W
E
L
C
O
M
E

 
W
E
L
C
O
M
E

    
   ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า(ฟป.4:13)
Group Blog
 
All blogs
 

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม

แสวงหาความพึงพอใจ
อ่าน: อิสยาห์ 55:1-6

ทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหาร และใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งซึ่งมิให้อิ่มใจ – อิสยาห์ 55:2

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 พงศ์กษัตริย์ 10-11, ลูกา 21:20-38

ในการต่อชิ้นส่วนปริศนา เราต่างรู้ว่า การจะได้รับผลที่น่าพึงพอใจ คุณจะต้องมีชิ้นส่วนครบทุกชิ้น หลายครั้งชีวิตของเราก็เป็นเช่น นั้น เราพยายามปะติดปะต่อชิ้นส่วนต่างๆที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกันโดยหวังว่าจะได้ภาพที่สมบูรณ์ของชีวิต

แต่บางครั้งดูเหมือนว่ายังมีชิ้นหนึ่งที่หายไป หรือบางทีเราอาจหยิบชิ้นผิดมาใส่ แม้เราจะรู้อยู่แก่ใจว่าชีวิตที่ไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง เป็นชีวิตที่ขาดชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดไป แต่เราก็ไม่ได้ให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเรา ใช่หรือไม่ เราอาจจะไปโบสถ์เป็นประจำ แต่พระเจ้าเป็นส่วนสำคัญในชีวิตที่เราขาดไม่ได้หรือเปล่า บางครั้งเราก็คุ้นเคยกับความรู้สึกที่ว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกล ซึ่งทำให้เราทำบาปได้ง่าย และไม่ค่อยรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่สำคัญหายไปจากชีวิต

แต่ไม่ว่าเราจะหลงเจิ่นไปไกลสักเพียงใด พระเจ้ายังปรารถนาให้เราอยู่ใกล้พระองค์ พระองค์ทรงเรียกร้องประชากรของพระองค์ผ่านทางผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ว่า “ทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหาร และใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งซึ่งมิให้อิ่มใจ จงเอาใจใส่ฟังเราและรับประทานของดี และให้ตัวปีติยินดีในไขมัน” (อสย.55:2)

หากมีบางสิ่งหายไปจากชีวิตของคุณ จงจำไว้ว่าพระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถทำให้คุณอิ่มใจได้อย่างเต็มเปี่ยม จงให้พระองค์ต่อเติมภาพในชีวิตของคุณให้สมบูรณ์ – JS

มนุษย์เรามีช่องว่างกลางดวงใจ
ทรัพย์สินใดก็มิอาจเติมเต็มได้
องค์พระเจ้าผู้ทรงรักห่วงใย
คือผู้ที่เติมฤทัยเราอิ่มเอม – Sper

พระเยซูคือผู้เดียว ที่สามารถเติมเต็มความปรารถนาในหัวใจทุกดวง
 

Create Date : 21 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 21 พฤษภาคม 2553 8:32:06 น.
Counter : 143 Pageviews.  

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม

ผ่านพ้นเศรษฐกิจตกต่ำ

อ่าน: 1 พงศาวดาร 29:10-13

บรรดาสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์ และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ – 1 พงศาวดาร 29:11


อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 พงศ์กษัตริย์ 12-13, ลูกา 22:1-20

ในการเทศนาหัวข้อ “ประโยชน์ของเศรษฐกิจตกต่ำ” ศิษยาภิบาลจอห์น ไพพ์เปอร์ ให้คำแนะนำว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยพระเจ้าอาจมีพระประสงค์บางอย่าง เช่น

1. เพื่อเปิดเผยความบาปที่ซ่อนอยู่และทำให้เรากลับใจและรับการชำระ

2. ปลุกเราให้ตื่นขึ้นเพื่อจะเห็นสภาพอัน สิ้นหวังที่คงอยู่ตลอดเวลาของโลกที่กำลังพัฒนา ซึ่งมีแต่ความตกต่ำที่เลวร้ายที่สุดอยู่ตลอดเวลา

3. เพื่อเคลื่อนย้ายต้นตอแห่งความสุขในชีวิตของเราจากสิ่งของ มาที่พระคุณ จากเงินทอง มาที่พระเมตตา จากความมั่งคั่ง มาที่คุณค่าของพระองค์

4. เพื่อขยายพันธกิจการช่วยกู้ของพระองค์ในโลก อันได้แก่ การเผยแพร่พระกิตติคุณและการเติบโตขอคริสตจักร ในวาระที่ทรัพยากรที่มนุษย์มีอยู่ไม่สามารถช่วยได้

