คริสตจักร – วิญญาณหลอนผีศาสนา Churches - Haunts of Religious Demons
คริสตจักรเป็นที่อยู่ของบรรดาผีศาสนา ในทุกๆคริสตจักรจะมียี่ห้อคริสเตียนเป็นของตนเองและสมาชิกของคริสตจักรก็จะรับเอายี่ห้อแห่งการล่อลวงเหล่านั้น

เพื่อนๆที่รักทั้งหลาย คำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์นั้นนำเราให้เป็นสาวกของพระองค์และเชื่อฟังในพระเยซูคริสต์ คำสอนของพระองค์ไม่ได้สอนให้เราเข้าส่วนกับองค์การหรือระบบใดๆ

คำสอนของพระองค์นั้นสอนให้เราเข้าส่วนกับอาณาจักรของพระเจ้า เพราะเราติดตามและเชื่อฟังพระเยซูคริสต์

พวกเราอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ คริสตจักร(โบสถ์)เป็นองค์การที่ดำเนินการโดยผู้คนและพวกเขาทำเพียงเพื่อตอบสนองผู้คน พวกเขาไม่นำคนให้ติดสนิทกับพระเยซู

คริสตจักรเหล่านี้ดำเนินการโดยการล่อลวง พวกเขาใช้พระคัมภีร์ในการยืนยันพระเยซูและบอกพวกเราให้ติดตามพระเยซูและเชื่อฟังพระองค์ว่าเป็นพระเจ้า พวกเขาใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อล่อลวงผู้คน นี่แหละคือสิ่งที่ซาตานทำ เขาใช้ความจริง...แล้วบิดเบือนความจริงเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา นั่นคือสิ่งที่ระบบคริสตจักรทำกัน

***คริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้า พระกายพระคริสต์ไม่ใช่รูปแบบที่เป็นระบบ

***คริสตจักรของพระเจ้าคือคนที่ติดตามและเชื่อฟังพระเยซูคริสต์... ดำเนินชีวิตตามคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์


ในคริสตจักรไม่มีคนที่ติดสนิทในพระเจ้าจริงๆ.... คนที่ติดสนิทพระเจ้าที่พวกเขาจริงจังในการติดตามพระเยซูคริสต์เขาจะไม่อยู่ในคริสตจักร(โบสถ์) ...พวกเขาจะออกจากความชั่วช้าเหล่านั้นเพราะคริสตจักรดำเนินการโดยการชั่ว คริสตจักรเหล่านี้เป็นส่วนของโลก พวกเขาไม่ใช่ส่วนของอาณาจักรพระเจ้า

เพื่อนๆที่รักทั้งหลาย คุณเป็นของพระเยซูหรือเปล่า?

คุณเป็นสาวกคนหนึ่งของพระองค์หรือเปล่า? คุณฟังเสียงของพระองค์และติดตามพระองค์มั๊ย? คุณได้มาเพื่อเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ หรือคุณมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชมรมที่เรียกตัวเองว่าคริสตจักร?

เพื่อนเอ๋ย..คุณต้องการพระเยซู..

ถ้าคุณต้องการชีวิตนิรันดร์...จงทำความรู้จักกับพระเยซูและติดตามพระองค์ และเชื่อฟังพระองค์...

จงออกจากโบสถ์!!...สถานที่ๆมีวิญญาณผีศาสนาคอยหลอกหลอนคุณอยู่นั้น

มีเพียงพระเยซูคริสต์ที่สามารถให้ชีวิตนิรันดร์แก่คุณได้

คุกเข่าลง..แล้วร้องหาพระเยซูจนกว่าพระองค์จะตอบคุณ และคุณรู้ว่าคุณได้พบพระองค์แล้ว คือพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และคุณติดตามพระองค์

ขอพระเยซูอวยพระพรคุณ


*****
Churches - Haunts of Religious Demons
คริสตจักร – หลอนผีศาสนา
Uploaded by finalcall07 on Dec 29, 2011
Churches are the haunts of religious demons. Every church has its own brand of Christianity and the members of that church subscribe to that brand of deception. Dear friend, the Gospel of Jesus Christ leads us to DISCIPLESHIP, to OBEDIENCE to JESUS CHRIST. It does not make us a part of an organization, it makes us part of the Kingdom of God because we FOLLOW and OBEY JESUS CHRIST. We are in a real relationship with the Living God. Churches are organizations run by people and they just serve people, they don't bring them closer to Jesus Christ. They are run by DECEPTION. They use the BIBLE that testifies of Jesus and tells us to follow Jesus Christ and obey Him as LORD, they use that, to deceive people. That is what the devil does. He uses the truth, he twists it for his own benefit and that is what church organizations do. The real church of God, the Body of Christ is not an organization. It is those people who follow Jesus Christ. There are no godly people in churches. Godly people who are serious about following Jesus Christ will not stay in a church, they will get out of that corruption because churches are run by corruption. They are part of this world, they are not part of the Kingdom of God. Dear friend, do you belong to JESUS? Are you a DISCIPLE? Do you LISTEN to HIS VOICE and FOLLOW HIM? Have you come to OBEDIENCE to JESUS CHRIST or have you become part of a club that calls itself church? You NEED JESUS my friend. GET TO KNOW JESUS and FOLLOW HIM, OBEY HIM if you want eternal life. GET OUT OF CHURCH, that is the haunt of religious demons that deceive people. Only Jesus can give you eternal life. Get down on your knees and call out to Jesus UNTIL He answers you and you KNOW that you've met the Living God, and follow Him.
May Jesus bless you.

//www.finalcall07.com
Here is a testimony of the demonic catholic church: //www.jesus-is-lord.com/charlot1.htm

***เคยได้ยินมาว่า มีองค์การจากต่างประเทศเอาเงินมาหว่านให้ ศบ. จำนวนมากในประเทศไทย เขาทำพันธสัญญาอะไรกัน

ลูกแกะตัวเล็กๆ ....คุณรู้หรือไม่??

FB: https://www.facebook.com/groups/170408246326805/322306691136959/?cmntid=323434144357547#!/groups/165119830201677/Create Date : 02 มกราคม 2555
Last Update : 9 มกราคม 2555 15:17:56 น.
Counter : 681 Pageviews.

