สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
สาเหตุของมลพิษทางอากาศ

www.promma.ac.th


สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศที่สําคัญมีดังนี้

1. ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ รถยนต์เป็นแหล่งก่อปัญหาอากาศเสียมากที่สุด สารที่ออกจาก รถยนต์ที่สําคัญได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน และของกํามะถัน สารพวกไฮโดรคาร์บอนนั้น ประมาณ 55 % ออกมาจากทอไอเสีย 25 % ออกมาจากห้องเพลา ข้อเหวี่ยง และอีก 20 % เกิดจากการระเหยในคาร์บูเรเตอร์ และถังเชื้อเพลิง ออกไซด์ของไนโตรเจนคือ ไนตริกออกไซด์ (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และไน ตรัสออกไซด์ (N2O) เกือบทั้งหมดออกมาจากท่อไอเสีย เป็นพิษต่อมนุษย์โดยตรง นอกจากนี้สารตะกั่วในน้ำมันเบนซินชนิดซุปเปอร์ยังเพิ่มปริมาณตะกั่วในอากาศอีกด้วย

2. ควันไฟ และก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
- จากโรงงานผลิตสารเคมี ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้า โรงงานทําเบียร์ โรงงาน สุรา โรงงานน้ำตาล โรงงานกระดาษ โรงงานถลุงแร่ โรงงานย้อมผ้า โรงงานทําแก้ว โรงงานผลิตหลอดไฟ โรงงานผลิตปุ๋ย และโรงงานผลิตกรด

- พลังงานที่เกิดจากสารเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ทําให้เพิ่มสาร ต่าง ๆ ในอากาศ อาทิ สารไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ ออกไซด์ของไนโตรเจน และ กํามะถันในบรรยากาศ

3. แหล่งกําเนิดฝุ่นละอองต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณที่กําลังก่อสร้าง โรงงานทําปูนซีเมนต์ โรงงาน โม่หิน โรงงานทอผ้า โรงงานผลิตโซดาไฟ เหมืองแร่ เตาเผาถ่าน โรงค้าถ่าน เมรุเผาศพ

4. แหล่งหมักหมมของสิ่งปฏิกูล ได้แก่ เศษอาหาร และขยะมูลฝอย

5. ควันไฟจากการเผาป่า เผาไร่นา และจากบุหรี่

6. การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ก่อให้เกิดละอองกัมมันตรังสี

7. การตรวจและรักษาทางรังสีวิทยา การใช้เรดิโอไอโซโทป ที่ขาดมาตรการที่ถูกต้องในการ ป้องกันสภาวะอากาศเสีย

8. อากาศเสียที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟป่า กัมมันตรังสีที่เกิดตามธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ความเป็นพิษเนื่องจากสาเหตุข้อนี้ค่อนข้าง น้อยมาก เนื่องจากต้นกําเนิดอยู่ไกล จึงเข้าสู่สภาวะแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์ได้น้อย

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
1. ทําลายสุขภาพ อากาศเสียทําให้เกิดโรค แพ้อากาศ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรค เกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต ผลที่เกิดในระยะยาวอาจทําให้ถึงตายได้

2.ทําลายสิ่งก่อสร้างและเครื่องใช้โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่ทําด้วยโลหะทําให้เกิดการสึกกร่อน ทําให้หนังสือและศิลปกรรมต่าง ๆ เสียหาย

3. ทําให้ทัศนวิสัยเลวลง และมีผลทําให้อุณหภูมิอากาศลดต่ำาลงกว่าปกติได้ ทัศนวิสัยเลวลง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งในอากาศ ท้องถนน และท้องน้ำ

ขอบคุณบทความจาก //www.rmuti.ac.thCreate Date : 11 เมษายน 2556
Last Update : 11 เมษายน 2556 10:35:32 น.
Counter : 1393 Pageviews.

