CPA_Elearning ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต by เด็กจอมแก่น
 
 

ตอนที่ 3 ผู้สอบบัญชีคือใคร จะหาผู้สอบบัญชี ที่ไหน และ เมื่อไหร่

ข้อความนี้เป็นการเขียนให้เข้าใจง่ายๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถอ่านแล้วเข้าใจ ซึ่ง นักบัญชี หรือ ผู้สอบบัญชี ถ้าเข้ามาอ่าน อาจเห็นว่า ใช้คำพูด หรือ ภาษา ไม่ค่อยสละสลวย ก็ขอชี้แจงเอาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ในการยื่นงบการเงินให้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมสรรพากร(รวมแบบ ภงด.50) จะต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ทำการตรวจสอบ ก่อน (มีรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี หรือ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ผู้สอบบัญชีคือใคร
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ในความหมายของ กรมสรรพากร มาตรา 3 สัตต จะประกอบด้วย
1.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือ Certified Public Accountant ซึ่งได้รับใบอนุญาต จาก สภาวิชาชีพบัญชี
2.ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) หรือ Tax Auditor ซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก กรมสรรพากร

ความแตกต่างกัน ของ CPA และ TA

I TA จะตรวจสอบงบการเงินของ ห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กเท่านั้น ที่เข้าเงื่อนไข รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ
-มีรายได้รวมต่อปี ไม่เกิน 30 ล้านบาท
-สินทรัพย์รวม ไม่เกิน 30 ล้านบาท
-ทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ล้านบาท
***ไม่รวมงบการเงินของห้างขนาดเล็กที่เลิกกิจการ ต้องให้ CPA ตรวจสอบเท่านั้น**

II ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท, ห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก และ ห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่ ตามมาตรา 39
บางคน จะมีใบอนุญาต เป็นทั้ง CPA และ TA

แล้วจะหา ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีได้ที่ไหน

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร หารายชื่อได้ที่ //www.rd.go.th/publish/7260.0.html
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หารายชื่อได้ที่นี่ //www.dbd.go.th/thai/account_x/detail9_list.phtml?head=062

ต้องหาผู้สอบบัญชีเมื่อไหร่
--โดยปกติแล้ว บริษัทจะต้องประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ เลือกผู้สอบบัญชีประจำปี ประมาณ ไม่เกินเดือน พ.ค. ในแต่ละปี (กรณีเป็นงวดบัญชีปกติ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.)
--แต่บางรายโดยมาก จะไม่ได้หาผู้สอบบัญชีก่อน จะมาหาเอาใกล้หมดเวลา ซึ่ง ถึงยังไง ก็ควรจะ ก่อนสิ้นปี นั้น เนื่องจาก การรับงานตรวจสอบบัญชี ต้อง แจ้งรายชื่อบริษัท หรือ ห้าง ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมสรรพากร ทางอินเตอร์เน็ต เวลาแจ้งเป็นไปตามจริง
--หาก หาผู้สอบหลังจากสิ้นปี จะเกิดปัญหาอะไรบ้าง
1. การตรวจสอบโดยการตรวจนับเงินสดในมือ ณ วันสิ้นปี
2. การตรวจสอบโดยสังเกตการณ์ตรวจนับ สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
**ข้อ 1 และ 2 จะเห็นว่า ไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก ผู้สอบบัญชี รับงาน หลังวันสิ้นปี ไม่สามารถ ย้อนเวลาไปตรวจนับได้
หรือ ถ้า ตรวจนับ ปัจจุบัน แล้วกระทบยอดกลับไปสิ้นปี ก็ค่อนข้างลำบาก ถ้าหากมีรายการค้า จำนวนมาก
สมมติ รับงานตรวจสอบบัญชี ปี 48 เดือน มีนาคม 49 แล้วการตรวจนับสินค้าคงเหลือ จากเดือน มีนาคม 49 กลับมาที่ ปลายปี 48 ถ้ามีรายการซื้อขาย มาก บางรายแทบจะไม่สามารถตรวจสอบได้เลย ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้องเขียนหน้ารายงาน ว่าไม่ได้ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
3.การยืนยันยอด ลูกหนี้และเจ้าหนี้ การค้า
4.การยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร
....ฯ
**สำหรับ ข้อ 3 และ ข้อ 4 ถ้าใช้เงื่อนไข เดิม คือ รับงาน มีนาคา 2549 ก็จะทำให้ การส่งจดหมายยืนยันยอด ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และ เงินฝากธนาคาร ไม่สามารถทำได้ทัน ภายในกำหนดเวลาที่ต้องนำส่งงบการเงินตามกฏหมาย ก็จะเป็นสาเหตุให้
--นำส่งงบการเงินล่าช้า ทำให้ต้องเสียค่าปรับ ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมสรรพากร
--หรือ อาจมีการเขียนหน้ารายงานแบบมีเงื่อนไข เช่น กรณีที่ถูกจำกัดขอบเขต เรื่อง การยืนยันยอดฯ ....ฯ