Message From Jesus: January 1st, 2012 สารจากพระเยซู: 1 มกราคม 2012
สารจากพระเยซู: 1 มกราคม 2012พระวจนะจากพระเจ้ามาถึงเบทซี่ วิลเลี่ยมส์
เมื่อเวลาประมาณเที่ยงของวันที่ 1 มกราคม 2012
พระเยซูตรัสว่า “เมื่อพวกเขาพูด สันติภาพ, มันไม่มีสันติภาพ!!!...
พระองค์กำลังส่งการทำลายล้างลงมาบนโลก และพระองค์กำลังเอาฝูงปศุสัตว์ออกไป...พระองค์กำลังเอาสัตว์ต่างๆออกไป....จะมีเพียงลูกๆของพระองค์เท่านั้นที่รอด...
พระองค์กำลังมา พระองค์กำลังมาในไม่ช้านี้...มันจะไม่มีสันติภาพ จะมีแต่ความหายนะอย่างฉับพลัน!! …
มีเพียงลูกๆของพระองค์เท่านั้นที่จะได้รับการปกป้อง พวกเขาเป็นของพระองค์....
เจ้าต้องบอกพวกเขาว่า เรากำลังมา... ความพินาศและการกันดารอาหารกำลังมาถึงบนแผ่นดินของทุกๆประเทศ.....
พวกเขาต้องสารภาพบาปและกลับใจใหม่ด้วยความจริงใจ...
เจ้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการกลับมาของเรา
เรากำลังมาเพื่อพิพากษา และเราจะมาในไม่ช้า.....
เจ้าต้องพร้อม....หลายๆคนคิดว่าเราจะยังไม่มา...แต่เรากำลังมา
เรากำลังกลับมาพร้อมกับการสังหารคนจำนวนมากพร้อมๆกัน ...
หลายๆคนคิดว่าเราจะกลับมาพร้อมกับการจุ๊บ แต่มันไม่ใช่อย่างนั้น....
เรามาเพื่อพิพากษา และเราจะมาอย่างฉับพลัน....
ลูกๆของเราจะได้รับการดูแล....พวกเขามีตราประทับของเรา
เราจะปกป้องลูกๆของเรา...เรากำลังมาเพื่อสิ่งที่เราซื้อและได้จ่ายราคาแล้วนั้น....
เจ้าจะต้องตั้งใจกับสิ่งเหล่านี้ที่เราได้พูดวันนี้.....
ไม่มีสันติภาพ!!!!...
เราไม่ได้ส่งสันติภาพบนแผ่นดิน..แต่เรากำลังส่งความหายนะมาบนแผ่นดิน....”

ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณ..ถ้าคุณสารภาพบาป กลับใจและเชื่อฟังพระองค์ เอเมน

"Message From Jesus: January 1st, 2012"
by John Williams on Monday, January 2, 2012 at 3:25am
WORD FROM THE LORD GIVEN TO BETSY WILLIAMS,
GIVEN AT APPROXIMATELY NOON JANUARY 1, 2012
THE LORD JESUS SAID, WHEN THEY SAY PEACE, THERE IS NO PEACE...
HE IS SENDING POISON DOWN ON THIS EARTH,
AND HE IS TAKING ALL OF THE CATTLE OUT...
HE IS GOING TO TAKE MANY OF THE ANIMALS...
ONLY HIS CHILDREN WILL BE SAFE...
HE IS COMING, AND HE IS COMING SOON...
THERE WILL BE NO PEACE, SWIFT DESTRUCTION!
AS SOON AS THEY MENTION PEACE, SWIFT DESTRUCTION!
ONLY HIS CHILDREN ARE PROTECTED THEY ARE HIS...
YOU MUST TELL THEM THAT I AM COMING...
DESTRUCTION AND FAMINE IS COMING UPON THE LAND OF EVERY NATION...
THEY MUST REPENT WITH A SINCERE HEART...
YOU MUST BE READY FOR MY RETURN,
I AM COMING TO JUDGE AND I AM COMING SOON...
YOU MUST BE READY...
MANY THINK THAT I AM NOT COMING, BUT I AM COMING...
I AM COMING BACK WITH A BLOOD BATH OF WRATH...
MANY THINK THAT I AM COMING BACK WITH A KISS, BUT I AM NOT...
I AM COMING TO JUDGE AND I AM COMING SWIFTLY...
MY CHILDREN WILL BE TAKEN CARE OF,
THEY HAVE MY SEAL, I WILL PROTECT MY OWN...
I AM COMING BACK FOR WHAT I HAVE BOUGHT AND PAID FOR...
YOU MUST TAKE HEED OF THESE THINGS THAT I HAVE SPOKEN TODAY...
THERE IS NO PEACE...
I'M NOT SENDING PEACE UPON THE LAND,
I'M SENDING DESTRUCTION UPON THE LAND...
May Jesus bless you,
If you repent and obey Him...

https://www.youtube.com/user/TheRevBetsy
https://www.youtube.com/user/OperationReapSouls

FB: https://www.facebook.com/groups/170408246326805/322306691136959/?cmntid=323434144357547#!/groups/165119830201677/Create Date : 02 มกราคม 2555
Last Update : 9 มกราคม 2555 15:21:41 น.
Counter : 701 Pageviews.

0 comment
สารสำหรับปี 2012 – จงเป็นกิ่งที่บังเกิดผล Message for 2012 - Bear Much Fruit

สารสำหรับปี 2012 – จงเป็นกิ่งที่บังเกิดผล

วันนี้ วันที่ 1 มกราคม 2012 พระเจ้าให้นิมิตมาทางข้าพเจ้าทางความฝันและได้รับสารสำหรับปี 2012 เช้านี้เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นมา ข้าพเจ้าได้อธิษฐาน และพระเจ้าตรัสว่า “จงบังเกิดผล”!!!

พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมาก(ยน. 15:8)” ....

พระองค์ยังตรัสอีกว่า....

***“กิ่งทุกกิ่งในเราที่ไม่ออกผล จะถูกตัดออกและโยนทิ้งเสียในกองไฟ (ยน. 15:2)”!!

...ข้าพเจ้าเห็นไฟนั้นในความฝัน และเห็นผู้คนที่ข้าพเจ้ารู้จักกำลังถูกเผาในกองไฟ ไฟที่ร้อนแรง...

ชีวิตเราจะต้องมีทำให้เกิดผลเช่นไร?....

พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เจ้าต้องเป็นคนชอบธรรม , เป็นคนบริสุทธิ์ , และต้องสร้างสาวกของเรา”......

