Group Blog
 
All blogs
 

หนังสืออินทร์ตก-เทพทำนาย ฉบับย่อ

พุทธทำนาย.คำทำนายของพระพุทธเจ้า

(ช่วยกับเตือนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเถิด)

หนังสือพุทธทำนาย พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

ข้อความจาก ปู่ฤาษีมณีรัตน์ (สัมเด็จรุ่ง)


ค้นพบ “หนังสืออินทร์ตก-เทพทำนาย” โดยย่อ

หนังสือใบลานสีได้ถูกตกมาในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอัตตะบือ (ประเทศลาว)

ข้าพเจ้าได้รับรู้จากพระอาจารย์ผู้ทรงศีลองค์หนึ่งเผยแพร่ให้ เลยเกิดความศรัทธาเสียสละทรัพย์พิมพ์แจกจ่ายมายังพี่น้องชาวพุทธทั้งหลาย เพื่อเป็นกุศลและเพื่อพิจารณาญาณด้วยตนเองถึงเหตุการณ์มหันตภัยของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งจะบังเกิดขึ้นตามพุทธทำนายไว้ดังนี้

------------โลชังชม โทโพโส อินโตกรุณา--------------

พระอินทร์ พระพรหม ยมราช ได้สั่งไว้ว่า ถ้าบุคคลใดได้รู้แจ้งจงรีบบอกให้คนอื่นฟัง หรือพิมพ์แจกตามกำลังศรัทธาจะเกิดมหากุศลช่วยให้ท่านได้หลุดพ้นจาก มหันตภัยทั้งปวง ถ้าบุคคลจะลงมาเกิดพร้อมทั้งหนังสือใบลานฉบับนี้ ถ้าใครไม่มีไว้ในบ้านเรือนจะมีภูตผีปีศาจเข้ามาทำลายอย่างถ่องแท้

ในปีจอถึงปีกุน เมื่อคืนเดือนหงายจะมีงูพิษเหนือศีรษะ ฉกกัดให้ถึงตายและผู้คนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนหลายประการ

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนศึกสงครามบ่แล้ว

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนน้ำและไฟ

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนบ่มีไผสิเบิ่งไผ

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนอึดข้าวปลาอาหาร

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนผัวเมียบ่เห็นหน้ากัน

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนมีคนตายตามทุ่งนา

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนบ่มีผู้เฒ่า

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนไปต่างประเทศบ่สะดวก

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนนอนบ่หลับ

ในปีจอนี้ในเมืองจันทร์จะมีฤาษีองค์ทองดำ สิขาลาเพศออกมาเป็นพ่อค้า

ในปีจอขึ้น 8 ค่ำ ห้ามบ่ให้ตักน้ำอาบ น้ำกิน ตามห้วย หนอง คลอง บึง หลังพระอาทิตย์ตกดิน (ก่อนค่ำ) พระยายมราชจะนำเอายาพิษพ่นใส่โลกมนุษย์
ในปีจอเมือกรุงเทพจะแตกพังทลายตอนเวลาไก่ขัน พระแก้วมรกตหัวเชียงเมี้ยงข้าวเม็ดใหญ่จะกลับสู่เวียงจันทร์ นี่คือคาถาของพระอินทร์ พรหม ยมราช ได้เขียนไว้บนใบลาน จงเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อช่วยหลุดพ้นจากภัยพิบัติได้ในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภัย พระคาถาเขียนไว้ว่า

**ปะโต เมตัว ประระชีมินัง สุคะโต จุติ จิตตะ เมตตะ นินะมัง สุคะโต จุติ**

พระคาถาบทนี้เขียนลงในใบลาน แผ่นทองหรือแผ่นผ้าก็ดีติดไว้ที่ประตูบ้านหรือในรถหรือโพกศีรษะ ยามเกิดเหตุการณ์จะช่วยให้หลุดพ้นจากภัยอันตราย

ในกาลเวลานี้ เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้รักษาคุ้มครองโลกได้กราบทูลต่อพระอินทร์ว่าโลกมนุษย์ทำกุศลเพียง 3 ส่วน ทำบาปกรรมถึง 7 ส่วน เมื่อเป็นเช่นนี้องค์อินทร์จะสั่งลงโทษมนุษย์ผู้ใจบาปถึง 9 ข้อ นับแต่ปีจอถึงปีกุน ดังนี้

