร Kamphaeng Phet 62
ขอนแก่น Khon Kaen 40
จันทบุรี Chanthaburi 22
ฉะเชิงเทรา Chachoengsao 24
ชลบุรี Chon Buri 20
ชัยนาท Chai Nat 18
ชัยภูมิ Chaiyaphum 36
ชุมพร Chumphon 86
เชียงราย Chiang Rai 57
เชียงใหม่ Chiang Mai 50
ตรัง Trang 92
ตราด Trat 23
ตาก Tak 63
นครนายก Nakhon Nayok 26
นครปฐม Nakhon Pathom 73
นครพนม Nakhon Phanom 48
นครราชสีมา Nakhon Ratchasima 30
นครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat 80
นครสวรรค์ Nakhon Sawan 60
นนทบุรี Nonthaburi 12
นราธิวาส Narathiwat 96
น่าน Nan 55
บุรีรัมย์ Buri Ram 31
ปทุมธานี Pathum Thani 13
ประจวบคีรีขันธ์ Prachuap Khiri Khan 77
ปราจีนบุรี Prachin Buri 25
ปัตตานี Pattani 94
พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya 14
พะเยา Phayao 56
พังงา Phangnga 82
พัทลุง Phatthalung 93
พิจิตร Phichit 66
พิษณุโลก Phisanulok 65
ชื่อจังหวัด ชื่อจังหวัดถอดเป็นอักษรโรมัน รหัสจังหวัด
เพชรบุรี Phetchaburi 76
เพชรบูรณ์ Phetchabun 67
แพร่ Phrae 54
ภูเก็ต Phuket 83
มหาสารคาม Maha Sarakham 44
มุกดาหาร Mukdahan 49
แม่ฮ่องสอน Mae Hong Son 58
ยโสธร Yasothon 35
ยะลา Yala 95
ร้อยเอ็ด Roi Et 45
ระนอง Ranong 85
ระยอง Rayong 21
ราชบุรี Ratchaburi 70
ลพบุรี Lop Buri 16
ลำปาง Lampang 52
ลำพูน Lamphun 51
เลย Loei 42
ศรีสะเกษ Si Sa Ket 33
สกลนคร Sakon Nakhon 47
สงขลา Songkhla 90
สตูล Satun 91
สมุทรปราการ Samut Prakan 11
สมุทรสงคราม Samut Songkram 75
สมุทรสาคร Samut Sakhon 74
สระบุรี Saraburi 19
สิงห์บุรี Sing Buri 17
สุโขทัย Sukhothai 64
สุพรรณบุรี Suphan Buri 72
สุราษฎร์ธานี Surat Thani 84
สุรินทร์ Surin 32
หนองคาย Nong Khai 43
อ่างทอง Ang Thong 15
อุดรธานี Udon Thani 41
อุตรดิตถ์ Uttaradit 53
อุทัยธานี Uthai Thani 61
อุบลราชธานี Ubon Ratchathani 34

จากคุณ : ธะมะคุง - [ 10 มี.ค. 52 21:45:41 ]