.. พระเยซูได้สั่งให้เราทั้งหลายออกไปทั่วโลก และสร้างสาวกพระองค์ ถ้าเราไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐเพื่อนำคนมาสู่อาณาจักรของพระเจ้า ชีวิตเราก็ไม่บังเกิดผล

เพื่อนๆ ที่รักทั้งหลาย...พระเจ้าของเราจะตัดลูกๆของพระองค์ที่ไม่บังเกิดผลออก ผู้ที่บังเกิดผลจะถูกชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ จะถูกลิดกิ่ง จะถูกทำให้บริสุทธิ์เพื่อว่าเขาจะบังเกิดผล

ขอพระเจ้าอวยพระพรท่าน

Message for 2012 - Bear Much Fruit

Today is January 1st, 2012. The Lord Jesus gave me a dream and a message for 2012. This morning when I woke up,I prayed and He said to me:”BEAR MUCH FRUIT”
Jesus said:”Hereby is my Father glorified, that you bear much fruit.” He also said that:”The branch in Me that does not bear fruit gets cut off and thrown into the fire.” I saw this fire in my dream and I saw people that I know burning like embers in this fire, this consuming fire.
What are the fruit that we must bear? The Lord said to me:”Righteousness, holiness and disciples” - Jesus commanded us to go into all the world and make disciples of all nations. If we do not produce other children of the Kingdom of God, we are unfruitful. Dear friends, our Lord will cut off those children of His that do not bear fruit. Those who bear fruit, will be cleaned, will be pruned, will be purified so that they can bear much fruit.
May Jesus bless you.

FB:https://www.facebook.com/groups/170408246326805/322306691136959/?cmntid=323434144357547#!/groups/165119830201677/Create Date : 01 มกราคม 2555
Last Update : 9 มกราคม 2555 15:24:35 น.
Counter : 579 Pageviews.

0 comment
The Day Of The Lord!! วันแห่งพระพิโรจ!!!
เหล่านี้เป็นการรวบรวมข้อความในพระคัมภีร์มาอธิบายพอให้มองเห็นภาพวันแห่งพระพิโรจที่จะมาถึง รวมทั้งการเตือนล่วงหน้าด้วยภัยพิบัติต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในแผ่นดินโลก...เหตุการณ์ต่างที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เช่น ซึนามิ..น้ำท่วม..แผ่นดินไหว..ภูเขาไฟระเบิด...โรคระบาด..พายุรุนแรงต่างๆนั้น ต่อไปจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ....เพราะความบาปของโลกนี้สูงไปถึงสวรรค์แล้ว....พระเยซูจะเสด็จกลับมาเร็วๆนี้....

ท่านยังพอมีเวลาที่จะหันกลับจากความบาป แล้วมาดำเนินชีวิตในทางอันชอบธรรมของพระองค์

จงกลับใจ...กลับตัว...ก่อนที่จะสายเกินไป!!!!!

อิสยาห์ 55 / Isaiah 55
55:6 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ เมื่อจะพบพระองค์ได้ จงทูลพระองค์ ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้

55:6 Seek ye the LORD while he may be found, call ye upon him while he is near:

REPENT....REPENT....REPENT!!!
The Day of The Lord Is At Hand!!!


The words of God that depict The Day Of The Lord..
อิสยาห์ 46 / Isaiah 46
46:9 จงจำสิ่งล่วงแล้วในสมัยก่อนไว้ เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดเหมือนเรา
46:9 Remember the former things of old: for I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me,

46:10 ผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้น และแจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลยให้ทราบตั้งแต่กาลโบราณ กล่าวว่า `แผนงานของเราจะยั่งยืน และเราจะกระทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทั้งสิ้น'
46:10 Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:


เศฟันยาห์ 1 / Zephaniah 1
1:7 จงนิ่งสงบอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพราะว่าวันแห่งพระเยโฮวาห์มาใกล้แล้ว พระเยโฮวาห์ทรงเตรียมเครื่องบูชา และทรงกระทำแขกของพระองค์ให้บริสุทธิ์
1:7 Hold thy peace at the presence of the Lord GOD: for the day of the LORD is at hand: for the LORD hath prepared a sacrifice, he hath bid his guests.


เอเสเคียล 30 / Ezekiel 30
30:3 เพราะวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว วันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามา จะเป็นวันมีเมฆ เป็นเวลาที่กำหนดของประชาชาติ
30:3 For the day is near, even the day of the LORD is near, a cloudy day; it shall be the time of the heathen.
โยเอล 2 / Joel 2
2:31 ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืด ดวงจันทร์เป็นเลือดก่อนวันใหญ่ยิ่งและน่าสยดสยองแห่งพระเยโฮวาห์จะมาถึง
2:31 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and the terrible day of the LORD come.

กิจการ 2 / Acts 2
2:20 ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือด ก่อนถึงวันใหญ่นั้น คือวันใหญ่ยิ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า
2:20 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come:
อิสยาห์ 24 / Isaiah 24
24:20 โลกก็จะซวนเซไปอย่างคนเมา มันจะแกว่งไปอย่างเพิง การละเมิดของโลกจะหนักอยู่บนมัน และมันจะล้มและจะไม่ลุกอีก
24:20 The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage; and the transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again.

24:21 ต่อมาในวันนั้นพระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษบริวารของฟ้าสวรรค์ในฟ้าสวรรค์ และบรรดากษัตริย์ของแผ่นดินโลกในแผ่นดินโลก
24:21 And it shall come to pass in that day, that the LORD shall punish the host of the high ones that are on high, and the kings of the earth upon the earth.


ฮาบากุก 3 / Habakkuk 3

3:5 โรคระบาดเดินนำหน้าพระองค์ ถ่านที่ไหม้อยู่มาชิดตามหลังพระบาทของพระองค์
3:5 Before him went the pestilence, and burning coals went forth at his feet.
3:6 พระองค์ประทับยืนและทรงวัดพิภพ พระองค์ทอดพระเนตรและทรงเขย่าประชาชาติ แล้วภูเขานิรันดร์กาลก็กระจัดกระจาย และเนินเขาอันอยู่เนืองนิตย์ก็ยุบต่ำลง การเสด็จของพระองค์ก็เป็นดังดั้งเดิม
3:6 He stood, and measured the earth: he beheld, and drove asunder the nations; and the everlasting mountains were scattered, the perpetual hills did bow: his ways are everlasting.3:10 บรรดาภูเขาเห็นพระองค์ก็บิดเบี้ยวไป กระแสน้ำที่ดุเดือดก็กวาดผ่านไป มหาสมุทรก็ส่งเสียง มันยกมือของมันขึ้นเบื้องสูง
3:10 The mountains saw thee, and they trembled: the overflowing of the water passed by: the deep uttered his voice, and lifted up his hands on high.3:11 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นิ่งเฉยอยู่ในที่ของมัน เมื่อแสงแห่งลูกธนูของพระองค์พุ่งผ่านไป เมื่อแสงแห่งหอกอันวาววับของพระองค์พุ่งไป
3:11 The sun and moon stood still in their habitation: at the light of thine arrows they went, and at the shining of thy glittering spear.