1. จะเกิดพายุลมแรง แผ่นดินไหว

2. จะเกิดอัคคีภัย

3. จะเกิดอุทกภัย

4. จะเกิดฟ้าผ่า

5. จะเกิดร้อนเกินไป หนาวเกินไป

6. จะเกิดสารพิษต่างๆ

7. จะเกิดกาฬโรคต่างๆ

8. จะเกิดข้าวยาก หมากแพง

9. จะเกิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันเอง

หากผู้ใดรู้แล้วจงบอกต่อกันไปให้รีบทำความดีมากๆ ถ้าเลยปีจอ ปีกุน ไปแล้วทุกคนพร้อมทั้งลูกลานจะได้รับความสุขกายสบายใจทุกคนให้ทุกคนเคร่งครัดในศีล 5

นอกจากหนังสืออินทร์ตกที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีพระผู้ทรงศีลอีกองค์หนึ่งได้พบเห็นคำสอนที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาที่เพิ่งพบในภูเขาแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้เดินธุดงค์วิปัสสนากรรมฐานผ่านไป พระผู้ทรงศีลกล่าวว่า พี่น้องทั้งหลายถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ดวงจิต เพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับ ถ้าเชื่อก็เป็นกุศล รู้เพียงเท่านี้ข้าพเจ้าจึงขอบอกเล่าสู่ท่านฟังตามคำกล่าวของพระผู้ทรงศีลรูปนี้ว่า ในแผ่นศิลาเขียนโดยพระมหากัสสะปะว่าในปีระกา ปีจอ ปีกุน เดือน 7-8 จะเกิดเหตุการณ์ร้ายบนถนนหนทาง ในเดือน 9-10 คนใจบาปจะถูกล้างผลาญให้หมดไป มีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่ มีข้าวแต่ไม่มีคนกิน มีทางแต่ไม่มีคนเดิน
สุดท้าย พระผู้ทรงศีลได้กล่าวย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสืออินทร์ตกเพิ่มเติมว่า ถ้าท่านเคารพบูชาหรือบนว่าจะบอกแก่ผู้อื่นหรือพิมพ์แจกจ่ายให้สาธุชนทั้งหลายได้รับรู้แล้วท่านปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมใจ จึงปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงตลอดไป ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

พระพุทธเจ้าทำนาย

ออกจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจตมหาเชตะวัน ณ สวนหฤคทายวัน ประเทศอินเดีย โดยคณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อปี พ.ศ. 2485
ตามคำแปลเป็นภาษาไทยว่า ดังนี้

สาธุ อะระหังตา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระเมตตากรุณาสรรพสัตว์ทั่วโลก ที่เกิดมาแล้วแต่ลำบากทั่วหน้า ทุกชาติ ทุกศาสนาตามธรรมชาติ เมื่ออาตมาเข้าสองพันห้าร้อยปี มนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติเสียครั้งหนึ่งในระยะ 30 ปี สิ่งที่สาธุชนเคยเจอจะได้เห็น ไม่เคยพาลจะได้พบ ยักษ์หินที่ถูกสาปให้หลับกลับตื่นขึ้นมาอาละวาดยิ่งนัก ใกล้กับ พ.ศ. 2550

ยิ่งทวีกันใหญ่ขึ้นทุกทิวาราตรี มนุษย์นอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันกันจนถึงเลือกนองเต็มผิวดิน พื้นน้ำจะลุกลามเผามนุษย์ไม่ขาดระยะ ต่างฝ่ายต่างทำลายเหมือนยักษ์กระหายเลือด แผ่นดินจะเป็นเปลวไฟ

