เหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
เหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

[๔๗๖]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มีเหล่าสัตว์เดียรัจฉานจำพวกมีหญ้าเป็นภักษา  สัตว์เดียรัจฉาน
เหล่านั้นย่อมใช้ฟันและเล็มกินหญ้าสด  ก็เหล่าสัตว์  เดียรัจฉานจำพวกมหญ้าเป็นภักษา  คืออะไร
 คือ  ม้า  โค  ลา  แพะ  เนื้อ  หรือแม้จำพวกอื่นๆ  ไม่ว่าชนิดไรๆ  ที่มีหญ้าเป็นภักษา ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย  คนพาล  นั้นนั่นแลผู้กินอาหารด้วยความติดใจรสเบื้องต้นในโลกนี้  ทำกรรมลามกไว้ในโลก
นี้  เมื่อตายไปแล้ว  ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวกที่มีหญ้าเป็นภักษาเหล่านั้น  ฯ[๔๗๗]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มีเหล่าสัตว์เดียรัจฉานจำพวกมีคูถเป็นภักษา  สัตว์เดียรัจฉาน
เหล่านั้นได้กลิ่นคูถแต่ไกลๆ  แล้วย่อมวิ่งไปด้วยหวังว่า  จักกินตรงนี้ เปรียบเหมือน
พวกพราหมณ์เดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชาด้วยตั้งใจว่า  จักกินตรงนี้  จักกินตรงนี้  ฉันใด  ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  มีเหล่าสัตว์เดียรัจฉานจำพวกมีคูถเป็นภักษา  สัตว์เดียรัจฉาน
เหล่านั้นได้กลิ่นคูถแต่ไกลๆแล้ว  ย่อมวิ่งไปด้วยหวังว่า  จักกินตรงนี้  จักกินตรงนี้  ก็เหล่าสัตว์
เดียรัจฉานจำพวกมีคูถเป็นภักษา  คืออะไร  คือ  ไก่  สุกร  สุนัขบ้าน  สุนัขป่า  หรือแม้จำพวกอื่นๆ
 ไม่ว่าชนิดไรๆ  ที่มีคูถเป็นภักษา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  คนพาลนั้น  นั่นแลผู้กินอาหารด้วยความติดใจ
รสเบื้องต้นในโลกนี้  ทำกรรมลามกไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้ว  ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของ
สัตว์จำพวกมีคูถเป็นภักษาเหล่านั้น  ฯ [๔๗๘]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มีเหล่าสัตว์เดียรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในที่มืด  ก็เหล่าสัตว์
เดียรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในที่มืด  คืออะไร  คือ  ตั๊กแตนมอด  ไส้เดือน  หรือแม้จำพวกอื่นๆ
 ไม่ว่าชนิดไรๆ  ที่เกิดแก่ตายในที่มืดดูกรภิกษุทั้งหลาย  คนพาลนั้นนั่นแลผู้กินอาหารด้วยความ
ติดใจรสเบื้องต้นในโลกนี้  ทำกรรมลามกไว้ในโลกนี้  เมื่อตายไปแล้ว  ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
ของสัตว์จำพวกเกิดแก่ตายในที่มืด  ฯ  [๔๗๙]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มีเหล่าสัตว์เดียรัจฉาน  จำพวกเกิดแก่ตายในน้ำ  ก็เหล่าสัตว์
เดียรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในน้ำ  คืออะไร  คือ  ปลา  เต่า  จรเข้  หรือแม้จำพวกอื่นๆ  ไม่ว่าชนิด
ไรๆ  ที่เกิดแก่ตายในน้ำ ดูกรภิกษุทั้งหลายคนพาลนั้นนั่นแลผู้กินอาหารด้วยความติดใจรสเบื้องต้น
ในโลกนี้  ทำกรรมลามกไว้ในโลกนี้  เมื่อตายไปแล้ว  ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวก
เกิดแก่ตาย  ในน้ำ  ฯ [๔๘๐]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มีเหล่าสัตว์เดียรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในของโสโครก  ก็เหล่าสัตว์
เดียรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในของโสโครกคืออะไร  คือ  เหล่าสัตว์จำพวกที่เกิดแก่ตายในปลา

เน่าก็มี  ในศพเน่าก็มี  ในขนมกุมมาสเก่าก็มีในน้ำครำก็มี  ในหลุมโสโครกก็มี  หรือแม้จำพวก
อื่นๆ  ไม่ว่าชนิดไรๆ  ที่เกิด  แก่ตายในของโสโครก  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  คนพาลนั้นนั่นแลผู้กิน
อาหารด้วยความติดใจรสเบื้องต้นในโลกนี้  ทำกรรมลามกไว้ในโลกนี้  เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึง
ความเป็นสหายของสัตว์จำพวกเกิดแก่ตายในของโสโครก  ฯ


ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรากล่าวเรื่องกำเนิดสัตว์เดียรัจฉานแม้โดยอเนกปริยายแล  เพียงเท่า


นี้  จะกล่าวให้ถึงกระทั่งกำเนิดสัตว์เดียรัจฉานเป็นทุกข์  ไม่ใช่ทำได้ง่าย  ฯ


 พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๔

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

หน้าที่ ๒๔๕-๒๔๖  ข้อที่ ๔๗๖-๔๘๐Create Date : 16 มกราคม 2556
Last Update : 16 มกราคม 2556 9:45:23 น.
Counter : 1204 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

รู้ธรรม
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]ภิกษุทั้งหลาย จักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ จักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติ
ไว้แล้ว, จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัด
All Blog