ความรู้ควรมีไว้แลกเปลี่ยนถ้าอ่านแล้วสงสัย POST ถามได้เลยครับ
Group Blog
 
All blogs
 

คำถามที่มักจะพบบ่อยเกี่ยวกับโครงงาน Marketing Trainee 24


"Marketing Trainee #24 - Get good skills and Opportunities"

FAQ คำถามที่มักจะพบบ่อยเกี่ยวกับโครงการ Marketing Trainee 24 by J-mat


Marketing Trainee คือ ?
ตอบ Marketing Trainee หรือ โครงงานอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ เป็นโครงงานอบรมที่มีมากว่า 23 ปี เราได้ผลิตนักการตลาดที่มีศักยภาพมากมาย อีกทั้งยังเป็นโครงงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิชาชีพด้านการตลาดของไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ Marketing Association of Thailand และยังเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่างเข้าร่วมสนับสนุนโครงงานครั้งนี้การอบรมโครงงาน Marketing Trainee ต่างจากเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือป่าว?
ตอบ เนื่องจากเป็นการให้ความรู้จากนักการตลาดจากบริษัทชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในงานด้านนั้น จึงเป็นทั้งภาคทฤาฎี และ ประสบการณ์ตรงด้านต่างๆ

จะได้อะไรจากการอบรม Marketing Trainee ?
ตอบ หลักสูตรของโครงงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมให้นิสิตนักศึกษาก่อนเข้าไปทำงานในด้านการตลาด และ สร้างเครือข่ายนักการตลาดที่ผ่านการเลือกสรรค์แล้วจากทั่วประเทศ
หลักๆโครงงาน Marketing Trainee ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะประกอบด้วย
1. การอบรมภาคทฤษฎีจากนักการตลาดชั้นนำกว่า 40 ท่านเข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ระยะเวลา 1.5 เดือน
2. ภาคปฎิบัติ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสฝึกวางแผนการตลาด โดยมีรุ่นพี่ Trainee รุ่นก่อนมาเป็นพี่ที่ปรึกษาการวางแผนกรตลาด พร้อมทั้งให้นำเสนอแนวคิดให้ผู้บริหาร ซึ่งได้มาจากผู้บริหารของผู้สนับสนุนโครงการ ในแต่ละปี ระยะเวลา 1.5 เดือน
3. การทดสอบตัวเอง และแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากร เครือข่ายรุ่นพี่ Trainee กว่า 23 รุ่น รวมถึงผู้เข้าร่วมอบรมจากสถาบันต่างทั่วประเทศ ทั้งด้านวิชาการและงานด้านการตลาด
4. เรียนรู้การปรับตัวเพื่อทำงานจริงๆร่วมกับเพือนใหม่ ที่มาจากสังคมที่มีความแตกต่างใครจะเข้าร่วม Marketing Trainee ได้บ้าง ?
ตอบ มีข้อกำหนดหลักๆดังนี้ครับ1. เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ (นักศึกษาที่จะจบ 3 ปีครึ่งต้องมีใบรับรองจากสถาบันว่าจะจบการศึกษา 3 ปีครึ่ง) และมีหน่วยกิตวิชาการตลาดมากกว่า 12 หน่วยกิต
2. อายุไม่เกิน 22 ปี
3. ไม่ได้สังกัด หรือทำงานอยู่ที่ใดระหว่างอบรม
4. โดยจะต้องสมัครเพื่อรับสิทธิ์ในการสอบข้อเขียนก่อน 6 ก.พ. 53
5. ผ่านการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

การเข้าร่วมอบรมผู้สนใจต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง?
ตอบ ค่าใบสมัคร 50 บาท ค่าสถานที่และวิทยากรในส่วนที่เหลือผู้สนับสนุนของโครงการ และสมาคมการตลาดจะออกให้ (ไม่รวมค่าถ่ายเอกสารประกอบการเรียน ค่าเดินทาง ค่าขนม และค่าอาหารนะจ๊ะ)ถ้าเรียนอยู่ต่างจังหวัดสนใจจะสอบอย่างไรดี?
ตอบ ข่าวดีครับโครงการนี้มีสถานสอบต่างจังหวัดด้วยครับ
กรุงเทพ และปริมณฑล - อาคาร ก.พ.ร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต่างจังหวัด (จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มหาวิทยลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
ภาคใต้ - มหาวิทยาลัยสงขลา (สงขลา)
ภาคเหนือ - (เชียงใหม่)
อย่างไรก็ตามถ้าน้องๆสถาบันไหนติดสอบ หรือไม่สะดวกด้านการเดินทางสามารถแจ้ง ตัวแทนยุวสมาชิกสมาคมการตลาดฯ (JMAT) คุณนิสิต 080-447-0566, คุณพรรณิดา 081-728-0941 หรือ am_jmat@yahoo.com หรือจะ POST มาฝากถามก็ได้นะครับยินดีตอบให้ครับ

