Group Blog
 
All blogs
 

โครงการนายอินทร์อะวอร์ดครั้งที่ ๑๑ หมดเขตส่งต้นฉบับสิ้นเดือนหน้าแล้วนะจ้า

ใครที่มีต้นฉบับอยู่ส่งเลยอย่าช้า ใครที่เขียนยังไม่เสร็จพยายามอีกนิด ดูรายละเอียดข้างล่างแล้วกันนะ สำหรับคนที่ยังไม่รู้ สู้ ๆ ขอให้ทุกคนสู้ ๆ

รายละเอียดโครงการประกวดงานเขียน รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งผลงานได้ที่ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ – หนังสือเล่ม บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ๖๕/๑๐๑ – ๑๐๓ ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ (วงเล็บมุมซอง : โครงการประกวดงานเขียน รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด พร้อมระบุประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด)
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒


กติกาและเงื่อนไขสำหรับการประกวดทุกประเภท
* ผู้ส่งผลงานต้องระบุชื่อ – นามสกุลจริง นามแฝง (ถ้ามี) ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วนบนเอกสารแผ่นแรกเท่านั้น
* ผลงานที่ส่งประกวดต้องใช้แบบตัวอักษร Cordia หรือ Angsana ขนาด ๑๖ พ้อยต์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานลายมือเขียน
* ส่งสำเนาต้นฉบับรวมทั้งสิ้น ๓ ชุดต่อหนึ่งผลงาน
* เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ไม่ลอกเลียน ดัดแปลง หรือแปลจากผลงานของผู้อื่น และต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในสื่อทุกประเภท หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
* ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท


หมายเหตุ
๑. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๒. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
๓. คณะทำงานโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนต้นฉบับ ยกเว้นประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก

กติกาสำหรับประเภทสารคดี
* เป็นเรื่องที่ส่งเสริมการเรียนรู้และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริง ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ อาทิ สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวิต สารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
* เนื้อหามีความยาวไม่ต่ำกว่า ๘๐ หน้ากระดาษ A4
* อาจมีภาพประกอบเรื่องหรือไม่มีก็ได้

กติกาสำหรับประเภทวรรณกรรมเยาวชน
* เป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่จำกัดแนวเรื่องและความยาว
* อาจมีภาพประกอบเรื่องหรือไม่มีก็ได้

กติกาสำหรับประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก
* เป็นหนังสือภาพที่ส่งเสริมจินตนาการสำหรับเด็กวัยอนุบาล (๑-๕ ขวบ) หรือประถมต้น (๖-๙ ขวบ)
* ความยาว ๒๔-๓๒ หน้า ไม่จำกัดแนวเรื่องและเทคนิคการนำเสนอภาพ
* ผู้ส่งผลงานต้องส่งแนวคิดรวบยอด (Concept) ของเรื่องมาด้วย
* ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพอาจเป็นคนละคน หรือส่งผลงานเป็นกลุ่มหรือคณะได้

กติกาสำหรับประเภทนวนิยาย
* ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ
* ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า ๘๐ หน้ากระดาษ A4


กติกาสำหรับประเภทเรื่องสั้น
* ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ
* เนื้อหามีความยาวของไม่เกิน ๓๐ หน้ากระดาษ A4


กติกาสำหรับประเภทกวีนิพนธ์
* ไม่จำกัดรูปแบบฉันทลักษณ์ แนวเรื่อง และรูปแบบการนำเสนอ
* ส่งผลงานได้ตั้งแต่ ๑ – ๑๐ สำนวน (๑- ๑๐ ชิ้น)

รางวัลยอดเยี่ยม
* โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
* เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท (ยกเว้นประเภทเรื่องสั้นและกวีพิพนธ์ ๓๐,๐๐๐ บาท)
* Gift Voucher จากร้านนายอินทร์มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
* ได้รับการจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยอยู่ในสัญญาเช่าลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา ๕ ปี พร้อมรับค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน (นอกเหนือจากเงินรางวัลที่ได้รับ)

รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล (เฉพาะประเภทเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์)
* เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
* Gift Voucher จากร้านนายอินทร์มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ – หนังสือเล่ม โทร. ๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙ ต่อ ๔๑๔๑-๔๑๔๙สุดท้ายนี้ แอบฝากผลงานตัวเองนิดหน่อยนะจ้า งานหนังสือก็อีกไม่กี่วันข้างหน้า ราตรี วางแผงแล้ว หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป และที่งานสัปดาห์หนังสือ ราคา 145 จ้า สนพ. นานมีบุกส์
 

Create Date : 13 ตุลาคม 2552    
Last Update : 13 ตุลาคม 2552 19:26:41 น.
Counter : 505 Pageviews.  

