Group Blog
 
All blogs
 
ข้อคิดจากหนังสือ

บอกเล่า 9 เคล็ด(ไม่)ลับ สู่ยอดนักอ่าน
1. อ่านหนังสือที่ชอบ เลือกอ่านหนังสือที่คิดว่าตัวเองชอบมากที่สุด ทำให้รู้สึกว่าอ่านแล้วมีความสุข
2. หาหนังสือเล่มโปรดเล่มแรกให้กับตัวเอง เริ่มลองอ่านอีกเล่มตั้งแต่วันนี้ หากคุณยังไม่เจอเล่มโปรดที่คุณชื่นชอบ
3. อ่านแล้วบันทึก ลองสรุปข้อคิดจากการอ่านเป็นประโยคสั้น ๆ ฝึกบ่อย ๆ ช่วยความจำ
4. อ่านให้สนุก อ่านตอนสมองว่าง
5. เลือกมาก ยิ่งได้มาก ยิ่งคุณเลือกอ่านหนังสือที่เหมาะกับตัวเองมากเท่าไหร่ ยิ่งได้ความรู้มาพัฒนามากขึ้นเท่านั้น
6. อ่านแล้วตั้งคำถาม สร้างเวลาแห่งความสุขกับคำถามสนุกจากการอ่านช่วงพักกับเพื่อน ๆ หรือก่อนเข้านอนกับครอบครัว
7. อ่านแล้ว เล่า เล่น ร้อง ทำให้การอ่านมีชีวิตชีวา ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย ๆ
8. อ่านแต่น้อย เริ่มอ่าในจำนวนที่คุณคิดว่ารับได้ แล้วค่อย ๆ เพิ่มจำนวนเล่ม
9. พักผ่อน ไม่ต้องอ่านแล้ว! อย่าบังคับหรือฝืนตัวเอง จนไม่มีความสุขกับการอ่าน เหนื่อยมากพักก่อนแล้วอ่านต่อวันหลัง

 คนที่รู้สองภาษามีค่าเท่ากับสองคน
 ความรู้เป็นยาแก้ความขลาดกลัว…
 ชีวิตเรานั้นจำกัด แต่ความรู้นั้นไม่จำกัด
 หนังสือที่ไม่ได้ถูกเปิดอ่าน ไม่ต่างกับก้อนอิฐ
 ปฏิภาณที่ปราศจากความรู้ เปรียบเหมือนต้อนไม้ที่ไร้ผล
 การเรียนรู้ที่ขมขื่นนั้นให้ผลที่หอมหวาน
 การอ่านย่อมเกิดเพิ่มพูนความรู้ แต่ต้องใช้ความคิดในการคิดสิ่งที่ไร้สาระออกไปด้วย
 ความฉลาดไม่ใช่ความรู้
 ถ้าหนังสือมีค่าต่อการอ่าน มันก็ควรแก่การซื้อหา
 ถ้าท่านประสงค์จะเป็นนักเขียนที่เก่ง ขอให้เขียน…
 การอ่านหนังสือทำให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์
 หนังสือกับเพื่อนขอให้มีแต่น้อย และมีแต่ดีๆ
 การเรียนรู้ เปรียบเหมือนประทีปส่องทาง สู่สรรพสิ่งที่ดีงาม
 ผู้ไม่เล่าเรียนเมื่อยังเยาว์ ย่อมเสียดายยามวัยชรา
 ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ อดีตนั้นก็เริ่มต้นมาจากการเป็นผู้เริ่มเรียนมาก่อน
 ศิลปินที่ยิ่งใหญ่อดีตนั้นก็เริ่มต้นจากการเป็นผู้เริ่มเรียน
 หนังสือคือเพื่อนที่ดีที่สุด ทั้งปัจจุบันและตลอดไป
 ผู้ซึ่งมีแต่จินตนาการโดยปราศจากความรู้ ก็เปรียบเหมือนนกที่มีปีกแต่ไร้เท้า
 ภาพเขียนคือบทกวีที่ไร้เสียง และบทกวีก็คือภาพเขียนที่พูดได้
 มหาวิทยาลัยที่แท้จริง ปัจจุบันนี้ ได้แก่ แหล่งที่รวบรวมหนังสือต่าง ๆ เอาไว้
 รู้น้อยลงสักนิด เข้าใจมากขึ้นอีกหน่อยก็จะเหมาะที่สุด
 ผู้มีสติย่อมไม่กล่าวคำแก้ตัว
 การเรียนโดยไม่คิดย่อมไร้ประโยชน์ แต่การคิดโดยไม่เรียนนั้นเป็นอันตราย
จาก หนังสือ สมุดออมทรัพย์ทางปัญญา เล่มโปรด Book Club โครงการ 4
ปีการศึกษา 2547 Nanmebooks House กรุงเทพ ฯ 2547

