<<< a_somjai a_somjai's blog === อ่านเขียนบล็อก อ่านเขียนโลก <<<== a_somjai อ่านเขียนบล็อก a_somjai a_somjai's blog
Group Blog
 
All Blogs
 
Loa study: ร้อง เพลง และ ฟ้อน จำปาเมืองลาว หรือ ดวงจำปา

โดยความสนใจส่วนตัว
ช่วงนี้ a_somjai กลับมาอ่านวรรณกรรมภาษาลาว อย่างเข้ม
จึงต้องฟื้นฟูเรื่องการอ่านอักษรลาว
แล้วก็ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรมสังคมของชาวลาว เพิ่มเติมด้วย


จึงคิดว่า หากเปิดกลุ่มบล็อกย่อยของตนเองใน ชุมชน bloggang เพื่อบันทึกเรื่องราวที่ เก็บสะสมได้ระหว่างการศึกษาดังกล่าวนี้ไว้ แล้วเผยแพร่สู่สาธารณะบ้างก็คงจะดี หวังว่าอาจมีประโยชย์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กันสำหรับผู้สนใจคนอื่น ๆ บ้าง

ถ้าเรื่องดีมันก็คงดี....
แล้วบล็อกกลุ่มนี้จึงเกิดขึ้น ตั้งชื่อว่า Lao study - ลาวศึกษา


ความจริงแล้วเจ้าของบล็อกนี้เคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับ “ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมลาว-อีสาน-ล้านนา” ไว้แล้วในบล็อกแก๊งนี้ จึงขอบันทึกรายการไว้ เผื่อท่านที่สนใจตามไปอ่าน ดังนี้ครับ


1. แม่แพง และ/หรือพิมพ์ซ้ำอีกที่ แม่แพง แพงแม่

2. คำแพง

3. นางงาม

4. สาวน้อยส่ำจี

5. เอาเมีย

6. ตุ้มตอนหอมห่อ

7. สุดสะแนน

8. แถนหลวง ผีด้ำใหญ่

9. ขอลูกจากแถน

10. แซบ ลำ อร่อย

11. Champa: Flower of Laos: “ดวงจำปา” “จำปาเมืองลาว” “จำปาขาว” “ลั่นทม” “ลีลาวดี”ในบล็อกเรื่อง Champa: Flower of Laos: “ดวงจำปา” “จำปาเมืองลาว” “จำปาขาว” “ลั่นทม” “ลีลาวดี” นั้น มีคนเข้ามาอ่านมาชมทุกวันแหละครับ (อันนี้เป็นข้อมูลจริงที่ตรวจสอบได้นะครับ มากกว่าร้อยละ 90 มาจาก การสืบค้น คำว่า ดวงจำปา, โอ้ดวงจำปา, จำปาเมืองลาว, Champa, Flower of Laos, ลีลาวดี, ลั่นทม)

จนถือว่าหน้าบล๊อกดังกล่าวเป็น เรื่องบน a_somjai’s blog ที่มีสถิติคนเข้าชมสม่ำเสมอที่สุด และมีจำนวนคนมาเปิดหน้าเข้าชมมากที่สุด

อ้อ…ในนั้น นอกจากจะมีเนื้อหาสาระแล้ว ยังมี VDO Karaoke เพลงภาษาลาว "จำปาเมืองลาว" หรือ "ดวงจำปา" อันเป็นเพลงดอกไม้ประจำชาติลาว ไว้ให้ดู อ่าน ร้องกันด้วยครับ

ขอนำเอามาลงไว้ต้อนรับ เนื่องในโอกาสเปิดกลุ่มบล๊อกใหม่ Group Blog "Loa study - ลาวศึกษา" นี้ก็แล้วกันครับ

เชิญ..แซบ...ม่วน งัน... เด้อพี่น้อง (นี้เป็นสำนวนภาษาลาว ของไทยอีสาน)

Champa Meuang Laoถ้าคลิบข้างบน คลิก 2 ครั้งแล้ว ไม่มา ก็ตาม link ไปที่นี้เลยครับ ---> https://www.youtube.com/profile_video_blog?sid=EB50A27C0E3833C2&id=BA92AA4A749311F7
ที่มา: LAO National Flower Song ที่ youtube.com


