"Love is something, That can't be predicted, It comes as a surprise, ...... when you least expect it."
Group Blog
 
All Blogs
 

งานมอบรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
ผ่านพ้นไปด้วยดี สำหรับงานชุมนุมนักเขียน ศิลปิน และค่ายวรรณกรรมฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ บ้านนักเขียน ห้องเรียนสีสันศิลปะ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ บ้านจันนา ควนขนุน พัทลุง
.
วาระนี้ นอกจากมีการประทับลายมือศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ พนมเทียน, อาจินต์ ปัญจพรรค์, ไพฑูรย์ ธัญญา และไพวรินทร์ ขาวงามแล้ว ยังมีการมอบ "รางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์" ให้กับนักเขียนที่มีผลงานเรื่องสั้นในนิตยสารเรื่องสั้นราหูอมจันทร์ ฉบับที่ 16-18 หรือในช่วงปลายปี 2558-2560 รวมจำนวน 35 เรื่อง 30 นักเขียน
.

.
"รางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์" ครั้งที่ 5  เรื่องสั้นชนะเลิศ ได้แก่ "ร่างทรงของพ่อ" โดย นพดล พลกูล รองชนะเลิศ ได้แก่ "แค่อยากไปทำงาน" โดย กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ และ "ความตายของแม่สมาน" โดย วินทกานต์
.
คำประกาศของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลทั้งสามเรื่อง

เรื่องสั้นรางวัลชนะเลิศ "ร่างทรงของพ่อ"
โดย นพดล พลกูล

“ร่างทรงของพ่อ” ของ นพดล พลกูล เป็นเรื่องสั้นที่สะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่องระบบคุณค่าในสังคมไทย อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและระบบความคิด ผ่านความขัดแย้งในครอบครัวอันเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคม นับเป็นภาพแทนรากเหง้าของปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม เป็นภาพชีวิตที่หาคำตอบได้ยาก แต่มีความหมายต่อชีวิตอย่างยิ่ง

ผู้เขียนสามารถสะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของปัญหาได้หลากหลายมิติ ผ่านการเล่าเรื่องอย่างเรียบง่าย มีชั้นเชิง
“ร่างทรงของพ่อ” จึงเป็นเรื่องสั้นที่มีความโดดเด่นด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องและสื่อความหมาย คณะกรรมการตัดสินรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ จึงเห็นควรให้เรื่องสั้นเรื่องนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้น รางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2560 เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ประพันธ์สืบไป
.
เรื่องสั้นรางวัลรองชนะเลิศ "แค่อยากไปทำงาน"
โดย กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ

เรื่องสั้น “แค่อยากไปทำงาน” โดย กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ นำเสนอปัญหาที่เกิดจากช่องว่างระหว่างวัยของคนในครอบครัว ที่พบเห็นเสมอในสังคมปัจจุบัน ผู้เขียนเล่าเรื่องได้อย่างเรียบง่าย สะเทือนอารมณ์

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นร่วมกันว่า เรื่องสั้น “แค่อยากไปทำงาน” ของ กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ สมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดเรื่องสั้นรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2560
.
เรื่องสั้นรางวัลรองชนะเลิศ "ความตายของแม่สมาน"
โดย วินทกานท์

เรื่องสั้น “ความตายของแม่สมาน” โดย วินทกานท์นำเสนอปัญหาอันเนื่องมาจากนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐด้านการพัฒนาพลังงาน จนส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชนอย่างรุนแรง การเล่าเรื่องเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีพลัง

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นร่วมกันว่าเรื่องสั้น “ความตายของแม่สมาน” ของ วินทกานท์ สมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดเรื่องสั้นรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2560
.
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
.
สถาพร ศรีสัจจัง ประธานกรรมการ
รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
ชมัยภร บางคมบาง
เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
 

Create Date : 10 มีนาคม 2560    
Last Update : 10 มีนาคม 2560 14:17:49 น.
Counter : 893 Pageviews.  