3:12 พระองค์เสด็จไปเหนือพิภพด้วยความโกรธา พระองค์ทรงเหยียบย่ำประชาชาติด้วยความกริ้ว
3:12 Thou didst march through the land in indignation, thou didst thresh the heathen in anger.

3:13 ****พระองค์เสด็จออกไปเพื่อ.....
****ช่วยประชาชนของพระองค์ให้รอด !!!!!
****เพื่อช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ให้รอด !!!!!

.......พระองค์ทรงทำให้ศีรษะแห่งเรือนของคนชั่วได้รับบาดเจ็บ โดยการเผยให้เห็นตั้งแต่รากฐานถึงช่วงคอ...... เซลาห์


3:13 Thou wentest forth for the salvation of thy people, even for salvation with thine anointed; thou woundedst the head out of the house of the wicked, by discovering the foundation unto the neck. Selah.

3:14 พระองค์ทรงแทงหัวหน้าหมู่บ้านของเขาด้วยหอกของพระองค์ ผู้มาอย่างลมหมุนเพื่อจะกระจายข้าพเจ้าเสีย เขาจะเปรมปรีดิ์ดังว่าจะกินคนจนเสียเป็นความลับ
3:14 Thou didst strike through with his staves the head of his villages: they came out as a whirlwind to scatter me: their rejoicing was as to devour the poor secretly.

3:17 แม้ต้นมะเดื่อจะไม่มีดอกบาน หรือจะไม่มีผลในเถาองุ่น การตรากตรำกับต้นมะกอกเทศก็สูญเปล่า ทุ่งนาจะมิได้เกิดอาหาร ฝูงสัตว์จะขาดไปจากคอก และจะไม่มีฝูงวัวที่ในโรงนา
3:17 Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat; the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls:


อาโมส 5 / Amos 5
5:18 วิบัติแก่เจ้า ผู้ปรารถนาวันแห่งพระเยโฮวาห์ วันนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าเล่า วันแห่งพระเยโฮวาห์เป็นความมืด ไม่ใช่เป็นความสว่าง
5:18 Woe unto you that desire the day of the LORD! to what end is it for you? the day of the LORD is darkness, and not light.มัทธิว 24 / Matthew 24
24:21 ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงเวลานี้ และจะไม่มีต่อไปอีกเลย
24:21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.

24:9 ในเวลานั้นเขาจะมอบท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบากและจะฆ่าท่านเสีย และประชาชาติต่างๆจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเรา
24:9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.

24:10 คราวนั้นคนเป็นอันมากจะถดถอยไปและทรยศกันและกัน ทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกัน
24:10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.

24:11 จะมีผู้พยากรณ์เท็จหลายคนเกิดขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป
24:11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
24:12 ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป
24:12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.


24:29 แต่พอสิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้ว `ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป'
24:29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:

24:30 เมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า `มนุษย์ทุกตระกูลทั่วโลกจะไว้ทุกข์' แล้วเขาจะเห็น `บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า' พร้อมด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก
24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.


24:31 พระองค์จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนัก ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วจากลมทั้งสี่ทิศนั้น ตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น
24:31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.อิสยาห์ 57 / Isaiah 57
"ไม่มีสันติสุขแก่คนชั่ว"
57:1 คนชอบธรรมพินาศ และไม่มีใครเอาใจใส่ คนที่มีใจเมตตาถูกเอาไปเสีย....... ****ไม่มีใครพิจารณาว่าคนชอบธรรมถูกเอาไปเสียจากความชั่วร้ายที่จะมา***

Note: จากข้อความในพระคัมภีร์ข้อนี้ พระเจ้าจะเอาคนของพระองค์ออกไปก่อนที่พระองค์จะเทถ้วยแห่งพระพิโรจที่ไม่เจือสิ่งใดเลยลงบนแผ่นดินโลก!!!

"No Peace to the Wicked"
57:1 The righteous perisheth, and no man layeth it to heart: and merciful men are taken away,*** none considering that the righteous is taken away from the evil to come.***


มีคาห์ 2 / Micah 2
พระเจ้าจะทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่เหลืออยู่(คริสเตียนแท้ที่อดทนได้จนถึงที่สุด)
2:12 โอ ยาโคบเอ๋ย เราจะรวบรวมเจ้าทั้งหลายเป็นแน่ เราจะรวบรวมคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ และจะตั้งเขาไว้ด้วยกันเหมือนฝูงแพะแกะที่อยู่ในเมืองโบสราห์ เหมือนฝูงสัตว์ที่อยู่ในคอก เขาจะทำเสียงดังเพราะเหตุมีคนมากมาย
Remnant of Israel to Be Reassembled
2:12 I will surely assemble, O Jacob, all of thee; I will surely gather the remnant of Israel; I will put them together as the sheep of Bozrah, as the flock in the midst of their fold: they shall make great noise by reason of the multitude of men.

อิสยาห์ 6 / Isaiah 6
6:13 และแม้ว่ามีเหลืออยู่ในนั้นสักหนึ่งในสิบ ก็จะกลับมาและถูกเผาไฟ เหมือนต้นน้ำมันสนหรือต้นโอ๊กซึ่งเหลืออยู่แต่ตอเมื่อถูกโค่น" ตอของมันจะเป็นเชื้อสายบริสุทธิ์

*****Note!!.....จากข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าในระหว่างนั้นจะมีผู้ที่หลงหายไปจำนวนมาก......

****เพราะจะเหลือเพียง 10 % เท่านั้น****


6:13 But yet in it shall be a tenth, and it shall return, and shall be eaten: as a teil tree, and as an oak, whose substance is in them, when they cast their leaves: so the holy seed shall be the substance thereof.


****ต่อไปนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ถูกทิ้งไว้ในแผ่นดินโลกในวันแห่งพระพิโรจของพระเจ้า.....These are the situations of those who will be left on the earth!!