เพลง ดวงจำปา เดิมชื่อเพลง "จำปาเมืองลาว”
ชุดรวมเพลงเทศกาล โดยรวมศิลปินลาว

เนื้อเพลง (ถอดเป็นภาษาไทย)

โอ้ดวงจำปา เวลา ซมน้อง*
นึกเห็น พลันส่อง มองห็น หัวใจ
เฮา นึก ขึ้นได้ ใน กลิ่น เจ้าหอม
เห็น สวนดอกไม้ บิดา ปลูก ไว้ ตั้งแต่ นานมา*2
เวลา ง่วมเหงา** เจ้า ซ่วย บรรเทา เฮา หาย โศกา
เจ้าดวงจำปา คู่เคียง เฮามา แต่ ยามน้อย เอย


กลิ่น เจ้า สำคัญ ติดพัน หัวใจ
เป็น น่าฮักใคร่ แพงไว้ เชยชม
ยาม เหงา เฮาดม โอ้จำปาหอม***
เมื่อ ดม กลิ่นเจ้า ปาน พบ เพื่อน เก่า**** ที่ พรากจากไป
เจ้า เป็น ดอกไม้ ที่งามวิไล ตั้งแต่ ใดมา
เจ้า ดวงจำปา มาลา ขวัญฮัก ของ เฮียม นี้เอย

โอ้ ดวงจำปา บุปผา เมืองลาว
งามดั่งดวงดาว ชาวลาว เพิงใจ*****
เกิดอยู่ ภายใน แดนดิน ล้านช้าง
เมื่อได้ พลัดพราก หนีไป ไกลจาก บ้านเกิด เมืองนอน******
เฮียม****** จะ เอา เจ้า เป็น เพื่อน ฮ่วมเหงา******* เท่า สิ้น ชีวา
เจ้าดวงจำปา มาลางามยิ่ง มิ่งเมืองลาวเอย.
หมายเหตุ

* บางสำนวนว่า “เวลาชมดอก”, อนึ่ง คำว่า "พันส่อง หรือ พลันส่อง" ที่ขีดเส้นใต้ไว้นี้ a_somjai เคยถอดออกมาเป็น "พันซ่อง" เพราะเข้าใจว่าเป็นคำว่า "พันช่อง" อยางไร่ก็ดี จะเป็นว่า "นึกเห็น พันช่อง" หรือว่า "นึกเห็น พลันส่อง" ก็คงไม่ผิดความหมายสักเท่าใด แต่คิดว่าต้นฉบับเดิมจะเป็น "พันช่อง" มากกว่า

* ตั้งแต่ นานมา*2 ได้ยินเปิดเพลงนี้ที่ เว็บไซต์สถานทุดลาว ที่บางกอก ร้องว่า "ตั้งแต่ใหญ่มา"

** “ง่วมเหงา” หรือ “ง่อมเหงา” สำนวนนี้ในบ้านเรายังใช้กันอยู่ในภาษาถิ่นคำเมืองเหนือ แถวเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา เป็นต้น

*** บางสำนวนว่า “โอ้ดวงจำปา”

**** “เพื่อนเก่า” บางสำนวนว่า “ชู้เก่า”, หากออกเสียงคำลาวจะว่า “ซู้เก่า”, หากออกเสียงคำลื้อ (อย่างคำเมืองเหนือ_ไทย) จะว่า “จู้เก่า”

***** “เพิงใจ” หมายว่า “พึงใจ”, ออกเสียงสำเนียงคำลื้อ (อย่างคำเมืองเหนือ_ไทย) จะว่า “เปิงใจ” (เช่น คำวา รำพึง ทางล้านนาเขียนว่า ร่ำเพิง แล้วอ่านว่า ร่ำเปิง ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เลยกลายเป็นภาษาเขียนไป เช่น วัดร่ำเปิง บ้านร่ำเปิง เหมือนกับ ยี่เพง ยี่เพ็ง เขียนเป็น ยี่เปง ยี่เป็ง หมายถึงวันเพ็ญ เดือนสอง ตรงกับเดือนสิบสองของทางภาคกลางเป็นต้น และในต้นฉบับที่ถอดคำร้องเป็นอักษรโรมันโดยคนลาวได้บันทึกไว้ว่า saw Lao pheong jai อ้างตามลิงค์ เรื่องนี้ Champa: Flower of Laos ฯ ใน VDO นี้ คนร้องก็ออกเสียงว่า "เพิ่งใจ" แต่กลับเขียนเนื้อร้องไว้ผิดเป็น "Pern jai = เพินใจ=เพลินใจ")