 เมื่อทุกคนต่างเอาตัวรอด ประเทศจะปลอดวิกฤตได้อย่างไร
จาก คอลัมน์บุคคลในข่าว นสพ.ไทยรัฐ 25 ธ.ค.2547

 สมชีวธรรม 4 ประการ หลักธรรมสำหรับคู่ชีวิต
1. สมสัทธา มีศรัทธาสมกัน เคารพนับถือในลัทธิศาสนา สิ่งเคารพบูชา แนวความคิดความเชื่อถือ หรือหลักการต่าง ๆ ความสนใจอย่างเดียวกัน หนักแน่นเสมอกันหรือปรับเข้าหากัน ลงกันได้
2. สมสีลา มีศีลสมกัน มีความประพฤติ ศีลธรรม จรรยามารยาท พื้นฐานการอบรม พอเหมาะสอดคล้องกัน ไปกันได้
3. สมจาคา มีจาคะสมกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความโอบอ้อมอารี ความมีใจกว้าง ความเสียสละ ความพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น พอกลมกลืนกัน ไม่ขัดแย้งบีบคั้นกัน
4. สมปัญญา มีปัญญาสมกัน รู้เหตุรู้ผล เข้าใจกัน อย่างน้อยพูดกันรู้เรื่อง
จาก หนังสือธรรมนูญชีวิต โดย ปอ.ปยุตโต

 นกกระติ๊ด นกกระจิบ นกกระจาบ เต่าทุกชนิด เป็นสัตว์คุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ พ.ศ.2535 ห้ามซื้อขาย จำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
 ดูหมายเลขอีมี่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ กด *#06#
 องค์กรที่ปฏิรูปยากเพราะทำงานอยู่กับกฎ ระเบียบ และวินัย
1. ผู้พิพากษา
2. ทหาร
3. พระสงฆ์
 อันตราย 3 ประการของพระพุทธศาสนา
1. มีความคิดแบ่งแยกพระสังฆราช 2 พระองค์
2. มีความคิดขอตั้งนิกายใหม่
3. มีความพยายามว่ากระบวนการสงฆ์ไม่น่าไว้วางใจ
 เรื่องร้องเรียนพระสงฆ์
1. เพศ
2. นำเงินศาสนสมบัติมาใช้ส่วนตัว
3. ยาเสพติด
4. สะสมอาวุธ
5. ทำลายโบราณสถาน

 การลักลอบดูดทราย ผิดตาม พ.ร.บ.การเดินเรือ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางไหลของกระแสน้ำ

 จงเข้มงวดกับตนเอง แต่ให้ผ่อนปรนกับคนอื่น
จาก คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว นสพ.มติชน หน้า 4 24 พ.ย.2546

 โรคซาร์ส ( Servers Acutterespiratery Syndrome = Sars)

 เคล็ดลับการดำเนินชีวิตของสโมสรฟุตบอล AJAX เดอกูกอมส์ =TIPS=
T = Technique เทคนิค
I = Imside การอ่านเกม
P = Personality บุคลิกภาพ
S = Speed ความเร็ว จาก นสพ.ฉบับหนึ่ง