อบรม 3 เดือนนานไปป่ะ?
ตอบ ไม่นานหรอกครับ หลักสูตรโครงร่างมาจากนักการตลาดมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการทำงาน หากพิจารณาถึงหัวข้อการอบรม และวัตถุประสงค์ของการอบรมที่จะสร้างเครือข่ายนักการตลาดรุ่นใหม่ ดังนั้นระยะเวลา 3 เดือนในการอบรมแล้วถือว่าไม่นานครับ


นานาทัศนจากรุ่นพี่เกี่ยวกับโครงงาน Marketing Trainee พี่โป่ว Marketing Trainee รุ่น 5 จาก ผจก.ฝ่ายขาย Bausch and Lomb Soft Lensอีกหนึ่งความเห็นของ พี่บอย Marketing Trainee รุ่น 13 จาก D-tac


ทั้งนี้ระหว่างอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเรียนรู้งานด้านการตลาดสายงานต่างๆ ทั้งจากรุ่นพี่ที่พร้อมจะมาให้ความรู้จึงเป็นการย่นระยะเวลา และเพิ่มความมั่นใจในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตัวเองได้ง่ายขึ้นโครงงานนี้อบรมที่ไหน?
ตอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างติดต่อขอสถานที่คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : //www.marketingthai.or.th/thai/events/detail.asp?id=497
หรือ ตัวแทนยุวสมาชิกสมาคมการตลาดฯ (JMAT) คุณนิสิต 080-447-0566, คุณพรรณิดา 081-728-0941
หรือ am_jmat@yahoo.com หรือจะ POST มาฝากถามก็ได้นะครับยินดีตอบให้ครับ
 

Create Date : 15 มกราคม 2553    
Last Update : 18 มกราคม 2553 16:29:48 น.
Counter : 1669 Pageviews.  

เปิดรับสมัครโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาการตลาดปี 4 "Marketing Trainee # 24 by JMAT"

Marketing Trainee # 24 by JMAT
"Get a good skills & Opportunities"


กลับมาอีกครั้งหลังการเคลียร์งานช่วงปีใหม่เลยมา UPDATE โครงการดีๆที่ไม่อยากให้พลาดกัน ตามสัญญาแล้วกับ โครงการอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 24 (MARKETING TRAINEE 24) By J-mathttps://www.youtube.com/watch?v=9ngZ0epWdXQ

อีกหนึ่งเสียงจากรุ่นพี่ MARKETING TRAINEE

พี่ธเนศ - Managing Director - บริษัท สแตรททิจิก โซลูชั่น อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
ความเห็นจากพี่พิก (Marketing Trainee 7) Trade Marketing Manager, Beiersdorf (Thailand) Co.Ltd
ท้าวความกันสักนิดกับรายละเอียด Marketing Trainee คือ
โครงการอบรมที่ได้รับการผลักดันจากสมาคมวิชาชีพทางการตลาด หรือสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่จะรวบรวมนักศึกษาจากสถาบันชั้นนำทั่วประเทศ คัดเลือกผู้อบรมเพียง 80 รายเท่านั้นที่จะมีโอกาส ร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ MARKETING TRAINEE 24 โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และ J-MAT ซึ่งน้องๆจะได้รับการอบรมจากนักการตลาดที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และ ทดลองทำงานจริงกับกิจกรรม Field Work Activities รวมถึง รับโจทย์ทางการตลาดจากบริษัทจริงนำเสนอแผนงานให้นักการตลาดจากบริษัทผู้สนับสนุนโครงการ

GOOD SKILLS
การส่งเสริมความรู้ทักษะและประสบการณ์นอกโรงเรียนโครงการประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ครับ