เชิญร่วมงานมอบรางวัล “รพีพร” ครั้งที่ ๑ และงาน “คิดถึง “เพ็ญศรี-รพีพร”

งานมอบรางวัล “รพีพร” ครั้งที่ ๑

และงาน คิดถึง “เพ็ญศรี-รพีพร” “ร้องเพลง เล่นละคร อ่านบทประพันธ์”

มูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย


วันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ


๑๖.๐๐ น ลงทะเบียน

๑๖.๓๐ น. วีดีทัศน์ “คิดถึงเพ็ญศรี-รพีพร”

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (นางชมัยภร แสงกระจ่าง) กล่าวต้อนรับ

และมอบพวงมาลัยแด่ ประธานในพิธี (นายอาจินต์ ปัญจพรรค์)

๑๗.๐๐ น. มอบรางวัลรพีพร

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (นางชมัยภร แสงกระจ่าง) แถลงความเป็นมา

ประธานมูลนิธิรพีพร (นายประยอม ซองทอง) ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล

เรียนเชิญประธานในพิธี ( นายอาจินต์ ปัญจพรรค์) มอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดี

๑๗.๓๐ น. เชิญนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย (นายสุเทพ วงศ์กำแหง) กล่าวนำความคิดถึง


อ่านบทกวีระลึก “เพ็ญศรี-รพีพร” - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

สายฝน-จินตนา สุขสถิตย์

โพระดก-อุไรวรรณ ทรงงาม

พ่อพระในดวงใจ-ศรวณีย์ โพธิเทศ

เล่นละคร-ชีวิตรักสองพี่-ประยอม ซองทอง

คนจะรักกัน-คณิตา จิตเจริญ

ยาใจยาจก-โฉมฉาย อรุณฉาน

มนต์รักนวลจันทร์-สุเทพ วงศ์กำแหง-โฉมฉาย อรุณฉาน

ฝากรัก-จิตติมา เจือใจ


อ่านบทประพันธ์ “รพีพร”

บูรพา อารัมภีร

ศกุนตลา-ญาดา อารัมภีร

วิหคเหิรลม-จรรยา สดแจ่มศรี

ม่านไทรย้อย-ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล


อ่านบทประพันธ์ “รพีพร”

สวรรค์มืด-พรเทพ เทพรัตน์

ฟ้าคลุ้มฝน-ยงยุทธ พงศ์เสาวภาคย์

หนามชีวิต-อุมาพร บัวผึ้ง

ป่าลั่น-ชาลี อินทรวิจิตร นำร้องหมู่ ฯลฯ
 

Create Date : 05 กรกฎาคม 2551    
Last Update : 5 กรกฎาคม 2551 2:16:38 น.
Counter : 305 Pageviews.  

เชิญประกวดร้อยกรองออนไลน์กับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

อาทิตย์ก่อนเข้ามาปัดฝุ่น + กวาดหยากไย่ต้อนรับกลางปี ห้องหายไปห้องนึงซะงั้น

เฮ้อ...แม่เจ้า นึกว่าเซฟไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วเชียว

เอ้า...เริ่มกันใหม่แล้วกันโนะ


...........................................................................................


โครงการประกวดร้อยกรองออนไลน์

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

โดย สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย


หัวข้อการประกวดประจำเดือนกรกฎาคม

(1 ก.ค.-31 ก.ค.51 ประกาศผล 15 ส.ค.51) : “เมืองหุ่น”


ส่งผลงานทางเวบบอร์ด ในเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ //www.thaipoet.net

หรือทางอีเมล์ info_thaipoet@yahoo.com

หรือทางไปรษณีย์ “กองประกวดร้อยกรองออนไลน์ฯ 2551”

เลขที่ 59/21 หมู่ที่ 9 ซอยศิริโสภา ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230


วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดร้อยกรอง”

โดยการส่งทางไปรษณีย์ ภายในเวลาที่กำหนด

ตามหลักฐานการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ


ที่มา : มหา สุรารินทร์ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 

Create Date : 02 กรกฎาคม 2551    
Last Update : 2 กรกฎาคม 2551 4:21:47 น.
Counter : 210 Pageviews.  


tidds
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือ
Friends' blogs
[Add tidds's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.