ความคิดเห็นที่ 8

ส่วนอำเภอก็มีกำหนดไว้เช่นกันครับ
เช่น
"1101","เมืองสมุทรปราการ","11"
"1102","บางบ่อ","11"
"1103","บางพลี","11"
"1104","พระประแดง","11"
"1105","พระสมุทรเจดีย์","11"
"1106","กิ่งอำเภอบางเสาธง","11"
"1201","เมืองนนทบุรี","12"
"1202","บางกรวย","12"
"1203","บางใหญ่","12"
"1204","บางบัวทอง","12"
"1205","ไทรน้อย","12"
"1206","ปากเกร็ด","12"
"1301","เมืองปทุมธานี","13"
"1302","คลองหลวง","13"
"1303","ธัญบุรี","13"
"1304","หนองเสือ","13"
"1305","ลาดหลุมแก้ว","13"
"1306","ลำลูกกา","13"
"1307","สามโคก","13"
"1401","พระนครศรีอยุธยา","14"
"1402","ท่าเรือ","14"
"1403","นครหลวง","14"
"1404","บางไทร","14"
"1405","บางบาล","14"
"1406","บางปะอิน","14"
"1407","บางปะหัน","14"
"1408","ผักไห่","14"
"1409","ภาชี","14"
"1410","ลาดบัวหลวง","14"
"1411","วังน้อย","14"
"1412","เสนา","14"
"1413","บางซ้าย","14"
"1414","อุทัย","14"
"1415","มหาราช","14"
"1416","บ้านแพรก","14"
"1422","aaaaa","14"
"1501","เมืองอ่างทอง","15"
"1502","ไชโย","15"
"1503","ป่าโมก","15"
"1504","โพธิ์ทอง","15"
"1505","แสวงหา","15"
"1506","วิเศษชัยชาญ","15"
"1507","สามโก้","15"
"1598","เทศบาลป่าโมก","15"
"1601","เมืองลพบุรี","16"
"1602","พัฒนานิคม","16"
"1603","โคกสำโรง","16"
"1604","ชัยบาดาล","16"
"1605","ท่าวุ้ง","16"
"1606","บ้านหมี่","16"
"1607","ท่าหลวง","16"
"1608","สระโบสถ์","16"
"1609","โคกเจริญ","16"
"1610","ลำสนธิ","16"
"1611","หนองม่วง","16"
"1701","เมืองสิงห์บุรี","17"
"1702","บางระจัน","17"
"1703","ค่ายบางระจัน","17"
"1704","พรหมบุรี","17"
"1705","ท่าช้าง","17"
"1706","อินทร์บุรี","17"
"1801","เมืองชัยนาท","18"
"1802","มโนรมย์","18"
"1803","วัดสิงห์","18"
"1804","สรรพยา","18"
"1805","สรรคบุรี","18"
"1806","หันคา","18"
"1807","กิ่งอำเภอหนองมะโมง","18"
"1808","กิ่งอำเภอเนินขาม","18"
"1901","เมืองสระบุรี","19"
"1902","แก่งคอย","19"
"1903","หนองแค","19"
"1904","วิหารแดง","19"
"1905","หนองแซง","19"
"1906","บ้านหมอ","19"
"1907","ดอนพุด","19"
"1908","หนองโดน","19"
"1909","พระพุทธบาท","19"
"1910","เสาไห้","19"
"1911","มวกเหล็ก","19"
"1912","วังม่วง","19"
"1913","เฉลิมพระเกียรติ","19"
"2001","เมืองชลบุรี","20"
"2002","บ้านบึง","20"
"2003","หนองใหญ่","20"
"2004","บางละมุง","20"
"2005","พานทอง","20"
"2006","พนัสนิคม","20"
"2007","ศรีราชา","20"
"2008","เกาะสีชัง","20"
"2009","สัตหีบ","20"
"2010","บ่อทอง","20"
"2011","กิ่งอำเภอเกาะจันทร์","20"
"2099","aaaaa","20"
"2101","เมืองระยอง","21"
"2102","บ้านฉาง","21"
"2103","แกลง","21"
"2104","วังจันทร์","21"
"2105","บ้านค่าย","21"
"2106","ปลวกแดง","21"
"2107","กิ่งอำเภอเขาชะเมา","21"
"2108","กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา","21"
"2201","เมืองจันทบุรี","22"
"2202","ขลุง","22"
"2203","ท่าใหม่","22"
"2204","โป่งน้ำร้อน","22"
"2205","มะขาม","22"
"2206","แหลมสิงห์","22"
"2207","สอยดาว","22"
"2208","แก่งหางแมว","22"
"2209","นายายอาม","22"
"2210","กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ","22"
"2250","เทศบาลเมืองจันทบุรี","22"
"2251","เทศบาลเมืองขลุง","22"
"2301","เมืองตราด","23"
"2302","คลองใหญ่","23"
"2303","เขาสมิง","23"
"2304","บ่อไร่","23"
"2305","แหลมงอบ","23"
"2306","กิ่งอำเภอเกาะกูด","23"
"2307","กิ่งอำเภอเกาะช้าง","23"
"2401","เมืองฉะเชิงเทรา","24"
"2402","บางคล้า","24"
"2403","บางน้ำเปรี้ยว","24"
"2404","บางปะกง","24"
"2405","บ้านโพธิ์","24"
"2406","พนมสารคาม","24"
"2407","ราชสาส์น","24"
"2408","สนามชัยเขต","24"
"2409","แปลงยาว","24"
"2410","ท่าตะเกียบ","24"
"2411","กิ่งอำเภอคลองเขื่อน","24"
"2501","เมืองปราจีนบุรี","25"
"2502","กบินทร์บุรี","25"
"2503","นาดี","25"
"2506","บ้านสร้าง","25"
"2507","ประจันตคาม","25"
"2508","ศรีมหาโพธิ","25"
"2509","ศรีมโหสถ","25"
"2512","เมืองกบินทร์บุรี","25"
"2601","เมืองนครนายก","26"
"2602","ปากพลี","26"
"2603","บ้านนา","26"
"2604","องครักษ์","26"
"2701","เมืองสระแก้ว","27"
"2702","คลองหาด","27"
"2703","ตาพระยา","27"
"2704","วังน้ำเย็น","27"
"2705","วัฒนานคร","27"
"2706","อรัญประเทศ","27"
"2707","เขาฉกรรจ์","27"
"2708","กิ่งอำเภอโคกสูง","27"
"2709","กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์","27"