***** บางสำนวนว่า “เนรเทศจากบ้านเกิดเมืองนอน” และคำว่า เมื่อ คำร้องเดิมว่า "ถ้า"

****** บางสำนวนว่า "เฮา จะเอาเจ้า"

******* คำร้องเดิมว่า "บรรเทา"

(a_somjai)


posted by a_somjai on Thursday, November 22, 2007 @ 9:13 AM.
Updated 2007-11-23

เชิญชม VDO ฟ้อนพื้นเมืองลาว
ชุด "ฟ้อนดอกจำปา" "ดวงจำปา" หรือ" ฟ้อนจำปาเมืองลาว"
(VDO ชุดเดียวกัน ตัดแบ่งเป็น 2 ช่วง)


ฟ้อนหมู่ ดวงจำปา
ร้องโดย: ลดจนา อานุลัก (รจนา อานุรักษ์)
ชุด: มโหลี ล้านช้าง (มโหรี ล้านช้าง)Fon Champa Mueang Lao
Traditional Lao Dance
Also called Duang Champa
Or Dok Champa
คลิก 2 ครั้งไม่มีภาพเสียง ขอให้ตามไปดูได้ที่ --->
ที่มา: posted by laosavan82 ที่ youtube.com


1. https://www.youtube.com/watch?v=PiUX6QMHr_s&feature=related

2. https://www.youtube.com/watch?v=Vm3-SY8XB40&feature=related(คำร้อง ถอดอักษรเนื้อร้องเป็นภาษาไทย โดย a_somjai)

โอดวงจำปา เวลาชมน้อง (เสียงร้องเป็น เวลาชมดอก)
นึกเห็นพันช่อง มองเห็นหัวใจ
เฮานึกขึ้นได้ ในกลิ่นเจ้าหอม
เห็นสานดอกไม้ บิดาปลูกไว้ ตั้งแต่นานมา
เวลาหง่วมเหงา เจ้าช่วยบรรเทา เฮาหายโสกา
เจ้าดวงจำปา คู่เคียงเฮามา แต่ยามน้อยเอย


กลิ่นเจ้าสำคัญ ติดพันหัวใจ
เป็นน่าฮักใคร่ แพงไว้เชยชม
ยามเหงาเฮาดม โอจำปาหอม
เมื่อดมกลิ่นเจ้า ปานพบเพื่อนเก่า ที่พรากจากไป
เจ้าเป็นดอกไม้ ที่งามวิไล ตั้งแต่ใดมา
เจ้าดวงจำปา มาลาขวัญฮัก ของเฮียมนี้เอย


โอดวงจำปา บุปผาเมืองลาว
งามดั่งดวงดาว ชาวลาวเพิงใจ
เกิดอยู่ภายใน แดนดินล้านช้าง
ถ้าได้พลัดพราก หนีไปไกลจาก บ้านเกิดเมืองนอน
เฮาจะเอาเจ้า เป็นเพื่อน ฮ่วมเหงา เท่าสิ้นชีวิต
เจ้าดวงจำปา มาลางามยิ่ง มิ่งเมืองลาวเอย.


updated: Sunday, November 25, 2007

จากได้ดู VDO แล้ว ของแสดงความเห็นไว้ดังนี้

- เพลงจำปาเมืองลาวใน ชุดแรก ชุดเพลงเทศกาล เห็นว่าเป็นการนำเสนอแบบ "เพลงลุกกรุง" ร้องแบบ "ลาวสมัย" แบบว่า "เพลงลาวสากล" ก็ว่าได้

- ชุดที่สอง เป็นเพลงประกอบการฟ้อนแบบพื้นเมืองลาว ช่างฟ้อนเป็นเด็ก ๆ ยังไม่โตเต็มสาว และดนตรีโดยคณะมโหรีล้านช้าง รวมทั้งเสียงร้องของนักร้องสาวน้อย ก็ให้จับได้ถึงความรู้สึกของความเป็น "ดวงดอกไม้แห่งเมืองลาว แบบของแท้ดั้งเดิม" ดีจริง ๆ