คติสอนใจจากโรงเรียนเทคโนโลยีภาคเหนือ (N-TECH)จ.นครสวรรค์

ก่อนจะทำกรรมใดไม่สุจริต
จงได้คิดถึงโทษจะสนอง
จะหวังให้คนช่วยประคับประคอง
เพื่อปกป้องโทษทัณฑ์นั้นไม่ควร
มีหลายคนทำผิดไม่คิดก่อน
พอถึงคราเดือดร้อนก็ไห้หวล
อ้อนวอนผ่อนโทษเสียงโอดครวญ
รบกวนให้ช่วยตัวไปทั่วเมือง
พ่อแม่ดูแลเจ้า เพียรคอยเฝ้าให้เติบใหญ่
ยากแค้นแสนเข็ญใด ยอมทนได้ไม่ระอา
เพียงเพื่อเจ้าอยู่ดี จักได้มีการศึกษา
หลักฐานบ้านไร่นา มีราคายังขายไป
กี่คนก็เลี้ยงได้ บากบั่นให้ได้ก้าวไกล
อนาคตจะสดใส ไม่ลำบากตากกายา
พ่อแม่ หวังพึ่ง พาเจ้า
ครูเล่า หวังให้ สร้างชื่อ
ชาติหวัง กำลัง ฝีมือ
เจ้าคือ ความหวัง ทั้งปวง
ความรู้ คือ เสียงเทียน
ความเพียร คือ ปัญญา
ความกล้า คือ เข็มทิศ
ความผิด คือ บทเรียน
เมื่อน้อยเร่งเรียนรู้ วิชา
ครั้งใหญ่หาสินมา สู่เหย้า
เมื่อกลางแก่ศรัทธา ทำแต่ บุญนา
ครั้งแก่แรงวอกเว้า ห่อนได้ เป็นการ
 เสือตัวผู้ + สิงโตตัวเมีย = ไทกอน (Tigon)
สิงโตตัวผู้ + เสือตัวเมีย = ไลเกอร์ (Liger)
• เคลวิน = หน่วยวัดอุณหภูมิสัมบูรณ์ของพลังงานความร้อน 0 เคลวิน = -273 C
• Astronomy =ดาราศาสตร์
• Astology = โหราศาสตร์
• ปีแสง = หน่วยของระยะทาง “ไกลหลายปีแสง” หรือ “นานหลายปีแสง”
• ดูดวงอาทิตย์เที่ยงคืน ไม่จำเป็นต้องไปนอร์เวย์ ดูที่ พื้นที่อยู่ละติจุดสูงกว่า 66.5 หรือต่ำกว่า –66.5 องศา
• ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ไม่ใช่ สัมพันธภาพ ( Theory of Relativity )
 ปรากฎการณ์สุริยุปราคา ไม่ใช่เงาของดวงจันทร์ แต่เป็นดวงจันทร์ ส่วนที่เป็นเงาดวงจันทร์จะบดบังโลกทำให้มืด
 สมัยสหัสวรรษใหม่ เริ่มต้นที่ 2001 เช่น 1001
 ศตวรรษใหม่ เริ่มต้นที่ 101 เช่น 201
 คติพจน์จีนเพื่อดำเนินชีวิต ของ กว๋อฉาง (ปฏิทินตั้งโต๊ะ บริษัท AFE จก. ปี 2547 )
1. ขยันและประหยัด 2. ยืนหยัดอดทน
3. ทำตอนเชื่อถือได้ 4. อ่อนน้อมถ่อมตน
5. รู้จักประมาณตน 6. รู้ผิดแลรู้ชอบ
7. ตั้งปณิธาน 8. เข้าจิตใจผู้อื่น
9. ไม่โลภรู้สันโดษ 10. เด็ดเดี่ยวมั่นคง
11. เป็นคนใจกว้าง 12. กล้าได้กล้าเสีย
 คาถา 7 ประการในการป้องกันยาเสพติด
1. ตระหนักรู้ว่าตนเองมีค่า พ่อแม่ต้องให้ความรักโดยไม่มีเงื่อนไข
2. ความเชื่อมั่นในตนเอง
3. การมีเป้าหมายสำคัญในชีวิต
4. ความมีจริยธรรม
5. ความรู้เรื่องยาเสพติด
6. สายสัมพันธ์ในครอบครัว
7. กิจกรรมที่หลากหลาย
จาก วารสาร ปส.ประชาสัมพันธ์ พ.ต.ท.สมชาย เอิบอาบ สว.ง.3กก.นผ.บก.อก.บช.ปส.
 เลิกพูดเสียทีว่าไม่มีเวลา จัดการเวลาของคุณใหม่
1. จดรายการที่คุณต้องทำออกมาเป็นข้อ ๆ (ทำเอง-แบ่งงาน)
2. ตื่นนอนให้เช้ากว่าเดิม 1 ชม.
3. รู้จักวางแผนชีวิต คิดล่วงหน้าว่าวันไหนต้องทำอะไร
4. มีสมุดโน้ตพกพาติดตัว
5. รู้จักแยกเวลางานและเวลาพักผ่อนออกจากกัน
จาก Sarita@nationgroup.com นสพ.คมชัดลึก คอลัมน์ เมาท์เรื่องงาน 28 ม.ค.2547 หน้า 36
 แท้ที่จริงแล้วไม่จำเป็นว่าคุณจะเป็นใคร แต่สิ่งที่เป็นหัวใจ คุณต้องเป็นคนที่มีอุดมการณ์และจุดยืนในชีวิต (คิดเอง)
 No man standard. (คิดเอง)
 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือศาลโลก (ICJ) อยู่อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ มีกษัตริย์ราชวงศ์โอเนฃรนจ์เนสเซา
 ศาลอาชญากรสงคราม (ICTY) อยู่ยูโกสลาเวีย
 ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
 ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC)
 องค์กรตำรวจยุโรป หรือ ยูโรโป
 สัญญาณแห่งความตกต่ำของผู้มีอิทธิพล เริ่มต้นที่หูตาไม่กว้างไกล
ได้แต่ข้อมูลจากคนใกล้ชิด
จาก นสพ.มติชนรายวัน คอลัมน์เรียงคนมาเป็นข่าว 12 ม.ค.2547
 Hug = ฮัก (ความอบอุ่น)
 ไผ่รู้ถึงจะประสบความสำเร็จ
ดุสิต นนทะนาคร (ผจก.บ.ค้าวัสดุซีเมนต์ไทย จก.
 บาป 7 อย่างที่มหาตมคานธี กล่าวไว้ให้หลีกเลี่ยง
1. การเมืองที่ปราศจากหลักการ
2. ความสนุกที่ปราศจากมโนธรรม
3. ความมั่นคงที่ปราศจากการทำงาน
4. ความรู้ที่ปราศจากอุปนิสัยและบุคลิกภาพ
5. การค้าโดยปราศจากศีลธรรม
6. วิทยาศาสตร์ทีปราศจากมนุษยศาสตร์
7. เคารพบูชาที่ปราศจากการเสียสละ
จาก นสพ.มติชน 26 เม.ย.2547 คอลัมน์ เดินหน้าชน โดยสมหมาย ปาริฉัตร