โครงการประกวดพล็อต (รัก)...เป็นเรื่อง ปี 2)

มีโครงการดี ๆ มาประชาสัมพันธ์ครับ จาก //www.amarinpocketbooks.com

- ขั้นตอนการคัดเลือกผลงาน -

รอบคัดเลือก

รอบที่ 1 : คณะกรรมการคัดเลือกผลงานจำนวนทั้งสิ้น 30 ผลงาน และผลงานที่ได้รับเลือกถูกแสดงบนเว็บไซต์ //www.ailoveclub.com (เฉพาะส่วนที่เป็นพล็อต) ตั้งแต่วันที่ 10-31 ธันวาคม 2552

รอบที่ 2 : เปิดโอกาสให้ทุกท่านร่วมโหวตให้คะแนนผลงานที่ชื่นชอบมากที่สุด โดยผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงาน ต้องได้รับคะแนนสูงสุด โดยเป็นคะแนนจากการโหวตทางเว็บไซต์ และคณะกรรมการ (แบ่งสัดส่วนคะแนนจากทางเว็บไซต์ 40 % และจากคณะกรรมการ 60 % )

รอบชิงชนะเลิศ

* เจ้าของผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงาน จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม Work Shop หลักสูตรเรียนรู้เทคนิค การเขียนนิยายรัก “พล็อต (รัก)...เป็นเรื่อง” รวม 2 ครั้ง ฟรี ที่บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

* เจ้าของผลงานนำพล็อต (รัก) ที่ได้รับการคัดเลือกมาเรียบเรียงเป็นนวนิยายฉบับสมบูรณ์ เพื่อส่งประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553

**หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินมาจากการคณะกรรมการ**

ระยะเปิดรับพล็อต (รัก)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2552

วิธีการส่งผลงาน

1. ทางไปรษณีย์ : (ส่งมาที่) สำนักพิมพ์อรุณ
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 65/101-103 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

(วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้าย : โครงการประกวดพล็อต (รัก)...เป็นเรื่อง ปี 2)

2. ทางออนไลน์ : (E-mail Address) ailoveclub@amarin.co.th

กำหนดการประกาศผลการตัดสิน

* ผลงานที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ประกาศผลทาง //www.ailoveclub.com วันที่ 10 ธันวาคม 2552

* ผลงานที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 และผลงานโดนใจชาว ai – love – club ประกาศผลทาง //www.ailoveclub.com วันที่ 1 มกราคม 2553

* ประกาศผลผู้ชนะการประกวด ทาง //www.ailoveclub.com วันที่ 1 มิถุนายน 2553

"รางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท"

รางวัลสำหรับพล็อตรักอบอุ่นที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 (10 ผลงาน)

* สิทธิ์ในการเข้าร่วม Work Shop “ขยายพล็อตนิยาย (รัก) ให้เป็นเรื่อง” ฟรี!! 2 ครั้ง รวมมูลค่า 3,500 บาท

* เกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศ

* เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

* ชุด Gift Set หนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์ มูลค่า 3,000 บาท

* โล่ประกาศเกียรติคุณ

* ได้รับการพิจารณาในการจัดพิมพ์เรื่องเป็นหนังสือนวนิยายในชุดอุ่นไอรัก จากสำนักพิมพ์อรุณ พร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐาน (นอกเหนือจากเงินรางวัลที่ได้รับ)


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2

* เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

* ชุด Gift Set หนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์ มูลค่า 3,000 บาท

* โล่ประกาศเกียรติคุณ

* ได้รับการพิจารณาในการจัดพิมพ์เรื่องเป็นหนังสือนวนิยายในชุดอุ่นไอรัก จากสำนักพิมพ์อรุณ พร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐาน (นอกเหนือจากเงินรางวัลที่ได้รับ)


รางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (12 ผลงาน)

* โอกาสในการส่งผลงานให้ทางสำนักพิมพ์พิจารณาจัดพิมพ์

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

สำหรับผู้ร่วมโหวต

สิทธิ์ในการโหวตสำหรับผู้สนใจ สามารถเข้ามาโหวตคะแนนให้พล็อต (รัก) ที่ชื่นชอบที่สุดทาง //www.ailoveclub.com โดย 1 ท่าน สามารถเลือกโหวตให้คะแนนได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น
ผู้โชคดีที่โหวตให้กับพล็อตที่ได้รับคะแนนสูงสุด จำนวน 1 ท่าน จะได้รับ รางวัลเงินสด มูลค่า 1,000 บาท และผู้โชคดีที่โหวตให้กับพล็อตที่ได้รับคะแนนสูงสุด 20 ท่าน จะได้รับ Gift Set ของรางวัลพิเศษจากสำนักพิมพ์อรุณ พล็อตที่ได้รับการโหวตให้เป็น Popular Vote จะได้รับ รางวัลเงินสด มูลค่า 1,000 บาท