จะตายไปอย่างละครึ่งหนึ่งจึงจะเลิกล้ม ต่างฝ่ายต่างหมดกำลังใจตามวิสัยยักษ์ร้ายนอกศาสนาซึ่งกำเนิดจากป่าอำมหิต ส่วนพุทธศาสนิกชนผู้ทำแต่บุญ เดินทางอนาคต สามารถระงับร้อนไม่รุนแรง บ้านใดได้บูชาพระโพธิสัตว์ผ้ากาวสาวพัตร์ ก็จะรับภัยพิบัติเบาบาง แต่หนีภัยธรรมชาติไม่พ้น ไฟจะลุกลามมาทางทิศตะวันออกไหม้วัดวาอาราม
สมณะชีพพราหมณ์จะอดอยากยากเข็น ลูกไฟจะตกจากฟ้าเหล็กกล้าจะผุดจากน้ำ สงครามจะเกิดทั่วทิศ พระยานาคจะพ่นพิษเป็นเพลิง ทหารจะเป็นเจ้า ข่าวสารจะขาดแคลน ทุกแควันจะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลือง สีเหลืองจะชนะ พระยังอยู่คู่เมืองต่อไป สีขาวจะแพ้ภัยในที่สุด ครุฑจะบินกลับฐาน คนจะกลับบำรุงพระพุทธเจ้าว่าดังนี้
ชา มะ คะ สะ สะ วา พระพุทธชินลิตนี้ท่านให้เขียนใส่กระดาษ หรือผ้าขาวติดไว้หน้าบ้าน หรือหัวนอน ดังนี้จะมีอายุยืนยาว จะทันผู้มีบุญชื่อพระธรรมิกราชา เข้ามาปีกุน เดือน 11 เป็นเที่ยงแท้นักหนา
ท่านเสด็จมาในปีระกา แรม 5 ค่ำมหากษัตริย์ ท่านมาทางทิศตะวันตก สมณะชีพพราหมณ์ตามมาพอประมาณได้ 76400 รูปทั่วอาณาจักร สมเด็จพระบรมนักปราชญ์ได้ประกาศคาถาว่าดังนี้

-------------นะสัจจังทะ คะยังมะสัมคัมปัง--------------

คอยดูในปีมะโรง คนจะเดินโก้งโค้ง คลาน ผู้ใดอยากพบผู้มีบุญชื่อพระธรรมิกราชาให้ภาวนาให้หมั่นรักษาศีล สดับรับฟังพระธรรมเทศนา คอยดูปีมะเส็งตลิ่งจะพัง

มหาสมุทรจะชอกช้ำ อย่าเที่ยวไปกลางแจ้ง ท่านเข้ามาปีกุนเดือน 8 เป็นเที่ยงแท้ผู้ใดไม่เชื่อจะได้รับอันตราย คอยดูในปีจอคนจะพ้นภัย

---------------สะโรนะกา โททายะโม พุทธะตะยะ------------

ภาวนาทุกค่ำเช้า ผู้นั้นจะมีอายุยืนยาวได้เห็นพระธรรมิกราช (พระโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตย) ในปีกุนท่านจะเข้ามาอีก ถ้าไม่เห็นหนังสือบ้านใดผู้นั้นจะได้รับอันตรายรู้แล้วให้บอกต่อกันด้วย
คำเตือน โลกมนุษย์กำลังเข้าสู่การกลียุค จำทำให้เกิดภัยธรรมชาติจาก ดิน น้ำ ลม ไฟ จะเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่สามตามมา มนุษย์จะตายไปกว่าครึ่ง

สำหรับประเทศไทยจะเริ่มเกิดตั้งแต่ปี 2550 คาดว่าจะได้รับภัยทางน้ำและไฟ
โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายทัเลกรุงเทพฯ แผ่นดินจะยุบตัว คลื่นจะพัดเข้าถล่มความสูง 200 เมตร มนุษย์จะล้มตายไปมากกว่าครึ่ง น้ำจะเข้าช่องแคบสระบุรีและตอนล่างของโคราชบางส่วน ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ สุดท้ายประเทศไทยจะเหลือประชากรประมาณ 30%

ส่วนประเทศอื่นทั่วโลกจะเหลือเพียง 10% เท่านั้น บุคคลที่รอดชีวิตส่วนมากสูญเสียสติสัมปชัญญะไม่ปลอดภัยเหมือนเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะไม่เข้าใจบำเพ็ญญาณภาวนา ฉะนั้นอย่าหลงใหลในทรัพย์สินของตนเองให้มากนัก เพราะเมื่อเข้ายุคศรีวิไล เงิน ทอง จะไม่มีค่าเลย เพราะมนุษย์ยุคนั้นวัดกันที่ความดี ศีลธรรม บุญกุศลเท่านั้น ปีมะโรง พ.ศ. 2555 ปีมะเส็ง พ.ศ. 2556 ปีระกา พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561 ปีกุน พ.ศ. 2562 คำทำนายของสมเด็จพระพุทฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

รัชกาลที่ 1 ทายว่า มหากาฬผ่านมหายักษ์
( ยุคเปลี่ยนผ่าน พระเจ้าตากสิน ขึ้นครองราชย์สมบัติ)