 สวัสดีปีใหม่ ต.เขากะลาขออวยชัยให้สุขศรี
เมาแล้วหลับอย่าขับเป็นการดี
เคราะห์เรามีประมาทอาจถึงตาย
เมื่อขับขี่รถรารักษารถ
ทำตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ใส่กันน็อครัดเข็มขัดนิรภัย
รักษาชีวิตร่างกายของตนเอง
จากจุดตรวจเขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ปีใหม่ 2547

 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ต.ขุนโคลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี สร้างเมื่อ พ.ศ.2317 สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงโปรดเกล้าฯ สร้าง ขนาดกว้าง 21” ยาว 5 ฟุต ลุก 11” บนแผ่นหินเหนือไหล่าเขาสัจจพันธคีรี มีงานนมัสการเดือน 3 และเดือน 4
 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประสูติเมื่อ ปี พ.ศ. 2277 เป็นบุตรของนายนกเอี้ยง นาง ไหฮอง ขณะที่ได้รับบรรดาศักดิ์ที่ขุนพัฒนายอากร
28 ธ.ค.2310 จากพระยาตาก เป็น สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี นกจากนี้ทรงมีพระนาม ดังนี้
1. สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (พระราชพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขา)
2. สมเด็จพระเอกาทศรถ (พระราชสาส์นจากกรุงศรีสัตนาคุณหุต(ลานช้าง))
3. สมเด็จพระบรมหน่อพุทธางกูรเจ้า (พระราชพงศาวดารฉบับจันทนุมาศ(จิม))
4. สมเด็จพระสยามยอดโยคาวจร เป็นพระนามที่ทรงโปรด ซึ่งพระรัตนมุนีถวายพระนาม
จาก นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ คำภีร์จากแผ่นดิน อังคาร 28 ธ.ค.2546