5. เพื่อช่วยให้คริสตจักรห่วงใยสมาชิกที่เดือดร้อนและพัฒนาด้านของประทานแห่งความรัก

ยังมีสิ่งใดอีกหรือไม่ที่พระเจ้าต้องการสอนเราในช่วงเวลาที่ยากลำบาก? พระองค์สอนว่า โดยพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ (ลก.1:37) พระองค์ ผู้เป็นเจ้าของ “สัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอด” (สดด.50:10) ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ พระองค์ไม่ได้ให้เราหยุดพักจากการทำตาม พระมหาบัญชาของพระองค์หรือทอดทิ้งเรา (มธ.28:20) อย่าให้เราฝาก ความหวังไว้กับทรัพย์สมบัติในโลกนี้ แต่ให้ฝากไว้กับพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งปวง! – CHK

ยามอุปสรรคขวากหนามมาขวางกั้น
พระเจ้าใช้เหตุการณ์นั้นสำแดงว่า
เราต้องเชื่อวางใจและพึ่งพา
พระผู้ทรงนำหน้าปรารถนาดี – Sper

เมื่อคุณมีพระเจ้า คุณมีทุกสิ่งที่ต้องการ
 

Create Date : 21 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 21 พฤษภาคม 2553 8:31:08 น.
Counter : 176 Pageviews.  

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม

คำพูดนั้น สำคัญไฉน

อ่าน: สุภาษิต 15:1-7

ถ้าผู้ใดเข้าใจว่าตัวเป็นคนมีธัมมะและมิได้สงบปากคำ แต่หลอกลวงตัวเอง ธัมมะของผู้นั้นก็ไม่มีประโยชน์ – ยากอบ 1:26


อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 พงศ์กษัตริย์ 14-15, ลูกา 22:21-46

ผมเคยได้ยินวัยรุ่นจากครอบครัวคริสเตียนคนหนึ่งพูดว่า “แม่ผมไม่คิดว่าการสบถเป็นสิ่งที่เลวร้าย” แล้วเขาก็สาธยายให้ฟังถึงคำที่แม่ยอมรับได้ ซึ่งล้วนเป็นคำที่ถือว่าไม่เหมาะสมมานานแล้ว

มาตรฐานทางด้านภาษาของสังคมได้ตกต่ำลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่เราไม่จำเป็นต้องลดมาตรฐานของเราตามไปด้วย เมื่อเราพยายาม “ระมัดระวังในการดำเนินชีวิต” (อฟ.5:15) เราควรจะคิดถึงการถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคำพูดของเรา

พระเจ้าทรงพอพระทัย เมื่อเราใช้ลิ้นของเราด้วยความเข้าใจ สุภาษิต 10:19 ย้ำเตือนเราว่า “เขาผู้ยับยั้งริมฝีปากของตนเป็นผู้หยั่งรู้” ก่อนที่จะพูด ให้เรากลั่นกรองทุกคำที่ออกจากปากของเรา “บุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตน ก็รักษาตัวเขาเองให้พ้นความลำบาก” (21:23)

คำพูดในเชิงบวกและแฝงไปด้วยความเมตตาเป็นสิ่งที่สำคัญ แม้กระทั่งในการพูดถึงปัญหาที่แก้ยาก “ลิ้นของปราชญ์แจกจ่ายความรู้” แต่ “คำกักขฬะเร้าโทสะ” (สภษ.15:1-2)

สุดท้าย จงหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่สะท้อนถึงตัวเราเองในฐานะบุตรของพระเจ้าผิดเพี้ยนไป เปาโลเตือนเราว่า “อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย” แต่จงตั้งมาตรฐานให้สูงในการใช้คำพูดอย่างชอบธรรม

จงใช้วาจาที่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์พอพระทัยและยอมรับได้ เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ในแต่ละส่วนของชีวิต – JDB

ลิ้นของเราเราอาจนำพรหรือเป็นเพลิง
สร้างรอยยิ้มรื่นเริงหรือบาดแผล
จงสำรวจตนเองอย่าเชือนแช
เพื่อรู้แน่ไม่พลั้งลิ้นผิดพลาดไป – Anon.

สิ่งที่เราพูดบ่งบอกถึงสิ่งที่เราเป็น
 

Create Date : 21 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 21 พฤษภาคม 2553 8:29:46 น.
Counter : 106 Pageviews.  

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม

ความทุ่มเทของพระเจ้า

อ่าน: เอเฟซัส 3:14-21

เพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้ว ท่านก็จะได้มีความสามารถหยั่งรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมด ถึง…ความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ – เอเฟซัส 3:17-19


อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 พงศ์กษัตริย์ 16-18, ลูกา 22:47-71

ในปี 1826 โธมัส คาร์ลาย นักเขียนชาวอังกฤษ ได้สมรสกับเจน เวลช์ ซึ่งเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จเช่นกัน เธอได้อุทิศตนเพื่อความสำเร็จของเขาและปรนนิบัติเขาด้วยความทุ่มเท

โธมัสหงุดหงิดง่ายเนื่องจากเขามักมีอาการปวดท้องและรู้สึกตื่นตระหนกอยู่บ่อยๆ ดังนั้น เธอจึงต้องทำอาหารชนิดพิเศษให้เขารับประทานและพยายามทำบ้านให้เงียบที่สุด เพื่อจะไม่รบกวนสมาธิในการเขียนของเขา