วิวรณ์ 6 / Revelation 6
6:17 เพราะว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้ว และผู้ใดจะทนอยู่ได้เล่า"
6:17 For the great day of his wrath is come; and who shall be able to stand?เยเรมีย์ 46 / Jeremiah 46
46:10 วันนี้เป็นวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา เป็นวันแห่งการแก้แค้นที่จะแก้แค้นศัตรูของพระองค์ ดาบจะกินจนอิ่ม และดื่มโลหิตของเขาจนเต็มคราบ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาทำการบูชาในแดนเหนือข้างแม่น้ำยูเฟรติส
46:10 For this is the day of the Lord GOD of hosts, a day of vengeance, that he may avenge him of his adversaries: and the sword shall devour, and it shall be satiate and made drunk with their blood: for the Lord GOD of hosts hath a sacrifice in the north country by the river Euphrates.อิสยาห์ 27 / Isaiah 27
27:1 ในวันนั้น พระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษด้วยพระแสงอันร้ายกาจ ยิ่งใหญ่ และแข็งแกร่งของพระองค์ต่อเลวีอาธาน ซึ่งเป็นพญานาคที่ฉกกัด คือเลวีอาธานพญานาคที่ขด และพระองค์จะทรงประหารมังกรที่อยู่ในทะเล
27:1 In that day the LORD with his sore and great and strong sword shall punish leviathan the piercing serpent, even leviathan that crooked serpent; and he shall slay the dragon that is in the sea.

อิสยาห์ 6 / Isaiah 6
6:12 และพระเยโฮวาห์ทรงกวาดคนออกไปไกล และที่ที่ทอดทิ้งก็มีมากอยู่ท่ามกลางแผ่นดินนั้น
6:12 And the LORD have removed men far away, and there be a great forsaking in the midst of the land.

โยเอล 2 / Joel 2
กองทัพของพระเจ้าจะทำลายศัตรู
2:11 พระเยโฮวาห์จะทรงส่งพระสุรเสียงต่อหน้ากองทัพของพระองค์ เพราะค่ายของพระองค์ใหญ่โตยิ่งนัก ผู้ที่กระทำตามพระวจนะของพระองค์นั้นมีเดชานุภาพมาก เพราะว่าวันแห่งพระเยโฮวาห์เป็นวันใหญ่โตและน่ากลัวยิ่งนัก ผู้ใดเล่าจะทนอยู่ได้
God's Army Will Destroy the Enemy
2:11 And the LORD shall utter his voice before his army: for his camp is very great: for he is strong that executeth his word: for the day of the LORD is great and very terrible; and who can abide it?เศคาริยาห์ 14 / Zechariah 14
14:3 แล้วพระเยโฮวาห์จะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้น เหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงคราม
14:3 Then shall the LORD go forth, and fight against those nations, as when he fought in the day of battle.

โยเอล 3 / Joel 3
3:14 มวลชน มวลชนในหุบเขาแห่งการตัดสิน เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามาแล้วในหุบเขาแห่งการตัดสิน
3:14 Multitudes, multitudes in the valley of decision: for the day of the LORD is near in the valley of decision.

มีคาห์ 4 / Micah 4
4:6 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในคราวนั้นเราจะรวบรวมคนขาพิการ และจะรวบรวมบรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ไป และบรรดาผู้ที่เราได้ให้ทุกข์ใจ
4:6 In that day, saith the LORD, will I assemble her that halteth, and I will gather her that is driven out, and her that I have afflicted;

4:7 คนที่ขาพิการนั้นเราจะให้เป็นคนที่เหลืออยู่ คนที่ถูกทิ้งไปนั้นเราจะให้เป็นชนชาติที่เข้มแข็ง และพระเยโฮวาห์จะทรงปกครองเหนือเขาที่ภูเขาศิโยนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนชั่วกัลปาวสาน
4:7 And I will make her that halted a remnant, and her that was cast far off a strong nation: and the LORD shall reign over them in mount Zion from henceforth, even for ever.

เศคาริยาห์ 14 / Zechariah 14
14:13 ต่อมาในวันนั้นการสับสนอลหม่านอย่างใหญ่โตจากพระเยโฮวาห์จะอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นคนหนึ่งจะจับกุมเพื่อนบ้านของตน และเขาจะยกมือขึ้นต่อสู้กันและกัน
14:13 And it shall come to pass in that day, that a great tumult from the LORD shall be among them; and they shall lay hold every one on the hand of his neighbour, and his hand shall rise up against the hand of his neighbour.
วิวรณ์ 16 / Revelation 16
16:13 และข้าพเจ้าเห็นผีโสโครกสามตนรูปร่างคล้ายกบออกมาจากปากพญานาค และออกจากปากสัตว์ร้ายนั้น และออกจากปากของผู้พยากรณ์เท็จ
16:13 And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet.16:14 ด้วยว่าผีเหล่านั้นเป็นผีร้ายกระทำการอัศจรรย์ มันออกไปหากษัตริย์ทั้งปวงแห่งแผ่นดินโลกคือทั่วพิภพ เพื่อให้บรรดากษัตริย์เหล่านั้นร่วมกันทำสงครามในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
16:14 For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty.

2 เปโตร 3 / 2 Peter 3
วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
3:10 แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาในเวลากลางคืน และในวันนั้นท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้อง....

**** และโลกธาตุจะสลายไปด้วยความร้อนอันแรงกล้า และแผ่นดินโลกกับการงานทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้นจะต้องไหม้เสียสิ้นด้วย ****


The Day of the Lord
3:10 But the day of the Lord will come as a thief in the night; in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall be burned up.เศฟันยาห์ 1 / Zephaniah 1
1:14 วันสำคัญแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาและเร่งมาก ทั้งเสียงของวันแห่งพระเยโฮวาห์ ผู้แกล้วกล้าจะร้องเสียงดังที่นั่น
1:14 The great day of the LORD is near, it is near, and hasteth greatly, even the voice of the day of the LORD: the mighty man shall cry there bitterly.

1:15 วันนั้นเป็นวันแห่งพระพิโรธ เป็นวันแห่งความทุกข์ใจและความซึมเศร้า เป็นวันแห่งการทิ้งให้เสียเปล่าและการทิ้งให้รกร้าง เป็นวันแห่งความมืดและความอึมครึม เป็นวันแห่งเมฆหมอกและความมืดทึบ
1:15 That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness,

1:16 เป็นวันที่มีเสียงแตรและวันโห่ร้องต่อเมืองทั้งหลายที่มีสันปราการและต่อป้อมสูง
1:16 A day of the trumpet and alarm against the fenced cities, and against the high towers.