0 comment
หลอดอัลตราไวโอเล็ตสามารถนำประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียและโรคไวรัสได้หรือไม่
หลอดอัลตราไวโอเล็ตสามารถนำประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียและโรคไวรัสในอาคารสำนักงานได้หรือไม่ ถ้าสามารถใช้ได้ มีวิธีการนำมาใช้อย่างไร
       แสง Ultra violet สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้แต่มีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังบางประการที่จะได้กล่าวต่อไป 


แสง UV มีความยาวช่วงคลื่น 100 – 400 nm แสง UV มีอยู่ 3 ชนิดคือ
 UV-A ความยาวช่วงคลื่น 315 – 380 nm (long waves)
 UV-B ความยาวช่วงคลื่น 280 – 315 nm (middle waves)
 UV-C ความยาวช่วงคลื่น 100 – 280 nm (short waves)

       โดยทั่วไปหลอดกำเนิดแสง UV ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคจะเป็นหลอดชนิดที่ให้แสง UV-C ให้แสงความยาวช่วงคลื่น 254 nm ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และ vegetative cell ของเชื้อราแต่ไม่สามารถทำลาย spore ของเชื้อรา 

       ในการใช้แสง UV เพื่อฆ่าเชื้อจะต้องคำนึงถึงความเข้มหรือพลังงานของแสงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (mW/cm2) ซึ่งพลังงานในการฆ่าเชื้อแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามชนิดของเชื้อ นอกจากนี้แสง UV ยังฆ่าเชื้อได้ดีเฉพาะเชื้อที่ล่องอยในอากาศ เชื้อที่ตกบนพื้นหรือห่างจากหลอดกำเนิดแสงอาจไม่ถูกทำลาย และควรเป็นห้องที่จัดระเบียบเรียบร้อยไม่มีสิ่งของจำนวนมากมายซ้อนหรือรกรุงรังเพราะขัดขวางพลังงานของแสงที่แผ่ออกมา ดังนั้นการติดตั้งหลอดกำเนิดแสง UV เพื่อการฆ่าเชื้อในห้องหรือสำนักงานนั้นควรปรึกษาช่างเทคนิคหรือบริษัทที่จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เพื่อเลือกชนิดและจำนวนของหลอดและตำแหน่งที่ติดตั้งหลอดเพื่อเหมาะสมกับพื้นที่ของห้อง และควรเลือกหลอดที่มีต้นกำเนิดแสงที่ไม่ทำให้เกิด Ozone หลอดกำเนิดแสง UV บางชนิดจะร้อนจัดหลังจากเปิดใช้ไประยะเวลาหนึ่ง นอกจากนั้นข้อควรระวังอีกประการคือ แสง UV ทำให้ตาอักเสบและผิวหนังอักเสบหรือไหม้ได้ ต้องระวังไม่จ้องมองหรือสัมผัสกับแสงโดยตรง ต้องสวมใส่แว่นหรือหน้ากากป้องกันแสง และสวมใส่เสื้อ/ชุดที่ป้องกันแสง แสง UV จะทำลายพื้นผิวบางอย่างเช่นพลาสติคหรือกระดาษจะทำให้กรอบและแตกได้เมื่อถูกแสงนานๆหรือเป็นประจำ การเปิดปิดหลอดกำเนิดแสงต้องทำด้วยความรอบคอบระมัดระวัง นอกจากนั้นต้องมีการตรวจสอบพลังงานแสงที่ปล่อยออกจากหลอดเป็นระยะๆเพราะเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งหลอดจะค่อยๆเสื่อมลง การปล่อยพลังงานจากหลอดจะลดลงทำให้ประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อลดลงด้วย โดยทั่วไปบริษัทที่ผลิตหลอดจะบอกระยะเวลาในการใช้งานของหลอดว่าใช้ได้นานกี่ชั่วโมง ในการใช้งานจึงต้องมีการบันทึกเวลาที่เปิดหลอดใช้งาน และทำการตรวจสอบโดยการให้ช่างเมคนิคใช้เครื่องมือวัดพลังงานของแสงที่ปล่อยออกจากหลอด

ผู้ตอบ : อรอนงค์ รัชตราเชนชัย ฝ่ายบักเตรีลำไส้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอบคุณบทความจากศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค

เครื่องฟอกอากาศ,เครื่องฟอกอากาศระบบยูวี,เครื่องฟอก
ขอบคุณภาพจาก
//www.thaiinterlamp.co.th/Create Date : 10 เมษายน 2556
Last Update : 10 เมษายน 2556 13:49:51 น.
Counter : 580 Pageviews.