เพิ่มเติมวิธีการหาหลักที่ 13 ครับ

Digit 1 * 13
Digit 2 * 12
Digit 3 * 11
Digit 4 * 10
Digit 5 * 9
Digit 6 * 8
Digit 7 * 7
Digit 8 * 6
Digit 9 * 5
Digit 10 * 4
Digit 11 * 3
Digit 12 * 2

จากนั้นก็ Sum ทั้งหมด แล้ว MOD ด้วย 11
ถ้าได้ 0 Digit 13 คือ 1
ถ้าได้ 1 Digit 13 คือ 0
ถ้าได้ >1 Digit 13 คือ (11 - ค่าที่ได้จากการ MOD)
 

Create Date : 12 มีนาคม 2552    
Last Update : 13 มีนาคม 2552 1:57:10 น.
Counter : 2298 Pageviews.  

อย่าไปดิ้นรนให้เขายอมรับตัวเอง

ผมเห็นเพื่อนและรุ่นน้องมากมาย
พยายามที่จะทำให้คนอื่นๆรัก ชอบ
หรือประทับใจในตัวตนของเรา

ที่จริงแล้วเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์
เพราะคนที่คบกันหรือใช้ชีวิตในสังคมเดียวกันนั้น
มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายที่เป็นส่วนตัว

นึกไม่ออก นึกถึงเกมซิมครับ
คนที่เรารูู้็สึกว่าสนิทกับเขามาก
ส่วนตัวเขาอาจไม่ได้รู้สึกเท่ากับเราเสมอไป

สัมพันธภาพไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานความเท่ากัน

เพราะฉะนั้นคนที่จะเจ็บมากจากการดิ้นรนที่ทำให้คนอื่นชื่นชม รัก
จึงหนีไม่พ้นคนๆนั้น ในวันหนึ่ง

และก็จะรู้สึกเวิ้งว้างเปล่าประโยชน์กับสิ่งที่ทำลงไปทั้งหมด

วิธีที่ง่ายที่สุด คือ เดินหน้าอย่างที่เราเป็นเรา
เขาชอบก็จะชอบอย่างที่เป็นเรา
และคนไหนที่ไม่ชอบ
ก็จะได้รู้ว่าธรรมชาติของเรากับเขาโดยพื้นฐานเข้ากันไม่ได้

ไม่ต้องไปฝืนกับมันนัก
ประคับประคองให้มันพอดีๆก็พอ..

จุดสำคัญที่ต้องรู้จัก คือ จุดยืนของตัวเอง
เราทำเพื่ออะไร มีจุดหมายและคำตอบของมันหรือไม่

ถามตอบตัวเองได้ แล้วก็จงเลือกกระทำให้เหมาะ
แต่อย่าเกินกำลัง

อะไรที่เกินกำลัง มักจะเสียมากกว่าได้
ยั้งๆไว้บ้างครับ
 

Create Date : 01 พฤศจิกายน 2551    
Last Update : 1 พฤศจิกายน 2551 16:56:51 น.
Counter : 2202 Pageviews.  

ลองอ่านดูนะครับ มีค่าสำหรับมุมมองชีวิตนะเออ

เที่ยวนี้ ไม่อธิบายอะไรมากครับ
ตัวภาพ ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีมากๆอยู่แล้ว
ผมกำลังตามหาเจ้าของภาพเพื่อลงเครดิต ใคทราบช่วยบอกๆด้วยนะครับ
เขียนดีมากๆ ต้องช่วยแนะนำ..

มาอ่านกันเลยครับ


อ่านแล้วชอบใจ และได้ประโยชน์ผมก็ดีใจครับ
 

Create Date : 19 กันยายน 2551    
Last Update : 19 กันยายน 2551 23:59:50 น.
Counter : 2166 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  

granun
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add granun's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.