ทั้งหมด ก็เป็นตัวอย่าง ของปัญหาที่เกิดจาก ผู้ประกอบการไม่เข้าใจข้อกำหนดของกฏหมาย ว่ามีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยเป็นตัวกำหนดเงื่อนไข

อ่าน พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 //www.dbd.go.th/thai/law/prb2543.phtml

เด็กจอมแก่น




 

Create Date : 28 กันยายน 2548   
Last Update : 28 กันยายน 2548 14:36:49 น.   
Counter : 7833 Pageviews.  


ตอนที่ 2 ข้อควรรู้ ของเจ้าของกิจการ ในการทำบัญชี

การจ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชี

ตัวอย่าง ของปัญหากรณีการจ้างสำนักงานบัญชี เท่าที่เจอ

1. รอเกือบถึงเวลายื่นงบปลายปี ค่อยจ้างคนทำบัญชี อันนี้เจอบ่อยมาก เพราะเจ้าของธุรกิจคิดว่า จ่ายเฉพาะเดือนที่เริ่มจ้าง

เช่น จดทะเบียนธุรกิจ ก.พ. 48 แต่ไป เริ่มจ้างสำนักงานบัญชี พ.ย.48 คิดว่าก็เท่ากับจ่ายค่าจ้างแค่ 2 เดือน จริงๆ แล้ว คนทำบัญชี ต้องเริ่มทำบัญชี ตั้งแต่ เริ่มจัดตั้งบริษัทฯ เลย ยังไงก็ต้องคิดค่าจ้างตั้งแต่ต้นนั่นแหละ แถมเจ้าปัญหาก็หมกเอาไว้ พอสะสางเสร็จ ค่าปรับภาษีบานตะไท


2. ต้องการค่าจ้างราคาถูก อันนี้ก็ ตาดีได้ ตาร้ายเสีย ถ้าเจอราคาถูกด้วย แล้วทำบัญชีดีด้วย ก็ถือว่าถูกหวย แต่ก็ควรจำไว้ด้วย บริการ กับ ราคา มันควรจะไปในทิศทางเดียวกัน บริการดี ราคาก็ต้องดีด้วย หาก ราคาไม่ดี แล้ว บริการจะดีได้อย่างไร

3. อ่านสัญญาจ้าง ให้เข้าใจก่อน ลงนาม เพื่อกันความเข้าใจผิด เกี่ยวกับขอบเขตของงาน เท่าใด ทำบัญชีเท่านั้น หรือ ยื่นภาษีให้ด้วย มีการวางรูประบบบัญชีด้วยหรือไม่ และ บริการปรึกษาด้วยรึเปล่า โดยมากมักจะแยกสัญญากัน เช่น กำหนดราคาขั้นต่ำ ต่อ เอกสารจำนวนเท่าใด การรับส่งเอกสาร และ การยื่นแบบภาษีอากรต่างๆ ฯลฯ

คำแนะนำกิจการเกี่ยวกับการทำบัญชี ที่เจ้าของธุรกิจควรจะทราบ

1. ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี ซึ่ง สภาวิชาชีพ เป็นผู้ออกมาตรฐาน และ งบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน ที่เราเห็นหรือรู้จักกัน ก็คือ งบการเงินที่จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีนั่นเอง ซึ่งเราจะต้องยื่นงบการเงินต่อ กระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