1:17 เราจะนำทุกข์ภัยมาสู่มนุษย์ เขาจะได้เดินไปเหมือนคนตาบอด เพราะเขาได้กระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์ โลหิตของเขาจะถูกเทออกเหมือนฝุ่น และเนื้อของเขาจะถูกเทออกเหมือนมูลสัตว์
1:17 And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the LORD: and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung.

1:18 ******เงินหรือทองคำของเขาก็ดีจะไม่สามารถช่วยเขาให้พ้นได้ในวันแห่งพระพิโรธของพระเยโฮวาห์***** แผ่นดินทั้งสิ้นจะถูกเผาผลาญในไฟแห่งความหวงแหนของพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงกำจัดคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินอย่างรวดเร็ว
1:18 Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the LORD'S wrath; but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy: for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land.เพลงคร่ำครวญ Lamentations
2:1 ด้วยพระพิโรธ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้เมฆบังธิดาของศิโยนหนอ พระองค์ได้ทรงเหวี่ยงสง่าราศีของอิสราเอลให้ตกลงจากฟ้าถึงดิน พระองค์มิได้ทรงระลึกถึงแท่นรองพระบาทของพระองค์เลยในยามที่พระองค์ทรงกริ้ว
2:1 How hath the Lord covered the daughter of Zion with a cloud in his anger, and cast down from heaven unto the earth the beauty of Israel, and remembered not his footstool in the day of his anger!

2:3 พระองค์ได้ทรงตัดบรรดาเขาแห่งอิสราเอลให้ขาดสิ้นไปด้วยพระพิโรธอันรุนแรงของพระองค์ พระองค์ทรงดึงพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์กลับมาเสียจากเขาต่อหน้าศัตรู และพระองค์ทรงเผาผลาญคนยาโคบดุจเพลิงลุกโพลงไหม้ไปรอบๆ
2:3 He hath cut off in his fierce anger all the horn of Israel: he hath drawn back his right hand from before the enemy, and he burned against Jacob like a flaming fire, which devoureth round about.

2:4 พระองค์ทรงโก่งธนูของพระองค์อย่างศัตรู ทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาท่าทีปัจจามิตร และได้ทรงประหารบรรดาคนที่ตาของเราจะอวดได้นั้นเสียในพลับพลาของธิดาแห่งศิโยน ****พระองค์ได้ทรงระบายพระพิโรธของพระองค์ออกมาดุจเพลิง!!!!
2:4 He hath bent his bow like an enemy: he stood with his right hand as an adversary, and slew all that were pleasant to the eye in the tabernacle of the daughter of Zion: he poured out his fury like fire.

2:12 ลูกทั้งหลายถามแม่ของตัวว่า "แม่จ๋า ข้าวและน้ำองุ่นอยู่ที่ไหน" ขณะเมื่อเขาเป็นลมดุจคนที่ถูกบาดเจ็บตามถนนในกรุง เมื่อชีวิตของเขาต้องเทออกที่อกแม่ของเขาทั้งหลาย
2:12 They say to their mothers, Where is corn and wine? when they swooned as the wounded in the streets of the city, when their soul was poured out into their mothers' bosom.

2:13 โอ ธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย ข้าพเจ้าจะเอาอะไรมาเป็นพยานฝ่ายเจ้าได้ ข้าพเจ้าจะเปรียบเจ้ากับอะไร โอ ธิดาพรหมจารีแห่งศิโยนเอ๋ย ข้าพเจ้าจะหาอะไรที่มาเทียบกับเจ้าได้เล่า เพื่อข้าพเจ้าจะเล้าโลมเจ้าได้ เพราะความอับปางของเจ้าก็ใหญ่เทียมเท่าสมุทร ผู้ใดจะรักษาเจ้าได้เล่า
2:13 What thing shall I take to witness for thee? what thing shall I liken to thee, O daughter of Jerusalem? what shall I equal to thee, that I may comfort thee, O virgin daughter of Zion? for thy breach is great like the sea: who can heal thee?

4:4 ลิ้นของทารกที่ยังไม่หย่านมกระหายจนติดเพดาน พวกเด็กได้ขออาหาร แต่ไม่มีใครยื่นให้เขา
4:4 The tongue of the sucking child cleaveth to the roof of his mouth for thirst: the young children ask bread, and no man breaketh it unto them.

4:5 คนทั้งปวงที่เคยรับประทานอาหารอย่างเลิศหรูกลับต้องโดดเดี่ยวอยู่ตามถนน คนทั้งหลายที่เติบโตมาด้วยเสื้อสีแดงสดกลับต้องกอดกองมูลสัตว์
4:5 They that did feed delicately are desolate in the streets: they that were brought up in scarlet embrace dunghills.

4:9 คนที่ตายด้วยคมดาบยังดีกว่าคนที่ต้องอดอยากตาย เพราะคนเหล่านี้ค่อยผอมค่อยตายไป ถูกแทงทะลุเพราะขาดผลจากท้องน
4:9 They that be slain with the sword are better than they that be slain with hunger: for these pine away, stricken through for want of the fruits of the field.

2:14 ผู้พยากรณ์ทั้งหลายของเจ้าได้เห็นสิ่งที่โง่เขลาและไร้สาระมาบอกเจ้า แทนที่เขาจะเผยความชั่วช้าของเจ้าออกมาให้ประจักษ์ เพื่อจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดี เขาทั้งหลายกลับได้เห็นภาระที่เทียมเท็จอันเป็นเหตุให้เกิดการเนรเทศ
2:14 Thy prophets have seen vain and foolish things for thee: and they have not discovered thine iniquity, to turn away thy captivity; but have seen for thee false burdens and causes of banishment.

2:22 .......... พอถึงวันที่พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธก็ไม่มีสักคนหนึ่งหนีเอาตัวรอดได้ หรือคงเหลือตกค้างรอดตายอยู่ ผู้ที่ข้าพระองค์ได้อุ้มชูและเลี้ยงดูมานั้น ศัตรูของข้าพระองค์ได้เผาผลาญเสียหมดแล้ว
2:22 ........, so that in the day of the LORD'S anger none escaped nor remained: those that I have swaddled and brought up hath mine enemy consumed.