โธมัสมักจะไม่คิดถึงความช่วยเหลือเหล่านี้ของเธอและไม่ค่อยได้ใช้เวลากับเธอมากนัก แต่เขาได้เขียนเล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่ของเขาว่า “ผมอยากจะพูดจากใจของผมว่า เธอ…รักผมด้วยความรักที่ทุ่มเท ซึ่งผมอธิบายไม่ได้ว่าทำไม ผมจึงสมควรได้รับ เธอ…มองหน้าที่เศร้าสร้อยของผมด้วยแววตาที่อ่อนโยนและเปี่ยมไปด้วยกำลังใจ ซึ่งทำให้ผมมีความหวังขึ้นมาทุกครั้งที่สบตากับเธอ”

เราก็มีผู้ที่รักเราอย่างทุ่มเทจนไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดคนบาปอย่างเราจึงสมควรได้รับ! พระองค์คือพระเจ้าพระบิดา “ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา” (รม.8:32) ความรักของพระองค์นั้นทั้งกว้าง ทั้งยาว ทั้งสูง ทั้งลึก เกินความรู้ของเรา (อฟ.3:18-19)

การเข้าใจและซาบซึ้งในความรักของพระเจ้านั้นสำคัญถึงขนาดที่เปาโลต้องอธิษฐานให้ชาวเมืองเอเฟซัส “วางรากลงมั่นคง” ในความรักนั้น (ข้อ 17) ขอให้เรามีประสบการณ์เช่นนั้นด้วยเถิด – AMC

ฉันวางใจพระบิดาได้แน่นอน
ทรงมั่นคงนิรันดรเสมอไป
เพราะความรักพระองค์ประทานให้
พระนามอันยิ่งใหญ่ฉันเทิดทูน – Felter

ไม่มีสุขใดเทียบได้กับการที่เรารู้ว่า พระเจ้าทรงรักเรา
 

Create Date : 21 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 21 พฤษภาคม 2553 8:28:39 น.
Counter : 145 Pageviews.  

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน

พลังแห่งการสรรเสริญ

อ่าน: อิสยาห์ 61:1-3
พระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้…เพื่อประทานมาลัยแทนขี้เถ้าให้เขา น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ – อิสยาห์ 61:1,3


อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 ซามูเอล 1-3, ลูกา 8:26-56

การสรรเสริญนั้นมีฤทธิ์เดช! เมื่อโรเบิร์ต แมคเชนี ศิษยาภิบาลชาวสก็อตรู้สึกเย็นชาต่อเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจนกว่าจะได้รับการฟื้นใจในพระวิญญาณ สมาชิกในบ้านของเขาจะทราบว่าเขาตื่นแล้ว เพราะเขาจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญ

วันหนึ่งเมื่อเขากำลังเตรียมจิตใจก่อนเทศนา เขาบันทึกว่า “จิตใจของผมปรารถนาจะถูกสร้างให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงหรือเปล่า?…พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง…ผมสัมผัสได้ว่าผมไร้ชีวิตชีวาอย่างรุนแรง และผมเองก็รู้สึกเศร้าหมองที่ผมไม่รู้สึกต่อความไร้ชีวิตชีวานั้น จนกระทั่งช่วงเย็นผมจึงได้รับการฟื้นฟู จิตวิญญาณของผมสงบลงโดยการ [ร้องเพลงสรรเสริญ] และอธิษฐาน” แมคเชนีได้รับการยกชูขึ้นผ่านทางการสรรเสริญพระเจ้า

บางครั้งคุณอาจรู้สึกว่ากำลังติดหล่มเหมือนที่จอห์น บันยัน เรียกว่า “หล่มแห่งความหมดหวัง” จงถวายบทเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้า ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นนิตย์” (89:1) แล้วคำสรรเสริญจะไม่เพียงออกมาจากปากของเราเท่านั้น แต่จะออกมาจากใจด้วย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาจะประทาน “น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอย” (อสย.61:3)

“เป็นการดีที่จะร้องเพลงถวายสดุดีแด่พระเจ้าของเรา” ตลอดเวลา (สดด. 147:1) -PVG

โอพระผู้ปกฟ้า ดวงวิญญาข้าสรรเสริญ
ร้อยถ้อยคำยอเยิน นำมาแทบพระบาทา
ความบาปทรงอภัย อีกทรงไถ่ด้วยสูงค่า
นำการคืนดีมา การรักษาบรรเทาใจ – Lyte

หากพบว่าคุณกำลังสวมใส่วิญญาณแห่งภาระหนัก จงลองสวมเสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญ
 

Create Date : 21 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 21 พฤษภาคม 2553 8:27:31 น.
Counter : 83 Pageviews.  

1  2  3  4  5  

Godloveme
Location :
กาญจนบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมกันนะคะ....ยังไงถ้าว่างๆก็ช่วยแวะมาคุยมาเมนท์กันบ้างนะคะ GOD LOVE YOU AND ME
Friends' blogs
[Add Godloveme's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.