คราวนี้จะให้ดูชม VDO เพลงจำปาเมืองลาว แบบว่า...ออกคล้าย ๆ ลูกทุ่งไทยกันบ้าง

ชุด/เพลง จำปาเมืองลาว
ขับร้องโดย จันสะไหม ไพยะสิด (จันทร์สมัย ภัยสิทธิ์)
ทีมา: https://www.youtube.com/watch?v=Y_BpHn1PWuMได้ดูชมแล้ว a_somjai เห็นว่า การร้องของนักร้องนั้นก็เป็นลูกทุ่งแบบสำเนียงคนลาวดีอยู่ แต่พบว่าการถอดคำร้องออกมาเป็นภาษาเขียนนั้น ทีมงานไม่ค่อยคำนึงถึงความสำคัญของวัฒนธรรม "ภาษาลาว" สักเท่าใด (จึงทำให้อดมีอคติไม่ได้ว่า...ทีมงานจัดทำเพลงและ Music VDO ชุดนี้ น่าจะ ....มีนักธุรกิจไทย หรือ คนไทย เข้าไปมีส่วนผลักดันสำคัญ ...อันนี้ ไม่อยากว่าคนชาติเดียวกันดอกนะ และขอย้ำว่าเป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้น แต่มันน่า...น่าเสียดายของดี ๆ ...ที่ในอดีตเมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อนโน้น เหมือนเราเคยมีอย่างนี้อยู่เหมือนกัน แต่ก็ถูกทำลายโดย...ความรู้เท่าไม่ถึงการ ของการทำธุรกิจแบบสายตาสั้น...เฮ้อ...คนแก่...ขอบ่นแน่เด้อ!)

เอ้า...เอาจะว่า ความบกพร่องที่ดูเหมือนเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนก็แล้วกัน (แต่สำหรับบางคนที่คิดว่าตัวเองรู้มากก็ยากนานละกัน...555 นั้น อาจไม่ใช่เรื่องเล็กดอกเนอะ)

- เสียงร้องว่า ชมน้อง ตัวอักษรวิ่งเป็น ชมนอน
- เสียงร้องว่า พันซ่อง ตัวอักษรวิ่งเป็น พันซอน
- คำว่า สำคัน (สำคัญ) อักษรวิ่งเป็น สำพัน (สัมพันธ์)
- คำว่า ขวัญฮัก (อย่างเขียนใน VDO ชุดอื่น) อักษรวิ่งเป็น ควมฮัก (ความรัก)
- เสียงร้องว่า เพิงใจ ตัวอักษรวิ่งเป็น ป้มใจ (พูมใจ, ภูมิใจ)


การแสดงความคิดเห็นนี้ไว้ มิใช่ต้องการตำหนิว่าการเขียนคำผิดไปจากที่เรารู้มาก่อน เป็นสิ่งที่เลวทรามต่ำช้าหรือแย่มากแต่อย่างใด หากว่าที่บอกกล่าวไว้ก็เพราะเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของ "ภาษาคำ ภาษาเสียง ภาษาหนังสือ และภาษาศิลปกรรม" ประจำเผ่าชน ชาติ บ้านเมืองนั้น เป็นสิ่งต้องระมัดระวังในการนำเสนอสู่สาธารณะ

อนึ่ง เพื่อจะเน้นว่า การแสดงหรือเสนอสิ่งที่แตกต่างนั้น มิใช่ความตื้นเขินของความคิดเสมอไป แต่หากก็อาจกลายเป็นการสร้างสรรค์ก็ได้เหมือนกัน เช่นใน Music VDO ชุดที่กล่าวถึงอยู่นี้ ได้ทำให้เราได้ยินได้ฟังได้รู้ว่า...

- "เมื่อดมกลิ่นเจ้า ปานพบเพื่อนเก่า ที่พรากจากไป" จะร้องว่า "เมื่อดมกลิ่นเจ้า ปานพบซู้เก่า(ชู้เก่า) ที่พรากจากไป" ก็ได้

- "ถ้าได้พลัดพราก หนีไปไกลจาก บ้านเกิดเมืองนอน" จะร้องว่า "ถ้าได้พลัดพราก ออกหนีไปจาก บ้านเกิดเมืองนอน" ก็ได้

เพราะสำนวนพูดของคนพื้นเพเดียวกันนั้นอาจจะต่างกันได้ แต่ความหมายของคำไม่ควรจะแตกต่างกันอย่างไปกันไม่ได้ ดังว่ามาให้เห็นนี้แลนา.