1:3................ เธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ
1:3 ........... she findeth no rest: all her persecutors overtook her between the straits.

1:10 พวกศัตรูได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ....
1:10 The adversary hath spread out his hand upon all her pleasant .....

1:11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขาทั้งหลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ประทังชีวิต "โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์เป็นที่เหยียดหยามเสียแล้ว"
1:11 All her people sigh, they seek bread; they have given their pleasant things for meat to relieve the soul: see, O LORD, and consider; for I am become vile.

1:13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให้เข้าไปเหนือกระดูกทั้งหลายของข้าพเจ้า และเพลิงนั้นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงกางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทั้งวัน
1:13 From above hath he sent fire into my bones, and it prevaileth against them: he hath spread a net for my feet, he hath turned me back: he hath made me desolate and faint all the day.

1:14 แอกแห่งการละเมิดทั้งมวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกนั้นรัดรึงรอบคอข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังข้าพเจ้าถอยไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้
1:14 The yoke of my transgressions is bound by his hand: they are wreathed, and come up upon my neck: he hath made my strength to fall, the Lord hath delivered me into their hands, from whom I am not able to rise up.

2:13 โอ ธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย ข้าพเจ้าจะเอาอะไรมาเป็นพยานฝ่ายเจ้าได้ ข้าพเจ้าจะเปรียบเจ้ากับอะไร โอ ธิดาพรหมจารีแห่งศิโยนเอ๋ย ข้าพเจ้าจะหาอะไรที่มาเทียบกับเจ้าได้เล่า เพื่อข้าพเจ้าจะเล้าโลมเจ้าได้ เพราะความอับปางของเจ้าก็ใหญ่เทียมเท่าสมุทร ผู้ใดจะรักษาเจ้าได้เล่า
2:13 What thing shall I take to witness for thee? what thing shall I liken to thee, O daughter of Jerusalem? what shall I equal to thee, that I may comfort thee, O virgin daughter of Zion? for thy breach is great like the sea: who can heal thee?

2:18 จิตใจของเขาทั้งหลายร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า โอ กำแพงของธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงให้น้ำตาไหลลงดุจสายน้ำทั้งกลางวันและกลางคืน อย่าให้เจ้าได้หยุดพัก อย่าให้แก้วตาของเจ้าหยุดหย่อนเลย
2:18 Their heart cried unto the Lord, O wall of the daughter of Zion, let tears run down like a river day and night: give thyself no rest; let not the apple of thine eye cease.

2:19 จงลุกขึ้นร้องไห้ในกลางคืน ในต้นยามจงระบายความในใจของเจ้าออกอย่างน้ำตรงพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชูมือทั้งสองของเจ้าขึ้นตรงไปยังพระองค์เพื่อขอชีวิตของบรรดาลูกเล็กเด็กแดงของเจ้า ที่หิวจนเป็นลมสลบไป ตามหัวถนนหนทางทุกแห่ง
2:19 Arise, cry out in the night: in the beginning of the watches pour out thine heart like water before the face of the Lord: lift up thy hands toward him for the life of thy young children, that faint for hunger in the top of every street.

2:20 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรและพิจารณาเถิดว่า พระองค์ได้ทรงกระทำการเช่นนี้แก่ผู้ใด ควรที่พวกผู้หญิงจะกินลูกของตนหรือ จะกินทารกที่ยังอุ้มอยู่หรือ พวกปุโรหิตและพวกผู้พยากรณ์ควรจะถูกประหารในสถานบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ
2:20 Behold, O LORD, and consider to whom thou hast done this. Shall the women eat their fruit, and children of a span long? shall the priest and the prophet be slain in the sanctuary of the Lord?

2:21 คนหนุ่มและคนแก่นอนเหยียดอยู่ตามพื้นดินในถนน สาวพรหมจารีและชายหนุ่มของข้าพระองค์ถูกคมดาบหวดล้มลงแล้ว พระองค์ได้ทรงประหารเขาในวันเมื่อพระองค์ทรงกริ้ว ได้ทรงสังหารเขาเสียโดยปราศจากพระกรุณา
2:21 The young and the old lie on the ground in the streets: my virgins and my young men are fallen by the sword; thou hast slain them in the day of thine anger; thou hast killed, and not pitied.

2:22 พระองค์ได้ทรงเรียกผู้ที่ข้าพระองค์กลัวรอบทุกด้านมาอย่างในวันเทศกาล พอถึงวันที่พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธก็ไม่มีสักคนหนึ่งหนีเอาตัวรอดได้ หรือคงเหลือตกค้างรอดตายอยู่ ผู้ที่ข้าพระองค์ได้อุ้มชูและเลี้ยงดูมานั้น ศัตรูของข้าพระองค์ได้เผาผลาญเสียหมดแล้ว
2:22 Thou hast called as in a solemn day my terrors round about, so that in the day of the LORD'S anger none escaped nor remained: those that I have swaddled and brought up hath mine enemy consumed.

#########################


***ในอีกด้านหนึ่งนั้น เป็นการฉลองความสำเร็จของผู้มีชัยที่ได้วิ่งแข่งอย่างบากบั่นอดทนจนถึงเส้นชัย...เจ้าสาวของพระเมษโปดก!!!!.....ฮาเลลูยา!!!! In the Heaven...there will be a wedding banquet of the lambวิวรณ์ 19 / Revelation 19
การเลี้ยงสมรสอันวิเศษของพระเมษโปดก
19:7 ขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดีและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะว่าถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว และมเหสีของพระองค์ได้เตรียมตัวพร้อมแล้ว

Wonderful Marriage Supper of the Lamb
19:7 Let us be glad and rejoice, and give honour to him: for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready.

19:8 และทรงโปรดให้เธอสวมผ้าป่านเนื้อละเอียด สะอาดและขาว เพราะผ้าป่านเนื้อละเอียดนั้นเป็นความชอบธรรมของพวกวิสุทธิชน"
19:8 And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white: for the fine linen is the righteousness of saints.

19:9 และทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งข้าพเจ้าว่า "จงเขียนไว้เถิดว่า ความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก" และท่านบอกข้าพเจ้าว่า "ถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระดำรัสแท้ของพระเจ้า"
19:9 And he saith unto me, Write, Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God.