0 comment
ยาจีน ยาสมุนไพรจีน (1)
วันนี้จะมาแนะนำร้านขายยาจีน ย่านบางรักชื่อ

"ร้านขายยา อี ซิ่ว ตึ้ง"

ร้านนี้อยู่มานานร่วมร้อยปี ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครังที่ 2 

เป็นร้านจำหน่ายยาจีนสำเร็จรูปและยาจีนสมุนไพร

อีกทั้งยังให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจรักษาด้วยยาจีนหรือผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ร้านอยู่ที่ ถนนเจริญกรุง บางรัก บ้านเลขที่ 1488 ฝั่งเดียวกับโรบินสันบางรัก

สามารถมาได้โดยรถไฟฟ้าลงสถานีสะพานตากสินและเดินลงมาเรื่อยๆเลยโรงบินสันบางรัก ร้านจะอยู่ติดถนนใหญ่หาง่าย หรือสามารถนำรถมาจอดที่โรบินส้นบางรัก

ร้านนี้คัดสรรยาอย่างดี รับรองได้ถึงความสดใหม่และสะอาด 


กระเพาะปลา
 กระเพาะปลา มีสรรพคุณในการเสริมหยิน บำรุงเซลล์และเนื้อเยื่อ ทำให้เนื้อเยื่อแข็งแรงและกระชับ เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้พลังงาน แก้อาการตกเลือด เป็นยาอายุวัฒนะ อ.มานพแนะว่า กระเพาะปลาที่ดีจริงต้องเป็นกระเพาะปลาน้ำลึก เพราะกระเพาะปลาจะทำงานไม่หยุด แม้เมื่อเลาะเอามาตากแห้งเก็บไว้ก็ยังดูดกระแสพลังจักรวาลตลอดเวลา ยิ่งเก็บมากถึง 30 ปี ยิ่งมีพลังจักรวาลมาก การกินกระเพาะปลาก็เพราะต้องการเอาพลังจักรวาลให้มาอยู่ในตัวเรา ส่วนกระเพาะปลาน้ำตื้น หากินในที่ราบไม่มีพลังเทียบเท่า ปัจจุบันกระเพาะปลาที่เห็นทั่วไปในท้องตลาดเป็นอาหารธรรมดา ไม่มีพลังชีวิต กินแล้วก็อ้วนขึ้นนิดหน่อย แต่ความแข็งแรงก็เท่าเดิม


โสมเกาหลี
โสมเกาหลีเหมาะสำหรับการบำรุงคนที่เบื่ออาหาร ใจสั่น ความดันต่ำ โรคแพ้ต่างๆ เพราะโสมจะบำรุงหยาง ให้ร้อน เสริมกำลัง เสริมภูมิคุ้มกัน ถ้าตุ๋นโสมเกาหลีกินต่อเนื่องจะเป็นยาวิเศษ โรคหืดหอบจะหาย จึงไม่เหมาะกับคนที่เป็นเบาหวาน ความดันสูง ร้อนใน แต่ก่อนกินต้องให้หมอจีนตรวจร่างกายเพื่อให้ทราบว่าเหมาะสมกับเราหรือไม่ โสมเกาหลีถ้าใช้เป็นจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก แต่ถ้าใช้ผิดก็มีฤทธิ์ทำให้เกิดโทษมากเช่นกัน ในคนที่ร่างกายร้อนอยู่แล้ว โสมคน

โสมจีนหรือโสมคน เพราะมีลักษณะเหมือนร่างกายคน อ.มานพ ระบุว่า ถือเป็นตัวที่มีราคาแพงที่สุด บางต้นราคาเป็นล้าน มีประโยชน์ในการเสริมชี่(พลัง) ให้กำลังชีวิตทุกอวัยวะในร่างกาย ทำให้อายุยืน แข็งแรง เข้มแข็ง หลับง่าย โสมคนที่ขึ้นชื่ออยู่ในเทือกเขาฉางไป่ซาน ประเทศจีน สมัยโบราณการจะขุดเอาโสมคนจะต้องเข้าป่าในคืนเดือนมืด ตรงไหนที่มีแสงสว่างมากตรงนั้นมีโสมคนอยู่ เป็นแสงสว่างมาจากโสม เพราะมีพลังชีวิตอยู่

