Group Blog
 
All blogs
 

ข่าวสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน


ในประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นเบาหวาน ที่ต้องรักษาแผลที่เท้า และต้องถูกตัดขาปีละ 40,000 ราย ( สี่หมื่นราย!!! ) ปัจจุบันนี้ได้มีความพยายามในงานวิจัยโดยความร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ พตอ.นพ.ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ โรงพยาบาลตำรวจ และนพ.ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ คลอง16 ถนนรังสิต-นครนายก ได้ช่วยผู้ป่วยให้ไม่ต้องถูกตัดขาไปแล้วหลายราย

หากท่านใดมีญาติที่เป็นเบาหวาน มีแผลที่เท้า และมีปัญหาในการดูแลรักษา กรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับ
ติดต่อโดยตรงกับผู้ประสานงานโครงการ
คุณวุฒิพันธ์ บุญญกาญจน์
Tel. 081-3024707 ในงานวิจัยนี้ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลรักษาเรื่องเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
กรุณาบอกบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทางเลือกในการรักษาด้วยครับ ขออุโมทนาบุญที่ได้ร่วมกันด้วย ขอบคุณครับ
 

Create Date : 08 มกราคม 2552    
Last Update : 8 มกราคม 2552 10:06:56 น.
Counter : 85 Pageviews.  

มีรถเข็นให้คนพิการฟรี

 

Create Date : 07 มกราคม 2552    
Last Update : 7 มกราคม 2552 22:48:04 น.
Counter : 91 Pageviews.  

หัวเรื่อง : รับผ่าตัดฟรี สำหรับเด็กที่เป็นโรคหัวใจ


ได้เมลล์มาอีกทีเลยบอกต่อค่ะ

องค์กร : มูลนิธขนส่งความรัก? สาขาประเทศไทย
ที่อยู่ : 1-3 ซ.พร้อมมิตร สุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. : 02-662-401201-923-4042, 01-831-3143

สวัสดีครับ/ค่ะทุก ๆ ท่าน
ประเทศไทยกับประเทศเกาหลีมีความสัมพันธ์อันดีมาช้านาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อครั้งเกิดสงครามเกาหลี และประเทศไทยได้ช่วยส่งกำลังทหารมาร่วมรบ ซึ่งประชาชนเกาหลียังระลึกอยู่เสมอ ขณะนี้ สมาชิกมูลนิธิขนส่งความรัก ซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ในประเทศเกาหลีได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อาจจะเสียชีวิต เนื่องด้วยโรคหัวใจ การรณรงค์ดังกล่าวทำโดย
การขายหมากฝรั่งอันละ 3-7 บาท ตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 เป็นต้นมา ยอดบริจาคที่ได้รับคิดเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 60 ล้านบาท และรายได้ดังกล่าวสามารถช่วยเหลือเด็กที่เป็นโครหัวใจได้ถึง 900 คน

ในปัจจุบันมูลนิธิขนส่งความรักได้เข้ามาตั้งสาขาประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่เป็นโรคหัวใจ เช่นเดียวกับการช่วยเหลือเด็กชาวเกาหลี มูลนิธิจะสนับสนุนโอกาสให้เด็กที่เป็นสมาชิกเข้ารับการรักษาที่ประเทศเกาหลี เพื่อให้มีชีวิตใหม่และมีสุขภาพดี กรุณาติดต่อมูลนิธิของเราได้ตลอดเวลา ทางมูลนิธิยินดีจะสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือบำบัดรักษาโรค อย่างเต็มที่เพื่อช่วยชีวิตเด็กเหล่านั้นแม้เพียง 1 คน ก็ตาม

ข้อตกลงสำหรับผู้ที่จะเป็นสมาชิกมูลนิธิขนส่งความรัก สาขาประเทศไทย
มีดังต่อไปนี้ย
1. อายุ : เป็นเด็กสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 0 -15 ปี
2. รายได้ของครอบครัว : ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า 10,000บาทต่อเดือน
3. ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางไปผ่าตัดที่ประเทศเกาหลี
4. มูลนิธิขนส่งความรักประเทศเกาหลี จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดทั้งหมด
 

Create Date : 08 ธันวาคม 2551    
Last Update : 18 ธันวาคม 2551 23:18:51 น.
Counter : 59 Pageviews.  

ข่าวสารผู้ป่วยลูคีเมีย และ มะเร็งกระเพาะ


ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ป่วย หรือมีคนใกล้ตัว คนข้างบ้าน หรือคนรู้จัก เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย)และ มะเร็งกระเพาะอาหาร จะได้ช่วยกันบอกต่อ...