รัชกาลที่ 2 ทายว่า รู้จักธรรม
(ท่านว่างจากศึกสงครามก็หันมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้พระสงฆ์ค้นคว้าพระธรรมวินัยรวบรวมกันเป็นการใหญ่)

รัชกาลที่ 3 ทายว่า จำต้องคิด
(ท่านมีหัวคิดริเริ่มหาเงินมาสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้)

รัชกาลที่ 4 ทายว่า สนิทธรรม
(ก็เพราะพระราชาองค์นี้ทรงผนวชถึง ๒๗ พรรษา มีความคล่องตัวในพระธรรมวินัย ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน และยังมีความสนิทสนมกับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) อย่างยิ่ง เป็นคู่บารมีกัน)

รัชกาลที 5 ทายว่า จำแขนขาด
(เราเห็นได้ชัดมาก เพราะเราต้องเสียดินแดนไปหลายครั้งหลายหน โดยพระองค์ทรงยอมเสียแขนขาดีกว่าเสียตัวทั้งหมด คือยอมเสียผืนแผ่นดินบางส่วน เพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้)

รัชกาลที่ 6 ทายว่า ราษฏร์ราชาโจร
(รัชกาลที่ ๖. เป็นโจร เพราะทรงใช้จ่ายเงินในท้องพระคลังจนหมดสิ้น แต่อาตมาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยม มีพระปรีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมือง เช่นมีเพลงบทหนึ่งทรงพระนิพน์ไว้ว่า “ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง คงจะต้องบังคับขับไส เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำร่ำไป ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย” ทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงได้ทำทุกอย่างให้บุคคลอื่นเห็นว่า พระองค์ไม่ทรงถือพระองค์ เช่น แสดงมหรสพ เล่นโขนกับข้าราชบริพาร)

ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลก โดยส่งทหารไปช่วยสงครามโลกครั้งที่ ๑. จึงจำเป็นต้องใช้เงินมาก แม้จะใช้เงินมาก แต่ประโยชน์ก็เกิดแก่ประเทศชาติอย่างหนัก


รัชกาลที่ 7 ทายว่า นั่งทนทุกข์
(พระองค์เสวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดี เงินในท้องพระคลังก็หมดมาแต่รัชกาลก่อน พระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกข์ต้องดุลข้าราชการออกเป็นจำนวนมาก เท่านั้นยังไม่พอ ต่อมาพระองค์ต้องจำพระทัยสละราชสมบัติ ไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดน จนสิ้นพระชนม์)

รัชกาลที่ 8 ทายว่า ยุคทมิฬ
(บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ ๒. ประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตก อดอยากยากแค้นแสนสาหัส พระมหากษัตริย์ก็ถูกลอบปลงพระชนม์จนสวรรคต)

รัชกาลที่ 9 ทายว่า ถิ่นกาขาว
(มีฝรั่งเข้ามามากมาย นำเงินมาซื้อประเทศไทยและเกิดวิกฤติการเงิน)

รัชกาลที่ 10 ทายว่า ชาวศรีวิไล
(สำหรับรัชกาลต่อไป คือ รัชกาลที่ ๑๐. ทำนายว่า ชาววิไล หมายความว่า บ้านเมืองเราได้ผ่านยุคเข็ญมาแล้ว จะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเสียที เราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนนานาอารยะประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย
จะมีเหลือเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นที่รอดตาย เป็นยุคของพระศรีอริยะเมตไตย)

พระคาถาบูชา เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

(ธุป 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ)

พระสยามมินท์ ทะโร วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง

วะรังพุธโธ นะโมพุทธายะ ปิโยเทวา มนุสานัง

ปิโย พรหมมานะ มุตตะโม ปินัน หะริยัง นะมามิหัง

ข้าพเจ้าได้พบหนังสือเล่มนี้ด้วยความบังเอิญ เมื่ออ่านดูแล้วเกิดความศรัทธาจึงได้ทำเป็นไฟล์ PDF แจกเป็นกุศลทาน ซึ่งในใจความหนังสือมีอยู่ว่า

วันหนึ่งในโบสถ์ของวัดศิริประสุประตินาถได้มีหลวงพ่อองค์หนึ่งนั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ของวัด ในเวลานั้นงูตัวหนึ่งได้เลื้อยออกมาจากหน้าพระพุทธรูปในโบสถ์ เมื่อหลวงพ่อได้เห็นงูตัวนั้นก็เกิดความกลัว หลังจากนั้นงูก็ได้กลายเป็นมนุษย์ในรูปของพราหมณ์ แล้วพูดกับหลวงพ่อว่า