 พัดลม CPU ที่ใช้งานด้านกราฟฟิก ดูหนัง ฟังเพลงมาก ๆ อยากน้อยต้อง 5,000 rpm.
ท่าไหว้ครูมวยไทย
1. เทพพนม
2. พรหมสี่หน้า
3. เทพนิมิตร
4. นกยูงฟ้อนหาง
5. นารายณ์ขว้างจักร
6. พยัคฆ์ค้อมกลาง
7. ย่างสามขุม
8. คุมเชิงครู
9. ดูดัสกร
10. ฟ้อนลองเชิง
ท่าแม่ไม้มวยไทย 15 เชิง
1. สลับฟันปลา
2. มัจฉาแหวกน้ำ
3. กุมภกรรณกรายหอก
4. อิเหนาแทงกริช
5. เยื้องเขาพระสุเมรุ
6. ตาเถรตัดฟัก
7. มอญยันหลัก
8. ปักลูกทอย
9. จระเข้ฟาดหาง
10. หักงวงไอยรา
11. นาคาฟาดหาง
12. วิรุฬหกกลับ
13. ดับชวาลา
14. พญายักษ์สู้ลิง
15. หอคอยเอราวัณ
ท่าลูกไม้มวยไทย 15 เชิง
1. กุญชรเสยงา
2. บาทาเช็ดพักตร์
3. ยักษ์ลักนาง
4. พระรามโก่งศร
5. กุญชรข้ามห้วย
6. กวางเหลียวหลัง
7. นาคาแทรกบาดาล
8. หนุมานถวายแหวน
9. หงส์ปีกหัก
10. ยักษ์ม้วนแผ่นดิน
11. มอญเหวี่ยงแห
12. ทะแยค้ำเสา
13. เถรกวาดลาน
14. ฝานลูกบวบ
15. สักพวงมาลัย
จาก คอลัมน์ ชักธงรบ กิเลน ประลองเชิง พฤหัสบดี 20 ธ.ค.2547
 ปราชญ์ย่อมไม่สะสม ยิ่งจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมากเท่าได ตนก็จะได้รับมากขึ้นเท่านั้น
(เล่าจื้อ)
 ความทุจริตและหย่อนในศีลธรรมเป็นสิ่งที่น่าละอาย ความซื่อสัตว์เป็นสิ่งเป็นเครื่องหมายของบุรุษ ความบริสุทธิ์และอ่อนน้อมเป็นกัลยาณสมบัติของสตรี
(ขงจื้อ)
 ตราบใดที่เจ้ายังไม่สามารถจะรับใช้มนุษย์ด้วยกันได้ ตราบนั้นเจ้าจะรับใช้ผีสางเทวดาได้อย่างไร
(เลาจื้อ)
 ทุกคนต่างมีหน้าที่ แต่ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่เท่านั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองดูคนอื่นทำงานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์ ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธ.ค.2533

