I want to use my mind; I want to read philosophy; I want to question my belief;
so that what is left after I have questioned it; will be even stronger.
Group Blog
 
All Blogs
 
กระรอกกับต้นโอ๊ค

พฤศจิกายน 2551

กระรอกกับต้นโอ๊คกาลครั้งหนึ่งในป่าใหญ่ ป่าแห่งนี้เพิ่งฟื้นตัวได้จากภัยแล้ง
ต้นไม้ส่วนใหญ่แห้งตาย ที่ยังเหลือก็ล้วนทรุดโทรม
สัตว์ต่างๆที่เหลือรอดจากภัยพิบัติครั้งนั้น ต่างตกอยู่ใน ภาวะขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัย
หากพบต้นไม้ที่ยังพอมีใบเขียวอยู่ สัตว์แต่ละครอบครัวถึงกับยอมพลีชีพ ต่อสู้เพื่อให้ได้เป็นเจ้าของต้นไม้ต้นนั้น
พวกมันคิดว่า หากได้ครอบครองต้นไม้ แม้สู้จนตัวตาย อย่างน้อยลูกๆของมันก็ยังประทังชีวิตอยู่ได้
สัตว์ครอบครัวใดที่ได้ครอบครองต้นไม้ ต่างรักต้นไม้ต้นนั้นยิ่งชีวิต

ครอบครัวเจ้ากระรอกนี้ก็เช่นเดียวกัน
ปู่ของพวกมันต้องตายไปจากการแย่งชิงต้นโอ๊คต้นนี้
ย่ากระรอกแม้รอดชีวิตมาได้ก็ผ่านช่วงเวลาสาหัสที่ต้องเลี้ยงดูลูกๆถึงหกตัว
ทุกๆวัน ย่ากระรอกต้องเสี่ยงภัยออกไปเก็บใบไม้แห้ง เก็บมูลสัตว์ตัวอื่น มาสุมที่โคนต้นโอ๊ค
แม้จะหาได้ไม่มากนัก แต่ย่ากระรอกก็กัดฟันพยายาม
เพื่อฟื้นฟูต้นโอ๊คแสนรัก ให้มีอาหารมาหล่อเลี้ยง เพื่อใบไม้ใบใหม่ ที่จะผลิออกมา แม้สักใบก็ยังดี
ในช่วงเวลานั้น ย่ากระรอกไม่คิดถึงผลโอ๊คด้วยซ้ำ

สุดท้าย เนื่องจากตรากตรำทำงานหนักมาตลอดชีวิต ย่ากระรอกจึงล้มป่วย
บั้นปลายชีวิตของย่ากระรอกจึงต้องอยู่แต่ในโพรงมืด ไม่ได้เห็นแม้ใบไม้ที่ผลิจากน้ำแรงตน
เมื่อใกล้จะสิ้นลม ลูกๆของย่ากระรอกช่วยกันแบกย่ากระรอกออกมาริมปากโพรง
ย่ากระรอกตะลึงมองกิ่งก้านต้นโอ๊ค ที่ล้วนมีใบปกคลุมแน่นหนา แล้วหันไปมองลูกๆ
“แม่จ๊ะ” ลูกของมันพูด “ช่วงที่แม่ป่วย พวกเราทำงานแทนแม่ตลอดเลยนะ”
“พวกเราจะไม่ทำให้ความเสียสละของพ่อและแม่สูญเปล่า พวกเราจะสานต่อมันเอง”
ย่ากระรอกไม่ตอบอะไร
ย่ากระรอกสิ้นลมแล้ว ด้วยรอยยิ้ม

ลูกๆกระรอกได้แกะสลักไม้เป็นรูปใบโอ๊คขึ้นมาชิ้นหนึ่งและนำไปแขวนไว้หน้าโพรง
เพื่อเป็นอนุสรณ์ความรักของย่ากระรอก และเตือนใจลูกหลานให้ภูมิใจถึงความหวังดีของบรรพบุรุษ
และร่วมมือกันพัฒนาต้นโอ๊คด้วยกันต่อไป

ผ่านไปหนึ่งช่วงอายุ ขณะนี้ต้นโอ๊คไม่ได้มีเพียงใบหนาปกคลุม แต่ยังมีผลโอ๊คเต็มต้น
ลูกๆกระรอกล้วนเติบใหญ่มาเป็นพ่อแม่กระรอก สืบทอดลูกหลานเต็มกิ่งโอ๊ค
พ่อแม่กระรอกต่างไม่ลืมปณิธานที่ตั้งไว้ และต่างก็ปลูกฝังลูกเล็กๆให้รักต้นโอ๊คต้นนี้
และเชิดชูอนุสรณ์ใบโอ๊คแกะสลักด้วย

ลูกๆกระรอกรุ่นต่อมา เติบโตขึ้นมากับความบริบูรณ์
แม้จะรับรู้ถึงความยากลำบากที่บรรพบุรุษต้องฝ่าฟัน
แต่พวกมันก็ไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเอง
พวกมันรักต้นโอ๊ค ดังเช่นที่พ่อแม่มันสอน
หากแต่ความรักนั้น เกิดจากการปลูกฝังความคิด
ไม่ใช่ความรักที่มีเหตุกำเนิดแห่งรักที่ชัดเจนเหมือนสมัยรุ่นปู่ย่าของพวกมัน