       โสมอเมริกา ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสรรพคุณต่างจากโสมเกาหลีและโสมคน อ.มานพ ระบุว่า โสมอเมริกากินเพื่อให้ความสดชื่น บำรุงหัวใจ แก่อ่อนเพลีย อ่อนล้า ช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ทรวงอก เหมาะกับผู้อดนอน คนที่อ่านหนังสือเตรียมสอบ ต้องใช้สมองมาก จะชงโสมอเมริกากิน โสมนี้จะไม่กินโดยการตุ๋น และต้ม ชงกินให้สรรพคุณดีกว่าเครื่องดื่มบำรุงร่างกายทั้งหลาย ไม่มีคาเฟอีนสรรพคุณของเก๋ากี้ หรือโกจิเบอรรี่

 เก๋ากี้ เป็นผลของต้นเก๋ากี้ เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้รับประทานกันในหมู่ชาวจีน ผลที่สุกแล้วจะมีสีแดงเหมือนเลือด จึงได้อีกชื่อหนึ่งว่า "ฮ่วยกี้" เป็นยาบำรุงชั้นดี ในอดีต เป็นผลไม้บรรณาการที่ใช้ถวายแด่ฮ่องเต้

เก๋ากี้มีปลูกทั่วไปในประเทศจีน แต่ที่ปลูกในมณฑล หนิงเซี่ย กานซู่ เหอเป่ย ส่านซี เก๋ากี้ที่ดีต้องมีเม็ดใหญ่ สีแดง เนื้อหนา อ่อนนิ่ม รสหวาน การเก็บรักษา ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ระวังอย่าให้ชื้น มิฉะนั้นจะทำให้เสื่อมคุณภาพ หรือขึ้นรา


สรรพคุณ : แก้ไอ วิงเวียนศีรษะ บำรุงไต เลือด ตับ และสายตา ใน Compendium of Materia Medice ของจีน บันทึกไว้ว่า เก๋ากี้ บำรุงไต บำรุงปอดบำรุงสายตา รักษาโรคตาบอดกลางคืน

ขอบคุณบทความ

สรรพคุณของเก๋ากี้ หรือโกจิเบอรรี่ จาก //www.it-gateways.com/charoenvej/Herb/kaoki.htm
ฮ่วยซัว

มีสรรพคุณเสริมสร้างร่างกาย ช่วยย่อยอาหารแก้ท้องร่วง ลดเหงื่อ บำรุงไต และใช้ได้ผลมากกับอาการอันเกิดจากโรคเบาหวาน เช่น กระหายน้ำ ซูบผอมปัสสาวะมาก รวมทั้งอาการเหงื่อออกมาก นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ก็ให้รับประทานได้เช่นกัน

สรรพคุณของ ฮ่วยซัว
- ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ
- แก้อาการอ่อนเพลีย
- ช่วยบำรุงกระเพาะ ม้าม ไต
- ขับของเสีย ออกจากร่างกาย ทั้งทางปัสสาวะ และอุจจาระ
- ป้องกันโรคเบาหวาน
- ป้องกันอาการหวัดและร้อนใน
- ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูด
- แก้ท้องอืดเฟ้อ ช่วยย่อยอาหารและแก้อาการหลงลืม
ขอบคุณบทความสรรพคุณ ฮ่วยซัวจาก //avataminerygold.blogspot.com

วันนี้ขอจบเรื่องยาจีน ยาสมุนไพรจีนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ แล้วจะมาต่อกระทู้ต่อไปค่ะ

ขอบคุณบทความสรรพคุณยาทั้งหมดจาก
//www.kingdomplaza.com
//www.it-gateways.com/charoenvej/Herb/kaoki.htm
//avataminerygold.blogspot.comCreate Date : 26 กุมภาพันธ์ 2556
Last Update : 26 กุมภาพันธ์ 2556 10:30:34 น.
Counter : 3834 Pageviews.

0 comment
11 วิธีประหยัดแอร์
หน้าร้านจะมาถึงแล้ว ค่าไฟก็จะแพงขึ้นในช่วงหน้าร้อนจากการเปิดใช้แอร์ เรามาดูวิธีประหยัดแอร์กันดีกว่า 11 วิธีที่ช่วยให้เราประหยัดแอร์ ประหยัดพลังงานค่ะ


11 วิธีประหยัดค่าแอร์


11 วิธีต่อไปนี้ จะช่วยเราประหยัดพลังงานและพลังเงินของเราโดยไม่ต้องลงทุน หลายวิธีที่จะกล่าวถึงนี้ อาจเป็นวิธีง่ายๆ ที่เราคิดไม่ถึงหรือเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้าเราพร้อมใจกันปฏิบัติอย่างถูกต้อง จะช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟได้อย่างไม่น่าเชื่อ