อิสยาห์ 49 / Isaiah 49
49:18 จงเงยหน้าเงยตาขึ้นดูรอบๆ เขาทั้งหลายชุมนุมกัน เขาทั้งหลายมาหาเจ้า" พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เรามีชีวิตอยู่ตราบใด เจ้าจะสวมเขาทั้งหลายไว้หมดอย่างเครื่องอาภรณ์ เจ้าจะผูกเขาไว้อย่างเจ้าสาวประดับอาภรณ์
49:18 Lift up thine eyes round about, and behold: all these gather themselves together, and come to thee. As I live, saith the LORD, thou shalt surely clothe thee with them all, as with an ornament, and bind them on thee, as a bride doeth.

เตรียมพร้อม: https://www.facebook.com/groups/170408246326805/322306691136959/?cmntid=323434144357547#!/groups/165119830201677/Create Date : 26 ธันวาคม 2554
Last Update : 9 มกราคม 2555 15:29:26 น.
Counter : 1801 Pageviews.

0 comment
Don't look back อย่าหันหลังกลับ!!อย่าหันหลังกลับ!!

ถึงพี่น้องในยูทู๊ป.... ดิฉันจะหนุนใจคุณวันนี้...ว่า...จงเตรียมตัวที่จะสู้รบกับศัตรู ดิฉันได้อุทิศตัวเองกับการอ่านในเช้านี้ และเราทั้งหลายจะต้องรู้ว่า..ศัตรูนั้นมีตัวตนจริง..และมันบรรจุกระสุนเต็ม มันบรรจุกระสุนไว้เต็มและเล็งมาที่คุณ!!! เพื่อที่จะทำให้คุณพลาดและสะดุดล้มลงเข้าไปในการเย้ายวน..การล่อลวง...การทดลอง!! เพื่อที่จะดึงคุณให้ถอยกลับ และให้คุณถอนมือออกจากคันไถ!! ลูกา 9:62 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสีย ผู้นั้นก็ไม่สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้า!

*** อย่าปล่อยมือจากคันไถ...จงไถต่อไป ..จงมุ่งตรงไปข้างหน้า จงทำต่อไป ด้วยพระกำลังของพระองค์

ด้วยพระกำลังในพระองค์ที่จะช่วยให้คุณไปต่อไปได้ พระองค์จะเสริมกำลังให้คุณ!! พระเจ้า…พระเยซูได้ให้อำนาจแก่คุณแล้ว พระองค์ให้กำลังและสิทธิอำนาจให้คุณมีชัยชนะเหนือศัตรู!! เป็นเสมือนทหารที่ดีของพระองค์ อดทน บากบั่น คุณจะยืนหยัดได้จนถึงที่สุด!!!

***พระองค์ได้ทรงกระทำให้คุณเป็นผู้มีชัย พระองค์จะทำให้คุณสามารถยืนหยัดไปจนถึงที่สุดจนได้!!

****คุณจะต้องเกลียดในสิ่งที่พระเจ้าเกลียด!!! และคุณต้องรักในสิ่งที่พระเจ้ารัก!!!!


*** คุณจะต้องแยกตัวเองออกจากสิ่งต่างๆในโลก!!! และแยกตัวออกจากผู้คนที่จะทำให้คุณถอนมือออกจากคันไถและหันหลังกลับ!!!

***อย่าหันหลังกลับ!!! …อย่าหันหลังกลับ!!! อย่าถอยกลับไป!! อย่าเข้าพัวพันกับสิ่งต่างๆในโลกที่จะทำให้คุณสะดุดล้มลง

***จงจับจ้องไว้ที่พระเยซู!!! ***มุ่งความสนใจไว้ที่พระองค์!!!

***จงดำเนินชีวิตในพระกำลังและสิทธิอำนาจของพระองค์

*** พระองค์ได้ทำให้คุณเข้มแข็งและมีชัยชนะแล้วโดยพระโลหิตของพระเมษโปดก และด้วยคำพยานในพระองค์ของคุณ....จงยืนขึ้น และเป็นพยานยืนยันให้พระองค์


อะไรที่พระเจ้าได้ทำให้คุณแล้วบ้าง? พระองค์ได้นำคุณผ่านสิ่งใดแล้วบ้าง? พระองค์ได้นำคุณมาจากไหน?

**** อย่ากลัวมนุษย์!!!

**** จงกล้าหาญอย่างสิงโตเมื่อคุณเผชิญปัญหา!!! จงกล้าหาญอย่างสิงโตในวันที่ชั่วร้าย!! ในวันที่ความมืดเข้าปกคลุมแผ่นดินโลก จงลุกขึ้นอย่างกล้าหาญ!!

***จงพูดในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกให้คุณพูด!!! อย่าถอยกลับ!!!
ในพระนามพระเยซู....ลูกา 9 / Luke 9
ทรงลองใจผู้อาสาตามพระองค์ (มธ 8:18-22)
9:57 ต่อมาเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไป มีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า พระองค์เสด็จไปทางไหน ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั้น"

A Test of Discipleship (Matt. 8:18-22)
9:57 And it came to pass, that, as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest.

9:58 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า "สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง และนกในอากาศก็ยังมีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ"

9:58 And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.

9:59 พระองค์ตรัสแก่อีกคนหนึ่งว่า "จงตามเรามาเถิด" แต่คนนั้นทูลตอบว่า "พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดาข้าพระองค์ก่อน"

9:59 And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father.

9:60 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิด แต่ส่วนท่านจงไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า"

9:60 Jesus said unto him, Let the dead bury their dead: but go thou and preach the kingdom of God.

9:61 อีกคนหนึ่งทูลว่า "พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไป แต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อน"

9:61 And another also said, Lord, I will follow thee; but let me first go bid them farewell, which are at home at my house.

9:62 พระเยซูตรัสกับเขาว่า...

***"ผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสีย ผู้นั้นก็ไม่สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้า"!!!

9:62 And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plough, and looking back, is fit for the kingdom of God.


วิวรณ์ 12 / Revelation 12

12:11 เขาเหล่านั้น....***ชนะพญามาร....

(1). โดยพระโลหิตของพระเมษโปดก
และ... โดย.....
(2). คำพยานของพวกเขาเอง!!!!
และ
(3). เขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตน!!!


12:11 And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death.
FB: https://www.facebook.com/groups/170408246326805/322306691136959/?cmntid=323434144357547#!/groups/165119830201677/Create Date : 25 ธันวาคม 2554
Last Update : 9 มกราคม 2555 15:32:34 น.
Counter : 959 Pageviews.

0 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  

BlogGang Popular Award#13Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog