"Love is something, That can't be predicted, It comes as a surprise, ...... when you least expect it."
Group Blog
 
All Blogs
 

เกี่ยวกับช่อปาริชาต 2001

ย้อนรำลึก ช่อปาริชาต 2001
ทำเนียบเรื่องสั้นไทยยอดเยี่ยมประจำปี 2544

ในการกลับมาอีกครั้งของ ช่อการะเกด ในปี พ.ศ. 2550 ดั่งเป็นการช่วยปลุกกระแสให้แวดวงวรรณกรรม โดยเฉพาะนักเขียนเรื่องสั้นทั่วเมืองไทยที่ต่างลุกขึ้นมาเคาะสนิม ปัดหยากไย่ ขับไล่สูญญากาศทางความคิด เพื่อหันกลับมาเคี่ยวเค้น ผลิตผลงานเรื่องสั้นชั้นดี นำส่งประกวดในสนามคุณภาพแห่งนี้กันอย่างกระตือรืนร้น

นี่เลยทำให้ฉันคิดถึง โครงการรวมเรื่องสั้นช่อปาริชาต 2001 และช่อปาริชาต 2002 สนามเรื่องสั้นที่มีบรรณาธิการอำนวยการ ผู้ทำหน้าที่คัดสรรเรื่องสั้นรอบสุดท้ายคนเดียวกับบรรณาธิการอำนวยการของนิตยสารช่อการะเกดขึ้นมาจับใจ

หลังการปิดฉาก "ช่อการะเกด" คุณเรืองเดช จันทรคีรี ร่วมกับสำนักพิมพ์ดอกหญ้าช่วยกันผลักดันให้เกิดมี "โครงการรวมเรื่องสั้นช่อปาริชาต" ขึ้นมา แม้ว่าช่อปาริชาต 2001 และ 2002 นั้นไม่อาจยืนระยะได้ยาวไกลดังที่หลายคนเคยคาดหวัง และไม่มีชื่อเสียงโด่งดังจนเป็นที่กล่าวขานเท่ากับช่อการะเกด แต่การที่มีเรื่องสั้นได้เข้ารอบ 50 เรื่อง ในรวมเรื่องสั้นช่อปาริชาต 2001 และได้ผ่านการคัดสรรเป็น 1 ใน 15 เรื่อง เพื่อตีพิมพ์ในช่อปาริชาต 2002 นับว่าสร้างความภูมิใจให้กับฉันได้ไม่น้อย และทำให้ชื่อของฉันกลายเป็นที่รู้จักในแวดวงของนักเขียนเรื่องสั้นขึ้นมาทันที

ฉันขอนำถ้อยแถลงของ คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการอำนวยการ และ คุณเรืองเดช จันทรคีรี บรรณาธิการ “โครงการรวมเรื่องสั้นช่อปาริชาต” มาบรรจุไว้ในเสวนาบันทึก เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอ่านได้สาระ-ประโยชน์ และแนวทางในการเขียนเรื่องสั้นต่อไป

................................................................................................................................

ช่อปาริชาต เดิมเป็นชื่อเก่าที่สำนักช่างวรรณกรรมเคยสร้างไว้เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมุ่งหวังตั้งใจอยากให้เป็นพื้นที่สำหรับเรื่องสั้นที่มีลักษณะ “ริเริ่มทดลอง” ในทุกรูปแบบเนื้อหา ดังนั้นจึงกำหนดศัพท์และคำอธิบายกว้างๆว่า “แนวทดลอง”

คำว่า “แนวทดลอง” ของสำนักช่างวรรณกรรมที่บัญญัติขึ้นมาระยะนั้นเกิดขึ้นเพราะมีความตั้งใจอยากเห็นเรื่องสั้นร่วมสมัยของไทยมีความริเริ่มทดลองมากขึ้น

เรื่องสั้นช่อปาริชาต 2001 ที่ปรากฏครั้งนี้ ว่าไปแล้วก็น่าจะไม่แตกต่างไปจากความมุ่งหมายของช่อการะเกดในอดีต กล่าวคือ ทั้งผมและคุณเรืองเดช จันทรคีรียังมีความปรารถนาที่จะพิจารณา “เรื่องสั้นคุณภาพ” ในทุกรูปแบบเนื้อหา และยังอยากเห็นศักยภาพของการเขียนเรื่องสั้นที่ปรากฏความริเริ่มใหม่ๆมากขึ้น *

*คัดลอกมาจากสุชา-ติกถา / สุชาติ สวัสดิ์ศรี / ช่อปาริชาต 2001

................................................................................................................................