1. ปิดพัดลมระบายอากาศเมื่อไม่จำเป็น

ในห้องปรับอากาศมักติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้สำหรับระบายอากาศออกจากห้องปรับอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องที่มีกลิ่นหรือควันจากการสูบบุหรี่ เมื่อมีการระบายอากาศออกจากห้อง ก็จะมีอากาศในปริมาณเท่ากันไหลเข้ามาในห้อง เพื่อทดแทนอากาศส่วนที่ถูกระบายทิ้งออกไป อากาศจากภายนอกที่ไหลเข้ามาแทนที่นี้ ทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อทำให้อากาศร้อนจากภายนอกที่เข้ามาเย็นลงจนเท่ากับอากาศภายในห้อง

พัดลมระบายอากาศนี้มีความจำเป็น หากเป็นห้องที่มีคนใช้งานมาก หรือมีกลิ่นจากเอกสาร, อาหาร หรือควันบุหรี่ แต่หากเป็นห้องที่มีคนใช้งานไม่มาก และไม่มีกลิ่นรบกวน ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศ ทั้งนี้เนื่องจาก โดยธรรมชาติจะมีอากาศรั่วซึมผ่านทางกรอบประตูหน้าต่างอยู่ในปริมาณหนึ่งอยู่แล้ว ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในการหายใจ

นอกจากนี้ หากเป็นห้องประชุม ในขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้อากาศเย็นก่อนจะมีคนเข้าใช้ห้อง ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศ ให้รอจนมีคนเข้าใช้ห้องประชุมเป็นจำนวนมากก่อน จึงเปิดพัดลมระบายอากาศก็ได้


2. ตั้งปิดจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งาน

ในสำนักงานสมัยใหม่ มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กันมากขึ้น ความร้อนจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นภาระมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับเครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหนึ่งเครื่อง จะปล่อยความร้อนออกมาโดยประมาณ 250 วัตต์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นความร้อนจากจอมอนิเตอร์ประมาณ 180-200 วัตต์

โดยปกติแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ได้ถูกใช้งานตลอดเวลา ดังนั้นผู้ผลิตโปรแกรม จึงมีส่วนที่ให้ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมให้จอมอนิเตอร์ปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้สัมผัสคีย์บอร์ด หรือเมาส์ในระยะเวลาหนึ่ง

สำหรับผู้ใช้ Window 98 การตั้งเวลาสามารถทำได้ ดังนี้
1. เลือก My computer
2. เลือก Control Panel
3. เลือก Power Management
4. ตั้งค่า Power schemes เป็น Home/Office Desk


3.ตั้งอุณหภูมิ 28C แล้วเปิดพัดลมเสริม

ความเย็นสบาย หรือความสบายเชิงความร้อน (Thermal Comfort) เกิดขึ้นได้จากการมีปัจจัยหลัก 3 ประการที่สมดุลกัน คือ
1. อุณหภูมิ
2. ความชื้นสัมพัทธ์
3. ความเร็วลม

หากต้องการระดับความสบายเท่าเดิม เมื่อปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนปัจจัยอื่นเป็นการทดแทนได้

การตั้งอุณหภูมิในห้องสูงขึ้น จะประหยัดพลังงานได้ โดยปกติแล้วก็จะตั้งได้สูงสุดประมาณ 25-26 C มิฉะนั้นจะร้อนเกินไป

แต่ถ้าเราเปิดพัดลมช่วยเพิ่มความเร็วลมในห้อง เราจะสามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงถึง 28-30 C โดยยังเย็นสบายเหมือนเดิม (มีระดับความสบายเชิงความร้อนเท่ากัน) โดยจะช่วยประหยัดพลังงานได้มาก


4. นำตู้มาตั้งชิดผนังด้านตะวันออกหรือตะวันตก

ผนังด้านที่มีความร้อนเข้ามามากทีสุดคือ ด้านตะวันออก และตะวันตก นอกจากความร้อนที่ผ่านผนังเข้ามาแล้ว เวลาที่แสงอาทิตย์ส่องถูกผนัง จะทำให้ผนังมีอุณหภูมิร้อนขึ้นมาก และจะแผ่รังสีความร้อนมาสู่ตัวคน ซึ่งจะทำให้คนรู้สึกร้อนขึ้น แม้อุณหภูมิในห้องจะเท่าเดิม ในห้องที่มีสภาพนี้จะต้องตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ประมาณ 21-22 C จึงจะรู้สึกเย็นสบาย แต่เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น