“เจ้าไม่ต้องกลัวและตกใจ เจ้าจงฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือพญานาคราชและได้จุติ ณ วัดแห่งนี้เพื่อบำบัดปัดเป่าความชั่วร้ายและคนที่ทำกรรมไว้มากจะ
ให้พินาศหายไปจากโลกนี้
และเจ้าจงประกาศให้ได้รู้ทั่วว่าผู้ใดนำเรื่องของข้าพเจ้าไปพิมพ์แจก 1000 ใบ ภายใน 15-30 วัน มันผู้นั้นจะมีโชคลาภ มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการ และผู้ใดได้รู้ได้อ่าน อย่าคิดว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่เชื่อ และผู้ใดคิดจะพิมพ์ก็ต้องพิมพ์ใน 15-30 วัน
อย่าคิดพิมพ์พลัดวันประกันพรุ่ง หรืออ่านแล้วฉีกทิ้ง ให้พิมพ์แจกจ่ายต่อๆไป (หรือเก็บไว้สวดมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว) ”

หลังจากนั้นหลวงพ่อองค์นั้นได้พิมพ์แจก 1000 ใบ หลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันเท่านั้น ท่านได้สำเร็จวิชาต่างๆ และคุณโกบินตะ ปนะสารทคุปตาได้พิมพ์แจก 1000 ใบ เขาก็ได้เงินทองที่ถูกหยิบยืมไปคืนมา
อีกรายหนึ่งก็พิมพ์แจก 500 ใบ รายนี้เป็นชาวนา วันหนึ่งไปไถนาเขาพบไหใบหนึ่งมีเงินทองเต็มไหไปหมด
ส่วนอีกรายหนึ่งก็ได้พิมพ์แจก 100 ใบ เขาก็ถูกล็อตเตอรี่ 1 ล้านบาท อีกรายหนึ่งเป็นคนถีบสามล้อ ก็พิมพ์แจก 650 ใบ เขาก็เจอแจกันทอง อีกรายหนึ่งเป็นคนตกงานไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีคนรับ พอพิมพ์แจก 3-4 วัน เขาก็หางานทำได้เป็นงานดี เงินเดือนมาก และอีกรายได้อ่านแล้วไม่เชื่อจึงฉีกทิ้ง หลังจากนั้นประมาณ 1-2 วัน ลูกชายเขาก็ตาย
อีกรายหนึ่งคิดจะพิมพ์แจกและพลัดวันประกันพรุ่งจนเลยกำหนด ผู้นั้นเป็นพ่อค้าขาย ก็ขาดทุนและพ่อเขาก็มาตายจากไปอีกคน
อีกรายหนึ่งก็พิมพ์แจก 1000 ใบ ไม่กี่วันเขาก็มีเงินทองแบบไม่น่าเชื่ออยู่ๆก็มีเงินขึ้นมาเอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในโบสถ์ในวัดศิริประสุนาถนี้

ต้องคิดด้วยความสัตย์จริงและศรัทธาอ่าน
แล้วต้องพิมพ์แจก (หรือส่งต่อๆ ไปทางอีเมล์หรือช่องทางอื่น) อ่านแล้วอย่าฉีกทิ้ง อย่าลบ (หรือหากจะลบควรพิมพ์ออกเก็บไว้เสียก่อนเพื่อเป็นศิริมงคล) ให้แจกต่อๆกันไปด้วยความศรัทธาและเชื่อถือจะเป็นผลดีแก่ตนเองและครอบครัว


ที่มา : //talk.mthai.com


 

Create Date : 29 ตุลาคม 2552    
Last Update : 30 ตุลาคม 2552 6:56:11 น.
Counter : 751 Pageviews.  


ชนเผ่าเร่ร่อน
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
" So Others May Live "

สิ่งที่เราทำเพื่อตัวเอง จะตายไปพร้อมกับเรา

แต่สิ่งที่เราทำเพื่อผู้อื่น จะคงอยู่ตลอดไป

..................................................................

อันชีวาข้าไซร์ ใช่ยืนยง
ดุจน้ำค้างหล่นลง แล้วเลือนหาย
แม้ว่าสรรพสิ่งในโลกา ล้วนมากมาย
ก็เป็นได้ดั่งฝัน อันเลือนลาง
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
ShoutMix chat widget
Friends' blogs
[Add ชนเผ่าเร่ร่อน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.