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้โชคดี

* ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่เข้ามาโหวตให้ผลงานพล็อตที่ได้รับคะแนนสูงสุด ทั้ง 21 ท่าน ผ่านทาง //www.ailoveclub.com วันที่ 2 มกราคม 2553******************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ – หนังสือเล่ม
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์. 0-2422-9999 ต่อ 4142 – 4149

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บ้านนิยายดีไซน์ด้วยรัก //www.ailoveclub.com ,www.naiin.com และ //www.amarinpocketbook.com
 

Create Date : 05 ตุลาคม 2552    
Last Update : 13 ตุลาคม 2552 19:26:54 น.
Counter : 443 Pageviews.  

ประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ มีผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ๓ ประเภท ได้แก่


๑. ประเภทสารคดีรางวัลยอเยี่ยม ได้แก่ แม่น้ำสีเขียวคราม โดย บำเพ็ญ ไชยรักษ์
๒. ประเภทเรื่องสั้นรางวัลยอดเยี่ยม
และเรื่องสั้นรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
ได้แก่
ฆาตกร โดย วิทยากร โสวัตร
ท่อนแขน โดย สร้อยสัตตบรรณ
ที่เกิดเหตุ โดย อนุสรณ์ ศรีคำขวัญ

๓. ประเภทกวีนิพนธ์รางวัลยอดเยี่ยม
และกวีนิพนธ์รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
ได้แก่
นัยน์ตาของโคเสี่ยงทาย โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม
ใจชรา โดย วรภ วรภา
วิทยาศาสตร์กถา โดย พลัง เพียงพิรุฬห์


ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลประเภทละ ๕๐,๐๐๐ บาท และ ๓๐,๐๐๐ บาท (สำหรับประเภทเรื่องสั้น และกวีนิพนธ์) ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับ เงินรางวัลประเภทละ ๑๐.๐๐๐ บาท โดยผลงานทั้งหมดจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ในการรวมเล่ม และจัดพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์ ในเครืออมรินทร์ฯ ต่อไป

ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัล ใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ครั้งที่ ๑๑ ก็ส่งใหม่
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บนายอินทร์ //www.naiin.com
 

Create Date : 03 สิงหาคม 2552    
Last Update : 3 สิงหาคม 2552 7:59:42 น.
Counter : 500 Pageviews.  

โครงการประกวดเรื่องสั้นชั้นดี “Indy Short Story Award” 2553

กลุ่มยังไทย Young Thai ขอเชิญทุกท่านส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเรื่องสั้นชั้นดีของคนรุ่นใหม่ “Indy Short Story Award” 2553

เนื่องด้วย กลุ่มยังไทย ( Young Thai ) คนรุ่นใหม่ของวงการวรรณกรรม มีความต้องการสนับสนุน กระตุ้น และกระตุก ให้ยุวชนนักเขียนทุกท่าน เกิดความตื่นตัว คึกคัก คึกครื้น และรื่นเริง ในการสร้างสรรค์ผลงานออกสู่สายตาสาธารณชน จึงได้ทำการจัดการประกวด รางวัลเรื่องสั้นชั้นดีของคนรุ่นใหม่ “Indy Short Story Award” 2553 ขึ้น โดยมีกติกาดังนี้

1. ผลงานมีลักษณะเป็นเรื่องสั้น ไม่จำกัดรูปแบบและเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยพิมพ์เป็นภาษาไทย ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 จำนวน 1-20 หน้ากระดาษ A4

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นมาใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อรูปแบบใดมาก่อนทั้งสิ้น ยกเว้นสื่ออินเตอร์เน็ต

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ประพันธ์ประพันธ์ขึ้นเอง ไม่ได้ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลง มาจากผู้อื่น ทั้งยังไม่เคยส่งเข้าประกวดรางวัลใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาในการประกวดหรือการตีพิมพ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ตลอดจนผู้ประพันธ์ต้องมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่ได้รับมอบรางวัล

4. ผู้ประพันธ์มีอายุไม่เกิน 30 ปี โดยนับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ( ผู้ที่เกิดตั้งแต่1 ตุลาคม 2523 เป็นต้นมา )