การกำหนดความยาวของเรื่องสั้นมาตรฐานให้อยู่ระหว่าง 1,500-5,000 คำตามตำราการประพันธ์ของใครหลายคนนั้น ครั้นเอาเข้าจริงในทางปฏิบัติก็มีการรวบรวมตัดทอนลงเป็นเรื่องสั้นๆ (short short story) และยืดขยายเป็นเรื่องสั้นขนาดยาว (novella) ตัวเลขประมาณการเลยขยับไปเป็นระหว่าง 500-10,000 คำ

ในความเป็นจริง เรื่องสั้นขนาด 1,500 คำอาจต้องใช้เวลาอ่านนานกว่าเรื่องสั้น 5,000 คำก็ได้ วิธีสื่อสารของผู้เขียน ประสบการณ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านที่จะก่อให้เกิดจินตนาการร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาการทางการอ่านของผู้อ่านแต่ละคน ล้วนมีผลต่อความเร็วในการอ่าน และที่สำคัญคือ มีผลต่อความรู้สึก-นึก-คิดของผู้อ่าน เพื่อประกันความสำเร็จในการสื่อสารจากผู้เขียนไปสู่ผู้อ่านไว้ในระดับหนึ่งก่อน

เรื่องสั้นที่อ่านได้รวดเดียวจบมีความ “น่าอ่าน” อยู่โดยพื้นฐาน ความน่าอ่านหมายความได้ตั้งแต่อ่านแล้วเข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อ อ่านแล้วได้รับความรื่นรมย์ไปจนกระทั่งอ่านแล้วสติปัญญาพวยพุ่ง หากอ่านแล้วไม่รู้เรื่อง อ่านแล้วน่าเบื่อ ก็ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการอ่านรวดเดียวจบ ต้องอ่านแล้ววาง-วางแล้วอ่านหลายครั้งกว่าจะจบ หรืออาจถึงขั้นอ่านไม่จบเอาด้วยซ้ำ เรื่องที่น่าอ่าน ขณะอ่านเราสุขใจ เมื่ออ่านจบก็อิ่มใจ ตรงกันข้าม การทนอ่านเรื่องที่ไม่น่าอ่านให้จบเป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง

ภารกิจของผมใน “โครงการช่อปาริชาต 2001” อยู่ที่การค้นหาเรื่องสั้นชั้นยอด (ผลงานที่ส่งมาให้พิจารณาทั้งหมด 404 เรื่อง) เมื่อการเขียนเรื่องสั้นให้ดีมิใช่จะทำได้ง่าย การค้นหาเรื่องสั้นที่ดีจึงพลอยยากไปด้วย ผมต้องใช้ความพยายามและความละเอียดในการร่อนให้ได้เพชรน้ำงามจากกองต้นฉบับ

เมื่อครั้งสำนักช่างวรรณกรรมยังจัดทำนิตยสารช่อการะเกดออกเป็นรายสามเดือน ในแต่ละปีจะมีเรื่องสั้นได้รับการตีพิมพ์ประมาณ 50 เรื่อง เรื่องสั้น 50 เรื่องที่เข้ารอบแรกของ “โครงการช่อปาริชาต 2001” มีคุณภาพในระดับที่สามารถลงพิมพ์ในช่อการะเกดได้ทั้งสิ้น น่าเสียดายที่ ช่อปาริชาต 2001 บรรจุเรื่องสั้นได้เพียง 15 เรื่องเท่านั้น*