การนำตู้ไปตั้งชิดผนัง จะช่วยป้องกันการแผ่รังสีความร้อนจากผนังได้ ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งอุณหภูมิต่ำกว่าปกติ ในห้องที่ผนังห้องไม่ร้อน การตั้งอุณหภูมิที่ 25 C ก็จะเย็นสบายเพียงพอ

นอกจากป้องกันการแผ่รังสีความร้อนจากผนังแล้ว การมีตู้ตั้งชิดผนัง ยังเสมือนว่ามีผนังหนาขึ้น จึงเป็นการช่วยลดความร้อนที่ผ่านผนังเข้ามาได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม การนำตู้ไปตั้งติดผนังห้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผนังด้านนั้นมีกระจกด้วย จะทำให้อุณหภูมิภายในตู้สูงกว่าอุณหภูมิห้อง ดังนั้น จึงควรระมัดระวังกรณีที่สิ่งของภายในตู้ไม่สามารถทนความร้อนได้


5. ปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ และอย่าเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ในขณะปิดแอร์

ระบบปรับอากาศ (แบบน้ำเย็น) ใช้พลังงานประมาณ 1 หน่วยต่อตันต่อชั่วโมง ตัวอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศขนาด 5 ตัน เปิดใช้งาน4 ชั่วโมง จะใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 1 x 5 x 4 = 20 หน่วย คิดเป็นเงินประมาณ 20 x 3 = 60 บาท (ค่าไฟเฉลี่ยประมาณ 3 บาทต่อหน่วย) ในอาคารทั่วไปๆ ค่าไฟฟ้าที่จ่ายไปกว่าครึ่งหนึ่งเป็นค่าไฟของระบบปรับอากาศ

การปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้ห้องปรับอากาศจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

แต่ในขณะที่ปิดเครื่องปรับอากาศนั้น จะต้องไม่เปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ มิฉะนั้นความร้อนและความชื้นจากภายนอกจะเข้าไปในห้องปรับอากาศและจะสะสมอยู่ที่ พื้น, ผนัง, เฟอร์นิเจอร์, พรม, กระดาษ, ผ้าม่าน ฯลฯ เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศครั้งต่อไปเครื่องปรับอากาศก็จะต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อดึงเอาความร้อนและความชื้นนี้ออกไป ซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าการเปิดเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องเสียอีก


6. ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นออกนอกห้องปรับอากาศ

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะปล่อยความร้อนออกมา เท่ากับพลังงานไฟฟ้าที่อุปกรณ์นั้นใช้ ดังนั้น ภาระส่วนหนึ่งที่สำคัญของเครื่องปรับอากาศจึงเกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในห้องปรับอากาศ

หากเราสามารถลดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องปรับอากาศโดยการย้ายออกไปตั้งไว้นอกห้องปรับอากาศได้ก็จะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่มักมีอยู่ในห้องปรับอากาศแต่สามารถย้ายออกไปได้ เช่น
1. ตู้เย็น
2. ตู้ทำน้ำเย็น
3. เครื่องถ่ายเอกสาร
4. หม้อต้มน้ำร้อน หรือเครื่องชงกาแฟ
5. ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
6. หม้อหุ้งข้าวไฟฟ้า
7. ฯลฯ


7. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและไฟแสงสว่างที่ไม่จำเป็น

เครื่องใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง จะปล่อยความร้อนเข้าสู่ห้องปรับอากาศ เท่ากับพลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าและหลอดไฟใช้ และความร้อนนั้นก็จะกลายเป็นภาระของเครื่องปรับอากาศ และต้องเสียพลังงานในการนำความร้อนนี้ทิ้งออกไปข้างนอกอีก

จะเห็นได้ว่า การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไฟฟ้าแสงสว่าง ในห้องปรับอากาศจะเป็นการเสียค่าไฟสองต่อ คือ
- เสียค่าไฟที่อุปกรณ์หรือหลอดไฟใช้
- เสียค่าไฟที่เครื่องปรับอากาศเพื่อนำความร้อนออกไปทิ้งนอกห้อง

ดังนั้น การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและไฟแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในห้องปรับอากาศจึงเป็นการประหยัดสองต่อ คือ ประหยัดที่ตัวอุปกรณ์และประหยัดที่เครื่องปรับอากาศ


8. งดสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศ

เมื่อมีการสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศก็จะต้องเปิดพัดลมระบายอากาศ เพื่อระบายควันและกลิ่นออกจากห้อง การระบายอากาศส่วนหนึ่งออกจากห้อง ก็จะทำให้มีอากาศจากภายนอกใหลเข้ามาในห้องทดแทนซึ่งจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น

หากงดสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศก็ไม่จำเป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศหรือเปิดเพียงช่วงสั้นๆ ก็เพียงพอซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานได้

นอกจากนี้ การงดสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศ ยังลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ จึงทำให้มีฝุ่นละอองไปจับที่คอยล์น้อยเครื่องปรับอากาศ จึงมีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ และช่วยยืดระยะเวลาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศไปได้


9. สวมเสื้อผ้าบางๆ

การสวมเสื้อผ้าบางๆ จะช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนได้ดีขึ้น จึงสามารถตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้นได้ทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น

ดั้งนั้น จึงควรรณรงค์ให้ผู้ที่ทำงานในห้องปรับอากาศหันมาใส่เสื่อผ้าบางๆ ไม่ควรใส่สูท เพื่อที่จะตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้นได้


10. ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท

หากปิดประตูหรือหน้าต่างไม่สนิท จะทำให้มีอากาศร้อนชื้นจากภายนอกรั่วใหลเข้าไปในห้องได้ซึ่งจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น และสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น

มาตรการนี้ดูจะเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ไม่น่าจะต้องกล่าวถึงอีกแต่กลับเป็นปัญหาที่พบบ่อย และละเลยกันมากที่สุด

นอกจากการปิดประตูหน้าต่างไม่สนิทรอยรั่วรอบๆ กรอบประตูและหน้าต่างก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยๆ หากพบว่ามีรอยแยกและมีลมรั่วจากภายนอกเข้ามา ก็ควรดำเนินการแก้ไข เพื่อช่วยกันประหยัดพลังงาน


11. ปิดผ้าม่าน

การปิดผ้าม่าน จะช่วยลดการแผ่รังสีความร้อนจากภายนอกเข้ามาสู่ตัวคนโดยตรงได้ และยังช่วยลดการแผ่รังสีความร้อนจากผิวกระจกมาสู่ตัวคนด้วย ซึ่งทำให้ไม่ต้องตั้งอุณหภูมิต่ำกว่าปกติเพื่อชดเชยการแผ่รังสีความร้อนจึงช่วยประหยัดพลังงานได้

นอกจากลดการแผ่รังสีความร้อนมาสู่ตัวคนแล้ว ผ้าม่านยังช่วยสะท้อนความร้อนกลับออกไปภายนอกได้ด้วย (ถึงแม้ว่าจะไม่มากนัก) จึงเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่ง

การที่ทราบว่าการออกกำลังการเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพแต่ไม่ปฏิบัตินั้นย่อมไม่ทำให้เกิดสุขภาพดีได้ ฉันใดก็ฉันนั้น การที่ทราบวิธีการประหยัดพลังงานแต่ไม่ปฏิบัติก็ย่อมไม่สามารถช่วยอนุรักษ์พลังงานได้ 11 วิธีประหยัดค่าแอร์โดยไม่ต้องลงทุนนี้ มีประโยชน์อย่างแน่นอน สามารถช่วยอนุรักษ์พลังงานได้ ช่วยให้คนรุ่นต่อไปมีพลังงานเหลือใช้นานขึ้น ช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ ช่วยลดมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้ให้ลูกหลานของเรา


ขอบคุณบทความจาก //www.airhomenet.com ค่ะ

ขอบคุณภาพจาก www.chiangmaiaircare.com ค่ะ
Create Date : 11 กุมภาพันธ์ 2556
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2556 14:58:47 น.
Counter : 2757 Pageviews.

0 comment
ล้างแอร์ง่ายๆ แค่ 15 นาที ไม่ต้องล้างน้ำตามCreate Date : 08 กุมภาพันธ์ 2556
Last Update : 8 กุมภาพันธ์ 2556 11:28:57 น.
Counter : 2442 Pageviews.

2 comment
1  2  3  

donkey55
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 13 คน [?]All Blog