 ความรู้ที่ไรคุณธรรม เป็นอันตรายและน่ากลัว
นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว 11 ก.ย.2547
 To give without descremination ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
(ด้านหลังเหรียญเซเรส-องค์กรอาหารและเกษตรแห่ง UN น้อมถวายสมเด็จพระมหาราชินีนาถ)
• กินเปลือกแอปเปิ้ลไม่ต้องหาหมอ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย คอร์เนล สหรัฐอเมริกา บอกว่า ในเปลือกแอปเปิ้ลมีสาร “ไตรเตอร์เปนอยด์” มีสรรพคุณยับยั้งหรือฆ่าเซลล์มะเร็ง
คอลัมน์โลกโศภิณ น.ส.พ.ไทยรัฐ จ.18 มิ.ย.2550
•สาเหตุที่ระบบงานราชการที่ไม่ก้าวหน้า
เร็วก็หาว่าล้ำหน้า ช้าก็ว่าอืดอาด
โง่ก็ถูกตวาด ฉลาดก็ถูกระแวง
ทำก่อน ถามว่าใครสั่ง ทำทีหลัง ก็หาว่าไม่รู้จักคิด
คนดีถูกถีบไปไกลตัว เอาคนชั่วมายืนใกล้ชิด
เกลียดคนตรง หลงคนคด-งอ
ชอบกินลูกยอ แต่ให้ลูกโยน
หัวตัวเองไม่พอใจ ชอบหาหัวใหม่ใส่หัวโขน
คนดีเผ่นหน้าหาย คนที่เดินหน้า จึงมีแต่โจร
คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการสำนักงานงานตรวจเงินแผ่นดิน
จะก้าวหน้าหนึ่งหรือครึ่งก้าว
จะก้าวยาวก้าวสั้นสำคัญไฉน
ถ้าเรารักที่จะก้าวจงก้าวไป
นานเท่าไรคงจะถึงสักหนึ่งวัน
พระครูธรรมธร ไพรัช วรโท
•ปัญหาที่จะต้องเข้าไปแก้ไขในโรงเรียน
1. ยาเสพติด
2. เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ทะเลาะวิวาท
3. เด็กหนีโรงเรียน
4. เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
5. เด็กซิ่งรถจักรยานยนต์
OEM = Original Equipment Manufacturing (ผู้รับจ้างผลิต)
ODM = Original Design Manufacturing (ผู้รับจ้างผลิต)
OBM = Original Branding Manufacturing (ผู้รับจ้างผลิต)
•7 มหัศจรรย์ของโลก เสาร์ 7/07/2007-07-14
1.กำแพงเมืองจีน
2.เมืองเพตรา ประเทศจอร์แดน
3.รูปปั้นพระเยซู ประเทศบราซิล
4.เมืองโบราณมาซูปิกซู เผ่าอินคา ประเทศเปรู
5.เมืองโบราณซีเซนอิตซา เผ่ามายา ประเทศเมกซิโก
6.โคลอสเซียม กรุงโรม
7.ทัชมาฮาล เมืองจันทรา ประเทศอนเดีย
• ทุกข์มา ธรรมะเกิด ปัญหามา ปัญญาเกิด ดูหนังดูละคร แล้วย้อนดูตัว/พระพยอม ฯ
•การอยู่ในโลกในอุดมคติมากเกินไป ก็ติดอยู่ในกิเลสคือหลง หลงในความดี จนคิดว่าคนอื่นเลวหมด
•การเดินทางไปสู่จุดหมายอะไรสักอย่างหนึ่งนั้น ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเดินไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้เสมอ เพราะบางขณะ เราอาจต้องเจอปัญหาอุปสรรค เราก็ต้องดิ้นรนหาทางใหม่ แต่ในที่สุดเราก็ยังสามารถจะเดินทางไปสู่จุดหมายได้
คอลัมน์เหะหะพาที โดย ซูม ไทยรัฐ 10/07/2550
•เรื่องที่นักธุรกิจไม่ควรพูดในการทำธุรกิจกับผู้มุ่งหวัง
1.เรื่องการเมือง
2.เรื่องศาสนา
3.เรื่องความเชื่อ
•อุปสรรคของการฟัง โดย พ.ญ.นลินี ไพบูลย์
1.อย่าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ก่อนล่วงหน้า
2.อย่าคิดว่าเรารู้เรื่องราวนั้นมากกว่าผู้พูด
3.อย่าวิตกกังวลกับเรื่องอื่น
4.ผู้ฟังมีอคติต่อผู้พูด
5.อย่าฟังเพราะจ้องจะพูดเรื่องของเรา
6.อย่าฟังแบบเหนื่อยหน่ายไม่สบาย ต้องพร้อมทั้งกายและใจ
7.ผู้พูดพูดอุบอิบ เหมือนพึมพำมากกว่าพูด พูดเร็ว เสียงขึ้นจมูก ฟังไม่รู้เรื่อง
8.ผู้พูดใช้คำกำกวม ตีความได้หลายทาง
9.ผู้พูดใช้ศัพท์วิชาการ คำแสลงมากเกินไป
10.มีเสียงรบกวนจากภายนอก
•นักการเมืองหากไม่มีพรหมวิหาร 4 ก็จะมีพรหมวินาศแทน
1.บ้าอำนาจ
2.ฉ้อราษฎร์บังหลวง
3.หลอกลวงลูกน้อง
4.ยกย่องคนชั่ว
นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
จาก น.ส.พ.คมชัดลึก ศ.29/06/2550
•ธรรมะสำหรับตำรวจ โดย ว.วชิรเมธี“เราทนต่อคนที่สูงกว่าเป็นเรื่องธรรมดา”
มนุษย์ทนต่อผู้ที่สูงกว่าเพราะเป็นผู้น้อย
ทนต่อคนเสมอกันเป็นเพราะเป็นผู้แข่งขัน
ใครก็ตามที่ทนต่อคนที่ต่ำกว่านั้นเป็นยอดมนุษย์
ทนต่อความเจ็บใจ ถ้าใครทนได้จะเป็นคนวิเศษ
แต่คนที่ไม่ทนจะลำบาก…
จุดอ่อนของมนุษย์มี 2 จุด
1.ห้ามใจตัวเองไม่ได้
2.มนุษย์เปราะบางต่อความโลภ
ไม่ประมาท จะทำอะไรให้ถามตัวเอง เตือนตัวเองเสมอว่า “มันไม่แน่”
1. ถูกต้อง 2. ถูกทาง 3. ถูกทาง
ราชการลักษณ์
1.ขยันทำงาน
2.ไม่ประมาท
3.มีวิจารณญาณ
4.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คนเช่นนี้จึงสมควร ”รับราชการ”
•คนไม่เตือนไม่ดี ฆ้องไม่ตีไม่ดัง
•ระเบิดปรมาณูที่สหรัฐอเมริกาถล่มประเทศญี่ปุ่น สงครามโลกครั้งที่ 2
1.ลูกที่ 1 ชื่อว่า “Little boy” ถล่มเมืองฮิโรชิมา เมื่อ 6 ส.ค.2488 มีผู้เสียชีวิต 140,000 คน
2.ลูกที่ 2 ชื่อว่า “Fat man” ถล่มเมืองนางาซากิ เมื่อ 9 ส.ค.2488 มีผู้เสียชีวิต 74,000 คน
•ATM (Automatic Teller Machine)
ใช้บริการถอนเงินครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ 27 มิ.ย.2510 (1967) เมืองบาร์คเลย์ แอนฟิลด์ ภาคเหนือของอังกฤษ ผลงานของ จอห์น แซฟเฟิร์ด บาร์รอน เดิมใช้รหัส 6 ตัว แต่ลดเหลือ 4 ตัว เพราะภรรยาเขาบ่นว่า 6 ตัว จำยากเกินไป จึงลดลงเหลือ 4 ตัว
•ชนชั้นใดตรากฎหมาย ก็เพื่อชนชั้นนั้น
•“พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่จะมาพร้อมกับความรับผิดชอบมหาศาล”
คำสอนของพ่อแบตแมน(ปีเตอร์ปาร์คเกอร์ แสดงโดย โทบี แมคไกว์)
•คุณธรรมตำรวจ ๑๐ ประการ
๑. นะลาภมุขา คือ ไม่เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว
๒. ยาจะโคจะตา คือ เห็นแก่ความทุกข์ร้อนของประชาชน
๓. นะวัสสุตตา คือ ไม่ใช้อำนาจข่มเหง
๔. ทุกขะปทานา คือ บำบัดทุกข์
๕. สุขายะนา คือ บำรุงสุข
๖. วาจาเปยยัง คือ รู้จักใช้วาจาที่นิ่มนวล
๗. มิวาตา คือ รู้จักถ่อมตน
๘. สะมะธัมมาจารี คือ ประพฤติตนเหมาะสมแก่หน้าที่
๙. ปะชาปิยะมิตตา คือ เป็นมิตรกับประชาชน
๑๐. สัพเพสังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาตา ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ นำมาซึ่งความเจริญ

จากการที่เป็นขี้ลืม เห็นอะไรที่น่าสนใจก็จะจดลงในสมุดพก เพื่อจะได้นำมาอ่านทีหลัง น่าเป็นประโยชน์กับทุกท่าน


Create Date : 27 มกราคม 2551
Last Update : 27 มกราคม 2551 16:20:37 น. 0 comments
Counter : 643 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

pongspol
Location :
แพร่ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนทางที่ก้าวเดิน ยังอีกยาวไกล
ความพลั้งพลาดคือบทเรียน
ความคาดหวังว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิม
แรงใจเท่านั้นที่ขับเคลื่อนไปต่อได้
ชีวิตเริ่มมีจุดหมายเมื่อเจอเธอ
Friends' blogs
[Add pongspol's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.