1. ความรู้นอกห้องเรียน จากประสบการณ์ของนักการตลาดชั้นนำของประเทศ จากบริษัทต่างๆ กว่า 40 ท่าน ต้องขอพระขอบคุณวิทยากรใจดีจากปีก่อนๆ ที่ให้ความกรุณามาแบ่งปันประสบการณ์ให้น้องๆ อาธิเช่น
คุณชนิต สุวรรณพรินทร์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด (บริษัท กรีนสปอต จำกัด)
(Marketing Overview)
คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
ผู้จัดการทั่วไปการจัดการธุรกิจและการตลาด (บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด)
(ความสัมพันธ์ของงานการตลาด / งานวิจัย และ การโฆษณา)
คุณเมธี จารุมณีโรจน์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร (บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด)
(Marketing for Consumer Goods)
คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช
ผู้อำนวยการพัฒนาเครือข่ายจัดจำหน่าย (บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด)
(Marketing for Industrial Goods)
ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
Brand Strategist & Corporate Advisor (The BrandBeing Consultant Co., Ltd)
(Brand Building Process)
คุณพงษกรณ์ คอวนิช MARKETING TRAINEE รุ่น 6
Marketing Communication & Activity Manager (เอไอเอส)
(Marketing for Services)
คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (บริษัท อินเด็กซ์ อีเวนท์ เอเจนซี่ จำกัด (มหาชน))
(Event Marketing)
คุณศรชัย จาติกวณิช
กรรมการผู้จัดการ (บริษัท อินเฮาส์ โปรดักส์ จำกัด)
(Pricing Strategy)
ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์
Managing Director (Inspire Research)
(Marketing Research)
คุณธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง MARKETING TRAINEE รุ่น 2
Managing Director, บริษัท สแตรททิจิก โซลูชั่น อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
(Marketing Professional Acquaintance and Marketing Simulation Game)หมายเหตุ: ยังมีวิทยากร และรุ่นพี่ท่านอื่นๆอีกหลายท่านที่มามอบความรู้ให้ครับ ต้องขออภัยที่ไม่สามารถ list รายชื่อวิทยากรได้ครบถ้วนครับจำไม่ได้จริงๆ

2. กิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฎิบัตินอกห้องเรียน จากบริษัทต่างๆ (ตัวอย่างปีก่อนๆ เช่น วางแผน Mystery Shopper กับ Nivea โดย Present ให้กับผู้บริหารโดยตรง หรือ แผน E-marketing ของ ADDIDAS (GROOMING PRODUCT) หรือ วางแผน และจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขายใน Homemart ของ SCG)
Case Study จาก Marketing Manager ของบริษัทต่างๆพร้อมกับนำเสนอ (เช่น GMM GRAMMY, Smart pulse เป็นต้น) และ ร่วมเรียนรู้เชิงปฎิบัติกับ Simulation Game เกมจำลองธุรกิจ

นอกจากความรู้จากนักการตลาดตัวจริงแล้วยังได้เรียนรู้การทำงานกับผู้เข้าร่วมอบรมจากทั่วประเทศ และยังได้มิตรภาพที่หาซื้อไม่ได้อีกนะครับ


"GOOD OPPORTUNITIES"
โอกาสพบเพื่อใหม่จากสถาบันต่างๆ และ รุ่นพี่ TR ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ร่วมเรียนรู้งานด้านการตลาดประเภทต่างจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมรับน้อง Marketing Trainee 23
ขั้นตอนการรับสมัครและการคัดเลือก (อย่าพลาด)
1. ซื้อใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครวันนี้ - 6 กุมภาพันธ์ 2553 (ใบละ 50 บาท)
ที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) เวลา 9.00-17.00 น. หรือ ตัวแทนยุวสมาชิกฯ (JMAT) คุณนิสิต 080-447-0566 หรือ am_jmat@yahoo.com
2. สอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 6 ก.พ. 2553
กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง - อาคาร ก.พ.ร., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต่างจังหวัด (จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มหาวิทยลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อุบล)
ภาคใต้ - มหาวิทยาลัยสงขลา (สงขลา)
ภาคเหนือ - มหาวิทยลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้สถาบันที่มีนักศึกษาสนใจจำนวนมากแต่ติดปัญหาเรื่องการเดินทางมาสอบ หรือวันสอบสามารถแจ้งได้ที่ ตัวแทนยุวสมาชิกสมาคมการตลาดฯ (JMAT) คุณนิสิต 080-447-0566

3. ประกาศผลสอบข้อเขียนวันพุธที่ 17 ก.พ. 2553
4. สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 2553
5. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 4 มี.ค. 2553
6. รายงานตัวและปฐมนิเทศน์วันเสาร์ 13 มี.ค. 2553
7. อบรมวันที่ 15 มี.ค. -20 พ.ค. 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ //www.marketingthai.or.th หรือ ตัวแทนยุวสมาชิกสมาคมการตลาดฯ (JMAT) คุณนิสิต 080-447-0566, คุณพรรณิดา 081-728-0941 หรือ am_jmat@yahoo.com หรือจะ POST มาฝากถามก็ได้นะครับยินดีตอบให้ครับ


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ดีๆกับเราได้นะครับ


Tag: Marketing Trainee 24, Jmat, J mat, J-mat, โครงงานอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์, โครงการอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์, TR 24, เทรนนี 24
 

Create Date : 12 มกราคม 2553    
Last Update : 27 มกราคม 2553 10:33:34 น.
Counter : 1254 Pageviews.  


มือใหม่ช่างซัก
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
ความรู้ที่ไม่ได้ถ่ายทอดบางส่วนจะหายไปเมื่อคนนั้นตาย
Friends' blogs
[Add มือใหม่ช่างซัก's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.