A_somjai's Blog

LAO STUDY
- ร้องเพลงและฟ้อนรำชุด จำปาเมืองลาว หรือ ดวงจำปา
( 22-11-2007 / 22 พฤศจิกายน 2550)
- ฟ้อนลาวดวงเดือน เมืองไทย-เมืองลาว
(25-11-2007 / 25 พฤศจิกายน 2550)ดวงจำปา ขับร้องโดย อรวี สัจจานนท์ (นักร้องสาวไทย)

Duang Jumpah - by Laovideos.com
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=eIZa3zOmYCk
From: laovideosdotcom Added : June 21, 2007


Dok Champa
ดวงจำปา ขับร้องโดย อีอ่อนน้อย นักร้องสาวสิบสองปันนา จีนตอนใต้
( "อี หรือ อี่" ในภาษาลื้อ หมายถึง นาง หญิง สาว, ถ้าเป็นแม่เรือน/เฮือน หญิงสูงอายุเรียก แม่)
Southern China Yunnan Dok Champa sip song panh nah area

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=-6xPFOEx0V4
From: JaoStudio1 Added: June 04, 2007
<<กลับหน้าหลัก Lao Study - ลาวศึกษา >>Create Date : 22 พฤศจิกายน 2550
Last Update : 16 มีนาคม 2551 17:03:28 น. 4 comments
Counter : 3758 Pageviews.

 
เขียนได้ดี แต่การเขียนอักษรลาวนั้นผิดมาก เช่น ເສີຢງ-(ສຽງ), ໃຫຢ່(ໃຫຍ່ ຫຼື ໃຫຽ່) คำในวงเล็บเขียนถูก ให้เขียนใหม่ เพราะลาวไม่เีึคยเขียนแบบนี้

ส่วนเพลงดวงจำปานักร้องไทยเอาไปอัดเทป 10 กว่าคนแล้ว ทุกประเทศที่พัวพันทางการทูตกับลาวรู้ศึกว่าร้องทั้งนั้น


โดย: ลาวพี่น้อง IP: 202.137.146.63 วันที่: 8 มีนาคม 2551 เวลา:7:13:27 น.  

 
คุณ ลาวพี่น้อง IP: 202.137.146.63

ขอบคุณครับ ที่ให้ความเห็น
เรื่อง ภาษาที่เขียนผิด เช่น ເສີຢງ-(ສຽງ), ໃຫຢ່(ໃຫຍ່ ຫຼື ໃຫຽ່) นั้น -- คงเป็นบล็อกที่เขียนแปลเป็นอักษรลาว ที่-- Lao study: ເຂີຢນ Blog ເປັນພາສາລາວ ແນະນຳຕັວເທື່ອທຳອິດ

ขอยอมรับผิดครับ เพราะแทบไม่ได้ตรวจแก้ไขเลย
แต่มีเหตุผลดังนี้... คือ ข้าพเจ้า ยกข้อความในบล็อกนี้ ไปใส่ให้โปรแกรม Reading support of Thai texts for Lao-speaking people @ < Lao Software >: Lao Language; Link ที่ Transcription of texts (Thai to Lao) แล้วก็ copy อักษรที่โปรมแกมแปลเป็นผลลัพท์ให้แล้ว เอาไปใช้โพสต์เลย

ก็เลยมีความผิดพลาดมาก

เอาไว้ว่าง ๆ จะเข้าไปแก้ไขครับ


โดย: a_somjai วันที่: 19 มีนาคม 2551 เวลา:0:34:21 น.  

 
กำลังหาเพลงให้พ่ออยู่พอดีเลยค่ะ ก็เลย Favorites เอาไว้...เข้าท่าดี...ขอบคุณนะค่ะ


โดย: รักเธอจนหายสงสัย IP: 61.19.52.58 วันที่: 25 เมษายน 2551 เวลา:18:09:18 น.  

 
เราอยากได้เพลงร่ำเปิงลำปางโฮ้เซ็งเลย


โดย: ออม IP: 118.174.83.144 วันที่: 20 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:16:49 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

a_somjai
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]

 • NEW! 2013
  กลับบลูส์บ้านบ้าน • ... --- • --- • สถิติ


 • Friends' blogs
  [Add a_somjai's blog to your web]
  Links
   

   Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.