*คัดลอกมาจาก คำนำเสนอ / เรืองเดช จันทรคีรี / ช่อปาริชาต 2001

การส่งผลงานเข้าประกวดช่อปาริชาตในยุคนั้น ไม่ได้มีข้อห้ามสำหรับการส่งเรื่องที่ผ่านการตีพิมพ์มาแล้ว หรือเรื่องสั้นที่ผ่านการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตมาให้พิจารณา อีกทั้งเจ้าของผลงานยังสามารถส่งได้ไม่เกิน 3 เรื่อง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้บรรณาธิการต้องทำงานอย่างหนักด้วยการอ่านต้นฉบับทั้ง 404 เรื่อง แล้วคัดรอบแรกให้เหลือ 50 เรื่อง ก่อนคัดเข้ารอบสุดท้ายเพียง 15 เรื่อง นั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก หากนักเขียนที่เข้ารอบทั้ง 15 คนจะภูมิใจกับผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากบรรณาธิการมืออาชีพทั้งสองท่าน

50 เรื่องสั้นรอบแรกเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในหนังสือ ช่อปาริชาต 2001 (เรียงตามลำดับพยัญชนะ)

ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้เขียน/แหล่งพิมพ์ครั้งแรก

1. กนกนคร / หมอกมุงเมือง / UPDATE
2. กาฝาก / เทศ จินนะ
3. ขรัวเพชร / อิทธิพล ทองหวาน
4. ไข้ความฝัน / เจ้าชายน้อย
5. คนขายไก่กับหมาขาเก / เพื่อนแพง
6. ความปรารถนาของสมใจ / ธัญญา วรทัศน์
7. ความหวังดีที่เหน็บหนาว / สรวิชญ์ ศรีอารยา
8. ความอ่อนไหวของชีวิต / สร้อยแก้ว คำมาลา / สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
9. คำสัญญาที่แลกด้วยชีวิต / ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล / คู่สร้าง-คู่สม
10. จดหมายถึงพ่อ / หิมะหอม / ขายหัวเราะ
11. ชิงช้า / รื่นฤทัย เขตต์นนท์
12. ดิ้นเร่าในตัวตน / แขคำ ปัณณะศักดิ์ / สกุลไทย
13. เด็กหลงดาว / อ. ณ เมืองอ่าง
14. ทางลัด / บุญทิ้ง ลมเย็น
15. นิทานจากชีวิตของอันนัม / ปัชชุน คายัน
16. นิยายยา / จิราภา
17. ในตาราตรี / อินทิรา
18. บทสนทนาทางอินเตอร์เน็ตในค่ำคืนแห่งความครึกโครม / ชาญชัย พิชัยพรหม
19. เบียร์ / เอกรัฐ อ่อนลมูล
20. เปลือกนอก-เปลือยใน / อุรุดา โควินท์ / เนชั่นสุดสัปดาห์
21. ผู้มีเล็บงามเดือน 12 / ไพบูลย์ พันธุ์เมือง
22. ผู้สูญเสีย / กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ
23. ผู้เข้มแข็ง / ชัญวลี ศรีสุโข
24. พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ / จทึง กาญจนากร
25. เพลงช้ำอารมณ์ชัด / น้ำเงิน ยุว์
26. เพียงความรู้สึกดีๆเท่านั้น / ชลธิชา / กล้าฝัน
27. ภารกิจ / วรรณะ กวี / สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
28. มนต์ปีศาจ / อุเทน พรมแดง
29. เยาวชน / ทยา กิจการุณ / เนชั่นสุดสัปดาห์
30. รักของเรา / วีร์วิศ
31. รางวัลแด่คนช่างฝัน / แม่มณี
32. เราต่างมีที่มาและที่ไป / เสาวรี / ชาวกรุง 2000
33. โรคา / อนุสรณ์ มาราสา / จุดประกายวรรณกรรม
34. ลูกแกะของพระเจ้า / จารี จันทราภา / รวมเรื่องสั้นสนามหญ้า
35. โลกของนะดี / ละเวง ปัญจสุนทร
36. วันที่สายเสียแล้ว / กาญจนา หงส์หยก
37. วิปริต 69 / จิรภัทร อังศุมาลี
38. ศรีนวลกับผัวเทวดาที่ถูกสวรรค์ทิ้ง / มหรรณพ โฉมเฉลา / สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
39. สร้างภาพ / จักร กัปปวัตนะ / เนชั่นสุดสัปดาห์
40. สับนก / ปางบุญ
41.สาเหตุ / สิตางศุภา / จุดประกายวรรณกรรม
42. สีเทาของวันวาร / ไผ่ไพร
43. เสียงของนก / ทรงกฤษฎิ์ กิจศิริกุล
44. เสียงแห่งความพ่ายแพ้ / รณชัย จงทวีธรรม
45. หน้าที่พลเมือง / สุกมล รุ่งบุญ
46. หมาถัง / ฮ. นิกฮูกี้ / จุดประกายวรรณกรรม
47. เหตุเกิดที่สระน้ำ / พิสิฐ ภูศรี / ผู้หญิง
48. อพยพ / โถ่เรบอ
49. Game Show Cinema 2002 / ทองหยิบ / แพรว
50. 2000 เราจะครองเมือง / ขัณฑ คีรีมาศ / สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์