5. จะมีการตัดสินรางวัลเรื่องสั้นชั้นดีเป็นประจำทุกเดือน เริ่มจากเดือนกรกฎาคม 2552 – กรกฎาคม 2553 ( โดยรางวัลสุดยอดเรื่องสั้นชั้นดีประจำแต่ละเดือนจะประกาศผลในเดือนถัดไป )

6. ผู้ประพันธ์ 1 คน สามารถส่งเรื่องได้ไม่เกิน 2 เรื่องต่อเดือน

7. รางวัลอาจมีมากกว่าหนึ่งรางวัลหรือไม่มี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

8. รางวัลสุดยอดเรื่องสั้นชั้นดีในแต่ละเดือนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นสุดยอดเรื่องสั้นชั้นดีของคนรุ่นใหม่ Indy Short Story Award ประจำปี 2553 โดยจะประกาศผลในเดือนกันยายน 2553 และมอบรางวัลในเดือน ตุลาคม 2553

9. รางวัลแบ่งออกเป็น

a. รางวัลสุดยอดเรื่องสั้นชั้นดีของคนรุ่นใหม่ Indy Short Story Award ประจำปี 2553 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
b. รางวัลชมเชย 5 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก
c. รางวัลสุดยอดเรื่องสั้นชั้นดีประจำแต่ละเดือนจะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก พร้อมคำวิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

10. ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัล ( รางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละเดือน รางวัลชมเชยและรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี ) จะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มโดยสิทธิและค่าลิขสิทธิ์ในการตีพิมพ์ครั้งแรกจะเป็นของกลุ่ม Young Thai

11. ผลงานทั้งหมดที่ส่งมาในแต่ละเดือน จะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ //youngthai.blogspot.com อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อได้รับผลงาน และทุกเรื่องจะได้รับคำวิจารณ์จากนักวิจารณ์ อย่างน้อย 5 ท่าน (ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานที่ส่งมาครั้งแรกเท่านั้น ไม่รับพิจารณาผลงานเรื่องเดิมที่แก้ไขแล้วส่งมาภายหลัง)

12. เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป โดยส่งผลงานได้ทางอีเมล์เท่านั้น ที่ youngthai@gmail.com โดยใช้หัวข้อว่า “ส่งผลงานเข้าประกวดเรื่องสั้นชั้นดีของคนรุ่นใหม่ Indy Short Story Award” ในลักษณะการส่งแนบไฟล์ พร้อมทั้งชื่อ-สกุลจริง นามปากกา ( ถ้ามี ) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของผลงาน ( คณะกรรมการคัดเลือกขอตัดสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานในกรณีที่ท่านไม่ได้ส่งเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาด้วยโดยไม่แจ้งให้ทราบเป็นการส่วนตัว)

13. หากผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที และจะไม่มีการเลื่อนผลงานอื่นขึ้นมารับรางวัลแทน

14. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นสิ้นสุด

15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-587-679-2 ( คุณธัชชัย ) หรือ 087-503-353-7 (คุณสุวีณา )จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น. และ //youngthai.blogspot.com 24 ชั่วโมง
 

Create Date : 15 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 15 กรกฎาคม 2552 11:45:27 น.
Counter : 426 Pageviews.  

ประกาศผลเข้ารอบสุดท้าย 7 เรื่อง นวนิยายซีไรต์

ประกาศผลเข้ารอบสุดท้าย 7 เรื่อง นวนิยายซีไรต์แล้ว มีดังต่อไปนี้
1.เงาฝันของผีเสื้อ-เอื้อ อัญชลี
2.โลกใบใหม่ของปอง-ไชยา วรรณศรี
3.ทะเลน้ำนม-ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
4.ประเทศใต้-ชาคริต โภชะเรือง
5.โรงเรียนที่เงียบเหงาที่สุดในโลก-ฟ้า พูลวรลักษณ์
6.ลับแลแก่งคอย-อุทิศ เหมะมูล
7.วิญญาณที่ถูกเนรเทศ-วิมล ไทรนิ่มนวล

ขอแสดงความยินดีกับนักเขียนทุกท่านที่ได้เข้ารอบ
ไว้จะหามาอ่านนะครับ
 

Create Date : 03 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 3 กรกฎาคม 2552 10:43:53 น.
Counter : 247 Pageviews.  

1  2  3  

ตุ๊กตาไล่ฝนจากดวงตา
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ความเศร้า เยาว์วัย ต้นไม้ และมวลสัตว์

Friends' blogs
[Add ตุ๊กตาไล่ฝนจากดวงตา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.