โดย สสร.ได้ตรวจสอบแล้วเป็นโครงการที่มีอยู่จริง


แจกยาฟรีผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งกระเพาะอาหาร

โรคร้ายที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานและคร่าชีวิตผู้คนในอันดับต้นๆ ในทุกวันนี้ คงต้องนับรวมมะเร็งเม็ดเลือดขาวและ
มะเร็งกระเพาะอาหารไว้ด้วย โดยผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเลือดนี้
ส่วนใหญ่นอกจากจะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายค่ายาสูงลิบ ก็ยังประสบปัญหาเรื่องการทำงานการใช้ชีวิตที่มีข้อจำกัดอย่างยิ่ง
ภาวะของโรคจะบั่นทอนลงไปเรื่อยๆ สร้างความหดหู่ทั้งต่อผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด

ล่าสุด บริษัทยาข้ามชาติ โนวาร์ตีสได้จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนานาชาติจีแพป (GIPAP: Glivec International
Patient Assistance Program) ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (Chronic
Myeloid Leukemia) ที่มีผลฟิลาเดเฟียโครโมโซม (philadephia chromosome) เป็นบวก ผู้ป่วยมีอาการในระยะรุนแรง
ของโรค หรือผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดจีสต์ (GIST-Grstro-Intesinal Stromal Tumor) ที่ผ่าตัดไม่ได้ และอยู่ใน
ระยะลุกลาม (มี c-Kill หรือ CD117 เป็นบวก) โดยโครงการจะจัดมอบยาของบริษัทให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งจะ
มอบให้ต่อเนื่องจนกว่าจะมียาอื่นที่เป็นทางเลือกของผู้ป่วยได้ต่อไป

ดร.แดเนียล วาเซลลา ผู้บริหารระดับสูงของโนวาร์ตีส (สหรัฐอเมริกา) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 80 ประเทศทั่วโลก
ที่ได้รับอนุมัติในโครงการดังกล่าว ปัจจุบันจีแพปมีผู้ป่วยมากกว่า 1.8 หมื่นราย โดยมีผู้ป่วยจากประเทศไทยประมาณ 800 คน
ซึ่งนับว่ายังน้อยมาก จึงต้องการประชาสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวอาจจะสนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ได้จัดตั้งมูลนิธิแมกซ์
ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลนานาชาติ ในการประเมินและอนุมัติผู้ป่วยที่มีสิทธิได้รับยาฟรีดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานมูลนิธิแมกซ์ ตั้งอยู่ที่ซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดย “เพโดร ริวาโรลา” (Pedro Rivarola)
เพื่อเป็นเกียรติแก่บุตรชาย “แม็กซิมิเลียโน ริวาโรลา” (Maximilliano Rivarola) ซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดโลหิตด้วยวัยเพียง 17 ปี
สำหรับมูลนิธิแมกซ์ในประเทศไทยได้จัดตั้งมูลนิธิสาขา ได้แก่ แมกซ์ (ประเทศไทย) ซึ่งจะเป็นผู้ทำการพิจารณาอนุมัติอย่างอิสระ

สำหรับผู้ป่วยที่จะขอความช่วยเหลือจากจีแพปได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.ผู้ป่วยจะต้องได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (CML-Chronic Myeloid Leukemia)
หรือ มะเร็งกระเพาะอาหาร (GIST) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่า มีผล CD 117 เป็นบวก
2.ผู้ป่วยเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
3.ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
4.ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้ และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากที่ใดทั้งสิ้น

หากมีคุณสมบัติครบให้ปฏิบัติดังนี้
1.แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการรับยาฟรีจากจีแพปกับแพทย์ผู้รักษา แพทย์ของท่านจะดำเนินการจัดส่งใบสมัครในนามของท่านออนไลน์ไปที่ //www.themaxfoundation
2.ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และชื่อของแพทย์ผู้รักษา
3.ภายหลังจากที่แพทย์ของท่านส่งใบสมัครมาที่มูลนิธิแมกซ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อนัดสัมภาษณ์
4.กรณีที่ได้รับการอนุมัติ มูลนิธิจะแจ้งผลไปยังบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) เพื่อจัดส่งยาผ่านแพทย์ผู้รักษาตัวท่าน
5.แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาผลการอนุมัติให้ท่านทราบเอง

ส่วนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการมี 16 แห่ง คือ
1.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2.โรงพยาบาลรามาธิบดี
3.ศิริราชพยาบาล
4.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
5.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6.โรงพยาบาลราชวิถี
7.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
8.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
9.โรงพยาบาลตำรวจ
10.โรงพยาบาลภูมิพล
11.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
12.สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
14.โรงพยาบาลหาดใหญ่
15.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ
16.โรงพยาบาลสระบุรี

ผู้ป่วยหรือมีคนใกล้ชิดป่วยด้วยโรคดังกล่าว สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนศักดิ์ อุทิศชลานนท์ และบุษกร สนธิกร
หมายเลขโทรศัพท์ 02-439-4600 ต่อ 8202 หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ที่ //www.gipapthailand.org หรือ
//www.themaxfoundation.com
 

Create Date : 08 ธันวาคม 2551    
Last Update : 8 ธันวาคม 2551 21:48:53 น.
Counter : 163 Pageviews.  

รณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุเมื่อน้ำท่วม


 

Create Date : 04 ธันวาคม 2551    
Last Update : 4 ธันวาคม 2551 14:19:46 น.
Counter : 44 Pageviews.  

1  2  

yingpuka
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Friends' blogs
[Add yingpuka's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.