หมายเหตุ ตัวหนาเข้ารอบ 15 เรื่องสุดท้ายวิปริต 69 ของ จิรภัทร อังศุมาลี ได้รับรางวัลช่อปาริชาต 2001 (เรื่องสั้นที่ได้รับการประดับช่อเช่นเดียวกับช่อการะเกด)

หากดูรายชื่อผู้เขียนทั้งหมดแล้ว จะเห็นได้ว่าหลายคนขึ้นชื่อว่าเป็นนักเขียนอาชีพ สะสมผลงานมาเนิ่นนานจนเป็นที่ยอมรับ แม้แต่ตัวฉันเองก็ยังเป็นแฟนประจำ ตามอ่านเรื่องสั้นของเขา และเธอมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงรู้สึกภูมิใจที่เรื่องสั้นของตัวเองถูกคัดสรรจากบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มาปรากฏรายชื่อรวมกับนักเขียนที่ฉันชื่นชอบ ชื่นชม

ฉันได้แต่แอบมองพวกเขาในวันแถลงข่าวที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ด้วยความปลาบปลื้ม โดยที่พวกเขาไม่อาจรู้ตัว

แม้ว่า....ในกาลต่อมา เมื่อฉันเริ่มเขียนงานมากขึ้น ถูกรับเชิญไปงานเสวนาหนังสือเล่มที่มีเรื่องสั้นของฉันบรรจุอยู่ข้างใน นั่นเลยทำให้ฉันมีโอกาสได้รู้จัก-พบปะ และพูดคุยกับนักเขียนในดวงใจหลายๆ คน การเป็นคนรุ่นหลัง ที่สั่งสมผลงานเพียงน้อยนิด ทำให้ฉันประหม่า และไม่กล้าพอที่จะสารภาพว่า ฉันหลงรักตัวหนังสือของคุณ และคุณ และคุณ มานานแล้ว

แวดวงวรรณกรรมมีภาพความทรงจำที่งดงามให้ฉันได้กอบเก็บ แต่ในขณะเดียวกัน...มันก็มีบางสิ่งเข้ามาก่อกวนให้ฉันเคืองขุ่น เฉกเช่นเดียวกับที่ใครๆต่างพบเจอ มันอยู่ที่ว่าฉันเลือกจดจำสิ่งไหนมากกว่ากัน
 

Create Date : 02 กันยายน 2550    
Last Update : 2 กันยายน 2550 23:30:06 น.
Counter : 830 Pageviews.  

เกี่ยวกับช่อปาริชาต 2002

ย้อนรำลึก ช่อปาริชาต 2002
ทำเนียบเรื่องสั้นไทยร่วมสมัยประจำปี 2545

แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการตามหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์วรรณกรรมว่า ช่อปาริชาตได้ปิดฉากลงแค่ปี 2002 หรือหลังจากผลิตออกมาเป็นเล่มที่ 2 เท่านั้น ด้วยเหตุผลที่ว่า ทางสำนักพิมพ์ดอกหญ้าต้องยุติการผลิตหนังสือชั่วคราว

ในขณะนั้นการคัดสรรต้นฉบับของช่อปาริชาต 2002 ได้ดำเนินการไปจนเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมจะประกาศผล 15 เรื่องสุดท้ายที่เข้ารอบ ตอนนั้นทั้งบรรณาธิการและนักเขียนต่างสามัคคีกันทำใจตกไปที่ตาตุ่ม เพราะไม่มีใครบอกได้ว่า 15 เรื่องนั้นจะมีโอกาสได้ตีพิมพ์หรือไม่

แต่ด้วยความรับผิดชอบของคุณหรินทร์ สุขวัจน์(1 ใน 3 ของผู้บริหารสำนักพิมพ์ดอกหญ้าขณะนั้น) จึงได้มอบหมายเงินค่าเรื่องสั้นทั้ง 15 เรื่องให้กับคุณเรืองเดช จันทรคีรี เพื่อนำมาจ่ายแจกให้กับนักเขียนทั้ง 15 คน จนในที่สุดคุณหรินทร์ สุขวัจน์ก็ได้ผลักดันให้มีการผลิตหนังสือรวมเรื่องสั้นช่อปาริชาต 2002 ออกมา ตามสัญญาลูกผู้ชายที่ให้ไว้กับคุณเรืองเดชก่อนหน้านี้

....................................................................................

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมรู้สึกขอบคุณทั้งคุณเรืองเดช จันทรคีรี และคุณหรินทร์ สุขวัจน์ ที่ต่างมีความปรารถนาดีร่วมกัน และเป็นความปรารถนาดีที่มุ่งมั่นอยากสร้างเสริมให้แวดวงวรรณกรรมมี “พื้นที่ทางเรื่องสั้น” อย่างต่อเนื่อง ในบรรยากาศแบบ ช่อการะเกด และรางวัลช่อการะเกดอีกครั้ง โดยมีกติกาเปิดกว้าง รับทั้งเรื่องสั้นแห้ง ที่เคยผ่านการตีพิมพ์มาแล้วจากที่อื่น และ เรื่องสั้นสด ที่ยังไม่เคยผ่านการตีพิมพ์มาก่อน เพื่อให้ ช่อปาริชาต เป็นข้องดักเรื่องสั้นที่ดีที่สุดประจำปี

แรงขับบางอย่างจาก ช่อการะเกด คงจะทำให้เราสามคนฝันคล้ายๆกัน ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็ต้องมาแบ่งฝันกันเพื่อทำให้เป็นจริง ช่อปาริชาตจึงเกิดขึ้นในท่ามกลางความน่าจะเป็น ที่อาจเป็นไปได้ และเป็นไปไม่ได้.......ถึงเวลายุติบทบาทลงแล้วด้วยประการทั้งปวง*

*คัดลอกมาจากคำนำไม่เสนอ / สุชาติ สวัสดิ์ศรี / ช่อปาริชาต 2002

......................................................................................

ผมไม่รู้สึกอะไรกับการที่ความพยายามในเรื่องที่ทำมาได้แล้วต้องยุติลง เพราะงาน ช่อปาริชาต ในช่วง 2 ปีมานี้ทำให้นักเขียนเรื่องสั้นได้เกิด “ที่ทาง” หลายคน นักอ่านเรื่องสั้นเพิ่มขึ้นก็มากไม่น้อย และนักอยากเขียนเรื่องสั้นคงมีอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งสิ้นมากกว่า 2,000 คนก็แล้วกัน ในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพวกเราโปรดจับตานักเขียนในเล่มนี้ต่อไป*

* คำแถลงปิดคดีของคนต้นคิด / หรินทร์ สุขวัจน์ / ช่อปาริชาต 2002

50 เรื่องสั้นรอบแรกเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในหนังสือ ช่อปาริชาต 2002 (เรียงตามลำดับพยัญชนะ)

ชื่อเรื่อง / ผู้เขียน / แหล่งพิมพ์ครั้งแรก

1. กลับไปตายที่บ้านเกิด / แพง เพชรพันกะรัต
2. กุฏิไม้หลังสุดท้าย / ปั้นคำ
3. ข้อเท็จข้อจริง / จารี จันทราภา*
4. คนบนศีรษะ / เกริกศักดิ์ สีหะวงษ์ / หนังสือทำมือ
5. คนบ้าบนภูเขา / อนุสรณ์ มาราสา**
6. ความจริงของบาป / ธนารักษ์ ณ ราช
7. ความนัย(ใจ)ระหว่างบรรทัด / ไพลำ รักษ์ศิลา / แพรวสุดสัปดาห์
8. ความรักในแคตตาล็อก / มะวัน รันดา
9. เงื่อนเงา / ธิปธารา ชินทัตต์
10. จินตนาการ / ไพบูลย์ พันธ์เมือง*
11. จินตนาการในกรงขัง / ชม นวนมุสิก / ขวัญเรือน
12. ชุมนุมเทวดา / โกศล อนุสิม
13. เด็กชายกับต้นไม้ประหลาด อุเทน พรมแดง*
14. ตัวหนึ่ง / แขคำ ปัณณะศักดิ์* /สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
15. ทางไปห้องดับจิต / วันเสาร์ เชิงศรี
16. บัตรทองคำ / ชัญวลี ศรีสุโข**
17. บันทึกวันแม่ / กอแก้ว
18. บางสิ่งบนวันเวลา / พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์
19. บาดแผลเรื้องรัง / สมภพ เรืองเดช
20. บุษบา / สุกิจ สุวานิช / มติชนสุดสัปดาห์
21. เบลอ / สุกมล รุ่งบุญ**
22. แบบเรียนของมานีและเพื่อน/สายัณ เฉมเร๊ะ
23. ป้าย / ดิเรก สีแก้ว / ชาวกรุง 2000
24. เป็นต้น / ศรัทธาธิป มาประสพ
25. ผมมันตายแล้ว / รัชธีรินทร์ รักนา / สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
26. ผู้เห็นเหตุการณ์ / คำร้อย คำเพราะ
27. พันธะสัญญา / ขัณฑ คีรีมาศ*
28. พรุ่งนี้ก็แตกร้าว / แสงทิวา นราพิชญ์ / แพรว
29. เมื่อถนนดำมาเยือน / พิทย์ พึ่งละออ
30. เยือนเยาว์ / รวิวาร
31. รอยยิ้มที่หายาก / พุทธชาติ สุริยวงษ์
32. รายการภาคค่ำ / เจ้าชายน้อย*
33. เรื่องของแมลงวัน / เริงศักดิ์ กำธร / หนังสือรวมเรื่องสั้น
34. ความลับของจินตนาการ / กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ*
35. เลือน / วิภาส ศรีทอง / จุดประกายวรรณกรรรม
36. โลกของวัลลี / อัญชัน
37. วัน-ว่าง / วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
38. วิทยานิพนธ์ฉบับรัฐประหาร / ชาญชัย พิชัยพรหม**
39. ศิลปิน / นรพัลลภ ประณุทนรพาล / เนชั่นสุดสัปดาห์
40. สมใจเพี้ยน / หิมะหอม*
41. สะกดวิญญาณ / ชิด ชยากร
42. สำนักใหม่ / เอนก จงทวีธรรม
43. หนาว / จักร กัปปวัตนะ**
44. หนังสือสองเล่ม / วรภ วรภา / หนังสือรวมเรื่องสั้น
45. ห้วงกามา / อิสระ ไตรรัตน์
46. ห้องข้างๆ / นพดล ปรางค์ทอง / จุดประกายวรรณกรรม
47. ห้องอดีต / อารมณ์ เคนหล้า / จุดประกายวรรณกรรม
48. อำนาจ อสรพิษ อิสตรี / สรวิชญ์ ศรีอารยา*
49. อุทกภัย / ชาคริต โภชะเรือง
50. 2601 / ละเวง ปัญจสุนทร* / สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์


* ผู้เขียนเคยมีผลงานเข้ารอบ 50 เรื่อง “ช่อปาริชาติ 2001”

**ผู้เขียนเคยมีผลงานตีพิมพ์ในหนังสือ ช่อปาริชาต 2001

หมายเหตุ ตัวหนา เข้ารอบ 15 เรื่องสุดท้าย

บัตรทองคำ ของ ชัญวลี ศรีสุโขได้รับรางวัลช่อปาริชาต 2002 (เรื่องสั้นที่ได้รับการประดับช่อเช่นเดียวกับช่อการะเกด)
 

Create Date : 02 กันยายน 2550    
Last Update : 2 กันยายน 2550 23:27:52 น.
Counter : 596 Pageviews.  


tidds
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือ
Friends' blogs
[Add tidds's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.