2. ความรู้ด้านภาษีอากร ซึ่ง กรมสรรพากร เป็นผู้กำหนด กฏหมายตาม ประมวลรัษฏากร ซึ่งเราจะต้องนำไป ปรับปรุง บัญชีกำไรขาดทุน ที่เราได้จากข้อ 1 จำพวกที่สรรพากรไม่ยอมให้ถือเป็นรายจ่าย ฯ กลายเป็นยอดกำไรขาดทุนทางภาษี ซึ่งจะไม่เท่ากับงบการเงิน ที่ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ แต่เราจะยื่นสรรพากร โดยใช้แบบ ภงด.50

ข้อนี้เจ้าของธุรกิจจะเข้าใจผิดกันเป็นส่วนใหญ่ ว่าทำไม ได้กำไรตามงบกำไรขาดทุนแล้ว ต้องมามีการปรับอะไรอีกล่ะ

ก็เพราะว่า นักบัญชีต้องทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชี 2543 คือบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี แต่ ต้องยื่นเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฏากร ของกรมสรรพากร เป็นคนละหน่วยงานกัน โดยมากจะเข้าใจว่าต้องทำตามสรรพากรอย่างเดียว

เด็กจอมแก่น




 

Create Date : 29 สิงหาคม 2548   
Last Update : 2 กันยายน 2548 12:29:27 น.   
Counter : 496 Pageviews.  


ตอนที่ 1 อย่างแรก ก็ ต้องหาผู้ทำบัญชี ตาม พรบ.2543 ก่อน

ขั้นแรกเลย ก็หาผู้ทำบัญชี ตาม พรบ.การบัญชี 2543

คลิ๊ก "พรบ.การบัญชี 2543 และ กม.ที่เกี่ยวข้อง"

มาตรา 19 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี(เจ้าของกิจการ) ต้องจัดให้มี ผู้ทำบัญชี ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดตาม มาตรา 7 (6) เพื่อจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 29 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 มาตรา 12 หรือมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 9 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ต้องจัดให้มีการทำบัญชีนับแต่วันเริ่มทำบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นต้นไป

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้เริ่มทำบัญชี นับแต่วันที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ได้รับการจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลตามกฎหมาย

ผู้ทำบัญชี จะต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้ทำบัญชีได้ ตามมาตรา 7(6) และ ต้องขึ้นทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(ไม่จำเป็นต้องมีเลขทะเบียนก่อนรับงาน คือ หลังรับงานจากบริษัทแล้วค่อยไปขึ้นทะเบียนก็ได้) ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบการแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี ได้จากเวบไซด์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เด็กจอมแก่น




 

Create Date : 28 สิงหาคม 2548   
Last Update : 28 สิงหาคม 2548 23:05:34 น.   
Counter : 1050 Pageviews.  



เด็กจอมแก่น
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]




CPA / TA (Tax Auditor)

ติวCPA

หัวหน้าแก๊งค์บัญชี :

ชื่อหัวหน้าแก๊งค์บัญชี เกิดจาก ไปเห็น ซาตาน (อาเฮียเกลือร่วง) ตั้งชื่อบล็อกว่า แก๊งค์บัญชีอะไรดีล่ะ ก็เลย แกล้งชิงตำแหน่งหัวหน้ามาซะก่อน ไม่สนล่ะว่าใครจะเก่งกว่า 555 ข่มซะงั๊น

ปกติคนเรียนบัญชี มักจะถูกมองว่า ลักษณะนิสัยที่ละเอียด รอบคอบ บางคนชอบกินจุกจิก บางคนไม่ค่อยชอบออกสังคมเท่าใด แต่ถ้าทำนานๆไป จะมองกำไรขาดทุนในทุกๆเรื่อง 555 อันนี้แอบเข้าไปอ่านบล็อกของ คุณ wbj เอ๊ะ มันจริงรึเปล่าล่ะนี่

วันนึง ก็ไปเห็นกระทู้ห้องสีลมว่า มีใครเจอ External Audit มาถามโน่นถามนี่บ้างเนี่ย ทำไมเค้าถึงเลือกทำงานในอาชีพที่ทำให้คนเกลียด งึมงำๆๆ เอาไงดี ก็มันได้ตังส์อ่ะ
[Add เด็กจอมแก่น's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com