ลูกๆกระรอกรุ่นนี้เคารพบูชาใบโอ๊คแกะสลักอันเก่าแก่ด้วยเช่นกัน
พวกมันภูมิใจในใบโอ๊คแกะสลักหน้าโพรงมาก
ขนาดนกพิราบบินเฉี่ยวโดยไม่ตั้งใจยังโดนลูกโอ๊คกระหน่ำปาใส่

วันหนึ่ง เหล่ากระรอกรุ่นใหม่เกิดมีปากเสียงกัน
ต้นเหตุเกิดจากกระรอกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าใบโอ๊คแกะสลักนั้นเก่าผุมากแล้ว น่าจะบูรณะเสียที ทาสีเสียหน่อยน่าจะสวย
แต่กระรอกอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าไม่ควรทาสี ควรคงพื้นผิวเดิมไว้
และเสนอว่าน่าจะย้ายที่แขวนใบโอ๊คไม่ให้โดนลมโดนฝนดีกว่า

ลูกกระรอกต่างตกลงกันไม่ได้และเห็นว่าอีกฝ่ายไม่รักษาใบโอ๊คแกะสลัก
ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้น จนลูกกระรอกลืมไปแล้วว่าต้นเหตุจริงๆเกิดจากอะไร
รู้แต่ว่าถ้าทะเลาะแพ้อีกฝ่าย ฉันยอมไม่ได้ อยากไม่สนใจดูลใบโอ๊คเองนี่

วันหนึ่งขณะที่พ่อแม่กระรอกออกไปหาใบไม้มาสุมต้นโอ๊คเช่นเคยนั้น
สถานการณ์ความตึงเครียดของเหล่าลูกกระรอกแต่ละฝ่ายถึงขีดสุด
ต่างฝ่ายต่างเข้าโจมตีกัน หาอาวุธเท่าที่จะหาได้เพื่อรุมทำร้ายอีกฝ่าย
ใบโอ๊คถูกริดลงมาทำคบเพลิง ลูกโอ๊คถูกเด็ดลงมาทำกระสุน กิ่งโอ๊คถูกหักไปทำดาบ

ตกเย็น พ่อแม่กระรอกแทบเข่าอ่อนเมื่อกลับมาเห็นสภาพต้นโอ๊คแสนรัก
มันมีสภาพแย่กว่าสมัยที่ปู่กระรอกสละชีวิตต่อสู้เพื่อให้ได้มาเสียอีก
พ่อแม่กระรอกร่ำไห้ด้วยความเสียใจ พร่ำถามลูกๆตนเองว่า
ลูกเอ๋ย พวกเจ้าสู้กันทำไม
ลองมองย้อนกลับไปดูสักนิดเถิด ว่าคุณค่าของใบโอ๊คแกะสลักแท้จริงแล้วคืออะไร
มันคือความงดงามหรือ หรือคือตำแหน่งแห่งที่ ที่เจ้าเห็นว่ามันสมควรแขวนอยู่
ลองหยุด และมองไปรอบๆตัวสิ ต้นโอ๊คขณะนี้ไม่เหลือสภาพให้พวกเจ้าอยู่ได้แล้ว
บรรพบุรุษของเจ้ายอมสละชีวิตเพื่ออะไร มิใช่เพื่อได้ครอบครองต้นไม้ที่ให้ชีวิตให้ร่มเงาพวกเจ้าหรือ
พวกเขายอมลำบากทำนุบำรุงต้นโอ๊คนี้เพื่ออะไร มิใช่เพื่อให้มีผลโอ๊คเลี้ยงชีวิตของเจ้าให้เป็นสุขหรือ
ใบโอ๊คแกะสลักนั้น เป็นเพียงเครื่องเตือนใจ ให้พวกเจ้าทำนุบำรุงต้นโอ๊ค
และสั่งสมความเจริญในชีวิตของพวกเจ้า ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน
ใบโอ๊คแกะสลักนั้นใช่จุดหมายหลักที่แท้จริงหรือ
พวกเจ้าลองคิดดูดีๆ ด้วยการกระทำของพวกเจ้าเช่นนี้ จุดหมายหลักที่แท้จริงนั้นใกล้ขึ้นหรือห่างไกลออกไปอีก
หากพวกเจ้ายังเป็นเช่นนี้ มีใบโอ๊คแกะสลักไปก็ไร้ความหมาย

ว่าแล้วพ่อแม่กระรอกก็โยนใบโอ๊คแกะสลักลงเปลวไฟ
เปลวไฟที่กำลังเผาไหม้ต้นโอ๊ค
เปลวไฟที่ถูกจุดโดยลูกหลานกระรอกเองCreate Date : 07 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 17 เมษายน 2555 15:50:20 น. 0 comments
Counter : 333 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Genmaicha
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Genmaicha's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.